Ventilastin Novolizer

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do inhalacji
Dawka
0,1 mg/daw.
Ilość
1 wkł.a 200daw. (+inh.Novolizer)
Typ
Na receptę RpPielęgniarkaPołożna
Refundacja
Nie
Producent: MEDA PHARMA GMBH & CO.KG

Ventilastin Novolizer - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Ventilastin Novolizer - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Ventilastin Novolizer - opis

Objawowe leczenie schorzeń przebiegających z odwracalną obturacją dróg oddechowych, np. astmy czy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc z wyraźną odwracałnością. Zapobieganie napadom astmy wywoływanym przez wysiłek fizyczny lub alergeny.

Ventilastin Novolizer - skład

Jedna dawka dostarczona zawiera 100 mikrogramów salbutamolu, co odpowiada 120 mikrogramom siarczanu salbutamolu.

Dawka dostarczona to dawka, którą pacjent przyjął przez ustnik inhalatora Substancja pomocnicza:

11,42 mikrogramów laktozy jedno wodnej/dawkę dostarczoną.

Ventilastin Novolizer - dawkowanie

Dawkowanie

Dawka zależy jest od rodzaju, ciężkości i przebiegu choroby.

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku oraz młodzież)

U osób dorosłych, w celu złagodzenia ostrych objawów astmy, w tym skurczu oskrzeli, zalecaną dawka początkową jest jedna inhalacja (100 mikrogramów).

W celu zapobiegania objawom wywoływanym przez wysiłek fizyczny lub alergeny, należy wykonać dwie inhalacje (200 mikrogramów) na 10-15 minut przed narażeniem.

Maksymalna dobowa dawka na żądanie nie powinna być większa niż 8 inhalacji (co odpowiada 800 mikrogramom).

Dzieci (w wieku od 6 do 12 lat)

U dzieci w wieku 6 lat i starszych, w celu złagodzenia ostrych objawów astmy, w tym skurczu oskrzeli, zalecaną dawką początkową jest jedna inhalacja (100 mikrogramów). W celu zapobiegania objawom wywoływanym przez wysiłek fizyczny lub alergeny, należy wykonać jedną inhalację (100 mikrogramów) na 10-15 minut przed narażeniem oraz następną inhalację (do łącznej dawki 200 mikrogramów), jeśli to konieczne.

Maksymalna dobowa dawka na żądanie nie powinna być większa niż 4 inhalacje (co odpowiada 400 mikrogramom).

Dzieci w wieku poniżej 6 lat

Ventilastin Novolizer nie jest zalecany do stosowania przez dzieci w wieku poniżej 6 lat ze względu na niewystarczającą ilości danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku i młodzież)

W celu złagodzenia ostrych objawów, w tym skurczu oskrzeli, zalecaną dawką początkową dla dorosłych jest jedna inhalacja (100 mikrogramów).

Maksymalna dobowa dawka na żądanie w ciągu 24 godzin nie powinna przekraczać 8 inhalacji (co odpowiada 800 mikrogramom).

Wszyscy pacjenci

W przypadku zastąpienia innych inhalatorów z salbutamolem przez Ventilastin Novolizer 100 mikrogramów, proszek do inhalacji, ilość salbutamolu dostarczonego do płuc może się różnić pomiędzy różnymi inhalatorami i dlatego może być konieczna modyfikacja dawkowania.

Sposób podawania

Pomiędzy 2 inhalacjami należy zachować co najmniej 1 minutę przerwy. Podanie wziewne.

Używanie i obsługa inhalatora proszkowego (=Novolizer)

Ponowne napełnianie

1. Lekko ścisnąć prążkowane powierzchnie po obu stronach pokrywki, przesunąć pokrywę do przodu i unieść.

2. Usunąć aluminiową folię ochronną z opakowania wkładu i wyjąć nowy wkład.

3. Umieścić wkład w inhalatorze proszkowym (=Novolizer), gdy ticznik dawek skierowany jest w stronę ustnika.

4. Ponownie umieścić pokrywkę z góry w prowadnicach bocznych i wcisnąć w kierunku przycisku do momentu, gdy wskoczy ona we właściwe miejsce. Wkład można pozostawić w inhalatorze proszkowym (=Novolizer) do momentu całkowitego wykorzystania lub 6 miesięcy od włożenia.

