Effentora

zobacz opinie o produkcie »
Cena
586,63 zł
Forma
tabletki podpoliczkowe
Dawka
0,4 mg
Ilość
4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC)
Typ
Na receptę Rpw
Refundacja
Tak
Producent: TEVA PHARMA B.V.

Effentora - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Effentora - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Effentora - opis

Produkt Effentora wskazany jest do leczenia bólu przebijającego (ang. BTP - breakthrough pain) u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej.

Ból przebijający to przemijające ostre nasilenie dolegliwości bólowych, nakładające się na opanowany ból przewlekły.

Pacjenci poddani opioidowej terapii podtrzymującej, to pacjenci otrzymujący co najmniej 60 mg morfiny doustnej na dobę, co najmniej 25 mcg przezskórnego fentanylu na godzinę, co najmniej 30 mg oksykodonu na dobę, co najmniej 8 mg doustnego hydromorfonu na dobę, lub równoważną dawkę innego leku opioidowego przez tydzień lub dłużej.

Effentora - skład

Każda tabletka podpoliczkowa zawiera 400 mikrogramów fentanylu (w postaci cytrynianu).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Każda tabletka zawiera 16 mg sodu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Effentora - dawkowanie

Leczenie powinno zostać rozpoczęte i prowadzone przez lekarza doświadczonego w stosowaniu leków opioidowych u pacjentów z chorobą nowotworową. Lekarze powinni być świadomi niebezpieczeństwa nadużywania fentanylu.

Nie należy przepisywać pacjentom jednocześnie dwóch produktów fentanylu do leczenia bólu przebijającego o różnym składzie. Pacjenci powinni usunąć wszelkie inne produkty zawierające fentanyl przepisane im do leczenia BTP przed zmianą na produkt Effentora. Ilość tabletek dostępna dla pacjenta w każdym czasie powinna być jak najmniejsza, aby zapobiec wystąpieniu reakcji splątania lub ewentualnemu przedawkowaniu.

Dawkowanie

Dobór dawki

Dawka produktu Effentora powinna być dostosowana indywidualnie, aż do uzyskania dawki "skutecznej", która zapewnia odpowiednią analgezję i minimalizuje reakcje niepożądane. W badaniach klinicznych nie można było ustalić skutecznej dawki produktu Effentora w leczeniu bólu przebijającego na podstawie dziennej dawki podtrzymującej leku opioidowego. Pacjenci powinni być ściśle monitorowani aż do momentu osiągnięcia dawki skutecznej.

Dostosowanie dawki u pacjentów, u których nie dokonano zmiany terapii z innych produktów zawierających fentanyl

Początkowa dawka produktu Effentora powinna wynosić 100 mcg, zwiększana w zależności od potrzeby, w zakresie dostępnych mocy tabletek (100 mcg, 200 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg).

Dostosowanie dawki u pacjentów, u których dokonano zmiany terapii z innych produktów zawierających fentanyl

Ze względu na różne profile wchłaniania, zmiana terapii nie może być dokonana w stosunku 1:1. Przy zmianie leczenia z innego doustnego produktu zawierającego cytrynian fentanylu, dawkowanie produktu Effentora powinno być niezależnie dobierane z powodu znacznych różnic w biodostępności różnych produktów. Jednakże u tych pacjentów uwzględniona może być dawka początkowa wyższa niż 100 mcg.

Sposób doboru dawki

Jeśli w trakcie procesu doboru dawki w przeciągu 30 minut od podania jednej tabletki nie zostanie uzyskana odpowiednia analgezja, podana może być druga tabletka produktu Effentora o tej samej mocy.

Jeśli leczenie epizodu bólu przebijającego (BTP) wymaga podania więcej niż jednej tabletki, do leczenia kolejnego epizodu bólu przebijającego (BTP) rozważyć należy zwiększenie dawki do kolejnej wyższej dostępnej mocy preparatu.

W trakcie doboru dawki stosowane mogą być różne tabletki: do leczenia jednego epizodu bólu przebijającego (BTP) użytych może być do czterech tabletek o mocy 100 mcg lub do czterech tabletek o mocy 200 mcg, według następującego schematu:

? Jeśli początkowa tabletka 100 mcg okaże się nieskuteczna, do leczenia kolejnego epizodu bólu przebijającego (BTP) pacjent może zażyć dwie tabletki o mocy 100 mcg. Zaleca się, by po każdej stronie jamy ustnej umieszczona została jedna tabletka. Jeśli dawka ta uznana zostanie za skuteczną, terapia kolejnych epizodów bólu przebijającego (BTP) może być kontynuowana za pomocą jednej tabletki produktu Effentora o mocy 200 mcg.

