Lipanthyl NT 145

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,145 g
Ilość
30 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: BGP PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.

Lipanthyl NT 145 - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Skutki uboczne leku Lipanthyl

Witam. Mam 52 lata Z uwagi na poziom trójglicerydów 300mg/dl lekarz przepisał mi Lipanthyl 267 /biorę go 2 tygodnie/. Przyznam, że do tej pory dość często i chętnie sięgałam po słodycze. Przy wzroście 164 ważę 60 kg. Proszę o odpowiedź czy lek ten trzeba brać do końca życia. , mimo ,tego, że spadnie poziom trójglicerydów ?Bardzo obawiam się jego skutków ubocznych. Zaznaczam ,że odstawiłam słodycze, więcej się ruszam- codziennie ok 1 godz.

Poziom triglicerydów a Lipanthyl Supra 160mg

Brałam lipanthyl supra 160 mg raz dziennie po jednej tabletce przez okres około trzech lat. Zaczęło się od przekroczeniu trójglicerydów -212,pozostały cholesterol w normie.Lekarz bardzo chętnie przepisywał mi lek,twierdząc ,że muszę go brać do końca życia.W między czasie wzięłam się za siebie,ważąc prawie 100 kg,postanowiłam nauczyć się pływać.Chodzę na basen trzy razy w tygodniu po jednej godzinie pływania,jem pięć razy dziennie,schudłam 21 kg.Cholesterol cały czas mam idealny.W zeszłym tygodni

POKAŻ WIĘCEJ

Lipanthyl NT 145 - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Lipanthyl NT 145 - opis

Lipanthyl NT 145 jest wskazany do stosowania jako dodatek do diety oraz innych, terapii niefarmakologicznych (np. ćwiczenia fizyczne, utrata masy ciała) w następujących przypadkach: - Leczenie ciężkiej hipertrójglicerydemii z niskim poziomem cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) lub bez.

- Mieszana hiperlipidemia, jeżeli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie są one tolerowane. - Mieszana hiperlipidemia u pacjentów należących do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia schorzeń sercowo-naczyniowych, jako dodatek do leczenia statynami, jeżeli stężenie trójglicerdów oraz cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) nie są w wystarczającym stopniu kontrolowane.

Lipanthyl NT 145 - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 145 mg fenofibratu (nanocząsteczki). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Lipanthyl NT 145 - dawkowanie

Produkt leczniczy jest stosowany, w skojarzeniu z dietą, w leczeniu długotrwałym, którego skuteczność należy okresowo kontrolować.

Odpowiedź na leczenie powinna być kontrolowana poprzez oznaczanie stężenia lipidów (cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL i triglicerydów). Jeśli po kilku miesiącach leczenia (np. 3 miesiącach) stężenie lipidów we krwi nie zmniejszy się wystarczająco, należy zastosować dodatkowe lub inne leczenie.

Dawkowanie:

Dorośli:

Zalecana dawka to 1 tabletka 145 mg fenofibratu raz na dobę. Pacjenci dotychczas leczeni kapsułkami o mocy 200 mg lub tabletkami o mocy 160 mg, mogą być leczeni dawką 145 mg fenofibratu bez dalszego dostosowania dawki.

Pacjenci w podeszłym wieku:

U pacjentów w podeszłym wieku zalecana jest zwykła dawka jak dla dorosłych.

Pacjenci z niewydolnością nerek:

U pacjentów z niewydolnością nerek konieczne jest zmniejszenie dawki. Zaleca się stosowanie leku o mniejszej zawartości substancji czynnej (100 mg lub 67 mg fenofibratu).

Schorzenia wątroby:

Nie przeprowadzono badań klinicznych u pacjentów z chorobami wątroby.

Populacja pediatryczna

Bezpieczeństwo i skuteczność fenofibratu u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia nie zostało ustalone. Brak dostępnych danych. Dlatego stosowanie fenofibratu nie jest zalecane u chorych poniżej 18 roku życia.

Sposób podania:

Tabletkę należy połknąć w całości i popić szklanką wody.

Lipanthyl NT 145, tabletki powlekane, może być przyjmowany o każdej porze dnia z posiłkiem lub bez (patrz punkt 5.2.).

Lipanthyl NT 145 - środki ostrożności

Wtórne przyczyny hipercholesterolemii takie, jak: niekontrolowana cukrzyca typu 2, niedoczynność tarczycy, zespół nerczycowy, dysproteinemia, choroby wątroby z zastojem żółci, leczenie farmakologiczne, alkoholizm, powinny być odpowiednio leczone przed rozpoczęciem terapii fenofibratem.