Uwaga: Wkłady Ventilastin Novolizer 100 mikrogramów mogą być stosowane wyłącznie w

inhalatorze proszkowym Novolizer.

Sposób użycia

1. W czasie używania inhalatora proszkowego (=Novolizer) należy zawsze trzymać go w pozycji poziomej. Najpierw należy usunąć nasadkę ochronną.

2. Wcisnąć do końca kolorowy przycisk dawkowania. Słyszalne będzie głośne podwójne kliknięcie, a kolor okienka kontrolnego (dolnego) zmieni się z czerwonego na zielony. Następnie zwolnić kolorowy przycisk dawkowania. Zielony kolor w okienku kontrolnym wskazuje na to, że inhalator proszkowy (=Novolizer) jest gotowy do użycia.

3. Wykonać wydech (ale nie do inhalatora proszkowego (=Novolizer)).

4. Objąć wargami ustnik. Zainhalować proszek w czasie głębokiego wdechu. W czasie wdechu powinno być słyszalne głośne kliknięcie, wskazujące na to, że inhalacja została wykonana prawidłowo. Wstrzymać oddech na kilka sekund, a następnie powrócić do normalnego oddychania.

Uwaga: Jeśli konieczne jest wykonanie więcej niż 1 inhalacji za jednym razem, należy powtórzyć czynności 2-4.

5. Nałożyć nasadkę ochronną z powrotem na ustnik - proces podawania leku jest zakończony.

6. Liczba w górnym okienku pokazuje liczbę pozostałych inhalacji.

Uwaga: Kolorowy przycisk dawkowania powinien zostać wciśnięty jedynie bezpośrednio przed inhalacją.

W przypadku inhalatora proszkowego (=Novolizer) nie jest możliwe omyłkowe wykonanie podwójnej inhalacji. Kliknięcie oraz zmiana koloru w okienku kontrolnym wskazują na to, że inhalacja została wykonana prawidłowo. Jeśli kolor w okienku nie zmieni się z powrotem na czerwony, inhalację należy powtórzyć. Jeśli inhalacja nie zostanie przeprowadzona prawidłowo po kilku próbach, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Czyszczenie

Inhalator proszkowy (=Novolizer) należy czyścić w regularnych odstępach czasu, co najmniej za każdym razem, gdy wymieniany jest wkład. Instrukcje dotyczące tego, jak czyścić inhalator proszkowy (=Novolizer) znajdują się w ?Instrukcji użycia" będącej częścią ulotki dołączonej do opakowania.

Uwaga: W celu zapewnienia prawidłowego użycia inhalatora proszkowego (=Novolizer), pacjenci powinni uzyskać dokładne instrukcje dotyczące tego jak używać inhalatora proszkowego (=Novolizer). Dzieci powinny używać niniejszego produktu jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.

Ventilastin Novolizer - środki ostrożności

Leczenie powinno być prowadzone stopniowo, zależnie od ciężkości choroby.

Leki rozszerzające oskrzela nie powinny stanowić jedynego lub podstawowego leczenia w przypadku pacjentów z astmą przewlekłą. Ciężka astma wymaga regularnej oceny lekarskiej, ponieważ u pacjentów istnieje ryzyko wystąpienia ciężkich napadów lub nawet śmierci.

U pacjentów z astmą stosowanie produktu Ventilastin Novolizer 100 mikrogramów, proszek do inhalacji, nie powinno opóźnić włączenia i regularnego stosowania wziewnych kortykosteroidów,

W następujących przypadkach salbutamol należy stosować ostrożnie i jedynie w przypadku występowania bezwzględnych wskazań:

ciężkie zaburzenia serca, a w szczególności niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego choroba wieńcowa, kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu oraz tachyarytmia

ciężkie i nieleczone nadciśnienie tętnicze tętniak

nadczynność tarczycy cukrzyca trudna do wyrównania guz chromochłonny

Istnieją doniesienia z okresu po wprowadzeniu produktu do obrotu i dane literaturowe świadczące o rzadkich przypadkach występowania niedokrwienia mięśnia sercowego, związanego ze stosowaniem salbutamolu. Pacjentom z ciężkimi chorobami serca (np. chorobą niedokrwienną serca, tachyarytmią lub ciężką niewydolnością serca), którzy przyjmują salbutamol z powodu choroby układu oddechowego, należy zalecić zwrócenie się o poradę lekarską w przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej lub innych objawów świadczących o zaostrzeniu choroby serca.

