Xylocaine 2%

Xylocaine 2%
zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań
Dawka
0,02 g/ml
Ilość
5 fiol.a 50ml
Typ
Lecznictwo zamkniętePołożna
Refundacja
Nie
Producent: ASTRAZENECA AB

Xylocaine 2% - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Xylocaine 2% - ulotka preparatu

Xylocaine 2% - opis

- Znieczulenie nasiękowe.

- Blokady nerwów obwodowych jak blokada splotu ramiennego, blokada międzyżebrowa.

- Blokady centralne ze znieczuleniem zewnątrzoponowym i krzyżowym włącznie.

Xylocaine 2% - skład

1 ml roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy (Lidocaini hydrochloridum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Xylocaine 2% - dawkowanie

Podanie nadtwardówkowe lub okołonerwowe.

Podczas wykonywania wszystkich rodzajów znieczuleń z użyciem lidokainy należy stosować wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć niezamierzonego donaczyniowego podania leku. Zaleca się uważną aspirację przed podaniem i podczas podawania leku w celu uniknięcia podania donaczyniowego. Jeśli podaje się duże dawki, np. w blokadzie zewnątrzoponowej, zaleca się zastosowanie dawki próbnej od 3 do 5 ml roztworu lidokainy z epinefryną. Niezamierzone podanie donaczyniowe leku można rozpoznać na podstawie przemijającego przyspieszenia czynności serca. Po podaniu dawki próbnej należy przez 5 minut uważnie kontrolować czynności fizjologiczne pacjenta i utrzymywać z nim kontakt słowny. Dawkę główną należy wstrzykiwać powoli, z szybkością od 25 do 50 mg/min, lub podawać w dawkach podzielonych. Jednocześnie należy uważnie kontrolować czynności fizjologiczne pacjenta i utrzymywać z nim kontakt słowny. W razie wystąpienia nawet łagodnych objawów toksyczności należy natychmiast przerwać podawanie leku. Zaleca się również podanie dawki próbnej (3 do 5 ml lidokainy), aby uniknąć nieumyślnej blokady podpajęczynówkowej. Dawka leku, która ma być podana pacjentowi, zależy od wielkości obszaru, który ma być znieczulony, jego unaczynienia, liczby segmentów, które mają być znieczulone, techniki znieczulenia oraz indywidualnej tolerancji leku przez pacjenta. Obowiązuje zasada podawania najmniejszej dawki skutecznej.

W poniższej tabeli przedstawiono zalecenia dotyczące dawkowania preparatu Xylocaine 2% w najczęściej wykonywanych znieczuleniach u dorosłego pacjenta i u dzieci starszych niż 12 lat. U dzieci, pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów w złym stanie ogólnym dawkę leku należy zmniejszyć.

Typ znieczulenia

Stężenie mg/ml

Dawka

ml

Dawka

mg

Początek działania min

Czas działania

godziny

Znieczulenie chirurgiczne

         

Znieczulenie zewnątrzoponowe w odcinku lędźwiowyma

20

15-25

300-500

15-20

1,5-2

Znieczulenie zewnątrzoponowe w odcinku piersiowyma

15

20

10-15

10-15

150-225

200-300

10-20

10-20

1-1,5

1,5-2

Znieczulenie zewnątrzoponowe w odcinku krzyżowyma

10

20

20-30

15-25

200-300

300-500

15-30

15-30

1-1,5

1,5-2

Odcinkowe znieczulenie dożylne (Bier’a)

         

a. Kończyna górnab

5

40

200

10-15

Do zwolnienia opaski

b. Kończyna dolnab opaska na udzie

5

60

300

10-15

Do zwolnienia opaski

b. Kończyna dolnab opaska na podudziu

5

40

200

10-15

Do zwolnienia opaski

Blokada dostawowac

5

10

≤60

≤40

≤300

≤400

5-10

5-10

30-60 minut po wypłukaniu

Znieczulenie nerwów obwodowych (znieczulenie małych nerwów i nasiękowe

         

