Lipanthyl Supra 215

zobacz opinie o produkcie »
Cena
33,81 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,215 g
Ilość
30 tabl. (3 blist.x10szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: BGP PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.

Lipanthyl Supra 215 - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Lipanthyl Supra 160mg a poziom triglicerydów

Brałam lipanthyl supra 160 mg raz dziennie po jednej tabletce przez okres około trzech lat. Zaczęło się od przekroczeniu trójglicerydów -212,pozostały cholesterol w normie.Lekarz bardzo chętnie przepisywał mi lek lipanthyl supra,twierdząc ,że muszę go brać do końca życia.W między czasie wzięłam się za siebie,ważąc prawie 100 kg,postanowiłam nauczyć się pływać. Chodzę na basen...

Lek Lipanthyl Supra a bóle łydek

biore od dwoch tygodni lek lipanthyl supra bo mialam trojglicerydy 223 lekarz rodzinny kazal mi po pl roku skontrolowac sie czy to nie za dlugo? i czy po tych tabletkach moga bolec lydki bo mnie wieczorem bloa a tabletke biore o 18 tej

Poziom trójglicerydów i LDL u 39-latka

Witam,trójglicerydy mam ponad 1068 , a LDL ponad 350 co powinienem zrobić, dodam ze mieszkam i pracuję w Holandi, byłem chwilę w Polsce i zdążyłem zrobić badania biorę leki o nazwie Lipanthyl Supra 160 ale nic po za tym. dodam też że tłuszcze odkładają mi się na wątrobie i też z nią jest kiepsko, nie wiem co dalej robić.Mam nadzieję że dostanę jaką kolwiek odpowiedź

Czy konieczne jest stałe przyjmowanie leków obniżających poziom tłuszczów we krwi?

Od około 3 lat leczę się z powodu wysokiego stężenia trójglicerydów i cholesterolu. Obecnie leczenie przyniosło rezultaty wpostaci obniżenia poziomu tych substancji. Przez więszkość leczenia zażywałem lipanthyl 160 supra okresowo 215 . W obecnej chwili leki mam zamienione na atoris 30 mg czy to dobry wybór? Czy te leki muszę już przyjmować stale skoro cały czas mam podwyższone...

POKAŻ WIĘCEJ

Lipanthyl Supra 215 - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Lipanthyl Supra 215 - opis

Lipanthyl Supra 215 mg jest wskazany do stosowania jako dodatek do diety oraz innych, terapii niefarmakologicznych (np. ćwiczenia fizyczne, utrata masy ciała) w następujących przypadkach:

− Leczenie ciężkiej hipertrójglicerydemii z niskim poziomem cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) lub bez.

− Mieszana hiperlipidemia, jeżeli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie są one tolerowane.

Lipanthyl Supra 215 - skład

Każda tabletka zawiera 215,0 mg fenofibratu (Fenofibratum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka zawiera:

− 134,4 mg laktozy jednowodnej

− 2,28 mg żółcieni pomarańczowej (E110) lak

− 5,31 mg czerwieni Allura AC (E129) lak

− 0,6 mg lecytyny sojowej

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Lipanthyl Supra 215 - dawkowanie

Odpowiedź na leczenie należy kontrolować poprzez oznaczanie stężeń lipidów w surowicy. Jeśli odpowiednia odpowiedź nie zostanie uzyskana po kilku miesiącach (np. 3 miesiące), należy rozważyć leczenie uzupełniające lub zmianę leczenia.

Dawkowanie: Dorośli:

Zalecana dawka początkowa to 1 tabletka 160 mg leku LipanthylSupra 160 na dobę.

Dawka może zostać zwiększona do 215 mg na dobę, tzn. do 1 tabletki Lipanthyl Supra 215 mg.

U pacjentów obecnie leczonych jedną kapsułką zawierającą 267 mg fenofibratu (Lipanthyl 267 M) można ją zamienić na jedną tabletkę Lipanthyl Supra 215 mg bez uzupełniania dawki.

Populacje specjalne

Pacjenci w podeszłym wieku:

U osób w podeszłym wieku, bez zaburzeń czynności nerek, zalecana jest dawka jak dla dorosłych.

