Theraflu Przeziębienie (Theraflu Zatoki Extra)

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do przygotowania roztworu doustnego
Dawka
0,5g+0,03g
Ilość
6 sasz.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Theraflu Przeziębienie (Theraflu Zatoki Extra) - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Przeziębienie i stosowanie leków

Od ponad miesiąca przyjmuję co rano Sertagen 50mg (1tabletka) i co wieczór Afobam (0,25mg - pół tabletki). Rozłożyło mnie przeziębienie i chciałabym się dowiedzieć czy mogę brać z tymi lekami Theraflu Zatoki? Na każdej ulotce jest ostrzeżenie, żeby nie brać z konkretnymi lekami, ale właśnie nie mam pojęcia czy ten paracetamol lub inne składniki Theraflu mogą mi zaszkodzić...

Zawroty głowy, kołatanie serca i przeziębienie

kręci mi się w głowie nawet jak siedzę, kołacze mi serce co jakiś czas tzn. np co 15 min albo dłużej, wczoraj zażyłam theraflu extra grip bo jestem przeziębiona i otrivin kilka razy, piję 3 kawy dziennie czasami więcej ale rozpuszczalna słabą, robiłam badanie krwi wszystkie wyniki mam w normie, co mi jest? jak nie jestem przeziębiona to również kołacze mi serce ale rzadziej co kilka...

POKAŻ WIĘCEJ

Theraflu Przeziębienie (Theraflu Zatoki Extra) - ulotka preparatu

Theraflu Przeziębienie (Theraflu Zatoki Extra) - opis

Krótkotrwałe, objawowe leczenie przekrwienia błony śluzowej nosa i zatok związanego z takimi objawami przeziębienia i grypy, jak ból, ból głowy i (lub) gorączka.

Produkt Theraflu Zatoki Extra jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej.

Theraflu Przeziębienie (Theraflu Zatoki Extra) - skład

Każda saszetka zawiera 500 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza 6,9 g, aspartam (E951) 38 mg, sód 35 mg (disodu edetynian 20 mg, sodu cytrynian (E331) 141 mg), żółcień pomarańczowa (E110) 0,6 mg, czerwień Allura AC (E129) 0,3 mg, lecytyna sojowa (E322) 9,76 mg, aromat mentolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Theraflu Przeziębienie (Theraflu Zatoki Extra) - dawkowanie

Dawkowanie

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i młodzież w wieku 15 lat i starsza

Zawartość jednej saszetki rozpuścić w gorącej wodzie i przyjmować, co 4 do 6 godzin, zależnie od potrzeby. W ciągu doby można przyjąć maksymalnie cztery dawki (saszetki).

W przypadku utrzymywania się objawów przez ponad 3 dni lub nasilenia objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Nie stosować produktu u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Niewydolność wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby dawkę należy zmniejszyć lub wydłużyć odstęp między dawkami.

Sposób podawania

Zawartość saszetki rozpuścić w standardowej wielkości kubku gorącej, ale nie wrzącej wody (około 250 ml). Wypić po wystygnięciu do odpowiedniej temperatury.

Po rozpuszczeniu proszku w gorącej wodzie płyn będzie mętnym roztworem w kolorze pomarańczowym o zapachu jagodowym.

Theraflu Przeziębienie (Theraflu Zatoki Extra) - środki ostrożności

Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek, łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby (w tym w zespole Gilberta), ciężką niewydolnością wątroby (skala Childa-Pugha > 9), ostrym zapaleniem wątroby, podczas równoczesnego stosowania produktów leczniczych zaburzających czynność wątroby, u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, niedokrwistością hemolityczną, odwodnionych, u osób nadużywających alkoholu i długotrwale niedożywionych.

Pacjenci nie powinni przyjmować jednocześnie innych produktów leczniczych zawierających paracetamol ze względu na ryzyko ciężkiego uszkodzenia wątroby w przypadku przedawkowania.

W przypadku długotrwałego nieprawidłowego stosowania leków przeciwbólowych w dużych dawkach mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć większymi dawkami leków przeciwbólowych.

Zazwyczaj nawykowe stosowanie leków przeciwbólowych, zwłaszcza leków złożonych, zawierających kilka substancji przeciwbólowych, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek oraz ryzyka wystąpienia niewydolności nerek.

