Tarka

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Dawka
0,24g+2mg
Ilość
30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ABBOTT LABORATORIES POLAND SP.Z O.O.

Tarka - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Skaza białkowa od dziecka na całym ciele

Witam mam skaze bialkowa od dziecka krostki na rekach nogach posladkach i brzuchu nie swedza nie pieka lecz moja skora jest szorstka jak tarka .Ograniczylam wszystkie nabialy do minimum stosuje emolium emulsje podczas kapieli myje te miejsca szorstka strona gabki a krostki jak byly tak sa . I tu moje pytanie czy to aby napewno skaza bialkowa i czy da sie cos z tym zrobic? oto zdjecia : http://zapodaj.net/92a042581c5ca.jpg.html http://zapodaj.net/6d0e1a2b9dc4a.jpg.html Dziekuje za pomoc

Odpowiada Lek. Aleksandra Witkowska Lek. Aleksandra Witkowska i 1 inny specjalista

Co może jeść półroczne dziecko z alergią?

Witam! Historia choroby mojego synka zaczęła się kiedy mój synek miał skończone 3 tygodnie. Zaczęło się od małych drobnych krostek na policzkach, które po pewnym czasie zmieniły się w szorstkie place (dodam, że te place występują tylko na policzkach), te place są takie szorstkie jak tarka. Synek pije mleczko Bebilon pepti od ok. 2 tygodnia życia. Lekarz stwierdził alergię na gluten, smarowałam policzki różnymi preparatami przepisanymi przez

Tarka - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Tarka - opis

Nadciśnienie tętnicze samoistne u pacjentów, u których uzyskano prawidłowe wartości ciśnienia stosując jednocześnie produkty zawierające werapamilu chlorowodorek i trandolapryl w takich samych dawkach jak w produkcie Tarka oraz u pacjentów, u których nie jest możliwa kontrola ciśnienia tętniczego podczas monoterapii werapamilem.

Tarka - skład

Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 240 mg werapamilu chlorowodorku

(Verapamili hydrochloridum) w postaci o przedłużonym uwalnianiu i 2 mg trandolaprylu (Trandolaprilum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Tarka - dawkowanie

Dorośli

Jedna tabletka produktu Tarka raz na dobę rano, po śniadaniu. Tabletkę należy połykać w całości.

Osoby w podeszłym wieku

U niektórych pacjentów w podeszłym wieku może wystąpić nasilenie działania hipotensyjnego ponieważ dostępność biologiczna produktu Tarka jest u nich większa niż u młodszych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Produkt Tarka jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z niewydolnością nerek

Produkt Tarka jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Nie zaleca się stosowania produktu Tarka u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Produkt jest przeciwwskazany u pacjentów z marskością wątroby z wodobrzuszem (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Tarka - środki ostrożności

Objawowe niedociśnienie tętnicze

Produkt Tarka może niekiedy powodować objawowe niedociśnienie tętnicze. Ryzyko jego wystąpienia jest zwiększone u pacjentów z pobudzonym układem renina-angiotensyna-aldosteron (np. w przypadku hipowolemii lub niedoboru sodu w wyniku stosowania diuretyków, diety niskosodowej, dializ, odwodnienia po biegunkach i wymiotach, u pacjentów z niewydolnością lewokomorową, nadciśnieniem tętniczym naczyniowo-nerkowym).

U tych pacjentów przed zastosowaniem produktu należy wyrównać hipowolemię i niedobór sodu, a leczenie najlepiej rozpoczynać w warunkach szpitalnych. Pacjenci, u których podczas dostosowywania dawki produktu wystąpi niedociśnienie tętnicze powinni leżeć. U tych pacjentów może być konieczne doustne uzupełnienie płynów lub podanie soli fizjologicznej dożylnie. Leczenie produktem Tarka można zazwyczaj kontynuować po wyrównaniu objętości krwi krążącej i ustąpieniu niedociśnienia tętniczego.

W okresie rozpoczynania leczenia i dobierania dawki, konieczne jest dokładne monitorowanie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub zaburzeniami mózgowo-naczyniowymi, u których nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego może spowodować zawał mięśnia sercowego lub incydent mózgowo-naczyniowy.

Niewydolność nerek (patrz punkt 4.3)

U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek należy regularnie kontrolować czynność nerek. Produkt Tarka może spowodować hiperkaliemię u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Ostre pogorszenie czynności nerek (ostra niewydolność nerek) może wystąpić szczególnie u pacjentów z istniejącymi przed leczeniem zaburzeniami czynności nerek lub zastoinową niewydolnością serca.

