Flukonazol Actavis

zobacz opinie o produkcie »
Cena
11,56 zł
Forma
kapsułki twarde
Dawka
0,05 g
Ilość
28 kaps.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: ACTAVIS GROUP PTC EHF

Flukonazol Actavis - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Jak przyjmować lek Flukonazol?

witam. Lekarz przepisał mi stosowanie leku flukonazol actavis 200 mg oraz Macmirror 500 complex. nie wspomniał jednak co jaki czas przyjmowac lek Flukonazol.( Macmirror 1 raz dziennie) tak wiec co ile powinnam przyjmowac lek Flukonazol? prosze o pomoc.

Nystatyna przy infekcji pochwy

Witam. Proszę o pomoc. Dopadła mnie infekcja pochwy, po wizycie u ginekologa dostałam do stosowania nystatynę dopochwowo i flukonazol actavis. Po 5 dniach stosowania nystatyny dostałam okresu, więc zgodnie z zaleceniem pani ginekolog przerwałam kurację i wznowiłam od razu po zakończeniu miesiączki. Przy wkładaniu tabletek czułam straszny ból, czasami doprowadzający...

POKAŻ WIĘCEJ

Flukonazol Actavis - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Flukonazol Actavis - opis

Produkt Flukonazol Actavis jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń, wywołanych przez grzyby o stwierdzonej lub prawdopodobnej wrażliwości na flukonazol.

- Ostra lub nawracająca drożdżyca pochwy, gdy wskazane jest leczenie układowe.

- Potwierdzone zakażenia grzybicze skóry, takie jak grzybica tułowia, grzybica pachwin, grzybica stóp (wywołane przez dermatofity), łupież pstry lub kandydozy, jeżeli miejscowe leczenie było nieskuteczne lub jest uznane za niewystarczające. Flukonazol należy tylko wtedy stosować w leczeniu łupieżu pstrego, gdy zakażenie jest oporne na leczenie pierwszego rzutu lub jeżeli pacjent ma osłabioną odporność.

- Kandydoza błony śluzowej, w tym jamy ustnej i gardła, przełyku, skóry i błon śluzowych oraz nieinwazyjne kandydozy oskrzelowo-płucne.

- Kandyduria u pacjentów z osłabioną odpornością.

- Kandydoza układowa (kandydemia, rozsiane, wieloogniskowe kandydozy, zapalenie otrzewnej) u pacjentów bez neutropenii.

- Zapobieganie zakażeniom wywołanym przez Candida u pacjentów z neutropenią (np. w przebiegu AIDS lub po przeszczepieniu szpiku kostnego).

- Leczenie, w tym podtrzymujące, w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u pacjentów z osłabioną odpornością.

Dzieci i młodzież

Produktu Flukonazol Actavis nie należy stosować w leczeniu grzybicy skóry owłosionej. Nie wszystkie wskazania mają zastosowanie u dzieci i młodzieży; patrz punkt 4.2.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwgrzybiczych.

Flukonazol Actavis - skład

Każda kapsułka twarda zawiera 50 mg, 100 mg, 150 mg lub 200 mg flukonazolu (Fluconazolum).

Substancja pomocnicza

Flukonazol Actavis, 50 mg: każda kapsułka twarda zawiera 41 mg laktozy jednowodnej.

Flukonazol Actavis, 100 mg: każda kapsułka twarda zawiera 82 mg laktozy jednowodnej.

Flukonazol Actavis, 150 mg: każda kapsułka twarda zawiera 123 mg laktozy jednowodnej. Flukonazol Actavis, 200 mg: każda kapsułka twarda zawiera 164 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Flukonazol Actavis - dawkowanie

Dawkę dobową flukonazolu należy określić w zależności od rodzaju i ciężkości zakażenia grzybiczego. Gdy podczas leczenia zakażenia konieczne jest wielokrotne podawanie dawek, terapię należy kontynuować do czasu, gdy objawy kliniczne i wyniki testów laboratoryjnych wykażą, że zakażenie grzybicze ustąpiło. Niewystarczający okres leczenia może prowadzić do nawrotu zakażenia.

W zależności od ciężkości choroby i stanu klinicznego pacjentów może być konieczne dożylne podawanie leku. Nie jest konieczna zmiana dawki dobowej flukonazolu po zmianie drogi podania z dożylnej na doustną.

Dorośli

Drożdżyca pochwy

150 mg w pojedynczej dawce.

Potwierdzone zakażenie grzybicze skóry

Grzybica tułowia, grzybica pachwin, grzybica stóp, łupież pstry: 150 mg flukonazolu raz na dobę przez 4-6 tygodni.

