Nimesil

zobacz opinie o produkcie »
Cena
17,83 zł
Forma
granulat do przygotowania zawiesiny doustnej
Dawka
0,1 g
Ilość
9 sasz.a 2g
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: LABORATORI GUIDOTTI S.P.A

Nimesil - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Rwący i silny ból po ekstrakcji ósemki

Witam jesten po skomplikowanej ekstrakcji dolnej ósemki ból wręcz nie daje spokoju jedyne co mi.pomaga to lek nimesil moje pytanie brzmi czy w ciagu dnia mozna zarzyc 3 saszetki tego specyfiku czy tylko 2?ból jest rwący pulsujący i nie do wytrzymania biore ten leka rano południe wieczór....pozdrawiam jadzia

Leczenie bólu w stopie

Witam! Mam 25 lat i od niedawna borykam się z bólem w prawej stopie. Poszedłem do lekarza, który mi przepisał maść przeciwbólową oraz lek Nimesil. Nimesil trochę mi pomógł, ale jak przestałem go brać to ból wrócił. Drugi raz udałem się do chirurga tym razem z prześwietleniem stopy - ale lekarz nie zauważył żadnych nieprawidłowości, tak więc zalecił mi wizytę u fizjoterapeuty, aby ten dokonał zabiegów: jonofrezy z Naklofenem, pole magnetyczne,...

POKAŻ WIĘCEJ

Nimesil - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Nimesil - opis

Leczenie ostrego bólu (patrz punkt 4.2). Pierwotne bolesne miesiączkowanie.

Nimesulid należy przepisywać wyłącznie jako lek drugiego rzutu.

Decyzja o zastosowaniu nimesulidu powinna być podejmowana na podstawie indywidualnej dla każdego pacjenta oceny całkowitego ryzyka (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).

Nimesil - skład

Każda saszetka zawiera: 100 mg nimesulidu (Nimesulidum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Nimesil - dawkowanie

Przyjmowanie leku przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Najdłuższy czas nieprzerwanego stosowania nimesulidu wynosi 15 dni.

Dorośli:

100 mg dwa razy na dobę po posiłkach.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie ma konieczności zmniejszania dawki dobowej produktu leczniczego u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 5.2).

Dzieci (< 12 lat):

Nimesil jest przeciwwskazany w tej grupie pacjentów (patrz też punkt 4.3.).

Młodzież (od 12 do 18 lat):

Z uwagi na określony u pacjentów dorosłych profil farmakokinetyczny i charakterystykę farmakodynamiczną nimesulidu, nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów z tej grupy wiekowej.

Zaburzenie czynności nerek:

Z uwagi na właściwości farmakokinetyczne produktu leczniczego, nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30-80 ml/min.), natomiast ciężkie zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) stanowi przeciwwskazanie do podawania produktu leczniczego Nimesil (patrz punkty 4.3 i 5.2).

Zaburzenie czynności wątroby:

Zaburzenie czynności wątroby stanowi przeciwwskazanie do stosowania nimesulidu (patrz punkt 5.2).

Nimesil - środki ostrożności

Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.2 oraz ryzyko dotyczące przewodu pokarmowego i sercowo-naczyniowego podane poniżej).

W przypadku braku spodziewanej skuteczności leczenie należy przerwać.

Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Nimesil z innymi lekami z grupy NLPZ włączając selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2.

Pacjentom przyjmującym Nimesil należy zalecić powstrzymanie się od stosowania innych leków przeciwbólowych.

W rzadkich przypadkach podawania produktu leczniczego Nimesil opisywano wystąpienie ciężkich reakcji ze strony wątroby, w tym również niezwykle rzadkich przypadków prowadzących do zgonu (patrz również punkt 4.8). U pacjentów, u których w czasie podawania produktu leczniczego Nimesil wystąpią objawy mogące świadczyć o uszkodzeniu wątroby (m.in. jadłowstręt, nudności, wymioty, bóle brzucha, uczucie nadmiernego zmęczenia, ciemne zabarwienie moczu) lub, u których stwierdzone zostaną nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby leczenie należy przerwać. U takich pacjentów nie należy ponownie podawać nimesulidu w przyszłości. Uszkodzenie wątroby, w większości przypadków przemijające, opisywano nawet po krótkotrwałym leczeniu nimesulidem.

U pacjentów, u których podczas stosowania nimesulidu wystąpi gorączka i (lub) objawy przypominające objawy grypy, leczenie powinno zostać przerwane.

