Yttriga

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
prekursor radiofarmaceutyczny, roztwór
Dawka
-
Ilość
1 fiol.
Typ
Rp zastrzeż.
Refundacja
Nie
Producent: ECKERT&ZIEGLER RADIOPHARMA GMBH

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Yttriga - ulotka preparatu

Yttriga - opis

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do radioznakowania cząstek nośnych, specjalnie opracowanych i dopuszczonych do stosowania dla celów znakowania przy pomocy tego radionuklidu.

Prekursor radiofarmaceutyczny - Nieprzeznaczony do bezpośredniego podawania pacjentom

Yttriga - skład

1 ml sterylnego roztworu zawiera w określonym dniu i o określonym czasie 0,1-300 GBq itru ( 90 Y) (odpowiada to 0,005-15 mikrogramowi itru [ 90 Y] w postaci chlorku itru [ 90 Y]).

Każda fiolka o pojemności 3 ml zawiera 0,1-300 GBq aktywności irtu w określonym dniu i czasie, co odpowiada 0,005-15 mikrogramom itru ( 90 Y). Objętość wynosi 0,02-3 ml.

Każda fiolka o pojemności 10 ml zawiera 0,1-300 GBq aktywności irtu w określonym dniu i czasie, co odpowiada 0,005-15 mikrogramom itru ( 90 Y). Objętość wynosi 0,02-5 ml. Teoretyczna aktywność właściwa wynosi 20 GBq/mikrogram itru ( 90 Y) (patrz punkt 6.5).

Chlorek itru ( 90 Y) powstaje w wyniku rozpadu jego radioaktywnego prekursora strontu ( 90 Sr), który w trakcie rozpadu emituje promieniowanie beta o energii 2,281 MeV (99,98 %) maksymalnej energii stabilizacji cyrkonu ( 90 Zr).

Okres połowicznego rozpadu izotopu itru ( 90 Y) wynosi 2,67 dnia (64,1 godzin).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Yttriga - dawkowanie

Produkt Yttriga może być podawany wyłącznie przez specjalistów posiadających doświadczenie w zakresie radioznakowania in vitro.

Dawkowanie

Ilość produktu Yttriga niezbędnego do radioznakowania oraz ilość produktu leczniczego znakowanego itrem ( 90 Y) podawanego następnie pacjentowi zależy od rodzaju produktu leczniczego przeznaczonego do radioznakowania oraz zamierzonego sposobu jego użycia. Stosowne informacje dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu przeznaczonego do znakowania.

Sposób podawania

Produkt Yttriga przeznaczony jest do znakowania in vitro produktów leczniczych podawanych następnie pacjentowi określoną drogą.

Dalsze informacje dotyczące przygotowania produktu podano w punkcie 12.

Yttriga - środki ostrożności

Zawartość fiolki produktu Yttriga nie jest przeznaczona do bezpośredniego podania pacjentowi, lecz musi zostać użyta do celów radioznakowania molekuł nośnych, takich jak przeciwciała monoklonalne, peptydy lub inne substraty.

Produkty radiofarmaceutyczne mogą być pobierane, używane i podawane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione w wyznaczonych placówkach klinicznych, a ich pobór, przechowywanie, użycie, przenoszenie i wydawanie podlegają regulacjom przepisów prawnych i stosownych licencji wydawanych przez właściwe władze.

Produkty radiofarmaceutyczne powinny być przygotowywane przez użytkownika w sposób spełniający wymagania dotyczące bezpieczeństwa w pracy z materiałami emitującymi promieniowanie radioaktywne oraz farmaceutyczne wymagania jakościowe.

Informacje o specjalnych ostrzeżeniach i szczególnych środkach ostrożności dla poszczególnych produktów leczniczych znakowanych itrem ( 90 Y) dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu przeznaczonego do znakowania.

Szczególne środki ostrożności należy zastosować przy podawaniu radioaktywnych produktów leczniczych dzieciom i młodzieży (w wieku od 2. do 16. roku życia).

Yttriga - przedawkowanie

Obecność wolnego chlorku itru (90Y) w organizmie w wyniku nieumyślnego podania produktu Yttriga prowadzi do nasilonego działania toksycznoego na szpik kostny i uszkodzenia hematopoetycznych komórek pnia.

W przypadku nieumyślnego podania produktu Yttriga radioaktywność w organizmie pacjenta musi zostać obniżona przez natychmiastowe podanie (np. w ciągu 1 godz.) substancji chelatujących, takich jak Ca DTPA lub Ca-EDTA w celu przyśpieszenia procesu usuwania radionuklidu z organizmu.

Placówki medyczne stosujące produkt Yttriga do znakowania molekuł nośnych dla celów terapeutycznych muszą dysponować następującymi substancjami:

-   Ca-DTPA (dietylenodiaminooctan trisodu wapnia) lub

-   Ca-EDTA (etylenodiaminooctan disodu wapnia)

Powyższe środki chelatujące eliminują radioaktywność itru poprzez wymianę jonową między wapniem i itrem dzięki zdolnościom do tworzenia rozpuszczalnych w wodzie kompleksów z ligandami chelatowymi (DTPA, EDTA). Kompleksy te są następnie szybko usuwane przez nerki.