Nie ma wystarczającego doświadczenia w leczeniu produktem Tarka nadciśnienia tętniczego wtórnego, szczególnie naczyniowo-nerkowego. Z tego względu produktu nie należy podawać pacjentom z nadciśnieniem tętniczym wtórnym, ponieważ w przypadku obustronnego zwężenia tętnic

nerkowych lub zwężenia tętnicy jedynej czynnej nerki (np. przeszczepionej) istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia ostrej niewydolności nerek.

Ciężka niewydolność wątroby

Nie należy stosować produktu Tarka u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu produktu u tych pacjentów. Produkt Tarka jest przeciwwskazany w przypadku marskości wątroby z wodobrzuszem (patrz punkt 4.3).

Obrzęk naczynioruchowy

W rzadkich przypadkach inhibitory ACE (takie jak trandolapryl) mogą powodować obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, języka, głośni i (lub) krtani. Należy wówczas natychmiast odstawić produkt i poddać pacjenta obserwacji do czasu ustąpienia obrzęku.

Obrzęk naczynioruchowy ograniczony do twarzy zwykle ustępuje samoistnie. Obrzęk naczynioruchowy obejmujący nie tylko twarz, ale i głośnię może zagrażać życiu ze względu na ryzyko niedrożności dróg oddechowych.

U pacjentów rasy czarnej leczonych inhibitorami ACE obrzęk naczynioruchowy występuje częściej niż u innych pacjentów.

W przypadku wystąpienia obrzęku naczynioruchowego języka, głośni i (lub) krtani należy natychmiast wstrzyknąć podskórnie 0,3 do 0,5 ml roztworu adrenaliny (epinefryny) (1:1000) stosując jednocześnie inne metody postępowania leczniczego.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z idiopatycznym obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie. Produkt Tarka jest również przeciwwskazany u pacjentów, u których obrzęk naczynioruchowy wystąpił po innym leku hamującym aktywność konwertazy angiotensyny (patrz punkt 4.3).

Informowano również o występowaniu obrzęku naczynioruchowego jelit u pacjentów leczonych inhibitorami ACE. Należy to brać pod uwagę u pacjentów leczonych trandolaprylem, zgłaszających się z bólem brzucha (z nudnościami lub wymiotami albo bez).

Agranulocytoza i działanie hamujące na szpik kostny

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE rzadko obserwowano agranulocytozę i działanie hamujące na szpik kostny. Występują one częściej u pacjentów z niewydolnością nerek, zwłaszcza ze współistniejącymi kolagenozami. U pacjentów z kolagenozami (np. toczniem rumieniowatym układowym i twardziną układową), zwłaszcza z towarzyszącą im niewydolnością nerek oraz w przypadku równoczesnego stosowania kortykosteroidów i antymetabolitów, należy regularnie kontrolować liczbę białych krwinek i stężenie białka w moczu.

Kaszel

Podczas leczenia inhibitorem ACE może wystąpić suchy kaszel bez wykrztuszania wydzieliny, przemijający po odstawieniu produktu.

Hiperkaliemia

Hiperkaliemia może wystąpić podczas leczenia inhibitorem ACE, szczególnie u osób z niewydolnością nerek i (lub) niewydolnością serca. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania produktów zawierających potas, ani leków moczopędnych oszczędzających potas, ponieważ może to doprowadzić do istotnego zwiększenia stężenia tego pierwiastka w surowicy. Jeśli z uzasadnionych powodów konieczne jest jednoczesne podawanie tych produktów, należy często kontrolować stężenie potasu w surowicy.

Osoby w podeszłym wieku

Produkt Tarka stosowano w nielicznej grupie osób w podeszłym wieku z nadciśnieniem tętniczym. Z danych farmakokinetycznych wynika, że dostępność biologiczna produktu Tarka jest większa u pacjentów w podeszłym wieku z nadciśnieniem niż u pacjentów młodych. U niektórych pacjentów w podeszłym wieku może wystąpić bardziej nasilone działanie hipotensyjne niż u innych. Zaleca się ocenę czynności nerek na początku leczenia.

Stosowanie produktu Tarka w okresie okołooperacyjnym

U chorych operowanych w znieczuleniu ogólnym, podanie inhibitora ACE może powodować hipotonię, którą można skorygować stosując środki zwiększające objętość osocza.

