Ifenin dla dzieci

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
zawiesina doustna
Dawka
0,1 g/5ml
Ilość
100 ml (butelka)
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: ACTAVIS GROUP PTC EHF

Ifenin dla dzieci - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Ifenin dla dzieci - ulotka preparatu

Ifenin dla dzieci - opis

Dzieci w wieku od 3 miesięcy do 12 lat (> 5 kg):

-obniżanie gorączki, w tym w przebiegu odczynu poszczepiennego

-łagodzenie objawów przeziębienia i grypy

-łagodzenie bólów o nasileniu małym do umiarkowanego, takich jak: ból gardła, bóle na skutek

ząbkowania, ból zęba, ból ucha, ból głowy, niewielkie bóle i skręcenia.

Ifenin dla dzieci - skład

Substancją czynną jest ibuprofen ( Ibuprofenum ).

5 ml zawiesiny doustnej zawiera 100 mg ibuprofenu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

maltitol ciekły (E 965): 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 2 g maltitolu ciekłego sód: 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 7,370 mg sodu

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Ifenin dla dzieci - dawkowanie

Dawkowanie

Działania niepożądane można ograniczyć, stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do kontrolowania objawów (patrz punkt 4.4).

Dzieci powyżej trzeciego miesiąca życia

Obniżanie gorączki w przebiegu odczynu poszczepiennego : jedna dawka po 2,5 ml, jeśli konieczne podać kolejną dawkę 2,5 ml jednak nie wcześniej niż po sześciu godzinach. Nie więcej niż dwie dawki po 2,5 ml w ciągu 24 godzin. Jeśli gorączka nie obniży się należy skontaktować się z lekarzem.

W leczeniu bólu, gorączki oraz objawów przeziębienia i grypy : dobowa dawka zawiesiny doustnej Ifenin dla dzieci wynosi 20-30 mg/kg masy ciała podana w dawkach podzielonych za pomocą strzykawki doustnej, według poniższego schematu: Niemowlęta 3 - 6 miesięcy, o masie ciała powyżej 5 kg: 3 razy po 2,5 ml w ciągu 24 godzin.

Niemowlęta 6 - 12 miesięcy (7 - 10 kg): 3 do 4 razy po 2,5 ml w ciągu 24 godzin.

Dzieci 1- 3 lat (10 - 15 kg): 3 razy po 5 ml w ciągu 24 godzin.

Dzieci 4 - 6 lat (15 – 20 kg): 3 razy po 7,5 ml w ciągu 24 godzin.

Dzieci 7 - 9 lat (20 -30 kg): 3 razy po 10 ml w ciągu 24 godzin. Dzieci 10 - 12 lat (30 -40 kg): 3 razy po 15 ml w ciągu 24 godzin.

Pojedyncza dawka powinna być podawana co 6 do 8 godzin (lub, jeśli to konieczne czas ten skrócić do 4 godzin).

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności Ifenin dla dzieci nie powinien być podawany niemowlętom poniżej trzeciego miesiąca życia lub o masie ciała mniejszej niż 5 kg.

Czas trwania leczenia Tylko do krótkotrwałego stosowania.

Dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy: Jeśli objawy utrzymują się lub nasilają dłużej niż 3 dni, należy skonsultować to z lekarzem.

Dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy: Jeśli objawy utrzymują się lub nasilą dłużej niż 24 godziny, należy skonsultować to z lekarzem.

Zaburzenie czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy zachować ostrożność w dawkowaniu ibuprofenu. Wielkość dawki powinna być oceniana indywidualnie. Dawka powinna być taka mała, jak to możliwe. Należy monitorować czynność nerek (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.2).

Zaburzenie czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność. Wielkość dawki powinna być oceniana indywidualnie. Dawka powinna być tak mała, jak to możliwe (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.2).

Sposób podawania

Podanie doustne.

Przed użyciem wstrząsnąć.

Ifenin dla dzieci - środki ostrożności

Działania niepożądane można ograniczyć, stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów (patrz układ pokarmowy i ryzyko sercowo-naczyniowe poniżej).

Podobnie jak w przypadku innych leków z grupy NLPZ, ibuprofen może maskować objawy zakażenia.

U pacjentów w podeszłym wieku ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, szczególnie krwawień i perforacji z przewodu pokarmowego na skutek stosowania leków z grupy NLPZ zwiększa się. Zdarzenia te mogą mieć śmiertelny skutek.

