Cortare

zobacz opinie o produkcie »
Cena
73,48 zł
Forma
aerozol wziewny, roztwór
Dawka
0,1 mg/daw.
Ilość
1 poj.a 200daw.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.

Cortare - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Przyjmowanie leku Cortare przed testami pokarmowymi i spirometrią

Witam. Miałam wczoraj testy na pyłki, wyszło że mam alergię na alternalia oraz bylicę pospolitą. Występują u mnie częste duszności. Dostałam lek cortare oraz ventolin, lecz nie zapytałam lekarza czy mogę już stosować cortare ,ponieważ za tydzien mam testy pokarmowe a za 2 tygodnie spirometrię. Czy lek może jakoś wpłynąć na wyniki badań? I czy mogę go przyjmować czy sie wstrzymać?

Pylica pospolita a alergia na pyłki

Witam. Miałam wczoraj testy na pyłki, wyszło że mam alergię na alternalia oraz bylicę pospolitą. Występują u mnie częste duszności. Dostałam lek cortare oraz ventolin, lecz nie zapytałam lekarza czy mogę już stosować cortare ktory mam przyjmowac 2 razy dziennie ,ponieważ za tydzien mam testy pokarmowe a za 2 tygodnie spirometrię. Czy lek może jakoś wpłynąć na wyniki badań? I czy mogę go przyjmować...

Duszności, osłabienie i napadowy kaszel u 43-letniej kobiety

Witam proszę o pomoc kobieta 43 l, od 4 tygodni duszności, osłabienie, napadowy suchy kaszel, temp. 37,5. Początkowo osłuchowo - zapalenie oskrzeli, Zinnat 7dni 2x-500 g, Eurespal zmieniony na Erdomed- nadal suchy kaszel mniejsze duszności. RTG płuc - bez żadnych nieprawidłowości, konsultacja laryngologiczna, pulmonologiczna, brak wskazań chorobowych, leki Ventolin, Cortare...

POKAŻ WIĘCEJ

Cortare - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Cortare - opis

- preparat CORTARE jest wskazany do leczenia pacjentów z astmą, wymagających stosowania większych dawek (powyżej 800-1000 mikrogramów na dobę) dipropionianu beklometazonu

- preparat jest wskazany także u pacjentów, u których objawów astmy nie można opanować maksymalną dawką podtrzymującą leku rozszerzającego oskrzela i małymi dawkami (poniżej 800 mikrogramów na dobę) dipropionianu beklometazonu. Niektórzy pacjenci z ciężką astmą wymagają podawania doustnych kortykosteroidów oprócz małych dawek (poniżej 800 mikrogramów na dobę) dipropionianu beklometazonu. U wielu z tych pacjentów po rozpoczęciu leczenia preparatem CORTARE może znacznie zmniejszyć się (lub ustać całkowicie) zapotrzebowanie na dodatkowo stosowane kortykosteroidy doustne.

Cortare - skład

Jedna dawka inhalacyjna zawiera 250 μg dipropionianu beklometazonu (Beclometasoni dipropionas)

Substancja pomocnicza: etanol

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Cortare - dawkowanie

W celu opanowania objawów astmy należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę preparatu.

Dawkowanie

Dorośli:

Pacjenci powinni otrzymać dawkę początkową dipropionianu beklometazonu odpowiednią do stopnia ciężkości choroby. Gdy stan pacjenta jest stabilny, dawkę można zmienić lub zmniejszyć do minimalnej dawki skutecznej według indywidualnej reakcji pacjenta.

Pacjentom wymagającym podawania dużych dawek wziewnych steroidów należy podawać dawkę początkową wynoszącą 1000 mikrogramów na dobę. Zwykła dawka podtrzymująca to dwie inhalacje (500 mikrogramów) dwa razy na dobę, lub jedna inhalacja (250 mikrogramów) cztery razy na dobę. Jeśli to konieczne, dawkowanie można zwiększyć do dwóch inhalacji (500 mikrogramów) trzy lub cztery razy na dobę według reakcji pacjenta.

Osoby w podeszłym wieku:

Nie ma potrzeby zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci:

Preparat CORTARE nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

Osoby z niewydolnością nerek:

Nie ma potrzeby zmiany dawki u pacjentów z niewydolnością nerek.