Znieczulenie nasiękowe

5

10

≤80

≤40

≤400

≤400

1-2

1-2

1,5-2

2-3

Znieczulenie nerwów palca metodą Obersta

10

1-5

10-50

2-5

1,5-2

Znieczulenie nerwów międzyżebrowych (jeden nerw)

Maksymalna ilość jednocześnie znieczulanych nerwów nie powinna być większa niż osiem (≤8)

10

15

2-5

2-4

20-50

30-60

3-5

3-5

1-2

2-3

Znieczulenie pozagałkowe

20

4

80

3-5

1,5-2

 

10

10-15

100-150

3-5

1,5-2

Znieczulenie nerwów sromowych (każda strona)

10

10

100

5-10

1,5-2

Blokady dużych nerwów

         

Znieczulenie nerwów okołoszyjkowych (każda strona)

10

10

100

3-5

1-1,5

Splot ramienny

         

Blokada pachowa

10

15

40-50

30-50

400-500

450-600

15-30

15-30

1,5-2

1,5-3

Dostęp nadobojczykowy, między mięśniami pochyłymi, blokada podobojczykowa okołonaczyniowa – Winnie’go

10

15

30-40

20-30

400-500

300-450

15-30

15-30

1,5-2

1,5-3

Nerw kulszowy

15

20

15-20

15-20

225-300

300-400

15-30

15-30

2-3

2-3

3 w 1 – (nerw udowy, zasłonowy i skórny boczny)

10

15

30-40

30

300-400

450

15-30

15-30

1,5-2

2-3

a)

Dawka uwzględnia dawkę testową

b)

Nie należy wypuszczać powietrza z opaski przez 20 minut po podaniu leku c)

Po dopuszczeniu produktu do obrotu zgłaszano przypadki chondrolizy u pacjentów otrzymujących ciągłe wlewy dostawowe miejscowych środków znieczulających w okresie pooperacyjnym. Xylocaine nie jest zatwierdzone w tym wskazaniu (Patrz punkt 4.4).

Roztwór do wstrzykiwań, Xylocaine 2%, zawierający metyloparahydroksybenzoesan (metyloparaben) jako środek konserwujący, to jest: roztwór dostępny w fiolkach wielodawkowych nie powinien być stosowany w znieczuleniu podawanym dooponowo, do przestrzeni podpajęczynówkowej, do- lub zagałkowo.

Dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat

W poniższej tabeli przedstawiono zalecenia dotyczące dawkowania preparatu Xylocaine 2% u dzieci. U dzieci z nadwagą należy rozważyć zmniejszenie dawki do ilości odpowiedniej dla prawidłowej masy ciała. Należy uwzględnić czynniki mogące wpływać na przebieg znieczulenia.

Dawka u dzieci powinna być obliczona w oparciu o masę ciała do 5 mg/kg masy ciała.

Typ znieczulenia

Stężenie mg/ml

Dawka

ml

Dawka mg

Początek działania min

Czas działania

godziny

Znieczulenie zewnątrzoponowe w odcinku krzyżowym a

10

0,5 ml/kg

5 mg/kg

10-15

1-1,5

Roztwór do wstrzykiwań, Xylocaine 2%, zawierający metyloparahydroksybenzoesan (metyloparaben) jako środek konserwujący, to jest: roztwór dostępny w fiolkach wielodawkowych nie powinien być stosowany w znieczuleniu podawanym dooponowo, do przestrzeni podpajęczynówkowej, do- lub zagałkowo.

Xylocaine 2% - środki ostrożności

Znieczulenia regionalne powinny być wykonywane w ośrodkach zatrudniających przeszkolony personel, dysponujący wyposażeniem i lekami koniecznymi do monitorowania i resuscytacji pacjenta.

Podczas wykonywania większości blokad należy przed zabiegiem zapewnić dostęp do żyły pacjenta. Lekarz prowadzący znieczulenie powinien być odpowiednio wyszkolony oraz znać metody diagnozowania działań niepożądanych i (lub) ostrych objawów toksyczności oraz postępowania w razie ich wystąpienia.