Nagłe zaprzestanie stosowania leków przeciwbólowych nieprawidłowo przyjmowanych przez długi czas w dużych dawkach może skutkować bólami głowy, uczuciem zmęczenia, bólem mięśni,

2

nerwowością i objawami autonomicznymi. Te objawy z odstawienia ustępują w ciągu kilku dni. Do tego czasu należy unikać dalszego przyjmowania leków przeciwbólowych i nie rozpoczynać ich ponownego stosowania bez konsultacji z lekarzem.

Pacjenci nie powinni jednocześnie stosować innych produktów leczniczych działających sympatykomimetycznie, w tym innych produktów obkurczających błonę śluzową nosa lub oka.

Podczas stosowania tego leku należy unikać spożywania napojów alkoholowych. Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów uzależnionych od alkoholu (patrz punkt 4.5). Ryzyko przedawkowania jest większe u pacjentów z alkoholowym uszkodzeniem wątroby bez marskości.

Ten produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których występuje:

? Choroba układu sercowo-naczyniowego,

? Cukrzyca,

? Przerost gruczołu krokowego, ponieważ może występować tendencja do zatrzymania moczu i dyzurii,

? Choroba okluzyjna naczyń (np. objaw Raynauda),

? Psychoza,

? Przewlekły kaszel, astma lub rozedma płuc.

Pacjenci w podeszłym wieku mogą być szczególnie wrażliwi na działanie pseudoefedryny na ośrodkowy układ nerwowy.

Ten produkt leczniczy jest zalecany w przypadku takich objawów jak (ból i (lub) gorączka, przekrwienie błony śluzowej). Należy go stosować tylko przez kilka dni. W przypadku utrzymywania się objawów dłużej niż 3 dni lub nasilenia objawów należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku zabiegów operacyjnych zaleca się przerwanie leczenia kilka dni wcześniej. Ryzyko wystąpienia przełomu nadciśnieniowego jest większe w przypadku stosowania halogenowych leków do znieczulenia (patrz punkt 4.5).

Dzieci i młodzież

Nie stosować produktu u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Ostrzeżenie dotyczące niewłaściwego stosowania w ramach dopingu

Pseudoefedryna może powodować dodatnie wyniki niektórych testów antydopingowych.

Informacje dotyczące substancji pomocniczych

Produkt leczniczy zawiera:

Sacharozę 6,9 g na saszetkę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego produktu. Należy to także uwzględnić u pacjentów chorych na cukrzycę.

Aspartam (E951), jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla osób chorych na fenyloketonurię.

Sód 1,52 mmol (lub 35 mg) na dawkę (saszetka), zawartość sodu należy wziąć pod uwagę w przypadku pacjentów na diecie z kontrolowaną ilością sodu.

Czerwień Allura AC (E129), żółcień pomarańczowa (E110), barwniki azowe. Mogą wywoływać reakcje alergiczne.

Theraflu Przeziębienie (Theraflu Zatoki Extra) - przedawkowanie

Paracetamol

W przypadku ostrego przedawkowania paracetamolu może dojść do działania hepatotoksycznego albo nawet do martwicy wątroby. W przypadku przedawkowania paracetamolu, w tym w wyniku stosowania dużych dawek przez dłuższy czas, może wystąpić nefropatia polekowa z nieodwracalną niewydolnością wątroby.

Uszkodzenie wątroby może wystąpić u osób, które przyjęły co najmniej 10 g paracetamolu. Zażycie co najmniej 5 g paracetamolu może prowadzić do uszkodzenia wątroby, jeżeli u pacjenta występują czynniki ryzyka (patrz poniżej).

Objawy przedawkowania paracetamolu występujące w pierwszej dobie to bladość, nudności, wymioty i brak apetytu. Ból brzucha może być pierwszym objawem uszkodzenia wątroby, które zazwyczaj nie ujawnia się przed upływem 24-48 godzin, a czasem do uszkodzenia wątroby może dojść dopiero po 4-6 dniach po przyjęciu paracetamolu. Największe uszkodzenie wątroby zazwyczaj następuje po upływie 72 do 96 godzin po przyjęciu leku. Może dojść do zaburzeń metabolizmu glukozy i do kwasicy metabolicznej. W przypadku ciężkiego zatrucia niewydolność wątroby może prowadzić do encefalopatii, krwotoku, hipoglikemii, obrzęku mózgu i śmierci. Do ostrej niewydolności nerek z ostrą martwicą kanalików nerkowych może dojść nawet w przypadku braku ciężkiego uszkodzenia wątroby. Zgłaszano przypadki zaburzeń rytmu serca i zapalenia trzustki.