Stosowanie produktu Tarka u chorych na cukrzycę

U pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, w pierwszym miesiącu stosowania inhibitora ACE, należy kontrolować stężenie glukozy we krwi (patrz punkt 4.5).

Zaburzenia przewodzenia

Należy zachować ostrożność stosując produkt Tarka u pacjentów z blokiem przedsionkowokomorowym I° (patrz punkt 4.3).

Bradykardia

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Tarka u pacjentów z bradykardią (patrz punkt 4.3).

Zaburzenia przewodzenia nerwowo-mięśniowego

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Tarka u pacjentów z zaburzeniami przewodzenia nerwowo-mięśniowego (miastenia gravis, zespół Lamberta i Eatona, późne stadia dystrofii mięśniowej Duchenne’a).

Stosowanie u pacjentów hemodializowanych (patrz punkt 4.3)

U pacjentów leczonych inhibitorem ACE, u których stosowano hemodializę z użyciem błon dializacyjnych (ang. high-flux) z metylosiarczanu poliakrylonitrylu o większym współczynniku ultrafiltracji (np. ‘AN 69’) występowały reakcje anafilaktyczne. Z tego względu u pacjentów leczonych inhibitorem ACE nie wolno stosować takich błon dializacyjnych.

Leczenie odczulające

U pacjentów będących w trakcie terapii odczulającej w przypadku uczulenia na jady owadów, w przypadku równoczesnego stosowania inhibitorów ACE mogą wystąpić reakcje anafilaktyczne (w tym również zagrażające życiu).

Afereza LDL

U pacjentów, u których zastosowano aferezę LDL i równocześnie podawano inhibitory ACE obserwowano zagrażające życiu reakcje anafilaktyczne.

Przed rozpoczęciem leczenia i podczas leczenia należy kontrolować czynność nerek.

Przed podaniem kolejnej dawki produktu Tarka należy zmierzyć ciśnienie tętnicze w celu oceny odpowiedzi terapeutycznej na produkt.

Laktoza

Produkt Tarka, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera laktozę. Każda tabletka zawiera 107 mg laktozy jednowodnej. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Sód

Jedna tabletka produktu zawiera 1,49 mmola (34,3 mg) sodu. Należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Tarka - przedawkowanie

Największa dawka dobowa trandolaprylu stosowana w badaniach klinicznych wynosiła 16 mg i niepowodowała żadnych objawów nietolerancji. W przypadku przedawkowania produktu Tarka wystąpić mogą następujące objawy przedmiotowe i podmiotowe wywołane przez werapamil: niedociśnienie tętnicze, bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy, asystolia i działanie inotropowe ujemne. W wyniku przedawkowania dochodziło do zgonów.

Po przedawkowaniu produktu Tarka mogą wystąpić następujące objawy przedmiotowe i podmiotowe wywołane przez inhibitor ACE: ciężkie niedociśnienie tętnicze, wstrząs, stupor (osłupienie), bradykardia, zaburzenia elektrolitowe, niewydolność nerek, hiperwentylacja, tachykardia, kołatanie serca, zawroty głowy, niepokój i kaszel.

Leczenie

Po przedawkowaniu produktu Tarka należy rozważyć całkowite płukanie jelit. Dalszemu wchłanianiu werapamilu znajdującego się w przewodzie pokarmowym powinno zapobiec płukanie żołądka oraz podanie leku adsorbującego (węgiel aktywowany) i leku przeczyszczającego.

Poza postępowaniem ogólnym (utrzymanie odpowiedniej objętości krwi krążącej przez podanie osocza lub płynów osoczozastępczych), można również podawać leki działające inotropowo dodatnio, takie jak dopamina, dobutamina lub izoproterenol.

W przypadku przedawkowania produktu Tarka, leczenie powinno polegać na podtrzymaniu czynności życiowych. W leczeniu przedawkowania werapamilu chlorowodorku, będącego składnikiem produktu Tarka stosowano podawany parenteralnie wapń, pobudzenie receptorów β-adrenergicznych i płukanie żołądka. Ze względu na możliwość opóźnionego wchłaniania werapamilu z produktu Tarka, pacjenci mogą wymagać obserwacji i hospitalizacji przez okres do 48 godzin. Werapamilu chlorowodorku nie można usunąć z ustroju metodą hemodializy.

