Depo-Provera

zobacz opinie o produkcie »
Cena
15,31 zł
Forma
zawiesina do wstrzykiwań
Dawka
0,15 g/ml
Ilość
1 fiol.a 6,7ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: PFIZER EUROPE MA EEIG

Depo-Provera - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

POKAŻ WIĘCEJ

Depo-Provera - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Depo-Provera - opis

? leczenie wspomagające i (lub) paliatywne w przypadku wznowy lub wystąpienia przerzutów raka endometrium lub nerek;

? leczenie w przypadku wznowy lub wystąpienia przerzutów raka piersi u kobiet po menopauzie.

Depo-Provera - skład

1 ml zawiesiny zawiera 50 mg medroksyprogesteronu octanu (Medroxyprogesteroni acetas). Fiolka 3 ml zawiera 150 mg medroksyprogesteronu octanu.

1 ml zawiesiny zawiera 150 mg medroksyprogesteronu octanu (Medroxyprogesteroni acetas), Fiolki 3,3 ml zawiera 500 mg medroksyprogesteronu octanu. Fiolka 6,7 ml zawiera 1000 mg medroksyprogesteronu octanu.

Produkt zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E218) i propylu parahydroksybenzoesan (E216).

Depo-Provera - dawkowanie

Rak endometrium lub nerek: na początku terapii zaleca się dawki od 400 do 1000 mg medroksyprogesteronu octanu na tydzień, podawanego domięśniowo. Jeśli wystąpi poprawa w ciągu kilku tygodni lub miesięcy oraz, gdy stan pacjenta wydaje się stabilny, istnieje możliwość zastosowania dawki podtrzymującej, 400 mg miesięcznie.

Rak piersi: zalecany schemat dawkowania to 500 mg do 1000 mg medroksyprogesteronu octanu na dobę domięśniowo przez 28 dni. Następnie należy stosować dawki podtrzymujące wynoszące 500 mg dwa razy w tygodniu tak długo, jak długo pacjentka reaguje na leczenie.

Depo-Provera - środki ostrożności

? Zachować szczególną ostrożność w przypadku znanej nadwrażliwości na steroidy inne niż medroksyprogesteronu octan.

? Należy zdiagnozować każde nieoczekiwane krwawienie z dróg rodnych, jakie wystąpi w czasie leczenia medroksprogesteronu octanem.

? Medroksyprogesteronu octan może powodować, w mniejszym lub większym stopniu, zatrzymanie płynów, dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu u pacjentek ze współistniejącymi chorobami takimi jak: padaczka, migrena, astma, zaburzenia czynności serca lub nerek, w których zwiększenie masy ciała lub retencja płynów może spowodować pogorszenie stanu pacjenta.

? Podczas leczenia medroksyprogesteronu octanem konieczna jest staranna obserwacja pacjentek z depresją w wywiadzie.

? U niektórych pacjentek w czasie leczenia medroksyprogesteronu octanem mogą wystąpić objawy odpowiadające depresji przedmiesiączkowej.

? U niektórych osób przyjmujących medroksyprogesteronu octan może dojść do zmniejszenia tolerancji glukozy. Pacjentki z cukrzycą należy poddawać starannej obserwacji podczas stosowania produktu.

? W przypadku przekazywania wycinka błony śluzowej macicy lub wycinka z kanału szyjki macicy do badania histopatologicznego należy poinformować histopatologa (lub laboratorium) o stosowaniu medroksyprogesteronu octanu.

? Stosowanie medroksyprogesteronu octanu może zmniejszać stężenia następujących biomarkerów hormonalnych:

a) steroidy w osoczu i (lub) w moczu (np. kortyzol, estrogen, pregnandiol,

progesteron, testosteron)

b) gonadotropiny w osoczu i (lub) w moczu (np. LH i FSH)

c) globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG)

? Medroksyprogesteronu octan stosowany we wskazaniach onkologicznych może również powodować częściową niewydolność nadnerczy (zmniejszenie reaktywności ze strony osi przysadkowo-nadnerczowej) w trakcie prób z podawaniem metyraponu. Dlatego zdolność kory nadnerczy do reagowania na ACTH należy ocenić przed podaniem metyraponu.

? Jeżeli u pacjentki wystąpi nagła częściowa lub całkowita utrata wzroku lub wystąpi wytrzeszcz, podwójne widzenie lub migrena, należy przerwać podawanie produktu i przeprowadzić dokładniejsze badania okulistyczne. W przypadku zdiagnozowania obrzęku tarczy nerwu wzrokowego lub stwierdzenia zmian w naczyniach siatkówki, nie należy kontynuować podawania produktu.

? Stosowanie medroksyprogesteronu octanu może prowadzić do wystąpienia objawów przypominających zespół Cushinga.

? Po podaniu pojedynczej dawki, lub kilku dawek medroksyprogesteronu octanu w postaci do wstrzykiwań może wystąpić wydłużony okres braku jajeczkowania z zanikiem miesiączki i (lub) mogą pojawić się nieregularne cykle miesiączkowe.