Codzienna samodzielna ocena astmy prowadzona zgodnie z zaleceniami jest istotna w leczeniu astmy, zarówno w przypadku stosowania produktu Ventilastin Novolizer 100 mikrogramów, jak również wszelkich innych wymaganych leków, ponieważ umożliwia śledzenie przebiegu choroby oraz kontrolowanie powodzenia leczenia rozszerzającego oskrzela i przeciwzapalnego. Pacjenta należy poinstruować, aby regularnie wykonywał pomiary szczytowego przepływu wydechowego (PEFR) za pomocą przenośnego miernika szczytowego przepływu wydechowego.

Jeśli stopień kontroli choroby nie ulegnie zadowalającej poprawie lub ulegnie pogorszeniu, lub gdy leczenie szybko działającym lekiem rozszerzającym oskrzela stanie się mniej skuteczne, lub gdy konieczna będzie większa liczba inhalacji niż zwykle, pacjent musi zwrócić się po pomoc lekarską w celu ponownej oceny stanu klinicznego oraz odpowiedniej zmiany leczenia. W takiej sytuacji u pacjentów z astmą konieczne może być leczenie przeciwzapalne, zwiększenie dawki leków przeciwzapalnych lub krótkotrwałego leczenie doustnymi glikokortykosteroidami. U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc może być wymagane leczenie jednym lub większą liczbą długo działających leków rozszerzających oskrzela, rehabilitacja, stosowanie wziewnych kortykosteroidów lub długotrwałe podawanie tlenu.

Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela, a w szczególności krótko działających, wziewnych agonistów receptorów Beta2-adrenergicznych w celu złagodzenia objawów, wskazuje na pogorszenie kontroli choroby.

Nagłe i postępujące nasilenie objawów może stanowić zagrożenie dla życia. Dlatego niezwłocznie należy zwrócić się o pomoc lekarską.

Dawka i częstość inhalacji krótko działających agonistów receptorów (32 powinny być zwiększane jedynie na podstawie porady lekarskiej, a gdy uprzednio skuteczna dawka nie powoduje spodziewanego złagodzenia objawów, należy doradzić pacjentowi, aby zwrócił się po poradę lekarską. Zastosowanie dawki większej niż zalecana może być niebezpieczne (patrz punkt 4,9). Jeśli objawy astmy nie ulegają złagodzeniu, a nawet nasilają się po drugiej inhalacji lub jeśli pacjent nie jest w stanie zastosować inhalatora proszkowego (=Novolizer) w czasie ostrego napadu astmy, należy natychmiast wezwać pomoc medyczną.

Leczenie agonistami Beta2, głównie podawanymi parenteralnie lub w postaci nebulizacji, może powodować potencjalnie ciężką hipokaliemię. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w ostrej ciężkiej astmie, ponieważ działanie to może być nasilone przez zwiększone.

Wziewne stosowanie preparatów zawierających salbutamol nie jest odpowiednim postępowaniem w przypadku porodu przedwczesnego i nie powinno być stosowane w przypadku zagrażającego poronienia.

Laktoza może zawierać białko mleka. Ilość laktozy zawarta w produkcie Ventilastin Novolizer zwykle nie powoduje problemów u osób z nietolerancją laktozy.

Jednak u pacjentów z dużym niedoborem enzymu, opisywane były bardzo rzadkie przypadki nietolerancji laktozy po inhalacji proszku zawierającego laktozę.

Pacjenci powinni zostać przeszkoleni w zakresie prawidłowego używania urządzenia Novolizer. Technika obsługi inhalatora przez pacjenta powinna zostać sprawdzona, w celu upewnienia się czy pacjent potrafi prawidłowo używać inhalatora proszkowego (=Novolizer).

