Tadroxil

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
granulat do przygotowania zawiesiny doustnej
Dawka
0,125 g
Ilość
14 sasz.a 2,5g
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.

Tadroxil - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Tadroxil - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Tadroxil - opis

 

Produkt Tadroxil jest stosowany w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na cefadroksyl:

-          zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, a w szczególności zapalenie gardła i migdałków podniebiennych, wywołane przez paciorkowce beta-hemolizujące z grupy A;

-          zakażenia układu moczowego, wywołane przez E. coli, P. mirabilis i Klebsiella spp.;

-          zakażenia skóry i tkanek miękkich, wywołane przez gronkowce i (lub) paciorkowce;

-          zapalenie szpiku;

-          bakteryjne zapalenie stawów.

(Wykazano, że w zapobieganiu gorączce reumatycznej skuteczne jest podawanie penicyliny drogą domięśniową. Cefadroksyl na ogół skutecznie usuwa paciorkowce z jamy ustnej i gardła. Jednak nie ma danych na temat skuteczności leku w zapobieganiu nawrotom gorączki reumatycznej).

Uwaga! Przed rozpoczęciem leczenia cefadroksylem należy przeprowadzić badanie lekowrażliwości wyizolowanego drobnoustroju, wywołującego zakażenie. Leczenie może być wdrożone przed uzyskaniem wyniku lekowrażliwości drobnoustroju. Po uzyskaniu wyniku antybiogramu może być konieczna odpowiednia zmiana leku.

 

Przed rozpoczęciem leczenia należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania antybiotyków.

Tadroxil - skład

 

Tadroxil  125 mg/5 ml - 5 ml zawiesiny zawiera 125 mg cefadroksylu (Cefadroxilum) w postaci cefadroksylu jednowodnego

Substancje pomocnicze biologicznie czynne – sacharoza.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Tadroxil - dawkowanie

 

Wielkość dawki zależy od ciężkości zakażenia, wrażliwości drobnoustroju wywołującego zakażenie, stanu pacjenta, wieku i masy ciała.

Produkt leczniczy Tadroxil jest dostępny również w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej o mocy 250 mg/5 ml i 500 mg/5 ml oraz w postaci kapsułek o mocy 500 mg.

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 40 kg

Zwykle podaje się 500 mg do 1 g dwa razy na dobę, w zależności od ciężkości zakażenia.

 

Wskazania

Dawka

dobowa

Objętość zawiesiny

500 mg/5 ml

Niepowikłane zakażenia dróg moczowych

1 do 2 g

10 do 20 ml raz na dobę

lub

5 do 10 ml 2 razy na dobę

Powikłane i ciężkie zakażenia dróg moczowych

2 g

10 ml 2 razy na dobę

Zakażenia skóry i tkanek miękkich

1 g

10 ml raz na dobę

lub

5 ml 2 razy na dobę

Zapalenie gardła i migdałków wywołane przez paciorkowce ß-hemolizujące z grupy A

1 g

10 ml raz na dobę

lub

5 ml 2 razy na dobę

Inne zakażenia dolnych i górnych dróg oddechowych

- lekkie

- umiarkowane do ciężkich

 

1 g

1 do 2 g

 

5 ml dwa razy na dobę

5 do 10 ml dwa razy na dobę

Zapalenie szpiku i

bakteryjne zapalenie stawów

2 g

10 ml dwa razy na dobę

 

W tej grupie wiekowej produkt Tadroxil można podawać w postaci kapsułek 500 mg.

Dzieci o masie ciała poniżej 40 kg

Zwykle podaje się 25 do 50 mg/kg mc. na dobę w dwóch równo podzielonych dawkach (podawanych co 12 godzin).

 

Masa ciała

[kg]

Zawiesina doustna

125 mg/5 ml

250 mg/5 ml

500 mg/5 ml

< 5 kg

2,5 do 5 ml 2 razy na dobę

-

-

5 do 10 kg

5 ml 2 razy na dobę

5 ml raz na dobę

-

10 do 20 kg

-

5 ml 2 razy na dobę

5 ml raz na dobę

20 do 40 kg

-

10 ml 2 razy na dobę

5 ml 2 razy na dobę

 

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek

Zalecana jest modyfikacja dawkowania z uwzględnieniem klirensu kreatyniny.

