Lindynette

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki drażowane
Dawka
0,03mg+0,075mg
Ilość
21 draż.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Lindynette - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Lindynette - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Lindynette - opis

Antykoncepcja doustna.

Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Lindynette powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu leczniczego Lindynette, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).

Lindynette - skład

Każda tabletka drażowana zawiera 75 mikrogramów (mcg) gestodenu i 30 mikrogramów (mcg) etynyloestradiolu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka drażowana zawiera 37,155 mg laktozy jedno wodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Lindynette - dawkowanie

Sposób przyjmowania produktu leczniczego Lindynette

Tabletki należy przyjmować zgodnie ze wskazówkami podanymi na opakowaniu, najlepiej codziennie o tej samej porze. Należy przyjmować 1 tabletkę na dobę przez 21 kolejnych dni. Każde kolejne opakowanie należy rozpocząć po 7-dniowej przerwie w przyjmowaniu tabletek, w trakcie której wystąpi krwawienie z odstawienia. Krwawienie to zwykle rozpoczyna się 2.-3. dnia po przyjęciu ostatniej tabletki i może nie zakończyć się przed rozpoczęciem następnego opakowania.

Jak rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Lindynette po raz pierwszy

Jeżeli w ostatnim miesiącu pacjentka nie przyjmowała żadnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć pierwszego dnia naturalnego cyklu kobiety (tj. pierwszego dnia krwawienia miesiączkowego). Można również rozpocząć stosowanie produktu od 2. do 5. dnia cyklu, ale wówczas przez pierwsze 7 dni w pierwszym cyklu miesiączkowym, należy stosować mechaniczne metody antykoncepcyj ne.

Jeżeli wcześniej pacjentka przyjmowała inny złożony hormonalny środek antykoncepcyjny Można rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Lindynette następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki aktywnej dotychczas stosowanego środka antykoncepcyjnego, lecz nie później, niż następnego dnia i po przerwie w przyjmowaniu tabletek lub przyjęciu ostatniej tabletki placebo poprzednio stosowanych tabletek antykoncepcyjnych.

Jeżeli wcześniej pacjentka przyjmowała preparaty zawierające tylko progestagen (w postaci pigułki zawierającej tylko progestagen, wstrzyknięcia lub implantu)

Można przerwać przyjmowanie tabletki zawierającej tylko progestagen w dowolnym dniu. Pierwszą tabletkę należy przyjąć następnego dnia po przyjęciu tabletki zawierającej tylko progestagen. W przypadku stosowania jako metody antykoncepcyjnej wstrzyknięcia lub implantu, przyjmowanie produktu leczniczego Lindynette należy rozpocząć w dniu, w którym miało być wykonane następne wstrzyknięcie lub w dniu usunięcia implantu. W powyższych przypadkach, w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek należy doradzić pacjentce, aby stosowała mechaniczne metody antykoncepcyjne.

Zastosowanie po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Pacjentka może natychmiast rozpocząć przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych. Nie jest wówczas konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.

Zastosowanie po poronieniu w drugim trymestrze ciąży lub po porodzie Pacjentki karmiące piersią- patrz punkt 4.6.

Pacjentkom, które nie karmią piersią należy poradzić, aby rozpoczęły przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych od 21. do 28. dnia po porodzie lub po poronieniu w drugim trymestrze ciąży. Jeśli kobieta rozpoczyna stosowanie produktu później, należy jej doradzić, aby stosowała dodatkowo mechaniczną metodę antykoncepcji w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek. Jeżeli doszło już do stosunku, przed rozpoczęciem stosowania tabletek antykoncepcyjnych, należy wykluczyć ciążę lub odczekać do pierwszego krwawienia miesiączkowego.

Sposób postępowania w przypadku pominięcia tabletek

Jeśli minęło mniej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, ochrona antykoncepcyjna nie jest zmniejszona. Pacjentka powinna przyjąć tabletkę, tak szybko jak tylko sobie o tym przypomni i następnie kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze.

