Re-Algin

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
0,5 g
Ilość
6 tabl.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: SOPHARMA WARSZAWA SP. Z O.O.

Re-Algin - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Re-Algin - ulotka preparatu

Re-Algin - opis

Ból różnego pochodzenia o dużym nasileniu, gorączka.

RE-ALGIN wskazany w sytuacji, gdy stosowanie innych leków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne.

RE-ALGIN jest wskazany do stosowania u dorosłych.

Re-Algin - skład

1 tabletka zawiera 500 mg metamizolu sodowego (Metamizolum natricum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Re-Algin - dawkowanie

Dawka leku zależy od nasilenia bólu oraz wzrostu temperatury, jak również indywidualnej wrażliwości na metamizol.

Produkt leczniczy jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania - nie dłużej niż przez 3 do 5 dni.

Dorośli

250 mg - 500 mg 2 do 3 razy na dobę. Maksymalna dawka jednorazowa 1 g. Maksymalna dawka dobowa 3 g.

Dzieci

Nie należy stosować u dzieci.

Pacjenci w podeszłym wieku

Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania produktu leczniczego w tej grupie pacjentów, z wyjątkiem pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. W tych przypadkach należy zastosować metamizol w ½ zalecanej dawki dla dorosłych przez krótki okres czasu (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby okres półtrwania metabolitów metamizolu może zostać zwiększony (patrz punkt 5.2). Pacjentom z zaburzeniami czynności wątroby zaleca się stosowanie ½ dawki dla dorosłych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Metamizol i jego metabolity są wydalane z moczem (patrz punkt 5.2). U pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością nerek należy stosować ½ zalecanej dawki dla dorosłych.

Czas trwania leczenia

Leczenie nie może trwać dłużej niż 3 do 5 dni.

Sposób podawania

RE-ALGIN należy stosować doustnie z wystarczającą ilością płynu (woda), najlepiej po posiłku.

Re-Algin - środki ostrożności

• Metamizol może powodować agranulocytozę i trombocytopenię (patrz punkt 4.8).

Należy poinformować pacjenta o tym, aby w razie pogorszeniu się stanu pacjenta, wystąpienia objawów agranulocytozy natychmiast zaprzestał stosowania tego produktu leczniczego i skontaktował się z lekarzem. Rozwój agranulocytozy nie zależy od zastosowanej dawki i nie można go przewidzieć. Może wystąpić po pierwszym zastosowaniu produktu lub po jego wielokrotnym użyciu. Typowe objawy agranulocytozy to: gorączka, ból gardła/krtani, ból podczas przełykania, zapalenie jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie okolic narządów płciowych i odbytu. Zaleca się badanie morfologii krwi.

• Stosowanie metamizolu jest dozwolone tylko w krótkim okresie (3 do 5 dni) i tylko w przypadkach, gdy korzyść ze stosowania tego leku przewyższa ryzyko działań niepożądanych lub inne leki przeciwbólowe są nieskuteczne lub przeciwwskazane.

• Regularne monitorowanie morfologii krwi, w tym zmiany liczby białych krwinek jest konieczne w razie długotrwałego leczenie metamizolem, ze względu na zwiększone ryzyko agranulocytozy.

• Należy poinformować pacjenta o tym, aby w przypadku wystąpienia objawów reakcji anafilaktycznej, np. duszności, obrzęku języka, obrzęku naczynioruchowego, wysypki czy pokrzywki, natychmiast zaprzestał stosowania produktu i wezwał pomoc lekarską, ze względu na ryzyko zagrożenia życia.

• Zaleca się szczególną ostrożność w przypadku stosowania przez pacjentów z astmą oskrzelową, w szczególności jeśli towarzyszy jej polipowate zapalenie błony śluzowej nosa i zatok, oraz z chorobami alergicznymi, z nadwrażliwością na inne produkty lecznicze i żywność, ze względu na zwiększone ryzyko reakcji nadwrażliwości i ataków astmy.