W każdym przypadku przedawkowania preparatu lub niezamierzonego podania donaczyniowego mogą wystąpić ostre, ogólnoustrojowe objawy toksyczności.

Należy zachować szczególne środki ostrożności, stosując znieczulenie zewnątrzoponowe u pacjentów z niewydolnością układu krążenia, ze względu na mniejsze możliwości kompensowania zmian związanych z wydłużonym czasem przewodzenia przedsionkowo-komorowego, które mogą wystąpić po zastosowaniu leków miejscowo znieczulających.

Lidokaina jest metabolizowana w wątrobie. Dlatego lidokainę należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby lub ze zmniejszonym przepływem wątrobowym. Lidokainę należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.

Podczas znieczulenia zewnątrzoponowego, bez względu na rodzaj stosowanego leku, może wystąpić hipotensja oraz bradykardia. Ryzyko wystąpienia tych objawów można zmniejszyć przez podanie przed znieczuleniem roztworów elektrolitów lub koloidów dożylnie. W razie wystąpienia hipotensji należy podać dożylnie efedrynę w dawce 5 do 10 mg. W razie potrzeby dawkę tę można powtórzyć. U pacjentów z hipowolemią o różnej etiologii (krwawienia, odwodnienie) lub u pacjentów z zaburzonym powrotem żylnym, spowodowanym np. przez znaczne wodobrzusze, duży guz w jamie brzusznej lub zaawansowaną ciążę, może dojść do znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego. U pacjentów z niewydolnością krążenia należy unikać istotnej klinicznie hipotensji, ze względu na zaburzone mechanizmy kompensacyjne.

U pacjentów z hipowolemią podczas znieczulenia zewnątrzoponowego może dojść do nagłego i znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego.

Podczas znieczulenia zewnątrzoponowego może dojść do porażenia mięśni międzyżebrowych, co u pacjentów z wysiękiem opłucnowym może doprowadzić do zaburzeń oddechowych. Jeżeli znieczulenie zewnątrzoponowe jest wykonywane u pacjenta z posocznicą, zwiększa się ryzyko wystąpienia ropnia wewnątrz kanału kręgowego w okresie pooperacyjnym.

Znieczulenie okołoszyjkowe wykonywane u kobiet w ciąży może doprowadzić do wystąpienia u płodu działań niepożądanych (tachykardia lub bradykardia) częściej niż po stosowaniu innych technik znieczulenia.

Znieczulenia regionalne wykonywane w okolicy głowy i szyi (włącznie ze znieczuleniem pozagałkowym, znieczuleniami stomatologicznymi i znieczuleniem zwoju gwiaździstego) są związane z większym ryzykiem dotętniczego podania leku. W tych przypadkach nawet po małych dawkach środków miejscowo znieczulających mogą wystąpić ogólnoustrojowe objawy toksyczności. W rzadkich przypadkach, w trakcie znieczulenia pozagałkowego może dojść do przedostania się preparatu do przestrzeni podpajęczynówkowej, co może doprowadzić do przemijającej ślepoty, zatrzymania krążenia, bezdechu i drgawek. Dlatego podczas wykonywania znieczulenia pozagałkowego, podobnie jak w przypadku innych znieczuleń regionalnych, powinien być obecny przeszkolony personel dysponujący niezbędnym sprzętem i lekami. Stosowanie środków miejscowo znieczulających do znieczuleń okołogałkowych i pozagałkowych może powodować także trwałą dysfunkcję mięśni ocznych.

Należy zachować ostrożność, stosując lidokainę u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia, ponieważ środki miejscowo znieczulające mogą hamować czynność układu przewodzącego serca.

Pacjenci zażywający leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron), u których stosowany jest preparat Xylocaine 2%, powinni znajdować się pod ścisłą obserwacją i należy rozważyć u nich monitorowanie zapisu EKG. Działania lidokainy i leków przeciwarytmicznych klasy III mogą się sumować.