? Jeślijedna tabletka produktu Effentora o mocy 200 mcg (lub dwie o mocy 100 mcg) nie zostanie uznana za skuteczną, pacjent może zastosować dwie tabletki o mocy 200 mcg (lub cztery o mocy 100 mcg) do leczenia kolejnego epizodu bólu przebijającego (BTP). Zaleca się umieszczenie dwóch tabletek po każdej stronie jamy ustnej. Jeśli dawka ta zostanie uznana za skuteczną, terapia kolejnych epizodów bólu przebijającego (BTP) może być kontynuowana za pomocą jednej tabletki produktu Effentora o mocy 400 mcg.

? W procesie doboru dawki do 600 mcg i 800 mcg, należy stosować tabletki o mocy 200 mcg.

W badaniach klinicznych nie dokonano oceny dawek przewyższających 800 mcg.

Do leczenia jednego epizodu bólu przebijającego (BTP) nie należy stosować więcej niż dwie tabletki, za wyjątkiem procesu doboru dawki przy zastosowaniu do czterech tabletek, zgodnie z podanym powyżej opisem. W czasie dostosowywania dawki, przed rozpoczęciem leczenia kolejnego epizodu bólu przebijającego (BTP) produktem Effentora pacjenci powinni odczekać co najmniej 4 godziny.

Leczenie podtrzymujące

Po ustaleniu w procesie doboru dawki skutecznej, pacjenci powinni kontynuować stosowanie tej dawki w postaci jednej tabletki o danej mocy.

Nasilenie bólu przebijającego w epizodach może zmieniać się i może być potrzebne zwiększenie dawki produktu Effentora w czasie wynikające z postępu choroby nowotworowej. W tych przypadkach można zastosować drugą tabletkę produktu Effentora o tej samej mocy. Jeżeli przez kilka kolejnych epizodów druga tabletka produktu Effentora była potrzebna, należy ponownie dostosować dawkę produktu w leczeniu podtrzymującym (patrz poniżej).

W leczeniu podtrzymującym, przed rozpoczęciem leczenia kolejnego epizodu bólu przebijającego (BTP) produktem Effentora pacjenci powinni odczekać co najmniej 4 godziny.

Dostosowywanie dawki

Dawkę podtrzymującą produktu Effentora należy zwiększyć, jeśli u pacjenta podczas kilku kolejnych epizodów bólu przebijającego (BTP) konieczne było użycie więcej niż jednej tabletki. Ponowne dostosowywanie dawki oparte jest na tych samych zasadach co sposób doboru dawki (patrz powyżej). Niezbędne może być ponowne dostosowanie dawki w terapii uzupełniającej lekami opioidowymi, jeśli pacjenci zgłaszają wystąpienie ponad czterech epizodów bólu przebijającego (BTP) w ciągu 24 godzin.

Przerwanie terapii

Produkt Effentora powinien być odstawiony natychmiast, jeśli nie jest już konieczne jego stosowanie.

Pacjenci z niewydolnością wątroby lub nerek:

U pacjentów z umiarkowaną lub ostrą niewydolnością wątroby lub nerek należy zachować ostrożność stosując produkt Effentora (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z suchością jamy ustnej:

Pacjentom z suchością jamy ustnej zaleca się wypicie wody przed zażyciem produktu Effentora, aby zwilżyć jamę ustną. Jeśli nie spowoduje to prawidłowego musowania tabletki w jamie ustnej, może być zalecana zmiana leczenia.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 lat):

Badania kliniczne wykazały, że u pacjentów w wieku powyżej 65 lat występuje tendencja doboru dawki skutecznej niższej niż dawka stosowana u pacjentów młodszych. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas doboru dawki produktu Effentora u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Effentora u dzieci w wieku od 0 do 18 lat. Brak dostępnych danych.

Sposób podawania

Tabletka leku Effentora w wilgotnym otoczeniu zaczyna musować, dzięki czemu uwalniana jest substancja czynna. Należy zatem pouczyć pacjentów, by nie otwierali blistra aż do momentu, w którym są gotowi do umieszczenia tabletki w jamie ustnej.

