Advil Zatoki

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,2g+0,03g
Ilość
10 tabl.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: PFIZER CORPORATION AUSTRIA GMBH CONSUMER HEALTHCARE

Advil Zatoki - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Advil Zatoki - ulotka preparatu

Advil Zatoki - opis

Stosowanie doraźne w celu złagodzenia objawów grypy i przeziębienia, takich jak ból i niedrożność zatok obocznych nosa, nieżyt nosa (katar), ból głowy, gorączka, bóle stawowomięśniowe .

Stosować u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat.

Advil Zatoki - skład

Substancja czynna mg/tabletkę

Ibuprofen 200

Pseudoefedryny chlorowodorek 30

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każda tabletka powlekana zawiera 174,6 mg sacharozy, 0,003 mg metylu parahydroksybenzoesan i 0,002 mg propylu parahydroksybenzoesan

Advil Zatoki - dawkowanie

Do podawania doustnego i do krótkotrwałego stosowania.

Ten złożony produkt leczniczy należy stosować tylko w przypadku, gdy niezbędne jest działanie pseudoefedryny chlorowodorku polegające na zmniejszeniu przekrwienia błon śluzowych nosa oraz przeciwbólowe i (lub) przeciwzapalne działanie ibuprofenu. Jeśli przeważa jeden z objawów (występuje pojedynczo albo przekrwienie błony śluzowej nosa lub ból głowy i (lub) gorączka) bardziej korzystne jest przeprowadzenie leczenia pojedynczą substancją.

Dorośli, osoby w podeszłym wieku, dzieci powyżej 12 lat

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Jeśli objawy utrzymują się, nasilają lub jeśli produkt musi być stosowany dłużej niż 3 dni, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. 

Dawkowanie:

Dorośli, osoby w podeszłym wieku, dzieci powyżej 12 lat:

1 do 2 tabletek co 4 do 6 godzin, maksymalna dawka 6 tabletek w ciągu 24 godzin.

Stosowanie u dzieci

Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Niewydolność nerek lub wątroby

Nie jest wymagane zmniejszenie dawki u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek lub wątroby. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. 

Sposób podania

Tylko do podawania doustnego. Tabletki należy przyjmować popijając szklanką wody. 

Advil Zatoki - środki ostrożności

należy unikać jednoczesnego stosowania Advil Zatoki z innymi NLPZ, w tym również z selektywnymi inhibitorami COX-2

działania niepożądane można ograniczyć poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez możliwie najkrótszy okres konieczny do ustąpienia objawów.

jeśli objawy nasilą się, trwają dłużej niż 3 dni lub wystąpią inne objawy nie związane ze stanem początkowym, należy przerwać leczenie, chyba, że lekarz zaleci inaczej

osoby w podeszłym wieku: zanotowano zwiększoną częstość występowania działań niepożądanych po zastosowaniu NLPZ, zwłaszcza krwawień z przewodu pokarmowego i perforacji, które mogą być śmiertelne

krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenia i perforacja: krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacja, które mogą być śmiertelne, odnotowano w przypadku stosowania wszystkich NLPZ, w każdym momencie leczenia, z lub bez objawów ostrzegawczych lub występujących poważnych zdarzeń dotyczących przewodu pokarmowego w wywiadzie

ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacja zwiększa się wraz ze wzrostem dawek NLPZ, u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie, szczególnie z powikłanym krwawieniem lub perforacją, u osób w podeszłym wieku. Pacjenci ci powinni rozpoczynać leczenie od możliwie najmniejszej dawki. U tych pacjentów, a także u pacjentów wymagających jednoczesnego stosowania małej dawki aspiryny lub innych leków, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, należy stosować leczenie skojarzone z lekami osłonowymi (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej)

pacjenci u których w wywiadzie wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego, zwłaszcza, gdy są w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy brzuszne (zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego), szczególnie w początkowej fazie leczenia

należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy.

