Propranolol Accord

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,01 g
Ilość
25 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.

Propranolol Accord - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Inne produkty spożywcze

Przyjmując leki, należy pamiętać, by zwrócić szczególną uwagę na produkty, które mogą przyczynić się do powstania niebezpiecznych interakcji z medykamentami. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z innymi produktami żywnościowymi.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Propranolol Accord - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Propranolol Accord - opis

- dławica piersiowa

- nadciśnienie tętnicze

- długotrwała profilaktyka zawału serca u pacjentów po ostrym zawale mięśnia sercowego

- kardiomiopatia przerostowa zawężająca

- drżenie samoistne

- nadkomorowe zaburzenia rytmu serca

- komorowe zaburzenia rytmu serca

- nadczynność tarczycy i tyreotoksykoza

- guz chromochłonny nadnerczy (łącznie z alfa-adrenolitykami)

- migrena

- profilaktyka krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów z nadciśnieniem wrotnym i żylakami przełyku

Propranolol Accord - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg propranololu chlorowodorku.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 33,40 mg laktozy jednowodnej.

Każda tabletka powlekana zawiera 40 mg propranololu chlorowodorku.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 133,60 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Propranolol Accord - dawkowanie

Dorośli:

Dławica piersiowa:

Dawka początkowa to 40 mg od 2 do 3 razy na dobę, może być zwiększana o taką samą dawkę w odstępach tygodniowych, w zależności od reakcji pacjenta. Dawka może zostać zwiększona do 120 mg - 240 mg na dobę.

Migrena:

Dawka początkowa to 40 mg od 2 do 3 razy na dobę. Dawka może zostać zwiększona do 80 mg - 160 mg na dobę.

Drżenie samoistne:

Dawka początkowa to 40 mg od 2 do 3 razy na dobę. We wskazaniu tym zarówno dawka jak i częstotliwość dawkowania powinna być dostosowana do indywidulanych potrzeb pacjenta.

Nadciśnienie tętnicze:

Dawka początkowa to 40 mg od 2 do 3 razy na dobę, może być zwiększana do 80 mg na dobę w odstępach tygodniowych, w zależności od reakcji pacjenta. Zazwyczaj stosowane dawki to 160 mg - 320 mg na dobę. Podczas jednoczesnego stosowania leków moczopędnych lub rozszerzających naczynia obwodowe istnieje ryzyko dalszego obniżenia ciśnienia krwi.

Zaburzenia rytmu serca:

Dawka początkowa to 10 mg do 40 mg od 2 do 3 razy na dobę.

Kardiomiopatia przerostowa zawężająca:

Dla większości pacjentów wystarczająca jest dawka w zakresie 10 mg - 40 mg 3 lub 4 razy na dobę.

Stan po zawale mięśnia sercowego:

Leczenie powinno zostać rozpoczęte po ustabilizowaniu stanu pacjenta. Dawka początkowa to 40 mg 2 do 3 razy na dobę, przez 2 lub 3 dni. Później w celu ułatwienia stosowania, całkowita dawka dobowa może być podawana dwa razy na dobę w dawce po 80 mg.

Tyreotoksykoza:

Dla większości pacjentów wystarczająca jest dawka w zakresie 10 mg - 40 mg 3 lub 4 razy na dobę.

Nadczynność tarczycy:

Dawka powinna zostać dostosowana w zależności od reakcji na leczenie.

Guz chromochłonny nadnerczy (tylko w połączeniu z produktami blokującymi receptory alfaadrenergiczne):

Dawka zalecana przed zabiegiem chirurgicznym to 60 mg na dobę przez 3 dni. W przypadku guza złośliwego, nieoperacyjnego 30 mg na dobę.

Nadciśnienie wrotne:

Dawkę należy ustalić tak, aby uzyskać w spoczynku zmniejszenie częstości rytmu serca o około 25%. Dawka początkowa to 40 mg dwa razy na dobę, którą następnie zwiększa się do 80 mg dwa razy na dobę, w zależności od uzyskanego zwolnienia rytmu serca. W razie konieczności dawka może być stopniowo zwiększana, aż do dawki maksymalnej 160 mg dwa razy na dobę.