Wpływ na gęstość mineralną tkanki kostnej.

Nie ma badań oceniających wpływ wysokich dawek medroksyprogesteronu octanu w postaci zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, stosowanych w onkologii na gęstość mineralną kości (ang. Bonę Minerał Density; BMD).

U niektórych pacjentek, które stosują medroksyprogesteronu octan długotrwale, może być wskazane wykonanie oceny BMD.

Nie stwierdzono wpływu medroksyprogesteronu octanu na występowanie zaburzeń zakrzepowych lub zakrzepowo-zatorowych, jednak, nie zaleca się stosowania medroksyprogesteronu octanu u pacjentek z zaburzeniami zakrzepowymi lub zakrzepowo-zatorowymi w wywiadzie. Zaleca się przerwanie leczenia medroksyprogesteronu octanem, w przypadku pacjentek, u których w trakcie leczenia rozwinęła się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ).

Produkt zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E218) i propylu parahydroksybenzoesan (E216), które mogą powodować reakcje alergiczne (o charakterze reakcji opóźnionej).

Depo-Provera - przedawkowanie

Leczenie przedawkowania ma charakter objawowy i wspomagający.

Depo-Provera - przeciwskazania

? stwierdzona nadwrażliwość na medroksyprogesteronu octan lub którąkolwiek substancję pomocniczą,

? ciąża lub podejrzenie ciąży,

? niezdiagnozowane krwawienia z dróg rodnych do chwili ustalenia ostatecznego rozpoznania oraz wykluczenia nowotworu złośliwego narządów rodnych,

? zmiany w obrębie piersi o nieustalonej etiologii,

? ciężka niewydolność wątroby,

? czynne zakrzepowe zapalenie żył, bądź też aktualnie występujące lub podawane w wywiadzie zaburzenia zakrzepowo-zatorowe lub choroba naczyń mózgowych.

Depo-Provera - działania niepożądane

Podczas stosowania medroksyprogesteronu octanu w postaci zawiesiny do wstrzykiwań mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Klasyfikacja układów i narządów (MedDRA)

Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje nadwrażliwości (np. reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne, obrzęk naczynioruchowy)

Zaburzenia endokrynologiczne

działania zbliżone do występujących po kortykosteroidach (np. takie jak w zespole Cushinga), wydłużony okres braku owulacji

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

obrzęki i (lub) zatrzymanie płynów, zmiany masy ciała, nasilenie cukrzycy

Zaburzenia psychiczne

stan splątania, depresja, euforia, zmiany libido, bezsenność, nerwowość

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia koncentracji uwagi, senność, udar mózgu, działania zbliżone do zależnych od aktywacji układu współczulnego (np. drżenie rąk, pocenie się, nocne kurcze łydek)

Zaburzenia oka

zaburzenia widzenia, zaćma cukrzycowa, zakrzepica naczyń siatkówki

Zaburzenia serca

zawał mięśnia sercowego, zastoinowa niewydolność mięśnia sercowego, kołatanie serca, przyspieszenie rytmu serca

Zaburzenia naczyniowe

zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, zakrzepowe zapalenie żył

Zaburzenia układu oddechowego, klatki

zator tętnicy płucnej

 

piersiowej i śródpiersia

Zaburzenia żołądka i jelit

zaparcia, biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

trądzik, łysienie, nadmierne owłosienie, świąd, wysypka, pokrzywka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

cukromocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

nieprawidłowe krwawienie z macicy (nieregularne, nadmiernie obfite, zbyt skąpe), brak miesiączki, upławy nadżerka szyjki macicy, mlekotok, bolesność piersi, tkliwość sutków

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

uczucie zmęczenia, reakcje w miejscu wstrzyknięcia, złe samopoczucie, gorączka

Badania diagnostyczne

nieprawidłowa wydzielina z szyjki macicy, zmiany łaknienia, zaburzenia czynności wątroby, zwiększenie liczby białych krwinek i płytek krwi, hiperkalcemia, zmniejszona tolerancja glukozy, wzrost ciśnienia krwi

Dane pochodzące z okresu po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek: - rzadkie przypadki osteoporozy w tym złamania osteoporotyczne.

Depo-Provera - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Stosowanie produktu DEPO-PROVERA w ciąży jest przeciwwskazane. U noworodków urodzonych z nieplanowanych ciąż rozpoczętych między pierwszym a drugim miesiącem od wstrzyknięcia produktu DEPO-PROVERA może wystąpić niska urodzeniowa masa ciała, co z kolei wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonu w okresie noworodkowym. Ryzyko to jest bardzo małe, gdyż takie ciąże zdarzają się bardzo rzadko. Istnieją jednak dane wskazujące na istnienie związku pomiędzy stosowaniem produktów z grupy progestagenów w pierwszym trymestrze ciąży a występowaniem zaburzeń rozwojowych w obrębie układu płciowego u płodów obu płci. Należy poinformować pacjentkę o możliwym zagrożeniu dla płodu, jeżeli medroksyprogesteronu octan będzie stosowany podczas ciąży lub jeśli kobieta zajdzie w ciążę w trakcie stosowania produktu.