Krwawienie, owrzodzenie lub perforacja przewodu pokarmowego mogą wystąpić w każdym momencie leczenia z lub bez objawów ostrzegawczych lub zdarzeń dotyczących przewodu pokarmowego w wywiadzie.

W przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego, nimesulid należy bezzwłocznie odstawić. Należy zachować ostrożność w przypadku podawania nimesulidu pacjentom z zaburzeniami przewodu pokarmowego, w tym z chorobą wrzodową żołądka w wywiadzie, po przebytych krwawieniach z przewodu pokarmowego, z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy lub chorobą Leśniowskiego-Crohna.

Opisywano krwawienia z przewodu pokarmowego, chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy i perforacje mogące prowadzić do zgonu w przypadku stosowania wszystkich NLPZ,. Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy i perforacji zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawek NLPZ, jest większe u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie, w szczególności jeżeli było powikłane krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3) oraz u osób w podeszłym wieku. U takich osób leczenie należy rozpoczynać od najmniejszych skutecznych dawek.

U takich pacjentów oraz u pacjentów wymagających jednoczesnego podawania kwasu acetylosalicylowego w małej dawce lub innych leków, które mogą zwiększać ryzyko zdarzeń dotyczących przewodu pokarmowego należy rozważyć jednoczesne podawanie z lekami o działaniu ochronnym na błonę śluzową żołądka (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej) (patrz poniżej i punkt 4.5).

Pacjenci, u których w wywiadzie występują działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, w szczególności osoby w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszystkie nieprawidłowe objawy brzuszne (szczególnie krwawienie z przewodu pokarmowego), w szczególności na początku leczenia.

Należy zalecić ostrożność u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub serca, ponieważ podczas stosowania produktu leczniczego Nimesil może spowodować pogorszenie czynności nerek. W przypadku pogorszenia czynności nerek leczenie należy przerwać (patrz również punkt 4.5).

Pacjenci w podeszłym wieku są szczególnie podatni na występowanie objawów niepożądanych po podaniu leków z grupy NLPZ, w tym na występowanie krwawień i perforacji przewodu pokarmowego, które mogą prowadzić do zgonu oraz zaburzeń czynności nerek, serca i wątroby. Z tego względu zalecane jest prowadzenie dokładniejszej obserwacji klinicznej w przypadku pacjentów z tej grupy.

Ponieważ nimesulid może zaburzać czynność płytek krwi, należy zachować ostrożność podczas podawania go pacjentom ze skazą krwotoczną (patrz również punkt 4.3). Należy jednak pamiętać, że produkt leczniczy Nimesil nie może zastępować kwasu acetylosalicylowego w profilaktyce chorób układu krążenia.

Stosowanie nimesulidu może niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet, toteż nie jest zalecany u kobiet planujących ciążę. W przypadku kobiet mających trudności z zajściem w ciążę oraz diagnozowanych z powodu niepłodności należy rozważyć odstawienie produktu leczniczego (patrz punkt 4.6).

Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia, ponieważ zatrzymanie płynów i obrzęki były zgłaszane w związku z leczeniem NLPZ.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ, (szczególnie w dużych dawkach i przez długi okres czasu) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Brak wystarczających danych aby wykluczyć takie ryzyko dla produktu leczniczego Nimesil.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych powinni być leczeni

produktem leczniczym Nimesil bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

Bardzo rzadko, opisywano w związku ze stosowaniem NLPZ występowanie ciężkich reakcji skórnych niektórych ze skutkiem śmiertelnym, w tym złuszczającego zapalenia skóry, zespołu Stevensa-Johnsona i toksycznej martwicy naskórka (patrz punkt 4.8). Wydaje się, że największe ryzyko wystąpienia tych reakcji występuje na początku leczenia: w większości przypadków początek takiej reakcji występuje w trakcie pierwszego miesiąca leczenia. W razie wystąpienia pierwszych oznak wysypki skórnej, zmian na błonie śluzowej lub innych objawów nadwrażliwości, należy odstawić produkt leczniczy Nimesil.

Produkt leczniczy Nimesil zawiera sacharozę: należy to uwzględnić podając produkt pacjentom z cukrzycą i pacjentom stosującym dietę ubogokaloryczną. Pacjenci, u których występuje nietolerancja niektórych cukrów przed zastosowaniem produktu leczniczego powinni skonsultować się z lekarzem.