Pacjentom z klirensem kreatyniny 50 ml/min lub niższym należy podawać cefadroksyl według poniższego schematu:

Klirens kreatyniny

 [ml/min]

Stężenie kreatyniny

w surowicy

 [mg/L]

Dawka początkowa

 [mg]

Dawka

podtrzymująca

 [mg]

Odstęp między dawkami

 [godz.]

50 – 25

14 - 25

1000

500

12

10 - 25

25 - 56

1000

500

24

0 - 100 - 10

> 56

1000

500

3636

Pacjentów, u których klirens kreatyniny wynosi powyżej 50 ml/min/1,73 m2 pc., można leczyć jak pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

U pięciu chorych z bezmoczem wykazano, że ok. 63% dawki 1 g podanej doustnie wydala się z organizmu podczas 6-8 godzinnej hemodializy.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zmiana dawkowania nie jest konieczna.

 

Czas leczenia

Czas leczenia zależy od ciężkości i rodzaju zakażenia.

Po ustąpieniu objawów klinicznych lek należy podawać jeszcze przez 2 do 3 dni.

W leczeniu zakażeń wywołanych szczepami paciorkowców ß-hemolizujących grupy A cefadroksyl należy podawać przez co najmniej 10 dni.

W ciężkich zakażeniach (np. szpiku) może być konieczne podawanie produktu przez co najmniej 4 do 6 tygodni.

Sposób podawania

Produkt można podawać niezależnie od posiłku.

Przygotowaną zawiesinę podaje się doustnie łyżeczką miarową lub dozownikiem strzykawkowym, dołączonymi do opakowania.

Do opakowania produktu Tadroxil dołączona jest łyżeczka miarowa z podziałką, umożliwiającą aplikację 1,25 ml, 2,5 ml i 5 ml zawiesiny oraz dozownik strzykawkowy, umożliwiający aplikację do 5 ml zawiesiny z dokładnością do 0,1 ml.

 

Objętość zawiesiny

Dawka cefadroksylu w zawiesinie doustnej

125 mg/5 ml

250 mg/5 ml

500 mg/5 ml

0,1 ml

2,5 mg

5 mg

10 mg

2,5 ml

62,5 mg

125 mg

250 mg

5,00 ml

125 mg

250 mg

500 mg

 

Dawki inne niż 2,5 ml i 5 ml zaleca się odmierzać wyłącznie za pomocą dołączonego dozownika strzykawkowego.

Przed każdym pobraniem butelkę z zawiesiną należy energicznie wstrząsnąć.

Sposób przygotowania zawiesiny podany jest w punkcie 6.6.

Tadroxil - środki ostrożności

Przed podaniem pacjentowi cefadroksylu należy przeprowadzić dokładny wywiad dotyczący występowania reakcji nadwrażliwości na cefalosporyny, penicyliny lub inne alergeny.

Pacjent uczulony na penicyliny może być również uczulony na cefalosporyny (częściowa alergia krzyżowa).

Bardzo rzadko w czasie leczenia cefadroksylem mogą wystąpić ciężkie objawy nadwrażliwości w postaci reakcji anafilaktycznej. Większe prawdopodobieństwo takiej reakcji występuje po podaniu antybiotyku drogą parenteralną. Prawdopodobieństwo reakcji nadwrażliwości jest większe u osób ze skłonnością do reakcji alergicznych na wiele różnych substancji. Jeśli po podaniu cefadroksylu wystąpią ostre postaci reakcji alergicznych, lek należy natychmiast odstawić i podawać leki przeciwhistaminowe, kortykosteroidy oraz - w przypadku wstrząsu anafilaktycznego i obrzęku naczynioruchowego o ciężkim przebiegu - epinefrynę. Należy również monitorować podstawowe czynności życiowe (oddech, tętno, ciśnienie krwi).

Jeśli u pacjenta leczonego cefadroksylem wystąpi wysypka, należy zmienić antybiotyk.