Dzieci i młodzież:

Zaburzenia rytmu serca:

Dawka powinna być określona w zależności od stanu kardiologicznego pacjenta i okoliczności, które spowodowały konieczność leczenia. Konieczne jest indywidualne dostosowanie dawki według następującej zasady: dzieci i młodzież: 0,25 - 0,5 mg/kg mc. od 3 do 4 razy na dobę, dostosowane

w zależności od reakcji na leczenie.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Istnieją sprzeczne dowody dotyczące związku pomiędzy stężeniem propranololu we krwi, a wiekiem pacjenta. Konieczne jest indywidualne dostosowanie dawki w zależności od reakcji na leczenie.

Zaburzenia czynności wątroby:

Biodostępność propranololu może być zwiększona u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. W takich przypadkach może być konieczne dostosowanie dawki. U pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby (np. marskość wątroby) zalecane są małe dawki początkowe (nieprzekraczające 20 mg 3 razy na dobę) oraz ścisłe monitorowanie reakcji pacjenta na leczenie (np. wpływ na rytm serca).

Zaburzenia czynności nerek:

Stężenie propranololu może być zwiększone u pacjentów ze znaczącymi zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów poddawanych hemodializie. Należy zachować ostrożność rozpoczynając leczenie i ustalając dawkę początkową.

Propranolol Accord - środki ostrożności

U pacjentów z przewlekłą, obturacyjną chorobą płuc nieselektywne leki beta-adrenolityczne, takie jak propranolol, mogą pogarszać objawy choroby. Dlatego też nie należy stosować propranololu w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.3).

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek: Okres półtrwania propranololu ulega wydłużeniu u osób ze znaczącą niewydolnością nerek lub wątroby - należy zachować ostrożność podczas rozpoczynania leczenia i doboru dawki początkowej.

Blok serca I stopnia: Należy zachować ostrożność podczas stosowania propranololu u pacjentów z blokiem serca I stopnia.

Niewyrównana marskość wątroby: Należy zachować ostrożność podczas stosowania propranololu u pacjentów z niewyrównaną marskością wątroby.

Propranolol może maskować objawy tyreotoksykozy lub hipoglikemii (szczegó1nie tachykardii). Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania przez osoby z cukrzycą propranololu i produktów hipoglikemicznych. Propranolol może powodować długotrwałą hipoglikemię w tej grupie pacjentów. Propranolol może w sporadycznych przypadkach powodować hipoglikemię, nawet u pacjentów nie chorujących na cukrzycę, np. noworodków, niemowląt, dzieci, pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów hemodializowanych, pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby, pacjentów po przedawkowaniu i długotrwałym głodzeniu. Jednym z działań farmakologicznych propranololu jest zmniejszenie częstości rytmu serca; w przypadku gdy występują objawy związane ze zmniejszeniem częstości rytmu serca należy rozważyć zmniejszenie dawki.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z małą rezerwą czynnościową serca. Należy unikać stosowania leków blokujących receptory beta-adrenergiczne w przypadku niekontrolowanej niewydolności serca. Mogą być one stosowane u pacjentów, u których objawy niewydolności są kontrolowane.

Tak jak w przypadku innych leków blokujących receptory beta-adrenergiczne nie należy nagle przerwać leczenia. Można zastosować równoważną dawkę innego leku blokującego receptory betaadrenergiczne lub stopniowo zmniejszać dawkę propranololu aż do całkowitego zaprzestania stosowania.

Propranolol może zaostrzać reakcje alergiczne. Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą wywoływać bardziej nasilone reakcje alergiczne na różne alergeny, w szczególności gdy stosowane są u pacjentów, u których w przeszłości występowały reakcje alergiczne na tego typu alergeny. Pacjenci mogą nie reagować na adrenalinę podaną w zwykle stosowanych dawkach w celu leczenia objawów reakcji alergicznej. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania leków blokujących receptory beta-adrenergiczne u pacjentów z anafilaksją w wywiadzie.

