Proursan

zobacz opinie o produkcie »
Cena
97,11 zł
Forma
kapsułki twarde
Dawka
0,25 g
Ilość
50 kaps.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: PRO.MED.CS PRAHA A.S.

Proursan - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Jednoczasowe stosowanie leków Cipronex i Prousar

Witam serdecznie, chciałam zapytać czy mogę jednocześnie brać następujące leki: Cipronex i Proursan. Pierwszy na zapalenie pęcherza, drugi na zalegającą żółć. Proursan łykam od 2 dni, lekarz przepisująca Cipronex nie zapytała o inne leki ( a widzę na ulotce bogaty wykaz substancji których nie można łączyć). Dziękuję

POKAŻ WIĘCEJ

Proursan - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Proursan - opis

Rozpuszczanie cholesterolowych kamieni żółciowych o średnicy nie przekraczającej 15 mm, przepuszczalnych dla promieni rentgenowskich, u pacjentów, u których pomimo obecności kamieni, czynność pęcherzyka żółciowego jest zachowana.

Pierwotna żółciowa marskość wątroby w początkowym stadium choroby.

Zapalenie błony śluzowej żołądka spowodowane zarzucaniem żółci.

Dzieci i młodzież

•  Zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych związane z mukowiscydozą u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat.

Proursan - skład

1 kapsułka zawiera 250 mg kwasu ursodeoksycholowego (Acidum ursodeoxycholicum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Proursan - dawkowanie

Dawkowanie

Dorośli

Rozpuszczanie cholesterolowych kamieni żółciowych

Dawką zalecaną w rozpuszczaniu cholesterolowych kamieni żółciowych u dorosłych jest 2-5 kapsułek na dobę, w zależności od masy ciała (10 mg/kg mc. na dobę). Całą dawkę należy podawać jednorazowo wieczorem, przed snem.

Masa ciała

Kwas ursodeoksycholowy

Liczba kapsułek

 

Do 60 kg

500 mg

2

Do 80 kg

750 mg

3

Do 100 kg

1000 mg

4

Powyżej 100 kg

1250 mg

5

Długość leczenia oraz jego skuteczność zależą od wielkości kamieni żółciowych. Trwa ono od pół roku do dwóch lat. Leczenie należy przerwać, jeśli kamienie nie ulegną zmniejszeniu w ciągu roku. Należy przeprowadzać badania aktywności aminotransferaz w surowicy krwi w ciągu pierwszych trzech miesięcy leczenia, w czterotygodniowych odstępach. Jeśli wyniki nie są zgodne z normą, zaleca się zmniejszenie dawki produktu Proursan. Stan rozpuszczania kamieni powinien być monitorowany ultrasonograficznie w odstępach sześciomiesięcznych. Po rozpuszczeniu kamieni zaleca się kontynuowanie leczenia przez 3 miesiące w celu całkowitego rozpuszczenia złogów.

Leczenie zapalenia błony śluzowej spowodowanego zarzucaniem żółci

W zapaleniu błony śluzowej, spowodowanym zarzucaniem żółci, zaleca się stosowanie jednej kapsułki na dobę (250 mg), podawanej wieczorem przed snem. Długość leczenia w tym wskazaniu wynosi 10-14 dni.

Leczenie objawowe pierwotnej marskości żółciowej wątroby (PBC)

W pierwotnej żółciowej marskości wątroby w początkowym stadium choroby stosuje się 14 ± 2 mg/kg mc. Przez pierwsze 3 miesiące leczenia, produkt Proursan należy przyjmować w dawkach podzielonych na dobę. Gdy parametry czynnościowe wątroby ulegną poprawie, dawka dobowa może być przyjmowana raz na dobę wieczorem.

Zalecane jest następujące dawkowanie:

Masa ciała (kg)

Dawka dobowa

(mg/kg mc.)

Kapsułki

     

Pierwsze 3 miesiące

 

Późniejsza

terapia

rano

w południe

wieczorem

wieczorem

(1 x na dobę)

47 – 62

12 – 16

1

1

1

3

63 – 78

13 – 16

1

1

2

4

79 – 93

13 – 16

1

2

2

5

94 – 109

14 – 16

2

2

2

6

Ponad 110

 

2

2

3

7

Nie ma ograniczeń czasowych przyjmowania produktu Proursan w pierwotnej marskości żółciowej wątroby.

W rzadkich przypadkach, u pacjentów z pierwotną marskością żółciową wątroby, na początku leczenia może dojść do nasilenia objawów klinicznych (np. świądu). Jeśli to nastąpi, należy kontynuować leczenie stosując połowę dawki dobowej produktu Proursan, a następnie stopniowo zwiększać dawkę preparatu (zwiększając dawkę co tydzień o jedną kapsułkę), aż do uzyskania zalecanej dawki.