Cefadroksyl należy ostrożnie podawać pacjentom ze stwierdzonymi w wywiadzie chorobami przewodu pokarmowego, szczególnie zapaleniem okrężnicy.

U pacjentów z niewydolnością nerek podczas ustalania dawkowania należy uwzględnić klirens kreatyniny (patrz punkt 4.2).

Długotrwałe podawanie antybiotyków może być przyczyną nadmiernego rozwoju niewrażliwych bakterii lub grzybów. W przypadku pojawienia się nowych zakażeń grzybiczych lub bakteryjnych podczas leczenia cefadroksylem, lek należy natychmiast odstawić i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Jeśli wystąpi ciężka, uporczywa biegunka, należy wziąć pod uwagę możliwość rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy (w większości przypadków wywołanego przez Clostridium difficile). Należy wówczas przerwać stosowanie cefadroksylu i rozpocząć odpowiednie leczenie. Podawanie środków hamujących perystaltykę jest przeciwwskazane.

Ze względu na zawartość sacharozy, produktu nie powinni stosować pacjenci z rzadkimi, dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Tadroxil - przedawkowanie

 

Z danych uzyskanych od dzieci poniżej 6. roku życia po przypadkowym spożyciu penicyliny lub pochodnych cefalosporyn w dawce do 250 mg/kg mc. (tj. 5-10-krotnie więcej niż zalecana dawka) wiadomo, że nie powoduje to objawów przedawkowania i nie wymaga specyficznego leczenia. Zaleca się prowadzenie obserwacji. W ciągu 72-godzinnej obserwacji u większości dzieci nie rozwijały się żadne objawy. U niektórych dzieci występowały zaburzenia żołądkowo-jelitowe i wysypka. W przypadku przyjęcia dawek większych niż 250 mg/kg mc. zaleca się opróżnienie żołądka (wywołanie wymiotów lub płukanie) i leczenie objawowe.

Cefadroksyl może być usunięty z organizmu podczas hemodializy (patrz punkt 4.2).

Tadroxil - przeciwwskazania

 

Nadwrażliwość na cefadroksyl lub inne antybiotyki beta-laktamowe (cefalosporyny, penicyliny) lub którykolwiek składnik produktu.

Tadroxil - działania niepożądane

 

Działania niepożądane występujące po zastosowaniu cefadroksylu są podobne do obserwowanych po stosowaniu innych cefalosporyn. Najczęściej po podaniu cefadroksylu obserwuje się zaburzenia żołądkowo-jelitowe oraz reakcje nadwrażliwości.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: grzybica układu moczowo-płciowego, zapalenie pochwy.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: przemijająca neutropenia, leukopenia, trombocytopenia, agranulocytoza.

Reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia układu immunologicznego: gorączka, obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne są bardzo rzadko opisywane.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: świąd, wysypka, pokrzywka. Ponadto w pojedynczych przypadkach obserwowano zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, martwicę toksyczno-rozpływną naskórka.

 

W przypadku wystąpienia którejś z powyżej przedstawionych reakcji uczuleniowych należy natychmiast odstawić antybiotyk.

Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, niestrawność, bóle w nadbrzuszu, biegunka, bardzo rzadko rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy.

Podanie cefadroksylu podczas posiłku zmniejsza nudności, a jednocześnie nie zmniejsza się wchłanianie antybiotyku.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zaburzenia czynności wątroby, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz.

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: zawroty i (lub) ból głowy, bóle stawów.

Tadroxil - ciąża i karmienie piersią

Badania na zwierzętach nie wykazały teratogennego działania cefadroksylu. Jednak z uwagi na brak odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych badań u kobiet ciężarnych, lek można podawać kobietom w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

 

Cefadroksyl przenika do mleka kobiecego. U kobiet karmiących piersią lek można stosować tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

Tadroxil - prowadzenie pojazdów

 

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Cefadroxilum

  Substancja ta jest cefalosporyną I generacji wykazującą działanie bakteriobójcze. Blokuje syntezy ściany komórkowej bakterii. Stosuje się w zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych, zakażeniach układu moczowego, zakażeniach szpiku w terapii sekwencyjnej i bakteryjnym zapalenie stawów, zakażeniach skóry i tkanek miękkich wywołanych przez gronkowce i/lub paciorkowce.