Zaburzenia czynności nerek:

Zmniejszenie dawki jest zalecane u pacjentów, u których występują zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min). Z tego powodu nie zaleca się stosowania produktu Lipanthyl Supra 215 mg u pacjentów z niewydolnością nerek.

Zaburzenia czynności wątroby:

Lipanthyl Supra 215 mg nie jest zalecany ze względu na brak danych klinicznych dotyczących pacjentów z niewydolnością wątroby.

Dzieci i młodzież:

Bezpieczeństwo i skuteczność fenofibratu u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat nie zostało ustalone. Brak dostępnych danych. Dlatego nie zaleca się stosowania fenofibratu u chorych poniżej 18 lat.

Sposób podawania:

Tabletkę należy połknąć w całości w czasie posiłku.

Lipanthyl Supra 215 - środki ostrożności

Wtórne przyczyny hiperlipidemii:

Wtórne przyczyny hiperlipidemii takie, jak: niekontrolowana cukrzyca typu 2, niedoczynność tarczycy, zespół nerczycowy, dysproteinemia, choroby wątroby z zastojem żółci, leczenie farmakologiczne, alkoholizm, powinny być odpowiednio leczone przed rozważeniem rozpoczęcia terapii fenofibratem. U pacjentek z hiperlipidemią przyjmujących estrogeny lub środki antykoncepcyjne zawierające estrogeny należy sprawdzić czy hiperlipidemia jest pierwotna czy wtórna (możliwe zwiększenie stężenia lipidów spowodowane estrogenami podawanymi doustnie).

Czynność wątroby:

Obserwowano zwiększenie aktywności aminotransferaz u niektórych pacjentów. Przez pierwsze 12 miesięcy podawania leku zaleca się monitorowanie aktywności aminotransferaz co 3 miesiące, następnie okresowo. Należy zwrócić uwagę na pacjentów, u których aktywność aminotransferaz zwiększyła się i odstawić lek, jeżeli aktywność AspAT (SGOT) i AlAT (SGPT) zwiększy się powyżej wartości 3-krotnego górnego limitu wartości uznanych za prawidłowe. Jeśli pojawią się symptomy wskazujące na zapalenie wątroby (np. żółtaczka lub świąd) i rozpoznanie zostanie potwierdzone przez testy laboratoryjne leczenie fenofibratem należy przerwać.

Trzustka:

Zgłaszano przypadki zapalenia trzustki u pacjentów przyjmujących fenofibrat (patrz punkt 4.3 i 4.8). Wystąpienie zapalenia trzustki może być wynikiem braku skutecznego leczenia u pacjentów z ciężką hipertrójglicerydemią, bezpośredniego wpływu leku lub może być spowodowane wtórnie przez tworzenie się kamieni w drogach żółciowych lub złogów zatykających przewód żółciowy wspólny.

Mięśnie:

Po podaniu fibratów i innych leków zmniejszających stężenie lipidów donoszono o działaniu toksycznym na mięśnie, w tym o rzadkich przypadkach rabdomiolizy z uszkodzeniem nerek lub bez. Częstość wystąpienia tych zaburzeń zwiększa się u pacjentów z hipoalbuminemią i współistniejącą niewydolnością nerek.

U pacjentów, u których istnieją czynniki predestynujące do miopatii i (lub) rozpadu mięśni poprzecznie prążkowanych, w tym: wiek powyżej 70 lat, osobnicza lub rodzinna skłonność do chorób mięśni, zaburzenia czynności nerek, niedoczynność tarczycy i spożywanie dużych ilości alkoholu, możliwość wystąpienia rozpadu mięśni prążkowanych jest większa. Należy bardzo dokładnie ocenić stosunek ryzyka i korzyści leczenia u tych pacjentów przed rozpoczęciem leczenia.

Działanie toksyczne na mięśnie należy podejrzewać u pacjentów odczuwających rozsiane bóle mięśniowe, u których występuje zapalenie, kurcze, osłabienie mięśni i (lub) znaczny wzrost aktywności kinazy kreatynowej (stężenie CK przekraczające wartość 5-krotności górnej granicy normy). W takim przypadku należy przerwać leczenie fenofibratem.