Kandyduria u pacjentów z osłabioną odpornością

Zwykle stosowana dawka to 50 mg na dobę przez 14 do 30 dni. W ciężkich zakażeniach dawka może być zwiększona do 100 mg flukonazolu.

Kandydozy układowe

Dawka w kandydemii i innych inwazyjnych zakażeniach drożdżakowych, to 400 mg do 800 mg pierwszego dnia, a następnie 200 mg do 400 mg na dobę. Dawka zależy od rodzaju i ciężkości zakażenia. W większości przypadków może okazać się korzystne podanie dawki nasycającej 800 mg pierwszego dnia, a następnie 400 mg na dobę. Czas trwania leczenia jest zależny od odpowiedzi klinicznej i zwykle wynosi nawet do kilku tygodni.

Zapobieganie zakażeniom wywołanym przez Candida u pacjentów z neutropenią

400 mg raz na dobę. Leczenie należy rozpocząć kilka dni przed wystąpieniem neutropenii i kontynuować aż do 7 dni po zwiększeniu się liczby neutrofili do > 1 × 109/l.

Leczenie, w tym podtrzymujące, w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u pacjentów z osłabioną odpornością

Początkowo 400 mg pierwszego dnia, a następnie od 200 do 400 mg raz na dobę. Czas trwania leczenia w kryptokokowym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych zależy od odpowiedzi klinicznej, ale zwykle wynosi co najmniej 6-8 tygodni.

W celu uniknięcia nawrotów kryptokokowego zapalenia mózgu zaleca się dawkę dobową 200 mg. Czas trwania leczenia podtrzymującego u pacjentów z AIDS należy uważnie określić ze względu na wysokie ryzyko oporności na flukonazol.

Dzieci

Kapsułki nie są odpowiednie do stosowania u dzieci w wieku poniżej 5-6 lat, które nie potrafią połykać leków doustnych. Podobnie jak w przypadku zakażeń u pacjentów dorosłych, czas trwania leczenia jest oparty na odpowiedzi klinicznej i mikologicznej. Flukonazol podawany jest w pojedynczej dawce dobowej.

Dawkowanie u dzieci z zaburzeniami czynności nerek, patrz „Pacjenci (dorośli i dzieci) z zaburzeniami czynności nerek”.

Dzieci w wieku powyżej 4 tygodni

Zalecana dawka flukonazolu w kandydozie błon śluzowych wynosi 3 mg/kg mc. na dobę. W celu szybszego osiągnięcia stężenia w stanie stacjonarnym, w pierwszym dniu leczenia można podać dawkę nasycającą 6 mg/kg mc.

W leczeniu kandydozy układowej i zakażeń kryptokokowych zalecana dawka wynosi 6 do 12 mg/kg mc. na dobę, w zależności od ciężkości zakażenia.

W zapobieganiu zakażeniom grzybiczym u pacjentów z osłabioną odpornością, uznanych za należących do grupy ryzyka z powodu neutropenii w wyniku cytotoksycznej chemioterapii lub radioterapii, należy zastosować dawkę 3 do 12 mg/kg mc. na dobę, w zależności od stopnia nasilenia i czasu trwania neutropenii (patrz: dawkowanie u dorosłych).

U dzieci nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 400 mg.

Dzieci w wieku 4 tygodnie i młodsze

Noworodki wydalają flukonazol powoli. W czasie dwóch pierwszych tygodni życia dziecka należy zastosować taką sama dawkę w mg/kg mc., jak u dzieci starszych, ale podawać ją co 72 godziny. W trzecim i czwartym tygodniu życia dziecka taką samą dawkę należy podawać co 48 godzin. Istnieje niewiele danych farmakokinetycznych na poparcie takiego schematu dawkowania u noworodków donoszonych (patrz punkt 5.2).

U dzieci w pierwszych dwóch tygodniach życia nie należy przekraczać dawki maksymalnej

12 mg/kg mc., podawanej co 72 godziny. U dzieci w wieku 3 i 4 tygodni nie należy przekraczać dawki maksymalnej 12 mg/kg mc., podawanej co 48 godzin.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów bez zaburzeń czynności nerek zazwyczaj podaje się zwykle stosowane dawki. Dawkowanie flukonazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny

< 50 ml/min) podano poniżej.