W przypadku przedawkowania trandolaprylu zaleca się podanie soli fizjologicznej we wlewie dożylnym. W razie wystąpienia objawowego niedociśnienia tętniczego należy ułożyć pacjenta w pozycji na plecach. Można rozważyć podanie we wlewie dożylnym angiotensyny II oraz (lub) amin katecholowych. Jeśli dawka leku została przyjęta niedawno, należy podjąć działania zmierzające do usunięcia trandolaprylu z ustroju (tj. wywołanie wymiotów, płukanie żołądka, podanie leków adsorbujących i siarczanu sodu). Nie wiadomo czy trandolapryl (lub jego czynny metabolit – trandolaprylat) można usunąć drogą hemodializy. W przypadku opornej na leczenie bradykardii wskazana jest implantacja stymulatora. Należy często kontrolować objawy czynności życiowych oraz stężenia elektrolitów i kreatyniny w surowicy.

Tarka - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

- Obrzęk naczynioruchowy po zastosowaniu inhibitorów ACE w wywiadzie.

- Dziedziczny lub samoistny obrzęk naczynioruchowy.

- Wstrząs kardiogenny.

- Świeży powikłany zawał mięśnia sercowego.

- Blok przedsionkowo-komorowy II° lub III° u pacjentów bez wszczepionego stymulatora serca.

- Blok zatokowo-przedsionkowy.

- Zespół chorego węzła zatokowego u pacjentów bez wszczepionego stymulatora serca.

- Zastoinowa niewydolność serca.

- Trzepotanie i (lub) migotanie przedsionków w związku z istnieniem dodatkowej, nieprawidłowej drogi przewodzenia (np. zespół Wolffa-Parkinsona-White’a [WPW]).

- Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny 10 ml/min).

- Dializa.

- Marskość wątroby z wodobrzuszem.

- Zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej, kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory.

- Pierwotny hiperaldosteronizm.

- Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

- Stosowanie produktu leczniczego u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Tarka - działania niepożądane

Działania niepożądane produktu Tarka są takie, jak pojedynczych jego składników lub produktów leczniczych z grup farmakologicznych, do których należą. Najczęściej opisywanymi działaniami niepożądanymi są: kaszel, bóle głowy, zaparcia, zawroty głowy o różnym nasileniu oraz uderzenia gorąca (patrz tabela poniżej).

Działania niepożądane opisywane przez pacjentów lub zaobserwowane podczas badań klinicznych przedstawiono w tabeli poniżej. Objawy niepożądane dotyczące poszczególnych układów i narządów uszeregowano według częstości występowania: często (≥1/100, < 1/10), niezbyt często (≥1/1000,

< 1/100), rzadko (≥1/10 000, < 1/1000) oraz bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze przypadki.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często

(1/100 do

< 1/10)

Niezbyt często

(1/1000 do

< 1/100)

Rzadko

(1/10 000 do

< 1/1000)

Bardzo rzadko

(< 1/10 000)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

     

leukopenia, pancytopenia, trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

 

reakcja alergiczna,

nieokreślona

 

zwiększenie stężenia globuliny, nadwrażliwość nieokreślona

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

hiperlipidemia

brak łaknienia

 

Zaburzenia psychiczne

 

senność

 

agresja, niepokój, depresja, nerwowość

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy o różnym nasileniu, bóle głowy

drżenie

zapaść

zaburzenia równowagi, bezsenność, parestezje lub przeczulica dotykowa, omdlenie lub ostra niewydolność krążenia z utratą przytomności, zaburzenia smaku, osłabienie

Zaburzenia oka

     

zaburzenia i (lub) niewyraźne widzenie

Zaburzenia serca

 

blok

 

dusznica bolesna,

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często

(1/100 do

< 1/10)

Niezbyt często

(1/1000 do

< 1/100)

Rzadko

(1/10 000 do

< 1/1000)

Bardzo rzadko

(< 1/10 000)

   

przedsionkowokomorowy I, kołatanie serca

 

migotanie przedsionków, blok przedsionkowokomorowy, całkowity, blok przedsionkowokomorowy, nieokreślony, bradykardia, zatrzymanie akcji

serca

Zaburzenia naczyniowe

uderzenia gorąca

   

krwotok mózgowy,

obrzęki, obwodowe, obrzęki, nieokreślone, zaczerwienienie skóry, niewydolność serca, epizody hipotonii w tym hipotonia ortostatyczna lub zmiany ciśnienia (patrz punkt 4.4), tachykardia