Nimesil - przedawkowanie

Objawami ostrego przedawkowania NLPZ są zwykle: śpiączka, senność, nudności, wymioty oraz ból w nadbrzuszu i na ogół objawy ustępują po zastosowaniu odpowiedniego leczenia. W rzadkich przypadkach może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego. W rzadkich przypadkach może wystąpić nadciśnienie tętnicze, ostra niewydolność nerek, zatrzymanie oddechu lub śpiączka. Opisywano przypadki wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu terapeutycznych dawek NLPZ, te same reakcje mogą być również następstwem przedawkowania.

Leczenie przedawkowania NLPZ obejmuje postępowanie objawowe i podtrzymujące. Nie ma specyficznego antidotum. Dotychczas brak danych dotyczących możliwości usuwania nimesulidu przy pomocy hemodializy, ale jeśli uwzględnić duży stopień wiązania tego produktu leczniczego z białkami osocza (do 97,5%), przydatność hemodializ w leczeniu przedawkowania wydaje się być raczej wątpliwa. W przypadku wczesnej fazy zatrucia (do 4 godzin) oraz zatrucia dużymi dawkami leków zalecane jest indukowanie wymiotów i podawanie węgla aktywowanego (60 do 100 g u dorosłych pacjentów) oraz (lub) stosowanie osmotycznych leków przeczyszczających. Takie metody postępowania jak wymuszona diureza, alkalizacja moczu, hemodializa lub hemoperfuzja mogą okazać się nieskuteczne ze względu na duży stopień wiązania produktu leczniczego z białkami. Należy monitorować czynność wątroby i nerek.

Nimesil - przeciwwskazania

Znana nadwrażliwość na nimesulid lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, nieżyt nosa, pokrzywka) na kwas

acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Objawy uszkodzenia wątroby wywołane podaniem nimesulidu w wywiadzie.

Jednoczesna ekspozycja na substancje o potencjalnym działaniu uszkadzającym wątrobę.

Uzależnienie od alkoholu, leków lub narkotyków.

Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, przebyte, nawracające epizody choroby wrzodowej lub

krwawień z przewodu pokarmowego, krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego w wywiadzie oraz

inne czynne krwawienia i choroby przebiegające z krwawieniem.

Ciężkie zaburzenia krzepnięcia.

Ciężka niewydolność serca.

Ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby.

Pacjenci z gorączką i (lub) objawami grypopodobnymi. Dzieci poniżej 12 lat.

Trzeci trymestr ciąży i okres karmienia piersią (patrz punkty 4.6 i 5.3).

Nimesil - działania niepożądane

Poniżej wymieniono działania niepożądane stwierdzone podczas badań klinicznych* (przeprowadzonych z udziałem około 7800 pacjentów) oraz monitorowania produktu leczniczego po jego wprowadzeniu do obrotu. Objawy podzielono na występujące bardzo często (> 1/10), często (> 1/100, < 1/10), niezbyt często (> 1/1000, < 1/100), rzadko (> 1/10000, < 1/1000) i bardzo rzadko (< 1/10000), nie znana (nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu

Rzadkie

Niedokrwistość*

chłonnego

Eozynofilia*

Bardzo rzadkie

Małopłytkowość

Pancytopenia

Plamica

Zaburzenia układu

Rzadkie

Nadwrażliwość*

immunologicznego

Bardzo rzadkie

Anafilaksja

Zaburzenia metabolizmu i

Rzadkie

Hiperkaliemia*

odżywiania

Zaburzenia psychiczne

Rzadkie

Lęki* Niepokój * Koszmary senne*

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt częste

Zawroty głowy

Bardzo rzadkie

Bóle głowy Senność

Encefalopatia (zespół Reya)

Zaburzenia oka

Rzadkie

Zamazane widzenie*

Bardzo rzadkie

Zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Bardzo rzadkie

Zawroty głowy

Zaburzenia serca

Rzadkie

Tachykardia*

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt częste

Nadciśnienie*

Rzadkie

Krwawienia*

Zmiany ciśnienia tętniczego* Uderzenia gorąca*

Zaburzenia układu

Niezbyt częste

Duszność*

oddechowego, klatki piersiowej i

Bardzo rzadkie

Astma

śródpiersia

Skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Częste

Biegunka* Nudności* Wymioty*

Niezbyt częste

Zaparcia* Wzdęcia *

Zapalenie błony śluzowej żołądka* Krwawienie z przewodu pokarmowego Owrzodzenie i perforacja dwunastnicy Owrzodzenie i perforacja żołądka

 