Pacjenci (dorośli i dzieci) z zaburzeniami czynności nerek

Flukonazol wydalany jest z moczem głównie w postaci niezmienionej. Jeśli lek podaje się jednorazowo, nie ma konieczności zmiany dawki. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek początkowo podaje się wielokrotnie w dawkach od 50 do 400 mg, następnie dawkę dobową (w zależności od wskazań) należy ustalić na podstawie następującej tabeli:

Sposób podawania

Kapsułki należy połykać w całości z wystarczającą ilością płynu (np. jedną szklanką wody) i można je przyjmować niezależnie od posiłku.

Flukonazol Actavis - środki ostrożności

Należy kierować się lokalnymi wytycznymi dotyczącymi stosowania leków przeciwgrzybiczych (patrz punkt 4.1 i 5.1).

Rzadko opisywano ciężki, toksyczny wpływ na wątrobę, w tym prowadzący do śmierci, przede wszystkim u pacjentów w ciężkim stanie z powodu choroby podstawowej. Nie potwierdzono wyraźnego związku między działaniem hepatotoksycznym a całkowitą dawką dobową flukonazolu, czasem trwania leczenia, płcią lub wiekiem pacjenta.

Jeśli wystąpią nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby lub znacząco zwiększą się wartości parametrów nieprawidłowe już przed leczeniem, pacjenta należy uważnie obserwować. Jeśli leczenie kontynuuje się u pacjentów, u których podczas stosowania flukonazolu obserwowano zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, należy ocenić korzyści z leczenia w stosunku do ryzyka rozwoju ciężkiego uszkodzenia wątroby.

Należy przerwać leczenie flukonazolem pacjentów, u których są kliniczne dowody rozwoju zaburzeń czynności wątroby spowodowanych przez flukonazol. W większości przypadków toksyczne działanie na wątrobę ustępowało po zaprzestaniu leczenia.

Rzadko podczas leczenia flukonazolem występowały u pacjentów skórne reakcje złuszczające, takie jak zespół Stevensa-Johnsona i toksyczna nekroliza naskórka. Pacjenci z AIDS są bardziej podatni na rozwój ciężkich reakcji skórnych na wiele leków. Jeśli u pacjenta leczonego z powodu

powierzchownego zakażenia grzybiczego wystąpi wysypka, która może być związana z flukonazolem, należy zaprzestać stosowania leku. Jeśli u pacjenta z inwazyjnym lub układowym zakażeniem grzybiczym wystąpi wysypka, należy go uważnie obserwować i odstawić flukonazol, jeśli wystąpią zmiany pęcherzowe lub rumień wielopostaciowy.

Tak jak podczas stosowania innych azoli, rzadko notowano występowanie reakcji anafilaktycznych (patrz punkt 4.8).

Niektóre azole, w tym flukonazol, powodują wydłużenie odstępu QT. Podczas leczenia flukonazolem, w rzadkich przypadkach opisywano częstoskurcz komorowy torsade de pointes. Chociaż nie potwierdzono związku między stosowaniem flukonazolu i wydłużeniem odstępu QT, należy zachować ostrożność podczas stosowania flukonazolu u pacjentów, u których występują czynniki zwiększające ryzyko arytmii, takie jak:

– wrodzone lub potwierdzone nabyte wydłużenie odstępu QT;

– kardiomiopatia, zwłaszcza jeśli występuje równocześnie niewydolność serca;

– bradykardia zatokowa;

– objawowe zaburzenia rytmu;

– zaburzeń elektrolitowych, takich jak hipokaliemia i hipomagnezemia;

– jednoczesne stosowanie leków, które nie są metabolizowane przez izoenzym CYP3A4, ale powodują wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji).

Przed rozpoczęciem leczenia flukonazolem należy wyrównać zaburzenia elektrolitowe, takie jak hipokaliemia, hipomagnezemia i hipokalcemia.

Jeśli klirens kreatyniny wynosi poniżej 50 ml/min, dawkę flukonazolu należy zmniejszyć (patrz punkt 4.2).

Jeśli konieczne jest długotrwałe stosowanie flukonazolu u kobiet w wieku rozrodczym, należy rozważyć stosowanie odpowiednich środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.6).

Należy uważnie obserwować pacjentów leczonych flukonazolem w dawkach poniżej 400 mg na dobę i terfenadyną (patrz punkt 4.3 i punkt 4.5).

Flukonazol jest silnym inhibitorem izoenzymu 2C9 cytochromu P450 (CYP) i umiarkowanym inhibitorem izoenzymu CYP3A4. Należy obserwować pacjentów, którzy jednocześnie z flukonazolem otrzymują produkty lecznicze o wąskim przedziale terapeutycznym, tj. warfaryna i fenytoina, które są metabolizowane przez CYP2C9 i CYP3A4 (patrz punkt 4.5).

