Tarka

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Dawka
0,24g+2mg
Ilość
30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ABBOTT LABORATORIES POLAND SP.Z O.O.

Tarka - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Skaza białkowa od dziecka na całym ciele

Witam mam skaze bialkowa od dziecka krostki na rekach nogach posladkach i brzuchu nie swedza nie pieka lecz moja skora jest szorstka jak tarka .Ograniczylam wszystkie nabialy do minimum stosuje emolium emulsje podczas kapieli myje te miejsca szorstka strona gabki a krostki jak byly tak sa . I tu moje pytanie czy to aby napewno skaza bialkowa i czy da sie cos z tym zrobic? oto zdjecia : http://zapodaj.net/92a042581c5ca.jpg.html http://zapodaj.net/6d0e1a2b9dc4a.jpg.html Dziekuje za pomoc

Odpowiada Lek. Aleksandra Witkowska Lek. Aleksandra Witkowska i 1 inny specjalista

Co może jeść półroczne dziecko z alergią?

Witam! Historia choroby mojego synka zaczęła się kiedy mój synek miał skończone 3 tygodnie. Zaczęło się od małych drobnych krostek na policzkach, które po pewnym czasie zmieniły się w szorstkie place (dodam, że te place występują tylko na policzkach), te place są takie szorstkie jak tarka. Synek pije mleczko Bebilon pepti od ok. 2 tygodnia życia. Lekarz stwierdził alergię na gluten, smarowałam policzki różnymi preparatami przepisanymi przez

Tarka - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Tarka - opis

Nadciśnienie tętnicze samoistne u pacjentów, u których uzyskano prawidłowe wartości ciśnienia stosując jednocześnie produkty zawierające werapamilu chlorowodorek i trandolapryl w takich samych dawkach jak w produkcie Tarka oraz u pacjentów, u których nie jest możliwa kontrola ciśnienia tętniczego podczas monoterapii werapamilem.

Tarka - skład

Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 240 mg werapamilu chlorowodorku

(Verapamili hydrochloridum) w postaci o przedłużonym uwalnianiu i 2 mg trandolaprylu (Trandolaprilum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Tarka - dawkowanie

Dorośli

Jedna tabletka produktu Tarka raz na dobę rano, po śniadaniu. Tabletkę należy połykać w całości.

Osoby w podeszłym wieku

U niektórych pacjentów w podeszłym wieku może wystąpić nasilenie działania hipotensyjnego ponieważ dostępność biologiczna produktu Tarka jest u nich większa niż u młodszych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Produkt Tarka jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z niewydolnością nerek

Produkt Tarka jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Nie zaleca się stosowania produktu Tarka u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Produkt jest przeciwwskazany u pacjentów z marskością wątroby z wodobrzuszem (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Tarka - środki ostrożności

Objawowe niedociśnienie tętnicze

Produkt Tarka może niekiedy powodować objawowe niedociśnienie tętnicze. Ryzyko jego wystąpienia jest zwiększone u pacjentów z pobudzonym układem renina-angiotensyna-aldosteron (np. w przypadku hipowolemii lub niedoboru sodu w wyniku stosowania diuretyków, diety niskosodowej, dializ, odwodnienia po biegunkach i wymiotach, u pacjentów z niewydolnością lewokomorową, nadciśnieniem tętniczym naczyniowo-nerkowym).

U tych pacjentów przed zastosowaniem produktu należy wyrównać hipowolemię i niedobór sodu, a leczenie najlepiej rozpoczynać w warunkach szpitalnych. Pacjenci, u których podczas dostosowywania dawki produktu wystąpi niedociśnienie tętnicze powinni leżeć. U tych pacjentów może być konieczne doustne uzupełnienie płynów lub podanie soli fizjologicznej dożylnie. Leczenie produktem Tarka można zazwyczaj kontynuować po wyrównaniu objętości krwi krążącej i ustąpieniu niedociśnienia tętniczego.

W okresie rozpoczynania leczenia i dobierania dawki, konieczne jest dokładne monitorowanie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub zaburzeniami mózgowo-naczyniowymi, u których nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego może spowodować zawał mięśnia sercowego lub incydent mózgowo-naczyniowy.