U pacjentów z nadciśnieniem wrotnym może wystąpić pogorszenie czynności wątroby, a nawet encefalopatia wątrobowa. Donoszono, że leczenie propranololem może zwiększać ryzyko rozwoju encefalopatii wątrobowej.

Leki beta-adrenolityczne są przeciwwskazane w przypadku ciężkich zaburzeń krążenia obwodowego. Mogą one także powodować zaostrzenie łagodniejszych form tych zaburzeń. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania propranololu u pacjentów z chorobą/syndromem Raynaud’a lub chromaniem przestankowym.

U pacjentów przyjmujących propranolol odnotowano pojedyncze przypadki miastenii lub zaostrzenia miastenii.

Nie należy stosować leków blokujących receptory beta-adrenergiczne u pacjentów z nieleczonym guzem chromochłonnym (patrz punkt 4.3). Pacjenci z guzem chromochłonnym mogą przyjmować leki alfa-adrenolityczne.

Zabiegi chirurgiczne: Jeżeli podjęto decyzję o przerwaniu blokady beta-adrenergicznej w celu przygotowania do zabiegu leczenie powinno zostać przerwane przynajmniej 48 godzin przed zabiegiem. Kontynuowane leczenia zmniejsza ryzyko arytmii w trakcie indukcji i intubacji, jednak może również spowodować zwiększenie ryzyka wystąpienia niedociśnienia. W przypadku kontynuowania leczenia należy zachować ostrożność stosując jednocześnie niektóre leki znieczulające. Podanie dożylne atropiny zmniejsza ryzyko reakcji ze strony nerwu błędnego.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą, dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Propranolol Accord - przedawkowanie

Toksyczność:

Indywidualna reakcja jest bardzo zróżnicowana, zgon u dorosłych następował po spożyciu około 2 g, a u dzieci przyjęcie dawki powyżej 40 mg może spowodować poważne problemy.

Objawy:

Serce – może wystąpić bradykardia, niedociśnienie tętnicze, obrzęk płuc, omdlenia i wstrząs kardiogenny. Mogą pojawić się zaburzenia przewodzenia, takie jak blok przedsionkowo-komorowy pierwszego lub drugiego stopnia. Rzadko mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca (arytmie). Prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń sercowo-naczyniowych zwiększa się podczas jednoczesnego stosowania innych leków wpływających na serce, w szczególności antagonistów kanału wapniowego, digoksyny cyklicznego leku przeciwdepresyjnego lub leków

przeciwpsychotycznych. U osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca istnieje ryzyko wystąpienia ciężkich zaburzeń sercowo-naczyniowych.

OUN – może wystąpić senność, splątanie, drgawki, omamy, rozszerzone źrenice, a w ciężkich przypadkach śpiączka. Objawy neurologiczne takie jak śpiączka lub brak reakcji ze strony źrenic nie są wiarygodnymi wskaźnikami prognostycznymi w trakcie resuscytacji.

Inne – może wystąpić skurcz oskrzeli, wymioty oraz sporadycznie zależna od ośrodkowego układu nerwowego depresja oddechowa. Kardioselektywność ma dużo mniejsze znaczenie w przypadku przedawkowania i działania ogólnoustrojowego leków beta-adrenolitycznych, w tym skurczu oskrzeli i sinicy. W szczególności u pacjentów z istniejącą uprzednio chorobą układy oddechowego. Rzadko może wystąpić hipoglikemia i hipokalcemia. Mogą również wystąpić pojedyncze przypadku uogólnionego skurczu.

Leczenie:

W przypadku przedawkowania lub skrajnego spowolnienia czynności serca lub spadku ciśnienia krwi leczenie propranololem musi być przerwane. Oprócz podstawowych metod eliminacji trucizn należy monitorować i korygować podstawowe parametry życiowe na oddziale intensywnej terapii. W przypadku zatrzymania akcji serca może być konieczna kilkugodzinna resuscytacja.