Karmienie piersią

Medroksyprogesteronu octan i jego metabolity są wydzielane do mleka matki. Brak wystarczających danych sugerujących, że ich obecność może stanowić zagrożenie dla dziecka.

Depo-Provera - prowadzenie pojazdów

Nie badano wpływu produktu DEPO-PROVERA na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Medroxyprogesteronum

  Dostępne opakowania
  Depo-Provera

  Depo-Provera

  zawiesina do wstrzykiwań - 1 fiol.a 6,7ml - 0,15 g/ml
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Depo-Provera

  Depo-Provera

  zawiesina do wstrzykiwań - 10 fiol.a 1ml - 0,15 g/ml
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Depo-Provera

  Depo-Provera

  zawiesina do wstrzykiwań - 1 fiol.a 3ml - 0,05 g/ml
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Depo-Provera

  Depo-Provera

  zawiesina do wstrzykiwań - 1 fiol.a 1ml - 0,15 g/ml
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Depo-Provera

  Depo-Provera

  zawiesina do wstrzykiwań - 1 amp.-strz.a 1ml - 0,15 g/ml
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Depo-Provera

  Depo-Provera

  zawiesina do wstrzykiwań - 1 fiol.a 3,3ml - 0,15 g/ml
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  15,31 zł
  Powiązane artykuły
  Zakrzepica żył głębokich - przyczyny, objawy, leczenie

  Trombofilia - objawy, przyczyny, leczenie, powikłania

  Trombofilia to nadkrzepliwość, czyli skłonność do powstawania zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Jakie są najczęstsze objawy trombofilii? Jakie są przyczyny trombofilii? Jak wygląda leczenie tej choroby? Jakie są najczęstsze powikłania i dlaczego trombofilia...

  Ginekologia

  Gruczoł Bartholina - budowa, funkcje, choroby

  Gruczoły Bartholina to małe parzyste struktury obecne w żeńskim układzie rozrodzczym. W stanach fizjologicznych Wydzielają śluz i przez to wzmagają doznania seksualne. Jednak w stanach choroby mogą powodować nieprzyjemne bolesne dolegliwości. Gruczoł...

  Hormonalna terapia zastępcza

  Preparaty na menopauzę

  Menopauza to w języku medycznym ostatnia miesiączka w życiu. Potocznie to okres klimakterium, czyli przekwitania. Wówczas czynność jajników powoli wygasa, wiążą się z tym zmiany w poziomach hormonów we krwi, szczególnie spadek stężenia estrogenów. Pewna...

  Rak sutka

  Skutki przerwania leczenia uzupełniającego w terapii raka sutka

  Kobiety, które przeszły operację raka sutka przez 5 lat od zabiegu powinny stosować lek antyestrogenowy w ramach standardowego leczenia uzupełniającego. Wiele z nich przerywa jednak kurację. Naukowcy potwierdzają, że przerwanie leczenia znacznie zwiększa...

  Choroby piersi

  Zmiany łagodne w piersiach

  Większość zmian, z którymi pacjentki zgłaszają się do lekarza, jest samodzielnie wykrywana w czasie badania palpacyjnego. Na szczęście zazwyczaj nie ma powodów do niepokoju, ponieważ są to zmiany łagodne. Warto jednak pamiętać, że każdy "guz" w piersi...

  Newsy

  Jajowody w raku jajnika

  Jajowody to przewody, które łączą jajniki z macicą. Naukowcy zwracają uwagę, że niektóre najbardziej agresywne formy raka jajnika mogą mieć swój początek w jajowodach. Wielu lekarzy wierzy, że u kobiet które są po okresie rozrodczym usunięcie jajników...

  Przeszczepienie szpiku kostnego

  Powikłania po transplantacji komórek krwiotwórczych

  Powikłania po transplantacji komórek krwiotwórczych

  Przeszczepianie komórek krwiotwórczych jest zabiegiem wykonywanym w celu leczenia dużej ilości chorób nowotworowych i nienowotworowych krwi. Przeprowadza się go, by odbudować zniszczony lub niewłaściwie funkcjonujący szpik. Przeszczepiane komórki krwiotwórcze...

  Hormonalna terapia zastępcza

  Czy mogę stosować HTZ?

  HTZ jest bardzo skuteczną metodą walki z dolegliwościami okresu menopauzalnego. Warto jednak pamiętać, że nie każda kobieta powinna podjąć takie leczenie. * Uderzenia gorąca - skąd się biorą i jak sobie z nimi radzić? * Poznaj wskazania i przeciwwskazania...

  Dieta na menopauzę

  Rola soi w okresie menopauzy

  Menopauza jest procesem fizjologicznym występującym w życiu każdej kobiety. Liczne badania wykazały, że spożywanie soi oraz fitoestrogenów sojowych łagodzi nieprzyjemne objawy występujące w okresie okołomenopauzalnym (fale gorąca, zawroty głowy, napady...