Otwieranie blistra

Należy pouczyć pacjentów, by NIE próbowali wyciskać tabletki przez blister, ponieważ mogłoby to uszkodzić tabletkę podpoliczkową. Prawidłowa metoda wyjmowania tabletki z blistra jest następująca: Pojedynczą część blistra należy oddzielić od pozostałego listka blistra poprzez oddarcie jej na linii perforacji. Oddzieloną część blistra należy zgiąć zgodnie z oznaczeniem wzdłuż linii wydrukowanej na tylnej stronie folii. Folię należy usunąć w celu udostępnienia tabletki. Należy pouczyć pacjentów, by nie próbowali kruszyć lub dzielić tabletki.

Po wyjęciu tabletki z blistra nie należy jej przechowywać, ponieważ w tym przypadku nie można zagwarantować, że tabletka pozostanie w stanie niezmienionym i zajść może ryzyko narażenia tabletki na przypadkowe działanie czynników zewnętrznych

Podawanie tabletki

Pacjenci powinni wyjąć tabletkę produktu Effentora z blistra i natychmiast umieścić ją w całości w jamie ustnej pod policzkiem (obok zęba trzonowego, pomiędzy policzkiem i dziąsłem).

Tabletki produktu Effentora nie powinny być ssane, żute czy połykane, ponieważ skutkowałoby to uzyskaniem niższego stężenia w osoczu, niż w przypadku przyjmowania preparatu w zalecany sposób.

Tabletka produktu Effentora powinna być umieszczona i trzymana w jamie ustnej przez czas wystarczający do jej rozpuszczenia, co zajmuje zazwyczaj około 14-25 minut. Tabletkę można ewentualnie umieścić podjęzykowo (patrz punkt 5.2).

Po30 minutach, jeśli pozostałości tabletki produktu Effentora wciąż są obecne w jamie ustnej, mogą one zostać połknięte i popite szklanką wody.

Czas potrzebny do całkowitego rozpuszczenia tabletki po podaniu na śluzówkę jamy ustnej nie wydaje się mieć wpływu na wczesną odpowiedź ogólnoustrojową po ekspozycji na fentanyl.

W czasie gdy tabletka znajduje się w jamie ustnej pacjenci nie powinni spożywać jakichkolwiek posiłków czy napojów.

W przypadku podrażnienia śluzówki jamy ustnej, zaleca się zmianę umiejscowienia tabletki w obrębie jamy ustnej pod policzkiem.

Effentora - środki ostrożności

Należy poinformować pacjentów i ich opiekunów, że produkt Effentora zawiera substancję aktywną w ilości, która może być śmiertelna, szczególnie dla dziecka. Dlatego wszystkie tabletki muszą być przechowywane w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Aby ograniczyć do minimum ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem opioidów i dostosować dawkę skuteczną, niezbędne jest, by w trakcie procesu doboru dawki pacjenci byli ściśle monitorowani przez lekarza.

Ważne jest, by przed rozpoczęciem leczenia produktem Effentora ustabilizowana została długotrwała terapia opioidową stosowana do leczenia utrzymującego się bólu oraz, aby kontynuować leczenie pacjenta długotrwałą terapią opioidową w czasie stosowania produktu Effentora.

Depresja oddechowa

Tak jak w przypadku wszystkich opioidów, istnieje ryzyko wystąpienia depresji oddechowej o znaczeniu klinicznym, związanej ze stosowaniem fentanylu. Wybór niewłaściwego pacjenta do leczenia zarówno produktem Effentora jak i innymi produktami fentanylu (np. pacjenci nieleczeni podtrzymującą terapią opioidową) i (lub) nieodpowiednie dawkowanie prowadziło do zgonu pacjenta. Produkt Effentora należy stosować tylko w przypadkach opisanych w punkcie 4.1.

Przewlekła choroba obturacyjna płuc

Należy zachować szczególną ostrożność podczas doboru dawki produktu Effentora u pacjentów z niezbyt ciężką przewlekłą chorobą obturacyjną płuc lub innym schorzeniem predysponującym ich do depresji oddechowej, ze względu na fakt, że nawet normalne dawki lecznicze produktu Effentora mogą osłabiać odruch oddechowy, aż do momentu powstania niewydolności oddechowej.

Podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe. zaburzenia świadomości

Effentora powinna być stosowana z zachowaniem dużej ostrożności u pacjentów, którzy mogą być szczególnie podatni na wewnątrzczaszkowe efekty zatrzymania C02, takie jak te, które powodują podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe lub zaburzenia świadomości. Opioidy mogą przeszkadzać w klinicznym leczeniu pacjenta z urazem głowy i powinny być stosowane jedynie w przypadku, gdy istnieją ku temu podstawy kliniczne.

Choroby serca

Fentanyl podawany dożylnie może powodować bradykardię. W badaniach klinicznych produktu Effentora, nie zaobserwowano oczywistych dowodów na bradykardię jednakże u pacjentów ze zdiagnozowanymi wcześniej bradyarytmiami Effentora powinna być stosowana z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek

Effentora powinna być również ostrożnie stosowana u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek. Nie zbadano wpływu niewydolności wątroby lub nerek na właściwości farmakokinetyczne produktu leczniczego, wykazano jednak, że po podaniu dożylnym u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek klirens fentanylu uległ zmianie z powodu zmian w klirensie metabolicznym i białkach osocza.

Po podaniu produktu Effentora, zaburzenia czynności wątroby i nerek mogą zarówno zwiększyć biodostępność połkniętego fentanylu oraz zmniejszyć jego klirens ogólnoustrojowy, co z kolei może prowadzić do bardziej intensywnych i dłuższych efektów działania opioidów. Należy zatem zachować szczególną ostrożność w trakcie procesu doboru dawki u pacjentów z umiarkowaną lub poważną niewydolnością wątroby lub nerek.

Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów z hipowolemią i niedociśnieniem.

Tolerancja, uzależnienie

Po wielokrotnym podawaniu opioidów takich jak fentanyl, wystąpić może tolerancja i uzależnienie fizyczne i (lub) psychiczne jednak uzależnienie jatrogenne po leczniczym stosowaniu opioidów występuje rzadko.

Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów na diecie

Dieta z kontrolowaną zawartością sodu Produkt leczniczy zawiera 16 mg sodu w 1 tabletce. z kontrolowaną zawartością sodu.

Effentora - przedawkowanie

Należy spodziewać się, że objawy przedawkowania fentanylu są podobne do objawów przedawkowania fentanylu podawanego dożylnie i innych opioidów. Stanowią one rozszerzenie działania farmakologicznego leku, a najpoważniejszymi i najbardziej znaczącymi z nich są zmiany psychiczne, utrata świadomości, niedociśnienie, depresja oddechowa, zaburzenia oddechowe i niewydolność oddechowa, które prowadziły do śmierci.

Doraźne leczenie przedawkowania opioidów obejmuje usunięcie tabletki Effentora, jeśli wciąż znajduje się ona w jamie ustnej, zapewniając swobodny przepływ powietrza, stymulację fizyczną i werbalną pacjenta, ocenę stanu świadomości, stanu wentylacji i krążenia, oraz wspomaganą wentylację, jeśli zajdzie taka konieczność.

Do leczenia przedawkowania (połknięcie przypadkowe) u osoby, która nie przyjmowała dotąd opioidów, należy uzyskać dostęp do żyły oraz zastosować nalokson lub inny lek będący antagonistą opioidów zgodnie ze wskazaniami klinicznymi. Czas trwania depresji oddechowej po przedawkowaniu może być dłuższy niż efekt działania antagonisty opioidów (np. okres półtrwania naloksonu wynosi od 30do81 minut) i konieczne może być powtórne podanie leku. Charakterystyka Produktu Leczniczego konkretnych antagonistów opioidów zawiera szczegółowe informacje na temat stosowania tych środków.

W celu leczenia przedawkowania u pacjentów leczonych opioidami, należy uzyskać dostęp żylny. W niektórych przypadkach uzasadnione może być rozsądne zastosowanie naloksonu lub innego antagonisty opioidów, lecz związane jest ono z ryzykiem przyspieszenia wystąpienia ostrego zespołu odstawienia leku.

Mimo, że w trakcie stosowania produktu Effentora nie zaobserwowano wystąpienia sztywności mięśni zakłócającej oddychanie, możliwe jest jej wystąpienie w przypadku stosowania fentanylu i innych opioidów. Jeśli wystąpi sztywność mięśni, należy zastosować wspomaganą wentylację lub antagonistę opioidów a w przypadku braku skuteczności takiego postępowania - leki zwiotczające.