• Metamizol może wywołać reakcję hipotensyjną (patrz punkt 4.8). Reakcje te są zależne od dawki i są obserwowane podczas podawania pozajelitowego. Niemniej jednak, w czasie stosowania metamizolu w postaci tabletek należy zachować ostrożność, zwłaszcza u pacjentów z hipotonią, odwodnionych, u których zmniejszeniu uległa objętość krwi i u pacjentów z niewydolnością serca.

• W przypadku jednoczesnego stosowania z alkoholem, zwiększa się ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych.

• Metamizol należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby (patrz punkt 4.2 i 5.2) oraz w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

• Produkt zawiera skrobię pszeniczną jako substancję pomocniczą. Skrobia pszeniczna może zawierać gluten, ale tylko w śladowych ilościach, dlatego uważa się, że może być stosowana u osób z celiakią. (Zawartość glutenu w skrobi pszenicznej jest określana w teście do oznaczania całkowitej zawartości białka, opisanym w Farmakopei Europejskiej.)

Re-Algin - przedawkowanie

Objawy przedawkowania

Objawy przedawkowania: nudności, wymioty, bóle brzucha, hipotermia, możliwości rozwoju ciężkiego wstrząsu, ostrej niewydolności nerek i wątroby, drgawek toniczno-klonicznych, śpiączka.

Leczenie przedawkowania

Leczenie objawowe stosuje się w zależności od stanu pacjenta: diureza wymuszona, resuscytacja oddechowa, leczenie przeciwwstrząsowe i nawadnianie. Nie ma swoistego antidotum.

Re-Algin - przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na metamizol sodowy lub inne pochodne pirazolonu, lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

• Astma wywołana lub zaostrzona przez niesteroidowe leki przeciwzapalne.

• Reakcje nadwrażliwości na jakikolwiek niesteroidowy lek przeciwzapalny lub przeciwbólowy, w szczególności objawiające się obrzękiem naczynioruchowym, pokrzywką, nieżytem nosa.

• Ostra porfiria wątrobowa.

• Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

• Ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek.

• Choroby hematologiczne, w tym niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza i leukopenia.

• Ciąża i laktacja.

• Dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Re-Algin - działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych klasyfikuje się następująco:

• bardzo często ≥ 1/10

• często ≥ 1/100 do < 1/10

• niezbyt często ≥ 1/1000 do < 1/100

• rzadko ≥ 1/10 000 do < 1/1000

• bardzo rzadko < 1/10 000, nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko: leukopenia.

Bardzo rzadko: agranulocytoza, małopłytkowość. Ryzyko agranulocytozy jest zwiększone u pacjentów stosujących produkt leczniczy w długim czasie (ponad jeden tydzień). Niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna.

Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często: osutka polekowa.

Rzadko: wysypka plamisto-grudkowa, reakcja anafilaktyczna lub wstrząs anafilaktyczny. Reakcje nadwrażliwości mogą obejmować świąd, pokrzywkę, obrzęk (ogólny lub miejscowy), rumień, obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia naczynioruchowe, skurcz oskrzeli, zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia tętniczego (niekiedy poprzedzony jego wzrostem).

Wstrząs anafilaktyczny może wystąpić zwłaszcza po podaniu dużych dawek metamizolu pacjentom z nadwrażliwością lub po podaniu pozajelitowym.

Bardzo rzadko: atak astmy (u pacjentów z zespołem astmy aspirynowej), zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella.

Zaburzenia żołądka i jelit

Nieznana: nudności, wymioty, bóle brzucha, w dużych dawkach krwiste wymioty, krew w stolcu (smoliste stolce).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: białkomocz, skąpomocz, bezmocz, wielomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek.

Re-Algin - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Stosowanie metamizolu w ciąży zwiększa częstość występowania guza Wilmsa u potomstwa oraz ryzyko zwężenia przewodu tętniczego.

Stosowanie produktu leczniczego RE-ALGIN w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Laktacja

Stosowanie produktu leczniczego RE-ALGIN w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane, gdyż metamizol przenika do mleka matki. W przypadku wyraźnego wskazania do zastosowania produktu, należy przerwać karmienie piersią na okres leczenia.

