Vendal retard

zobacz opinie o produkcie »
Cena
9,02 zł
Forma
tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu
Dawka
0,01 g
Ilość
10 tabl. (blister)
Typ
Na receptę Rpw
Refundacja
Tak
Producent: G.L. PHARMA GMBH

Vendal retard - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Vendal retard - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Vendal retard - opis

W długotrwałym łagodzeniu silnych i bardzo silnych bólów (takich jak bóle towarzyszące chorobie nowotworowej), opornych na słabiej działające środki przeciwbólowe.

Vendal retard - skład

VENDAL retard, 10 mg: jedna tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 10 mg substancji czynnej Morphinihydrochloridum (morfiny chlorowodorku), co odpowiada 7,6 mg morfiny.

VENDAL retard, 30 mg: jedna tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 30 mg substancji czynnej Morphini hydrochloridum (morfiny chlorowodorku), co odpowiada 22,8 mg morfiny.

VENDAL retard, 60 mg: jedna tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 60 mg substancji czynnej Morphini hydrochloridum (morfiny chlorowodorku), co odpowiada 45,6 mg morfiny.

VENDAL retard, 100 mg: jedna tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 100 mg substancji czynnej Morphini hydrochloridum (morfiny chlorowodorku), co odpowiada 76 mg morfiny.

VENDAL retard, 200 mg: jedna tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 200 mg substancji czynnej Morphini hydrochloridum (morfiny chlorowodorku), co odpowiada 152 mg morfiny.

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

Vendal retard - dawkowanie

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości, popijając niewielką ilością płynu.

Tabletek powlekanych VENDAL retard o przedłużonym uwalnianiu nie wolno dzielić ani rozpuszczać przed podaniem, gdyż może to spowodować uszkodzenie systemu przedłużonego uwalniania, prowadząc do szybkiego uwolnienia morfiny i poważnych działań niepożądanych.

Leczenie rozpoczyna się od stopniowego zwiększania dawki preparatu morfiny o natychmiastowym uwalnianiu, w celu określenia dawki morfiny pozwalającej na odpowiednią kontrolę bólu. Następnie pacjent jest przestawiany na tę samą dzienną dawkę tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Bóle przebijające należy łagodzić preparatami morfiny o natychmiastowym uwalnianiu. Preparat Vendal retard należy zażywać w odstępach 12-godzinnych.

Dawkowanie zależy od natężenia bólu, wieku pacjenta i reakcji na uprzednio stosowane leki przeciwbólowe.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa: 10-30 mg chlorowodorku morfiny w odstępach 12-godzinnych. Pacjenci o małej masie ciała (ważący mniej niż 70 kg) wymagają małej dawki początkowej.

Należy zachować ostrożność oraz zmniejszyć dawkę początkową u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z upośledzeniem czynności wątroby lub czynności nerek. Wzrastająca intensywność bólu wymaga zwiększania dawek morfiny. Prawidłowym dawkowaniem dla danego pacjenta jest takie, które pozwala kontrolować ból przez pełne 12 godzin, przy braku działań niepożądanych lub przy umiarkowanych działaniach niepożądanych.

Zasadniczo tabletki 200 mg są przeznaczone do łagodzenia bólu towarzyszącego chorobie nowotworowej u pacjentów, którzy tolerują morfinę i wymagają dziennej dawki morfiny większej niż 200 mg.

Nie należy stosować zbyt wysokiej dawki dziennej u pacjentów leczonych tabletkami o przedłużonym działaniu zamiast morfiny podawanej pozajelitowo.

Dzieci:

Nie ma dostatecznie udokumentowanego doświadczenia dotyczącego stosowania tabletek VENDAL retard o przedłużonym uwalnianiu u dzieci w wieku poniżej 12 roku życia.

Vendal retard - środki ostrożności

Lek należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów uzależnionych od opioidów i u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym, niedociśnieniem na skutek zmniejszenia objętości krwi w ustroju, zaburzeniami świadomości, chorobami dróg żółciowych, kolką wątrobową lub moczowodową, zapaleniem trzustki, niedrożnością i stanami zapalnymi jelit, przerostem prostaty i niewydolnością kory nadnerczy. Nie zaleca się podawania tabletek VENDAL retard o przedłużonym uwalnianiu przed operacjami chirurgicznymi.

Właściwości morfiny prowadzą do jej nadużywania, a w przypadku regularnego, niewłaściwego stosowania może dojść do uzależnienia. Odpowiednie podawanie pacjentom cierpiącym na przewlekłe bóle zmniejsza ryzyko uzależnienia fizycznego i psychicznego i nie jest zasadniczym problemem w leczeniu pacjentów cierpiącym na silne bóle. Występuje tolerancja krzyżowa z innymi opioidami.

W przypadku podejrzenia porażennej niedrożności jelit lub wystąpienia tego stanu lek należy bezzwłocznie odstawić.

Zmniejszenie dawki może być wskazane u pacjentów w podeszłym wieku, z niedoczynnością tarczycy oraz u pacjentów ze znacznym upośledzeniem czynności nerek lub wątroby.