U pacjentek z hiperlipidemią przyjmujących estrogeny lub środki antykoncepcyjne należy sprawdzić czy hiperlipidemia jest pierwotna czy wtórna (możliwe zwiększenie stężenia lipidów spowodowane estrogenami podawanymi doustnie).

Czynność wątroby: tak jak w przypadku innych środków zmniejszających stężenie lipidów możliwe jest zwiększenie aktywności aminotransferaz u niektórych pacjentów. W większości przypadków jest to zwiększenie przemijające, niewielkiego stopnia i bezobjawowe. Przez pierwsze 12 miesięcy podawania leku zaleca się monitorowanie aktywności aminotransferaz co 3 miesiące, a następnie okresowo. Należy zwrócić uwagę na pacjentów, u których aktywność aminotransferaz zwiększyła się i odstawić lek, jeżeli aktywność AspAT i AlAT zwiększy się powyżej wartości trzykrotnego górnego limitu wartości uznanych za prawidłowe. Jeśli wystąpią objawy zapalenia wątroby (np. żółtaczka, świąd) należy wykonać badania laboratoryjne w celu weryfikacji i rozważyć zaprzestanie leczenia fenofibratem.

Trzustka: Zgłaszano przypadki zapalenia trzustki u pacjentów przyjmujących fenofibrat (patrz punkt 4.3 i 4.8). Wystąpienie zapalenia trzustki może być wynikiem braku skutecznego leczenia u pacjentów z ciężką hipertrójglicerydemią, bezpośredniego wpływu leku lub może być spowodowane wtórnie przez tworzenie się kamieni w drogach żółciowych lub złogów zatykających przewody żółciowe wspólne.

Mięśnie: po podaniu fibratów i innych leków zmniejszających stężenie lipidów donoszono o działaniu toksycznym na mięśnie, w tym z bardzo rzadko występującym rozpadzie mięśni prążkowanych. Częstość wystąpienia tych zaburzeń zwiększa się u pacjentów z hipoalbuminemią i współistniejącą niewydolnością nerek. Działanie toksyczne na mięśnie należy podejrzewać u pacjentów odczuwających rozsiane bóle mięśniowe, u których występuje zapalenie, kurcze, osłabienie mięśni i (lub) znaczny wzrost aktywności kinazy kreatynowej (poziom CK 5 razy powyżej normy). W takim przypadku należy przerwać leczenie fenofibratem.

Czynniki predestynujące do miopatii i (lub) rozpadu mięśni prążkowanych to: wiek powyżej 70 lat, osobnicza lub rodzinna skłonność do chorób mięśni, zaburzenia czynności nerek, niedoczynność tarczycy i alkoholizm. U pacjentów z tymi schorzeniami możliwość wystąpienia rozpadu mięśni prążkowanych jest większa. Należy bardzo dokładnie ocenić stosunek ryzyka i korzyści leczenia u tych pacjentów przed rozpoczęciem leczenia.

Ryzyko działania toksycznego na mięśnie może się zwiększyć, jeśli lek jest stosowany z innym fibratem lub inhibitorem reduktazy HMG–CoA, zwłaszcza jeśli poprzednio występowały choroby mięśni. W związku z tym leczenie skojarzone fenofibratem i statyną należy stosować wyłącznie u pacjentów z ciężką mieszaną dyslipidemią i dużym ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej, u których nie występowały wcześniej choroby mięśni. Leczenie skojarzone należy stosować z dużą ostrożnością i u pacjentów należy monitorować działanie toksyczne na mięśnie.

Czynność nerek: Leczenie powinno być przerwane w przypadku zwiększenia stężenia kreatyniny powyżej 50% GGN (górna granica normy).

Zaleca się kontrolowanie stężenia kreatyniny przez pierwsze trzy miesiące terapii, a następnie okresowo (zalecenia dotyczące dawki, patrz punkt 4.2).

Preparat zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Lek zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tego leku.

Pacjenci z nadwrażliwością na lecytynę sojową lub produkty pokrewne nie powinni przyjmować tego leku ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości (patrz punkt 4.3).

Lipanthyl NT 145 - przedawkowanie

Raportowano bardzo rzadkie przypadki przedawkowania fenofibratu. W większości przypadków nie występowały objawy przedawkowania.

Brak swoistej odtrutki. Jeśli podejrzewane jest przedawkowanie należy zastosować płukanie żołądka i leczenie podtrzymujące, jeśli konieczne. Hemodializa nie powoduje usunięcia fenofibratu z organizmu.