Re-Algin - prowadzenie pojazdów

RE-ALGIN w zalecanych dawkach nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Prowadzanie pojazdów, obsługiwanie maszyn i wykonywanie innych czynności wymagających aktywnej uwagi nie są wskazane podczas leczenia dużymi dawkami metamizolu, ponieważ może on wpłynąć niekorzystnie na czas reakcji w nieoczekiwanych sytuacjach.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Re-Algin - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Metamizolum natricum

  Substancja, która jest niesteroidowym lekiem o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym oraz słabo spazmolitycznym. Mechanizm działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. Stosowana jest w bólach różnego pochodzenia oraz gorączce, która nie ustępują po innych lekach lub inne leki są przeciwwskazane.

  Dostępne opakowania
  Re-Algin

  Re-Algin

  tabletki - 6 tabl. - 0,5 g
  SOPHARMA WARSZAWA SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Grypa - przyczyny, objawy, leczenie, powikłania

  Prawdy i mity na temat grypy

  Grypa to choroba, która nie zawsze jest odpowiednio rozpoznana, a co za tym idzie, leczona w odpowiedni sposób. Diagnoza powinna być postawiona na podstawie badań wykrywających wirusa grypy. Leczenie grypy powinno odbywać się za pomocą leków dostępnych...

  Grypa - przyczyny, objawy, leczenie, powikłania

  GIS ostrzega: grypa atakuje

  GIS ostrzega: grypa atakuje

  W ciągu tygodnia w Polsce zarejestrowano prawie 100 tys. przypadków zachorowań na grypę. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega, że szczyt zachorowań dopiero przed nami. Jak chronić się przed chorobą? Grypa w Polsce Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia...

  Kardiologia

  Paracetamol na problemy sercowe

  Gdy odczuwamy pierwsze objawy grypy lub przeziębienia, sięgamy po lek o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwbólowym. Najnowsze badania sugerują jednak, że ten sam lek możemy wziąć, gdy mamy złamane serce. Dotychczasowe zastosowanie paracetamolu Paracetamol...

  Choroby zakaźne i pasożytnicze

  Tularemia - objawy, diagnostyka, leczenie

  Tularemia (inaczej gorączka zajęcza) to odzwierzęca choroba bakteryjna, którą najczęściej zarażają gryzonie, jej nosicielami są również psy, koty i ptaki. Choroba występuje w Europie, Ameryce Północnej i Chinach, głównie na obszarach zalesionych, dlatego...

  Leptospirozy

  Leptospirozy

  Leptospirozy to choroby wywoływane przez krętki Leptospira interrogans z rodziny Leptospira. Wydzielają one endotoksynę - substancję, która wywołuje gorączkę, zaburzenia w krążeniu, uszkodzenie naczyń, zmiany w układzie nerwowym i mięśniowym. Przedostają...

  Leki i suplementy

  Objawy przedawkowania ibuprofenu

  Objawy przedawkowania ibuprofenu

  Mieszkańcy Polski coraz częściej sięgają po żele przeciwbólowe i leki doustne z ibuprofenem w składzie. W samym tylko lipcu br. sprzedano ponad 1,5 mln tubek i ponad 3,5 mln opakowań leków. Jakie preparaty są najpopularniejsze? To m.in. Nurofen Express,...

  Grypa u dziecka

  Objawy grypowe u dzieci

  Każda choroba dziecka jest dużym utrapieniem dla rodziców. Grypa u dzieci jest jedną z często występujących chorób. Pojawia się częściej u dzieci niż u dorosłych, głównie z powodu niewiedzy dziecka o prawidłowych zasadach higieny. Objawy grypy mogą być...

  Leki i suplementy

  Kwasy omega-3 i aspiryna. Zachowaj ostrożność (WIDEO)

  Kwasy omega-3 i aspiryna. Zachowaj ostrożność (WIDEO)

  Aspiryna to nie tylko lek o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Kwas acetylosalicylowy rozrzedza krew, dzięki czemu zmniejsza ryzyko zawału. Jednak jego regularne przyjmowanie wyklucza spożywanie dużych dawek kwasów nienasyconych omega-3....