Concor ASA

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
kapsułki twarde
Dawka
5mg+0,075g
Ilość
30 kaps.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: MERCK SP.Z O.O.

Concor ASA - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Concor ASA - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Concor ASA - opis

Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjentów wcześniej leczonych pojedynczymi składnikami produktu.

Leczenie dławicy piersiowej u pacjentów wcześniej leczonych pojedynczymi składnikami produktu.

Concor ASA - skład

Każda kapsułka twarda zawiera 10 mg fumaranu bisoprololu i 75 mg kwasu acetylosalicylowego. Pełny wykaz substancji pomocniczych: patrz pkt 6.1

Concor ASA - dawkowanie

Dawkowanie

Kapsułki do podawania doustnego. Jedna kapsułka raz na dobę.

Brak doświadczenia w stosowaniu produktu Concor ASA u dzieci.

Szczególne populacje (Bisoprolol)

Pacjenci w podeszłym wieku

Zasadniczo nie jest konieczne dostosowanie dawki, jednak u niektórych pacjentów może być wystarczająca dawka 5 mg bisoprololu.

Niewydolność nerek i wątroby

W związku z zawartością kwasu acetylosalicylowego lek Concor ASA jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek (patrz punkt 4.3). Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w stopniu łagodnym do umiarkowanego (patrz punkt 4.4 i 5.2).

Dzieci i młodzież

Brak doświadczenia w stosowaniu bisoprololu u pacjentów pediatrycznych, dlatego nie zaleca się stosowania bisoprololu z kwasem acetylosalicylowym u dzieci i młodzieży.

Czas trwania leczenia

Leczenie bisoprololem jest zazwyczaj długotrwałe.

Nie wolno nagle zaprzestawać podawania bisoprololu, ponieważ może to doprowadzić do przejściowego pogorszenia stanu pacjenta. W szczególności nie wolno nagle odstawiać leku u pacjentów z niedokrwienną chorobą serca. Zaleca się stopniowe zmieszanie dawki dobowej.

Concor ASA - środki ostrożności

Bisoprolol

Bisoprolol należy stosować ostrożnie w przypadku:

cukrzycy ze znacznymi wahaniami stężenia glukozy we krwi; mogą być maskowane objawy hipoglikemii (np. tachykardia, kołatanie serca lub pocenie)

ścisłej diety

trwającego leczenia odczulającego. Podobnie jak w przypadku innych beta-adrenolityków, bisoprolol może zwiększać wrażliwość na alergeny i nasilenie reakcji anafilaktycznych. Podawanie epinefryny może nie zawsze dawać oczekiwany efekt leczniczy

blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia

dławica Prinzmetala

miażdżyca zarostowa tętnic obwodowych. Może nastąpić nasilenie objawów, w szczególności na początku leczenia

Bisoprolol należy ostrożnie stosować u pacjentów z nadciśnieniem lub dławicą piersiową i towarzyszącą jej niewydolnością serca.

Beta-adrenolityki (np. bisoprolol) można podawać pacjentom z łuszczycą lub z wywiadem łuszczycy jedynie po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka.

Objawy tyreotoksykozy mogą być maskowane, jeśli podaje się bisoprolol.

Nie wolno podawać bisoprololu pacjentom z guzem chromochłonnym nadnerczy, jeśli nie podano leków blokujących receptory alfa.

U pacjentów poddawanych znieczuleniu ogólnemu beta-adrenolityki zmniejszają częstość występowania niemiarowości oraz niedokrwienia mięśnia sercowego przy wprowadzaniu znieczulenia i intubacji oraz w okresie pooperacyjnym. Zaleca się obecnie podawanie beta-adrenolityków w okresie okołooperacyjnym. Anestezjolog musi zostać poinformowany o podawaniu beta-adrenolityków, ze względu na ryzyko wystąpienia potencjalnych interakcji z innymi lekami będących przyczyną bradykardii, osłabienia odruchowej tachykardii i zmniejszenia odruchowej zdolności do kompensacji w przypadku utraty krwi. Jeśli przed zabiegiem chirurgicznym zachodzi konieczność przerwania stosowania beta-adrenolityku, dawkę produktu należy zmniejszać stopniowo, a leczenie zakończyć na około 48 godzin przed znieczuleniem.