Advil Zatoki należy odstawić w momencie wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia

NLPZ należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna), gdyż ich stan może ulec zaostrzeniu.

u pacjentów z zaburzeniami czynności serca lub nerek, należy zachować ostrożność, ponieważ stosowanie NLPZ może powodować pogorszenie czynności nerek

układ sercowo-naczyniowy i mózgowo-naczyniowy 

 Należy zachować ostrożność (rozmowa z lekarzem lub farmaceutą) przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) niewydolnością serca, jeśli pacjent kiedykolwiek zgłaszał zatrzymanie płynów i wystąpienie obrzęków podczas leczenia NLPZ. Działania niepożądane można ograniczyć stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres niezbędny do ustąpienia objawów.

 Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie w dużych dawkach (2400mg na dobę) oraz w leczeniu długotrwałym może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepicy tętniczej (np. zawału serca lub udaru). Ogólnie, badania epidemiologiczne nie wskazują, aby mała dawka ibuprofenu (na przykład 1200 mg na dobę) wiązała się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zawału mięśnia sercowego

Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, były notowane bardzo rzadko w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ. Ryzyko pojawienia się tych reakcji występuje u pacjentów w początkowym okresie leczenia, w szczególności w okresie pierwszego miesiąca. Advil Zatoki należy odstawić po wystąpieniu objawów wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości

Toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej - zwiększone ryzyko aseptycznego zapalenia opon mózgowych.

Ponieważ NLPZ mogą zakłócać czynności płytek krwi, należy je stosować ostrożnie u pacjentów z krwawieniem wewnątrz czaszkowym i skazą krwotoczną.

Pacjenci z astmą, nadciśnieniem tętniczym, chorobami serca, cukrzycą, marskością wątroby, niewydolnością nerek, chorobami tarczycy lub rozrostem gruczołu krokowego powinni przed użyciem tego produktu skonsultować się z lekarzem.

Istnieje ryzyko pogorszenia czynności nerek u odwodnionych dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 17 lat.

u pacjentów, u których występuje czynna lub w wywiadzie astma oskrzelowa oraz choroby alergiczne ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli 

Stosowanie NLPZ może zmniejszać płodność kobiet. Istnieją ograniczone dowodów na to, że leki, które hamują syntezę cyclooksygenazy/prostaglandyn mogą powodować zaburzenia płodności kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po odstawieniu produktu leczniczego.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Podczas stosowania produktu leczniczego należy unikać spożywania alkoholu.

Pseudoefedryny chlorowodorek może skutkować pozytywnym wynikiem testu antydopingowego

Advil Zatoki - przedawkowanie

Przyjęcie więcej niż 400 mg / kg mc. u dzieci może skutkować objawami przedawkowania. U dorosłych określenie tej dawki nie jest jednoznaczne. Okres półtrwania w przypadku przedawkowania to 1,5-3 godzin.

Objawy

Przedawkowanie może powodować: nerwowość, pobudzenie, niepokój, drażliwość, zniecierpliwienie, zaburzenia równowagi, drżenia, zawroty głowy, bezsenność, nudności, bóle brzucha, wymioty, ból w nadbrzuszu, biegunkę, bradykardię, kołatanie serca, tachykardię, szumy uszne, bóle głowy i krwawienia z przewodu pokarmowego . Hiperkaliemia, kwasica metaboliczna, nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze mogą występować także jako możliwe objawy przedawkowania. Toksyczność może objawiać się sennością, pobudzeniem, dezorientacją lub śpiączką. U pacjenta mogą wystąpić drgawki. Czynność wątroby może być nieprawidłowa. Może także wystąpić kwasica metaboliczna i wówczas może być przedłużony czas protrombinowy / INR. Może wystąpić ostra niewydolność nerek i uszkodzenie wątroby. U chorych na astmę możliwe jest jej zaostrzenie.

Postępowanie

Ze względu na szybką absorpcję obydwu składników aktywnych z przewodu pokarmowego, należy zastosować leki przeciwwymiotne i płukanie żołądka w ciągu czterech godzin od przedawkowania. Podanie węgla aktywowanego jest skuteczne jedynie w ciągu pierwszej godziny od przedawkowania. Należy monitorować czynność serca i stężenie elektrolitów w surowicy. 