Układ oddechowy:

U osób z czynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi zastosowanie produktu leczniczego może spowodować skurcz oskrzeli.

Inne leki z grupy NLPZ :

Nie należy stosować ibuprofenu z innymi lekami z grupy NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2 (patrz punkt 4.5).

SLE i mieszana choroba tkanki łącznej :

U pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (SLE) i mieszaną układową chorobę tkanki łącznej ryzyko aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych jest zwiększone (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane).

Nerki :

Czynność nerek może ulec pogorszeniu (patrz punkt 4.3 Przeciwwskazania i 4.8 Działania niepożądane).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek, niewydolnością serca, przyjmujący leki moczopędne lub inhibitory ACE oraz osoby w podeszłym wieku są najbardziej narażone na pogorszenie czynności nerek.

U dzieci odwodnionych istnieje ryzyko pogorszenia czynności nerek.

Wątroba :

Zaburzenia czynności wątroby (patrz punkt 4.3 Przeciwwskazania i 4.8 Działania niepożądane).

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe :

Należy zachować ostrożność (zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty) przed rozpoczęciem leczenia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) niewydolnością serca, ponieważ w związku z leczeniem lekami z grupy NLPZ obserwowano zatrzymywanie płynów, nadciśnienie tętnicze i obrzęk.

Dane z badań klinicznych i epidemiologicznych wskazują, że stosowanie ibuprofenu, szczególnie długotrwałe dużych dawek (2400 mg na dobę), może powodować niewielkie zwiększenie ryzyka

zwiększonym ryzykiem wystąpienia zawału mięśnia sercowego.

Zaburzenia płodności u kobiet :

Istnieją dowody, że produkty lecznicze, które hamują cyklooksygenazę/syntezę prostaglandyn. mogą niekorzystnie wpływać na płodność kobiet poprzez oddziaływanie na proces owulacji mogą niekorzystnie wpływać na płodność kobiet. Działanie to jest odwracalne i przemija po zakończeniu terapii.

Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenia i perforacja :

Leki z grupy NLPZ należy podawać z ostrożnością pacjentom z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna), ponieważ ich stan może się pogorszyć (patrz punkt 4.8).

Podczas stosowania leków z grupy NLPZ obserwowano krwawienia z przewodu pokarmowego,

owrzodzenia lub perforacje, które mogą być śmiertelne, w każdym okresie leczenia, z lub bez pojawienia się wcześniejszych objawów ostrzegawczych lub występowania ciężkich zdarzeń dotyczących przewodu pokarmowego w wywiadzie.

Ryzyko wystąpienia krwawień z przewodu pokarmowego, owrzodzeń lub perforacji wzrasta wraz ze zwiększaniem dawki NPLZ oraz u pacjentów z owrzodzeniami w wywiadzie, zwłaszcza jeśli występowało z krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3) lub u pacjentów w podeszłym wieku. U takich pacjentów leczenie należy rozpoczynać od najmniejszych możliwych dawek.

U tych pacjentów, a także u pacjentów, którzy wymagają jednoczesnego stosowania małych dawek kwasu acetylosalicylowego lub innych leków, które zwiększają ryzyko zdarzeń dotyczących przewodu pokarmowego (patrz poniżej i punkt 4.5), należy rozważyć jednoczesne podawanie leków osłonowych (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej).

Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, zwłaszcza jeśli są to osoby w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy brzuszne (przede wszystkim krwawienia z przewodu pokarmowego), szczególnie w początkowej fazie leczenia.

Zalecana jest ostrożność u pacjentów stosujących jednocześnie leki zwiększające ryzyko owrzodzeń lub krwawień takie jak kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe takie jak kwas acetylosalicylowy patrz punkt 4.5).

Jeżeli u pacjentów stosujących Ifenin dla dzieci wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego lub owrzodzenie, leczenie należy przerwać.

Reakcje skórne :

Doniesienia o ciężkich reakcjach skórnych, czasami śmiertelnych, włączając złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka były bardzo rzadko zgłaszane podczas stosowania NLPZ (patrz punkt 4.8). Największe ryzyko takich reakcji zdaje się występować na początku leczenia, w większości przypadków miało ono miejsce w pierwszym miesiącu leczenia. Należy przerwać leczenie produktem Ifenin dla dzieci w przypadku wystąpienia pierwszych objawów wysypki skórnej, zmian patologicznych błony śluzowej lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości.