Należy podkreślić, że pacjentów dla których ustalono skuteczną dawkę określonego preparatu opioidowego nie należy przestawiać na inny preparat morfiny o powolnym, przedłużonym lub kontrolowanym uwalnianiu lub na inny lek przeciwbólowy bez stopniowego zmniejszania dawki i oceny klinicznej.

W przeciwnym przypadku nie ma pewności zachowania działania przeciwbólowego.

Długotrwałe stosowanie opioidowych środków przeciwbólowych może wiązać się z powstaniem fizycznego uzależnienia. Nagłe przerwanie podawania takiego leku lub podawanie antagonisty opioidów może wywołać zespół odstawienia.

Preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Tabletki powlekane VENDAL retard o mocy 60 mg, 100 mg i 200 mg o zawierają barwniki azowe (E 110, E 124), mogące wywołać reakcje uczuleniowe, w tym astmę.

Jednoczesne picie alkoholu i stosowanie leku VENDAL retard może nasilać działania niepożądane leku VENDAL retard; należy unikać równoczesnego przyjmowania.

Vendal retard - przedawkowanie

Objawami zatrucia morfiną i przedawkowania są szpilkowate źrenice, zahamowanie oddychania i obniżone ciśnienie. W cięższych przypadkach występuje niewydolność krążenia i pogłębiająca się śpiączka. Oprócz tego obserwowano tachykardię, zawroty głowy, spadek temperatury ciała i zwiotczenie mięśni szkieletowych. U dzieci obserwowano uogólnione drgawki.

Leczenie przedawkowania morfiny

Zasadniczą uwagę należy zwrócić na zapewnienie drożności dróg oddechowych i zastosować wspomagane lub kontrolowane oddychanie.

W przypadku masywnego przedawkowania zaleca się dożylne podanie naloksonu. Szybkość wlewu powinna być odpowiednia do uprzednio podanych dawek uderzeniowych i do odpowiedzi pacjenta. Jednakże, z uwagi na względnie krótki czas działania naloksonu, należy ściśle monitorować pacjenta do czasu trwałego przywrócenia samodzielnego oddychania. Tabletki o przedłużonym uwalnianiu uwalniają morfinę przez okres do dwunastu godzin od ich podania. Tym samym leczenie przedawkowania morfiny należy odpowiednio modyfikować.

Nie należy podawać naloksonu w przypadku braku klinicznie istotnej depresji krążeniowej lub oddechowej, wtórnych do przedawkowania morfiny. Należy zachować ostrożność przy podawaniu naloksonu osobom, o których wiadomo, lub które podejrzewa się o fizyczne uzależnienie od morfiny. W takich przypadkach, nagłe lub całkowite cofnięcie skutków działania opioidu może wywołać ostry zespół odstawienia. Niewchłonięty lek można usunąć przez płukanie żołądka.

Vendal retard - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na morfinę lub substancje pomocnicze.

- Zahamowanie oddychania, zastój wydzielania śluzu, obturacyjna choroba dróg oddechowych.

- Stany drgawkowe.

- Urazy głowy.

- Porażenna niedrożność jelit, zespół "ostrego brzucha", opóźnione opróżnianie żołądka, ostra choroba wątroby.

- Równoczesne podawanie inhibitorów oksydazy monoaminowej lub mniej niż dwa tygodnie od przerwania ich stosowania.

- Stany pobudzenia u pacjentów pod wpływem alkoholu lub leków nasennych.

Lek nie jest zalecany w okresie ciąży, w trakcie porodu, w okresie poprzedzającym operację oraz w trakcie pierwszych 24 godzin po operacji chirurgicznej.

Vendal retard - działania niepożądane

Poniżej przedstawiono działania niepożądane związane ze stosowaniem morfiny: [bardzo często (> =1/10); często (> =1/100 do < 1/10); niezbyt często (> =1/1000, do < 1/100); rzadko (> =1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze przypadki].

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: zwężenie źrenic, senność.

Niezbyt często: zawroty głowy, ból głowy, dezorientacja.

Rzadko: brak ostrości widzenia, podwójne widzenie, oczopląs, bezsenność.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: nudności, wymioty, zaparcia.

Niezbyt często: suchość w jamie ustnej, bóle kolkowe.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Niezbyt często: pocenie się, zaczerwienienie twarzy.

Rzadko: dreszcze, ogólne osłabienie (aż do omdlenia i niewydolności serca).

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często: zmiany nastroju, omamy.

Zaburzenia serca:

Niezbyt często: kołatanie serca.

Rzadko: obrzęk obwodowy (ustępujący po przerwaniu podawania).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt często: zahamowanie oddychania, skurcz oskrzeli. Rzadko: ataki astmy u podatnych pacjentów.

U pacjentów objętych intensywną opieką medyczną obserwowano pojedyncze przypadki niekardiogennego obrzęku płuc.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt często: zatrzymanie moczu, skurcz moczowodów.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Niezbyt często: skurcz dróg żółciowych.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Morfina powoduje uwalnianie histaminy, co może być częściową przyczyną takich reakcji, jak pokrzywka i swędzenie.