Ryzyko działania toksycznego na mięśnie może się zwiększyć, jeśli lek jest stosowany z innym fibratem lub inhibitorem reduktazy HMG–CoA, zwłaszcza jeśli poprzednio występowały choroby mięśni. W związku z tym leczenie skojarzone fenofibratem i inhibitorem reduktazy HMG–CoA lub innym fibratem należy stosować wyłącznie u pacjentów z ciężką mieszaną dyslipidemią i dużym ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej, u których nie występowały wcześniej choroby mięśni i u pacjentów tych należy monitorować działanie toksyczne na mięśnie.

Czynność nerek:

W zaburzeniach czynności nerek może być potrzeba zmniejszenia dawki, w zależności od klirensu kreatyniny (patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania).

Zmniejszenie dawki należy rozważyć u pacjentów w podeszłym wieku z niewydolnością nerek.

Leczenie powinno być przerwane w przypadku zwiększenia stężenia kreatyniny powyżej 50% GGN (górna granica normy). Zaleca się wykonanie pomiaru stężenia kreatyniny w czasie pierwszych trzech miesięcy po rozpoczęciu leczenia, a następnie okresowo w trakcie leczenia (zalecana dawka, patrz punkt 4.2. Dawkowanie i sposób podawania).

Substancje pomocnicze:

Ponieważ produkt ten zawiera laktozę nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Lipanthyl Supra 215 mg zawiera żółcień pomarańczową (E110) lak i czerwień Allura AC (E129) lak; substancje pomocnicze, które mogą powodować reakcje nadwrażliwości.

Lipanthyl Supra 215 - przedawkowanie

Raportowano bardzo rzadkie przypadki przedawkowania fenofibratu. W większości przypadków nie występowały objawy przedawkowania.

Brak swoistej odtrutki. Jeśli podejrzewa się przedawkowanie należy je leczyć objawowo i zastosować leczenie podtrzymujące, jeśli jest to konieczne. Fenofibrat nie może być usunięty na drodze hemodializy.

Lipanthyl Supra 215 - przeciwwskazania

- Niewydolność wątroby (w tym żółciowa marskość wątroby oraz niewyjaśnione przedłużające się zaburzenia funkcji wątroby)

- Znana choroba pęcherzyka żółciowego

- Ciężka niewydolność nerek

- Przewlekłe lub ostre zapalenie trzustki z wyłączeniem ostrego zapalenia trzustki spowodowanego ciężką hipertrójglicerydemią

- Uczulenie na światło lub reakcje fototoksyczne podczas stosowania fibratów lub ketoprofenu

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w pkt 6.1

Ponadto LipanthylSupra 215 mg nie powinien być stosowany u pacjentów z nadwrażliwością na orzeszki ziemne, olej arachidowy, lecytynę sojową lub na pochodne produkty, ze względu na ryzyko reakcji nadwrażliwości.

Lipanthyl Supra 215 - działania niepożądane

Do najczęściej raportowanych działań niepożądanych podczas stosowania fenofibratu należą zaburzenia trawienne, żołądkowe lub jelitowe.

Następujące działania niepożądane były obserwowane w trakcie badania klinicznego kontrolowanego placebo (n=2344) z poniżej przedstawioną częstością:

Klasyfikacja układów i narządów

MedDRA

Częste

≥1/100, < 1/10

Niezbyt częste

≥1/1000, < 1/100

Rzadkie

≥1/10 000, < 1/

1 000

Bardzo rzadkie < 1/10 000 w tym pojedyncze przypadki

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

   

Zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie liczby białych krwinek

 

Zaburzenia układu immunologicznego

   

Nadwrażliwość

 

Zaburzenia układu nerwowego

 

Ból głowy

Zmęczenie i zawroty głowy

 

Zaburzenia naczyniowe

 

Choroba zakrzepowozatorowa

(zatorowość płucna, zakrzepica żył hcikobęłg)٭

   