Leki zmniejszające klirens lidokainy (np. cymetydyna lub betaadrenolityki) mogą powodować potencjalnie toksyczne stężenie lidokainy w osoczu, szczególnie gdy jest ona podawana w dużych dawkach powtarzanych, przez długi czas. Interakcja ta wydaje się nie mieć znaczenia klinicznego, kiedy lidokaina jest podawana krótkotrwale w zalecanych dawkach.

U pacjentów z ostrą porfirią należy zastosować odpowiednie środki ostrożności. Jest prawdopodobne, że Xylocaine 2% może nasilać objawy porfirii, dlatego należy ją stosować u pacjentów z ostrą porfirią tylko w przypadku poważnych wskazań.

Po dopuszczeniu produktu do obrotu zgłaszano przypadki chondrolizy u pacjentów otrzymujących w okresie pooperacyjnym miejscowe środki znieczulające poprzez ciągły wlew dostawowy. Większość zgłaszanych przypadków chondrolizy dotyczyło stawu ramiennego. Ciągły wlew dostawowy nie jest zatwierdzonym wskazaniem dla leku Xylocaine 2%.

Roztwór do wstrzykiwań, Xylocaine 2%, zawierający metyloparahydroksybenzoesan (metyloparaben) jako środek konserwujący, to jest: roztwór dostępny w fiolkach wielodawkowych, nie powinien być stosowany w znieczuleniu podawanym dooponowo, do przestrzeni podpajęczynówkowej, do- lub zagałkowo.

Xylocaine 2% - przedawkowanie

Objawy

Objawy przedawkowania dotyczą przede wszystkim układu krążenia oraz ośrodkowego układu nerwowego. Wystąpienie działań toksycznych wiąże się z dużym stężeniem lidokainy w osoczu, co może być spowodowane podaniem bardzo dużej dawki leku, szybkim wchłonięciem się leku do krążenia ogólnoustrojowego lub niezamierzonym podaniem donaczyniowym (patrz punkt 4.4). Objawy ze strony układu nerwowego są podobne dla wszystkich środków miejscowo znieczulających o budowie amidowej, przy czym zależnie od zastosowanego leku różne jest nasilenie objawów (zarówno ilościowe, jak i jakościowe) ze strony układu krążenia.

Przypadkowe podanie donaczyniowe może wywołać natychmiastowe wystąpienie objawów zatrucia (w ciągu kilku sekund do kilku minut od podania). W razie przedawkowania leku objawy zatrucia występują później (15 do 60 minut od podania), gdyż w takiej sytuacji stężenie leku we krwi zwiększa się wolniej.

Objawy zatrucia ze strony ośrodkowego układu nerwowego narastają stopniowo. Początkowo obserwuje się takie objawy, jak drętwienie ust i wokół ust, drętwienie języka, zawroty głowy, szumy w uszach i przeczulica słuchowa, zaburzenia widzenia. Następnie występują zaburzenia artykulacji i skurcze mięśni, które mogą poprzedzać wystąpienie uogólnionych drgawek. Do kolejnych objawów należą: utrata przytomności i drgawki typu grand mal, które trwają od kilku sekund do kilku minut. Ze względu na zwiększoną aktywność mięśniową oraz zaburzenia oddychania podczas drgawek szybko dochodzi do hipoksji i hiperkapnii. W ciężkich przypadkach może nawet dojść do zatrzymania oddechu. Kwasica nasila działanie toksyczne środków miejscowo znieczulających. Objawy zatrucia ze strony układu sercowo-naczyniowego występują w razie dużego ogólnoustrojowego stężenia lidokainy. Do objawów tych należą: znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego, bradykardia, zaburzenia rytmu serca (blok przedsionkowo-komorowy, częstoskurcz komorowy, migotanie przedsionków) oraz zatrzymanie czynności serca.

Jeśli pacjent nie otrzymuje leków znieczulających ogólnie lub dużych dawek leków uspokajających, np. pochodnych benzodiazepiny lub barbituranów, to objawy zatrucia ze strony układu sercowo-naczyniowego są zwykle poprzedzone wystąpieniem objawów zatrucia ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Objawy ustępują po redystrybucji leku z ośrodkowego układu nerwowego oraz w wyniku jego metabolizmu i wydalania. Powrót do stanu sprzed podania leku następuje szybko, o ile nie podano bardzo dużych dawek leku.

