Clemastinum Aflofarm

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
syrop
Dawka
0,5 mg/5ml
Ilość
100 ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Clemastinum Aflofarm - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Clemastinum Aflofarm - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Clemastinum Aflofarm - opis

- Leczenie objawów związanych z alergicznym nieżytem nosa, takich jak: wodnista wydzielina z nosa, kichanie, łzawienie, świąd nosa.

- Łagodzenie objawów niektórych alergii skórnych, takich jak: pokrzywka, zapalenie kontaktowe skóry, wyprysk atopowy, świąd, obrzęk Quinckego.

Clemastinum Aflofarm - skład

5 ml syropu zawiera 0,5 mg klemastyny (Clemastinum) w postaci klemastyny fumaranu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sorbitol ciekły, niekrystalizujący, glikol propylenowy, etanol 96%, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Clemastinum Aflofarm - dawkowanie

Podanie doustne. Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie.

Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Dawkowanie należy ustalać indywidualnie w zależności od reakcji pacjenta na produkt leczniczy.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat

Alergiczny nieżyt nosa: 5 ml syropu (0,5 mg klemastyny) dwa razy na dobę. Maksymalnie 30 ml (3 mg klemastyny) na dobę w dawkach podzielonych.

Alergie skórne: 10 ml syropu (1 mg klemastyny) dwa razy na dobę. Maksymalnie 30 ml (3 mg klemastyny) na dobę w dawkach podzielonych.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Alergiczny nieżyt nosa: 10 ml syropu (1 mg klemastyny) dwa razy na dobę. Maksymalnie 60 ml (6 mg klemastyny) na dobę w dawkach podzielonych.

Alergie skórne: 20 ml syropu (2 mg klemastyny) dwa razy na dobę. Maksymalnie 60 ml (6 mg klemastyny) na dobę w dawkach podzielonych.

Clemastinum Aflofarm - środki ostrożności

Ze względu na cholinolityczne działanie klemastyny lek ten należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów:

- z podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym;

- z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania;

- z nadczynnością tarczycy;

- z chorobami układu krążenia i nadciśnieniem tętniczym;

- ze zwężeniem odźwiernika;

- z wrzodem trawiennym utrudniającym pasaż treści pokarmowej;

- z chorobami układu oddechowego (włącznie z astmą);

- z trudnościami w oddawaniu moczu, np. w rozroście gruczołu krokowego lub w niedrożności szyi pęcherza moczowego;

- z porfirią, ponieważ klemastyna może nasilać objawy kliniczne tej choroby;

-

Należy to wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

Produkt zawiera glikol propylenowy i może powodować objawy jak po spożyciu alkoholu.

Clemastinum Aflofarm - przedawkowanie

Po przedawkowaniu klemastyny może wystąpić zahamowanie lub pobudzenie czynności OUN. Zgon z powodu przedawkowania zagraża w szczególności dzieciom. U dzieci przedawkowanie prowadzi początkowo do pobudzenia OUN. W obrazie zatrucia dominują objawy pobudzenia, omamy, drgawki z wtórną depresją oddechowo-krążeniową, zaburzenia koordynacji, ataksja, drżenia mięśniowe, atetoza, podwyższona temperatura ciała, sinica. Inne objawy to suchość błony śluzowej jamy ustnej, rozszerzone źrenice, zaczerwienienie twarzy. U dorosłych częściej występuje hamowanie czynności OUN przejawiające się sennością a nawet śpiączką.

Zarówno u dzieci jak i dorosłych może wystąpić śpiączka i zapaść sercowo-naczyniowa. Dawka wywołująca drgawki jest niewiele mniejsza od dawki śmiertelnej. Wystąpienie u zatrutego drgawek daje złe rokowanie.

Postępowanie po przedawkowaniu:

Postępowanie w przebiegu zatrucia klemastyną jest objawowe. Pierwsze objawy występują już w ciągu 0,5 ? 2 godzin od przyjęcia toksycznej dawki.

