Ursodeoxycholic acid Strides

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
kapsułki twarde
Dawka
0,25 g
Ilość
20 kaps.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: STRIDES ARCOLAB INTERNATIONAL LTD

Ursodeoxycholic acid Strides - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Czy lek Sylimarol można stosować w ciąży?

Witam, jestem obecnie w 25tc. Mieszkam na stale w Anglii. to moja 3 ciaza-w kazdej cholestaza.Ostatnie badania ALT 42 Bile Acid 11. Nie mam jeszcze objawow cholestazy -swedzenia stop i dloni. przepisano mi Ursodeoxycholic acid 250 mg na poczatek. czytalam duzo o Sylimarol czy mozna go stosowac bezpiecznie w ciazy i czy to pomaga na cholestaze?

Odpowiada Lek. Aleksandra Witkowska Lek. Aleksandra Witkowska i 1 inny specjalista

Ursodeoxycholic acid Strides - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Ursodeoxycholic acid Strides - opis

- Leczenie pierwotnej marskości żółciowej wątroby (PBC, primary biliary cirrhosis) u pacjentów z niewyrównaną marskością wątroby.

- Rozpuszczanie przepuszczających promieniowanie rentgenowskie cholesterolowych kamieni żółciowych o średnicy nieprzekraczającej 15 mm u pacjentów z zachowaną czynnością pęcherzyka żółciowego, u których leczenie chirurgiczne jest niewskazane.

Ursodeoxycholic acid Strides - skład

Jedna kapsułka twarda zawiera 250 mg kwasu ursodeoksycholowego. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Ursodeoxycholic acid Strides - dawkowanie

Nie ma ograniczeń wiekowych, jeżeli chodzi o stosowanie produktu leczniczego Ursodeoxycholic acid Strides, 250 mg, kapsułki twarde. W przypadku pacjentów o masie ciała poniżej 47 kg i pacjentów niebędących w stanie przełykać produktu leczniczego Ursodeoxycholic acid Strides, 250 mg, kapsułki twarde, dostępne są inne postacie farmaceutyczne kwasu ursodeoksycholowego (zawiesina). Poniżej podano wielkość dawek dobowych zalecanych w poszczególnych wskazaniach.

Leczenie pierwotnej marskości żółciowej wątroby (PBC) Stadium I-III

Dawka dobowa uzależniona jest od masy ciała pacjenta i waha się w granicach od 3 do 7 kapsułek [12-16 mg kwasu ursodeoksycholowego na kilogram masy ciała (kg mc.)].

Przez pierwsze 3 miesiące leczenia produkt leczniczy Ursodeoxycholic acid Strides, 250 mg, kapsułki twarde powinien być przyjmowany w dawkach podzielonych na dobę. Jeśli wydolność wątroby poprawi się, całkowitą dawkę dobową można zacząć przyjmować raz na dobę wieczorem.

Masy ciała [kg]

Dawka dobowa [mg/kg mc.]

Ursodeoxycholic acid Strides, 250 mg, kapsułki twarde

Pierwsze 3 miesiące

Po upływie pierwszych 3 miesięcy

Rano

Po

południu

Wieczorem

Wieczorem (raz na dobę)

47 - 62

12 - 16

1

1

1

3

63 - 78

13 - 16

1

1

2

4

79 - 93

13 - 16

1

2

2

5

94 - 109

14 - 16

2

2

2

6

Ponad 110

2

2

3

7

Stadium IV

U pacjentów z podwyższonym stężeniem bilirubiny w surowicy (stężenie bilirubiny sprzężonej powyżej 40 mcg/l) należy początkowo stosować jedynie połowę zwykłej dawki (patrz dawkowanie w stadium I-III), czyli 6-8 mg kwasu ursodeoksycholowego na kg mc. na dobę (ilość odpowiadającą około 2 do 3 kapsułkom produktu leczniczego Ursodeoxycholic acid Strides, 250 mg, kapsułki twarde).

W późniejszym okresie czynność wątroby powinna być ściśle kontrolowana przez kilka tygodni (co 2 tygodnie przez 6 tygodni). Dawkowanie można zwiększyć do zwykłego poziomu, jeśli nie stwierdzi się pogorszenia czynności wątroby (na podstawie oznaczenia aktywności fosfatazy alkalicznej, AlAT, AspAT i GGTP oraz stężenia bilirubiny) ani nasilenia świądu. Wówczas jednak należy ponownie przez kilka tygodni ściśle kontrolować czynność wątroby. Jeśli po tym czasie nie stwierdzi się pogorszenia czynności wątroby, będzie to oznaczało możliwość długookresowego kontynuowania stosowania zwykłej dawki przez pacjenta.