Niewydolność nerek (patrz punkt 4.3)

U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek należy regularnie kontrolować czynność nerek. Produkt Tarka może spowodować hiperkaliemię u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Ostre pogorszenie czynności nerek (ostra niewydolność nerek) może wystąpić szczególnie u pacjentów z istniejącymi przed leczeniem zaburzeniami czynności nerek lub zastoinową niewydolnością serca.

Nie ma wystarczającego doświadczenia w leczeniu produktem Tarka nadciśnienia tętniczego wtórnego, szczególnie naczyniowo-nerkowego. Z tego względu produktu nie należy podawać pacjentom z nadciśnieniem tętniczym wtórnym, ponieważ w przypadku obustronnego zwężenia tętnic

nerkowych lub zwężenia tętnicy jedynej czynnej nerki (np. przeszczepionej) istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia ostrej niewydolności nerek.

Ciężka niewydolność wątroby

Nie należy stosować produktu Tarka u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu produktu u tych pacjentów. Produkt Tarka jest przeciwwskazany w przypadku marskości wątroby z wodobrzuszem (patrz punkt 4.3).

Obrzęk naczynioruchowy

W rzadkich przypadkach inhibitory ACE (takie jak trandolapryl) mogą powodować obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, języka, głośni i (lub) krtani. Należy wówczas natychmiast odstawić produkt i poddać pacjenta obserwacji do czasu ustąpienia obrzęku.

Obrzęk naczynioruchowy ograniczony do twarzy zwykle ustępuje samoistnie. Obrzęk naczynioruchowy obejmujący nie tylko twarz, ale i głośnię może zagrażać życiu ze względu na ryzyko niedrożności dróg oddechowych.

U pacjentów rasy czarnej leczonych inhibitorami ACE obrzęk naczynioruchowy występuje częściej niż u innych pacjentów.

W przypadku wystąpienia obrzęku naczynioruchowego języka, głośni i (lub) krtani należy natychmiast wstrzyknąć podskórnie 0,3 do 0,5 ml roztworu adrenaliny (epinefryny) (1:1000) stosując jednocześnie inne metody postępowania leczniczego.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z idiopatycznym obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie. Produkt Tarka jest również przeciwwskazany u pacjentów, u których obrzęk naczynioruchowy wystąpił po innym leku hamującym aktywność konwertazy angiotensyny (patrz punkt 4.3).

Informowano również o występowaniu obrzęku naczynioruchowego jelit u pacjentów leczonych inhibitorami ACE. Należy to brać pod uwagę u pacjentów leczonych trandolaprylem, zgłaszających się z bólem brzucha (z nudnościami lub wymiotami albo bez).

Agranulocytoza i działanie hamujące na szpik kostny

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE rzadko obserwowano agranulocytozę i działanie hamujące na szpik kostny. Występują one częściej u pacjentów z niewydolnością nerek, zwłaszcza ze współistniejącymi kolagenozami. U pacjentów z kolagenozami (np. toczniem rumieniowatym układowym i twardziną układową), zwłaszcza z towarzyszącą im niewydolnością nerek oraz w przypadku równoczesnego stosowania kortykosteroidów i antymetabolitów, należy regularnie kontrolować liczbę białych krwinek i stężenie białka w moczu.

Kaszel

Podczas leczenia inhibitorem ACE może wystąpić suchy kaszel bez wykrztuszania wydzieliny, przemijający po odstawieniu produktu.

Hiperkaliemia

Hiperkaliemia może wystąpić podczas leczenia inhibitorem ACE, szczególnie u osób z niewydolnością nerek i (lub) niewydolnością serca. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania produktów zawierających potas, ani leków moczopędnych oszczędzających potas, ponieważ może to doprowadzić do istotnego zwiększenia stężenia tego pierwiastka w surowicy. Jeśli z uzasadnionych powodów konieczne jest jednoczesne podawanie tych produktów, należy często kontrolować stężenie potasu w surowicy.

Osoby w podeszłym wieku

Produkt Tarka stosowano w nielicznej grupie osób w podeszłym wieku z nadciśnieniem tętniczym. Z danych farmakokinetycznych wynika, że dostępność biologiczna produktu Tarka jest większa u pacjentów w podeszłym wieku z nadciśnieniem niż u pacjentów młodych. U niektórych pacjentów w podeszłym wieku może wystąpić bardziej nasilone działanie hipotensyjne niż u innych. Zaleca się ocenę czynności nerek na początku leczenia.