Należy rozważyć podanie węgla aktywowanego w ciągu 1 godziny po przedawkowaniu. Stężenie paracetamolu w osoczu należy oznaczyć po co najmniej 4 godzinach od zażycia (stężenia mierzone wcześniej nie są wiarygodne). Leczenie N-acetylocysteiną można zastosować w ciągu do 24 godzin po przedawkowaniu paracetamolu, niemniej jednak maksymalne działanie ochronne uzyskuje się w ciągu 8 godzin po przedawkowaniu. Skuteczność odtrutki podanej po tym okresie znacznie spada. Jeżeli to konieczne, pacjent powinien otrzymać N-acetylocysteinę dożylnie, zgodnie z określonym schematem dawkowania. Jeżeli nie występują wymioty, doustnie podawana metionina może być odpowiednim zamiennikiem w przypadku pacjentów znajdujących się daleko od szpitala. W przypadku pacjentów, u których stwierdza się ciężkie zaburzenia czynności wątroby występujące po 24 godzinach od przedawkowania, sposób leczenia należy omówić z ośrodkiem leczenia zatruć lub oddziałem chorób wątroby.

Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych grup pacjentów

Ryzyko wystąpienia zatrucia występuje zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, małych dzieci, pacjentów z chorobą wątroby, osób uzależnionych od alkoholu lub u pacjentów przewlekle niedożywionych. Przedawkowanie w tych przypadkach może prowadzić do zgonu.

Ryzyko jest większe, jeżeli:

? pacjent przez długi czas jest leczony karbamazepiną, fenobarbitonem, fenytoiną, prymidonem, ryfampicyną, zielem dziurawca lub innymi lekami indukującymi enzymy wątrobowe,

? pacjent regularnie spożywa etanol w ilościach większych niż zalecane,

? u pacjenta prawdopodobnie występuje niedobór glutationu np. występują u niego zaburzenia odżywiania, mukowiscydoza, zakażenie wirusem HIV, niedożywienie, wyniszczenie.

Pseudoefedryna

Ze względu na sympatykomimetyczne właściwości tej substancji, przedawkowanie zwykle prowadzi

do pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego. Objawy obejmują rozdrażnienie, niepokój ruchowy,

pobudzenie, drżenie, drgawki, kołatanie serca, nadciśnienie i problemy w oddawaniu moczu. Objawy

te nie są skorelowane z przyjętą dawką ze względu na międzyosobniczą wrażliwość na leki

sympatykomimetyczne.

Objawy działania sympatykomimetycznego:

Zahamowanie OUN: np. uspokojenie, bezdech, sinica, śpiączka.

Pobudzenie OUN (bardziej prawdopodobne u dzieci): np. bezsenność, omamy, drgawki, drżenie. Poza objawami, które już zostały wspomniane jako działania niepożądane, mogą także wystąpić następujące objawy: przełom nadciśnieniowy, zaburzenia rytmu serca, osłabienie siły i napięcia mięśniowego, euforia, pobudzenie, pragnienie, ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, szumy uszne, ataksja, nieostre widzenie, niedociśnienie.

W przypadku bardzo ciężkiego przedawkowania należy podjąć działanie mające na celu kontrolowanie drgawek. Można zastosować diazepam, jako lek przeciwdrgawkowy i uspokajający. Należy podjąć działania mające na celu utrzymanie oddychania. Można zastosować leki blokujące receptory beta-adrenergiczne w celu powstrzymania ewentualnych działań niepożądanych jak tachykardia, zaburzenia rytmu serca i hipokaliemia.

W razie konieczności można zastosować płukanie żołądka, jako próbę usunięcia leku.

Aby przyspieszyć eliminację pseudoefedryny, można zastosować dializę lub diurezę kwaśną. Może wystąpić konieczność cewnikowania pęcherza.

Theraflu Przeziębienie (Theraflu Zatoki Extra) - przeciwwskazania

? Nadwrażliwość na substancje czynne, aromat mentolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

? Produkt ten zawiera lecytynę sojową (E322) i dlatego nie powinien być przyjmowany przez pacjentów uczulonych na soję lub orzeszki ziemne ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości.

? Choroba serca, nadciśnienie tętnicze i choroby układu sercowo-naczyniowego.

? Nadczynność tarczycy.

? Jaskra z zamkniętym kątem przesączania.

? Zatrzymanie moczu.

? Guz chromochłonny.

? Pacjenci stosujący inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Pacjenci stosujący trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (patrz punkt 4.5).

? Pacjenci stosujący leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (patrz punkt 4.5).

