Torecan

zobacz opinie o produkcie »
Cena
13,58 zł
Forma
czopki doodbytnicze
Dawka
6,5 mg
Ilość
5 czop.
Typ
Na receptę RpPielęgniarkaPołożna
Refundacja
Tak
Producent: KRKA D.D. NOVO MESTO

Torecan - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Stosowanie Torecanu i Seronilu jednocześnie

Witam.Od września mam zawroty głowy,przeszłam szczegółową diagnostykę i okazało się,że to psychogenne zawroty głowy.Neurolog zapisał mi Betaserc 24 mg 2x i Torecan 1x.Psychiatra przepisał mi Seronil 20 mg rano i Hydroxyziunum 10 mg na noc.Pytanie mije brzmi czy mogę przyjmować Torecan razem z Seronilem.Zawroty bardzo mnie męczą,Betaserc musiałam zredukować do 1 tbl dziennie rano,bo z Hydroxyzyną podobno się wykluczają.A Torecanu boję się łykać.Proszę...

Zawroty głowy od pięciu dni i ból oka

Od pieciu dni mam zawroty glowy,cisnienie w normie,brak innych objawow,moze troche boli lewe oko.Lekarz internista przepisal Torecan ale zle sie po nim czuje zalecil wizyte u neurologa/ale te terminy/.Mam 60 lat i nie biore zadnych lekow.Prosze o pomoc.

Czy stosować te czopki w takim dawkowaniu u 25 kg 6-latka?

Byłam dziś z 6 letnim synem u pediatry z powodu wymiotów prawdopodobnie na tle wirusowym. Lekarz przepisał torecan w czopkach, pół czopka dwa razy dziennie. W ulotce doczytałam że torecanu nie stosuje się do 15 roku życia, doktor twierdzi że mimo to czopki nie zaszkodza. Czy aby napewno można stosować te czopki w takim dawkowaniu u 25 kg 6 latka?

POKAŻ WIĘCEJ

Torecan - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Torecan - opis

Tietyloperazyna jest stosowana w leczeniu i zapobieganiu nudnościom, wymiotom i zawrotom głowy. Tietyloperazyna skutecznie hamuje i zapobiega nudnościom i wymiotom po zabiegach chirurgicznych, chemioterapii przeciwnowotworowej, radioterapii lub leczeniu lekami o działaniu wymiotnym, (opiaty, alkaloidy sporyszu, teofilina), urazach czaszki i mózgu, w nadciśnieniu wewnątrzczaszkowym, migrenie i kinetozach, w mocznicy oraz zaburzeniach żołądkowo-jelitowych, wątroby i dróg żółciowych. Preparat Torecan stosuje się w leczeniu zawrotów głowy w chorobie Meniere'a i innych zaburzeniach błędnikowych, po wstrząśnięciu mózgu, zespole po wstrząśnięciu mózgu i miażdżycy naczyń mózgowych. W zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów po chemioterapii tietyloperazyna jest skuteczna w przypadku chemioterapeutyków o łagodnym do umiarkowanym działaniu wymiotnym (fluorouracyl, doksorubicyna), natomiast w przypadku leków o silnym działaniu wymiotnym (cisplatina) jest stosunkowo nieskuteczna.

Torecan - skład

1 tabletka powlekana zawiera 6,5 mg tietyloperazyny w postaci dwumaleinianu (thiethylperazinum).

Składniki pomocnicze są wyszczególnione w punkcie 6.1.

