Fluconazole Kabi

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do infuzji
Dawka
2 mg/ml
Ilość
1 but.a 50ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.

Fluconazole Kabi - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Fluconazole Kabi - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Fluconazole Kabi - opis

Fluconazole Kabi jest wskazany w leczeniu zakażeń grzybiczych (patrz punkt 5.1).

Fluconazole Kabi jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych w celu leczenia:

Kryptokokowego zapalenia opon mózgowych (patrz punkt 4.4). Kokcydioidomykozy (patrz punkt 4.4). Inwazyjnej kandydozy.

Drożdżakowego zakażenia błon śluzowych, włączając zakażenia gardła, przełyku, występowanie drożdżaków w moczu oraz przewlekłe zakażenia śluzówkowo-skórne.

Przewlekłej kandydozy jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej) w przypadku, gdy higiena dentystyczna jest niewystarczająca.

Fluconazole Kabi jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych w celu zapobiegania:

Nawrotom zapalenia opon mózgowych u pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka.

Nawrotom drożdżakowego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła i przełyku u pacjentów zarażonych wirusem HIV, którzy należą do grup zwiększonego ryzyka nawrotów. Zakażeniom grzybiczym u pacjentów z przedłużającą się neutropenią (takich jak pacjenci z nowotworami krwi otrzymujący chemioterapię lub pacjenci po przeszczepie krwiotwórczych komórek macierzystych (patrz punkt 5.1).

Fluconazole Kabi jest wskazany do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci oraz młodzieży w wieku od 0 do 17 lat:

Fluconazole Kabi jest stosowany w leczeniu drożdżakowych zakażeń błon śluzowych (jamy ustnej, gardła i przełyku), inwazyjnej kandydozy i kryptokokowego zapalenia opon mózgowych oraz w profilaktyce zakażeń drożdżakami u pacjentów z obniżoną odpornością. Fluconazole Kabi może być stosowany jako terapia zachowawcza w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u dzieci z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia nawrotów (patrz punkt 4.4). Produktu leczniczego Fluconazole Kabi nie należy stosować w leczeniu grzybicy owłosionej skóry głowy (patrz punkt 4.4).

Terapię można rozpocząć przed otrzymaniem wyników posiewu oraz innych badań laboratoryjnych. Jednakże po ich otrzymaniu należy odpowiednio dostosować dostępne leczenie.

W celu zapewnienia właściwego leczenia należy rozważyć zastosowanie zaleceń dotyczących terapii przeciwgrzybiczych.

Fluconazole Kabi - skład

Każde 50 ml roztworu do infuzji zawiera 100 mg flukonazolu.

Każde 100 ml roztworu do infuzji zawiera 200 mg flukonazolu.

Każde 200 ml roztworu do infuzji zawiera 400 mg flukonazolu.

Każdy ml zawiera 2 mg flukonazolu.

Substancje pomocnicze: każdy ml zawiera 9 mg chlorku sodu (ekwiwalent 0,154 mmoli sodu).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Fluconazole Kabi - dawkowanie

Dawkowanie

Dobową dawkę należy dostosować do rodzaju oraz nasilenia zakażenia grzybiczego. Jeśli w danym zakażeniu konieczne jest stosowanie wielokrotnych dawek, leczenie należy kontynuować do chwili ustąpienia klinicznych lub mikrobiologicznych objawów czynnego zakażenia. Niedostatecznie długa terapia może być przyczyną nawrotów czynnego zakażenia.

Pacjenci dorośli

Wskazania

Dawkowanie

Czas trwania leczenia

Kryptokokoza

Leczenie kryptokokowego zapalenia opon

mózgowych

Dawka nasycająca: 400 mg pierwszej doby.

Następna dawka: 200 mg do 400 mg na dobę.

Zazwyczaj 6 do 8 tygodni. W przypadku infekcji zagrażających życiu dawkę dobową można zwiększyć do 800 mg.

Leczenie podtrzymujące w zapobieganiu nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka

200 mg na dobę

Stosować do odwołania w dawce dobowej 200 mg.