Stosowanie produktu Tarka w okresie okołooperacyjnym

U chorych operowanych w znieczuleniu ogólnym, podanie inhibitora ACE może powodować hipotonię, którą można skorygować stosując środki zwiększające objętość osocza.

Stosowanie produktu Tarka u chorych na cukrzycę

U pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, w pierwszym miesiącu stosowania inhibitora ACE, należy kontrolować stężenie glukozy we krwi (patrz punkt 4.5).

Zaburzenia przewodzenia

Należy zachować ostrożność stosując produkt Tarka u pacjentów z blokiem przedsionkowokomorowym I° (patrz punkt 4.3).

Bradykardia

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Tarka u pacjentów z bradykardią (patrz punkt 4.3).

Zaburzenia przewodzenia nerwowo-mięśniowego

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Tarka u pacjentów z zaburzeniami przewodzenia nerwowo-mięśniowego (miastenia gravis, zespół Lamberta i Eatona, późne stadia dystrofii mięśniowej Duchenne’a).

Stosowanie u pacjentów hemodializowanych (patrz punkt 4.3)

U pacjentów leczonych inhibitorem ACE, u których stosowano hemodializę z użyciem błon dializacyjnych (ang. high-flux) z metylosiarczanu poliakrylonitrylu o większym współczynniku ultrafiltracji (np. ‘AN 69’) występowały reakcje anafilaktyczne. Z tego względu u pacjentów leczonych inhibitorem ACE nie wolno stosować takich błon dializacyjnych.

Leczenie odczulające

U pacjentów będących w trakcie terapii odczulającej w przypadku uczulenia na jady owadów, w przypadku równoczesnego stosowania inhibitorów ACE mogą wystąpić reakcje anafilaktyczne (w tym również zagrażające życiu).

Afereza LDL

U pacjentów, u których zastosowano aferezę LDL i równocześnie podawano inhibitory ACE obserwowano zagrażające życiu reakcje anafilaktyczne.

Przed rozpoczęciem leczenia i podczas leczenia należy kontrolować czynność nerek.

Przed podaniem kolejnej dawki produktu Tarka należy zmierzyć ciśnienie tętnicze w celu oceny odpowiedzi terapeutycznej na produkt.

Laktoza

Produkt Tarka, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera laktozę. Każda tabletka zawiera 107 mg laktozy jednowodnej. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Sód

Jedna tabletka produktu zawiera 1,49 mmola (34,3 mg) sodu. Należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Tarka - przedawkowanie

Największa dawka dobowa trandolaprylu stosowana w badaniach klinicznych wynosiła 16 mg i niepowodowała żadnych objawów nietolerancji. W przypadku przedawkowania produktu Tarka wystąpić mogą następujące objawy przedmiotowe i podmiotowe wywołane przez werapamil: niedociśnienie tętnicze, bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy, asystolia i działanie inotropowe ujemne. W wyniku przedawkowania dochodziło do zgonów.

Po przedawkowaniu produktu Tarka mogą wystąpić następujące objawy przedmiotowe i podmiotowe wywołane przez inhibitor ACE: ciężkie niedociśnienie tętnicze, wstrząs, stupor (osłupienie), bradykardia, zaburzenia elektrolitowe, niewydolność nerek, hiperwentylacja, tachykardia, kołatanie serca, zawroty głowy, niepokój i kaszel.

Leczenie

Po przedawkowaniu produktu Tarka należy rozważyć całkowite płukanie jelit. Dalszemu wchłanianiu werapamilu znajdującego się w przewodzie pokarmowym powinno zapobiec płukanie żołądka oraz podanie leku adsorbującego (węgiel aktywowany) i leku przeczyszczającego.

Poza postępowaniem ogólnym (utrzymanie odpowiedniej objętości krwi krążącej przez podanie osocza lub płynów osoczozastępczych), można również podawać leki działające inotropowo dodatnio, takie jak dopamina, dobutamina lub izoproterenol.