Kapsułki produktu Flukonazol Actavis zawierają laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Flukonazol Actavis - przedawkowanie

Donoszono o przedawkowaniu flukonazolu.

Objawy

W jednym przypadku przedawkowania flukonazolu u 42-letniego pacjenta z AIDS wystąpiły omamy i zachowanie paranoidalne po zażyciu 8200 mg leku. Pacjent został hospitalizowany i powrócił do zdrowia w ciągu 48 godzin.

Leczenie

Leczenie objawowe i monitorowanie czynności życiowych i w razie konieczności – płukanie żołądka. Flukonazol w dużym stopniu wydalany jest z moczem. Wymuszona diureza prawdopodobnie zwiększa eliminację flukonazolu. Trzygodzinna hemodializa zmniejsza stężenie flukonazolu w osoczu o około 50%.

Flukonazol Actavis - przeciwwskazania

– Nadwrażliwość na flukonazol, inne pochodne azolowe lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

– Jednoczesne podawanie z produktami leczniczymi, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT i są metabolizowane przez CYP 3A4, takie jak: cyzapryd, astemizol, terfenadyna, pimozyd i chinidyna (patrz punkt 4.4 i 4.5).

Flukonazol Actavis - działania niepożądane

Działania niepożądane zostały przedstawione poniżej według klasyfikacji układów i narządów.

Zastosowano następujące kategorie częstości w celu klasyfikacji działań niepożądanych: bardzo często (≥1/10) często (≥1/100 do < 1/10) niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100) rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000) bardzo rzadko (< 1/10 000) częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów - częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

Niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000)

niedokrwistość

agranulocytoza, leukopenia, neutropenia, trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000)

reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

Niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000)

jadłowstręt, hipokaliemia

hipercholesterolemia, hipertriglicerydemia

Zaburzenia psychiczne

 

Niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100)

bezsenność

Zaburzenia układ u nerwowego

 

Często (≥ 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100)

ból głowy

zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, drgawki, parestezje, drżenie, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, bezsenność, zaburzenia smaku

Zaburzenia serca

 

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000)

wydłużenie odstępu QT, torsade de pointes

(patrz punkt 4.4)

Zaburzenia żołądka i jelit

 

Często (≥1/100 do < 1/10)

ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty


Profil i częstość występowania działań niepożądanych oraz odchyleń w badaniach laboratoryjnych u dzieci są podobne do obserwowanych u dorosłych.

Flukonazol Actavis - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

W okresie ciąży nie należy stosować standardowych dawek flukonazolu (< 200 mg/dobę) i leczenia krótkotrwałego, chyba że korzyści przewyższają ryzyko dla płodu.

Flukonazol w dużych dawkach i (lub) leczenie długotrwałe można stosować podczas ciąży tylko w zakażeniach zagrażających życiu.

Dane uzyskane od kilkuset kobiet w ciąży leczonych flukonazolem w standardowych dawkach (< 200 mg/dobę), podawanych jednorazowo lub w dawkach wielokrotnych podczas pierwszego trymestru ciąży, nie wskazują na niepożądane działanie na płód.

U dzieci, których matki przez 3 miesiące lub dłużej leczono flukonazolem w dużych dawkach (400 do 800 mg/dobę) z powodu kokcydioidomikozy, opisywano liczne wady wrodzone (w tym krótkogłowie, dysplazja uszu, olbrzymie ciemiączko przednie, nieprawidłowa krzywizna kości udowej, kościozrost promieniowo-ramienny). Związek przyczynowy między tymi nieprawidłowościami i flukonazolem nie jest wyjaśniony.

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią Flukonazol jest wydzielany do mleka kobiecego w stężeniach niższych niż występujące w osoczu.

Karmienie piersią można kontynuować po podaniu pojedynczej dawki flukonazolu 200 mg lub mniej. Karmienie piersią należy przerwać podczas leczenia dawkami wielokrotnymi i (lub) większymi.

Płodność

Dane nie wskazują na niepożądany wpływ na płodność u mężczyzn i kobiet. Wykazano, że przyjmowanie flukonazolu w dawce 50 mg na dobę przez okres do 28 dni nie wpływa na stężenia testosteronu w osoczu u mężczyzn ani na stężenie hormonu steroidowego u kobiet w okresie rozrodczym. Flukonazol w dawce 200 do 400 mg na dobę nie wykazywał klinicznego wpływu na stężenie endogennych steroidów lub ACTH stymulowanego odpowiedzią u zdrowych ochotników płci męskiej.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować odpowiednie metody antykoncepcji podczas długotrwałego leczenia flukonazolem.