Torecan - dawkowanie

Zalecana dawka dobowa dla osób dorosłych wynosi od 1 do 3 tabletek powlekanych na dobę przyjmowanych pojedynczo. Dawkowanie tietyloperazyny u dzieci nie zostało ustalone, leku nie powinno się podawać dzieciom poniżej 15 lat. Dawkowanie u chorych z niewydolnością wątroby lub nerek nie jest dokładnie określone, jednakże w takim przypadku należy rozważyć zmniejszenie dawkowania. Czas trwania leczenia zależy od dynamiki dolegliwości chorobowych. Zwykle Torecan podaje się przez 1 dzień, można go również podawać przez kilkanaście dni lub tygodni. U chorych w podeszłym wieku (75 lat i powyżej) zaleca się najwyżej dwumiesięczne leczenie ze względu na niebezpieczeństwo opóźnionej dyskinezji. (patrz 4.4; Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania)

Torecan - środki ostrożności

Podobnie jak inne leki przeciwwymiotne również tietyloperazyna może maskować symptomy niektórych chorób układu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego, oraz działania toksyczne innych leków.

Tietyloperazyna wpływa na psychofizyczne zdolności i może opóźniać reakcje chorego. Pacjentom stosującym tietyloperazyne w tabletkach powlekanych zaleca się zachowanie maksymalnej ostrożności podczas prowadzenia pojazdów i obsłudze urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ze względu na addycyjne przeciwnadciśnieniowe działanie tietyloperazyny, lek należy podawać ostrożnie chorym ze znieczuleniem dokanałowym lub równocześnie stosującym blokery receptorów beta adrenergicznych. Przeciwnadciśnieniowe działanie preparatu Torecan jest również niebezpieczne u kobiet w ciąży z stanem przedrzucawkowym, ponieważ może doprowadzić do znacznego obniżenia ciśnienia krwi.

Lek należy stosować ostrożnie u chorych z dyskinezją w wywiadzie oraz u chorych z umiarkowanymi do ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Pochodne fenotiazyny mogą spowodować wystąpienie złośliwego syndromu neuroleptycznego, który manifestuje się klinicznie objawami bardzo wysokiej gorączki, sztywnością mięśni, zmianą stanu psychicznego i oznakami niestabilności autonomicznego układu nerwowego. W takich przypadkach należy natychmiast przerwać leczenie. Odnotowano również występowanie symptomów pozapiramidowych (np. dystonia, kręcz szyi, dysfazja, napad przymusowego patrzenia z rotacją gałek < ang. oculogyric crises> , akatyzja). Stwierdzono także występowanie konwulsji. Różnorodne kompleksy symptomów są bardziej możliwe do wystąpienia u dzieci i młodzieży.

Symptomy pozapiramidowe należy ograniczyć zredukowaniem dawki leku, lub całkowitym wstrzymaniu jego podawania.

Lek można stosować u pacjentów z depresją szpiku kostnego jedynie wtedy gdy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko.

U chorych w podeszłym wieku zaleca się ograniczenie czasu trwania leczenia (patrz 4.2. Dawkowanie i sposób podawania)

Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych:

Lek Torecan, pastylki twarde zawiera laktozę.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją, galaktozy, z niedoborem laktazy (typu Lapp), lub zespołem złego wchłaniania glukozy/galaktozy

Torecan - przedawkowanie

Objawami przedawkowania są podobne jak w przypadku przedawkowania innych fenotiazyn: suchość jamy ustnej, oszołomienie, splątanie, ortostatyczna hipotensja, zapaść. W cięższych przypadkach zatrucia pojawiają się: śpiączka, brak odruchów, częstoskurcz oraz depresja oddychania. Mogą również wystąpić oznaki ostrej dystonii, drgawki i pobudzenie.

Brak swoistej odtrutki. Choremu, który przyjął lek doustnie należy wykonać płukanie żołądka, podać węgiel aktywowany i monitorować czynności życiowe. Leczenie jest objawowe. Reakcje dystoniczne należy leczyć lekami przeciwparkinsonowymi, drgawki - benzodiazepinami, zapaść krążenia - środkami krwiozastępczymi i lekami obkurczającymi naczynia (nie wolno stosować adrenaliny).

Torecan - przeciwwskazania

Torecan jest przeciwwskazany w przypadku znanej nadwrażliwości na lek lub ogólnej nadwrażliwości na pochodne fenotiazyny, ciężkiej depresji ośrodkowego układu nerwowego lub zaburzeń świadomości oraz klinicznie istotnej hipotensji.