W wyjątkowych przypadkach źródłem infekcji skóry i tkanek miękkich może być ospa wietrzna. Do tej pory nie można wykluczyć, że leki z grupy NLPZ przyczyniają się do zaostrzenia infekcji. W związku z tym należy unikać stosowania ibuprofenu w przypadku zachorowania na ospę wietrzną (patrz punkt 4.8).

Inne środki ostrożności :

Ból głowy może rozwinąć się lub pogorszyć jeśli leki przeciwbólowe są stosowane długotrwale (> 3 miesięcy), z podawaniem co dwa dni lub częściej. Bóle głowy wywołane nadużywaniem leków przeciwbólowych (ang. MOH - medication-overuse headache) nie należy leczyć przez zwiększenie dawki. W takich przypadkach, zastosowanie leków przeciwbólowych należy przerwać i skonsultować się z lekarzem.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować produktu Ifenin dla dzieci ze względu na obecność maltitolu ciekłego.

Maltitol ciekły ma łagodne działanie przeczyszczające.

Każda łyżeczka 5 ml zawiera 2 g maltitolu ciekłego, co odpowiada 4,5 kcal w łyżeczce 5 ml.

Ten produkt leczniczy zawiera 7,37 mg sodu w każdej 5 ml dawce. Należy to uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie. 

Ifenin dla dzieci - przedawkowanie

U dzieci, spożycie więcej niż 100 mg/kg masy ciała może wywołać objawy przedawkowania.

Spożycie więcej niż 400 mg/kg masy ciała może spowodować poważne toksyczne reakcje.

U dorosłych dokładna dawka mogąca spowodować takie objawy nie jest precyzyjnie określona. Okres półtrwania podczas przedawkowania wynosi 1,5 do 3 godzin.

Objawy przedawkowania

U większości pacjentów, którzy przyjęli klinicznie istotne ilości leku z grupy NLPZ, wystąpią co najwyżej: objawy nudności, wymioty, bóle brzucha lub rzadziej biegunka. Mogą też wystąpić szumy uszne, ból głowy i krwawienie z przewodu pokarmowego. W przypadku cięższego zatrucia, obserwuje się działanie toksyczne na ośrodkowy układ nerwowy objawiające się sennością, okresowym pobudzeniem i dezorientacją lub śpiączką. W poważnych przypadkach zatrucia może wystąpić kwasica metaboliczna i wydłużenie czasu protrombinowego (ang. PT lub INR), co jest prawdopodobnie związane z działaniem czynników krzepliwości krwi. Może wystąpić ostra niewydolność nerek, uszkodzenie wątroby. U pacjentów chorujących na astmę może nastąpić zaostrzenie choroby.

Leczenie w przypadku przedawkowania

Leczenie powinno być objawowe i wspomagające oraz powinno obejmować postępowanie związane z utrzymywaniem drożności dróg oddechowych oraz monitorowaniem czynności serca i parametrów życiowych, aż do ustabilizowania stanu klinicznego. Należy rozważyć podanie doustnie węgla aktywny w ciągu jednej godziny od przyjęcia dawki potencjalnie toksycznej. W przypadku częstych lub przedłużających się drgawek należy podać dożylnie diazepam lub lorazepam. W przypadku astmy należy podać leki rozszerzające oskrzela. 

Ifenin dla dzieci - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

- Reakcje nadwrażliwości w postaci astmy oskrzelowej, nieżytu błony śluzowej nosa, obrzęku naczynioruchowego, pokrzywki na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) w wywiadzie

- Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy/krwotok w wywiadzie (dwa lub więcej odrębnych epizodów potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia)

- Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie w następstwie stosowania NLPZ

- Ciężka niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek

- Ciężka niewydolność serca

- Ostatni trymestr ciąży (patrz punkt 4.6)

- Zwiększona tendencja do krwawień

Ifenin dla dzieci - działania niepożądane

Najczęściej obserwowane działania niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego.