Zaburzenia układu oddechowego,

klatki piersiowej i śródpiersia

kaszel

   

astma, zapalenie

oskrzeli, duszność, przekrwienie i obrzęk błony śluzowej zatok

Zaburzenia żołądka

i jelit

zaparcia

bóle brzucha, biegunka, zaburzenia żołądka i jelit, nieokreślone,

nudności

 

suchość błony śluzowej jamy ustnej i (lub) gardła, zapalenie trzustki, wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

     

cholestaza, zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności GGTP,

zwiększenie aktywności LDH, zwiększenie aktywności lipazy, żółtaczka

Zaburzenia skóry i

 

obrzęk twarzy,

łysienie,

obrzęk

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często

(1/100 do

< 1/10)

Niezbyt często

(1/1000 do

< 1/100)

Rzadko

(1/10 000 do

< 1/1000)

Bardzo rzadko

(< 1/10 000)

tkanki podskórnej

 

świąd, wysypka, zwiększona

potliwość

opryszczka, zaburzenia skóry,

nieokreślone

naczynioruchowy

(patrz punkt 4.4), rumień wielopostaciowy, wykwity lub zapalenie skóry,

łuszczyca, pokrzywka

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

     

bóle stawów, bóle mięśni, miastenia

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

 

wielomocz

 

ostra niewydolność nerek

(patrz punkt 4.4)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

     

ginekomastia, impotencja

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

bóle głowy

ból w klatce

piersiowej

 

uczucie zmęczenia lub astenia

Badania diagnostyczne

 

nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby

hiperbilirubinemia

zwiększenie aktywności fosfatazy, zasadowej, zwiększenie stężenia potasu w surowicy, zwiększenie aktywności aminotransferaz

Nie informowano o wymienionych poniżej działaniach niepożądanych w związku ze stosowaniem produktu Tarka, ale na ogół uznaje się je za charakterystyczne dla inhibitorów ACE.

- Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zmniejszenie stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu, a w pojedynczych przypadkach agranulocytoza.

Informowano o pojedynczych przypadkach niedokrwistości hemolitycznej u pacjentów z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

- Zaburzenia psychiczne: bardzo rzadko stany oszołomienia.

- Zaburzenia układu nerwowego: rzadko zaburzenia snu.

- Zaburzenia ucha i błędnika:rzadko zaburzenia równowagi, szumy uszne.

- Zaburzenia serca i (lub) zaburzenia naczyniowe: podczas stosowania inhibitorów ACE opisywano pojedyncze przypadki zaburzeń rytmu serca, zawału mięśnia sercowego i przejściowych ataków niedokrwiennych w związku z hipotonią.

- Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: rzadko zapalenie zatok, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie języka i skurcz oskrzeli.

- Zaburzenia żołądka i jelit: bardzo rzadko niestrawność.

Pojedyncze przypadki niedrożności jelit oraz obrzęku naczynioruchowego jelit (patrz także punkt 4.4).

- Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: pojedyncze przypadki żółtaczki cholestatycznej.

- Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: bardzo rzadko reakcje alergiczne i nadwrażliwości takie, jak zespół Stevensa - Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka. Reakcjom tym może towarzyszyć gorączka, bóle mięśni, bóle stawów, eozynofilia i (lub) zwiększone miana przeciwciał przeciwjądrowych (ANA).

- Badania diagnostyczne: zwiększenie stężenia mocznika we krwi i stężenia kreatyniny w osoczu zwłaszcza w niewydolności nerek, ciężkiej niewydolności serca i nadciśnieniu tętniczym naczyniowo-nerkowym. Stężenia powracają do wartości prawidłowych po odstawieniu produktu.

Niekiedy obserwowano objawową lub ciężką hipotonię po rozpoczęciu leczenia inhibitorami ACE. Zjawisko to występuje zwłaszcza w niektórych grupach ryzyka takich, jak pacjenci z pobudzonym układem renina-angiotensyna-aldosteron.

Wymienionych poniżej działań niepożądanych nie zgłaszano w związku ze stosowaniem produktu Tarka, ale na ogół uznaje się je za charakterystyczne dla leków blokujących kanały wapniowe, będących pochodnymi fenyloalkiloaminy (werapamil).