U pacjentów z astmą oskrzelową lub inną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, która może dawać objawy, zalecane jest podanie leków rozszerzających oskrzela. U pacjentów z astmą może wystąpić niekiedy zwiększenie oporu w drogach oddechowych, dlatego może wystąpić konieczność zwiększenia dawki beta2-agonistów.

Leczenie skojarzone bisoprololem i antagonistami kanału wapniowego takimi jak werapamil lub diltiazem oraz lekami przeciwnadciśnieniowymi działającymi ośrodkowo nie jest zazwyczaj zalecane, szczegółowe informacje patrz punkt 4.5

Podobnie jak w przypadku stosowania innych beta-adrenolityków bisoprolol może zwiększyć zarówno wrażliwość na alergeny, jak i ciężkość reakcji anafilaktycznej. Podanie adrenaliny nie zawsze prowadzi do oczekiwanego efektu leczniczego.

Kwas acetylosalicylowy

Równoległe podawanie leków przeciwzakrzepowych (pochodnych kumaryny, heparyny) nie jest zalecane i należy go zasadniczo unikać. Jeśli podawanie równoległe jest niezbędne, wskazana jest częsta kontrola międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR), zaś pacjentów należy przestrzec, aby zwracali uwagę na objawy krwawienia, w szczególności z przewodu pokarmowego.

W przypadku pacjentów z astmą oskrzelową lub alergicznym nieżytem nosa konieczna jest ponadto ścisła kontrola lekarza (kwas acetylosalicylowy może powodować ciężką pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy lub skurcz oskrzeli).

Pacjenci z owrzodzeniem żołądka i (lub) krwawieniem z przewodu pokarmowego w wywiadzie nie powinni stosować kwasu acetylosalicylowego, który może powodować podrażnienie błony śluzowej żołądka i krwawienie. W przypadku utrzymywania się objawów podmiotowych i przedmiotowych krwawienia wskutek przyjmowania kwasu acetylosalicylowego będącego składnikiem leku lekarz może zdecydować o odstawieniu leku.

Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ kwas acetylosalicylowy jest metabolizowany głównie w wątrobie (patrz punkt 5.2) oraz w przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Równoległe podawanie substancji czynnej z lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego, takimi jak benzbromaron, probenecyd, sulfinpirazon, nie jest zalecane (patrz punkt 4.5).

Kwas acetylosalicylowy należy stosować ostrożnie w przypadku znacznie nasilonego krwawienia miesięcznego.

Zaleca się zaprzestanie stosowania kwasu acetylosalicylowego przed zabiegiem operacyjnym (w tym przed usunięciem zęba) ze względu na ryzyko wydłużenia czasu krwawienia lub nasilenia krwawienia. Długość okresu przerwania leczenia należy określić w zależności od przypadku, jednak zazwyczaj wynosi on jeden tydzień.

Lek zawiera lecytynę sojową i jest przeciwwskazany u pacjentów z uczuleniem na orzechy ziemne lub soję.

Sportowcy: u sportowców należy wziąć pod uwagę fakt, że produkt zawiera substancję czynną, która może dawać pozytywne wyniki w testach antydopingowych.

Concor ASA - przedawkowanie

Bisoprolol

Najczęściej występującymi objawami po przedawkowaniu beta-adrenolityków są: bradykardia, niedociśnienie tętnicze, skurcz oskrzeli, ostra niewydolność serca i hipoglikemia. Opisano tylko kilka przypadków przedawkowania bisoprololu (maksymalnie: 2000 mg). Występowała wówczas bradykardia i niedociśnienie. Stan wszystkich pacjentów powrócił do normy. Występują znaczne różnice indywidualne pod względem wrażliwości na działanie dużych dawek bisoprololu.

W przypadku przedawkowania, należy zaprzestać leczenia bisoprololem i rozpocząć leczenie objawowe i podtrzymujące czynności życiowe. Dializa w niewielkim stopniu usuwa bisoprolol z krwi.

Na podstawie spodziewanego działania farmakologicznego i zaleceń dla innych beta-adrenolityków, należy rozważyć celowość podjęcia niżej wymienionych działań.

Bradykardia: Podać dożylnie atropinę. Jeżeli reakcja jest niewystarczająca, podać ostrożnie izoprenalinę lub inny lek o dodatnim działaniu chronotropowym. W niektórych przypadkach może być konieczne wszczepienie stymulatora.