Lek jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 15 lat ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia niepożądanych działań pozapiramidowych. Również przeciwwskazane jest stosowanie u dzieci i młodzieży z objawami lub podejrzeniem na zespół Reye'a ze względu na podobieństwo do działań niepożądanych preparatu Torecan i możliwość zamaskowania objawów choroby.

Torecan - działania niepożądane

Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania tietyloperazyny, sklasyfikowano pod względem częstości występowania w następujące grupy:

- bardzo często (> =1/10)

- często (> =1/100 do < 1/10)

- niezbyt często (> =1/1,000 do < 1/100)

- rzadko (> =1/10,000 do < 1/1,000)

- bardzo rzadko (< 1/10,000)

Zaburzenia serca:

- bardzo rzadko: tachykardia Zaburzenia układu nerwowego

- niezbyt często: senność, zawroty głowy, bole głowy, niepokój

- rzadko: drgawki i efekty pozapiramidowe (kręcz szyi, tężec tylni, napad przymusowego patrzenia z rotacją gałek, sztywność mięśni i grymas twarzy. Objawy te pojawiają się przede wszystkim u dzieci i młodzieży. U osób w podeszłym wieku po dłuższym stosowaniu leku może wystąpić opóźniona dyskinezja (mimowolne ruchy).

- bardzo rzadko: neuralgia nerwu trójdzielnego Zaburzenia oka

- rzadko: zmętnienie soczewki i zamglone widzenie (po długotrwałym leczeniu) Zaburzenia żołądka i jelit

- rzadko: suchość w ustach i anoreksja Zaburzenia układu hormonalnego

- rzadko: ginekomastia (po długotrwałym leczeniu) Zaburzenia naczyniowe

- rzadko: obwodowe obrzęki kończyn i twarzy

- bardzo rzadko: hipotensja (przede wszystkim po podaniu pozajelitowym) Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

- bardzo rzadko: żółtaczka zastoinowa

Niektórych działań niepożądanych charakterystycznych dla fenotiazyn nie stwierdzono przy stosowaniu tietyloperazyny, jednak lekarz przepisujący Torecan powinien być z nimi zaznajomiony. Są to różne zmiany obrazu krwi, (poważne - agranulocytoza, leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość aplastyczna, pancytopenia; inne: leukocytoza eozynofilowa) porażenna niedrożność jelita, zwężenie źrenic, rumień, złuszczające zapalenie skóry, nieprawidłowości załamka T zapisu EKG oraz zaburzenia endokrynologiczne (zaburzenia cyklu miesiączkowego, zmieniony libido, ginekomastia i zwiększenie masy ciała)

Torecan - ciąża i karmienie piersią

Nie przeprowadzono odpowiednich badań, które potwierdziłyby lub wykluczyły teratogenne lub toksyczne działanie na płód, nie można jednak wykluczyć ryzyka zagrożenia dla płodu. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na rozwój płodu w dawkach wielokrotnie wyższych od stosowanych u człowieka p. pkt. 5.3.

Należy unikać stosowania leku w czasie ciąży.

Lek może być stosowany jedynie w przypadku gdy potencjalne korzyści dla zdrowia matki przeważają nad zagrożeniem dla płodu.

Brak jest danych o przenikaniu tietyloperazyny do mleka kobiet karmiących. Zaleca się, by w czasie leczenia nie karmić piersią.