Jeżeli istnieją oznaki toksyczności serca, można podać dożylnie propanolol. W razie spadku stężenia potasu w surowicy należy rozpocząć powolny wlew rozcieńczonego roztworu chlorku potasu. Poza hipokaliemią, mało prawdopodobne jest, aby pacjentowi brakowało potasu, dlatego też należy unikać przedawkowania potasu. Stałe monitorowanie stężenia potasu wskazane jest przez kilka godzin po podaniu soli. W przypadku delirium lub wystąpienia drgawek, wskazane jest dożylne podawanie diazepamu.

Advil Zatoki - przeciwwskazania

nie stosować u dzieci poniżej 12 lat;

nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub u pacjentów z reakcją nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, skurcz oskrzeli, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) podczas stosowania ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ; 

krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja w wywiadzie, związane z wcześniejszym stosowaniem leków z grupy NLPZ;

czynny lub nawracający wrzód trawienny / krwawienia (potwierdzone dwa lub więcej odrębne epizody owrzodzeń lub krwawień);

u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy, jaskrą zamkniętego kąta, cukrzycą lub chorobą tarczycy;

u pacjentów z udarem krwotocznym w wywiadzie;

u pacjentów, u których występują choroby serca, choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, rozrost gruczołu krokowego, choroby naczyń wieńcowych, dusznica bolesna, częstoskurcz lub skaza krwotoczna;

u pacjentów przyjmujących inne leki z grupy NLPZ, w tym selektywne inhibitory COX-2, leki przeciwbólowe lub leki obkurczające błonę śluzową nosa;

u pacjentów przyjmujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne;

u pacjentów otrzymujących lub którzy w ciągu ostatnich dwóch tygodni otrzymywali, inhibitory monoaminooksydazy;

u pacjentów z ciężką niewydolnością serca, niewydolnością nerek lub niewydolnością wątroby;

podczas ciąży i karmienia piersią.

Advil Zatoki - działania niepożądane

Najczęstszymi, zaobserwowanymi działaniami niepożądanymi są działania ze strony układu pokarmowego. Mogą wystąpić wrzody trawienne, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, które niekiedy w podeszłym wieku mogą być śmiertelne. Po podaniu leku odnotowano następujące działania niepożądane: nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, zaparcia, niestrawność, ból brzucha, wzdęcia, owrzodzenia jamy ustnej, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna. Rzadziej obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka.

Reakcje nadwrażliwości po leczeniu ibuprofenem. 

Mogą one składać się z:

a) niespecyficznych reakcji alergicznych i anafilaksji 

b) Oddychanie: reaktywność dróg oddechowych obejmujące astmę, nasilenie astmy, skurcz oskrzeli lub duszność; 

Skóra: różne schorzenia skóry, w tym wysypki różnych typów, bolesny świąd, pokrzywka, plamica, angiodema i rzadziej złuszczające i pęcherzowe choroby skóry (w tym martwica naskórka, rumień wielopostaciowy). 

c) bardzo rzadko reakcje pęcherzowe, w tym Stevena - Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, iż stosowanie ibuprofenu (szczególnie w dużych dawkach 2400 mg na dobę) oraz w leczeniu długotrwałym może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepicy tętnic (np. zawał serca lub udar). W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano także występowanie: obrzęków, nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej oraz niewydolności serca.

Poniższa lista działań niepożądanych dotyczy stosowania ibuprofenu i chlorowodorku pseudoefedryny w dawkach OTC, podczas krótkotrwałego stosowania. W leczeniu chorób przewlekłych, w ramach długotrwałego leczenia mogą wystąpić inne działania niepożądane. Należy poinformować pacjentów, że w razie wystąpienia poważnych działań niepożądanych powinni natychmiast zaprzestać stosowania leku Advil Zatoki i skonsultować się z lekarzem.

bardzo często: (≥1/10)

często: (≥1/100 do < 1/10)

niezbyt często: (≥1/1000 do < 1/100)

rzadko: (≥1/10 000 do < 1/1000)

bardzo rzadko: (< 1/10 000)

Zakażenia i zarażenia

Ibuprofen

Bardzo rzadko

Nasilenie zakaźnych stanów zapalnych (na przykład: martwiczego zapalenia powięzi), aseptyczne zapalenie opon mózgowych (sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka lub dezorientacja u pacjentów z wcześniej istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (SLE, mieszanej choroby tkanki łącznej)

