Lipanthyl 267 M

zobacz opinie o produkcie »
Cena
33,81 zł
Forma
kapsułki
Dawka
0,267 g
Ilość
30 kaps. (2 x15)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: ABBOTT LABORATORIES POLAND SP.Z O.O.

Lipanthyl 267 M - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Lipanthyl Supra 160mg a poziom triglicerydów

Brałam lipanthyl supra 160 mg raz dziennie po jednej tabletce przez okres około trzech lat. Zaczęło się od przekroczeniu trójglicerydów -212,pozostały cholesterol w normie.Lekarz bardzo chętnie przepisywał mi lek lipanthyl supra,twierdząc ,że muszę go brać do końca życia.W między czasie wzięłam się za siebie,ważąc prawie 100 kg,postanowiłam nauczyć się pływać. Chodzę na basen...

Przyjmowanie leków w pierwszych tygodniach ciąży

WITAM SERDECZNIE:)JESTEM W 10/11TYG CIAZY JEDNAK NIE DAJE MI SPOKOJU CZY WSZYSTKO JEST OK???!!!PRZEZ MIESIAC STYCZEN BRALAM TABLETKI NA WATROBE I NA OBNIAZENIE CHOLOSTEROLU NAZYWAJA SIE LIPANTHYL SUPRA215 ORAZ ESSENTIALE FORTE CZY TO MOGŁOBY ZASZKODZIC DZIECKU??? ORAZ CZY MOGE BRAC TABLETKI BIOTEBAL???POZDRAWIAM

POKAŻ WIĘCEJ

Lipanthyl 267 M - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Lipanthyl 267 M - opis

Lipanthyl 267M jest wskazany do stosowania jako dodatek do diety oraz innych terapii niefarmakologicznych (np. ćwiczenia fizyczne, utrata masy ciała) w następujących przypadkach:

- Leczenie ciężkiej hipertrójglicerydemii z niskim stężeniem cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) lub bez.

- Mieszana hiperlipidemia, jeżeli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie są one tolerowane.

Lipanthyl 267 M - skład

Każda kapsułka zawiera 267 mg Fenofibratum (fenofibratu mikronizowanego).

Produkt zawiera laktozę jednowodną.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Lipanthyl 267 M - dawkowanie

Dorośli

Zalecana dawka to 1 kapsułka 267 mg na dobę.

Lek należy przyjmować podczas posiłku ponieważ wchłanianie leku na czczo jest gorsze. Odpowiednia dieta rozpoczęta przed terapią powinna być kontynuowana.

Odpowiedź terapeutyczna powinna być monitorowana poprzez oznaczanie stężenia lipidów w osoczu, a dawka może być ustalana w zakresie od 200 mg do 267 mg fenofibratu mikronizowanego na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

Dawka jak zalecana dla dorosłych, jeśli nie występuje niewydolność nerek.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek nie należy stosować produktu Lipanthyl 267M. Gdy konieczne jest zmniejszenie dawki zależne od klirensu kreatyniny, należy zastosować produkt Lipanthyl kapsułki 100 mg.

Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawka

20 - 60

2 kapsułki po 100 mg

Nie należy stosować leku u pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 20 ml/min.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Badania kliniczne z zastosowaniem fenofibratu u pacjentów z niewydolności wątroby są niedostępne.

Lipanthyl 267 M - środki ostrożności

Wtórne przyczyny hipercholesterolemii takie, jak: niekontrolowana cukrzyca typu 2, niedoczynność tarczycy, zespół nerczycowy, dysproteinemia, choroby wątroby z zastojem żółci, leczenie farmakologiczne, alkoholizm, powinny być odpowiednio leczone przed rozpoczęciem terapii fenofibratem.

U pacjentek z hiperlipidemią przyjmujących estrogeny lub środki antykoncepcyjne zawierające estrogeny należy sprawdzić czy hiperlipidemia jest pierwotna czy wtórna (możliwe zwiększenie stężenia lipidów spowodowane estrogenami podawanymi doustnie).