Torecan - prowadzenie pojazdów

Tietyloperazyna wpływa na psychofizyczne zdolności i może opóźniać reakcje pacjenta. Pacjentom stosującym tabletki zaleca się zachowanie maksymalnej ostrożności przy prowadzeniu pojazdów mechanicznych i obsługiwaniu urządzeń mechanicznych w ruchu

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Torecan - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Thiethylperazinum

  Dostępne opakowania
  Torecan

  Torecan

  czopki doodbytnicze - 5 czop. - 6,5 mg
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Torecan

  Torecan

  roztwór do wstrzykiwań - 50 amp.a 1ml - 6,5 mg/ml
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Torecan

  Torecan

  roztwór do wstrzykiwań - 5 amp.a 1ml - 6,5 mg/ml
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Torecan

  Torecan

  czopki doodbytnicze - 6 czop. - 6,5 mg
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  13,58 zł
  Torecan

  Torecan

  tabletki powlekane - 50 tabl. - 6,5 mg
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  24,86 zł
  Powiązane artykuły
  Migrena

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Migrena jest jedną z najbardziej popularnych chorób na świecie. Częściej dotyka kobiety niż mężczyzn. Niestety jej leczenie polega na łagodzeniu bólu i zmniejszaniu częstotliwości ataków. Na rynku pojawiają się wciąż nowe leki, które mają za zadanie szybciej...

  Migrena

  Objawy migreny - jak je rozpoznać?

  Objawy migreny - jak je rozpoznać?

  Migrena jest przewlekłą chorobą przebiegającą z powtarzającymi się bólami głowy i towarzyszącymi im objawami dodatkowymi (ze strony układu nerwowego oraz układu pokarmowego). Najczęściej na migrenę chorują osoby płci żeńskiej (18%). Schorzenie to trzy...

  Objawy depresji - rozpoznanie i leczenie

  Przewlekły ból głowy a depresja

  Przewlekły ból głowy a depresja

  Depresja i ból głowy należą do najczęstszych przyczyn cierpienia psychicznego i fizycznego oraz wykazują między sobą wiele zależności. Autorem pierwszych opisów dolegliwości bólowych w przebiegu depresji był już Hipokrates. Ból a depresja Coraz więcej...

  Migrena

  3 fakty i mity o migrenie

  Z migreną nie da się wygrać? Cierpią na nią głównie kobiety? Czy zwykły ból głowy może przerodzić się w migrenę? Poznaj najpopularniejsze fakty i mity o migrenie. Migrena jest chorobą, której przebieg jest bardzo indywidualny. Niekiedy ból jest...

  Migrena

  Profilaktyczne leczenie migreny

  Profilaktyczne leczenie migreny

  Gdy ataki migreny zdarzają się bardzo często lub są wielodniowe, lekarz może zaproponować leczenie zapobiegawcze. Do niedawna było one zalecane, gdy chory miał więcej niż dwa napady w miesiącu lub ból był mocny i nie dawał się zwalczyć lekami albo też...

  Newsy

  Zespół PoTS dotyka młodych ludzi

  Zespół PoTS dotyka młodych ludzi

  26-latka Australijka w Nowym Jorku 26-letnia Australijka pojechała do Nowego Jorku, aby spróbować swoich sił jako au-pair (opiekunka dla dziecka). Dziewczyna bardzo się cieszyła z powodu przeprowadzki i nowych wyzwań. To miała być przygoda jej życia. Niestety,...

  Leki i suplementy

  Polvertic - właściwości, stosowanie, przeciwwskazania, zamienniki

  Polvertic - właściwości, stosowanie, przeciwwskazania, zamienniki

  Polvertic ma postać tabletek zawierających w swoim składzie betahistynę. Jest ona odpowiedzialna za poprawę przepływu krwi w uchu wewnętrznym. Polvertic stosowany jest w leczeniu ośrodkowego układu nerwowego. Polvertic - właściwości Polvertic stosuje...

  Neurologia

  Cyberchoroba atakuje

  Cyberchoroba atakuje

  Choroba XXI wieku Naukowcy odkrywają coraz więcej dolegliwości, na jakie narażamy się, korzystając z różnych gadżetów. Nawet 80 proc. użytkowników smartfonów i tabletów może cierpieć na cyfrową wersję choroby lokomocyjnej - twierdzą badacze z Uniwersytetu...