Kokcydioidomykoza

 

200 mg do 400 mg

11 do 24 miesięcy lub dłużej, w zależności od pacjenta. W przypadku niektórych infekcji należy rozważyć zastosowanie dawki 800 mg na dobę, w szczególności w zapaleniu opon mózgowych.

Inwazyjna

kandydoza

 

Dawka nasycająca: 800 mg pierwszej doby.

Następna dawka: 400 mg na dobę.

Zazwyczaj zalecana długość leczenia zakażenia

drożdżakowego krwi wynosi 2 tygodnie po pierwszym negatywnym wyniku posiewu krwi oraz ustąpieniu objawów przedmiotowych i podmiotowych charakterystycznych dla kandydemii.

Leczenie kandydozy błon śluzowych

Kandydoza jamy

ustnej

Dawka nasycająca: 200 mg do 400 mg pierwszej doby.

Następna dawka: 100 mg do 200 mg na dobę.

7 do 21 dni (do czasu ustąpienia kandydozy jamy ustnej).

U pacjentów z ciężkim osłabieniem czynności układu immunologicznego, leczenie można wydłużyć.

Kandydoza

przełyku

Dawka nasycająca: 200 mg do 400 mg pierwszej doby.

Następna dawka: 100 mg do 200 mg na dobę.

14 do 30 dni (do czasu ustąpienia kandydozy przełyku).

U pacjentów z ciężkim osłabieniem czynności układu immunologicznego, leczenie można wydłużyć.

Występowanie drożdżaków w moczu

200 mg do 400 mg na dobę

7 do 21 dni.

U pacjentów z ciężkim osłabieniem czynności układu immunologicznego, leczenie można wydłużyć.

Przewlekła zanikowa kandydoza

50 mg na dobę

14 dni.

Przewlekła kandydoza

śluzówkowoskórna

50 mg do 100 mg na dobę

do 28 dni.

U pacjentów z ciężkim osłabieniem czynności układu immunologicznego oraz w zależności od stopnia infekcji, leczenie można wydłużyć.

Zapobieganie nawrotom drożdżakowego zapalenia błony śluzowej u pacjentów zarażonych HIV, którzy znajdują się w grupie wysokiego ryzyka nawrotu choroby.

Kandydoza jamy

ustnej

100 mg do 200 na dobę lub 200 mg 3 razy na tydzień

Nie określono dla pacjentów z przewlekłym osłabieniem układu immunologicznego.

Kandydoza

przełyku

100 mg do 200 mg na dobę lub 200 mg 3 razy na tydzień

Nie określono dla pacjentów z przewlekłym osłabieniem układu immunologicznego.

Zapobieganie zakażeniom grzybiczym

 

200 mg do 400 mg

Leczenie należy rozpocząć kilka dni przed

oczekiwanym wystąpieniem

u pacjentów z przedłużającą się

neutropenią

   

neutropenii oraz

kontynuować przez 7 dni po wyzdrowieniu; po zwiększeniu ilości

neutrofili powyżej 1000

3 komórek na mm .

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawkowanie należy dostosować w zależności od czynności nerek (patrz „Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek”).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Fluconazole Kabi jest wydalany głównie z moczem w postaci niezmienionej. W przypadku jednorazowego podania nie jest konieczna modyfikacja dawki. U pacjentów (w tym w populacji pediatrycznej) z zaburzeniami czynności nerek, na początku wielodawkowej terapii flukonazolem należy podać dawkę nasycającą od 50 mg do 400 mg, bazując na zalecanej dziennej dawce dla danego wskazania. Po dawce nasycającej, codzienne dawkowanie (zgodnie ze wskazaniami) należy ustalić na podstawie poniższej tabeli:

Klirens kreatyniny (ml/min)

Procent dawki zalecanej

> 50

100%

≤50 (bez dializ)

50%

Cykliczna dializoterapia

100% po każdej dializie

Pacjenci regularnie dializowani powinni otrzymywać 100% zalecanej dawki po każdej z dializ; w dniach, w których nie wykonuje się dializy pacjenci powinni otrzymać zredukowaną dawkę zgodną z klirensem kreatyniny.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Dane dotyczące stosowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby są ograniczone, dlatego, flukonazol należy stosować ostrożnie u pacjentów z dysfunkcją wątroby (patrz punkt 4.4 i 4.8).