  Dostępne opakowania
  Tadroxil

  Tadroxil

  granulat do przygotowania zawiesiny doustnej - 14 sasz.a 2,5g - 0,125 g
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  Tadroxil

  Tadroxil

  granulat do przygotowania zawiesiny doustnej - 14 sasz.a 2,5g - 0,25 g
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  Tadroxil

  Tadroxil

  kapsułki twarde - 12 kaps. (1 blist.a 12 szt.) - 0,5 g
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  Tadroxil

  Tadroxil

  kapsułki twarde - 20 kaps. (2 blist.po 10 szt.) - 0,5 g
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  Tadroxil

  Tadroxil

  proszek do przygotowania zawiesiny doustnej - 60 ml (butelka) - 0,125 g/5ml
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  Tadroxil

  Tadroxil

  proszek do przygotowania zawiesiny doustnej - 100 ml (butelka) - 0,125 g/5ml
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  Tadroxil

  Tadroxil

  proszek do przygotowania zawiesiny doustnej - 60 ml (butelka) - 0,25 g/5ml
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  Tadroxil

  Tadroxil

  proszek do przygotowania zawiesiny doustnej - 100 ml (butelka) - 0,25 g/5ml
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  Tadroxil

  Tadroxil

  proszek do przygotowania zawiesiny doustnej - 60 ml (butelka) - 0,5 g/5ml
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  Powiązane artykuły
  Leczenie grypy

  Zastosowanie leku na cholesterol w leczeniu grypy

  Zastosowanie leku na cholesterol w leczeniu grypy

  Nowe badanie opublikowane na stronie The Journal of Infectious Diseases wykazało, że statyny - popularne leki obniżające poziom cholesterolu - mogą zmniejszać śmiertelność wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy. Jest to pierwsze badanie, które...

  Niezbędnik pacjenta

  Darmowa wizyta u lekarza dla nieubezpieczonych w NFZ

  Darmowa wizyta u lekarza dla nieubezpieczonych w NFZ

  Nie mają ubezpieczenia, czasem chorują, ale są młodzi i jeszcze nic złego w ich życiu się nie stało. Liczą, że tak dalej będzie. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że od nowego roku wszyscy nieubezpieczenia będą mogli za darmo korzystać z podstawowej...

  Dermatologia

  Czyrak odbytu - przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie

  Czyrak odbytu - przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie

  Czyrak odbytu to dotkliwie bolesny wrzód, którego pojawienie się często utrudnia codzienne funkcjonowanie. Zmianie chorobowej towarzyszy obrzęk, zaczerwienienie i czop ropny. Czynnikiem etiologicznym są bakterie. Jak sobie z nim radzić? Co warto wiedzieć? Co...

  Leki i suplementy

  Dostępność leków w aptekach

  Dostępność leków w aptekach

  Często zdarza się, że chory nie może zrealizować recepty, gdyż farmaceuta zamawia dany lek dopiero, gdy ktoś się po niego zgłasza, co oznacza, że aby móc go wykupić, trzeba ponownie odwiedzić aptekę. W związku z tym problemem Główny Inspektor Farmaceutyczny...

  Newsy

  Zakup tych leków graniczy z cudem. Niestety, chorych przybywa

  Zakup tych leków graniczy z cudem. Niestety, chorych przybywa

  Po fali grypy i COVID rośnie liczba zakażeń paciorkowcami. Do tego brakuje antybiotyków stosowanych w leczeniu tego typu infekcji. - Musimy stosować leczenie zastępcze, a to może być jedna z przyczyn, dlaczego dochodzi do ciężkiego przebiegu tych zakażeń...

  Leki i suplementy

  Cukier jako sposób na zwiększenie skuteczności leków

  Cukier jako sposób na zwiększenie skuteczności leków

  Powierzchnie komórek oraz niektórych związków biologicznie czynnych otoczone są związkami cukru, który uczestniczy w komunikacji, podczas odpowiedzi odpornościowej organizmu i w stanach zapalnych. Dlatego niektóre cukry mogą zwiększyć, zmienić lub neutralizować...