- Zaburzenia układu nerwowego: w niektórych przypadkach wystąpić mogą objawy pozapiramidowe (choroba Parkinsona, choreoatetoza, zespół dystoniczny). Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że objawy te przemijają po odstawieniu produktu.

Bardzo rzadko informowano o przypadkach nasilenia objawów miastenii, zespołu Lamberta i Eatona oraz późnych stadiów dystrofii mięśniowej Duchenne’a (patrz także punkt 4.4).

- Zaburzenia żołądka i jelit: rozrost dziąseł w następstwie długotrwałego leczenia obserwuje się niezwykle rzadko i przemija on po odstawieniu produktu.

- Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: opisywano występowanie zespołu Stevensa - Johnsona oraz erytromelalgii (czerwienicy bolesnej kończyn). W pojedynczych przypadkach obserwowano alergiczne odczyny skórne takie, jak rumień.

- Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:opisywano przypadki hiperprolaktynemi i mlekotoku.

Zbyt duże zmniejszenie ciśnienia tętniczego u pacjentów z dusznicą bolesną lub chorobami naczyniowymi mózgu leczonych werapamilem może doprowadzić do zawału serca lub udaru mózgu.

Informowano o jednym przypadku porażenia (niedowład czterokończynowy) po jednoczesnym zastosowaniu werapamilu i kolchicyny. Mógł on być spowodowany przez kolchicynę, która przeniknęła barierę krew-mózg w wyniku zahamowania przez werapamil CYP3A i Pgp. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania werapamilu i kolchicyny.

Tarka - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie zaleca się stosowania produktu Tarka podczas pierwszego trymestru ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie produktu Tarka jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Bezpieczeństwo stosowania produktu Tarka u kobiet w ciąży nie zostało dostatecznie udokumentowane. Informowano o pojedynczych przypadkach hipoplazji płuc u noworodków, opóźnieniu wewnątrzmacicznego rozwoju płodu, występowaniu przetrwałego przewodu tętniczego oraz hipoplazji czaszki po stosowaniu inhibitorów ACE u kobiet w ciąży.

Dane epidemiologiczne odnoszące się do ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające; jednakże nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia inhibitorem ACE, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitorów ACE i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne. Narażenie na inhibitory ACE w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia). (Patrz także punkt 5.3).

Jeśli narażenie na inhibitory ACE wystąpiło od drugiego trymestru ciąży zaleca się badanie ultrasonograficzne czynności nerek i czaszki. Noworodki, których matki przyjmowały inhibitory ACE należy ściśle obserwować ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Karmienie piersią

Werapamilu chlorowodorek przenika do mleka kobiecego. Ze względu na brak danych odnośnie

stosowania trandolaprylu w okresie karmienia piersią, stosowanie produktu Tarka jest przeciwwskazane, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka.

Zaleca się podawanie innych produktów leczniczych, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka.

Tarka - prowadzenie pojazdów

W zależności od osobniczej wrażliwości pacjenta produkt Tarka może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia.

Produkt Tarka może zwiększać stężenie alkoholu we krwi i opóźniać jego wydalanie. Z tego powodu działanie alkoholu może być nasilone. W związku z tym należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Verapamili hydrochloridum, Trandolaprilum

  Dostępne opakowania
  Tarka

  Tarka

  tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,24g+2mg
  ABBOTT LABORATORIES POLAND SP.Z O.O.
  Tarka

  Tarka

  tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,24g+4mg
  ABBOTT LABORATORIES POLAND SP.Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Newsy

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju czterech leków na nadciśnienie firmy Pfizer. Chodzi o produkty Accupro 5, Accupro 10, Accupro 20 i Accupro 40. W sumie wycofano kilkadziesiąt serii leków. Cztery...

  Newsy

  Popularny lek na nadciśnienie i stosowany po zawale znika z obrotu

  Popularny lek na nadciśnienie i stosowany po zawale znika z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu tabletek polecanych na nadciśnienie, niewydolność serca lub po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego. Wykryto w nich wadę jakościową. Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że problemy, które...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...

  Leki i suplementy

  Kolejne wycofania leków na nadciśnienie. Nie tylko w Polsce

  Kolejne wycofania leków na nadciśnienie. Nie tylko w Polsce

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu kolejnych serii leków Co-Bespres i Bespres. Tym razem chodzi o serie leków sprowadzane z Portugalii. Globalne wycofanie GIF uzasadnia swoją decyzję otrzymaniem informacji w systemie...