Dzieci i młodzież

W populacji pediatrycznej nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 400 mg. Podobnie jak w przypadku infekcji u pacjentów dorosłych długość leczenia zależy od klinicznej oraz mykologicznej odpowiedzi pacjenta. Fluconazole Kabi jest podawany w pojedynczych dobowych dawkach. Pacjenci pediatryczni z upośledzoną czynnością nerek - patrz dawkowanie u „Pacjentów z zaburzeniami czynności nerek”. Nie przebadano farmakokinetyki flukonazolu w populacji pacjentów pediatrycznych z niewydolnością nerek (dla „Noworodków (0 do 27 dni)”, które często wykazują niedojrzałość czynnościową nerek - patrz poniżej).

Noworodki, niemowlęta oraz dzieci (w wieku od 28 dni do 11 lat):

Wskazanie

Dawkowanie

Zalecenia

Kandydoza błon

śluzowych

Dawka początkowa: 6 mg/kg mc. Następna dawka:

3 mg/kg mc., na dobę.

Dawka początkowa może być stosowana w trakcie pierwszego dnia leczenia w celu szybszego osiągnięcia stanu równowagi.

Inwazyjna kandydoza Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych

Dawka: 6 do 12 mg/kg mc., na dobę.

W zależności od ciężkości schorzenia.

Leczenie podtrzymujące w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u dzieci narażonych na nawrót choroby

Dawka: 6 mg/kg mc., na dobę.

W zależności od ciężkości schorzenia.

Zapobieganie zakażeniom drożdżakami u pacjentów z obniżoną odpornością

Dawka: 3 do 12 mg/kg mc., na dobę.

W zależności od stopnia oraz czasu trwania neutropenii (patrz Dawkowanie u pacjentów dorosłych).

Młodzież (w wieku od 12 do 17 lat):

W zależności od wagi oraz stopnia dojrzałości, lekarz przepisujący powinien oszacować, które dawkowanie (dla dorosłych czy dzieci) jest najbardziej odpowiednie. Dane kliniczne wskazują, że dzieci mają wyższy klirens flukonazolu niż pacjenci dorośli. Dawki 100, 200 i 400 mg u dorosłych odpowiadają 3, 6 i 12 mg/kg mc. dawki u dzieci.

Noworodki (0 do 27 dni):

Noworodki wolniej wydalają flukonazol. Istnieje ograniczona ilość danych farmakokinetycznych dotyczących dawkowania u noworodków (patrz punkt 5.2).

Grupa wiekowa

Dawkowanie

Zalecenia

Noworodki (0 do 14 dni)

To samo dawkowanie w mg/kg mc., jak dla niemowląt oraz dzieci powinno być stosowane, co 72 godziny.

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 12 mg/kg mc., co 72 godziny.

Noworodki

(od 15 do 27 dni)

To samo dawkowanie w mg/kg mc., jak dla niemowląt oraz dzieci powinno być stosowane, co 48 godzin.

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 12 mg/kg mc., co 48 godzin.

Sposób podawania

Flukonazol można podawać w postaci doustnej lub dożylnej; droga podania zależy od stanu klinicznego pacjenta. W przypadku zmiany drogi podania nie jest konieczna zmiana dawkowania.

Infuzję dożylną należy wykonywać z szybkością nieprzekraczającą 10 ml/minutę. Fluconazole Kabi zawiera 9 mg/ml (0,9%) roztwór chlorku sodu do infuzji. Każde 200 mg (100 ml roztworu do infuzji) odpowiada 15 mmolom jonów sodowych i chlorkowych. Dawkę sodu należy uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania - patrz punkt 6.6.

Fluconazole Kabi - środki ostrożności

Grzybica skóry owłosionej głowy

Flukonazol przebadano pod kątem leczenia grzybicy skóry owłosionej głowy u dzieci. Nie wykazano wyższej skuteczności niż gryzeofulwiny, a ogólny odsetek wyzdrowień był niższy niż 20%. Dlatego produktu leczniczego Fluconazole Kabi nie należy stosować w leczeniu grzybicy skóry owłosionej głowy.