Osoby z niewydolnością wątroby:

Nie ma potrzeby zmiany dawki u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Sposób podawania Inhalacja doustna.

Cortare - środki ostrożności

Pacjenta należy poinstruować, jak właściwie użytkować inhalator, aby podany lek dotarł do płuc ? miejsca działania. Pacjenta trzeba także poinformować o tym, że preparat należy stosować regularnie w celu osiągnięcia optymalnego efektu leczniczego. Należy również poinformować, że CORTARE powinien być stosowany regularnie, nawet w przypadku braku objawów astmy.

U pacjenta leczonego małymi dawkami dipropionianu beklometazonu (poniżej 800 mikrogramów na dobę) można zmienić leczenie na terapię preparatem CORTARE, aerozol wziewny, roztwór 250 g/dawkę inhalacyjną. Zwiększone zapotrzebowanie na leki rozszerzające oskrzela, szczególnie krótko działające wziewne leki pobudzające receptory β2-aderenergiczne (β2-mimetyki) wskazuje na pogorszenie kontroli astmy. Jeśli pacjent informuje, że krótko działające leki rozszerzające oskrzela są coraz mniej skuteczne, lub potrzebna jest większa ilość inhalacji niż dotychczas, pacjenta należy poddać ponownej ocenie klinicznej i rozważyć intensywniejsze leczenie środkami przeciwzapalnymi (np. większe dawki wziewnych kortykosteroidów lub cykl leczenia kortykosteroidami doustnymi). Ciężkie zaostrzenie astmy należy leczyć w sposób ogólnie przyjęty. Zaostrzenie astmy wywołane przez infekcję należy leczyć antybiotykami i zwiększoną dawką wziewnego dipropionianu beklometazonu i, jeśli to konieczne, doustnymi kortykosteroidami lub β2-mimetykami.

W przypadku stosowania dużych dawek preparatu przez dłuższy czas może wystąpić działanie ogólne leku. Wpływ ten jest podobny do wpływu kortykosteroidów podawanych doustnie. Możliwe działanie to zespół Cushinga, objawy ?cushingoidalne?, hamowanie czynności nadnerczy, zahamowanie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zaćma i jaskra. W rzadszych przypadkach mogą wystąpić objawy psychiczne lub zmiany zachowania w tym nadaktywność psychomotoryczna, zaburzenia snu, lęk, depresja i agresja (zwłaszcza u dzieci). Dlatego ważne jest, aby podawana dawka była najmniejszą możliwą dawką wystarczającą do opanowania objawów astmy. Zalecane jest regularne kontrolowanie wzrostu dzieci leczonych długotrwale wziewnymi kortykosteroidami. Jeśli nastąpi zahamowanie wzrostu, należy zweryfikować terapię, zmniejszając dawki wziewnych kortykosteroidów do najmniejszej dawki skutecznej. Należy także rozważyć skierowanie pacjenta do pediatry.

Długotrwałe leczenie dużymi dawkami wziewnych kortykosteroidów, szczególnie większych niż dawki zalecane, może doprowadzić do klinicznie istotnego zahamowania czynności nadnerczy. W przypadku stresu lub planowania zabiegu chirurgicznego należy rozważyć dodatkowe podanie kortykosteroidu ogólnie.

Pacjenci, u których leczenie objawów astmy za pomocą leków rozszerzających oskrzela jest niewystarczające:

Preparat CORTARE u pacjentów, którzy nigdy wcześniej nie przyjmowali kortykosteroidów lub przyjmowali je sporadycznie, należy stosować w sposób podany powyżej. Poprawa czynności oddechowej jest obserwowana w ciągu tygodnia. U części pacjentów, którzy nie reagują na leczenie w okresie początkowym, zazwyczaj stwierdza się obfitą wydzielinę śluzową w oskrzelach, co uniemożliwia przenikanie leku do miejsca działania. W takim wypadku należy podawać kortykosteroidy ogólnie w relatywnie dużej dawce przez krótki okres, w celu zmniejszenia wytwarzania śluzu i eliminacji innych procesów zapalnych w płucach. Prowadzenie leczenia podtrzymującego preparatem CORTARE zwykle pozwala utrzymać osiągniętą poprawę i stopniowo odstawić doustnie podawane kortykosteroidy. W przypadku zaostrzenia astmy spowodowanej przez infekcję, należy rozpocząć odpowiednią antybiotykoterapię, i zwiększyć dawkę wziewnie stosowanego dipropionianu beklometazonu, oraz jeśli to konieczne, podać doustnie kortykosteroid działający ogólnie. Wskazane może być także zastosowanie agonistów receptorów β2-aderenergicznych.