Ventilastin Novolizer - przedawkowanie

Objawy przedawkowania

W przypadku przedawkowania, wyżej wymienione działania niepożądane (patrz punkt 4.8) występują bardzo szybko i ze zwiększonym nasileniem. Typowymi objawami są: tachykardia, kołatanie serca, arytmia, niepokój, zaburzenia snu, ból w klatce piersiowej oraz silne drżenie, zwłaszcza rąk, ale również całego ciała.

Po przyjęciu zbyt dużych dawek salbutamolu czasami obserwowano reakcje psychotyczne. W przypadku przedawkowania salbutamolu, możliwe jest przemieszczenie potasu do przestrzeni wewnątrzkomórkowej, prowadzące do hipokaliemii, jak również hiperglikemii, hiperlipidemii i hiperketonemii.

Postępowanie w przypadku przedawkowania

Leczenie przedawkowania (Beta-sympatykom i mety ków jest głównie objawowe. Można rozważyć następujące postępowanie, w zależności od indywidualnych okoliczności:

W przypadku połknięcia dużych ilości leku, należy rozważyć płukanie żołądka. Węgiel aktywowany i leki przeczyszczające mogą mieć korzystny wpływ na ograniczenie wchłaniania (beta-sympatykomimetyku.

Jeśli po przedawkowaniu salbutamolu wystąpią objawów dotyczące serca, można rozważyć podanie kardioselektywnego leku beta-adrenolitycznego, ale leki beta-adrenolityczne należy stosować ostrożnie i należy ich unikać w miarę możliwości u pacjentów ze skurczem oskrzeli w wywiadzie. U takich pacjentów wskazane jest monitorowanie EKG.

W przypadku znaczącego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi zalecane jest uzupełnienie objętości krwi (np. środki zwiększające objętość osocza).

W przypadku rozwinięcia się hipokaliemii należy kontrolować równowagę elektrolitową i, w razie konieczności, można podać elektrolity.

Ventilastin Novolizer - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną salbutamol lub na substancję pomocniczą laktozę jednowodną (która zawiera niewielkie ilości protein mleka).

Ventilastin Novolizer - działania niepożądane

Można spodziewać się, że działania niepożądane wystąpią u około 10% pacjentów. Zależą one od dawki i wrażliwości osobniczej. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są: zaburzenia smaku (nieprzyjemny, nietypowy smak) oraz reakcje w miejscu podania (podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła, uczucie pieczenia języka), delikatne drżenie (zazwyczaj dłoni), nudności, pocenie się, niepokój, ból i zawroty głowy. Wymienione działania niepożądane mogą ustąpić w okresie 1-2 tygodni przy kontynuowaniu leczenia.

Tak jak w przypadku innych terapii wziewnych, w rzadkich przypadkach może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli, objawiający się nasileniem świszczącego oddechu bezpośrednio po podaniu dawki. Paradoksalny skurcz oskrzeli należy niezwłocznie leczony przy pomocy innej postaci leku lub innego szybko działającego wziewnego leku rozszerzającego oskrzela. Podawanie produktu Ventilastin Novolizer 100 mikrogramów należy natychmiast przerwać, ocenić stan pacjenta i w razie konieczności rozpocząć alternatywne leczenie.

Istnieją doniesienia na temat pobudzającego działania na ośrodkowy układ nerwowy po inhalacji salbutamolu, które objawia się nadpobudliwością, nadmierną aktywnością zaburzeniami snu i omamami. Obserwacji tych dokonano głównie u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Działania niepożądane wymienione są poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania. Częstości występowania są określone następująco:

bardzo często (> = 1/10); często (od > = 1/100 do < 1/10); niezbyt często (od > = 1/1000 do < 1/100); rzadko (od > = 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Układ i narządy

Częstość występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko, częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko, częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Reakcja nadwrażliwości

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko

Hipokaliemia, hiperglikemia, zwiększenie stężenia insuliny, wolnych kwasów tłuszczowych, glicerolu i ciał ketonowych

Zaburzenia psychiczne

Często

Niepokój

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Lekkie drżenie, zawroty głowy

Rzadko

Nadmierna aktywność

Bardzo rzadko, częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Nadpobudliwość, zaburzenia snu, omamy

Zaburzenia serca

Rzadko

Tachykardia, zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy, skurcze dodatkowe), kołatania serca, dławica piersiowa, wpływ na ciśnienie tętnicze krwi (obniżenie lub podwyższenie)