Bardzo rzadkie

Bóle brzucha Niestrawność Zapalenie jamy ustnej Smoliste stolce

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

(patrz punkt 4.4 "Specjalne ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności")

Często

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Bardzo rzadkie

Zapalenie wątroby

Piorunujące zapalenie wątroby (włączając

przypadki śmiertelne)

Żółtaczka

Cholestaza

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt częste

Świąd* Wysypka*

Zwiększona potliwość*

Rzadkie

Rumień* Zapalenie skóry*

Bardzo rzadkie

Pokrzywka

Obrzęk naczynioruchowy Obrzęk twarzy Rumień wielopostaciowy Zespół Stevensa-Jonsona Toksyczna nekroliza naskórka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadkie

Bolesne oddawanie moczu* Krwiomocz* Zatrzymanie moczu*

Bardzo rzadkie

Niewydolność nerek Skąpomocz

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt częste

Obrzęki*

Rzadkie

Złe samopoczucie* Osłabienie *

Bardzo rzadkie

Nadmierne obniżenie temperatury ciała

*częstość oceniana na podstawie badań klinicznych

Najczęściej obserwowano działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego. Chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacje lub krwawienia z żołądka i (lub) dwunastnicy, w niektórych przypadkach zakończone zgonem, obserwowano szczególnie u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Po zastosowaniu nimesulidu występowały: nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, zaparcia, niestrawność, ból w podbrzuszu, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy oraz choroby Crohna (patrz punkt 4.4). Rzadziej obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka.

Reakcje pęcherzowe łącznie z zespołem Stevensa-Johnsona i martwicą toksyczno-rozpływną naskórka (bardzo rzadko).

Po zastosowaniu leków z grupy NLPZ obserwowano: obrzęki, nadciśnienie i niewydolność serca.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar) (patrz punkt 4.4).

Nimesil - ciąża i karmienie piersią

Nimesil jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3).

Ciąża

Działanie hamujące na syntezę prostaglandyn może mieć negatywny wpływ na przebieg ciąży i (lub) rozwój embrionu lub płodu. Dane z badań farmakoepidemiologicznych sugerują zwiększone ryzyko poronienia i zaburzeń budowy serca oraz wytrzewienia po zastosowaniu inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Całkowite ryzyko zaburzeń budowy układu sercowo-naczyniowego zwiększało się z mniej niż 1% do około 1,5%. Uważa się, iż ryzyko zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawki i czasu trwania leczenia. W badaniach na zwierzętach wykazano, że podawanie inhibitora syntezy prostaglandyn powodowało poronienie przed lub po zagnieżdżeniu się jaja płodowego oraz śmiertelność embrionu lub płodu. Dodatkowo u zwierząt, którym podawano inhibitor syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy obserwowano zwiększoną częstość występowania różnych wad płodu włączając zaburzenia budowy układu sercowo-naczyniowego. Nie zaleca się stosowania nimesulidu u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, poza przypadkami zdecydowanej konieczności. Jeżeli nimesulid jest stosowany u kobiet planujących zajście w ciążę lub podczas pierwszego lub drugiego trymestru ciąży należy stosować możliwie najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy okres.

Podczas trzeciego trymestru ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą narażać płód na:

- działanie toksyczne na serce i płuca (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym),

- zaburzenia czynności nerek, które mogą prowadzić do niewydolności nerek z małowodziem,

kobietę i płód pod koniec ciąży na:

- możliwość wydłużenia czasu krwawienia, działanie antyagregacyjne, które może wystąpić nawet po zastosowaniu małych dawek

- hamowanie skurczów macicy, co może powodować opóźnianie lub przedłużanie porodu. Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy nimesulid przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Nimesil jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią (patrz punkty 4.3 i 5.3).

Nimesil - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań mających na celu ocenę wpływu produktu leczniczego Nimesil na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn. Jednak pacjenci, u których w czasie przyjmowania produktu leczniczego Nimesil występują zawroty głowy, zaburzenia równowagi lub senność powinni unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Nimesil - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Nimesulidum

  Dostępne opakowania
  Nimesil

  Nimesil

  granulat do przygotowania zawiesiny doustnej - 9 sasz.a 2g - 0,1 g
  LABORATORI GUIDOTTI S.P.A
  Nimesil

  Nimesil

  granulat do przygotowania zawiesiny doustnej - 15 sasz.a 2g - 0,1 g
  LABORATORI GUIDOTTI S.P.A
  Nimesil

  Nimesil

  granulat do przygotowania zawiesiny doustnej - 30 sasz.a 2g - 0,1 g
  LABORATORI GUIDOTTI S.P.A
  17,83 zł
  Powiązane artykuły
  Badania

  Przebieg badania ginekologicznego

  Wizyta u lekarza ginekologa, a szczególnie badanie narządu rodnego, budzi obawę wśród kobiet, dlatego, że dotyczy najbardziej intymnej części ciała. Lekarz ginekolog powinien dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować lęk i stres pacjentki. Najważniejszą...