Postępowanie w razie wystąpienia ostrych objawów toksyczności

Leczenie pacjentów, u których wystąpiły ostre objawy toksyczności, ma na celu przede wszystkim przerwanie napadu drgawek oraz zapewnienie odpowiedniego natlenowania pacjenta. Jeśli jest to konieczne, należy zastosować wentylację wspomaganą lub kontrolowaną. W razie wystąpienia drgawek należy podać dożylnie lek przeciwdrgawkowy, np. tiopental w dawce od 100 do 200 mg lub diazepam w dawce od 5 do 10 mg. Można również podać dożylnie sukcynylocholinę w dawce od 50 do 100 mg, jednak w tym przypadku należy pacjenta zaintubować dotchawiczo i wdrożyć pełne postępowanie jak u pacjenta po zwiotczeniu mięśni.

Po ustąpieniu drgawek i zapewnieniu prawidłowej wentylacji płuc nie jest konieczne wdrożenie innego leczenia. W razie wystąpienia hipotensji należy zastosować leki obkurczające naczynia, najlepiej o działaniu inotropowym dodatnim, np. efedrynę w dawce od 5 do 10 mg dożylnie. W razie zatrzymania czynności serca po zastosowaniu lidokainy należy rozpocząć resuscytację. Jeśli jest to konieczne, należy zastosować również defibrylację elektryczną. Aby uzyskać powrót hemodynamicznie wydolnej czynności serca, może być konieczne prowadzenie resuscytacji przez długi czas. Należy także rozpocząć leczenie kwasicy.

Xylocaine 2% - przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na środki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

• Nadwrażliwość na metylo- i (lub) propyloparahydroksybenzoesan (metylo- i(lub) propyloparaben) lub na ich metabolit, kwas paraaminobenzoesowy (PABA). Należy unikać stosowania roztworu lidokainy zawierającego parabeny u pacjentów z nadwrażliwością na estry miejscowo działających środków znieczulających i ich metabolit, PABA.

• Ogólne przeciwwskazania do stosowania poszczególnych rodzajów znieczulenia miejscowego.

• Lidokainy nie należy stosować do znieczulenia zewnątrzoponowego u pacjentów ze znaczną hipotensją (np. we wstrząsie kardiogennym lub hipowolemicznym).

Xylocaine 2% - działania niepożądane

Działania niepożądane wywołane bezpośrednio przez lek są niekiedy trudne do odróżnienia od fizjologicznych skutków blokady nerwów (np. spadek ciśnienia tętniczego, bradykardia), bezpośredniego skutku nakłucia igłą (np. uszkodzenie nerwu) lub stanowią pośredni skutek nakłucia (np. krwiak podtwardówkowy).

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstość występowania ((bardzo często ≥10, często ≥1/100, < 1/10; niezbyt często ≥1/1000, < 1/100; rzadko ≥1/10 000, < 1/1000; bardzo rzadko < 1/10 000).

Zaburzenia naczyń

Bardzo często : niedociśnienie

Często: nadciśnienie

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często: nudności Często: wymioty.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: parestezje, zawroty głowy.

Niezbyt często: objawy toksyczności ze strony ośrodkowego układu nerwowego (drgawki, uczucie drętwienia wokół ust, drętwienie języka, przeczulica słuchowa, zaburzenia widzenia, utrata przytomności, drżenia mięśniowe, zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia wymowy). Rzadko: neuropatia, uszkodzenia nerwów obwodowych, zapalenie pajęczynówki.

Zaburzenia serca

Często: bradykardia

Rzadko: zatrzymanie krążenia, zaburzenia rytmu serca.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje alergiczne (w najcięższych przypadkach wstrząs anafilaktyczny).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Rzadko: depresja oddechowa.

Zaburzenia oka

Rzadko: podwójne widzenie.