? Pacjenci stosujący inne leki sympatykomimetyczne, jak leki zmniejszające przekrwienie, leki zmniejszające apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy (patrz punkt 4.5).

? Pierwszy trymestr ciąży (patrz punkt 4.6).

Theraflu Przeziębienie (Theraflu Zatoki Extra) - działania niepożądane

Paracetamol

Działania niepożądane pochodzące z historycznych badań klinicznych nie są liczne i dotyczą ograniczonego narażenia pacjentów. Działania zgłoszone po wprowadzeniu produktu do obrotu, dotyczące dawek terapeutycznych/przedstawionych w drukach informacyjnych i uznane za związane z lekiem przedstawiono poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA. Ze względu na ograniczone dane z badań klinicznych częstość tych działań niepożądanych jest nieznana (nie można określić na podstawie dostępnych danych), ale na podstawie doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu można stwierdzić, że reakcje niepożądane na paracetamol występują rzadko (> =1/10 000 do < 1/1000), a ciężkie reakcje są bardzo rzadkie (< 1/10 000).

Układ narządów

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Trombocytopenia, agranulocytoza, pancytopenia, leukopenia, neutropenia.

Te działania niekoniecznie mają związek ze stosowaniem paracetamolu.

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość, w tym reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa-Johnsona i skurcz oskrzeli*.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby

Zaburzenia żołądka i jelit

Dyskomfort w jamie brzusznej, biegunka, nudności i wymioty

* Stwierdzono kilka przypadków skurczu oskrzeli w czasie stosowania paracetamolu, ale prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest większe u osób chorych na astmę wrażliwych na aspirynę albo inne NLPZ.

Pseudoefedryna

Układ narządów

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego

Pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego (np. bezsenność, rzadko omamy)

Zaburzenia serca

Wpływ na serce (np. tachykardia)

Zaburzenia naczyniowe

Wzrost ciśnienia krwi, jednak nie w przypadku kontrolowanego nadciśnienia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, świąd, rumień, pokrzywka, alergiczne zapalenie skóry.

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zatrzymanie moczu, zwłaszcza u pacjentów z przerostem gruczołu krokowego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Theraflu Przeziębienie (Theraflu Zatoki Extra) - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie był badany wpływ produktu leczniczego na ciążę.

W badaniach epidemiologicznych nie wykazano szkodliwego działania paracetamolu stosowanego w zalecanych dawkach na przebieg ciąży. W przypadku stosowania tego produktu pacjentki powinny postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Dostępne dane dotyczące stosowania pseudoefedryny u kobiet w ciąży są ograniczone. Skurcz naczyń macicy i zmniejszenie przepływu krwi przez macicę związane ze stosowaniem pseudoefedryny może spowodować niedotlenienie płodu. Stosowanie pseudoefedryny jest przeciwwskazane w pierwszym trymestrze ciąży i nie jest zalecane przez pozostały okres ciąży.

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy produkt jest przeciwwskazany w czasie pierwszego trymestru ciąży i nie jest zalecany przez pozostały okres ciąży (patrz punkt 4.3).

Karmienie piersią

Zarówno paracetamol, jak i pseudoefedryna przenikają w niewielkich ilościach do mleka kobiecego. Ponieważ nie ma danych dotyczących skojarzonego stosowania tych dwóch substancji, należy unikać stosowania tego produktu w czasie karmienia piersią.

Płodność

Nie był badany wpływ tego produktu leczniczego na płodność.

W badaniach przedklinicznych dotyczących paracetamolu nie stwierdzono szczególnego zagrożenia dla płodności w przypadku stosowania produktu w dawkach terapeutycznych. Nie ma odpowiednich badań dotyczących toksycznego wpływu pseudoefedryny na rozrodczość.

Theraflu Przeziębienie (Theraflu Zatoki Extra) - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W przypadku zaobserwowania zawrotów głowy pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Paracetamol, Pseudoephedrini hydr.

