Ceftazidime Hospira

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Dawka
1 g
Ilość
1 fiol.pr.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: HOSPIRA UK LIMITED

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Ceftazidime Hospira - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Ceftazidime Hospira - opis

Ceftazydym jest wskazany do stosowania w leczeniu następujących, wymienionych poniżej zakażeń u dorosłych i u dzieci, w tym noworodków (od urodzenia):

szpitalne zapalenia płuc,

zakażenia oskrzelowo-płucne w przebiegu mukowiscydozy,

bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,

przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego,

złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego,

powikłane zakażenia dróg moczowych,

powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich,

powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej,

zakażenia kości i stawów,

zapalenie otrzewnej związane z dializami u pacjentów poddawanych ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (CAPD, ang. Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis ).

Leczenie pacjentów z bakteriemią, której związek z którymkolwiek z wymienionych wyżej zakażeń jest stwierdzony lub prawdopodobny.

Ceftazydym można stosować w leczeniu pacjentów z neutropenią i gorączką, przypuszczalnie wywołaną zakażeniem bakteryjnym.

Ceftazydym można stosować w okołooperacyjnej profilaktyce zakażeń dróg moczowych u pacjentów poddanych przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TURP).

Wybierając ceftazydym należy brać pod uwagę jego spektrum działania przeciwbakteryjnego, które zasadniczo ogranicza się do tlenowych bakterii Gram-ujemnych (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Jeśli spektrum działania przeciwbakteryjnego ceftazydymu może nie obejmować bakterii wywołujących zakażenie, lek ten należy podawać z innymi lekami przeciwbakteryjnymi.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Ceftazidime Hospira - skład

Każda fiolka zawiera 1,165 g ceftazydymu pięciowodnego, co odpowiada 1 g ceftazydymu.

Każda fiolka zawiera 2,330 g ceftazydymu pięciowodnego, co odpowiada 2 g ceftazydymu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu :

Fiolka zawierająca 1 g proszku zawiera 2,2 mmol (lub 51 mg) sodu.

Fiolka zawierająca 2 g proszku zawiera 4,5 mmol (lub 102 mg) sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Ceftazidime Hospira - dawkowanie

Dawkowanie

Tabela 1. Dorośli i dzieci o masie ciała ≥40 kg

Podawanie w dawkach podzielonych

Zakażenie

Dawka do podania

Zakażenia oskrzelowo-płucne w przebiegu mukowiscydozy 

100 do 150 mg/kg mc. na dobę co 8 godzin,

1

maksymalnie do 9 g na dobę

Neutropenia z gorączką 

2 g co 8 godzin 

Szpitalne zapalenia płuc 

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 

Bakteriemia * 

Zakażenia kości i stawów 

1 – 2 g co 8 godzin 

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich 

Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej 

Zapalenie otrzewnej związane z dializami u pacjentów poddawanych CAPD 

Powikłane zakażenia dróg moczowych 

1 – 2 g co 8 lub 12 godzin 

Okołooperacyjna profilaktyka zakażeń dróg moczowych u pacjentów poddanych

przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TURP) 

1 g podczas wprowadzania do znieczulenia i druga dawka podczas wyjmowania cewnika 

Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego 

1 g do 2 g co 8 godzin 

Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego 

Podawanie w ciągłej infuzji

Zakażenie

Dawka do podania

Neutropenia z gorączką 

Dawka nasycająca 2 g, a następnie ciągła infuzja

1

od 4 do 6 g co 24 godziny

Szpitalne zapalenia płuc 

Zakażenia oskrzelowo-płucne w mukowiscydozie 

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 

Bakteriemia * 

Zakażenia kości i stawów 

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich 

Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej 

Zapalenie otrzewnej związane z dializami u pacjentów poddawanych CAPD 

1

U dorosłych z prawidłową czynnością nerek nie zaobserwowano wystąpienia działań niepożądanych po zastosowaniu dawki 9 g/dobę. 

* Jeśli stwierdzono lub podejrzewa się związek z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w punkcie 4.1. 