Kryptokokoza

Dane dotyczące skuteczności flukonazolu w leczeniu kryptokokozy oraz zakażeń o innych lokalizacjach (np. płuc i kryptokokoza skóry) są ograniczone, przez co brak dokładnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Głęboka grzybica endemiczna

Dane dotyczące skuteczności flukonazolu w leczeniu innych postaci grzybicy endemicznej, takich jak parakokcydioidomykoza, sporotrychoza limfatyczno-skórna i histoplazmoza są ograniczone, przez co brak dokładnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Nerki

Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu leczniczego Fluconazole Kabi u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Wątroba i drogi żółciowe

Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu leczniczego Fluconazole Kabi u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Stosowanie produktu leczniczego Fluconazole Kabi wiązało się rzadko z ciężkim toksycznym uszkodzeniem wątroby, w tym ze skutkiem śmiertelnym, głównie u pacjentów z ciężkimi chorobami podstawowymi. W przypadkach hepatotoksycznego działania flukonazolu nie obserwowano jednoznacznego związku z całkowitą dawką dobową leku, długością terapii oraz z płcią ani wiekiem pacjentów. Działanie hepatotoksyczne flukonazolu zwykle przemijało po zaprzestaniu terapii.

Zaleca się, aby w trakcie leczenia flukonazolem dokładnie obserwować czy u pacjentów, u których wystąpiły biochemiczne zaburzenia czynności wątroby, nie wystąpią cięższe choroby tego narządu. Pacjentów należy poinformować o ciężkich objawach mogących wystąpić ze strony wątroby (istotna astenia, anoreksja, nieustępujące nudności, wymioty i żółtaczka). W takim przypadku należy niezwłocznie przerwać leczenie oraz skontaktować się z lekarzem.

Układ sercowo-naczyniowy

Stosowanie niektórych azoli, w tym flukonazolu, było związane z wydłużeniem odstępu QT w zapisie elektrokardiograficznym. W badaniach przeprowadzonych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, u pacjentów przyjmujących flukonazol rzadko notowano wydłużenie odstępu QT i zaburzenia rytmu typu torsade de pointes. Dotyczyło to ciężko chorych pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka takimi jak: choroby mięśnia sercowego, zaburzenia elektrolitowe oraz jednoczesne przyjmowanie leków mogących powodować zaburzenia rytmu serca.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania flukonazolu u pacjentów, u których występują powyższe czynniki ryzyka zaburzeń rytmu serca. Jednoczesne stosowanie innych leków wydłużających odstęp QT oraz metabolizowanych przez cytochrom P450 (CYP) 3A4 jest przeciwskazane (patrz punkt 4.3 i 4.5).

Halofantryna Wykazano, że terapeutyczna dawka halofantryny wydłuża odstęp QT oraz jest substratem dla izoenzymu CYP3A4. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania flukonazolu oraz halofantryny (patrz punkt 4.5).

Reakcje skórne

Podczas leczenia flukonazolem rzadko obserwowano występowanie skórnych reakcji alergicznych, takich jak zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka. Pacjenci z AIDS są bardziej narażeni na występowanie ciężkich reakcji skórnych po zastosowaniu różnych produktów leczniczych. Jeśli u pacjenta z powierzchowną grzybicą, leczonego flukonazolem, wystąpi wysypka, należy przerwać podawanie flukonazolu. Jeżeli wysypka rozwinie się u pacjenta leczonego flukonazolem z powodu inwazyjnego, układowego zakażenia grzybiczego, pacjenta należy uważnie obserwować; w razie wystąpienia zmian pęcherzowych lub rumienia wielopostaciowego należy przerwać podawanie flukonazolu.

Nadwrażliwość

Rzadko opisywano przypadki wystąpienia reakcji anafilaktycznej (patrz punkt 4.3).