Zaburzenia krwi oraz układu chłonnego

Ibuprofen

Bardzo rzadko

Zaburzenia ze strony układu krwiotwórczego (np. niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza)

Zaburzenia układu immunologicznego

Ibuprofen 

Niezbyt często

Reakcje nadwrażliwości: pokrzywka, świąd i napady astmy (ze spadkiem ciśnienia krwi)

 

Ibuprofen i

pseudoefedryny chlorowodorek

Bardzo rzadko

Ciężkie uogólnione reakcje nadwrażliwości, objawami mogą być: obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy, duszność, tachykardia, spadek ciśnienia krwi, wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia psychiczne

Ibuprofen

Bardzo rzadko

Reakcje psychotyczne, depresja

 

Pseudoefedryny chlorowodorek

Częstość nieznana

Pobudzenie, omamy, niepokój, zaburzenia zachowania, bezsenność, pobudliwość, drażliwość, nerwowość, zdenerwowanie

Zaburzenia układu nerwowego

Ibuprofen

Niezbyt często

Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, takie jak: ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie

 

Pseudoefedryny chlorowodorek

Częstość nieznana

Udar krwotoczny mózgu, udar niedokrwienny mózgu, drgawki, ból głowy, bezsenność, nerwowość, niepokój, pobudzenie, drżenie, omamy

Zaburzenia wzroku 

Ibuprofen

Niezbyt często

Zaburzenia widzenia

Zaburzenia uszu i błędnika

Ibuprofen

Rzadko

Szumy uszne

 

Ibuprofen

Częstość nieznana

Zawroty głowy

Zaburzenia serca

Ibuprofen

Bardzo rzadko

Kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, obrzęk, nadciśnienie tętnicze

 

Pseudoefedryny chlorowodorek

Częstość nieznana

Kołatanie serca, tachykardia, ból w klatce piersiowej, arytmia

Zaburzenia naczyniowe

Ibuprofen

Bardzo rzadko

Nadciśnienie tętnicze

 

Pseudoefedryny chlorowodorek

Częstość nieznana

Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia układu

oddechowego,

klatki piersiowej i śródpiersia

Pseudoefedryny chlorowodorek

Rzadko

Zaostrzenie astmy lub reakcje nadwrażliwości ze skurczem oskrzeli

Zaburzenia

żołądka i jelit

   

Ibuprofen

Często

Niestrawność, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcia, brak apetytu, nieznaczna utrata krwi z przewodu pokarmowego, w rzadkich przypadkach prowadząca do anemii

Ibuprofen

Niezbyt często

Wrzód żołądka z krwawieniem i (lub) perforacją, zapalenie błony śluzowej żołądka, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby LeśniowskiegoCrohna

Ibuprofen

Bardzo rzadko

Zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, przeponopodobne zwężenie jelit 

Pseudoefedryny chlorowodorek

Częstość nieznana

Suchość błony śluzowej jamy ustnej, zwiększone pragnienie, nudności, wymioty

Zaburzenia  wątroby i dróg żółciowych

Ibuprofen

 

Bardzo

Zaburzenia czynności wątroby,

rzadko

uszkodzenie wątroby, szczególnie w terapii długotrwałej, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry

i tkanki podskórnej

  

Ibuprofen

Niezbyt często

Wysypki skórne różnego rodzaju

Ibuprofen

Bardzo rzadko

Wysypki pęcherzykowe takie jak w zespole Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella), wyłysienie, ciężkie zakażenia skóry, powikłania miękkich tkanek w infekcji ospy

Pseudoefedryny chlorowodorek

Częstość nieznana

Wysypka, pokrzywka, świąd, nadmierne pocenie się

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

  

Ibuprofen

Rzadko

Uszkodzenie tkanek nerek (martwica brodawek nerkowych) oraz zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi

Ibuprofen

Bardzo rzadko

Obrzęki (zwłaszcza u pacjentów z nadciśnieniem płucnym lub niewydolnością nerek), zespół nerczycowy, zapalenie nerek śródmiąższowe, ostra niewydolność nerek

Pseudoefedryny chlorowodorek

Częstość nieznana

Trudności w oddawaniu moczu (zatrzymanie moczu u mężczyzn z zaburzeniami cewki moczowej gruczołu krokowego).