Pacjenci leczeni kortykosteroidami podawanymi doustnie:

Odstawienie doustnie podawanych kortykosteroidów i rozpoczęcie podawania preparatu CORTARE wymaga szczególnej ostrożności ponieważ czynność nadnerczy zaburzona przez długotrwałe podawanie steroidów powraca powoli do normy. W przypadku stosowania przez pacjenta steroidów działających ogólnie, przed rozpoczęciem podawania preparatu CORTARE pacjent powinien znajdować się w stanie stabilnym. Po tygodniu należy rozpocząć stopniowe odstawianie ogólnie podawanego steroidu, zmniejszając dawkę dobową prednizolonu o 1 mg (lub ilość równoważną w przypadku innych steroidów) i nie częściej niż w tygodniowych odstępach. U pacjentów leczonych steroidami podawanymi ogólnie przez dłuższy okres, lub otrzymujących duże dawki steroidów mogą wystąpić objawy hamowania czynności nadnerczy. U takich pacjentów należy regularnie kontrolować czynność nadnerczy, a dawkę ogólnie stosowanych steroidów należy zmniejszać ostrożnie. W trakcie fazy odstawiania leku część pacjentów odczuwa pogorszenie się samopoczucia pomimo utrzymania lub nawet poprawy czynności oddechowej. Takich pacjentów należy uspokoić, zachęcić do wytrwałego leczenia z użyciem inhalatora i kontynuować odstawianie ogólnie podawanego steroidu, chyba, że wystąpią kliniczne objawy niewydolności nadnerczy. Większość pacjentów można przestawić na leczenie preparatem CORTARE, utrzymując dobrą czynność oddechową, ale należy zwracać szczególną uwagę na stan chorego w ciągu pierwszych miesięcy po zmianie leczenia, do momentu, gdy powróci pełna czynność układu przysadkowo-nadnerczowego, zapewniającego prawidłową reakcję organizmu na uraz, zabieg operacyjny lub infekcję.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nadnerczy powinni mieć przy sobie kartkę z ostrzeżeniem, że wymagają uzupełnienia niedoborów steroidów w przypadku stresu, np. zabiegu operacyjnego, infekcji dróg oddechowych lub nasilających się napadów astmatycznych; podawane w takiej sytuacji steroidy można odstawić dopiero po ustąpieniu sytuacji stresowej. Pacjenci ci powinni także w sytuacjach nagłych otrzymywać doustnie kortykosteroidy, na przykład w przypadku nasilających się napadów astmy, jako wyniku infekcji dróg oddechowych. W tym przypadku należy także zwiększyć dawkę dipropionianu beklometazonu, a następnie zmniejszyć do dawki podtrzymującej, po odstawieniu steroidów podawanych doustnie.

W trakcie zmiany leczenia steroidem stosowanym ogólnie na terapię preparatem CORTARE mogą ujawnić się alergie takie, jak alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa lub wyprysk, maskowane wcześniej przez lek stosowany ogólnie. Alergie te należy leczyć objawowo preparatami przeciwhistaminowymi i (lub) miejscowymi.

Nie należy nagle przerywać leczenia preparatem CORTARE.

Preparat CORTARE zawiera w niewielkiej ilości etanol (około 7% całkowitej objętości pojemnika).

Cortare - przedawkowanie

Toksyczność ostra:

Toksyczność ostra dipropionianu beklometazonu jest niewielka. Jedynym szkodliwym działaniem występującym po inhalacji dużej ilości leku w krótkim okresie jest zahamowanie czynności układu podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA).

Leczenie: nie jest konieczne podejmowanie specjalnych działań. Należy kontynuować przyjmowanie zalecanej dawki preparatu CORTARE, aby kontrolować astmę. Czynność układu HPA zostaje przywrócona po jednej lub dwóch dobach.