Cytochrom P450

Flukonazol jest silnym inhibitorem CYP2C9 i umiarkowanym inhibitorem CYP3A4. Ponadto jest również inhibitorem CYP2C19. Należy kontrolować pacjentów przyjmujących jednocześnie Fluconazole Kabi i leki o wąskim indeksie terapeutycznym metabolizowane z udziałem izoenzymów CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4 (patrz punkt 4.5).

Terfenadyna

Należy dokładnie monitorować pacjentów przyjmujących jednocześnie terfenadynę i flukonazol w dawkach mniejszych niż 400 mg na dobę (patrz punkt 4.3 i 4.5).

Substancje pomocnicze

Ten produkt leczniczy zawiera 0,154 mmola sodu w ml. Dawkę sodu należy uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Fluconazole Kabi - przedawkowanie

Opisywano przypadki przedawkowania produktu leczniczego Fluconazole Kabi z objawami w postaci omamów i zachowań paranoidalnych.

W razie przedawkowania wskazane jest leczenie objawowe (leczenie podtrzymujące czynności życiowe, płukanie żołądka).

Flukonazol jest wydalany głównie z moczem; wymuszona diureza zwiększa prawdopodobnie stopień eliminacji leku. Trzygodzinny zabieg hemodializy zmniejsza stężenie leku w surowicy o około 50%.

Fluconazole Kabi - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, pokrewne związki azolowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkt 6.1).

Wyniki badania interakcji dawek wielokrotnych wykazują, że jednoczesne podawanie terfenadyny u pacjentów otrzymujących flukonazol w dawkach wielokrotnych, wynoszących 400 mg lub więcej, jest przeciwwskazane. Stosowanie flukonazolu wraz z lekami, które wydłużają odstęp QT i są metabolizowane przez cytochrom P450 (CYP) 3A4, takimi jak: cyzapryd, astemizol, pimozyd, chinidyna oraz erytromycyna jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.4 i 4.5).

Fluconazole Kabi - działania niepożądane

Najczęściej raportowanymi działaniami niepożądanymi (> 1/10) są ból głowy, ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, aminotransferazy asparaginianowej, fosfatazy alkalicznej we krwi oraz wysypka.

Podczas stosowania produktu leczniczego Fluconazole Kabi obserwowano i raportowano następujące działania niepożądane z następującą częstotliwością ich występowania: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

Anemia

Agranulocytoza, leukopenia, trombocytopenia, neutropenia

Zaburzenia układu immunologicznego

   

Anafilaksja

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

Zmniejszenie apetytu

Hipercholesterolemia, hipertriglicerydemia, hipokaliemia

Zaburzenia psychiczne

 

Bezsenność, senność

 

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Drgawki, parestezje, zawroty głowy, zmiany smaku

Drżenie

Zaburzenia ucha i błędnika

 

Zawroty głowy pochodzenia obwodowego

 

Zaburzenia serca

   

Zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes (patrz punkt 4.4), wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia żołądka

i jelit

Ból brzucha, wymioty, biegunka, nudności

Zaparcia, niestrawność, wzdęcia, suchość w jamie

ustnej

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności:

aminotransferazy alaninowej (patrz punkt 4.4), aminotransferazy asparaginianowej (patrz punkt 4.4), fosfatazy alkalicznej we krwi (patrz punkt 4.4)

Cholestaza (patrz punkt 4.4), żółtaczka

(patrz punkt 4.4), zwiększenie stężenia bilirubiny (patrz punkt 4.4)

Niewydolność wątroby (patrz punkt 4.4), martwica komórek wątrobowych

(patrz punkt 4.4), zapalenie wątroby (patrz punkt 4.4), uszkodzenie komórek wątroby

(patrz punkt 4.4)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka (patrz punkt

4.4)

Wysypka polekowa

(patrz punkt 4.4), pokrzywka

(patrz punkt 4.4), świąd, zwiększona potliwość

Martwica toksycznorozpływna naskórka (patrz punkt 4.4), zespół StevensaJohnsona

(patrz punkt 4.4),

     

ostra uogólniona osutka krostowa

(patrz punkt 4.4), złuszczające zapalenie skóry, obrzęk

naczynioruchowy, obrzęk twarzy, łysienie

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

 

Ból mięśni

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

Zmęczenie, złe samopoczucie, astenia, gorączka

 

Populacja pediatryczna

Profil i częstość występowania działań niepożądanych oraz nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych obserwowanych podczas badań klinicznych z udziałem dzieci są porównywalne do obserwowanych u dorosłych.

