Pedea

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań
Dawka
5 mg/ml
Ilość
4 amp.a 2ml
Typ
Rp zastrzeż.
Refundacja
Nie
Producent: ORPHAN EUROPE S.A.R.L.

Pedea - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Pedea - ulotka preparatu

Pedea - opis

Leczenie hemodynamicznie istotnego przetrwałego przewodu tętniczego ( ductus arteriosus ) u noworodków urodzonych przed 34 tygodniem ciąży.

Pedea - skład

Każdy ml roztworu zawiera 5 mg ibuprofenu.

Każda ampułka o pojemności 2 ml zawiera 10 mg ibuprofenu.

Substancje pomocnicze: każdy mililitr zawiera 7,5 mg sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Pedea - dawkowanie

Leczenie z użyciem produktu Pedea powinno być podejmowane wyłącznie w ośrodkach intensywnej terapii noworodków pod nadzorem doświadczonego neonatologa.

Dawkowanie

Cykl leczenia obejmuje trzykrotne dożylne wstrzyknięcie produktu Pedea w odstępach 24godzinnych. Pierwsze wstrzyknięcie powinno nastąpić w ciągu pierwszych 6 godzin życia. Dawkę ibuprofenu należy dostosować do masy ciała dziecka w następujący sposób: - 1. wstrzyknięcie: 10 mg/kg, - 2. i 3. wstrzyknięcie: 5 mg/kg.

Jeśli po podaniu pierwszej lub drugiej dawki wystąpi bezmocz lub jawny skąpomocz, należy powstrzymać się od podania następnej dawki leku, do czasu osiągnięcia odpływu moczu w normalnych ilościach.

Jeśli ductus arteriosus nie zostanie zamknięty w ciągu 48 godzin po wstrzyknięciu ostatniej dawki leku lub ulegnie ponownemu otwarciu, można zastosować drugi cykl wstrzyknięć 3 dawek leku, jak opisano powyżej.

Jeśli warunki przepływu nie zmienią się po drugim cyklu terapii, może zajść konieczność leczenia chirurgicznego przetrwałego przewodu tętniczego.

Sposób podawania:

Wyłącznie do podawania dożylnego.

Produkt Pedea należy podawać w krótkim wlewie w ciągu 15 minut, najlepiej w postaci nie rozcieńczonej. W razie potrzeby objętość roztworu do wstrzykiwań można uzupełnić roztworem chlorku sodowego do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9%) lub roztworem glukozy do wstrzykiwań 50 mg/ml (5%). Wszelką nie zużytą objętość roztworu należy usunąć.

Całkowitą objętość wystrzykniętego roztworu należy dostosować do całkowitej dobowej podaży płynów.

Pedea - środki ostrożności

Przed podaniem produktu Pedea należy wykonać odpowiednie badanie echokardiograficzne w celu wykrycia przetrwałego przewodu tętniczego istotnego hemodynamicznie i wykluczenia nadciśnienia płucnego, a także wrodzonej wady serca przewodozależnej.

Ponieważ profilaktyczne zastosowanie leku w pierwszych 3 dniach życia (począwszy od 6 godziny po urodzeniu) u noworodków przedwcześnie urodzonych przed 28 tygodniem ciąży prowadziło do wystąpienia przypadków szkodliwego oddziaływania na czynności płuc i nerek, produktu Pedea nie należy stosować profilaktycznie w żadnym momencie ciąży (patrz punkty 4.8 i 5.1). W szczególności obserwowano ciężkie niedotlenienie z nadciśnieniem płucnym u 3 noworodków w ciągu pierwszej godziny po podaniu pierwszego wlewu, przy czym objawy ustępowały w ciągu 30 minut po rozpoczęciu wziewnej terapii tlenkiem azotu.

Ponieważ wykazano, że w warunkach in vitro ibuprofen wypiera bilirubinę z jej miejsca wiązania z albuminą, może ulec zwiększeniu ryzyko encefalopatii bilirubinowej u dzieci przedwcześnie urodzonych (patrz punkt 5.2). Z tego względu nie należy stosować ibuprofenu u niemowląt ze znacznie podwyższonym stężeniem bilirubiny.

Jako niesteroidowy lek przeciwzapalny ibuprofen może maskować typowe objawy zakażeń. W związku z tym, w przypadku obecności zakażenia, konieczne jest zachowanie ostrożności podczas stosowania produktu Pedea (patrz również punkt 4.3).

Produkt Pedea należy podawać ostrożnie, aby uniknąć wynaczynienia krwi oraz związanego z tym podrażnienia tkanek.

Ponieważ ibuprofen może hamować agregację płytek krwi, noworodki przedwcześnie urodzone należy monitorować w kierunku wystąpienia objawów krwawień.

Ibuprofen może zmniejszać klirens aminoglikozydów, dlatego zaleca się ścisłe monitorowanie ich poziomów w surowicy w sytuacji, gdy są stosowane razem z ibuprofenem.