Zaburzenia żołądka i

jelit

Objawy przedmiotowe i podmiotowe ze

strony żołądka i

jelit

(bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia)

Zapalenie trzustki*

   

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności aminotransferaz (patrz punkt 4.4)

Kamica żółciowa (patrz punkt 4.4)

Zapalenie wątroby

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Nadwrażliwość skóry

(np. wysypka, świąd, pokrzywka)

Łysienie

Nadwrażliwość na światło

 

Zaburzenia mięśniowo – szkieletowe i tkanki łącznej

 

Zaburzenia mięśni (np. mialgie, zapalenie mięśni, skurcze i osłabienie mięśni)

   

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

 

Zaburzenia seksualne

   

Badania diagnostyczne

 

Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Zwiększenie stężenia mocznika we krwi

 

٭ uinadab obecalp mynawolortnok ,mynawozimodnar w FIELD przeprowadzonym z udziałem 9795 pacjentów z cukrzycą typu 2, zaobserwowano znamienny statystycznie wzrost liczby przypadków zapalenia trzustki u pacjentów przyjmujących fenofibrat w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo (0,8% do 0,5%; p=0,031). W tym samym badaniu odnotowano znamienny statystycznie wzrost częstości występowania zatorowości płucnej (0,7% w grupie otrzymującej placebo do 1,1% w grupie otrzymującej fenofibrat; p=0,022) i nieznamienny statystycznie wzrost częstości występowania zakrzepicy żył głębokich (placebo: 1,0% [48/4900 pacjentów], fenofibrat: 1,4% [67/4895 pacjentów]; p=0,074).

Dodatkowo do działań niepożądanych raportowanych w trakcie badania klinicznego, następujące działania niepożądane były zgłaszane spontanicznie po wprowadzeniu produktu Lipanthyl Supra 215 mg do obrotu. Nie można było określić precyzyjnie częstości występowania tych działań niepożądanych i zostały zakwalifikowane jako „częstość nieznana”.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Śródmiąższowa choroba płuc.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Rabdomioliza.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: żółtaczka, powikłania kamicy żółciowej (np. zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie dróg żółciowych, kolka żółciowa).

Lipanthyl Supra 215 - ciąża i karmienie piersią

Ciąża:Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania fenofibratu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Działanie embriotoksyczne wystąpiło po dawkach równoważnych z dawką toksyczną dla matki (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko stosowania u ludzi jest nieznane. Dlatego też u kobiet w ciąży Lipanthyl Supra 215 mg tabletki powlekane należy stosować po dokładnym ocenieniu korzyści i ryzyka.

Karmienie piersią:Nie wiadomo czy fenofibrat przenika do mleka matki. Wpływ na noworodka/niemowlę nie może być wykluczony. W związku z tym nie należy stosować fenofibratu u kobiet karmiących piersią.

Lipanthyl Supra 215 - prowadzenie pojazdów

Lipanthyl Supra 215 mg nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu lub wpływ ten jest nieistotny.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Lipanthyl Supra 215 - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Fenofibratum

  Jest to substancja działająca uspokajająco, a w większych dawkach nasennie i przeciwdrgawkowo. Wykazuje działanie hamujące na OUN: podwzgórze, układ siatkowaty, korę mózgu. Powoduje osłabienie napięcia mięśni gładkich i działa przeciwskurczowo. Stosuje sie w częściowych i uogólnionych napadach padaczkowych oraz jako lek uspokajający.

  Dostępne opakowania
  Lipanthyl Supra 215

  Lipanthyl Supra 215

  tabletki powlekane - 30 tabl. (3 blist.x10szt.) - 0,215 g
  BGP PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.
  33,81 zł
  Powiązane artykuły
  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Antydepresanty przyczyną udaru!

  Depresja może być poważniejsza w skutkach niżby się wydawało. Ostatnie badania przeprowadzone przez naukowców z Harvardu wykazały, że kobiety, które cierpią z powodu depresji oraz te, które zażywają antydepresanty, są bardziej podatne na udar mózgu. Udowodniono...