Niedociśnienie:Podać dożylnie płyny i leki obkurczające naczynia. Może być też celowe dożylne podanie glukagonu.

Blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia: Wnikliwie monitorować pacjenta. Podać dożylnie wlew z izoprenaliny lub wszczepić stymulator.

Ostre nasilenie niewydolności serca: Podać dożylnie leki moczopędne, leki działające inotropowo i rozszerzające naczynia.

Skurcz oskrzeli:Podać leki rozszerzające oskrzela, jak izoprenalinę, beta2-sympatykomimetyki i (lub) aminofilinę.

Hipoglikemia: Podać dożylnie glukozę.

Kwas acetylosalicylowy

Przedawkowanie jest mało prawdopodobne w związku z niską zawartością kwasu acetylosalicylowego w leku. Jednak zatrucie (przypadkowe przedawkowanie) u bardzo małych dzieci lub przedawkowanie dawki leczniczej u osób w podeszłym wieku może dawać następujące objawy: umiarkowane zatrucie powoduje: zawroty głowy, szumy uszne, stan splątania i objawy ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty i ból żołądka).

W przypadku silnego zatrucia występują znaczne zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Początkowa hiperwentylacja prowadzi do alkalozy oddechowej. Następnie w wyniku działania hamującego na ośrodek oddechowy występuje kwasica oddechowa. Ponadto wskutek obecności salicylanu występuje kwasica metaboliczna. Ponieważ dzieci, niemowlęta i małe dzieci są często badane przez lekarza dopiero w późnym stadium zatrucia, występuje u nich wtedy stan kwasicy. Mogą ponadto wystąpić następujące objawy; hipotermia i pocenie, prowadzące do odwodnienia, niepokój ruchowy, drgawki, omamy i hipoglikemia. Depresja ośrodkowego układu nerwowego może prowadzić do śpiączki, zapaści krążeniowej i zatrzymania oddychania. Dawka śmiertelna kwasu acetylosalicylowego wynosi 25-30 gramów. Stężenie salicylanów w osoczu przekraczające 300 mg/l (1,67 mmol/l) wskazuje na zatrucie.

Jeśli nastąpiło spożycie dawki toksycznej, konieczne jest leczenie szpitalne. W przypadku zatrucia umiarkowanego można próbować wywołania wymiotów; w przypadku niepowodzenia wskazane jest płukanie żołądka. Następnie podaje się węgiel aktywny (absorbent) i siarczan sodu (działający przeczyszczająco). Wskazane jest zwiększenie zasadowości moczu (250 mmol NaHCO3przez 3 godziny) wraz z kontrolą pH moczu. W przypadku silnego zatrucia zalecanym postępowaniem jest hemodializa. Inne objawy zatrucia należy leczyć objawowo.

Concor ASA - przeciwwskazania

Concor ASA jest przeciwwskazany u pacjentów z:

nadwrażliwością na substancje aktywne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1,

nadwrażliwością na pochodne kwasu salicylowego lub inhibitory syntetazy prostaglandyn (np.

niektórzy pacjenci z astmą, u których może wystąpić atak lub omdlenie)

nadwrażliwością na którąkolwiek substancję pomocniczą

ostrą niewydolnością serca lub podczas incydentów dekompensacji niewydolności serca wymagających dożylnego podawania leków inotropowych,

wstrząsem kardiogennym,

blokiem zatokowo-przedsionkowym,

blokiem przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia (bez stymulatora),

znaczną bradykardią (poniżej 60 uderzeń/min przed rozpoczęciem leczenia),

niedociśnieniem tętniczym (ciśnienie skurczowe poniżej 100 mm Hg),

ciężką astmą oskrzelową lub ciężką obturacyjną chorobą płuc,

ciężką postacią choroby zarostowej tętnic obwodowych i zespołem Raynaud?a,

nieleczonym guzem chromochłonnym nadnerczy (patrz punkt 4.4),

kwasicą metaboliczną

objawami ze strony żołądka lub pacjenci, u których wystąpił ból żołądka po wcześniejszym zażyciu tego leku

krwotocznym zdarzeniem naczyniowo-mózgowym w wywiadzie

czynnym owrzodzeniem żołądka i (lub) krwawieniami z żołądka lub jelit (patrz punkt 4.4)

ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

skazą krwotoczną lub zaburzeniami krzepnięcia krwi, na przykład hemofilią lub hipoprotrombinemią

niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanu (niedobór G6Pd)

metotreksat podawany w dawce przekraczającej 15 mg/tydzień

alergią na orzechy ziemne lub soję

Concor ASA - działania niepożądane

Podsumowanie działań niepożądanych w postaci tabeli.