Podobnie jak w przypadku innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) zalecane jest staranne monitorowanie czynności nerek oraz żołądka i jelit.

U noworodków przedwcześnie urodzonych przed 27 tygodniem ciąży, współczynnik zamykania przetrwałego przewodu tętniczego (33 do 50 %) był mały przy zalecanym schemacie dawkowania (patrz punkt 5.1).

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (15 mg) w 2 ml, tj. może być uznawany za wolny od sodu.

Pedea - przedawkowanie

Nie zanotowano żadnego przypadku przedawkowania po dożylnym podaniu ibuprofenu u noworodków przedwcześnie urodzonych.

Opisano natomiast przypadki przedawkowania u niemowląt i dzieci po doustnym podaniu ibuprofenu. Obserwowane były zahamowanie czynności oun, napady padaczkowe, zaburzenia żołądkowojelitowe, bradykardia, niedociśnienie tętnicze, bezdech, zaburzenie czynności nerek, krwiomocz. W znacznych przedawkowaniach (rzędu ponad 1000 mg/kg mc.) obserwowano śpiączkę, kwasicę metaboliczną oraz przemijającą niewydolność nerek. U wszystkich pacjentów objawy ustąpiły po zastosowaniu leczenia konwencjonalnego. W literaturze cytowany jest tylko jeden przypadek zgonu: u 16 miesięcznego dziecka, któremu podano nadmierną dawkę leku wynoszącą 469 mg/kg wystąpił nagły bezdech z napadem padaczkowym i zachłystowym zapaleniem płuc zakończony zgonem.

Postępowanie po przedawkowaniu ibuprofenu obejmuje przede wszystkim leczenie objawowe.

Pedea - przeciwwskazania

-   nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

-   zakażenie zagrażające życiu;

-   czynne krwawienie, zwłaszcza krwotok wewnątrzczaszkowy lub żołądkowo-jelitowy;

-   małopłytkowość lub zaburzenie krzepnięcia krwi;

-   znaczne zaburzenie czynności nerek;

-   wrodzona wada serca, w której przetrwały przewód tętniczy jest konieczny do zapewnienia dostatecznego przepływu krwi w krążeniu płucnym i ogólnoustrojowym (np. zarośnięcie zastawki pnia płucnego, ciężkia tetralogia Fallota, zwężenie tętnicy głównej dużego stopnia); - potwierdzone lub podejrzewane martwicze zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy;

Pedea - działania niepożądane

Aktualnie dostępne są dane obejmujące około 1000 noworodków przedwcześnie urodzonych, pochodzące z piśmiennictwa dotyczącego ibuprofenu oraz z badań klinicznych z użyciem produktu Pedea. Przyczyny występowania działań niepożądanych obserwowane u noworodków przedwcześnie urodzonych są trudne do oceny, ponieważ mogą być związane zarówno z hemodynamicznymi konsekwencjami przetrwałego przewodu tętniczego, jak i z bezpośrednim działaniem ibuprofenu.

Stwierdzone działania niepożądane zostały zestawione poniżej według klasyfikacji układów narządowych i częstości występowania: Częstości występowania są zdefiniowane w następujący sposób: bardzo często (≥ 1/10), często (≥1/100, < 1/10) i niezbyt często (≥1/1000, < 1/100). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często : małopłytkowość, neutropenia

Zaburzenia układu nerwowego

Często : krwotok dokomorowy, leukomalacja okołokomorowa

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo często: dysplazja oskrzelowo-płucna*

Często : krwotok płucny

Niezbyt często: hipoksemia*

Zaburzenia żołądka i jelit

Często : martwicze zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy, perforacja jelita

Niezbyt często: krwotok żołądkowo-jelitowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często : skąpomocz, zatrzymywanie płynów, krwiomocz

Niezbyt często : Ostra niewydolność nerek

Badania diagnostyczne

Bardzo często: zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zmniejszenie stężenia sodu we krwi

* patrz poniżej

W klinicznej próbie leczenia obejmującej 175 noworodków urodzonych przedwcześnie przed 35 tygodniem ciąży częstość występowania dysplazji oskrzelowo-płucnej w 36 tygodniu od poczęcia wynosiła 13/81 (16%) po podaniu indometacyny w porównaniu do 23/94 (24%) po podaniu ibuprofenu.

W badaniach klinicznych, w czasie których produkt Pedea był podawany profilaktycznie w ciągu pierwszych 6 godzin życia, u 3 noworodków urodzonych przedwcześnie do 28 tygodnia ciąży wystąpiło ciężkie niedotlenienie z nadciśnieniem płucnym. Reakcja ta wystąpiła w ciągu pierwszej godziny od podania pierwszego wlewu, przy czym objawy ustępowały w ciągu 30 minut po rozpoczęciu wziewnej terapii tlenkiem azotu.