Należy zastosować ogólne leczenie objawowe i podtrzymujące, w tym oczyszczenie dróg oddechowych i monitorowanie podstawowych parametrów życiowych, aż do momentu ich stabilizacji. Jeżeli w przypadku osoby dorosłej od momentu przyjęcia dawki większej niż zalecana, a w przypadku dziecka od momentu przyjęcia jakiejkolwiek dawki, nie minęła więcej niż godzina należy rozważyć podanie węgla aktywowanego (50 g – osoba dorosła, 1g/kg – dzieci). Ze względu na ryzyko wystąpienia pobudzenia nerwu błędnego atropina, jeżeli wymagana, powinna zostać podana przed płukaniem żołądka. Można rozważyć płukanie żołądka u dorosłych w ciągu 1 godziny od potencjalnie zagrażającego życiu przedawkowania.

W przypadku bradykardii skuteczne może okazać się podanie dużych dawek atropiny (dorośli – 3 mg dożylnie, dzieci – 0,04 mg/kg mc.).

W przypadku wystąpienia u dorosłych ciężkiego niedociśnienia tętniczego, niewydolności serca lub wstrząsu kardiogennego należy podać 5 mg -10 mg glukagonu w szybkim podaniu dożylnym - bolus (50-150 mikrogramów/kg mc. u dziecka) w ciągu 10 minut, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wymiotów, a następnie we wlewie 1-5 mg/h (50 mikrogramów/kg mc./h), zwiększając dawkę aż do uzyskania reakcji na leczenie. Jeżeli glukagon jest niedostępny lub w przypadku wystąpienia ciężkiej bradykardii i niedociśnienie tętniczego, które nie ulega poprawie po podaniu glukagonu, działanie beta-adrenolityczne może być neutralizowane przez powolne, dożylne podanie chlorowodorku izoprenaliny, dopaminy lub noradrenaliny. W przypadku ciężkiej bradykardii może być konieczne dodatkowe działanie inotropowe uzyskiwane poprzez podanie beta-adrenolityku takiego jak dobutamina w dawce 2,5 - 40 mikrogramów/kg mc./min (dorośli i dzieci).

W przypadku wystąpienia skurczu oskrzeli należy podać 2,5-5 mg nebulizowanego salbutamolu. W ciężkich przypadkach korzystne może okazać się dożylne podanie aminofiliny (5 mg/kg mc. w ciągu 30 minut, a następnie we wlewie 0,5-1 mg/kg mc./h). Jeżeli pacjent przyjmuje doustnie teofilinę lub aminofilinę nie należy podawać początkowej dawki wysycającej 5 mg/kg mc.

Zwiększenie częstości rytmu serca można również uzyskać poprzez stymulację serca, jednak metoda ta może okazać się nieskuteczna w przypadku niedociśnienia tętniczego w wyniku niewydolności mięśnia sercowego.

W przypadku wystąpienia skurczu ogólnego można podać dożylnie, w powolnym wstrzyknięciu, diazepam (0,1 - 0,3 mg/kg mc.).

Propranolol Accord - przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na propranololu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

• Niewyrównana niewydolność serca, niewłaściwie leczona.

• Zespół chorego węzła zatokowego i(lub) blok zatokowo-przedsionkowy.

• Skurcz oskrzeli lub astma oskrzelowa w wywiadzie, przewlekła obturacyjna choroba płuc.

• Kwasica metaboliczna.

• Blok serca II i III stopnia.

• Długotrwałe głodzenie (np. hipoglikemia).

• Wstrząs kardiogenny.

• Nieleczony guz chromochłonny.

• Ciężka bradykardia.

• Ciężkie niedociśnienie.

• Ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego.

• Dławica Prinzmetala.