1 g substancji chelatującej powinien być podany jako wolne, trwające 3 – 4 minuty, dożylne wstrzyknięcia lub jako infuzja (1 g na 100 – 250 ml dekstrozy lub roztworu izotonicznego chlorku sodu).

Skuteczność chelatowania jest największa bezpośrednio po ekspozycji lub w ciągu jednej godziny od ekspozycji, kiedy radionuklid ciągle jeszcze krąży w płynach tkankowych i znajduje się w osoczu. Nawet po upływie więcej niż 1 godziny od ekspozycji nie wyklucza się podania i czynnego działania chelatów z ograniczoną skutecznością.

Dożylne podawanie nie powinno być kontynuowane dłużej niż przez 2 godziny.

W każdym takim przypadku muszą być monitorowane parametry krwi pacjenta oraz przeprowadzone natychmiastowe stosowne działanie, jeśli wystąpią dowody na to, że nastąpiło uszkodzenie czynności szpiku kostnego.

Toksyczność wolnego itru ( 90 Y) z powodu jego uwalniania się in vivo ze znakowanych biomolekuł do organizmu w trakcie terapii może zostać obniżona poprzez podanie substancji chelatujących.

Yttriga - przeciwwskazania

Nie podawać produktu Yttriga bezpośrednio pacjentowi.

Nie stosować produktu Yttriga w następujących przypadkach:

-   nadwrażliwość na chlorek itru ( 90 Y) lub którykolwiek z pozostałych składników

Produkty medyczne znakowane itrem ( 90 Y) są przeciwwskazane w następujących przypadkach:

-   stwierdzenie lub podejrzewanie ciąży lub jeśli ciąża nie może być wykluczona (patrz punkt 4.6)

Informacje o przeciwwskazaniach dla poszczególnych produktów leczniczych znakowanych itrem ( 90 Y) przez radioznakowanie produktem Yttriga dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu przeznaczonego do znakowania.

Yttriga - działania niepożądane

Ewentualne działania niepożądane pojawiające się w wyniku dożylnego podania znakowanego itrem ( 90 Y) produktu leczniczego przygotowanego w drodze radioznakowania produktem Yttriga zależne są od zastosowanego produktu leczniczego. Stosowne informacje dostępne są w Charakterystyce Produktu

Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu przeznaczonego do znakowania. W przypadku każdego pacjenta ekspozycja na promieniowanie jonizujące musi być uzasadniona prawdopodobnymi do osiągnięcia korzyściami klinicznymi. Wartość podanej aktywności należy dobrać tak, żeby dawka wyemitowanego z niej promieniowania była jak najmniejsza, pamiętając jednocześnie o potrzebie osiągnięcia zamierzonego celu terapeutycznego.

Ekspozycja na promieniowanie jonizujące łączy się z zagrożeniem wywołania choroby nowotworowej oraz możliwością powstania wad dziedzicznych.

Dawka napromieniowania w wyniku terapeutycznej ekspozycji może prowadzić do zwiększonej zachorowalności na raka i zwiększonego odsetka mutacji. W każdym przypadku należy ocenić czy ryzyko wynikające z napromieniania jest mniejsze niż ryzyko wynikające z samej choroby.

Yttriga - ciąża i karmienie piersią

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie stosowania i po zastosowaniu produktu.

Ciąża

Produkty radiofarmaceutyczne znakowane itrem ( 90 Y) są przeciwwskazane do stosowania w stwierdzonej lub podejrzewanej ciąży albo, gdy nie wykluczono ciąży (patrz punkt 4.3).

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem radiofarmaceutycznych produktów leczniczych u matek karmiących piersią należy ocenić, czy możliwe jest rozsądne opóźnienie badania do czasu zakończenia przez matkę karmienia piersią. Jeśli podanie produktu nie może zostać przełożone na późniejszy termin, należy polecić karmiącej kobiecie zaprzestanie karmienia piersią.

Dalsze informacje dotyczące stosowania produktów leczniczych znakowanych itrem ( 90 Y) w okresie ciąży i laktacji dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu przeznaczonego do znakowania.

Płodność

Dalsze informacje dotyczące stosowania produktów leczniczych znakowanych itrem ( 90 Y) w odniesieniu do płodności dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego danego produktu medycznego przeznaczonego do znakowania.

Yttriga - prowadzenie pojazdów

Informacje dotyczące wpływu produktów leczniczych znakowanych itrem ( 90 Y) na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu przeznaczonego do znakowania.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Yttrium chloride (90 Y)

  Dostępne opakowania
  Yttriga

  Yttriga

  prekursor radiofarmaceutyczny, roztwór - 1 fiol.
  ECKERT&ZIEGLER RADIOPHARMA GMBH