Fluconazole Kabi - ciąża i karmienie piersią

Ciąża Dane uzyskane od kilkuset ciężarnych kobiet przyjmujących standardowe dawki (< 200 mg/dobę) flukonazolu, podawanego w dawce pojedynczej lub wielokrotnej w pierwszym trymestrze ciąży, nie wykazują żadnego działania niepożądanego u płodu.

Opisywano przypadki występowania licznych wad wrodzonych u dzieci, których matki z powodu kokcydioidomykozy były leczone dużymi dawkami flukonazolu (od 400 do 800 mg/dobę) przez trzy miesiące lub dłużej. Zależność pomiędzy podawaniem flukonazolu a występowaniem tych wad nie jest znana.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na rozmnażanie (patrz punkt 5.3).

Standardowe dawki flukonazolu i krótkotrwałe leczenie nie powinno być stosowane w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

W czasie ciąży nie należy stosować dużych dawek flukonazolu, w szczególności podawanych w sposób długotrwały z wyjątkiem sytuacji zagrażających życiu.

Karmienie piersią

Flukonazol występuje w mleku ludzkim w podobnych stężeniach jak w surowicy, dlatego też nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u kobiet karmiących piersią. Karmienie piersią można kontynuować po podaniu standardowej pojedynczej dawki wynoszącej 200 mg lub mniej. Nie zaleca się karmienia piersią po przyjęciu wielu dawek flukonazolu lub po zastosowaniu zwiększonej dawki dobowej.

Płodność

Flukonazol nie miał wpływu na płodność szczurów płci męskiej i żeńskiej (patrz punkt 5.3).

Fluconazole Kabi - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu leczniczego Fluconazole Kabi na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Należy poinformować pacjentów o potencjalnym ryzyku wystąpienia zawrotów głowy lub drgawek w trakcie stosowania produktu leczniczego Fluconazole Kabi

(patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia powyższych objawów nie należy prowadzić pojazdów oraz obsługiwać maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Fluconazole Kabi - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Fluconazolum

  Substancja o działaniu przeciwgrzybiczym. Hamuje wytwarzanie steroli, związków niezbędnych dla życia patogennych grzybów. Substancja lecznicza stosowana jest w leczeniu grzybic (tzw. kandydoz) pochwy, żołędzi i jamy ustnej wywołanych drożdżakiem Candida. Substancja wykazuje również skuteczność w leczeniu grzybiczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wywołanego przez grzyby Cryptococcus. W przypadku nieskuteczności dotychczasowego leczenia substancję stosuje się również w terapii grzybicy skóry i paznokci.

  Dostępne opakowania
  Fluconazole Kabi

  Fluconazole Kabi

  roztwór do infuzji - 1 but.a 50ml - 2 mg/ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Fluconazole Kabi

  Fluconazole Kabi

  roztwór do infuzji - 1 but.a 100ml - 2 mg/ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Fluconazole Kabi

  Fluconazole Kabi

  roztwór do infuzji - 1 but.a 200ml - 2 mg/ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Fluconazole Kabi

  Fluconazole Kabi

  roztwór do infuzji - 10 but.a 50ml - 2 mg/ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Fluconazole Kabi

  Fluconazole Kabi

  roztwór do infuzji - 10 but.a 100ml - 2 mg/ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Fluconazole Kabi

  Fluconazole Kabi

  roztwór do infuzji - 10 but.a 200ml - 2 mg/ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Fluconazole Kabi

  Fluconazole Kabi

  roztwór do infuzji - 20 but.a 50ml - 2 mg/ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Fluconazole Kabi

  Fluconazole Kabi

  roztwór do infuzji - 20 but.a 100ml - 2 mg/ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Fluconazole Kabi

  Fluconazole Kabi

  roztwór do infuzji - 20 but.a 200ml - 2 mg/ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Ważne tematy

  Ważny Temat - Piękny uśmiech ze szczoteczką soniczną

  Codzienna pielęgnacja jamy ustnej jest bardzo ważna nie tylko ze względu na zdrowie naszych zębów, ale również na to, że otaczamy się innymi ludźmi, z którymi rozmawiamy i śmiejemy się. Prawidłowa higiena jamy ustnej zdecydowanie ułatwia kontakty międzyludzkie. Okazuje...