Czynność wątroby: jak w przypadku innych środków zmniejszających stężenie lipidów możliwe jest zwiększenie aktywności aminotransferaz u niektórych pacjentów. W większości przypadków jest ono niewielkie, przemijające i bezobjawowe. Przez pierwsze 12 miesięcy podawania leku zaleca się monitorowanie aktywności aminotransferaz co 3 miesiące, następnie okresowo. Należy zwrócić uwagę na pacjentów, u których aktywność aminotransferaz zwiększyła się i odstawić lek, jeżeli aktywność AspAT (SGOT) i AlAT (SGPT) zwiększy się powyżej wartości 3 krotnego górnego limitu wartości uznanych za prawidłowe. Jeśli pojawią się symptomy wskazujące na zapalenie wątroby (np. żółtaczka lub świąd) i zostaną potwierdzone przez testy laboratoryjne leczenie fenofibratem należy przerwać.

Zapalenie trzustki: Zgłaszano przypadki zapalenia trzustki u pacjentów przyjmujących fenofibrat (patrz punkt 4.3 i 4.8). Wystąpienie zapalenia trzustki może być wynikiem braku skutecznego leczenia u pacjentów z ciężką hipertrójglicerydemią, bezpośredniego wpływu leku lub może być spowodowane wtórnie przez tworzenie się kamieni w drogach żółciowych lub złogów zatykających przewody żółciowe wspólne.

Mięśnie: po podaniu fibratów i innych leków zmniejszających stężenie lipidów donoszono o działaniu toksycznym na mięśnie, w tym o rzadkich przypadkach rabdomiolizy z uszkodzeniem nerek lub bez. Częstość wystąpienia tych zaburzeń zwiększa się u pacjentów z hipoalbuminemią i współistniejącą niewydolnością nerek. Działanie toksyczne na mięśnie należy podejrzewać u pacjentów odczuwających rozsiane bóle mięśniowe, u których występuje zapalenie, kurcze, osłabienie mięśni i (lub) znaczny wzrost aktywności kinazy kreatynowej (stężenie CK 5 razy powyżej normy). W takim przypadku należy przerwać leczenie fenofibratem.

U pacjentów, u których istnieją czynniki predestynujące do miopatii i (lub) rozpadu mięśni prążkowanych, w tym: wiek powyżej 70 lat, osobnicza lub rodzinna skłonność do chorób mięśni, zaburzenia czynności nerek, niedoczynność tarczycy i alkoholizm, możliwość wystąpienia rozpadu mięśni prążkowanych jest większa. Należy bardzo dokładnie ocenić stosunek ryzyka i korzyści leczenia u tych pacjentów przed rozpoczęciem leczenia.

Ryzyko działania toksycznego na mięśnie może się zwiększyć, jeśli lek jest stosowany z innym fibratem lub inhibitorem reduktazy HMG?CoA, zwłaszcza jeśli poprzednio występowały choroby mięśni. W związku z tym leczenie skojarzone fenofibratem i statyną lub innym fibratem należy stosować wyłącznie u pacjentów z ciężką mieszaną dyslipidemią i dużym ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej, u których nie występowały wcześniej choroby mięśni. Leczenie skojarzone należy stosować z dużą ostrożnością i u pacjentów należy monitorować działanie toksyczne na mięśnie.

Czynność nerek: Leczenie powinno być przerwane w przypadku zwiększenia stężenia kreatyniny powyżej 50% GGN (górna granica normy).

Zaleca się wykonanie pomiaru stężenia kreatyniny w czasie pierwszych trzech miesięcy po rozpoczęciu leczenia, a następnie okresowo w trakcie leczenia (zalecana dawka, patrz punkt 4.2. Dawkowanie i sposób podawania).

Preparat zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Lipanthyl 267 M - przedawkowanie

Raportowano bardzo rzadkie przypadki przedawkowania fenofibratu. W większości przypadków nie występowały objawy przedawkowania.

Brak swoistej odtrutki. Jeśli podejrzewa się przedawkowanie należy je leczyć objawowo i zastosować leczenie podtrzymujące jeśli jest to konieczne. Fenofibrat nie może być usunięty na drodze hemodializy.

Lipanthyl 267 M - przeciwwskazania

Lipanthyl267M jest przeciwwskazany gdy występuje:

- niewydolność wątroby (w tym żółciowa marskość wątroby oraz niewyjaśnione przedłużające się zaburzenia funkcji wątroby, np. przedłużające się zwiększenie aktywności aminotransferaz w osoczu)

- niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min)

- u dzieci (wiek poniżej 18 lat)

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na jakikolwiek pozostały składnik leku

- uczulenie na światło lub reakcje fototoksyczne podczas stosowania fibratów lub ketoprofenu

- choroba pęcherzyka żółciowego

- przewlekłe lub ostre zapalenie trzustki z wyłączeniem ostrego zapalenia trzustki spowodowanego ciężką hipertrójglicerydemią.