Ocena działań niepożądanych jest zazwyczaj oparta na następujących częstościach występowania:

Bardzo często (≥1/10)

Często (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100)

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000) Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość nieznana (nie można określić na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo rzadko: opisywane były przypadki zaostrzenia stanów zapalnych związanych z zakażeniem (np. rozwój martwiczego zapalenia powięzi) związane z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Jest to prawdopodobnie

związane z mechanizmem działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Należy zalecić pacjentowi, aby natychmiast skontaktował się z lekarzem jeśli objawy zakażenia wystąpią lub pogorszą się w trakcie stosowania ibuprofenu. Należy zbadać czy istnieją wskazania do leczenia przeciwzakaźnego lub terapii antybiotykami.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: zaburzenia hematopoezy (anemia, leukopenia, trombocytopenia,

pancytopenia, agranulocytoza). Pierwszymi objawami są: gorączka, bóle gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, wyczerpanie, krwawienia i siniaki nieznanego pochodzenia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko:

ciężkie reakcje nadwrażliwości. Objawami są: obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, (wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy lub ciężki wstrząs). 

Astma, zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli.

Częstość nieznana:

u pacjentów z istniejącymi chorobami auto-immunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana układowa choroba tkanki łącznej) podczas leczenia ibuprofenem odnotowano pojedyncze przypadki objawów występujących w aseptycznym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych takie jak: sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: ból głowy

Bardzo rzadko: aseptyczne zapalenie opon mózgowych-rdzeniowych – bardzo rzadko zgłaszane były pojedyncze przypadki.

Zaburzenia serca i zaburzenia naczyń

Częstość nieznana: obrzęk, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca związana ze stosowaniem leków z grupy NLPZ.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie długotrwale w dużych dawkach (2400 mg na dobę) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zdarzeń zakrzepowych tętnic (np. zawał serca lub udar), patrz punkt 4.4.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: ból brzucha, nudności, niestrawność

Rzadko: biegunka, wzdęcia, zaparcia i wymioty

Bardzo rzadko: owrzodzenie przewodu pokarmowego, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, smoliste stolce, krwawe wymioty, czasami śmiertelne, zwłaszcza u osób starszych: wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka.

Zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często:

różne formy wysypki skórnej ze świądem i pokrzywką.

Bardzo rzadko:

ciężkie postacie reakcji skórnych różnego typu takie jak: pęcherzowe złuszczające się dermatozy, w tym zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.

Częstość nieznana

w wyjątkowych przypadkach, mogą wystąpić poważne powikłania w postaci zakażenia skóry i tkanek miękkich w trakcie infekcji ospy wietrznej (patrz także „Zakażenia i zarażenia pasożytnicze”).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Bardzo rzadko: ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania, związane ze wzrostem stężenia mocznika w surowicy, obrzęki.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Ifenin dla dzieci - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Hamowanie syntezy prostaglandyn może wpływać niekorzystnie na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane z badań epidemiologicznych wskazują zwiększone ryzyko poronienia, wystąpienia wad rozwojowych serca i przewodu pokarmowego u płodu podczas stosowania terapii inhibitorami syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży. Ryzyko bezwzględne wystąpienia wad układu sercowo-naczyniowego wzrastało z mniej niż 1% do około 1,5%. Wydaje się, że ryzyko to wzrasta wraz z dawką i czasem trwania leczenia. U zwierząt, podawanie inhibitorów syntezy prostaglandyn powoduje utratę ciąży w trakcie fazy przedimplantacyjnej oraz poimplantacyjnej zarodka oraz śmiertelność zarodkowo-płodową. Ponadto podawanie inhibitorów syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy płodu wiązało się ze zwiększoną częstością występowania różnych wad rozwojowych, z wadami układu krążenia włącznie.

Lek Ifenin dla dzieci nie powinien być podawany podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli Ifenin dla dzieci ma być podany kobiecie planującej ciążę lub kobiecie w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży należy zastosować najmniejszą możliwą skuteczną dawkę oraz najkrótszy możliwy okres stosowania leku.

Podczas trzeciego trymestru ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą narażać płód na wystąpienie:

działania toksycznego na układ krążenia i płuca (wraz z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym)

zaburzenia czynności nerek, które mogą prowadzić do niewydolności nerek i małowodzia. 

matkę i płód w końcowym okresie ciąży na wystąpienie:

wydłużonego czasu krwawienia, działania antyagregacyjnego, które może wystąpić już po zastosowaniu nawet bardzo małych dawek

hamowania skurczów macicy prowadzącego do opóźnienia lub wydłużenia akcji porodowej. 

W związku z tym Ifenin dla dzieci jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Nieliczne badania wskazują, że tylko niewielkie ilości ibuprofenu przenikają do mleka matki, szkodliwe działanie na niemowlę jest mało prawdopodobne.