Effentora - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Stosowanie u pacjentów, którzy nie otrzymują leczenia podtrzymującego opioidami (patrz punkt 4.1), ze względu na podwyższone ryzyko depresji oddechowej.

Ostra depresja oddechowa lub ostra choroba obturacyjna płuc.

Leczenie ostrego bólu innego niż ból przebijający (np. bólu pooperacyjnego, bólu głowy, migreny).

Effentora - działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Podczas stosowania produktu Effentora można spodziewać się reakcji niepożądanych typowych dla leków opioidowych. Często w trakcie stosowania preparatu działania te znikną lub zmniejszy się ich intensywność, ponieważ dla każdego pacjenta dobrana zostanie najbardziej odpowiednia dawka. Najpoważniejsze działania niepożądane to depresja oddechowa (potencjalnie prowadząca do duszności lub zatrzymania oddechu), depresja krążeniowa, niedociśnienie i wstrząs. Należy ściśle monitorować pacjentów pod kątem ich wystąpienia.

Badania kliniczne produktu Effentora miały na celu dokonanie oceny bezpieczeństwa i skuteczności w leczeniu bólu przebijającego (BTP). Do leczenia utrzymującego się bólu wszyscy pacjenci stosowali równocześnie leki opioidowe, takie jak morfina o przedłużonym uwalnianiu lub przezskórny fentanyl. Dlatego niemożliwe jest definitywne oddzielenie efektów działania samego produktu Effentora.

Tabela reakcji niepożądanych

Zaobserwowano następujące działania niepożądane w czasie stosowania produktu Effentora w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu leku do obrotu. Działania niepożądane podane są według częstości występowania w poszczególnych grupach narządów (częstość określona jako: bardzo często > =1/10, często > =1/100 do < 1/10, niezbyt często > = 1/1 000 do < 1/100, rzadko (> =1/10 000 do < 1/1 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych); w obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem:

 

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Częstość nieznana

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

 

Kandydoza jamy ustnej

Zapalenie gardła

Krosty w jamie ustnej

 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

Niedokrwistość Neutropenia

Trombocyto-penia

   

Zaburzenia

endokrynologiczne

     

Hipogonadyzm

 

Zaburzenia metabolizmu i

odżywiania

 

Jadłowstręt

     

Zaburzenia

psychiczne

 

Depresja Niepokój Stan splątania Bezsenność

Stan euforyczny

Nerwowość

Halucynacje

Omamy

wzrokowe

Zmiany

psychiczne

Uzależnienie od

leku (nałóg)

Dezorientacja

   

Zaburzenia

układu

nerwowego

Zawroty głowy Ból głowy

Zaburzenia

smaku

Senność

Letarg

Drżenie

Uspokojenie

Niedoczulica

Migrena

Obniżony

poziom

świadomości

Zaburzenia

uwagi

Zaburzenia

równowagi

Dyzartria

Zaburzenia

zdolności

poznawczych

Zaburzenia

motoryczne

Utrata

świadomości

Zaburzenia oka

   

Zaburzenia wzroku Przekrwienie oczu

Zamglone

widzenie

Ograniczona

ostrość

widzenia

Zaburzenia odczuć w obrębie gałki ocznej Fotopsja

 

Zaburzenia ucha i błędnika

   

Zawroty głowy Szumy uszne Dolegliwości uszne

   

Zaburzenia serca

 

Tachykardia

Bradykardia

   

Zaburzenia naczyniowe

 

Niedociśnienie Nadciśnienie

Rumieńce Uderzenia

gorąca

   

 

Zaburzenia

 

Duszność

Depresja

 

Zatrzymanie

układu

 

Ból gardła i

oddechowa

 

oddychania

oddechowego,

 

krtani

Zespół

   

klatki

   

bezdechu

   

piersiowej

   

sennego

   

i śródpiersia

         

Zaburzenia

Nudności

Zaparcia

Niedrożność

Zmiany

 

żołądka i jelit

Wymioty

Zapalenie błony

jelit

pęcherzowe

 
   

śluzowej jamy

Owrzodzenia

błony śluzowej

 
   

ustnej

ust

jamy ustnej

 
   