Pedea - ciąża i karmienie piersią

Nie dotyczy.

Pedea - prowadzenie pojazdów

Nie dotyczy.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Pedea - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Ibuprofenum

  Substancja o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Należy do grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Stosowana w przypadku bólów o małym i średnim nasileniu, w tym bólów głowy, zębów, stawów, bólów mięśniowych oraz gorączki. Wykazuje skuteczność w leczeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów i innych chorób reumatycznych.

  Dostępne opakowania
  Pedea

  Pedea

  roztwór do wstrzykiwań - 4 amp.a 2ml - 5 mg/ml
  ORPHAN EUROPE S.A.R.L.
  Powiązane artykuły
  Badania

  Badanie izotopowe kości i stawów (scyntygrafia kości i stawów)

  Badanie izotopowe kości i stawów, czyli scyntygrafia kości i stawów, to badanie, które pozwala uzyskać obraz kości oraz stawów i pomaga w ocenie ich stanu czynnościowego. Badanie izotopowe kości i stawów obejmuje: statyczną scyntygrafię kości, trójfazową...

  Normy laboratoryjne

  Kwas moczowy - normy, interpretacja

  Kwas moczowy - normy, interpretacja

  Kwas moczowy jest produktem degradacji puryn, czyli zasad azotowych wchodzących w skład kwasów nukleinowych DNA i RNA. Degradacja ta zachodzi w hepatocytach wątroby pod wpływem działania różnych enzymów. Kwas moczowy w 30 proc. jest wydalany przez przewód...

  OB (odczyn Biernackiego) - charakterystyka, normy

  Podwyższone OB - prawidłowa wartość, przyczyny

  Podwyższone OB - prawidłowa wartość, przyczyny

  Badanie OB, czyli badanie poziomu sedymentacji erytrocytów jest częstym badaniem krwi, przeprowadzanym w celu wykrycia stanów zapalnych. Podwyższone OB jest wynikiem nie tylko chorób, ale np. ciąża podwyższa jego poziom. Badanie OB polega na mierzeniu...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Kto choruje na reumatoidalne zapalenie stawów? (WIDEO)

  Kto choruje na reumatoidalne zapalenie stawów? (WIDEO)

  Pacjent z reumatoidalnym zapaleniem stawów Reumatoidalne zapalenie stawów, potocznie nazywane reumatyzmem, większości osób kojarzy się z chorobą dotykającą osoby w starszym wieku. Ten stereotyp nie jest jednak prawdziwy. Jak mówi dr n. med. Marta Rell-Bakalarska,...

  Ortopedia i reumatologia

  Przyczyny bólu stawów

  Bóle stawów świadczą o tym, jak bardzo je zaniedbaliśmy. Otyłość, nadmierne przeciążenia, zaburzenia genetyczne przyspieszają ścieranie się chrząstki stawowej. To wtedy zaczynamy odczuwać chrupanie w kościach i dokuczają nam choroby reumatyczne... Czynniki...

  Zabiegi

  Artroskopia. Wyjaśniamy, na czym polega

  Artroskopia. Wyjaśniamy, na czym polega

  Od kilku dni media żyją doniesieniami o pogarszającym się stanie zdrowia Jarosława Kaczyńskiego. Według tych informacji prezes PiS ma przejść w najbliższym czasie artroskopię. Na czym polega zabieg i czy jest niebezpieczny? Wyjaśniamy. Co to jest artroskopia? Artroskopia...

  Artroskopia. Wyjaśniamy, na czym polega

  Artroskopia. Wyjaśniamy, na czym polega

  Artroskopia. Wyjaśniamy, na czym polega

  Od kilku dni media żyją doniesieniami o pogarszającym się stanie zdrowia Jarosława Kaczyńskiego. Według tych informacji prezes PiS ma przejść w najbliższym czasie artroskopię. Na czym polega zabieg i czy jest niebezpieczny? Wyjaśniamy. Co to jest artroskopia? Artroskopia...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Kontrola skuteczności terapii RZS (WIDEO)

  Kontrola skuteczności terapii RZS (WIDEO)

  Kontrola skuteczności terapii RZS Reumatoidalne zapalenie stawów występuje znacznie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Jest to choroba przewlekła stawów, która obejmuje m.in. nadgarstki, stopy i ręce. Objawom towarzyszy ból stawów, który może trwać kilka...

  Normy laboratoryjne

  RF (czynnik reumatoidalny) - wskazania do badania, dodatnie i ujemne RF

  RF (czynnik reumatoidalny) - wskazania do badania, dodatnie i ujemne RF

  RF (czynnik reumatoidalny) to autoprzeciwciało, czyli przeciwciało atakujące struktury własnego organizmu. RF wykazuje działanie niszczące wobec domen CH2 i CH3 regionu Fc immunoglobiny klasy G. Obecność czynnika reumatoidalnego RF jest pomocna w diagnostyce,...