  Akcesoria higieniczne i zdrowotne

  Szczoteczki do zębów dla niemowląt

  Szczoteczki do zębów dla niemowląt

  Zadaniem rodziców jest właściwa nauka dbania o zęby w pierwszych miesiącach życia dziecka. Według stomatologów, mycie zębów u niemowląt powinno być wykonane za pomocą pasty bez fluoru. Dzięki temu dziecko nauczy się tego obowiązku i można tym samym zapobiec...

  Pielęgnacja niemowlęcia

  Pasty do zębów dla niemowląt

  Pasty do zębów dla niemowląt

  Pasty do zębów dla niemowląt powinny różnić się swym składem od past używanych przez dorosłych. Wynika to z faktu odmiennej budowy szkliwa i zapotrzebowania organizmu na fluor. Ponadto niewiele osób zdaje sobie sprawę, że dbanie o higienę jamy ustnej...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Ile minut należy myć zęby? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Ile minut należy myć zęby? (WIDEO)

  Czas mycia zębów Codzienna higiena jamy ustnej jest bardzo ważna. Nie zawsze da się umieścić ją w czasie. Ważniejsza jest bowiem skuteczność naszych działań. Nauka szczotkowania i nitkowania to proces, który może trwać od trzech do nawet dziewięciu miesięcy....

  Temat Miesiąca - Mocne i zdrowe zęby

  Prawidłowa higiena jamy ustnej

  Prawidłowa higiena jamy ustnej jest nam niezbędna, abyśmy nie utracili pięknego uśmiechu. Jednak nie jest ona wystarczająca. Aby prawidłowo dbać o zęby i dziąsła, trzeba zadbać o nie również od środka. Konieczne jest opanowanie poprawnej techniki szczotkowania...

  Temat Miesiąca - Mocne i zdrowe zęby

  Poznaj sprawdzone sposoby na piękny uśmiech

  Poznaj sprawdzone sposoby na piękny uśmiech

  Wygląd naszych zębów Kondycja oraz wygląd naszych zębów mogą się przekładać na nasze ogólne samopoczucie oraz samoakceptację. Białe, zdrowe zęby sprawiają, że wyglądamy młodziej i bardziej atrakcyjnie. Jesteśmy więc bardziej pewni siebie. Jak jednak zadbać...

  Temat Miesiąca - Mocne i zdrowe zęby

  Higiena jamy ustnej - nowa era inteligentnych szczoteczek

  Od czasu wynalezienia elektrycznej szczoteczki do zębów w latach 30tych XX wieku zarówno zmieniały się nasze możliwości techniczne, jak i rosła świadomość dotycząca higieny jamy ustnej. Szczoteczki były ulepszane - między innymi uczyniono elektryczne...

  Choroby przyzębia

  Dziąsła chorują po cichu

  Dziąsła chorują po cichu

  Mówiąc o higienie jamy ustnej, najczęściej myślimy o zębach. To na ich pielęgnacji skupiamy się najbardziej. Zapominamy o dziąsłach, które zaniedbane mogą doprowadzić do rozwoju poważnych dolegliwości. W jamie ustnej każdego dnia gromadzą się resztki...

  Stomatologia - działy, najczęstsze zabiegi

  Więcej satysfakcji z życia dzięki zdrowym zębom? Tak! To możliwe

  Więcej satysfakcji z życia dzięki zdrowym zębom? Tak! To możliwe

  Nieświeży oddech, infekcje, ból zębów - to tylko nieliczne z dolegliwości, na które narażone są osoby nieprawidłowo dbające o higienę jamy ustnej. Według psycholog Anny Kędzierskiej problemy z zębami wpływają również niekorzystnie na nasze samopoczucie,...