Flukonazol Actavis - prowadzenie pojazdów

Flukonazol nie ma wpływu lub ma niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę możliwość sporadycznego wystąpienia zawrotów głowy lub drgawek.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Flukonazol Actavis - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Fluconazolum

  Substancja o działaniu przeciwgrzybiczym. Hamuje wytwarzanie steroli, związków niezbędnych dla życia patogennych grzybów. Substancja lecznicza stosowana jest w leczeniu grzybic (tzw. kandydoz) pochwy, żołędzi i jamy ustnej wywołanych drożdżakiem Candida. Substancja wykazuje również skuteczność w leczeniu grzybiczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wywołanego przez grzyby Cryptococcus. W przypadku nieskuteczności dotychczasowego leczenia substancję stosuje się również w terapii grzybicy skóry i paznokci.

  Dostępne opakowania
  Flukonazol Actavis

  Flukonazol Actavis

  kapsułki twarde - 28 kaps. - 0,05 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Flukonazol Actavis

  Flukonazol Actavis

  kapsułki twarde - 14 kaps. - 0,1 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Flukonazol Actavis

  Flukonazol Actavis

  kapsułki twarde - 1 kaps. - 0,15 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Flukonazol Actavis

  Flukonazol Actavis

  kapsułki twarde - 28 kaps. - 0,2 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Flukonazol Actavis

  Flukonazol Actavis

  kapsułki twarde - 14 kaps. - 0,2 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Flukonazol Actavis

  Flukonazol Actavis

  kapsułki twarde - 7 kaps. - 0,05 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  11,56 zł
  Flukonazol Actavis

  Flukonazol Actavis

  kapsułki twarde - 14 kaps. - 0,05 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  23,62 zł
  Flukonazol Actavis

  Flukonazol Actavis

  kapsułki twarde - 7 kaps. - 0,1 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  23,05 zł
  Flukonazol Actavis

  Flukonazol Actavis

  kapsułki twarde - 28 kaps. - 0,1 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  79,41 zł
  Powiązane artykuły
  Newsy - leki i suplementy

  GIF wycofuje z obrotu trzy serie maści Ivoxel

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju trzy serie emulsji na skórę Ivoxel. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Z obrotu zostaną wycofane dwie serie emulsji o wadze 60 g, jedna o numerze 634231 i...

  Leczenie grzybicy

  Leki przeciwgrzybicze

  Leki przeciwgrzybicze

  Zakażenia grzybicze zazwyczaj pojawiają się wtedy, kiedy zostaje zaburzona równowaga organizmu. Zdarza się to w przypadku: terapii antybiotykowej, przemęczenia, długotrwałego stresu. Zakażenie grzybicą może odbyć się poprzez stosunek płciowy, samozakażenie,...

  Newsy - leki i suplementy

  Fabrazyme i replagal - leki na chorobę Fabry'ego, będą refundowane

  Fabrazyme i replagal - leki na chorobę Fabry'ego, będą refundowane

  Minister Zdrowi, Łukasz Szumowski, podzielił się na konferencji dobrą wiadomością dla cierpiących na chorobę Fabry'ego. Od 1 września na liście leków refundowanych pojawi się enzymatyczna terapia zastępcza. Refundacji podlegają dwa leki: Fabrazyme i Replagal. Fabrazyme...

  Leki i suplementy

  Clotrimazolum - czym jest, na co działa i jak go stosować

  Clotrimazolum - czym jest, na co działa i jak go stosować

  Clotrimazolum to lek stosowany w przypadku zaburzeń dermatologicznych oraz zmian skórnych występujących między innymi w okolicach płciowych. Pomimo higieny miejsc intymnych może dojść do ich zakażenia oraz rozwoju bakterii na skórze. Jest o sytuacja dosyć...

  Grzybica - charakterystyka, rodzaje, typy grzybów

  Co to jest grzybica? (WIDEO)

  Co to jest grzybica? (WIDEO)

  Grzybica to najczęstsza dolegliwość skórna Choroby grzybicze to najczęstsze dolegliwości zakaźne skóry i narządów wewnętrznych. Grzybica jest chorobą wyleczalną, aczkolwiek kuracja trwa bardzo długo oraz istnieje ryzyko nawrotu objawów. Sygnały pojawienia...

  Brodawki płciowe

  Brodawczak ludzki - zdjęcia

  Brodawczak ludzki - zdjęcia

  Zdjęcie brodawczaka ludzkiego Wirus HPV to najczęstszy wirus przenoszony podczas stosunku seksualnego.