W związku z tym, że inne grupy leków (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne) wywołują podobne objawy zatrucia (działanie przeciwcholinergiczne), należy przeprowadzić analizę toksykologiczną, by wykryć i określić czynnik wywołujący zatrucie. Należy wywołać wymioty, wykonać płukanie żołądka i zabezpieczyć zatrutego przed zachłyśnięciem (szczególnie dzieci). Po płukaniu żołądka należy podać węgiel aktywny i leki przeczyszczające. Nieprzytomnych pacjentów należy zabezpieczyć przed zachłyśnięciem treścią żołądkową. Pacjentom z zaburzeniami oddychania należy zapewnić wspomaganie oddychania.

W czasie zatrucia należy kontrolować ciśnienie tętnicze. W przypadku obniżonego ciśnienia tętniczego, co może być pierwszym objawem zapaści krążeniowej, należy podać w dożylnej infuzji lek zwężający naczynia krwionośne. Nie należy stosować leków pobudzających ośrodkowy układ nerwowy. W przypadku wystąpienia drgawek zaleca się podanie pochodnej benzodiazepiny lub krótko działającego barbituranu; można podać fizostygminę. W celu obniżenia gorączki należy stosować zimne okłady.

Leczenie objawowe i podtrzymujące należy rozpocząć jak najszybciej i kontynuować tak długo, jak to konieczne.

Clemastinum Aflofarm - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

- Nadwrażliwość na leki o podobnej budowie do klemastyny ? grupy pochodnych etylenodiaminy (jak np. chlorfeniramina, difenhydramina).

- Jednoczesne stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy.

- Dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Clemastinum Aflofarm - działania niepożądane

Działania niepożądane uszeregowano zgodnie z częstością występowania określoną następująco: Bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000).

Zaburzenia układu nerwowego Często:

zmęczenie, senność Niezbyt często:

zawroty głowy pochodzenia błędnikowego Rzadko: ból głowy Częstość nieznana: nadmierne uspokojenie, zaburzenia koordynacji oraz uczucie znużenia, zaburzenia nastroju (euforia, nadmierna pobudliwość, podniecenie), niepokój, bezsenność, drżenia, zaburzenia widzenia (widzenie podwójne i niewyraźne), szumy w uszach, drgawki.

Zaburzenia żołądka i jelit Rzadko:

nudności, suchość w ustach: dyskomfort w nadbrzuszu Bardzo rzadko:

zaparcia Częstość nieznana: brak łaknienia, wymioty, biegunka.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Częstość nieznana:

zmniejszenie czynności wydzielniczej w drogach oddechowych, uczucie zatkanego nosa, suchość błony śluzowej nosa i gardła, chrypka.

Zaburzenia serca Bardzo rzadko:

kołatanie serca, tachykardia Częstość nieznana:

niedociśnienie tętnicze, skurcze dodatkowe.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Częstość nieznana:

trudności w oddawaniu moczu lub zatrzymanie moczu.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Częstość nieznana:

zaburzenia miesiączkowania.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Częstość nieznana:

małopłytkowość, agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko:

pokrzywka, wysypka, rumień polekowy, fotodermatoza.

Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko:

wstrząs anafilaktyczny.

Zaburzenia ogólne Częstość nieznana:

nadmierna potliwość, dreszcze.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Clemastinum Aflofarm - ciąża i karmienie piersią

Klemastynę można stosować w ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią:

Klemastyna przenika do mleka. Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych u noworodków nie należy karmić piersią podczas stosowania produktu leczniczego lub należy przerwać podawanie produktu leczniczego.