Xylocaine 2% - ciąża i karmienie piersią

Lidokaina była stosowana u dużej liczby kobiet w ciąży i kobiet podczas porodu. Nie zaobserwowano, aby lidokaina miała wpływ na proces rozrodu u ludzi, zwiększenie częstości występowania wad wrodzonych czy inny bezpośredni lub pośredni wpływ na dziecko.

W przypadku znieczulenia okołoszyjkowego, częściej niż po stosowaniu innych technik znieczulenia, może dochodzić do wystąpienia działań niepożądanych u płodu, takich jak bradykardia. Mogą być one wywołane dużym stężeniem leku u płodu.

Lidokaina stosowana w dawkach zalecanych przenika do mleka matki w ilościach tak małych, że jest mało prawdopodobne by stwarzała ryzyko dla dziecka karmionego piersią, jeśli jest stosowana w dawkach zalecanych.

Xylocaine 2% - prowadzenie pojazdów

Zależnie od dawki, środki miejscowo znieczulające mogą wywierać nieznaczny wpływ na funkcje psychiczne, jak również mogą wpływać na funkcje motoryczne i koordynację ruchową.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Lidocainum hydrochloridum

  Lidokaina to substancja lecznicza o działaniu miejscowo znieczulającym oraz przeciwarytmicznym. Stabilizuje błony komórkowe przez hamowanie przepływu jonów sodowych. Stosowana w komorowych zaburzeniach rytmu serca, szczególnie w przebiegu zawału serca lub po przedawkowaniu glikozydów naparstnicy, zapobiegania migotaniu komór w przebiegu zawału serca, znieczuleniu miejscowym błon śluzowych, nasiękowym, blokady nerwów obwodowych i splotów nerwowych, zewnątrzoponowym, podpajęczynówkowym, doopłucnowym, odcinkowym dożylnym.

  Dostępne opakowania
  Xylocaine 2%

  Xylocaine 2%

  roztwór do wstrzykiwań - 5 fiol.a 50ml - 0,02 g/ml
  ASTRAZENECA AB
  Powiązane artykuły
  Badania

  Badanie chodu

  Chód jest bardzo złożoną czynnością ruchową, a jego nieprawidłowości poważnie upośledzają codzienne funkcjonowanie człowieka. To dlatego analiza chodu pozwalająca na jego ocenę oraz określenie rodzaju i stopnia występujących nieprawidłowości ma bardzo...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Co to jest egzoszkielet? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Co to jest egzoszkielet? (WIDEO)

  Zastosowanie egzoszkieletu Pierwsze egzoszkielety były wykorzystywane w wojsku. Pomagały one żołnierzom przenosić ciężkie przedmioty na duże odległości. Obecnie korzystają z nich osoby po wypadkach, w wyniku których doznały uszkodzenia układu nerwowego....

  Zaburzenia mowy

  Implanty przywrócą głos

  Implanty przywrócą głos

  Rehabilitacja strun głosowych Porażenie strun głosowych może się zdarzyć z bardzo różnych powodów, zawsze jednak bardzo utrudnia ono choremu komunikację. Rehabilitacja często jest mało skuteczna, zwłaszcza jeśli zaniedbuje się ją na samym początku choroby.

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Egzoszkielet i egzorehabilitacja (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Egzoszkielet i egzorehabilitacja (WIDEO)

  Rehabilitacja osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym 61% wypadków w wyniku, których dochodzi do uszkodzenia rdzenia kręgowego dotyka osoby pomiędzy 16 a 30 rokiem życia. Połowa urazów rdzenia kręgowego powstaje w trakcie wypadków komunikacyjnych. Urazy...

  Niezbędnik pacjenta

  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (WIDEO)

  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (WIDEO)

  Pobyt pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym W zakładzie opiekuńczo-leczniczym pacjenci mogą przebywać do 6 miesięcy. Jest to bardzo istotne, gdyż osoby starsze często wymagają długoterminowego leczenia. Seniorzy są pod stałą opieką, mają ćwiczenia,...