Bardzo rzadko, częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Niedokrwienie mięśnia sercowego

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko

Rozszerzenie naczyń obwodowych

 

Układ i narządy

Częstość występowania

Działania niepożądane

 

Bardzo rzadko, częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zapaść

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śród pierś i a

Rzadko

Kaszel

Paradoksalny skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności, zaburzenia smaku

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Pocenie się

Bardzo rzadko, częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Świąd, wysypka, rumień, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko

Skurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko, częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zapalenie nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Ból głowy, reakcje w miejscu podania (podrażnienie jamy ustnej i gardła, uczucie pieczenia języka)

Laktoza jednowodna zawiera niewielką ilość białka mleka i dlatego może powodować reakcje alergiczne.

Ventilastin Novolizer - ciąża i karmienie piersią

Badania na zwierzęta wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Bezpieczeństwo stosowania u kobiet w ciąży nie zostało określone. Nie przeprowadzono kontrolowanych badań klinicznych salbutamolu u ciężarnych kobiet.

Produktu Ventilastin Novolizer nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne, Salbutamol prawdopodobnie przenika do mleka, dlatego jego stosowanie u kobiet karmiących piersią wymaga dokładnego rozważenia. Nie wiadomo, czy salbutamol ma szkodliwy wpływ na noworodki, dlatego jego stosowanie należy ograniczyć do sytuacji, w których spodziewana korzyść dla matki może przeważać nad potencjalnym ryzykiem dla noworodka.

Ventilastin Novolizer - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Ventilastin Novolizer - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Salbutamolum

  Salbutamol to lek rozszerzający drogi oddechowe. Używany w leczeniu astmy oskrzelowej. Stosowany doraźnie w czasie napadu astmy lub zapobiegawczo przed wysiłkiem lub przed kontaktem z alergenem wywołującym skurcz oskrzeli.

  Dostępne opakowania
  Ventilastin Novolizer

  Ventilastin Novolizer

  proszek do inhalacji - 1 wkł.a 200daw. (+inh.Novolizer) - 0,1 mg/daw.
  MEDA PHARMA GMBH & CO.KG
  Ventilastin Novolizer

  Ventilastin Novolizer

  proszek do inhalacji - 2 wkł.a 200daw. - 0,1 mg/daw.
  MEDA PHARMA GMBH & CO.KG
  Ventilastin Novolizer

  Ventilastin Novolizer

  proszek do inhalacji - 1 wkł.a 200daw. - 0,1 mg/daw.
  MEDA PHARMA GMBH & CO.KG
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Flixotide - właściwości, działanie, skutki uboczne, cena

  Flixotide - właściwości, działanie, skutki uboczne, cena

  Flixotide jest lekiem dostępnym na receptę. Występuje w postaci aerozolu wziewnego oraz zawiesiny do inhalacji. Stosuje się go w leczeniu chorób układu oddechowego, w szczególności choroby płuc i w alergologii. Flixotide ma działanie przeciwzapalne, a...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych od 1 lipca

  Nowa lista leków refundowanych od 1 lipca

  Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało wprowadzenie zmian do wykazu leków refundowanych. Wejdą one w życie 1 lipca tego roku. Co nowego? Wykaz leków refundowanych wzbogacił się o 79 nowych produktów aptecznych. Wśród nich jest lek, który zawiera...

  Leki i suplementy

  Problem z realizacją leków recepturowych

  Problem z realizacją leków recepturowych

  Coraz częściej zdarza się, że pacjent po otrzymaniu recepty na lek „robiony", chodzi od apteki do apteki nie mogąc jej zrealizować. Są bowiem apteki, które wcale nie produkują leków... Produkcja leków recepturowych W niektórych aptekach tygodniowo...

  Alergia - przyczyny, objawy, leczenie

  Alergia na leki

  Alergia na leki

  Alergia na leki jest bardzo ważnym problemem. W dzisiejszych czasach na rynku dostępne są tysiące leków, które można kupić już nie tylko w aptece, ale również w sklepie, kiosku czy na stacji benzynowej. Przy tak łatwym dostępie do leków, wraz ze wzrostem...