Suchość w

Niedoczulica

Suche wargi

 
   

ustach

jamy ustnej

   
   

Biegunka

Dolegliwości

   
   

Ból brzucha

jamy ustnej

   
   

Refluks

Odbarwienie

   
   

żołądkowo-

błony śluzowej

   
   

przełykowy

jamy ustnej

   
   

Dolegliwości

Dolegliwości

   
   

żołądkowe

tkanek miękkich

   
   

Dyspepsja

jamy ustnej

   
   

Bóle zębów

Obrzęk języka

   
     

Pęcherze na

   
     

języku

   
     

Ból dziąseł

   
     

Owrzodzenia

   
     

języka

   
     

Dolegliwości

   
     

języka

   
     

Zapalenie

   
     

przełyku

   
     

Spękane usta

   
     

Choroby zębów

   

Zaburzenia

   

Poszerzenie

   

wątroby i dróg

   

dróg żółciowych

   

żółciowych

         

Zaburzenia

 

Świąd

Zimne poty

Łamliwość

 

skóry i tkanki

 

Nadmierna

Obrzęk twarzy

paznokci

 

podskórnej

 

potliwość

Ogólny świąd

   
   

Wysypka

Łysienie

   

Zaburzenia

 

Bóle mięśni

Drżenie mięśni

   

mięśniowo-

 

Ból pleców

Osłabienie

   

szkieletowe i

   

mięśni

   

tkanki łącznej

         

Zaburzenia

   

Zatrzymanie

   

nerek

   

moczu

   

i dróg

         

moczowych

         

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Reakcje w miejscu podania leku, takie jak krwawienie, ból,

owrzodzenie, podrażnienie, parestezja, brak czucia, rumień, obrzęk, opuchlizna i pęcherze

Obrzęk

obwodowy

Zmęczenie

Osłabienie

Zespół

odstawienia

leku

Dreszcze

Apatia

Spowolnienie

Dolegliwości w

klatce

piersiowej

Złe

samopoczucie Zdenerwowanie Uczucie pragnienia Uczucie zimna Uczucie gorąca

   

Badania diagnostyczne

 

Zmniejszenie masy ciała

Obniżona liczba

płytek krwi

Zwiększona

częstość akcji

serca

Obniżony

hematokryt

Obniżony

poziom

hemoglobiny

   

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

 

Upadki

     

Opis wybranych reakcji niepożądanych

Tolerancja, fizyczne i (lub) psychiczne uzależnienie mogą rozwinąć się po podawaniu opioidów takich jak fentanyl.

W badaniach z produktem Effentora obserwowano objawy zespołu odstawienia opioidów jak nudności, wymioty, biegunka, niepokój i dreszcze.

Utrata świadomości oraz zatrzymanie oddychania obserwowano w kontekście przedawkowania.

Effentora - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania fentanylu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Produktu Effentora nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

W wyniku długotrwałego stosowania, fentanyl może powodować u noworodka wystąpienie zespołu odstawiennego.

Zaleca się, by nie stosować fentanylu w trakcie porodu (również cesarskiego cięcia), ponieważ przenika on przez łożysko matki i może powodować depresję oddechową u płodu. W przypadku podania produktu Effentora antidotum dla dziecka powinno być przygotowane do użycia.

Karmienie piersią

Fentanyl przenika do mleka matki i może powodować uspokojenie polekowe i depresję oddechową u dziecka karmionego piersią. Fentanyl nie powinien być stosowany u kobiet karmiących i nie należy zaczynać ponownego karmienia piersią przynajmniej przez 48 godzin po ostatnim podaniu fentanylu.

Płodność

Brak jest dostępnych danych dotyczących wpływu na płodność. W badaniach na zwierzętach występowało upośledzenie płodności samców (patrz punkt 5.3).

Effentora - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, jednakże opioidowe leki przeciwbólowe upośledzają sprawność psychiczną i (lub) fizyczną wymaganą do wykonywania zadań potencjalnie niebezpiecznych (np. prowadzenie pojazdów czy obsługiwanie maszyn). Pacjenci powinni być pouczeni, by nie prowadzić pojazdów czy obsługiwać maszyn, jeśli podczas stosowania produktu Effentora odczuwać będą senność, zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, a także by nie prowadzić pojazdów czy obsługiwać maszyn dopóki nie będą znać swojej reakcji na lek.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Effentora - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Fentanylum

  Jest to opioidowy lek przeciwbólowy, stosowany przezskórnie w postaci systemów transdermalnych, doustnie w postaci tabletek podjęzykowych, donosowo jako aerozole oraz w postaci roztworu do wstrzykiwań. Stosuje się w leczeniu bólu przewlekłego, a także gdy nieskuteczne są inne leki przeciwbólowe, a potrzebne jest podawanie leków opioidowych. Głównie stosowany w nowotworach, neuralgii półpaścowej.