  Bolesne miesiączkowanie

  Metody na bóle menstruacyjne

  Metody na bóle menstruacyjne

  Menstruacja, dni płodne, owulacja to nierozłączne elementy życia każdej kobiety. Niestety nie zawsze należą do przyjemnych. Wahania nastroju, „wilczy" apetyt to niechybne znaki, że zbliża się okres, a wraz z nim, niestety, bóle menstruacyjne. Bolesna...

  Ważne tematy

  Ważny Temat - Zapewnij sobie komfort w "te dni"

  Ważny Temat - Zapewnij sobie komfort w "te dni"

  Organizm kobiety funkcjonuje między innymi w oparciu o cykl miesiączkowy. Nawet, jeśli kobieta nie prowadzi kalendarza menstruacyjnego, jest w stanie przewidzieć, kiedy nadejdą te dni. Objawy miesiączki związane są z wahaniami stężenia hormonów. O pierwszych...

  Ważne tematy

  Temat Miesiąca - Nie tracę czasu na PMS

  Zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS) nie jest kobiecym wymysłem. Okazuje się, że bardzo duża część pań skarży się na symptomy, które pojawiają się nawet na ok. 10 dni przed pierwszym dniem miesiączki i które bardzo utrudniają im codzienne funkcjonowanie....

  Temat Miesiąca - Nie tracę czasu na PMS

  Przyłącz się do akcji #NieTracęDni i zmień spojrzenie na PMS!

  Przyłącz się do akcji #NieTracęDni i zmień spojrzenie na PMS!

  Artykuł sponsorowany Wokół zespołu napięcia przedmiesiączkowego (ang. premenstrualsyndrome, PMS) narosło wiele krzywdzących mitów i złośliwych komentarzy. Kampania #NieTracęDni chce się z nimi rozprawić i uświadomić wszystkim, którzy naśmiewają się z...

  Zespół napięcia przedmiesiączkowego – przyczyny, objawy, leczenie

  PMS - objawy, leczenie, jak sobie radzić, czy PMS to choroba?

  PMS - objawy, leczenie, jak sobie radzić, czy PMS to choroba?

  Co to jest PMS? Ten tajemniczy skrót wywodzi się z angielskiego Premenstrual Syndrome, które tłumaczymy jako zespół napięcia przedmiesiączkowego. To około 300 objawów, które mogą pojawić się na kilkanaście lub kilka dni przed miesiączką. U każdej kobiety...

  Bolesne miesiączkowanie

  Bolesne miesiączki - przyczyny, objawy, leczenie, endometrioza, pcos

  Bolesne miesiączki - przyczyny, objawy, leczenie, endometrioza, pcos

  Bolesne miesiączki - tak powszechnie określa się silne bóle kurczowe okolicy krzyżowej oraz podbrzusza, występujące u kobiet podczas menstruacji. Bóle dają o sobie znać z reguły tuż przed okresem i na jego początku. Jest to stosunkowo częsta przypadłość...

  Hormony - charakterystyka, działanie i możliwe choroby endokrynologiczne

  Działanie mózgu u kobiet zmienia się wraz z wahaniem poziomu hormonów

  Mimo że już od jakieś czasu wiadomo, że struktura mózgu nawet w dorosłości nie jest niezmienna, ostatnio badacze dokonali niezwykłego odkrycia. Naukowcy z Instytutu Nauk Kognitywnych i Neuronauk im. Maxa Plancka zauważyli, że mózg jest nie tylko w stanie...

  Ważny Temat - Zapewnij sobie komfort w "te dni"

  Castagnus - skuteczna broń w walce z PMS

  Castagnus - skuteczna broń w walce z PMS

  Miesiączka, choć jest stanem zupełnie naturalnym, przez wiele pań postrzegana jest jako "zło konieczne". Uciążliwe mogą być nie tylko same krwawienia, ale także następujące w trakcie cyklu zmiany stężeń hormonów, które z kolei mogą wpływać zarówno na...