Działania niepożądane podzielono według częstości występowania oraz klasyfikacji układów i narządów. Do określenia częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następujące definicje:

Bardzo często (≥1/10)

Często (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Bisoprolol

Po wprowadzeniu do obrotu u pacjentów przyjmujących bisoprolol odnotowano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia serca:

Bardzo często: bradykardia

Często: nasilenie istniejącej niewydolności serca

Niezbyt często: zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, .

Zaburzenia ucha i błędnika: Rzadko: zaburzenia słuchu.

Zaburzenia oka:

Rzadko: zmniejszone wydzielanie łez (istotne, jeśli pacjent stosuje soczewki kontaktowe).

Bardzo rzadko: zapalenie spojówek.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: nudności, wymioty, biegunka, zaparcia.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Często: astenia, zmęczenie

Niezbyt często: osłabienie i kurcze mięśni.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT), zapalenie wątroby.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Rzadko: zwiększenie stężenia triglicerydów.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: uczucie zmęczenia*, wyczerpanie*, zawroty głowy*, bóle głowy*.

Niezbyt często: zaburzenia snu, depresja.

Rzadko: koszmary senne, omamy, omdlenie.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Rzadko: zaburzenia potencji.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt często: skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Rzadko: alergiczny nieżyt nosa.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: reakcje nadwrażliwości (świąd, nagłe zaczerwienienie twarzy, wysypka). Bardzo rzadko: beta-adrenolityki mogą spowodować ujawnienie łuszczycy, nasilenie objawów łuszczycy lub wystąpienie łuszczycopodobnej wysypki, łysienie.

Zaburzenia naczyń:

Często: uczucie zimna lub drętwienia kończyn. Niezbyt często: niedociśnienie ortostatyczne.

* Objawy te występują zazwyczaj na początku leczenia, są przeważnie łagodne i ustępują w ciągu 1 do 2 tygodni.

Kwas acetylosalicylowy

Działania niepożądane często zależą od dawki i wynikają z działania farmakologicznego kwasu acetylosalicylowego (patrz punkt 5.1). Większość działań niepożądanych dotyczy zazwyczaj przewodu pokarmowego. U pacjentów z rozpoznaną alergią lub astmą występuje zwiększone ryzyko reakcji nadwrażliwości. Może wystąpić nadwrażliwość krzyżowa na inne NLPZ.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często: wydłużenie czasu krwawienia. Działanie może utrzymywać się przez kilka dni po odstawieniu leku i może prowadzić do ryzyka krwotoku w przypadku zabiegu operacyjnego lub silniejszego krwawienia miesięcznego.

Niezbyt często: krwawienie wewnątrzczaszkowe, obecność krwi w moczu

Rzadko: zespół krwotoczny (krwawienie z nosa, z dziąseł, krwawe wymioty, utrata krwi z kałem itd.). Zaburzenia wydzielania wewnętrznego: Bardzo rzadko: hipoglikemia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Bardzo rzadko: małe dawki kwasu acetylosalicylowego mogą zmniejszać wydalanie kwasu moczowego, co może powodować ostrą dnę moczanową u osób podatnych

Zaburzenia układu nerwowego:

Rzadko: zawroty głowy, ból głowy, szumy uszne. Są to zazwyczaj pierwsze objawy przedawkowania (patrz punkt 4.9)

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

Bardzo często: dolegliwości żołądkowe, na przykład nadkwasota i nudności

Często: wymioty, zapalenie śluzówki żołądka, łagodna do umiarkowanej utrata krwi z przewodu pokarmowego, biegunka. W przypadku długotrwałego stosowania utrata krwi może powodować niedokrwistość

Niezbyt często: krwawienie z żołądka, owrzodzenie żołądka Bardzo rzadko: perforacja przewodu pokarmowego

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo rzadko: ciężkie reakcje skórne (np. rumień wysiękowy wielopostaciowy)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Bardzo rzadko: ostra niewydolność nerek, szczególnie u pacjentów z istniejącą niewydolnością nerek, dekompensacja serca, zespół nerczycowy lub równoległe podawanie leków moczopędnych

Reakcje nadwrażliwości:

Niezbyt często: pokrzywka, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, nieżyt nosa, skurcze oskrzeli

Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny, nasilenie objawów alergii pokarmowej

Concor ASA - ciąża i karmienie piersią

Produktu leczniczego Concor ASA nie należy stosować w ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania leku Concor ASA u kobiet ciężarnych.

