Crohnax

zobacz opinie o produkcie »
Cena
33,61 zł
Forma
czopki doodbytnicze
Dawka
1 g
Ilość
28 czop. (blist.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: FARMINA SP. Z O.O.

Crohnax - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Crohnax - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Crohnax - opis

Leczenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego ze zmianami zlokalizowanymi w odbytnicy. 

Crohnax - skład

1 czopek zawiera jako substancję czynną 500 mg lub 1000 mg mesalazyny (kwas 5aminosalicylowy).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Crohnax - dawkowanie

W fazie zaostrzenia choroby zazwyczaj stosuje się dawkę dobową 1000-2000 mg w 1 do 3 dawkach podzielonych. 

W fazie remisji, w celu uniknięcia nawrotu choroby zazwyczaj stosuje się dawkę dobową 250-500 mg w 1 lub 2 dawkach podzielonych.

Dzieci i młodzież:

Istnieje małe doświadczenie oraz ograniczona dokumentacja dotycząca skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci.

Zazwyczaj stosowana dawka leku w tej grupie to 500 mg wieczorem lub 1000 mg w dwóch dawkach podzielonych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: Patrz punkt 4.4

Sposób podawania:

Produkt leczniczy Crohnax przeznaczony jest do podania doodbytniczego. Przed zastosowaniem zaleca się wypróżnienie. Przy schemacie dawkowania dwa razy na dobę, czopki należy stosować rano i wieczorem. Przy schemacie dawkowania jeden raz dziennie czopek należy stosować wieczorem, przed snem.

Czas trwania leczenia:

Ostre stany wrzodziejącego zapalenia jelita grubego wymagają zazwyczaj 8 do 12 tygodni leczenia. Czas trwania leczenia ustala lekarz.

Crohnax - środki ostrożności

Podczas terapii mesalazyną mogą wystąpić poważne zaburzenia hematologiczne, objawiające się: niewyjaśnionym krwawieniem, wystąpieniem siniaków, plamicą, anemią, gorączką lub bólem gardła. Mogą także pojawić się objawy świadczące o rozwoju niewydolności wątroby i nerek. Dlatego przed rozpoczęciem i w czasie trwania terapii lekiem, zaleca się wykonanie badania obrazu krwi, badań czynnościowych wątroby (aktywność aminotransferazy alaninowej lub asparaginowej) oraz stężenia kreatyniny i badań moczu (test paskowy i osad moczu). 

Badania kontrolne należy wykonać 14 dni po rozpoczęciu leczenia, a następnie 2 do 3 razy w odstępach 4-tygodniowych. W przypadku prawidłowych wyników kolejne badania kontrolne należy przeprowadzić co 3 miesiące. Jeżeli wystąpią dodatkowe objawy, badania należy wykonać natychmiast.

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. 

Pacjentów z chorobami płuc, zwłaszcza z astmą oskrzelową, należy dokładnie kontrolować w trakcie leczenia. Zaleca się obserwację wymienionych grup pacjentów w czasie stosowania leku. Leku nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów u których w czasie leczenia dochodzi do rozwoju zaburzeń czynności nerek, należy podejrzewać nefrotoksyczne działanie mesalazyny. W przypadku równoczesnego stosowania innych leków mających działanie nefrotoksyczne należy zwiększyć częstość kontrolowania czynności nerek.

Leczenie pacjentów o udokumentowanej nadwrażliwości na sulfasalazynę powinno być prowadzone wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarza z uwagi na ryzyko wystąpienia alergii na salicylany. W przypadku wystąpienia ostrych objawów nietolerancji leku, takich jak skurcze, ostry ból brzucha, gorączka, ciężkie bóle głowy lub wysypka, należy natychmiast odstawić lek. 

Leku nie należy stosować przez 6 tygodni po szczepieniu przeciwko ospie wietrznej. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej. 

Crohnax - przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. 

Ze względu na postać produktu leczniczego, ryzyko przedawkowania jest małe. Nie jest znane swoiste antidotum. 

W razie potrzeby należy rozważyć zastosowanie wymuszonej diurezy poprzez dożylny wlew elektrolitów. 