Dzieci i młodzież

U dzieci powyżej 2 lat dawkę ustala się indywidualnie. Zalecana dawka wynosi 10-20 mg/kg masy ciała na dobę.

Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat z mukowiscydozą: 20 mg/kg mc. na dobę w 2-3 dawkach podzielonych. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 30 mg/kg mc. na dobę.

Sposób podawania

Kapsułki należy połykać bez rozgryzania, popijając odpowiednią ilością płynu.

Proursan - środki ostrożności

Produkt Proursan należy stosować pod nadzorem lekarza.

Parametry czynności wątroby - AspAT (GOT), A1AT(GTP) i y-GT należy kontrolować co 4 tygodnie przez pierwsze 3 miesiące leczenia, a następnie co 3 miesiące. Poza identyfikacją pacjentów odpowiadających i nieodpowiadających na leczenie wśród pacjentów leczonych z powodu pierwotnej żółciowej marskości wątroby to monitorowanie umożliwia również wczesne wykrywanie potencjalnego uszkodzenia wątroby, szczególnie u pacjentów z zaawansowaną pierwotną żółciową marskością wątroby.

W przypadku stosowania produktu Proursan do rozpuszczania cholesterolowych kamieni żółciowych: Z myślą o ocenie skuteczności leczenia i wczesnym wykryciu zwapnień w obrębie złogów żółciowych, należy wykonać badanie radiologiczne pęcherzyka żółciowego (cholecystografię doustną) po 6-10 miesiącach od rozpoczęcia leczenia, w zależności od średnicy złogów. Zdjęcia (przeglądowe i po podaniu kontrastu) należy wykonać zarówno w pozycji stojącej, jak i leżącej (monitorowanie ultrasonograficzne).

Produktu Proursan nie należy stosować, jeśli: pęcherzyk żółciowy jest niewidoczny na zdjęciu rentgenowskim, występują zwapnienia w obrębie złogów, czynność skurczowa pęcherzyka żółciowego jest zaburzona lub często występuje kolka żółciowa.

Stosowanie w leczeniu zaawansowanej pierwotnej żółciowej marskości wątroby:

Bardzo rzadko obserwowano dekompensację marskości wątroby, która ulegała częściowej regresji po przerwaniu leczenia.

W razie wystąpienia biegunki dawkę należy zmniejszyć, a w przypadku uporczywej biegunki leczenie należy przerwać.

Proursan - przedawkowanie

W przypadku przedawkowania może wystąpić biegunka. Przedawkowanie produktu jest mało prawdopodobne, ponieważ zwiększenie dawki powoduje pogorszenie wchłaniania kwasu ursodeoksycholowego, a tym samym zwiększenie jego ilości wydalanej z kałem.

W przypadku wystąpienia biegunki nie jest konieczne żadne szczególne postępowanie, a następstwa biegunki można leczyć objawowo, uzupełniając płyny i elektrolity.

Proursan - przeciwwskazania

Produktu leczniczego Proursan nie należy stosować u pacjentów z:

-ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych

-niedrożnością dróg żółciowych (niedrożność przewodu żółciowego wspólnego lub przewodu pęcherzykowego)

-częstymi epizodami kolki żółciowej

-zwapniałymi kamieniami żółciowymi widocznymi w promieniach rentgenowskich

-osłabioną kurczliwością pęcherzyka żółciowegonadwrażliwością na kwasy żółciowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

-po nieudanym zabiegu portoenterostomii lub braku uzyskania poprawy w przepływie żółci u dzieci z niedrożnością dróg żółciowych

Proursan - działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określa się według następującej klasyfikacji:

Bardzo często (≥ 1/10),

Często (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100)

Rzadko (≥1/10000 do < 1/1000) Bardzo rzadko (< 1/10000)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit:

W badaniach klinicznych często zgłaszano występowanie jasnych stolców lub biegunki podczas przyjmowania kwasu ursodeoksycholowego.

Bardzo rzadko podczas leczenia pierwotnej marskości żółciowej wątroby występował silny ból w prawym górnym kwadrancie brzucha.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

W trakcie leczenia kwasem ursodeoksycholowym w bardzo rzadkich przypadkach może dojść do zwapnienia kamieni żółciowych.