Bisoprolol, ze względu na swoje działanie farmakologiczne, może wpływać szkodliwie na przebieg ciąży i(lub) na płód/noworodka (patrz punkt 5.3). Beta-adrenolityki zmniejszają przepływ krwi przez łożysko, co było wiązane z opóźnieniem wzrostu płodu, śmiercią wewnątrzmaciczną, poronieniem lub przedwczesnym porodem. U płodu lub noworodka mogą wystąpić objawy niepożądane, np. hipoglikemia lub bradykardia. Jeśli u ciężarnej konieczne jest leczenie beta-adrenolitykami, korzystniej jest stosować leki działające wybiórczo na receptory beta1-adrenergiczne.

Bisoprolol może być stosowany w okresie ciąży tylko w razie zdecydowanej konieczności. Należy wówczas monitorować przepływ maciczno-łożyskowy i wzrost płodu. W przypadku stwierdzenia niekorzystnego działania leku na przebieg ciąży lub na płód, należy rozważyć zastosowanie innego leczenia. Noworodek musi pozostawać pod ścisłą obserwacją. Hipoglikemia lub bradykardia występują najczęściej w ciągu pierwszych trzech dni życia.

Działanie kwasu acetylosalicylowego może obejmować zahamowanie porodu, przedwczesne (wewnątrzmaciczne) zamknięcie przewodu tętniczego, nadciśnienie płucne u noworodka oraz niewydolność zastawki trójdzielnej; uszkodzenie nerek z możliwymi zaburzeniami czynności nerek oraz małowodziem i tworzeniem skrzepów krwi.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy bisoprolol przenika do mleka ludzkiego. Salicylany i ich metabolity przenikają w niewielkiej ilości do mleka ludzkiego. Dlatego nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku.

Brak danych dotyczących możliwego wpływu leku na płodność u mężczyzn lub kobiet.

Concor ASA - prowadzenie pojazdów

Nie badano wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, bisoprolol nie zaburzał zdolności do kierowania pojazdami mechanicznymi. Mimo to, z powodu różnych, indywidualnie występujących reakcji na produkt zdolność do aktywnego uczestnictwa w ruchu drogowym, czy obsługiwania urządzeń mechanicznych może być zmniejszona. Należy to uwzględnić szczególnie w początkowym okresie leczenia, podczas zmiany stosowanych leków oraz w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Concor ASA - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Bisoprololi fumaras, Acidum acetylsalic.

  Dostępne opakowania
  Concor ASA

  Concor ASA

  kapsułki twarde - 30 kaps. - 5mg+0,075g
  MERCK SP.Z O.O.
  Concor ASA

  Concor ASA

  kapsułki twarde - 30 kaps. - 0,01g+0,075g
  MERCK SP.Z O.O.
  Concor ASA

  Concor ASA

  kapsułki twarde - 30 kaps. - 5mg+0,1g
  MERCK SP.Z O.O.
  Concor ASA

  Concor ASA

  kapsułki twarde - 30 kaps. - 0,01g+0,1g
  MERCK SP.Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne to po prostu leki, które są stosowane w chorobach kardiologicznych, czyli serca. Choroby kardiologiczne najczęściej dotykają osoby w podeszłym wieku. Dolegliwości sercowe są często spowodowane przez miażdżycę, cukrzycę, czynniki infekcyjne,...

  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Newsy

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju czterech leków na nadciśnienie firmy Pfizer. Chodzi o produkty Accupro 5, Accupro 10, Accupro 20 i Accupro 40. W sumie wycofano kilkadziesiąt serii leków. Cztery...

  Newsy

  Popularny lek na nadciśnienie i stosowany po zawale znika z obrotu

  Popularny lek na nadciśnienie i stosowany po zawale znika z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu tabletek polecanych na nadciśnienie, niewydolność serca lub po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego. Wykryto w nich wadę jakościową. Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że problemy, które...