Crohnax - przeciwwskazania

nadwrażliwość na kwas salicylowy i jego pochodne lub którykolwiek z pozostałych składników preparatu

ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy zaburzenia krzepnięcia

nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Crohnax - działania niepożądane

zaburzenia żołądka i jelit, takie jak ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka; 

zaburzenia układu nerwowego, takie jak bóle i zawroty głowy;

zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, takie jak pokrzywka, wysypka rumieniowa. Rzadko ( 1/10 000 do < 1/1 000): 

zaburzenia serca, takie jak zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia;

zaburzenia żołądka i jelit, takie jak zwiększenie aktywności amylazy i zapalenie trzustki. Bardzo rzadko (< 1/10 000):

zaburzenia krwi i układu chłonnego, takie jak leukopenia (również granulocytopenia), neutropenia, agranulocytoza, anemia aplastyczna, trombocytopenia, eozynofilia, pancytopenia;

zaburzenia układu nerwowego takie jak neuropatia obwodowa;

zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia takie jak reakcje alergiczne (duszności, kaszel, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, eozynofilowe zapalenie płuc, nacieki płucne, zapalenie płuc);

zaburzenia wątroby i dróg żółciowych, takie jak zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych oraz bilirubiny, hepatotoksyczność (zapalenie wątroby, marskość wątroby, niewydolność wątroby);

zaburzenia skóry i tkanki podskórnej takie jak odwracalne wyłysienie, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona;

zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej takie jak bóle mięśni i stawów, objawy toczniopodobne;

zaburzenia nerek i dróg moczowych, takie jak ostre i przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek, niewydolność nerek oraz zespół nerczycowy.

Mechanizm powstawania zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia, zapalenia trzustki, nerek oraz wątroby jest nieznany, podejrzewa się reakcję o podłożu alergicznym.

Na skutek aplikacji doodbytniczej mogą również wystąpić miejscowe działania niepożądane takie jak świąd okolicy odbytu, dyskomfort oraz parcie na stolec.

Sporadycznie mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, gorączka polekowa i odbarwienie moczu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl lub podmiotowi odpowiedzialnemu.

Crohnax - ciąża i karmienie piersią

Dostępna jest niewystarczająca ilość danych na temat stosowania mesalazyny u kobiet w ciąży. U ograniczonej liczby kobiet w ciąży, które przyjmowały mesalazynę, nie stwierdzono szkodliwego wpływu na przebieg ciąży lub rozwój płodu i noworodka. Brak dalszych istotnych badań epidemiologicznych. W kilku przypadkach opisano, że stosowanie mesalazyny w okresie ciąży może być związane ze zwiększoną częstością porodów przedwczesnych i zmniejszoną masą urodzeniową noworodków. U dzieci matek leczonych w okresie ciąży mesalazyną obserwowano pojedyncze przypadki niewydolności nerek, ostrej niewydolności nadnerczy oraz zaburzeń hematologicznych (pancytopenia, leukopenia, małopłytkowość, anemia). Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego negatywnego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu lub rozwój noworodka.

Mesalazyna przenika przez barierę łożyskową i do mleka kobiecego. Stężenie mesalazyny w mleku kobiecym jest mniejsze niż we krwi kobiet karmiących, jednak stężenie metabolitu N-acetylomesalazyny było zbliżone lub nieznacznie wyższe w mleku kobiecym. Dane doświadczalne dotyczące bezpieczeństwa stosowania mesalazyny u kobiet karmiących piersią są ograniczone. Nie przeprowadzono badań bezpieczeństwa stosowania preparatu Crohnax podczas karmienia piersią. Nie można wykluczyć wystąpienia u niemowląt reakcji nadwrażliwości objawiającej się, np. biegunką – w takim przypadku należy przerwać karmienie piersią. 

Czopki Crohnax należy stosować podczas ciąży oraz karmienia piersią ostrożnie i tylko wtedy, gdy w opinii lekarza potencjalne korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych.

Crohnax - prowadzenie pojazdów

Produkt leczniczy Crohnax nie ma wpływuna zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Crohnax - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Mesalazinum

  Substancja ta uwalniana jest z tabletek dojelitowych w końcowym odcinku jelita cienkiego i początkowym odcinku jelita grubego. Mechanizm działania prawdopodobnie polega na hamowaniu syntezy prostaglandyny PGE2, prostacykliny PGI2, tromboksanu A2, leukotrienu B4 i zatrzymywaniu utleniania w błonie śluzowej. Stosowana jest we wrzodziejącym łagodnym i umiarkowanym zapaleniu jelita grubego oraz w chorobie Leśniowskiego i Crohna.