Tabela 2. Dzieci o masie ciała < 40 kg

Niemowlęta i małe dzieci w wieku

> 2 miesięcy oraz dzieci o masie ciała

< 40 kg

Zakażenie

Zazwyczaj stosowana dawka

Podawanie w dawkach podzielonych

 
 

Powikłane zakażenia dróg moczowych 

100 - 150 mg/kg mc. na dobę w trzech dawkach podzielonych, nie więcej niż 6 g na dobę 

 

Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego 

 

Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego 

 

Neutropenia u dzieci 

150 mg/kg mc. na dobę w trzech dawkach podzielonych, nie więcej niż 6 g na dobę 

 

Zakażenia oskrzelowo-płucne w przebiegu mukowiscydozy 

 

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 

 

Bakteriemia * 

 

Zakażenia kości i stawów 

100-150 mg/kg mc. na dobę w trzech dawkach podzielonych, nie więcej niż 6 g na dobę 

 

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich 

 

Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej 

 

Zapalenie otrzewnej związane z dializami u pacjentów poddawanych CAPD 

Podawanie w ciągłej infuzji

 
 

Neutropenia z gorączką 

Dawka nasycająca 60 do 100 mg/kg mc., a następnie ciągła infuzja w dawce 100 do 200 mg/kg mc. na dobę, nie więcej niż 6 g na dobę

 

Szpitalne zapalenia płuc 

 

Zakażenia oskrzelowo-płucne w przebiegu mukowiscydozy

 

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

 

Bakteriemia *

 

Zakażenia kości i stawów

 

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

 

Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej

 

Zapalenie otrzewnej związane z dializami u pacjentów poddawanych CAPD

Noworodki i niemowlęta w wieku ≤ 2 miesięcy

Zakażenie

Zazwyczaj stosowana dawka

Podawanie w dawkach podzielonych

 

Większość zakażeń

25 do 60 mg/kg mc. na dobę w dwóch dawkach podzielonych 1

1

U noworodków i niemowląt w wieku ≤ 2 miesięcy okres półtrwania ceftazydymu w surowicy może być trzy- lub czterokrotnie dłuższy niż u dorosłych.

* Jeśli stwierdzono lub podejrzewa się związek z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w punkcie 4.1.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności ceftazydymu podawanego w ciągłej infuzji u noworodków i niemowląt w wieku ≤2 miesięcy.

Pacjenci w podeszłym wieku

Ze względu na związany z wiekiem, zmniejszony klirens ceftazydymu, u pacjentów w podeszłym wieku nie należy zazwyczaj przekraczać dawki 3 g na dobę, zwłaszcza u osób w wieku powyżej 80 lat.

Zaburzenia czynności wątroby

Dostępne dane nie wskazują na potrzebę zmiany dawek w lekkich lub umiarkowanych zaburzeniach czynności wątroby. Brak danych z badań u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz także punkt 5.2). Zalecana jest ścisła obserwacja kliniczna bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. 

Zaburzenia czynności nerek

Ceftazydym jest wydalany w postaci niezmienionej przez nerki. W związku z tym należy zmniejszyć jego dawkę u pacjentów z niewydolnością nerek (patrz także punkt 4.4). 

Początkowo należy podać dawkę nasycającą 1 g. Dawki podtrzymujące należy dostosować do klirensu kreatyniny.

Tabela 3. Zalecane dawki podtrzymujące ceftazydymu w niewydolności nerek – krótkotrwała infuzja.

Dorośli i dzieci o masie ciała 40 kg

Klirens kreatyniny ml/min 

Przybliżone stężenie kreatyniny w surowicy μmol/l (mg/dl) 

Zalecana pojedyncza

dawka ceftazydymu 

(g) 

Częstość dawkowania 

(w godzinach) 

50–31 

150–200 (1,7–2,3) 

12 

30–16 

200–350 (2,3–4,0) 

24 

15–6 

350–500 (4,0–5,6) 

0,5 

24 

< 5 

> 500 (> 5,6) 

0,5 

48 

U pacjentów z ciężkimi zakażeniami należy zwiększyć pojedynczą dawkę o 50% lub zwiększyć częstość dawkowania. U dzieci klirens kreatyniny należy korygować odpowiednio do powierzchni ciała lub beztłuszczowej masy ciała.

Dzieci o masie ciała < 40 kg

Klirens kreatyniny (ml/min)** 

Przybliżone stężenie kreatyniny w surowicy* μmol/l (mg/dl) 

Zalecana pojedyncza dawka 

(mg/kg mc.) 

Częstość dawkowania (w godzinach) 

50–31 

150–200 (1,7–2,3) 

25 

12 

30–16 

200–350 (2,3–4,0) 

25 

24 

15–6 

350–500 (4,0–5,6) 

12,5 

24 

< 5 

> 500 (5,6) 

12,5 

48 

* Wartości stężenia kreatyniny w surowicy są wartościami wskaźnikowymi, które nie muszą oznaczać tego samego stopnia zmniejszenia czynności nerek u wszystkich pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek. 

** Oszacowany na podstawie powierzchni ciała lub zmierzony. 

Zalecana jest ścisła obserwacja kliniczna bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. 

Tabela 4. Zalecane dawki podtrzymujące ceftazydymu w zaburzeniach czynności nerek – ciągła infuzja.