  Dostępne opakowania
  Theraflu Przeziębienie (Theraflu Zatoki Extra)

  Theraflu Przeziębienie (Theraflu Zatoki Extra)

  proszek do przygotowania roztworu doustnego - 6 sasz. - 0,5g+0,03g
  NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH
  Theraflu Przeziębienie (Theraflu Zatoki Extra)

  Theraflu Przeziębienie (Theraflu Zatoki Extra)

  proszek do przygotowania roztworu doustnego - 8 sasz. - 0,5g+0,03g
  NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH
  Theraflu Przeziębienie (Theraflu Zatoki Extra)

  Theraflu Przeziębienie (Theraflu Zatoki Extra)

  proszek do przygotowania roztworu doustnego - 10 sasz. - 0,5g+0,03g
  NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH
  Theraflu Przeziębienie (Theraflu Zatoki Extra)

  Theraflu Przeziębienie (Theraflu Zatoki Extra)

  proszek do przygotowania roztworu doustnego - 12 sasz. - 0,5g+0,03g
  NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH
  Theraflu Przeziębienie (Theraflu Zatoki Extra)

  Theraflu Przeziębienie (Theraflu Zatoki Extra)

  proszek do przygotowania roztworu doustnego - 14 sasz. - 0,5g+0,03g
  NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH
  Powiązane artykuły
  Kardiologia

  Paracetamol na problemy sercowe

  Gdy odczuwamy pierwsze objawy grypy lub przeziębienia, sięgamy po lek o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwbólowym. Najnowsze badania sugerują jednak, że ten sam lek możemy wziąć, gdy mamy złamane serce. Dotychczasowe zastosowanie paracetamolu Paracetamol...

  Leki i suplementy

  Polopiryna Complex

  Polopiryna Complex

  Gorączka, dreszcze, ból głowy, katar i kichanie to zazwyczaj objawy przeziębienia. Z kolei wysoka, nagła gorączka, bóle głowy i mięśni to typowe objawy grypy. Zarazki wywołujące infekcje atakują głównie jesienią i zimą, gdy mamy obniżoną odporność....

  Zapalenie zatok - przyczyny, objawy, leczenie, powikłania

  Objawy zatok - symptomy, charakterystyka, przyczyny, leczenie

  Objawy zatok to przede wszystkim ból głowy przy pochylaniu, a także przewlekłym katarem. Jakie są najczęstsze objawy zapalenia zatok? Gdzie znajdują się zatoki i jaka jest ich rola w organizmie? Jakie są przyczyny zapalenia zatok? Jak wygląda leczenie...

  Homeopatia

  Pomoc w leczeniu zatok

  Pomoc w leczeniu zatok

  Ból głowy, uporczywy katar, zatkany nos, zalegająca wydzielina i trudności w oddychaniu to typowe objawy infekcji zatok. Najczęściej ból zatok dokucza nam w okresie jesienno-zimowym, gdy mamy obniżoną odporność, a wokół nas znajduje się dużo bakterii...

  Leki i suplementy

  Objawy przedawkowania ibuprofenu

  Objawy przedawkowania ibuprofenu

  Mieszkańcy Polski coraz częściej sięgają po żele przeciwbólowe i leki doustne z ibuprofenem w składzie. W samym tylko lipcu br. sprzedano ponad 1,5 mln tubek i ponad 3,5 mln opakowań leków. Jakie preparaty są najpopularniejsze? To m.in. Nurofen Express,...

  Leczenie grypy

  Czy popełniasz te błędy podczas choroby?

  Czy popełniasz te błędy podczas choroby?

  Chorowanie na śniadanie Wstajesz rano i czujesz, że to, co jeszcze wczoraj wydawało się tylko bólem głowy, dziś jest już w pełni rozwiniętym przeziębieniem. Ponad 200 różnych wirusów może powodować przeziębienie, co oznacza, że można zachorować kilka...

  Leczenie grypy

  Uporczywy katar i drapanie w gardle. Jak wygrać z przeziębieniem?

  Przeziębienie to przypadłość, która potrafi skutecznie utrudnić wykonywanie codziennych obowiązków. Kto z nas lubi chodzić do pracy czy zajmować się domem, gdy męczy uporczywy katar, drapanie w gardle i ból głowy? Z przeziębieniem można jednak skutecznie...

  Katar - przyczyny, rodzaje i leczenie. Domowe sposoby na katar

  Kontrola zakupu leków na katar

  Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z którą zakup niektórych leków na katar ma zostać ograniczony do jednego opakowania. Wynika to z faktu, iż leki te coraz częściej wykorzystywane są przez młodzież...

  Katar - przyczyny, rodzaje i leczenie. Domowe sposoby na katar

  Nieżyt nosa - objawy, przyczyny, leczenie, żółty katar

  Nieżyt nosa - objawy, przyczyny, leczenie, żółty katar

  Często bagatelizujemy katar, gdyż jest to dość popularna dolegliwość i każdemu wydaje się, że szybko minie. Jednak nieodpowiednio leczony może doprowadzić do zachorowań i powikłań. Zwłaszcza te osoby, które mają słabszą odporność nie powinny go lekceważyć....