Ytracis

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
prekursor radiofarmaceutyczny, roztwór
Dawka
-
Ilość
1 fiol.a 2ml
Typ
Rp zastrzeż.
Refundacja
Nie
Producent: CIS BIO INTERNATIONAL B.P.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Ytracis - ulotka preparatu

Ytracis - opis

Produkt przeznaczony wyłącznie do znakowania radioizotopem cząsteczek-nośników, które zostały specjalnie opracowane i dopuszczone do znakowania tym radionuklidem.

Prekursor produktu radiofarmaceutycznego - Produkt nie jest przeznaczony do bezpośredniego stosowania u pacjentów.

Ytracis - skład

1 ml jałowego roztworu zawiera 1,850 GBq itru ( 90 Y) chlorku w dniu kalibracji (ilość równoważna 92 ng itru)

Jedna fiolka zawiera 0,925 do 3,700 GBq (patrz 6.5).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Ytracis - dawkowanie

Produkt YTRACIS przeznaczony jest wyłącznie do stosowania przez specjalistów posiadających odpowiednie doświadczenie.

Ilość produktu YTRACIS wymagana do prawidłowego znakowania oraz ilość produktu leczniczego znakowanego radioizotopem itru ( 90 Y), zależą od danego produktu leczniczego i jego konkretnego przeznaczenia. Więcej informacji na temat produktu leczniczego przeznaczonego do znakowania radioizotopem można znaleźć w charakterystyce produktu leczniczego/ulotce dla pacjenta.

YTRACIS przeznaczony jest do znakowania in vitro radioizotopem produktów leczniczych, które następnie są podawane określona drogą podawania.

Ytracis - środki ostrożności

Zawartości fiolki produktu YTRACIS nie może być podawana bezpośrednio pacjentowi, należy jej używać tylko w celu znakowania radioizotopem cząsteczek-nośników, takich jak przeciwciała monoklonalne, peptydy lub inne substraty.

Radioaktywne produkty lecznicze mogą otrzymywać, stosować i podawać tylko upoważnione osoby w określonych warunkach klinicznych, a ich odbiór, przechowywanie, stosowanie, przekazywanie i pozbywanie się są regulowane przepisami i odpowiednimi dyrektywami wydawanymi przez właściwe organy.

Użytkownik powinien przygotowywać radioaktywne produkty lecznicze w sposób, odpowiadający zarówno wymaganiom bezpieczeństwa radiologicznego jak i procedurom farmaceutycznym.

Informacje odnośnie szczególnych ostrzeżeń i środków ostrożności w zakresie stosowania produktów leczniczych znakowanych radioizotopem itru ( 90 Y) można znaleźć w charakterystyce produktu leczniczego/ulotce dla pacjenta danego produktu leczniczego przeznaczonego do znakowania radioizotopem.

Szczególną ostrożność należy zachować przy podawaniu radioaktywnych produktów leczniczych dzieciom i młodzieży.

Ytracis - przedawkowanie

Obecność wolnego chlorku itru ( 90 Y) w organizmie po przypadkowym podaniu produktu YTRACIS prowadzi do zwiększonej toksyczności dla szpiku kostnego i uszkodzenia hematopoetycznych komórek macierzystych. Z tego względu, w razie przypadkowego podania pacjentowi produktu YTRACIS, radiotoksyczność należy zredukować poprzez bezzwłoczne (tzn. w ciągu 1 godziny) podanie preparatów zawierających związki chelatujące,, takie jak: Ca-DTPA lub Ca-EDTA, zwiększające wydalanie radionuklidu z organizmu pacjenta.

W placówkach medycznych stosujących produkt YTRACIS do znakowania radioizotopem itru ( 90 Y) cząsteczek-nośników w celach terapeutycznych muszą być dostępne następujące preparaty:

Ca-DTPA (sól wapniowo-trójsodowa kwasu dietylenotriaminopentaoctowego) lub

Ca-EDTA (sól wapniowo-dwusodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego)

Powyższe związki chelatujące dzięki zdolności tworzenia rozpuszczalnych w wodzie kompleksów z chelatującymi ligandami (DTPA, EDTA) powodują ograniczenie radiotoksyczności itru poprzez wymianę między jonem wapnia i itru. Związki te są szybko eliminowane przez nerki.

1 g związków chelatujących należy podawać w powolnej iniekcji dożylnej przez 3-4 minuty lub w infuzji (1 g w 100-250 ml glukozy lub roztworu soli fizjologicznej).

Skuteczność chelatowania jest najwyższa bezpośrednio po lub w ciągu godziny od ekspozycji, gdy radionuklid krąży lub jest dostępny dla płynów tkankowych i osocza krwi. Upływ ponad

1 godziny od ekspozycji nie wyklucza jednak podania i skutecznego działania związku chelatującego przy mniejszej skuteczności. Nie należy wydłużać podawania dożylnego ponad 2 godziny.