Badania laboratoryjne 

Ibuprofen

Częstość nieznana

Zmniejszony hematokryt i zmniejszenie stężenia hemoglobiny

 

Advil Zatoki - ciąża i karmienie piersią

Stosowanie tego produktu jest przeciwwskazane w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ciąża:

Ibuprofen:

Pomimo tego, iż badania na zwierzętach nie wykazały uszkodzenia płodu, należy unikać stosowania ibuprofenu podczas ciąży.

Stosowanie ibuprofenu podczas trzeciego trymestru jest przeciwwskazane ze względu na możliwość wystąpienia ryzyka przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego płodu z możliwością wystąpienia trwałego nadciśnienia płucnego. Ibuprofen może opóźnić poród, wydłużyć czas jego trwania oraz zwiększyć krwawienie okołoporodowe zarówno u matki jak i u dziecka.

Pseudoefedryna:

Dane dotyczące przebiegu ciąży po podaniu pseudoefedryny kobietom w ciąży są ograniczone. 

Dwie analizy danych farmaceutycznych jednej z organizacji zdrowotnych zidentyfikowały 9 przypadków zniekształceń pośród 902 niemowląt wystawionych na działanie pseudoefedryny w pierwszym trymestrze, co ogółem sugeruje brak określonego powiązania z wadami wrodzonymi. Niemniej jednak związki pochodne: epinefryna, efedryna jak i fenylefryna w przypadku zwierząt powiązane są z krwotokami, a także deformacjami naczyniowosercowymi i deformacjami kończyn. Działania obkurczające naczynia krwionośne tych leków mogą wskazywać, iż ich stosowanie we wczesnej ciąży może zwiększać ryzyko wystąpienia wad naczyniowych.

Płodność:

Istnieją pewne dowody, że leki, które hamują syntezę cyklooksygenazy / prostaglandyny mogą powodować upośledzenie płodności kobiet przez wpływ na owulację. Skutek ten jest odwracalny po odstawieniu leku.

Stosowanie NLPZ może zaburzać płodność u kobiet i nie jest zalecane u kobiet planujących ciążę. Kobiety, które mają trudności z zajściem w ciążę lub u których prowadzona jest diagnostyka niepłodności, nie powinny stosować tego produktu leczniczego.

Karmienie piersią:

Ibuprofen:

W ograniczonych badaniach, jakie przeprowadzono, ibuprofen przenika do mleka matki w bardzo niewielkich ilościach. Jest mało prawdopodobne, aby wpływał negatywnie na niemowlę karmione piersią. 

Pseudoefedryna:

Pseudoefedryna przenika do mleka matki w niewielkich ilościach, ale niestety nie został zbadany efekt jaki wywiera pseudoefedryna na niemowlęta karmione piersią. Szacuje się, że w ciągu 24 godzin od 0,4% do 0,7% pojedynczej dawki pseudoefedryny przyjętej przez matkę będzie przenikało do jej mleka. 

Podsumowując, zastosowanie tego produktu jest przeciwwskazane w okresie ciąży i karmienia piersią.

Advil Zatoki - prowadzenie pojazdów
Advil Zatoki nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych podczas stosowania w zalecanych dawkach i czasie trwania leczenia. Pacjenci, u których występują zawroty głowy, omamy, nietypowe bóle głowy i zaburzenia widzenia lub słuchu powinni unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jednorazowe zażycie bądź krótkotrwałe stosowanie tego produktu leczniczego z reguły nie uzasadniają podjęcia szczególnych środków ostrożności.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Advil Zatoki - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Ibuprofenum, Pseudoephedrini hydrochlorid.

  Ibuprofen, pseudoefedryna to mieszanina substancji leczniczych stosowana w objawowym leczeniu ostrego i zaostrzeń przewlekłego zapalenia zatok, grypy, przeziębienia i innych chorób o podobnym przebiegu. Ibuprofen jest zasadniczo niesterydowym lekiem przeciwzapalnym, wykazującym jednak spore działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Pseudoefedryna zmniejsza obrzęk śluzówki nosa.