Lipanthyl NT 145 - przeciwskazania

- niewydolność wątroby (w tym żółciowa marskość wątroby oraz niewyjaśnione przedłużające się zaburzenia funkcji wątroby np. stale podwyższony poziom aminotransferaz w osoczu) - niewydolność nerek

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na jakąkolwiek substancję pomocniczą

- uczulenie na światło lub reakcje fototoksyczne podczas stosowania fibratów lub ketoprofenu - choroby pęcherzyka żółciowego

- przewlekłe lub ostre zapalenie trzustki z wyjątkiem ostrego zapalenia trzustki z powodu ciężkiej hipertriglicerydemii.

Produkt leczniczy Lipanthyl NT 145 nie powinien być stosowany u pacjentów z alergią na orzeszki ziemne, olej arachidowy, lecytynę sojową lub na pochodne produkty, ze względu na ryzyko reakcji nadwrażliwości.

Lipanthyl NT 145 - działania niepożądane

Do najczęściej raportowanych działań niepożądanych przy stosowaniu fenofibratu należą zaburzenia trawienne, żołądkowe lub jelitowe.

Następujące działania niepożądane były obserwowane w trakcie badania klinicznego kontrolowanego placebo (n=2344) z poniżej przedstawioną częstością:

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Częste

> 1/100, < 1/10

Niezbyt częste

> 1/1000,

< 1/100

Rzadkie

> 1/10.000, < 1/1

000

Bardzo rzadkie < 1/10 000 w tym pojedyncze przypadki

Nieznanaa

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

   

Zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie liczby białych krwinek

   

Zaburzenia układu immunologicz- nego

   

Nadwrażliwość

   

Zaburzenia układu nerwowego

 

Ból głowy

     

Zaburzenia naczyniowe

 

Choroba zakrzepowozatorowa (zatorowość płucna, zakrzepica żył

hcikobęłg)٭

     

Zaburzenia układu oddechowego,

klatki piersiowej i śródpiersia

       

Śródmiąższowe choroby płuc

Zaburzenia

żołądka i jelit

Objawy przedmiotowe i podmiotowe ze

strony żołądka i

jelit

(bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka i wzdęcia z oddawaniem wiatrów) o umiarkowanej ciężkości

Zapalenie trzustki*

     

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności aminotransferaz

(patrz punkt

4.4)

Kamica żółciowa

Zapalenie wątroby (patrz punkt 4.4)

   

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Reakcje nadwrażliwości ze strony skóry (np. wysypka, świąd, pokrzywka)

Łysienie

Nadwrażliwość na światło

   

Zaburzenia mięśniowo – szkieletowe i tkanki łącznej

 

Zaburzenia mięśni (np. mialgie, zapalenie mięśni, skurcze i osłabienie mięśni)

   

Rabdomioliza

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

 

Zaburzenia seksualne

     

Badania diagnostyczne

 

Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Zwiększenie stężenia mocznika we krwi

   

٭ w randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu FIELD przeprowadzonym z udziałem 9795 pacjentów z cukrzycą typu 2, zaobserwowano znamienny statystycznie wzrost przypadków zapalenia trzustki u pacjentów przyjmujących fenofibrat w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo (0,8% do 0,5%; p=0,031). W tym samym badaniu odnotowano znamienny statystycznie wzrost występowania zatorowości płucnej (0,7% w grupie otrzymującej placebo do 1,1% w grupie otrzymującej fenofibrat; p=0,022) i nieznamienny statystycznie wzrost występowania zakrzepicy żył głębokich (placebo: 1,0% [48/4900 pacjentów], fenofibrat: 1,4% [67/4895 pacjentów]; p=0,074).

a

Dodatkowo do działań niepożądanych raportowanych w trakcie badań klinicznych, następujące działania niepożądane były zgłaszane po wprowadzeniu produktu Lipanthyl NT 145 na rynek. Nie można było określić precyzyjnie częstości występowania tych działań niepożądanych i zostały zakwalifikowane jako „częstość nieznana”.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Śródmiąższowe zapalenie płuc. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Rabdomioliza.

Lipanthyl NT 145 - ciąża i karmienie piersią

Nie ma odpowiednich danych dotyczących stosowania fenofibratu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały efektu teratogennego. Działanie embriotoksyczne wystąpiło po dawkach o wielkości dawki toksycznej dla matki (patrz punkt 5.3.). Potencjalne ryzyko dla ludzi jest nieznane. Dlatego też, Lipanthyl NT 145, tabletki powlekane może być stosowany u kobiet w ciąży tylko po bardzo dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka stosowania.

Nie ma danych na temat przenikania fenofibratu lub jego metabolitów do mleka matki. W związku z tym leku Lipanthyl NT 145 nie należy stosować u kobiet karmiących.