U pacjentów z PBC w stadium IV bez podwyższonego stężenia bilirubiny w surowicy stosowanie omawianego produktu leczniczego można od razu rozpocząć od zwykłej dawki (patrz dawkowanie w stadium I-III).

W tych przypadkach tak samo obowiązuje ścisłe kontrolowanie czynności wątroby w sposób opisany powyżej; przebieg leczenia pierwotnej marskości żółciowej wątroby musi być regularnie poddawany analizie pod kątem odchyleń stwierdzanych w badaniach laboratoryjnych parametrów czynnościowych wątroby oraz odchyleń stwierdzanych w badaniu podmiotowym i przedmiotowym.

Kapsułki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością płynu. Należy podjąć odpowiednie kroki zapewniające regularne przyjmowanie omawianego produktu leczniczego.

Rozpuszczanie kamieni żółciowych

Dorośli Około 10 mg kwasu ursodeoksycholowego na kg mc. na dobę, czyli:

- w przypadku pacjentów o masie ciała do 60 kg: 2 kapsułki

- w przypadku pacjentów o masie ciała od 61 do 80 kg: 3 kapsułki

- w przypadku pacjentów o masie ciała od 81 do 100 kg: 4 kapsułki

- w przypadku pacjentów o masie ciała powyżej 100 kg: 5 kapsułek

Kapsułki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością płynu, wieczorem przed udaniem się na spoczynek. Należy podjąć odpowiednie kroki zapewniające regularne przyjmowanie omawianego produktu leczniczego.

W oparciu o dotychczasowe doświadczenie można stwierdzić, że proces rozpuszczania kamieni żółciowych za pomocą kwasu ursodeoksycholowego trwa ? w zależności od początkowej wielkości kamieni ? od 6 miesięcy do 2 lat. Aby właściwie oceniać postępy leczenia konieczne jest wykonanie dokładnych pomiarów wielkości kamieni na początku leczenia, a następnie regularne powtarzanie tych pomiarów, np. co 3 do 4 miesięcy, za pomocą RTG lub USG.

U pacjentów, u których po sześciu miesiącach leczenia w podanych dawkach nie dojdzie do zmniejszenia wielkości kamieni, zaleca się oznaczenie wskaźnika litogenności żółci w pobranych z dwunastnicy próbkach. Jeśli wskaźnik litogenności żółci przekracza wartość 1,0, wówczas prawdopodobieństwo uzyskania korzystnego wyniku leczenia jest niewielkie i lepiej w takiej sytuacji rozważyć zastosowanie innej metody leczenia kamicy. Po ultrasonograficznym potwierdzeniu całkowitego rozpuszczenia kamieni żółciowych leczenie musi być kontynuowane jeszcze przez okres od 3 do 4 miesięcy. Przerwanie leczenia na okres od 3 do 4 tygodni prowadzi do ponownego przesycenia żółci i wydłużenia całkowitego czasu leczenia. Po przerwaniu leczenia z chwilą stwierdzenia rozpuszczenia kamieni żółciowych może nastąpić nawrót choroby.

Osoby w starszym wieku Choć nie ma żadnych dowodów wskazujących na konieczność stosowania innych dawek niż u młodszych osób dorosłych, to w przypadku stosowania omawianego produktu leczniczego u osób starszych należy uwzględnić stosowne środki ostrożności.

Ursodeoxycholic acid Strides - środki ostrożności

Produkt leczniczy Ursodeoxycholic acid Strides, 250 mg, kapsułki twarde należy stosować pod nadzorem lekarza.

Podczas pierwszych 3 miesięcy stosowania omawianego produktu leczniczego lekarz powinien co 4 tygodnie kontrolować następujące parametry czynnościowe wątroby: aktywność AspAT (SGOT), AlAT (SGPT) i GGTP. Po tym okresie parametry te powinny być kontrolowane co 3 miesiące. Oprócz zidentyfikowania pacjentów z pierwotną marskością żółciową wątroby reagujących i niereagujących na leczenie kontrole te powinny też umożliwić wczesne wykrywanie potencjalnego pogorszenia się stanu wątroby, szczególnie u pacjentów z zaawansowaną pierwotną marskością wątroby.

W przypadku stosowania omawianego produktu leczniczego w celu rozpuszczenia cholesterolowych kamieni żółciowych

Aby ocenić postępy leczenia i w porę wykryć ewentualne wapnienie kamieni żółciowych, należy ? w zależności od wielkości kamieni po upływie 6 do 10 miesięcy od rozpoczęcia leczenia ? wykonać badanie

rentgenowskie pęcherzyka żółciowego (cholecystografię doustną), przy czym zdjęcia w projekcji przeglądowej i po podaniu kontrastu należy wykonać w pozycji stojącej i leżącej na plecach (pod kontrolą USG).