  Dostępne opakowania
  Advil Zatoki

  Advil Zatoki

  tabletki powlekane - 10 tabl. - 0,2g+0,03g
  PFIZER CORPORATION AUSTRIA GMBH CONSUMER HEALTHCARE
  Advil Zatoki

  Advil Zatoki

  tabletki powlekane - 20 tabl. - 0,2g+0,03g
  PFIZER CORPORATION AUSTRIA GMBH CONSUMER HEALTHCARE
  Advil Zatoki

  Advil Zatoki

  tabletki powlekane - 2 tabl. - 0,2g+0,03g
  PFIZER CORPORATION AUSTRIA GMBH CONSUMER HEALTHCARE
  Advil Zatoki

  Advil Zatoki

  tabletki powlekane - 24 tabl. - 0,2g+0,03g
  PFIZER CORPORATION AUSTRIA GMBH CONSUMER HEALTHCARE
  Advil Zatoki

  Advil Zatoki

  tabletki powlekane - 12 tabl. - 0,2g+0,03g
  PFIZER CORPORATION AUSTRIA GMBH CONSUMER HEALTHCARE
  Advil Zatoki

  Advil Zatoki

  tabletki powlekane - 4 tabl. - 0,2g+0,03g
  PFIZER CORPORATION AUSTRIA GMBH CONSUMER HEALTHCARE
  Powiązane artykuły
  Wybierz moc natury

  Kiedy katar dziecka wymaga wizyty u lekarza?

  Kiedy katar dziecka wymaga wizyty u lekarza?

  Katar pojawia się na skutek zapalenia śluzówki nosa. Przez to gromadzi się w nim nadmierna ilość wydzieliny zmniejszająca jego drożność. Pojawia się kichanie, nawet może dojść do osłabienia lub utraty węchu oraz smaku. Katar jest bardzo uciążliwy, szczególnie...

  Leczenie grypy

  Czy popełniasz te błędy podczas choroby?

  Czy popełniasz te błędy podczas choroby?

  Chorowanie na śniadanie Wstajesz rano i czujesz, że to, co jeszcze wczoraj wydawało się tylko bólem głowy, dziś jest już w pełni rozwiniętym przeziębieniem. Ponad 200 różnych wirusów może powodować przeziębienie, co oznacza, że można zachorować kilka...

  Grypa u dziecka

  Opieka nad dzieckiem chorym na grypę

  Opieka nad dzieckiem chorym na grypę

  Nadeszła jesień, a więc sezon na przeziębienie i grypę można uznać za otwarty. Rodzice powinni teraz szczególnie zatroszczyć się o zdrowie swoich dzieci. Grypa u dziecka jest częstą dolegliwością. W jaki sposób zatroszczyć się o dziecko, które zachoruje...

  Mieszkaj zdrowo

  Świece zapachowe mogą być groźne dla zdrowia

  Świece zapachowe mogą być groźne dla zdrowia

  Świece zapachowe i odświeżacze powietrza mogą być groźne dla zdrowia - ostrzegają naukowcy. Niebezpieczne związki chemiczne Często sięgamy po nie, aby w domach panował przyjemny zapach. Niestety, większość perfumowanych produktów zawiera składnik,...

  Świńska grypa - charakterystyka, historia, objawy, leczenie, profilaktyka, powikłania

  Maseczka ochronna (WIDEO)

  Maseczka ochronna (WIDEO)

  Maseczka ochronna uchroni nas np. przed wirusem grypy Ryzyko zarażenia się wirusem grypy dotyczy zarówno osób zdrowych, starszych, dzieci jak i osób z problemami zdrowotnymi. Bez odpowiedniej profilaktyki Ah1N1 może w konsekwencji doprowadzić do pandemicznej...

  Kaszel

  Suchy kaszel - najgorszy objaw przeziębienia

  Suchy kaszel - najgorszy objaw przeziębienia

  Kaszel, katar, ból gardła i głowy - doskonale wiemy, co to oznacza, mamy przeziębienie lub grypę. Zazwyczaj wymienione dolegliwości idą ze sobą w parze. Jednak według badań przeprowadzonych przez instytutu Millward Brown jedna z nich jest dla nas szczególnie...