Propranolol Accord - działania niepożądane

Działania niepożądane związane są głównie z działaniem farmakologicznym. Najczęściej występującym działaniem jest zmęczenie, w tym osłabienie mięśni zglaszane w 3-5% przypadków.

Działania niepożądane są wymienione poniżej w zależności od układów narządowych i częstości występowania. Częstość występowania działań określono jako:

Bardzo często (≥ 1/ 10); często (≥ 1/ 100 do < 1/ 10); niezbyt często (≥ 1/1, 000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zgłoszono następujące działania niepożądane, według układów:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko: trombocytopenia.

Częstość nieznana: agranulocytoza.

Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko: obrzęk naczynioruchowy.

Zaburzenia endokrynologiczne

Częstość nieznana: maskowanie objawów nadczynności tarczycy.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Częstość nieznana: hipoglikemia u noworodków, niemowląt, dzieci, pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów poddawanych hemodializom, pacjentów leczonych jednocześnie przeciwcukrzycowo, długotrwale głodonych, pacjentów z przewlekłą chorobą wątroby. Zmiany w metabolizmie lipidów (zmiany stężenia triglicerydów i cholesterolu we krwi). Ciężka hipoglikemia może rzadko prowadzić do wystąpienia drgawek lub śpiączki.

Zaburzenia psychiczne

Często: zaburzenia snu, koszmary nocne.

Rzadko: omamy, psychozy, zmiany nastroju.

Częstość nieznana: depresja.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko:uczucie oszołomienia, utrata pamięci, zawroty głowy, parestezje.

Bardzo rzadko: pojedyncze przypadki miastenii i zaostrzenia miastenii. Częstość nieznana: ból głowy, drgawki związane z hipoglikemią.

Zaburzenia oka

Rzadko: zaburzenia widzenia, suchość oczu.

Częstość nieznana: zapalenie spojówek.

Zaburzenia serca Często: bradykardia.

Rzadko: nasilenie niewydolności serca, nasilenie bloku serca, hipotonia ortostatyczna, która może być połączona z omdleniem.

Częstość nieznana: pogorszenie napadów dławicy piersiowej.

Zaburzenia naczyniowe

Często: zimne kończyny, zespół Raynauda.

Rzadko: zaostrzenie chromania przestankowego.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: spłycenie oddechu.

Rzadko: u pacjentów z astmą oskrzelową lub dolegliwościami astmatycznymi w wywiadzie może wystąpić skurcz oskrzeli, czasem zakończony zgonem.

Częstość nieznana: duszność.

Zaburzenia żądka i jelit

Niezbyt często: biegunka, nudności, wymioty.

Częstość nieznana: zaparcia, suchość w ustach.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: łysienie, plamica, łuszczycopodobne reakcje skórne, nasilenie objawów łuszczycy, wysypka. Bardzo rzadko: zgłaszano pojedyncze przypadki nadmiernej potliwości.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Częstość nieznana: artralgia.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana: zmniejszenie przepływu krwi przez nerki i GFR

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Częstość nieznana: impotencja.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: zmęczenie i(lub) znużenie (często przemijające).

Badania diagnostyczne

Bardzo rzadko: po zastosowaniu beta-adrenolityków obserwowano zwiększenie miana przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), aczkolwiek nie wyjaśniono klinicznego znaczenia tego zjawiska.

Należy rozważyć odstawienie produktu jeżeli, w ocenie klinicznej, wystąpienie któregoś z wymienionych powyżej działań wpływa negatywnie na dobre samopoczucie pacjenta. Przerwanie stosowania leków beta-adrenolitycznych powinno odbywać się stopniowo (patrz punkt 4.4). W rzadkich przypadkach nietolerancji propranololu, pbjawiającej się bradykardią i niedociśnieniem tętniczym, produkt należy odstawić i jeśli to konieczne, zastosować leczenie jak w przypadku przedawkowania (patrz punkt 4.9).