Nie należy stosować produktu leczniczego Ursodeoxycholic acid Strides, 250 mg, kapsułki twarde, jeśli nie udaje się uwidocznić pęcherzyka żółciowego w RTG lub jeśli stwierdza się obecność zwapniałych kamieni żółciowych, upośledzoną kurczliwość pęcherzyka żółciowego bądź częste epizody kolki żółciowej.

W przypadku stosowania omawianego produktu leczniczego w leczeniu pierwotnej marskości żółciowej wątroby

W bardzo rzadkich przypadkach dochodzi do dekompensacji marskości wątroby, która ulega regresji po przerwaniu stosowania kwasu ursodeoksycholowego.

W przypadku wystąpienia biegunki dawkę należy zmniejszyć, a w przypadku uporczywej biegunki omawiany produkt leczniczy należy odstawić.

Ursodeoxycholic acid Strides - przedawkowanie

W przypadkach przedawkowania może pojawić się biegunka. Ogólnie rzecz biorąc, wystąpienie innych objawów przedawkowania jest mało prawdopodobne, ponieważ wraz ze zwiększaniem dawki kwasu ursodeoksycholowego jego wchłanianie ulega zmniejszeniu, a jego wydalanie z kałem ? zwiększeniu. Nie ma potrzeby stosowania żadnych szczególnych środków przeciwdziałających, a konsekwencje biegunki należy leczyć objawowo, przywracając równowagę wodno-elektrolitową.

Ursodeoxycholic acid Strides - przeciwwskazania

Produktu leczniczego Ursodeoxycholic acid Strides, 250 mg, kapsułki twarde nie należy stosować u pacjentów, u których stwierdza się:

? ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych,

? niedrożność dróg żółciowych (niedrożność przewodu żółciowego wspólnego lub przewodu pęcherzykowego),

? częste epizody kolki żółciowej,

? obecność nieprzepuszczających promieniowania rentgenowskiego zwapniałych kamieni żółciowych,

? zaburzenie kurczliwości pęcherzyka żółciowego,

? nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ursodeoxycholic acid Strides - działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana w następujący sposób:

- bardzo często (> =1/10),

- często (od > =1/100 do < 1/10),

- niezbyt często (od > =1/1000 do < 1/100),

- rzadko (od > =1/10 000 do < 1/1000),

- bardzo rzadko (< 1/10 000) / częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: jasne stolce lub biegunka (zgłaszane w badaniach klinicznych).

Bardzo rzadko: nasilony ból brzucha w prawym górnym kwadrancie brzucha (podczas leczenia pierwotnej marskości żółciowej wątroby).

Częstość nieznana: wymioty.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: zwapnienie kamieni żółciowych,, dekompensacja marskości wątroby (w trakcie leczenia zaawansowanej pierwotnej marskości żółciowej wątroby), która to dekompensacja częściowo ustępowała po zaprzestaniu stosowania kwasu ursodeoksycholowego.

Częstość nieznana: zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej i GGTP w surowicy oraz zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy (u pacjentów z zaawansowaną pierwotną marskością żółciową wątroby).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko: pokrzywka.

Częstość nieznana: nasilenie świądu (po rozpoczęciu stosowania kwasu ursodeoksycholowego u pacjentów z marskością wątroby).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Ursodeoxycholic acid Strides - ciąża i karmienie piersią

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania kwasu ursodeoksycholowego, szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży. W badaniach na zwierzętach uzyskano dowody na działanie teratogenne kwasu ursodeoksycholowego we wczesnej fazie ciąży (patrz punkt 5.3, podpunkt ?Toksyczny wpływ na rozrodczość"). Produktu leczniczego Ursodeoxycholic acid Strides, 250 mg, kapsułki twarde nie należy stosować w ciąży, chyba że jest to w sposób oczywisty konieczne. Kobiety zdolne do posiadania potomstwa powinny być leczone omawianym produktem leczniczym, tylko jeśli stosują niezawodną metodę antykoncepcji, przy czym zalecane są metody niehormonalne lub metody polegające na stosowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych o niskiej zawartości estrogenów. U pacjentek stosujących produkt leczniczy Ursodeoxycholic acid Strides, 250 mg, kapsułki twarde w celu rozpuszczenia kamieni żółciowych należy jednak stosować skuteczną niehormonalną metodę antykoncepcji, gdyż doustne hormonalne środki antykoncepcyjne mogą nasilać kamicę żółciową.

Przed rozpoczęciem stosowania omawianego produktu leczniczego należy bezwzględnie wykluczyć ciążę.