  Dostępne opakowania
  Effentora

  Effentora

  tabletki podpoliczkowe - 4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC) - 0,4 mg
  TEVA PHARMA B.V.
  Effentora

  Effentora

  tabletki podpoliczkowe - 4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC) - 0,6 mg
  TEVA PHARMA B.V.
  Effentora

  Effentora

  tabletki podpoliczkowe - 28 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC) - 0,6 mg
  TEVA PHARMA B.V.
  Effentora

  Effentora

  tabletki podpoliczkowe - 4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC) - 0,8 mg
  TEVA PHARMA B.V.
  Effentora

  Effentora

  tabletki podpoliczkowe - 28 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC) - 0,8 mg
  TEVA PHARMA B.V.
  Effentora

  Effentora

  tabletki podpoliczkowe - 4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC) - 0,1 mg
  TEVA PHARMA B.V.
  Effentora

  Effentora

  tabletki podpoliczkowe - 28 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC) - 0,1 mg
  TEVA PHARMA B.V.
  586,63 zł
  Effentora

  Effentora

  tabletki podpoliczkowe - 4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC) - 0,2 mg
  TEVA PHARMA B.V.
  Effentora

  Effentora

  tabletki podpoliczkowe - 28 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC) - 0,2 mg
  TEVA PHARMA B.V.
  586,63 zł
  Powiązane artykuły
  Rak żołądka - przyczyny, objawy, leczenie

  Objawy raka żołądka - wczesne i zaawansowane

  Objawy raka żołądka - wczesne i zaawansowane

  Objawy raka żołądka są niespecyficzne i często są brane za symptomy innych schorzeń gastrycznych, takich jak na przykład choroba wrzodowa czy nieżyt żołądka. Prowadzi to do bagatelizowania pierwszych oznak choroby, a co za tym idzie do opóźnienia leczenia....

  Rak trzustki - przyczyny, objawy, zapalenie trzustki, leczenie

  Kornel Morawiecki ma raka trzustki. Co wiemy o tej chorobie?

  Kornel Morawiecki ma raka trzustki. Co wiemy o tej chorobie?

  Rak trustki jest jednym z "Super Express" poinformował, że Kornel Morawiecki zmaga się z rakiem trzustki. To jeden z najgorzej rokujących nowotworów. Istotną kwestią jest więc szybka diagnoza i rozpoczęcie leczenia. Kornel Morawiecki - choroba Jak...

  Rak trzustki - przyczyny, objawy, zapalenie trzustki, leczenie

  Trzy wczesne objawy raka trzustki

  Trzy wczesne objawy raka trzustki

  Rak trzustki - podstępny nowotwór Rak trzustki jest wyjątkowo złośliwym i trudnym do zdiagnozowania nowotworem. We wczesnym stadium, kiedy są największe szanse na jego wyleczenie **nie daje żadnych objawów. ** Kiedy pojawią się konkretne symptomy świadczące...

  Ból brzucha - przyczyny, diagnostyka, leczenie

  Jakie choroby objawiają się bólem żołądka?

  Jakie choroby objawiają się bólem żołądka?

  Kiedy boli brzuch Żołądek zlokalizowany jest w środkowej części nadbrzusza (w tzw. dołku sercowym) i lewym podżebrzu. Wszelkie dolegliwości odczuwane w tym miejscu najczęściej wiążemy właśnie z tym narządem. Czy słusznie? Okazuje się, że nie zawsze. Dla...

  Leki i suplementy

  Debretin - charakterystyka, stosowanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Debretin - charakterystyka, stosowanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Debretin to lek w tabletkach przepisywany na receptę. Wskazaniami do stosowania leku debretin są problemy z pracą jelit i przewodu pokarmowego. Kiedy należy stosować debretin? Jaka jest dzienna dawka leku debretin? Dla kogo jest przeznaczony lek debretin? Debretin...