Toksyczność przewlekła:

U pacjentów, którzy przyjmowali podwójną zalecaną maksymalną dawkę dobową dipropionianu beklometazonu zaobserwowano zmniejszenie stężenia kortyzolu w osoczu. W mało prawdopodobnym przypadku przyjmowania nadmiernej ilości dipropionianu beklometazonu przez kilka tygodni lub miesięcy pod rząd, poza zahamowaniem czynności układu HPA może wystąpić zanik kory nadnerczy.

Leczenie:

Pacjentów należy leczyć jak pacjentów sterydozależnych i przestawić ich na odpowiednią dawkę podtrzymującą sterydu ogólnoustrojowego, np. prednisolonu. Po ustabilizowaniu się stanu pacjenta należy go przestawić na wziewny dipropionian beklometazonu stosując metodę opisaną w punkcie

 

Cortare - przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

- U pacjentów z gruźlicą płuc (aktywną lub nieaktywną).

- Preparat CORTARE nie jest przeznaczony do leczenia ostrych napadów astmatycznych.

Cortare - działania niepożądane

Mogą występować ogólnoustrojowe działania niepożądane związane z kortykosteroidami wziewnymi, szczególnie przy dużych dawkach stosowanych przez długi czas.

Zaobserwowane działania niepożądane zaklasyfikowane na podstawie klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania:

- Bardzo często ≥1/10

- Często ≥1/100 do < 1/10

- Niezbyt często ≥1/1000 do < 1/100

- Rzadko ≥1/10000 do < 1/1000

- Bardzo rzadko < 1/10000

- Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Działania niepożądane bardzo częste i częste określono na podstawie danych pochodzących z prób klinicznych. Dane dotyczące objawów niepożądanych rzadkich i bardzo rzadkich uzyskano z niezależnych doniesień.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Bardzo często: zarażenie grzybami Candida części ustnej gardła

Występowanie tego zarażenia jest częstsze przy dawkach przekraczających 400 mcg dipropionianu beklometazonu na dobę. Wystąpienie tego powikłania jest bardziej prawdopodobne u pacjentów ze zwiększonym stężeniem precypityn Candida we krwi wskazującym na wcześniejsze zarażenie.

Pacjentom tym zaleca się płukanie ust wodą po użyciu inhalatora. Miejscowe zarażenie grzybami Candida można leczyć miejscowymi środkami przeciwgrzybiczymi nie przerywając leczenia preparatem CORTARE.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka, pokrzywka, świąd i rumień oraz obrzęk ust i twarzy Bardzo rzadko: obrzęk naczynioworuchowy

Zaburzenia endokrynologiczne:

Bardzo rzadko: zahamowanie czynności nadnerczy, zahamowanie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości mineralnej kości

Zaburzenia psychiczne:

Częstość nieznana: nadaktywność psychomotoryczna, zaburzenia snu, lęk, depresja, agresja, zaburzenia zachowania (zazwyczaj u dzieci)

Zaburzenia oka:

Bardzo rzadko: zaćma, jaskra

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często: chrypka, podrażnienie gardła

Płukanie jamy ustnej i gardła wodą po przyjęciu leku może być pomocne w celu usunięcia jego osadzonych resztek.

Bardzo rzadko: paradoksalny skurcz oskrzeli

W takim przypadku należy natychmiast zaprzestać stosowania inhalatora i skonsultować się z lekarzem. Należy wprowadzić inną metodę leczenia.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Bardzo rzadko: blednięcie skóry

Cortare - ciąża i karmienie piersią

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania dipropionianu beklometazonu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Preparat CORTARE może być stosowany u kobiet w ciąży i karmiących piersią tylko wtedy, gdy potencjalna korzyść dla matki przewyższa ryzyko powikłań u płodu.

Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w czasie ciąży.

Stosowanie dużych dawek kortykosteroidów ogólnoustrojowych u ciężarnych zwierząt może powodować nieprawidłowości rozwojowe płodu, takie jak rozszczep podniebienia oraz zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego.

Brak informacji na temat stosowania zarówno HFA-134a, jak i dipropionianu beklometazonu z gazem nośnikowym HFA-134a u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. U samic ciężarnych lub karmiących, poddanych działaniu HFA-134a w dużych stężeniach nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych.

Badania, w których podawano 1,1,1,2- tetrafluoroetan (HFA-134a) w preparacie aerozolowym ciężarnym oraz karmiącym szczurom i królikom nie wykazały jakichkolwiek szczególnych zagrożeń.