Nie wiadomo, czy kwas ursodeoksycholowy przenika do mleka kobiecego. Produktu leczniczego Ursodeoxycholic acid Strides, 250 mg, kapsułki twarde nie należy zatem stosować w okresie karmienia piersią. Jeśli stosowanie produktu leczniczego Ursodeoxycholic acid Strides, 250 mg, kapsułki twarde okaże się konieczne, wówczas niemowlę należy odstawić od piersi.

Ursodeoxycholic acid Strides - prowadzenie pojazdów

Ursodeoxycholic acid Strides nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Acidum ursodeoxycholicum

  Dostępne opakowania
  Ursodeoxycholic acid Strides

  Ursodeoxycholic acid Strides

  kapsułki twarde - 20 kaps. - 0,25 g
  STRIDES ARCOLAB INTERNATIONAL LTD
  Ursodeoxycholic acid Strides

  Ursodeoxycholic acid Strides

  kapsułki twarde - 28 kaps. - 0,25 g
  STRIDES ARCOLAB INTERNATIONAL LTD
  Ursodeoxycholic acid Strides

  Ursodeoxycholic acid Strides

  kapsułki twarde - 30 kaps. - 0,25 g
  STRIDES ARCOLAB INTERNATIONAL LTD
  Ursodeoxycholic acid Strides

  Ursodeoxycholic acid Strides

  kapsułki twarde - 50 kaps. - 0,25 g
  STRIDES ARCOLAB INTERNATIONAL LTD
  Ursodeoxycholic acid Strides

  Ursodeoxycholic acid Strides

  kapsułki twarde - 56 kaps. - 0,25 g
  STRIDES ARCOLAB INTERNATIONAL LTD
  Ursodeoxycholic acid Strides

  Ursodeoxycholic acid Strides

  kapsułki twarde - 60 kaps. - 0,25 g
  STRIDES ARCOLAB INTERNATIONAL LTD
  Ursodeoxycholic acid Strides

  Ursodeoxycholic acid Strides

  kapsułki twarde - 100 kaps. - 0,25 g
  STRIDES ARCOLAB INTERNATIONAL LTD
  Ursodeoxycholic acid Strides

  Ursodeoxycholic acid Strides

  kapsułki twarde - 120 kaps. - 0,25 g
  STRIDES ARCOLAB INTERNATIONAL LTD
  Powiązane artykuły
  Układ pokarmowy

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Pacjenci często stosują leki obniżające poziom kwasu w żołądku. Chcą w ten sposób zmniejszyć ryzyko wystąpienia wrzodów na skutek przyjmowania leków przeciwzapalnych. Przeprowadzone badania wykazały jednak, że łączenie tych środków może mieć poważne następstwa...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych od 1 listopada 2015

  Nowa lista leków refundowanych od 1 listopada 2015

  Wchodzą zmiany na liście leków refundowanych od 1 listopada. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, jakie nowe produkty trafią do rejestru. Na co powinni być przygotowani pacjenci? Nowości na liście Do listy leków refundowanych dodano 74 nowe produkty....

  Leki i suplementy

  Ile kosztują najdroższe leki w Polsce?

  Ile kosztują najdroższe leki w Polsce?

  Coraz częściej mówi się o zbiórkach na leki ratujące nie tylko zdrowie, ale i życie. Pacjentów nie stać na ich kupno nawet z pomocą NFZ. Obecnie najdroższym lekiem refundowanym jest Remodulin na tętnicze nadciśnienie płucne. Jego cena hurtowa wynosi ponad...

  Newsy - leki i suplementy

  Valzek - nowe decyzje GIF w sprawie popularnego leku na nadciśnienie

  Valzek - nowe decyzje GIF w sprawie popularnego leku na nadciśnienie

  6 czerwca br. Główny Inspektorat Farmaceutyczny przywrócił ponownie do obrotu ponad 200 serii leku Valzek. Jednocześnie na wniosek podmiotu odpowiedzialnego część serii została wycofana. Valzek to lek na nadciśnienie zawierający w swoim składzie walsartan. GIF...

  Zabiegi

  Premedykacja - wskazania, stosowane leki, powikłania

  Premedykacja - wskazania, stosowane leki, powikłania

  Premedykacja ułatwia zniesienie leczenia, a także przyspiesza powrót do zdrowia.Każdy pacjent przed operacją odczuwa stres, niepokój i ma gorszy nastrój. Zadaniem premedykacji jest zniwelowanie negatywnych uczuć i przygotowanie do zabiegu czy operacji....

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leków przeciwzakrzepowych

  Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leków przeciwzakrzepowych

  W ramach ogólnopolskiej kampanii „Lek bezpieczny" w Warszawie zorganizowano konferencję „Leki przeciwzakrzepowe - skuteczność i bezpieczeństwo stosowania"... Czym są leki przeciwzakrzepowe? Leki przeciwzakrzepowe, czyli inaczej antykoagulanty, to...