Propranolol Accord - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Dane dotyczące stosowania propranololu u kobiet w ciąży są niewystarczające aby określić możliwość szkodliwego działania. Jak dotychczas brak dowodów na zwiększone ryzyko powstawania wad wrodzonych u ludzi. Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu na reprodukcję. Biorąc pod uwagę farmakodynamiczny mechanizm działania należy rozważyć możliwość wystąpienia działań niepożądanych u płodu i noworodka gdy propranolol stosowany jest w późnym etapie ciąży (w szczególności bradykardia, hipoglikemia i nadciśnienie). Beta-adrenolityki zmniejszają przepływ krwi przez łożysko. Propranolol może być stosowany podczas ciąży tylko gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Większość beta-adrenolityków, zwłaszcza związki lipofilowe, przenika w zmiennych ilościach do mleka kobiecego. Dlatego nie zaleca się karmienia piersią podczas przyjmowania tych związków.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu propranololu na płodność.

Propranolol Accord - prowadzenie pojazdów

W trakcie stosowania tego produktu leczniczego pacjent powinien pozostawać pod regularną kontrolą lekarską. W zależności od reakcji pacjenta szybkość reakcji może ulec zmianie w takim stopniu, że zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn lub pracy bez odpowiedniego zabezpieczenia będzie zaburzona. Dotyczy to zwłaszcza rozpoczynania leczenia, okresu zwiększania dawki, zmiany sposobu leczenia lub jednoczesnego spożywania alkoholu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Propranololi hydrochloridum

  Propranolol jest substancją leczniczą wykorzystywaną do leczenia nadciśnienia tętniczego i zbyt szybkiego tętna. Nadto jest stosowany w leczeniu dławicy piersiowej oraz w pierwotnej i wtórnej profilaktyce zawału mięśnia sercowego. Może być także wykorzystywany w takich schorzeniach jak: zaburzenia rytmu serca, migrena, drżenie samoistne, lęk, nadczynność tarczycy i przełom tarczycowy, kardiomiopatia przerostowa.

  Dostępne opakowania
  Propranolol Accord

  Propranolol Accord

  tabletki powlekane - 25 tabl. - 0,01 g
  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.
  Propranolol Accord

  Propranolol Accord

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 0,01 g
  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.
  Propranolol Accord

  Propranolol Accord

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,01 g
  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.
  Propranolol Accord

  Propranolol Accord

  tabletki powlekane - 50 tabl. - 0,01 g
  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.
  Propranolol Accord

  Propranolol Accord

  tabletki powlekane - 56 tabl. - 0,01 g
  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.
  Propranolol Accord

  Propranolol Accord

  tabletki powlekane - 60 tabl. - 0,01 g
  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.
  Propranolol Accord

  Propranolol Accord

  tabletki powlekane - 100 tabl. - 0,01 g
  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.
  Propranolol Accord

  Propranolol Accord

  tabletki powlekane - 250 tabl. - 0,01 g
  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.
  Propranolol Accord

  Propranolol Accord

  tabletki powlekane - 25 tabl. - 0,04 g
  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Newsy

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju czterech leków na nadciśnienie firmy Pfizer. Chodzi o produkty Accupro 5, Accupro 10, Accupro 20 i Accupro 40. W sumie wycofano kilkadziesiąt serii leków. Cztery...

  Newsy

  Popularny lek na nadciśnienie i stosowany po zawale znika z obrotu

  Popularny lek na nadciśnienie i stosowany po zawale znika z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu tabletek polecanych na nadciśnienie, niewydolność serca lub po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego. Wykryto w nich wadę jakościową. Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że problemy, które...

  Zdrowie psychiczne

  Możliwe skutki spożycia grzybów halucynogennych (WIDEO)

  Możliwe skutki spożycia grzybów halucynogennych (WIDEO)

  Konsekwencje spożycia grzybów halucynogennych Stosowanie środków psychoaktywnych może wywołać u osoby je przyjmującej szereg działań niepożądanych. Do takich produktów należą grzyby psylocybinowe, które wywołują halucynacje. Ich spożywanie jest zatem...