Lipanthyl 267 M - działania niepożądane

Do najczęściej raportowanych działań niepożądanych przy stosowaniu fenofibratu należą zaburzenia trawienne, żołądkowe lub jelitowe.

Następujące działania niepożądane były obserwowane w trakcie badania klinicznego kontrolowanego placebo (n=2344) z poniżej przedstawioną częstością:

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Częste

≥1/100, < 1/10

Niezbyt częste

≥1/1000, < 1/100

Rzadkie

≥1/10 000,

< 1/1 000

Bardzo rzadkie

< 1/10 000 w tym pojedyncze przypadki

Częstość nieznanaa

(nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

   

Zmniejszenie stężenia hemoglobiny,

zmniejszenie liczby białych krwinek

   

Zaburzenia układu immunologicz-nego

   

Nadwrażliwość

   

Zaburzenia układu nerwowego

 

Bóle głowy

     

Zaburzenia

naczyniowe

 

Choroba zakrzepowo-zatorowa (zatorowość płucna, zakrzepica żył głębokich)٭

     

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

       

Śródmiąższowe choroby płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Objawy przedmiotowe i podmiotowe ze strony żołądka i jelit

(bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka i wzdęcia z oddawaniem wiatrów) o umiarkowanej ciężkości

Zapalenie trzustki*

     

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności aminotransferaz (patrz punkt 4.4)

Kamica żółciowa

Zapalenie wątroby (patrz punkt 4.4)

 

Żółtaczka, powikłania kamicy żółciowej (np. zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie dróg żółciowych, kolka żółciowa itp.)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Nadwrażliwość skóry

(np. wysypka, świąd, pokrzywka)

Łysienie

Nadwrażliwość na światło

   

Zaburzenia mięśniowo ?szkieletowe i tkanki łącznej

 

Zaburzenia mięśni (np. mialgie, zapalenie mięśni, skurcze i osłabienie mięśni)

   

Rabdomioliza

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

 

Zaburzenia potencji

     

Badania diagnostyczne

 

Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Zwiększenie stężenia mocznika we krwi

   

٭ w randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu FIELD przeprowadzonym z udziałem 9795 pacjentów z cukrzycą typu 2, zaobserwowano znamienny statystycznie wzrost przypadków zapalenia trzustki u pacjentów przyjmujących fenofibrat w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo (0,8% do 0,5%; p=0,031). W tym samym badaniu odnotowano znamienny statystycznie wzrost występowania zatorowości płucnej (0,7% w grupie otrzymującej placebo do 1,1% w grupie otrzymującej fenofibrat; p=0,022) i nieznamienny statystycznie wzrost występowania zakrzepicy żył głębokich (placebo: 1,0% [48/4900 pacjentów], fenofibrat: 1,4% [67/4895 pacjentów]; p=0,074).

aDodatkowo do działań niepożądanych raportowanych w trakcie badania klinicznego, następujące działania niepożądane były zgłaszane spontanicznie po wprowadzeniu leku do obrotu. Nie można było określić precyzyjnie częstości występowania tych działań niepożądanych i zostały zakwalifikowane jako ?częstość nieznana?.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Śródmiąższowe choroby płuc.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Rabdomioliza.

Lipanthyl 267 M - ciąża i karmienie piersią

Ciąża: Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania fenofibratu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Działanie embriotoksyczne wystąpiło po dawkach równoważnych z dawką toksyczną dla matki (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko stosowania u ludzi jest nieznane.

Dlatego też u kobiet w ciąży Lipanthyl 267M należy stosować po dokładnym ocenieniu korzyści i ryzyka.

Karmienie piersią: Brak jest danych o przenikaniu fenofibratu i jego metabolitów do mleka matki. W związku z tym nie należy stosować leku Lipanthyl 267M u kobiet karmiących piersią.

Lipanthyl 267 M - prowadzenie pojazdów

Lipanthyl 267M nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu lub wpływ ten jest nieistotny.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Lipanthyl 267 M - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Fenofibratum

  Jest to substancja działająca uspokajająco, a w większych dawkach nasennie i przeciwdrgawkowo. Wykazuje działanie hamujące na OUN: podwzgórze, układ siatkowaty, korę mózgu. Powoduje osłabienie napięcia mięśni gładkich i działa przeciwskurczowo. Stosuje sie w częściowych i uogólnionych napadach padaczkowych oraz jako lek uspokajający.