Badania diagnostyczne:

Rzadko: spadki i wzrosty ciśnienia krwi i tętna.

Jeżeli w trakcie stosowania leku Vendal retard tabletki o przedłużonym uwalnianiu wystąpią nudności lub wymioty, to, w miarę potrzeby, można połączyć podawanie tych tabletek ze środkiem przeciwwymiotnym. W przypadku zaparć można zastosować odpowiedni środek przeczyszczający.

Vendal retard - ciąża i karmienie piersią

Morfiny nie wolno stosować w okresie ciąży, ponieważ wyniki badań na zwierzętach wskazują na uszkodzenia potomstwa. Nie zaleca się podawania morfiny w trakcie porodu ze względu na ryzyko depresji oddechowej noworodków.

Nie zaleca się podawania morfiny kobietom karmiącym piersią, gdyż przenika ona do mleka. U nowonarodzonych dzieci matek poddawanych długotrwałemu leczeniu można zaobserwować zespół odstawienia.

Vendal retard - prowadzenie pojazdów

Morfina może wpływać na zdolność koncentracji i reagowania na bodźce tak, że zdolność do aktywnego uczestniczenia w ruchu drogowym lub obsługi maszyn ulega upośledzeniu lub całkowicie zanika. Należy tego oczekiwać zwłaszcza na początku terapii, przy każdej zmianie dawkowania, jak również w połączeniu z alkoholem, lekami neuroleptycznymi i przeciwlękowymi.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Vendal retard - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Morphini hydrochloridum

  Dostępne opakowania
  Vendal retard

  Vendal retard

  tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu - 10 tabl. (blister) - 0,01 g
  G.L. PHARMA GMBH
  Vendal retard

  Vendal retard

  tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu - 10 tabl. (blister) - 0,03 g
  G.L. PHARMA GMBH
  Vendal retard

  Vendal retard

  tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu - 10 tabl. (blister) - 0,06 g
  G.L. PHARMA GMBH
  Vendal retard

  Vendal retard

  tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu - 10 tabl. (blister) - 0,1 g
  G.L. PHARMA GMBH
  Vendal retard

  Vendal retard

  tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu - 10 tabl. (blister) - 0,2 g
  G.L. PHARMA GMBH
  Vendal retard

  Vendal retard

  tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,01 g
  G.L. PHARMA GMBH
  9,02 zł
  Vendal retard

  Vendal retard

  tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,03 g
  G.L. PHARMA GMBH
  24,11 zł
  Vendal retard

  Vendal retard

  tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,06 g
  G.L. PHARMA GMBH
  40,11 zł
  Vendal retard

  Vendal retard

  tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,1 g
  G.L. PHARMA GMBH
  67,71 zł
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Debretin - charakterystyka, stosowanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Debretin - charakterystyka, stosowanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Debretin to lek w tabletkach przepisywany na receptę. Wskazaniami do stosowania leku debretin są problemy z pracą jelit i przewodu pokarmowego. Kiedy należy stosować debretin? Jaka jest dzienna dawka leku debretin? Dla kogo jest przeznaczony lek debretin? Debretin...

  Leki i suplementy

  Dexak - opis, wskazania, przeciwwskazania, działania niepożądane

  Dexak - opis, wskazania, przeciwwskazania, działania niepożądane

  Dexak jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym dostępnym na receptę. Wskazaniami do zastosowania preparatu Dexak są ostre dolegliwości bólowe o umiarkowanym lub mocnym charakterze. Co zawiera i jak działa Dexak? Właściwości leku Dexak. Dexak zawiera...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Kuracja Konrada kosztuje miliony. Lek nie jest refundowany

  Kuracja Konrada kosztuje miliony. Lek nie jest refundowany

  "Mamo, podano mi lek śmierci" - 15 czerwca Konrad wysłał do rodziców takiego smsa. To lek ratujący życie. Gdyby go nie dostał, umarłby w ciągu miesiąca. Dlaczego więc „lek śmierci"? Bo umrze również wtedy, gdy nie dostanie następnej dawki. A takiej nie...

  Układ pokarmowy

  Ból brzucha - przyczyny, diagnostyka, leczenie

  Ból brzucha - przyczyny, diagnostyka, leczenie

  Ból brzucha odnosi się do dolegliwości, które zlokalizowane są wewnątrz jamy brzusznej, zawierającej narządy takie jak wątroba, śledziona, trzustka, żołądek, jelito cienkie, jelito grube, odbyt, a także zlokalizowane w miednicy: pęcherz moczowy oraz żeńskie...

  Hormony - charakterystyka, działanie i możliwe choroby endokrynologiczne

  Chora trzustka - dolegliwości bólowe i mdłości

  Trzustka daje różne objawy, które mogą świadczyć o chorobie narządów trawiennych i hormonalnych. Zaburzenia pracy trzustki i towarzyszący jej ból mogą być objawem poważnych dolegliwości. Niekiedy ból trzustki może być oznaką jedynie podrażnienia narządu,...