Clemastinum Aflofarm - prowadzenie pojazdów

Klemastyna może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn z powodu pogorszenia sprawności psychoruchowej. Dlatego podczas stosowania klemastyny nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Clemastinum

  Dostępne opakowania
  Clemastinum Aflofarm

  Clemastinum Aflofarm

  syrop - 100 ml - 0,5 mg/5ml
  AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Alergia - przyczyny, objawy, leczenie

  Deslodyna - skład, działanie, dawkowanie, skutki uboczne

  Deslodyna - skład, działanie, dawkowanie, skutki uboczne

  Deslodyna jest lekiem przeciwhistaminowym o działaniu antyalergicznym. Wydaje się ją z przepisu lekarza, na receptę. Lek łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i pokrzywką. Jak go stosować? Czy istnieją jakieś przeciwwskazania...

  Pokrzywka - rodzaje, objawy, diagnostyka, leczenie

  Dermografizm

  Dermografizm

  Dermografizm to jeden z rodzajów pokrzywki. Reakcja alergicznajest wywołana mechanicznie, wskutek potarcia skóry lub ucisku. Inna jej nazwa to właśnie pokrzywka fizykalna wywołana. Po kilku sekundach od działania bodźca, na skórze pojawiają się bąble...

  Kosmetyki

  Środki na ukąszenia owadów

  Mimo że większość ukąszeń owadów jest nieszkodliwa, to jednak zawsze powoduje dyskomfort, swędzenie skóry, a nawet ból. Ukąszenie przez pszczołę, osę, szerszenia czy czerwone mrówki może powodować bardzo dotkliwy ból wokół użądlenia i opuchliznę. Wówczas...

  Dermatologia

  Potnica - przyczyny, objawy i leczenie wyprysku pęcherzykowego

  Potnica - przyczyny, objawy i leczenie wyprysku pęcherzykowego

  Potnica jest chorobą dermatologiczną, która obejmuje dłonie lub stopy. Jej objawami są pęcherze, wysypka, czasem uporczywy świąd. Bywa, że pojawiają się nadżerki i stan zapalny. Przyczynami są zarówno zakażenia bakteryjne i grzybicze, jak i leki oraz...

  Alergie skórne

  Reakcje skórne a alergia

  Reakcje skórne a alergia

  Alergia może wywoływać nie tylko problemy z oddychaniem czy katar, ale również różne reakcje skórne. Dzieje się tak w przypadku alergenów, które bezpośrednio dotykają skóry alergika. Dermatologia tak wywołane problemy skórne nazywa kontaktowym zapaleniem...

  Choroby zakaźne skóry

  Świąd skóry - przyczyny, rozpoznanie

  Świąd skóry - przyczyny, rozpoznanie

  Istnieje wiele powodów swędzenia skóry. Może być ono wywołane niedostatecznym nawilżeniem, podrażnieniami czy reakcją alergiczną. Zdarza się jednak, że organizm alarmuje w ten sposób o jakiejś poważniejszej dolegliwości. Co powinniśmy zrobić, gdy dopadnie...

  Choroby i dolegliwości

  Wysypka alergiczna - rodzaje, przyczyny, objawy i leczenie

  Wysypka alergiczna - rodzaje, przyczyny, objawy i leczenie

  Wysypka alergiczna to jeden z najczęstszych i najbardziej typowych objawów chorób alergicznych. Zmiany mają różny charakter, wygląd i nasilenie. Ich obecności na skórze często towarzyszy świąd, zaczerwienienie i inne dolegliwości. Może pojawić się wszędzie,...

  Objawy alergii - podział i symptomy

  Katar sienny - charakterystyka, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Katar sienny - charakterystyka, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Kwiat malwy (Allergic rhinitis) bywa określany na różne sposoby, np. jako katar sienny, katar alergiczny, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, sezonowy nieżyt nosa, pyłkowica, alergia pyłkowa albo gorączka sienna. Jest to rodzaj choroby atopowej...

  Objawy alergii - podział i symptomy

  Objawy alergii - podział i symptomy

  Objawy alergii - podział i symptomy

  Alergia jest to schorzenie charakteryzujące się nadmierną reakcją ze strony układu odpornościowego po kontakcie organizmu z alergenem. Najczęstsze objawy alergii to katar, swędzenie skóry czy pieczenie pod powiekami oczu. Podział chorób alergicznych Podział...