W przypadku przedawkowania produktu Tarka, leczenie powinno polegać na podtrzymaniu czynności życiowych. W leczeniu przedawkowania werapamilu chlorowodorku, będącego składnikiem produktu Tarka stosowano podawany parenteralnie wapń, pobudzenie receptorów β-adrenergicznych i płukanie żołądka. Ze względu na możliwość opóźnionego wchłaniania werapamilu z produktu Tarka, pacjenci mogą wymagać obserwacji i hospitalizacji przez okres do 48 godzin. Werapamilu chlorowodorku nie można usunąć z ustroju metodą hemodializy.

W przypadku przedawkowania trandolaprylu zaleca się podanie soli fizjologicznej we wlewie dożylnym. W razie wystąpienia objawowego niedociśnienia tętniczego należy ułożyć pacjenta w pozycji na plecach. Można rozważyć podanie we wlewie dożylnym angiotensyny II oraz (lub) amin katecholowych. Jeśli dawka leku została przyjęta niedawno, należy podjąć działania zmierzające do usunięcia trandolaprylu z ustroju (tj. wywołanie wymiotów, płukanie żołądka, podanie leków adsorbujących i siarczanu sodu). Nie wiadomo czy trandolapryl (lub jego czynny metabolit – trandolaprylat) można usunąć drogą hemodializy. W przypadku opornej na leczenie bradykardii wskazana jest implantacja stymulatora. Należy często kontrolować objawy czynności życiowych oraz stężenia elektrolitów i kreatyniny w surowicy.

Tarka - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

- Obrzęk naczynioruchowy po zastosowaniu inhibitorów ACE w wywiadzie.

- Dziedziczny lub samoistny obrzęk naczynioruchowy.

- Wstrząs kardiogenny.

- Świeży powikłany zawał mięśnia sercowego.

- Blok przedsionkowo-komorowy II° lub III° u pacjentów bez wszczepionego stymulatora serca.

- Blok zatokowo-przedsionkowy.

- Zespół chorego węzła zatokowego u pacjentów bez wszczepionego stymulatora serca.

- Zastoinowa niewydolność serca.

- Trzepotanie i (lub) migotanie przedsionków w związku z istnieniem dodatkowej, nieprawidłowej drogi przewodzenia (np. zespół Wolffa-Parkinsona-White’a [WPW]).

- Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny 10 ml/min).

- Dializa.

- Marskość wątroby z wodobrzuszem.

- Zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej, kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory.

- Pierwotny hiperaldosteronizm.

- Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

- Stosowanie produktu leczniczego u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Tarka - działania niepożądane

Działania niepożądane produktu Tarka są takie, jak pojedynczych jego składników lub produktów leczniczych z grup farmakologicznych, do których należą. Najczęściej opisywanymi działaniami niepożądanymi są: kaszel, bóle głowy, zaparcia, zawroty głowy o różnym nasileniu oraz uderzenia gorąca (patrz tabela poniżej).

Działania niepożądane opisywane przez pacjentów lub zaobserwowane podczas badań klinicznych przedstawiono w tabeli poniżej. Objawy niepożądane dotyczące poszczególnych układów i narządów uszeregowano według częstości występowania: często (≥1/100, < 1/10), niezbyt często (≥1/1000,

< 1/100), rzadko (≥1/10 000, < 1/1000) oraz bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze przypadki.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często

(1/100 do

< 1/10)

Niezbyt często

(1/1000 do

< 1/100)

Rzadko

(1/10 000 do

< 1/1000)

Bardzo rzadko

(< 1/10 000)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

     

leukopenia, pancytopenia, trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

 

reakcja alergiczna,

nieokreślona

 

zwiększenie stężenia globuliny, nadwrażliwość nieokreślona

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

hiperlipidemia

brak łaknienia

 

Zaburzenia psychiczne

 

senność

 

agresja, niepokój, depresja, nerwowość

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy o różnym nasileniu, bóle głowy

drżenie

zapaść

zaburzenia równowagi, bezsenność, parestezje lub przeczulica dotykowa, omdlenie lub ostra niewydolność krążenia z utratą przytomności, zaburzenia smaku, osłabienie

Zaburzenia oka

     

zaburzenia i (lub) niewyraźne widzenie

Zaburzenia serca

 

blok

 

dusznica bolesna,

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często

(1/100 do

< 1/10)