Jeśli minęło więcej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, ochrona antykoncepcyjna może być zmniejszona. W tym przypadku należy przestrzegać dwóch podstawowych zasad:

1. Przerwa w przyjmowaniu tabletek nie powinna być nigdy dłuższa niż 7 dni.

2. Nieprzerwany, 7-dniowy okres przyjmowania tabletek jest niezbędny do dostatecznego zahamowania osi podwzgórze-przysadka-jajniki.

W związku z powyższym, w codziennej praktyce można udzielić następujących wskazówek: Tydzień 1

Pacj entka powinna przyj ąć ostatnią pominiętą tabletkę, tak szybko j ak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Przez następne 7 dni należy stosować mechaniczne metody antykoncepcyjne, np. prezerwatywy. Jeśli w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki doszło do stosunku, istnieje możliwość zajścia w ciążę. Im więcej pominięto tabletek i im krótszy odstęp czasu między ich pominięciem a comiesięcznym okresem przerwy w przyjmowaniu tabletek, tym większe ryzyko zajścia w ciążę.

Tydzień 2

Pacjentka powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, tak szybko jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki, produkt leczniczy przyjmowano prawidłowo, nie trzeba stosować dodatkowych środków antykoncepcyjnych. Jeżeli jednak pacjentka zapomniała o przyjęciu więcej niż 1 tabletki, należy jej doradzić, aby stosowała inną metodę kontroli urodzin przez 7 dni.

Tydzień 3

Ryzyko zmniejszenia ochrony antykoncepcyjnej wzrasta z powodu zbliżającego się okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek. Odpowiednio dostosowując schemat przyjmowania tabletek, można zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej. Jeżeli wybierze się jedną z podanych poniżej możliwości, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych środków antykoncepcyjnych pod warunkiem, że pozostałe tabletki były przyjmowane zgodnie z zaleceniem w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki. W przeciwnym wypadku pacjentce należy doradzić, aby zastosowała pierwszą z dwóch wymienionych opcji i stosowała przez następne 7 dni dodatkową metodę kontroli urodzin.

1. Pacjentka powinna przyjąć pominiętą tabletkę, tak szybko, jak tylko sobie o tym przypomni, a następną o zwykłej porze nawet, jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Po przyjęciu ostatniej tabletki z bieżącego opakowania należy od razu rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania; tzn. bez zachowania przerwy w stosowaniu tabletek pomiędzy kolejnymi opakowaniami. Miesiączka nie wystąpi prawdopodobnie do czasu zakończenia przyjmowania tabletek z drugiego opakowania, ale w dniach przyjmowania tabletek może pojawić się plamienie lub krwawienie śródcykliczne.

2. Pacjentka powinna być poinformowana, że może również nie przyjmować już tabletek z aktualnego opakowania. W takim przypadku powinna zrobić 7-dniowąprzerwę w przyjmowaniu tabletek (trzeba również wliczyć dzień, w którym tabletka została pominięta), po której należy kontynuować przyjmowanie tabletek z następnego opakowania.

Jeśli pacjentka zapomniała o przyjęciu tabletek i następnie nie wystąpiła miesiączka, w czasie pierwszej normalnej przerwy w przyjmowaniu tabletek, należy rozważyć możliwość ciąży.

Postępowanie w przypadku wystąpienia wymiotów lub biegunki

Jeśli wymioty wystąpiły od 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki, substancje czynne mogą nie wchłonąć się całkowicie. Należy wówczas postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi przypadku pominięcia tabletki, opisanymi powyżej. Biegunka może obniżać skuteczność tabletek przez zmniejszenie całkowitego wchłaniania. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać ustalonego schematu dawkowania, powinna przyjąć dodatkową tabletkę (tabletki) z innego blistra.

Postępowanie w przypadku potrzeby przyśpieszenia lub opóźnienia krwawienia

Miesiączkę można opóźnić tylko w wyjątkowych przypadkach, według zasad opisanych poniżej.

Aby opóźnić wystąpienie krwawienia, pacjentka powinna kontynuować przyjmowanie tabletek z następnego

opakowania z pominięciem 7-dniowej przerwy, w czasie której nie przyjmuje się tabletek.