Płodność

Więcej informacji na temat płodności kobiet patrz punkt 4.4.

Ifenin dla dzieci - prowadzenie pojazdów

Brak wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Ifenin dla dzieci - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Ibuprofenum

  Substancja o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Należy do grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Stosowana w przypadku bólów o małym i średnim nasileniu, w tym bólów głowy, zębów, stawów, bólów mięśniowych oraz gorączki. Wykazuje skuteczność w leczeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów i innych chorób reumatycznych.

  Dostępne opakowania
  Ifenin dla dzieci

  Ifenin dla dzieci

  zawiesina doustna - 100 ml (butelka) - 0,1 g/5ml
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Powiązane artykuły
  Zapalenie krtani podgłośniowe

  Krup - przyczyny, objawy, leczenie

  Krup - przyczyny, objawy, leczenie

  Krup to schorzenie dotykające dzieci. Poznaj objawy tej choroby, bo może się okazać, że twoje dziecko właśnie przechodzi dławca rzekomego. Co to jest krup? Krup zwany inaczej podgłośniowym zapaleniem krtani i dławcem rzekomym to zakaźna choroba dziecięca...

  Kaszel

  Suchy kaszel - najgorszy objaw przeziębienia

  Suchy kaszel - najgorszy objaw przeziębienia

  Kaszel, katar, ból gardła i głowy - doskonale wiemy, co to oznacza, mamy przeziębienie lub grypę. Zazwyczaj wymienione dolegliwości idą ze sobą w parze. Jednak według badań przeprowadzonych przez instytutu Millward Brown jedna z nich jest dla nas szczególnie...

  Normy laboratoryjne

  Coxackie wirusy przeciwciała

  Wirus Coxsackie A i B należą do tak zwanych enterowirusów. Wirusy te są przenoszone drogą kropelkową oraz fekalno-oralną. Człowiek zaraża się nimi przez kontakt z brudem lub wydzielinami. Infekcje enterowirusami w klimacie umiarkowanym zdarzają się najczęściej...

  Odporność dzieci

  Przeziębienie u dziecka - wszystko, co powinnaś o nim wiedzieć

  Kiedy u dziecka pojawia się wodnisty katar, maluch kaszle i kicha, ma stan podgorączkowy i cierpi na lekki ból gardła, najprawdopodobniej dziecko złapało przeziębienie. Zakażenie górnych dróg oddechowych, jak inaczej określa się przeziębienie, należy...

  Zapalenie gardła - przyczyny, objawy, leczenie

  Dlaczego nanosrebro i porost islandzki to duet doskonały?

  Dlaczego nanosrebro i porost islandzki to duet doskonały?

  Jesienno-zimowa aura to prawdziwe wyzwanie dla naszego organizmu. Częste zmiany temperatur, problemy z doborem odpowiedniej odzieży, przegrzewanie lub wychładzanie organizmu - to wszystko sprawia, że nasza odporność słabnie i pojawiają się pierwsze nieprzyjemne...

  Zapalenie gardła - przyczyny, objawy, leczenie

  Co pomaga na ból gardła - domowe i apteczne sposoby

  Co pomaga na ból gardła - domowe i apteczne sposoby

  Ból gardła może być pierwszym sygnałem rozwijającej się infekcji. Kiedy czujemy pieczenie, drapanie, problemy z przełykaniem, sięgamy po środki przeciwbólowe. Rynek farmaceutyczny proponuje cały wachlarz możliwości. Co wybrać? Tabletki do ssania, lek...

  Laryngologia

  Zapalenie gardła - przyczyny, objawy, leczenie

  Zapalenie gardła - przyczyny, objawy, leczenie

  Zapalenie gardła to ostry stan zapalny błony śluzowej i tkanki limfatycznej gardła. Najczęściej występuje u małych dzieci (4-7 lat), które nie mają jeszcze w pełni ukształtowanego układu odpornościowego. Przyczyny zapalenia gardła Ból gardła atakuje...

  Szczepionki skojarzone - 4 w 1, 5 w 1, 6 w 1

  Szczepienie przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi

  Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi charakteryzuje się wysoką skutecznością w zapobieganiu tym chorobom, powoduje dużą reaktywność układu odpornościowego. Krztusiec Krztusiec powodowany jest przez bakterię Bordetella pertusis. Jest chorobą...