Niezbyt często

(1/1000 do

< 1/100)

Rzadko

(1/10 000 do

< 1/1000)

Bardzo rzadko

(< 1/10 000)

   

przedsionkowokomorowy I, kołatanie serca

 

migotanie przedsionków, blok przedsionkowokomorowy, całkowity, blok przedsionkowokomorowy, nieokreślony, bradykardia, zatrzymanie akcji

serca

Zaburzenia naczyniowe

uderzenia gorąca

   

krwotok mózgowy,

obrzęki, obwodowe, obrzęki, nieokreślone, zaczerwienienie skóry, niewydolność serca, epizody hipotonii w tym hipotonia ortostatyczna lub zmiany ciśnienia (patrz punkt 4.4), tachykardia

Zaburzenia układu oddechowego,

klatki piersiowej i śródpiersia

kaszel

   

astma, zapalenie

oskrzeli, duszność, przekrwienie i obrzęk błony śluzowej zatok

Zaburzenia żołądka

i jelit

zaparcia

bóle brzucha, biegunka, zaburzenia żołądka i jelit, nieokreślone,

nudności

 

suchość błony śluzowej jamy ustnej i (lub) gardła, zapalenie trzustki, wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

     

cholestaza, zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności GGTP,

zwiększenie aktywności LDH, zwiększenie aktywności lipazy, żółtaczka

Zaburzenia skóry i

 

obrzęk twarzy,

łysienie,

obrzęk

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często

(1/100 do

< 1/10)

Niezbyt często

(1/1000 do

< 1/100)

Rzadko

(1/10 000 do

< 1/1000)

Bardzo rzadko

(< 1/10 000)

tkanki podskórnej

 

świąd, wysypka, zwiększona

potliwość

opryszczka, zaburzenia skóry,

nieokreślone

naczynioruchowy

(patrz punkt 4.4), rumień wielopostaciowy, wykwity lub zapalenie skóry,

łuszczyca, pokrzywka

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

     

bóle stawów, bóle mięśni, miastenia

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

 

wielomocz

 

ostra niewydolność nerek

(patrz punkt 4.4)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

     

ginekomastia, impotencja

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

bóle głowy

ból w klatce

piersiowej

 

uczucie zmęczenia lub astenia

Badania diagnostyczne

 

nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby

hiperbilirubinemia

zwiększenie aktywności fosfatazy, zasadowej, zwiększenie stężenia potasu w surowicy, zwiększenie aktywności aminotransferaz

Nie informowano o wymienionych poniżej działaniach niepożądanych w związku ze stosowaniem produktu Tarka, ale na ogół uznaje się je za charakterystyczne dla inhibitorów ACE.

- Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zmniejszenie stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu, a w pojedynczych przypadkach agranulocytoza.

Informowano o pojedynczych przypadkach niedokrwistości hemolitycznej u pacjentów z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

- Zaburzenia psychiczne: bardzo rzadko stany oszołomienia.

- Zaburzenia układu nerwowego: rzadko zaburzenia snu.

- Zaburzenia ucha i błędnika:rzadko zaburzenia równowagi, szumy uszne.

- Zaburzenia serca i (lub) zaburzenia naczyniowe: podczas stosowania inhibitorów ACE opisywano pojedyncze przypadki zaburzeń rytmu serca, zawału mięśnia sercowego i przejściowych ataków niedokrwiennych w związku z hipotonią.

- Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: rzadko zapalenie zatok, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie języka i skurcz oskrzeli.

- Zaburzenia żołądka i jelit: bardzo rzadko niestrawność.

Pojedyncze przypadki niedrożności jelit oraz obrzęku naczynioruchowego jelit (patrz także punkt 4.4).

- Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: pojedyncze przypadki żółtaczki cholestatycznej.

- Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: bardzo rzadko reakcje alergiczne i nadwrażliwości takie, jak zespół Stevensa - Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka. Reakcjom tym może towarzyszyć gorączka, bóle mięśni, bóle stawów, eozynofilia i (lub) zwiększone miana przeciwciał przeciwjądrowych (ANA).

- Badania diagnostyczne: zwiększenie stężenia mocznika we krwi i stężenia kreatyniny w osoczu zwłaszcza w niewydolności nerek, ciężkiej niewydolności serca i nadciśnieniu tętniczym naczyniowo-nerkowym. Stężenia powracają do wartości prawidłowych po odstawieniu produktu.