Lipanthyl NT 145 - prowadzenie pojazdów

Lipanthyl NT 145, tabletki powlekane nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Fenofibratum

  Jest to substancja działająca uspokajająco, a w większych dawkach nasennie i przeciwdrgawkowo. Wykazuje działanie hamujące na OUN: podwzgórze, układ siatkowaty, korę mózgu. Powoduje osłabienie napięcia mięśni gładkich i działa przeciwskurczowo. Stosuje sie w częściowych i uogólnionych napadach padaczkowych oraz jako lek uspokajający.

  Dostępne opakowania
  Lipanthyl NT 145

  Lipanthyl NT 145

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,145 g
  BGP PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  7 najpopularniejszych leków na świecie i ich naturalne odpowiedniki

  7 najpopularniejszych leków na świecie i ich naturalne odpowiedniki

  7 najpopularniejszych leków na świecie i ich naturalne odpowiedniki Wszyscy chcemy czuć się dobrze i być zdrowi. Niestety, żyjemy w świecie, w którym większość z nas nie potrafi obejść się **bez przyjmowania leków przeciwbólowych. Czy myślałeś kiedyś...

  Krew i naczynia krwionośne

  Miażdżyca - przyczyny, objawy, leczenie, profilaktyka

  Czujesz, że ziębną Ci palce lub cała stopa? Masz wysoki poziom złego cholesterolu? To może być niedokrwienie kończyn dolnych, a jego przyczyną w 98% jest miażdżyca. Nie lekceważ tych objawów miażdżycy tętnic, gdyż nieleczona miażdżyca może prowadzić do...

  Objawy żylaków

  Skurcze mięśni - rodzaje, sposoby na bolesne kurcze, chromanie przestankowe

  Skurcze mięśni to zmniejszenie długości lub zwiększenie ich napięcia. Są one wynikiem impulsów płynących z ośrodków nerwowych do włókien mięśniowych. Skurcze mięśni mogą być izometryczne, kiedy wzrastają napięcia mięśni, a nie zmieniają się ich długości,...

  Tłuszcze - budowa i właściwości, podział, zapotrzebowanie, niezbędne w diecie, niezdrowe kwasy tłuszczowe

  Właściwości lecznicze oleju lnianego

  Właściwości lecznicze oleju lnianego

  Jak wybrać olej lniany? Olej lniany to tłuszcz, który pozyskuje się z nasion lnu zwyczajnego. Decydując się na zakup tego produktu, powinniśmy wybrać olej wysokolinolenowy, nieratyfikowany i tłoczony na zimno (temperatura tłoczenia wynosi maksymalnie...

  Niezbędnik pacjenta

  Bunt pielęgniarki "Pacjenci nas wyzywają, potrafią uderzyć, opluć"

  Bunt pielęgniarki "Pacjenci nas wyzywają, potrafią uderzyć, opluć"

  Odbyłem rozmowę z pielęgniarką, która pracuje na dużym oddziale polskiego szpitala. Z jednej strony zakochana w zawodzie, podkreśla, że nie wyobraża sobie innej pracy, z drugiej strony sfrustrowana, wciąż zapracowana i wiecznie niedoceniona. To słowa,...

  Alkohole

  Sprawdzone sposoby na poimprezowe dolegliwości

  Sprawdzone sposoby na poimprezowe dolegliwości

  Co powoduje poimprezowe dolegliwości? Wiele osób uskarża się na poimprezowe dolegliwości. Zbyt duża ilość jedzenia czy wypitego alkoholu sprawia, że na drugi dzień czujemy się zmęczeni i wyczerpani. O ile skutki całonocnej imprezy nie były tak uciążliwe...

  Otyłość

  Kora brzozy lekiem na cukrzycę, otyłość i miażdżycę

  Kora brzozy lekiem na cukrzycę, otyłość i miażdżycę

  Naukowcy z Szanghaju przeprowadzili eksperyment, którego celem miało być potwierdzenie leczniczych właściwości białego barwnika kory brzozy - betuliny. Okazało się, że substancja ta może stać się podstawą leków na choroby cywilizacyjne, w tym miażdżycę,...

  Gadżety wspomagające odchudzanie

  Pulsometr do biegania

  Ćwiczenia fizyczne powinny stanowić część dnia każdego z nas. Regularne ćwiczenia zmniejszają ryzyko pojawienia się różnych chorób, jak np. miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, redukują tkankę tłuszczową, zapobiegając nadwadze i otyłości. Najprostszym...

  Odżywki dla sportowców - suplementy, kreatyna, napoje energetyzujące a izotoniczne

  Spirulina - właściwości odżywcze i prozdrowotne

  Spirulina to nazwa mikroskopijnych niebiesko-zielonych alg, które już wieki temu stanowiły pokarm dla Azteków oraz niektórych plemion afrykańskich. Naturalnym środowiskiem życia spiruliny są ciepłe jeziora Meksyku oraz Afryki. Ta mikroalga mierzy niespełna...