  Dostępne opakowania
  Lipanthyl 267 M

  Lipanthyl 267 M

  kapsułki - 30 kaps. (2 x15) - 0,267 g
  ABBOTT LABORATORIES POLAND SP.Z O.O.
  33,81 zł
  Powiązane artykuły
  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Antydepresanty przyczyną udaru!

  Antydepresanty przyczyną udaru!

  Depresja może być poważniejsza w skutkach niżby się wydawało. Ostatnie badania przeprowadzone przez naukowców z Harvardu wykazały, że kobiety, które cierpią z powodu depresji oraz te, które zażywają antydepresanty, są bardziej podatne na udar mózgu. Udowodniono...

  Newsy - zdrowie

  Dlaczego warto pić sok z buraka przed ćwiczeniami?

  Dlaczego warto pić sok z buraka przed ćwiczeniami?

  Według badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Wake Forest spożycie suplementów na bazie soku z buraka przed rozpoczęciem ćwiczeń usprawnia działanie mózgów osób dorosłych. Jak tłumaczy prof. W. Jack Rejeski, współautor badania, zaczynając...

  Niezbędnik pacjenta

  W aptece głównie leki refundowane

  W aptece głównie leki refundowane

  W aptekach leki refundowane, a suplementy w sprzedaży poza tymi placówkami - to jedna z wielu propozycji zmian dotyczących rynku aptecznego, jakie szykuje ministerstwo zdrowia. Resort chce, by apteka była miejscem ochrony zdrowia, a nie zwykłym sklepem,...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Kuracja Konrada kosztuje miliony. Lek nie jest refundowany

  Kuracja Konrada kosztuje miliony. Lek nie jest refundowany

  "Mamo, podano mi lek śmierci" - 15 czerwca Konrad wysłał do rodziców takiego smsa. To lek ratujący życie. Gdyby go nie dostał, umarłby w ciągu miesiąca. Dlaczego więc „lek śmierci"? Bo umrze również wtedy, gdy nie dostanie następnej dawki. A takiej nie...

  Niezbędnik pacjenta

  7 pytań, które lekarz chciałby od ciebie usłyszeć

  7 pytań, które lekarz chciałby od ciebie usłyszeć

  Czasy, gdy lekarz był wyrocznią i o rodzaju podejmowanego leczenia decydował bez poinformowania o tym pacjenta minęły bezpowrotnie. Dziś specjaliści dążą do nawiązania kontaktu z chorym. Liczą, że dzięki temu uda się nie tylko wyeliminować chorobę, ale...

  Leki i suplementy

  Polacy wydają coraz więcej na leki (WIDEO)

  Polacy wydają coraz więcej na leki (WIDEO)

  Rynek farmaceutyczny generalnie rośnie od wielu lat. Jedyny rok, w którym odnotowaliśmy ujemną dynamikę rynku to był rok 2012, kiedy wchodziła nowa ustawa i to spowodowało pewnie zakłócenia w zakresie wzrostu rynku farmaceutycznego. Natomiast przez...

  Ortopedia i reumatologia

  Wyrostek mieczykowaty - charakterystyka, objawy, choroby, leczenie

  Wyrostek mieczykowaty - charakterystyka, objawy, choroby, leczenie

  Wyrostek mieczykowaty to jedna z trzech kości mostka, która ze względu na położenie jest narażona na wiele urazów. Zwykle stan choroby objawia ucisk w okolicy mostka oraz problemy oddechowe. Symptomy są wskazaniem do wykonania badania RTG oraz USG, a...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leków przeciwzakrzepowych

  Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leków przeciwzakrzepowych

  W ramach ogólnopolskiej kampanii „Lek bezpieczny" w Warszawie zorganizowano konferencję „Leki przeciwzakrzepowe - skuteczność i bezpieczeństwo stosowania"... Czym są leki przeciwzakrzepowe? Leki przeciwzakrzepowe, czyli inaczej antykoagulanty, to...

  Leki i suplementy

  Popularny lek uspokajający wycofany z obrotu

  Popularny lek uspokajający wycofany z obrotu

  Decyzją Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, z obrotu zostaje wycofany popularny lek uspokajający. Decyzji GIF nadano rygor natychmiastowej wykonalności. **Wycofanie dotyczy leku Hydroxyzine Hydrochloride Injection USP (2 ml ampułki) z serii o numerze...