Niekiedy obserwowano objawową lub ciężką hipotonię po rozpoczęciu leczenia inhibitorami ACE. Zjawisko to występuje zwłaszcza w niektórych grupach ryzyka takich, jak pacjenci z pobudzonym układem renina-angiotensyna-aldosteron.

Wymienionych poniżej działań niepożądanych nie zgłaszano w związku ze stosowaniem produktu Tarka, ale na ogół uznaje się je za charakterystyczne dla leków blokujących kanały wapniowe, będących pochodnymi fenyloalkiloaminy (werapamil).

- Zaburzenia układu nerwowego: w niektórych przypadkach wystąpić mogą objawy pozapiramidowe (choroba Parkinsona, choreoatetoza, zespół dystoniczny). Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że objawy te przemijają po odstawieniu produktu.

Bardzo rzadko informowano o przypadkach nasilenia objawów miastenii, zespołu Lamberta i Eatona oraz późnych stadiów dystrofii mięśniowej Duchenne’a (patrz także punkt 4.4).

- Zaburzenia żołądka i jelit: rozrost dziąseł w następstwie długotrwałego leczenia obserwuje się niezwykle rzadko i przemija on po odstawieniu produktu.

- Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: opisywano występowanie zespołu Stevensa - Johnsona oraz erytromelalgii (czerwienicy bolesnej kończyn). W pojedynczych przypadkach obserwowano alergiczne odczyny skórne takie, jak rumień.

- Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:opisywano przypadki hiperprolaktynemi i mlekotoku.

Zbyt duże zmniejszenie ciśnienia tętniczego u pacjentów z dusznicą bolesną lub chorobami naczyniowymi mózgu leczonych werapamilem może doprowadzić do zawału serca lub udaru mózgu.

Informowano o jednym przypadku porażenia (niedowład czterokończynowy) po jednoczesnym zastosowaniu werapamilu i kolchicyny. Mógł on być spowodowany przez kolchicynę, która przeniknęła barierę krew-mózg w wyniku zahamowania przez werapamil CYP3A i Pgp. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania werapamilu i kolchicyny.

Tarka - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie zaleca się stosowania produktu Tarka podczas pierwszego trymestru ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie produktu Tarka jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Bezpieczeństwo stosowania produktu Tarka u kobiet w ciąży nie zostało dostatecznie udokumentowane. Informowano o pojedynczych przypadkach hipoplazji płuc u noworodków, opóźnieniu wewnątrzmacicznego rozwoju płodu, występowaniu przetrwałego przewodu tętniczego oraz hipoplazji czaszki po stosowaniu inhibitorów ACE u kobiet w ciąży.

Dane epidemiologiczne odnoszące się do ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające; jednakże nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia inhibitorem ACE, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitorów ACE i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne. Narażenie na inhibitory ACE w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia). (Patrz także punkt 5.3).

Jeśli narażenie na inhibitory ACE wystąpiło od drugiego trymestru ciąży zaleca się badanie ultrasonograficzne czynności nerek i czaszki. Noworodki, których matki przyjmowały inhibitory ACE należy ściśle obserwować ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Karmienie piersią

Werapamilu chlorowodorek przenika do mleka kobiecego. Ze względu na brak danych odnośnie

stosowania trandolaprylu w okresie karmienia piersią, stosowanie produktu Tarka jest przeciwwskazane, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka.

Zaleca się podawanie innych produktów leczniczych, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka.

Tarka - prowadzenie pojazdów

W zależności od osobniczej wrażliwości pacjenta produkt Tarka może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia.

Produkt Tarka może zwiększać stężenie alkoholu we krwi i opóźniać jego wydalanie. Z tego powodu działanie alkoholu może być nasilone. W związku z tym należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Verapamili hydrochloridum, Trandolaprilum

  Dostępne opakowania
  Tarka

  Tarka

  tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,24g+2mg
  ABBOTT LABORATORIES POLAND SP.Z O.O.
  Tarka

  Tarka

  tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,24g+4mg
  ABBOTT LABORATORIES POLAND SP.Z O.O.