W trakcie leczenia ciężkiej pierwotnej marskości żółciowej wątroby obserwowano bardzo rzadko przypadki nasilenia objawów marskości wątroby, które częściowo ustępowały po odstawieniu leku.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo rzadko może wystąpić pokrzywka.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

Al. Jerozolimskie 181 C, PL 02-222 Warszawa, Tel. +48 22 49 21 301, Faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Proursan - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak jest dostatecznych danych na temat stosowania kwasu ursodeoksycholowego, szczególnie podczas pierwszego trymestru ciąży. Badania na zwierzętach wykazały ryzyko uszkodzenia płodu w trakcie stosowania produktu we wczesnej fazie ciąży (patrz punkt 5.3). Produktu Proursan nie należy stosować w ciąży bez wyraźnej konieczności.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny przyjmować ten produkt tylko z równoczesnym stosowaniem skutecznych metod zapobiegania ciąży. Zaleca się stosowanie metod niehormonalnych lub doustnych środków antykoncepcyjnych o niskiej zawartości estrogenu. Jednak u pacjentek przyjmujących Proursan w celu rozpuszczenia kamieni żółciowych należy stosować skuteczne metody niehormonalne, ponieważ doustne hormonalne środki antykoncepcyjne mogą nasilać kamicę żółciową.

Przed rozpoczęciem leczenia należy potwierdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży.

Karmienie piersią

Brak wystarczających danych na temat przechodzenia kwasu ursodeoksycholowego do mleka matki. 

Dlatego też, produktu Proursan nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Jeżeli leczenie produktem Proursan jest konieczne, należy zaprzestać karmienia piersią.

Proursan - prowadzenie pojazdów

Nie obserwowano wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Proursan - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Acidum ursodeoxycholicum

  Dostępne opakowania
  Proursan

  Proursan

  kapsułki twarde - 50 kaps. - 0,25 g
  PRO.MED.CS PRAHA A.S.
  Proursan

  Proursan

  kapsułki twarde - 10 kaps. - 0,25 g
  PRO.MED.CS PRAHA A.S.
  Proursan

  Proursan

  kapsułki twarde - 100 kaps. (10 blist.po 10 szt.) - 0,25 g
  PRO.MED.CS PRAHA A.S.
  Proursan

  Proursan

  kapsułki twarde - 40 kaps. (4 blist.po 10 szt.) - 0,25 g
  PRO.MED.CS PRAHA A.S.
  Proursan

  Proursan

  kapsułki twarde - 90 kaps. (9 blist.po 10 szt.) - 0,25 g
  PRO.MED.CS PRAHA A.S.
  97,11 zł
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Sylicynar wycofany ze sprzedaży

  Sylicynar wycofany ze sprzedaży

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał orzeczenie o wycofaniu ze sprzedaży popularnego preparatu ziołowego o działaniu leczniczym na wątrobę. Decyzja została podjęta po tym, jak Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol" złożyły wniosek w tej sprawie. Uszkodzone...

  Onkologia

  Rak pęcherzyka żółciowego - przyczyny, objawy i leczenie

  Rak pęcherzyka żółciowego - przyczyny, objawy i leczenie

  Rak pęcherzyka żółciowego to rzadki nowotwór o niecharakterystycznych objawach. Do jego rozwoju przyczynia się przewlekły stan zapalny pęcherzyka. We wczesnych etapach choroba wskazuje na kamicę pęcherzykową. Ponieważ zmianę najczęściej wykrywa się dopiero...

  Zabiegi

  Cholecystektomia laparoskopowa

  Cholecystektomia laparoskopowa

  Pęcherzyk żółciowy to niewielki narząd znajdujący się pod wątrobą. Jeżeli powstanie w jego obrębie stan zapalny, objawiający się silnym bólem lekarz może zadecydować o jego usunięciu. Jednym ze sposobów na pozbycie się pęcherzyka żółciowego jest cholecystektomia...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych od 1 listopada 2015

  Nowa lista leków refundowanych od 1 listopada 2015

  Wchodzą zmiany na liście leków refundowanych od 1 listopada. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, jakie nowe produkty trafią do rejestru. Na co powinni być przygotowani pacjenci? Nowości na liście Do listy leków refundowanych dodano 74 nowe produkty....

  Układ pokarmowy

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Pacjenci często stosują leki obniżające poziom kwasu w żołądku. Chcą w ten sposób zmniejszyć ryzyko wystąpienia wrzodów na skutek przyjmowania leków przeciwzapalnych. Przeprowadzone badania wykazały jednak, że łączenie tych środków może mieć poważne następstwa...

  Kamica żółciowa - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, zapobieganie

  Co piąta osoba cierpi na kamicę żółciową. Objawy są niecharakterystyczne (WIDEO)

  Co piąta osoba cierpi na kamicę żółciową. Objawy są niecharakterystyczne (WIDEO)

  Na kamicę żółciową cierpi ok. 20 proc. dorosłych. Większość z nich nawet o tym nie wie. Choroba często nie daje bowiem żadnych objawów. Kto jest w grupie ryzyka? Zobacz wideo. Na kamicę żółciową cierpi około 20 procent dorosłych. Większość z nich nawet...