  Newsy - zdrowie

  Dlaczego warto pić sok z buraka przed ćwiczeniami?

  Dlaczego warto pić sok z buraka przed ćwiczeniami?

  Według badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Wake Forest spożycie suplementów na bazie soku z buraka przed rozpoczęciem ćwiczeń usprawnia działanie mózgów osób dorosłych. Jak tłumaczy prof. W. Jack Rejeski, współautor badania, zaczynając...

  Niezbędnik pacjenta

  W aptece głównie leki refundowane

  W aptece głównie leki refundowane

  W aptekach leki refundowane, a suplementy w sprzedaży poza tymi placówkami - to jedna z wielu propozycji zmian dotyczących rynku aptecznego, jakie szykuje ministerstwo zdrowia. Resort chce, by apteka była miejscem ochrony zdrowia, a nie zwykłym sklepem,...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Kuracja Konrada kosztuje miliony. Lek nie jest refundowany

  Kuracja Konrada kosztuje miliony. Lek nie jest refundowany

  "Mamo, podano mi lek śmierci" - 15 czerwca Konrad wysłał do rodziców takiego smsa. To lek ratujący życie. Gdyby go nie dostał, umarłby w ciągu miesiąca. Dlaczego więc „lek śmierci"? Bo umrze również wtedy, gdy nie dostanie następnej dawki. A takiej nie...

  Niezbędnik pacjenta

  7 pytań, które lekarz chciałby od ciebie usłyszeć

  7 pytań, które lekarz chciałby od ciebie usłyszeć

  Czasy, gdy lekarz był wyrocznią i o rodzaju podejmowanego leczenia decydował bez poinformowania o tym pacjenta minęły bezpowrotnie. Dziś specjaliści dążą do nawiązania kontaktu z chorym. Liczą, że dzięki temu uda się nie tylko wyeliminować chorobę, ale...

  Otyłość

  Witkowski: jestem gruby od leków (WIDEO)

  Witkowski: jestem gruby od leków (WIDEO)

  Michał Witkowski zmaga się z nadwagą. Za jego problemami z wagą nie stoi jednak niezdrowy styl życia i brak ruchu. Celebryta regularnie zażywa antydepresanty. Sprawiają one, że nie może pozbyć się nadwagi, jednak jak sam mówi, tylko dzięki nim czuje...

  Leki i suplementy

  Polacy wydają coraz więcej na leki (WIDEO)

  Polacy wydają coraz więcej na leki (WIDEO)

  Rynek farmaceutyczny generalnie rośnie od wielu lat. Jedyny rok, w którym odnotowaliśmy ujemną dynamikę rynku to był rok 2012, kiedy wchodziła nowa ustawa i to spowodowało pewnie zakłócenia w zakresie wzrostu rynku farmaceutycznego. Natomiast przez...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leków przeciwzakrzepowych

  W ramach ogólnopolskiej kampanii „Lek bezpieczny" w Warszawie zorganizowano konferencję „Leki przeciwzakrzepowe - skuteczność i bezpieczeństwo stosowania"... Czym są leki przeciwzakrzepowe? Leki przeciwzakrzepowe, czyli inaczej antykoagulanty, to...

  Leki i suplementy

  Popularny lek uspokajający wycofany z obrotu

  Popularny lek uspokajający wycofany z obrotu

  Decyzją Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, z obrotu zostaje wycofany popularny lek uspokajający. Decyzji GIF nadano rygor natychmiastowej wykonalności. **Wycofanie dotyczy leku Hydroxyzine Hydrochloride Injection USP (2 ml ampułki) z serii o numerze...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leki przeciwzakrzepowe - jak działają, kiedy warto, a kiedy nie należy ich stosować

  Leki przeciwzakrzepowe - jak działają, kiedy warto, a kiedy nie należy ich stosować

  Leki przeciwzakrzepowe nazywane są również antykoagulantami. Jeśli zostaną zastosowane, to powodują wyłączenie jednego lub kilku czynników krzepnięcia krwi. Dzięki nim możliwe jest zahamowanie procesu powstania zakrzepu. Substancją czynną większości leków...