Istnieje prawdopodobieństwo, iż dipropionian beklometazonu przenika do mleka. Jednakże biorąc pod uwagę względnie niewielkie dawki podawane wziewnie, stężenie tej substancji w mleku jest raczej niskie. U matek karmiących piersią należy rozważyć korzyści i ryzyko dla matki i dziecka.

Cortare - prowadzenie pojazdów

Preparat CORTARE nie wpływa lub wpływa w niewielkim stopniu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Beclometasoni dipropionas

  Dostępne opakowania
  Cortare

  Cortare

  aerozol wziewny, roztwór - 1 poj.a 200daw. - 0,1 mg/daw.
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Cortare

  Cortare

  aerozol wziewny, roztwór - 1 op. (200 daw.) - 0,25 mg/daw.
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Cortare

  Cortare

  aerozol wziewny, roztwór - 400 daw. (1 zest. 2x200daw.+inh) - 0,1 mg/daw.
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  73,48 zł
  Cortare

  Cortare

  aerozol wziewny, roztwór - 1 poj.a 200daw. (+inh.) - 0,1 mg/daw.
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  37,11 zł
  Cortare

  Cortare

  aerozol wziewny, roztwór - 400 daw. (1 zest. 2x200daw.) - 0,25 mg/daw.
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  94,16 zł
  Cortare

  Cortare

  aerozol wziewny, roztwór - 1 poj.a 200daw. - 0,25 mg/daw.
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  49,34 zł
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Flixotide - właściwości, działanie, skutki uboczne, cena

  Flixotide jest lekiem dostępnym na receptę. Występuje w postaci aerozolu wziewnego oraz zawiesiny do inhalacji. Stosuje się go w leczeniu chorób układu oddechowego, w szczególności choroby płuc i w alergologii. Flixotide ma działanie przeciwzapalne, a...

  Leczenie alergii

  Lek na alergię wycofany. Rodziców nie stać na nowy

  Lek na alergię wycofany. Rodziców nie stać na nowy

  Alergicy uczuleni na roztocza kurzu mają powody do zmartwień. Z aptek znika szczepionka odczulająca. W zamian chorzy mogą wykupić inny preparat - podawany doustnie. I droższy ponad sto razy, bo nierefundowany. Przerwana kuracja Karolina ma sześć lat....

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych od 1 lipca

  Nowa lista leków refundowanych od 1 lipca

  Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało wprowadzenie zmian do wykazu leków refundowanych. Wejdą one w życie 1 lipca tego roku. Co nowego? Wykaz leków refundowanych wzbogacił się o 79 nowych produktów aptecznych. Wśród nich jest lek, który zawiera...

  Leki i suplementy

  Problem z realizacją leków recepturowych

  Coraz częściej zdarza się, że pacjent po otrzymaniu recepty na lek „robiony", chodzi od apteki do apteki nie mogąc jej zrealizować. Są bowiem apteki, które wcale nie produkują leków... Produkcja leków recepturowych W niektórych aptekach tygodniowo...

  Alergia

  Alergia na leki

  Alergia na leki

  Alergia na leki jest bardzo ważnym problemem. W dzisiejszych czasach na rynku dostępne są tysiące leków, które można kupić już nie tylko w aptece, ale również w sklepie, kiosku czy na stacji benzynowej. Przy tak łatwym dostępie do leków, wraz ze wzrostem...

  Newsy

  Jeden z silnych leków psychotropowych wycofany

  Hydroksyzyna stanowi lek o działaniu uspokajającym i przeciwalergicznym. Wykazuje właściwości przeciwlękowe, skutecznie sprawdza się w leczeniu nerwic, lęków, nadmiernego pobudzenia, dezorientacji i zaburzeń emocjonalnych. Ponadto, dzięki zdolnościom...

  Leki i suplementy

  Zapobieganie skutkom ubocznym leków przeciwzapalnych

  Naukowcy z Salk Institute for Biological Studies wykryli brakujące ogniwo pomiędzy zegarem biologicznym człowieka a metabolizmem cukru. To odkrycie może pomóc w uniknięciu skutków ubocznych leków wykorzystywanych w leczeniu astmy, alergii oraz zapalenia...