  Dostępne opakowania
  Crohnax

  Crohnax

  czopki doodbytnicze - 28 czop. (blist.) - 1 g
  FARMINA SP. Z O.O.
  Crohnax

  Crohnax

  czopki doodbytnicze - 14 czop. - 1 g
  FARMINA SP. Z O.O.
  Crohnax

  Crohnax

  czopki doodbytnicze - 30 czop. (6 blist.po 5 szt.) - 0,25 g
  FARMINA SP. Z O.O.
  33,61 zł
  Crohnax

  Crohnax

  czopki doodbytnicze - 30 czop. - 0,5 g
  FARMINA SP. Z O.O.
  51,84 zł
  Crohnax

  Crohnax

  czopki doodbytnicze - 30 czop. - 1 g
  FARMINA SP. Z O.O.
  81,99 zł
  Crohnax

  Crohnax

  czopki doodbytnicze - 15 czop. - 1 g
  FARMINA SP. Z O.O.
  51,84 zł
  Powiązane artykuły
  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego - charakterystyka, przyczyny, objawy, diagnostyka, przebieg, leczenie

  Pseudopolipy jelita grubego u pacjenta z wrzodziejącym zapaleniem jelita

  Pseudopolipy jelita grubego u pacjenta z wrzodziejącym zapaleniem jelita

  Pseudopolipy jelita grubego Choroba charakteryzuje się występowaniem zaostrzeń i okresów remisji o różnym okresie trwania. Najczęściej obejmuje końcową (lewą) część jelita grubego - odbytnicę (która zajęta jest w 100% przypadków), esicę, okrężnicę zstępującą...

  Koronawirus

  Koronawirus a choroby jelit. Najnowsze wytyczne

  Koronawirus a choroby jelit. Najnowsze wytyczne

  Amerykańskie Stowarzyszenie Gastroenterologiczne opublikowało nowe wytyczne dotyczące pacjentów cierpiących na przewlekłą zapalną chorobę jelit. Co ważne zdaniem organizacji ta grupa chorych nie należy do grupy szczególnego ryzyka w przypadku zakażenia...

  Badania

  Fiberosigmoidoskopia

  Fiberosigmoidoskopia to badanie diagnostyczne polegające na wziernikowaniu odbytnicy, esicy i części okrężnicy za pomocą endoskopu. Fiberosigmoidoskopię przeprowadza się za pomocą giętkiego endoskopu, czyli fiberoskopu. Badanie to może być obserwowane...

  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego - charakterystyka, przyczyny, objawy, diagnostyka, przebieg, leczenie

  Naturalne sposoby na wrzodziejące zapalenie jelit (WIDEO)

  Naturalne sposoby na wrzodziejące zapalenie jelit (WIDEO)

  Wrzody na jelitach to poważna dolegliwość, która rzutuje na kondycję całego organizmu. Mogą być spowodowane obecnością bakterii, wirusów, grzybów, a nawet przez nadmierny stres. Istnieją jednak w pełni naturalne sposoby radzenia sobie z tą chorobą....

  Zapalenie jelit - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, profilaktyka

  Zapalenie jelita grubego objawy, przyczyny, leczenie

  Zapalenie jelita grubego objawy, przyczyny, leczenie

  Zapalenie jelita grubego jest stanem poważnym i wymagającym odpowiedniego leczenia. Jest to schorzenie, które najczęściej powodowane jest występowaniem bakterii, wirusów, drożdżaków oraz toksyn, które mogą występować w pożywieniu na przykład pestycydów. Czym...

  Badania

  Biopsja jelita grubego

  Biopsja jelita grubego

  Biopsja jelita grubego to badanie diagnostyczne polegające na pobraniu z jelita grubego próbki tkanki, którą później poddaje się badaniu histopatologicznemu. Pozwala to na zdiagnozowanie przyczyny krwawych stolców, które są objawem wielu chorób jelita...

  Zdrowie

  Mucyna - rola, charakterystyka i lokalizacja

  Mucyna - rola, charakterystyka i lokalizacja

  Mucyna substancja, która w organizmie człowieka odgrywa ważną rolę. Należy do grupy glikozaminoglikanów - polisacharydów wchodzących w skład błon komórkowych. Substancja odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie organów, w których jest obecna. Chroni je...

  Badania

  Biopsja odbytu

  Biopsja odbytu polega na pobraniu niewielkiej ilości tkanki z odbytu lub odbytnicy. Zazwyczaj przeprowadza się ją równocześnie z sigmoidoskopią (wziernikowaniem dolnego odcinka jelita grubego, esicy i odbytnicy). Wynik biopsji może potwierdzić występowanie...