W każdym przypadku należy kontrolować parametry krwi pacjenta i w razie uszkodzenia szpiku kostnego bezzwłocznie podjąć odpowiednie leczenie.

Toksyczność wolnego radioizotopu itru ( 90 Y) uwalnianego in vivo ze znakowanej biocząsteczki w organizmie w trakcie terapii, można zmniejszyć poprzez późniejsze podanie związków chelatujących.

Ytracis - przeciwwskazania

Produktu YTRACIS nie należy podawać bezpośrednio pacjentowi.

YTRACIS jest przeciwwskazany w następujących przypadkach:

-   Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

-   Stwierdzona ciąża lub jej podejrzenie, bądź jeśli ciąża nie została wykluczona (patrz punkt 4.6).

Informacje dotyczące przeciwwskazań dla produktów leczniczych znakowanych radioizotopem itru ( 90 Y) przygotowywanych przez zastosowanie preparatu YTRACIS, można znaleźć w charakterystyce produktu leczniczego/ulotce dla pacjenta danego produktu leczniczego przeznaczonego do znakowania radioizotopem.

Ytracis - działania niepożądane

Działania niepożądane które mogą wystąpić po dożylnym podaniu produktów leczniczych znakowanych radioizotopem itru ( 90 Y), przygotowywanych przez znakowanie preparatem YTRACIS będą zależne od zastosowanego produktu leczniczego. Odpowiednie informacje będą podane w charakterystyce produktu leczniczego/ulotce dla pacjenta produktu leczniczego przeznaczonego do znakowania radioizotopem. U każdego pacjenta ekspozycja na promieniowanie jonizujące musi być uzasadniona w oparciu o prawdopodobne korzyści kliniczne. Zastosowana aktywność musi gwarantować, że końcowa dawka promieniowania będzie tak niska, jak to można osiągnąć w praktyce, jednocześnie pamiętając o konieczności uzyskania planowanych korzyści leczniczych.

Dawka promieniowania wynikająca z terapii może powodować zwiększoną zachorowalność na raka oraz mutację. We wszystkich przypadkach należy upewnić się, że ryzyko napromieniowania jest mniejsze niż ryzyko związane z samą chorobą. Ekspozycja na promieniowanie jonizujące wiąże się z pobudzeniem do rozwoju raka i potencjalnym pojawieniem się wad dziedzicznych.

Ytracis - ciąża i karmienie piersią

Produkt YTRACIS jest przeciwwskazany w przypadku stwierdzonej ciąży lub jej podejrzeniu, bądź jeśli ciąża nie została wykluczona (patrz 4.3 Przeciwwskazania).

Jeśli konieczne jest podanie radioaktywnych produktów leczniczych kobietom w wieku rozrodczym, należy zawsze zebrać informacje, które pozwolą ustalić czy kobieta jest w ciąży. Dopóki to nie zostanie wykluczone należy założyć, że każda kobieta, u której nie wystąpił okres jest w ciąży. Należy zawsze rozważyć alternatywne techniki nie wymagające zastosowania promieniowania jonizującego.

Zabiegi z radionuklidami przeprowadzane u kobiet w ciąży wiążą się również z pochłanianiem dawek promieniowania przez płód. Dawka pochłonięta przez macicę na skutek podania produktów znakowanych radioizotopem itru ( 90 Y) jest zależna od zastosowanego, znakowanego produktu leczniczego i powinna być określona w charakterystyce produktu leczniczego/ulotce dla pacjenta produktu leczniczego przeznaczonego do znakowania radioizotopem.

Przed podaniem radioaktywnego produktu leczniczego matce karmiącej piersią należy rozważyć, czy podania produktu nie można by odłożyć do czasu, gdy matka przestanie karmić dziecko piersią. Jeśli podania produktu nie można opóźnić, należy zalecić karmiącej matce zaprzestanie karmienia dziecka piersią.

Informacje dotyczące stosowania produktów leczniczych znakowanych radioizotopem itru ( 90 Y) w okresie ciąży i laktacji można znaleźć w charakterystyce produktu leczniczego/ulotce dla pacjenta konkretnego produktu leczniczego przeznaczonego do znakowania radioizotopem.

Ytracis - prowadzenie pojazdów

Nie prowadzono badań nad wpływem na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych

w ruchu po terapii produktami znakowanymi radioizotopem itru ( 90 Y) jest określony w charakterystyce produktu leczniczego/ulotce dla pacjenta dotyczących konkretnego produktu leczniczego przeznaczonego do znakowania radioizotopem.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Yttrium chloride (90 Y)

  Dostępne opakowania
  Ytracis

  Ytracis

  prekursor radiofarmaceutyczny, roztwór - 1 fiol.a 2ml
  CIS BIO INTERNATIONAL B.P.