Miesiączkę można opóźnić o dowolną liczbę dni, ale nie dłużej niż do wyczerpania wszystkich tabletek z

drugiego opakowania. W tym czasie może pojawić się plamienie i krwawienie śródcykliczne. Regularne

przyjmowanie produktu leczniczego Lindynette należy wznowić po normalnym 7-dniowym okresie nie

przyjmowania tabletek.

Aby przesunąć termin wystąpienia miesiączki na inny dzień tygodnia niż wynikający z obecnego schematu przyjmowania produktu, należy doradzić pacjentce, aby skróciła następny okres bez przyjmowania tabletek o oczekiwaną ilość dni. Im krótsza przerwa, tym większe ryzyko braku miesiączki lub pojawienia się plamienia lub krwawienia śródcyklicznego podczas stosowania następnego opakowania (co jest także istotne jeśli miesiączka jest wydłużona).

Lindynette - środki ostrożności

Ostrzeżenia

Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką zasadność stosowania produktu leczniczego Lindynette.

W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Lindynette.

Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestymat lub noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Stosowanie innych produktów, takich jak produkt leczniczy Lindynette może być związane z dwukrotnie większym ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane z produktem leczniczym Lindynette, jak obecne czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody, świadczące, że ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.

U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to może być znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).

Szacuje się (1), że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające gestoden, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, w porównaniu do około 6 kobiet (2) stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel.

W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.

Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na 10 000 kobiet w okresie

Roku

(Wykres w oryginale CHPL)

Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się z podwyższonym ryzykiem choroby zakrzepowo-zatorowej żył, w porównaniu z ryzykiem występującym u kobiet, które nigdy nie stosowały takich produktów. Największy wzrost ryzyka występuje w trakcie pierwszego roku stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub w żyłach i tętnicach siatkówki.

Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka, szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).

Stosowanie produktu leczniczego Lindynette jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje

więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników - w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).

Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Czynnik ryzyka

Uwagi

Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2).

Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI, Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują również inne czynniki ryzyka.

Długotrwałe unieruchomienie, rozległy zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg operacyjny w obrębie kończyn dolnych lub miednicy, zabieg neurochirurgiczny lub poważny uraz.

Uwaga: tymczasowe unieruchomienie, w tym podróż samolotem > 4 godzin może również stanowić czynnik ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, szczególnie u kobiet ze współistniejącymi innymi czynnikami ryzyka.

W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie stosowania plastrów/tabletek/systemu dopochwowego na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym i nie wznawianie stosowania produktu przed upływem dwóch tygodni od czasu powrotu do sprawności mchowej. Należy stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć niezamierzonego zajścia w ciążę.

Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli stosowania produktu leczniczego Lindynette nie przerwano odpowiednio wcześnie.

Dodatni wywiad rodzinny (występowanie żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w stosunkowo młodym wieku, np. przed 50 rokiem życia).

Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.

Inne schorzenia związane z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową,

Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne choroby jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość sierpowatokrwinkowa.

Wiek.

Szczególnie w wieku powyżej 35 lat.

Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym (?Ciąża i laktacja" patrz punkt 4.6).

Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)

Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.

Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować: obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;

ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia; zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra nogi.

Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:

nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;

nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;

ostry ból w klatce piersiowej;

ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;

przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

Niektóre z tych objawów (np. ?spłycenie oddechu", ?kaszel") są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu oddechowego). Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie kończyn.

Jeżeli zamkniecie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może nastąpić niemal natychmiast.

Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być śmiertelne.

Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego Lindynette jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiająpacjentlcę w grupie wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników - w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).

Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Czynnik ryzyka

Uwagi

Wiek.

Szczególnie w wieku powyżej 35 lat.

Palenie.

Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli zamierzają stosować złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat, które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć, aby stosowały inną metodę antykoncepcji.

Nadciśnienie tętnicze

Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2).

Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI. Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których występują również inne czynniki ryzyka.

Dodatni wywiad rodzinny (występowanie tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w stosunkowo młodym wieku, np. przed 50 rokiem życia).

Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.

Migrena.

Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać

 

wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może być powodem do natychmiastowego przerwania stosowania

Inne schorzenia związane ze zdarzeniami niepożądanymi w obrębie naczyń.

Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia oraz toczeń rumieniowaty układowy.

Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.

Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:

nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;

nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;

nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;

nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;

nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;

utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.

Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang. transient ischaemic attack, TIA).

Objawy zawału mięśnia sercowego (ang. myocardial infarction, MI) mogą obejmować:

ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka;

uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;

uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;

pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;

skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;

przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

Nowotwory

Rak szyjki macicy

Niektóre badania epidemiologiczne wykazały wzrost ryzyka wystąpienia raka szyjki macicy w czasie długotrwałego stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Nie wiadomo, w jakim stopniu na wyniki te mogą wpływać zachowania seksualne lub inne czynniki, takie jak infekcja wirusem brodawczaka (HPV).

Rak piersi

Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała, że istnieje nieznacznie podwyższone względne ryzyko (RR=1,24) raka piersi u kobiet, stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. Ryzyko to zmniejsza się stopniowo przez okres 10 lat od zaprzestania stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Rak sutka rzadko występuje u kobiet poniżej 40 roku życia, dlatego zwiększenie liczby rozpoznanych przypadków raka piersi u kobiet stosujących aktualnie lub w przeszłości złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest niewielkie w stosunku do ryzyka raka sutka w całym okresie życia.

Przewidywana częstość wystąpienia raka piersi u 10000 kobiet, zdiagnozowanego w ciągu 5 lat stosowania i do 10 lat po zaprzestaniu stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (COC), w porównaniu z częstością występowania raka piersi zdiagnozowanego u 10000 kobiet, które nigdy nie stosowały tych środków

(Wykres w oryginale CHPL)

Powyższe badania nie dostarczają dowodów potwierdzających związek przyczynowy. Zaobserwowany wzorzec podwyższonego ryzyka może być spowodowany wczesnym rozpoznaniem raka sutka u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, skutkami biologicznymi tabletek antykoncepcyjnych lub połączeniem obu tych przyczyn.

Nowotwory wątroby

U kobiet stosujących złożone hormonalne preparaty antykoncepcyjne w rzadkich przypadkach opisywano występowanie łagodnych, a jeszcze rzadziej złośliwych nowotworów wątroby. W pojedynczych przypadkach nowotwory te prowadziły do zagrażających życiu krwotoków do jamy brzusznej. W przypadku pojawienia się silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów krwawienia w obrębie jamy brzusznej u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, w badaniu różnicowym należy wziąć pod uwagę możliwość występowania nowotworu wątroby.

Inne stany

U kobiet z hipertrójglicerydemią lub z hipertrójglicerydemią w wywiadzie rodzinnym może wystąpić zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania hormonalnych złożonych środków antykoncepcyjnych.

Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać odstawienia produktu leczniczego Lindynette do czasu normalizacji biochemicznych parametrów czynności wątroby. Hormony steroidowe mogą być słabo metabolizowane u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjentki z hiperlipidemią, które zdecydują się na stosowanie hormonalnych złożonych środków antykoncepcyjnych, powinny być uważnie kontrolowane.

Mimo że u wielu kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zgłaszano niewielki wzrost ciśnienia tętniczego krwi, klinicznie istotne zwiększenie ciśnienia krwi jest rzadkie. Jeśli jednak podczas stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wystąpi utrzymujące się kliniczne nadciśnienie tętnicze, tabletki antykoncepcyjne powinny być odstawione i powinno zostać rozpoczęte leczenie nadciśnienia tętniczego. Jeśli jest to właściwe, stosowanie tabletek antykoncepcyjnych można wznowić po osiągnięciu prawidłowych wartości ciśnienia podczas leczenia hipotensyjnego.

Zgłaszano, że zarówno w trakcie ciąży, jak i w trakcie stosowania tabletek antykoncepcyjnych, mogą wystąpić lub pogorszyć się następujące stany (niemniej dowody przemawiające za związkiem ze stosowaniem tabletek antykoncepcyjnych są niejednoznaczne): żółtaczka i (lub) świąd związany z zastojem żółci, powstawanie kamieni żółciowych, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych i utrata słuchu spowodowana otosklerozą.

Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na insulinooporność obwodową i tolerancję glukozy. Dlatego, pacjentki z cukrzycą należy objąć ścisłą kontrolą w trakcie stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Produkt leczniczy Lindynette zawiera laktozę i sacharozę. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp), zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy oraz z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Wystąpienie choroby Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącego zapalenia jelita grubego może być związane ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Może wystąpić ostuda, szczególnie u kobiet z ostudą ciężarnych w wywiadzie. Kobiety z tendencją do ostudy powinny unikać ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe w trakcie stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Podczas stosowania hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych obserwowano przypadki zakrzepicy siatkówki. Należy przerwać stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych w przypadku częściowej lub całkowitej utraty widzenia o niewyjaśnionej przyczynie, początku wytrzeszczu oczu lub podwójnego widzenia, tarczy zastoinowej lub zmian naczyniowych w siatkówce.

U kobiet, u których wystąpił poważny epizod depresyjny podczas stosowania hormonalnych złożonych środków antykoncepcyjnych należy przerwać leczenie i zalecić alternatywne metody antykoncepcji do czasu wyjaśnienia, czy objawy są uzależnione od stosowania hormonalnych złożonych środków antykoncepcyjnych. Kobiety, u których już wcześniej występowały duże epizody depresyjne, należy uważnie kontrolować i odstawić hormonalne złożone środki antykoncepcyjne w przypadku nawrotu depresji.

Pacjentki stosujące produkt leczniczy Lindynette nie powinny jednocześnie stosować preparatów zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericumperforatum) z uwagi na ryzyko zmniejszenia stężenia produktu w osoczu krwi i w konsekwencji zmniejszenia działania klinicznego produktu leczniczego Lindynette (patrz punkt 4.5).

Obrzęk naczynioruchowy

U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywołać lub nasilić objawy tej choroby.

Wymagane badania lekarskie

Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Lindynette należy zebrać kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży. Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu leczniczego Lindynette w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.

Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń praktyki i dostosowane do każdej pacjentki.

Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem wirusem HIV (AIDS) oraz innym chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Zmniejszenie skuteczności

Skuteczność hormonalnych środków antykoncepcyjnych może być osłabiona, np. w przypadku pominięcia tabletek lub wystąpienia wymiotów (patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego przyjmowania innych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5).

Ograniczenie kontroli cyklu

W niektórych przypadkach krwawienie z odstawienia może nie wystąpić w czasie przerwy w stosowaniu tabletek. Jeśli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia z odstawienia lub jeśli tabletki antykoncepcyjne nie były przyjmowane prawidłowo przed pierwszym nieobecnym krwawieniem z odstawienia, preparat należy odstawić i stosować niehormonalne metody zapobiegania ciąży, aż do wykluczenia ciąży.

Niekiedy obserwuje się krwawienia śródcykliczne i plamienia u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, głównie podczas pierwszych trzech miesięcy stosowania. Jeśli krwawienie utrzymuje się lub nawraca, należy rozważyć inne niż hormonalne przyczyny i podjąć odpowiednie postępowanie diagnostyczne. Jeżeli wykluczono zmiany patologiczne można wrócić do aktualnie stosowanych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych lub też rozważyć zmianę na inny produkt.

Po odstawieniu hormonalnych środków antykoncepcyjnych, u niektórych kobiet może nie wystąpić miesiączka (z możliwym brakiem owulacji) lub może wystąpić skąpe miesiączkowanie, szczególnie gdy takie zaburzenia obserwowano także przed ich stosowaniem.

Lindynette - przedawkowanie

Nie ma doniesień na temat poważnych szkodliwych objawów niepożądanych po przedawkowaniu produktu. Po przedawkowaniu mogą pojawić się nudności, wymioty i krwawienie z dróg rodnych. Nie ma specyficznego antidotum. Jeśli pojawią się objawy niepożądane, leczy się je objawowo.

Lindynette - przeciwwskazania

Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących przypadkach. Jeżeli którykolwiek z wymienionych stanów wystąpi po raz pierwszy w czasie przyjmowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, trzeba natychmiast przerwać ich stosowanie:

? Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

? Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism, VTE).

? Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE). o Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.

? Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4). o Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).

? Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial thromboembolism, ATE).

? Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy prodromalne (np. dławica piersiowa), o Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA) o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy) o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie

? Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników ryzyka, takich jak: cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi ciężkie nadciśnienie tętnicze ciężka dyslipoproteinemia

? Aktualne lub przebyte zapalenie trzustki z towarzyszącą znaczną hipertrójglicerydemią.

? Rozpoznany lub podejrzewany nowotwór złośliwy piersi.

? Rozpoznanie lub podejrzenie nowotworu złośliwego, zależnego od hormonów płciowych.

? Ciężkie lub ostatnio przebyte choroby wątroby, jeśli nie doszło do normalizacji wyników biochemicznych testów czynności wątroby.

? Łagodny lub złośliwy guz wątroby stwierdzony obecnie lub w wywiadzie.

? Krwawienie z dróg rodnych o nie ustalonej przyczynie.

? Ciąża lub podejrzenie ciąży (patrz punkt 4.6).

Lindynette - działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi objawami niepożądanymi są zapalenie pochwy, zatrzymanie płynów, zaburzenia nastroju, bóle głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, trądzik, zwiększenie masy ciała, tkliwość piersi i nieregularne miesiączki. Występują one zwykle na początku leczenia i są przemijające.

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często > 1/10

Często 1/10-1/100

Niezbyt często 1/100-1/1000

Rzadko 1/1000-1/10000

Bardzo rzadko < 1/10000

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

zapalenie

pochwy,

kandydoza

 

 

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

rak piersi, rak szyjki macicy

gruczolak wątroby, rak wątrobowo-komórkowy

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje anafilaktyczne

toczeń

rumieniowaty

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zatrzymanie płynów

zaburzenia łaknienia

hiperlipidemia

Zaburzenia psychiczne

depresja, lęk,

zaburzenia libido,

rozdrażnienie

Zaburzenia

układu

nerwowego

migrena, bóle głowy, zawroty głowy

pląsawica

Zaburzenia oka

nietolerancja

soczewek

kontaktowych

zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

otoskleroza

Zaburzenia naczyniowe

nadciśnienie tętnicze

żylna choroba

zakrzepowo-

zatorowa, tętnicze

zaburzenia

zakrzepowo-

zatorowe

udar,

zawał serca

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu

zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

kamica żółciowa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

trądzik

ostuda

Zaburzenia układu

rozrodczego i piersi

nieregularne miesiączki

tkliwość piersi

bolesne

miesiączkowanie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

zwiększenie masy ciała

 

 

 

 

Opis wybranych działań niepożądanych

U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału serca, udaru, przemijającego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej, zostały one szerzej omówione w punkcie 4.4.

Następujące ciężkie działania niepożądane zgłoszono u kobiet, które stosowały hormonalne złożone środki antykoncepcyjne (patrz punkty 4.3 i 4.4):

- rak szyjki macicy,

- nowotwory wątroby,

- choroby skóry i tkanki podskórnej: ostuda.

Częstość występowania i rozpoznawania raka piersi jest w bardzo niewielkim stopniu podwyższona u kobiet stosujących hormonalne złożone środki antykoncepcyjne. Rak piersi jest rzadki u kobiet poniżej 40 roku życia, dlatego zwiększona liczba jego przypadków jest niewielka w stosunku do ogólnego ryzyka raka piersi. Związek przyczynowy ze stosowaniem hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych jest nieznany. Więcej informacji, patrz punkty 4.3 i 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departament Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C,

02 222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Lindynette - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Produkt leczniczy Lindynette jest przeciwwskazany w ciąży (patrz punkt 4.3).

W przypadku zajścia w ciążę podczas przyjmowania złożonych hormonalnych preparatów

antykoncepcyjnych, leczenie należy przerwać. Brak jest przekonujących dowodów, że

estrogen i progestagen zawarte w złożonych w hormonalnych preparatach antykoncepcyjnych mogą wpłynąć

szkodliwie na rozwój dziecka, jeśli dojdzie do przypadkowego poczęcia podczas stosowania złożonych

hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).

Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania Lindynette należy wziąć pod uwagę, zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Karmienie piersią

Śladowe ilości steroidów antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów wykryto w mleku matek karmiących. Odnotowano nieliczne przypadki wystąpienia działań niepożądanych u dzieci, jak np. żółtaczka i powiększenie piersi.

Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację z uwagi na możliwość zmniejszenia ilości i zmiany składu pokarmu kobiecego, dlatego stosowania tabletek antykoncepcyjnych nie należy zalecać przed zupełnym odstawieniem dziecka od piersi.

Lindynette - prowadzenie pojazdów

Produkt leczniczy Lindynette nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Lindynette - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Ethinylestradiolum, Gestodenum

  Jest to złożony preparat antykoncepcyjny zawierający progestagen oraz estrogen. Stosowany w postaci tabletek doustnych oraz plastrów transdermalnych. Preparat hormonalny przyjmuje się ze szczególną ostrożnością, jeśli występuje ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej, nie należy stosować go podczas karmienia piersią.

  Dostępne opakowania
  Lindynette

  Lindynette

  tabletki drażowane - 21 draż. - 0,03mg+0,075mg
  GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Tabletki antykoncepcyjne - rodzaje, zalety i wady

  Yasminelle - wskazania i przeciwwskazania, dawkowanie

  Yasminelle - wskazania i przeciwwskazania, dawkowanie

  Yasminelle to lek stosowany w antykoncepcji hormonalenej, w celu zapobiegania ciąży. Lek Yasminelle nie powinien być przyjmowany przez pacjentki z niewydolnością krążenia. Charakterystyka leku Yasminelle Preparat Yasminelle posiada niewielkie ilości...

  Tabletki antykoncepcyjne - rodzaje, zalety i wady

  Daylette - wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, działania niepożądane

  Daylette - wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, działania niepożądane

  Daylette to lek stosowany w antykoncepcji hormonalenej, w celu zapobiegania ciąży. Lek nie powinien być przyjmowany przez pacjentki z niewydolnością krążenia]. Charakterystyka leku Daylette Preparat Daylette należy do dwuskładnikowych środków hormonalnych....

  Newsy

  Valcyte - lek dla dzieci po przeszczepach będzie refundowany

  Valcyte - lek dla dzieci po przeszczepach będzie refundowany

  Resort zdrowia opublikował projekt listy leków refundowanych, która będzie obowiązywała od września. Na liście znalazł się lek dla dzieci po przeszczepach. Niższa cena Valcyte to lek przeciwwirusowy stosowany po przeszczepie wielonarządowym. Projekt...

  Pierwszy raz - o czym należy pamiętać, antykoncepcja, mity

  Jak rozmawiać z dzieckiem o seksie? (WIDEO)

  Jak rozmawiać z dzieckiem o seksie? (WIDEO)

  Powinniśmy pamiętać o tym, że dzieci dość szybko są sprawne jeśli chodzi o kwestię internetu, sieci, dowiadywania się treści. Te treści rzeczywiście są wszędzie, ale jest też taka, można powiedzieć seksualizacja w ogóle przestrzeni wokół nas, tak? Reklam,...

  Leczenie raka piersi

  Antydepresant w terapii wspomagającej leczenie raka piersi

  Antydepresant w terapii wspomagającej leczenie raka piersi

  Podczas Breast Cancer Symposium w San Antonio przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem leku na depresję w leczeniu raka piersi. Okazał się on skuteczny w zwalczaniu bólu wywoływanego przez lek na raka. Skutki uboczne leków na raka piersi Leczenie...

  Zdrowie w ciąży

  Konsultacje lekarskie

  Konsultacje lekarskie

  Wizyta ginekologiczna w ciąży Lekarz, zanim przepisze antybiotyki lub jakiekolwiek inne leki kobiecie w ciąży lub karmiącej, musi przeanalizować wszystkie plusy i minusy takiej kuracji.

  #dzieńdobryWP

  Jak radzić sobie z bólem zatok w ciąży? (WIDEO)

  Jak radzić sobie z bólem zatok w ciąży? (WIDEO)

  Jak radzić sobie z bólem zatok w ciąży? Kobiety w ciąży powinny zachować szczególną ostrożność w stosowaniu wszelkich leków. Najlepiej gdy ich przyjmowanie odbywa się pod kontrolą lekarza. Jak zatem mają poradzić sobie z chorobą zatok? Czy swobodnie mogą...