Dorośli i dzieci o masie ciała 40 kg

Klirens kreatyniny (ml/min) 

Przybliżone stężenie kreatyniny w surowicy μmol/l (mg/dl) 

Częstość dawkowania (w godzinach) 

50–31 

150–200 (1,7–2,3) 

Dawka nasycająca 2 g, a następnie 1 g do

3 g na 24 godziny 

30–16 

200–350 (2,3–4,0) 

Dawka nasycająca 2 g, a następnie 1 g na

24 godziny 

≤15 

> 350 (> 4,0) 

Nieokreślona 

Należy zachować staranność w dobieraniu dawek. Zalecana jest ścisła obserwacja kliniczna bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. 

Dzieci o masie < 40 kg

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność ceftazydymu podawanego w ciągłej infuzji u dzieci z niewydolnością nerek, o masie ciała < 40 kg, nie zostały określone. Zalecana jest ścisła obserwacja kliniczna bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. 

Jeśli u dzieci z niewydolnością nerek stosuje się ciągłą infuzję, klirens kreatyniny należy obliczać uwzględniając powierzchnię ciała lub beztłuszczową masę ciała.

Hemodializa

Okres półtrwania leku w surowicy podczas hemodializy mieści się w granicach od 3 do 5 godzin. 

Po każdej hemodializie należy powtórzyć dawkę podtrzymującą ceftazydymu zalecaną w powyższej tabeli.

Dializa otrzewnowa

Ceftazydym można stosować u osób poddawanych dializie otrzewnowej i ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (CAPD). 

Oprócz podawania dożylnego, ceftazydym można również podać w płynie dializacyjnym (zwykle od 125 mg do 250 mg na 2 litry płynu do dializy). 

Pacjentom z niewydolnością nerek poddawanym ciągłej tętniczo-żylnej hemodializie lub wysoko przepływowej hemofiltracji w oddziałach intensywnej terapii zaleca się 1 g ceftazydymu na dobę w dawce jednorazowej lub w dawkach podzielonych. U pacjentów poddawanych nisko przepływowej hemofiltracji dawkowanie ustala się w zależności od stopnia niewydolności nerek. 

U pacjentów poddawanych żylno-żylnej hemofiltracji i żylno-żylnej hemodializie dawkowanie należy ustalać według zaleceń podanych w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zalecane dawki podczas ciągłej żylno-żylnej hemofiltracji

Resztkowa czynność nerek: klirens kreatyniny [ml/min] 

Dawka podtrzymująca [mg] w przypadku danej szybkości

1

ultrafiltracji [ml/min]

16,7 

33,3 

50 

250 

250 

500 

500 

250 

250 

500 

500 

10 

250 

500 

500 

750 

15 

250 

500 

500 

750 

20 

500 

500 

500 

750 

1

Dawkę podtrzymującą należy podawać co 12 godzin. 

Tabela 6. Zalecane dawki podczas ciągłej żylno-żylnej hemodializy

Resztkowa czynność nerek: klirens kreatyniny

[ml/min] 

Dawka podtrzymująca [mg] w przypadku danej szybkości

1

wprowadzania dializatu : 

1,0 l/godz. 

2,0 l/godz. 

Szybkość ultrafiltracji [l/godz.] 

Szybkość ultrafiltracji [l/godz.] 

0,5 

1,0 

2,0 

0,5 

1,0 

2,0 

500 

500 

500 

500 

500 

750 

500 

500 

750 

500 

500 

750 

10 

500 

500 

750 

500 

750 

1000 

15 

500 

750 

750 

750 

750 

1000 

20 

750 

750 

1000 

750 

750 

1000 

1

Dawkę podtrzymującą należy podawać co 12 godzin. 

Sposób podawania

Ceftazydym podaje się we wstrzyknięciu dożylnym lub w infuzji dożylnej, bądź też w głębokim wstrzyknięciu domięśniowym. Zalecane miejsca wstrzyknięcia domięśniowego to górny, zewnętrzny kwadrant mięśnia pośladkowego większego lub boczna część uda. Ceftazydym w roztworze można podawać bezpośrednio do żyły lub przez zestaw do infuzji, jeżeli pacjent otrzymuje płyny drogą pozajelitową. 

Podstawową zalecaną drogą podania jest pojedyncze wstrzyknięcie dożylne lub ciągła infuzja dożylna. Podanie domięśniowe powinno być rozważane jedynie, gdy dożylne podanie nie jest możliwe lub jest mniej właściwe dla pacjenta. 

Dawka zależy od ciężkości choroby, wrażliwości drobnoustrojów, miejsca i rodzaju zakażenia oraz od wieku i wydolności nerek u pacjenta.

Instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6. 

Ceftazidime Hospira - środki ostrożności

Podobnie jak w przypadku wszystkich antybiotyków beta-laktamowych, notowano ciężkie i niekiedy śmiertelne reakcje nadwrażliwości. W razie wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości, konieczne jest natychmiastowe zakończenie leczenia ceftazydymem i wdrożenie odpowiedniego postępowania ratunkowego. 

Przed rozpoczęciem leczenia należy przeprowadzić szczegółowy wywiad dotyczący ciężkiej nadwrażliwości na ceftazydym, inne cefalosporyny lub na dowolny inny rodzaj leku z grupy antybiotyków beta-laktamowych. Należy zachować ostrożność podczas podawania ceftazydymu pacjentom z nieciężką nadwrażliwością na inne antybiotyki beta-laktamowe w wywiadzie.

Ceftazydym ma ograniczone spektrum działania przeciwbakteryjnego. Nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyny lek w leczeniu niektórych rodzajów zakażeń, chyba że patogen został już oznaczony i wiadomo, że jest on wrażliwy lub jeśli jest wysoce prawdopodobne, że patogen będzie wrażliwy na leczenie ceftazydymem. Warunek ten dotyczy zwłaszcza ustalania sposobu leczenia pacjentów z bakteriemią, a także leczenia bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zakażeń skóry i tkanek miękkich oraz zakażeń kości i stawów. Ponadto ceftazydym jest wrażliwy na hydrolizę przez niektóre z beta-laktamaz o rozszerzonym spektrum (ang. ESBL, extender spectrum beta lactamases) . Dlatego też wybierając ceftazydym do leczenia, należy wziąć pod uwagę informacje dotyczące częstości występowania bakterii wytwarzających ESBL.

Po podaniu prawie każdego z leków przeciwbakteryjnych, w tym ceftazydymu, opisywano występowanie zapalenia jelita grubego, związanego ze stosowaniem antybiotyku, i rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego. Mogą mieć różny przebieg – od lekkiego nawet do zagrażającego życiu. Dlatego szczególnie ważna jest obserwacja pacjentów, u których wystąpi biegunka w trakcie lub po zakończeniu podawania ceftazydymu (patrz punkt 4.8). Należy rozważyć przerwanie leczenia ceftazydymem i podanie produktów swoiście działających na Clostridium difficile . Nie należy podawać produktów leczniczych hamujących perystaltykę.

Równoczesne leczenie cefalosporynami i lekami działającymi nefrotoksyczne, takimi jak aminoglikozydy lub silne leki moczopędne (np. furosemid), może niekorzystnie wpływać na czynność nerek. 

Ceftazydym jest wydalany przez nerki, dlatego też jego dawkę należy zmniejszyć proporcjonalnie do stopnia ich wydolności. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność należy ściśle monitorować u pacjentów z niewydolnością nerek. Sporadycznie notowano objawy neurologiczne w przypadku niewystarczającego zmniejszenia dawki u pacjentów z niewydolnością nerek (patrz punkty 4.2 i 4.8).

Długotrwałe stosowanie leku może doprowadzić do nadmiernego wzrostu opornych drobnoustrojów (np. enterokoków, grzybów) i może być konieczne przerwanie leczenia lub podjęcie właściwego postępowania. Niezbędna jest okresowa ocena stanu pacjenta. 

Ceftazydym nie wpływa na wyniki testów enzymatycznych wykrywających glukozę w moczu, mogą jednak wystąpić niewielkie zmiany (wyniki fałszywie dodatnie) po zastosowaniu metod opartych na redukcji miedzi (Benedicta, Fehlinga, Clinitest). 

Ceftazydym nie wpływa na wynik alkalicznej próby pikrynianowej na kreatyninę. 

U około 5% pacjentów leczonych ceftazydymem występowanie fałszywie dodatniego wyniku testu Coombs’a może zaburzać wynik próby zgodności krwi (próby krzyżowej).

Ważne informacje dotyczące jednego ze składników produktu leczniczego Ceftazidime Hospira: 

1g: ten produkt leczniczy zawiera 2,2 mmol (52 mg ) sodu w jednej fiolce. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

2 g: ten produkt leczniczy zawiera 4,5 mmol (102 mg ) sodu w jednej fiolce. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Ceftazidime Hospira - przedawkowanie

Przedawkowanie może prowadzić do powikłań neurologicznych, w tym encefalopatii, drgawek i śpiączki. 

Objawy przedawkowania mogą wystąpić, kiedy dawkowanie nie jest odpowiednio zmniejszone u pacjentów z niewydolnością nerek (patrz punkty 4.2 i 4.4). 

Stężenie ceftazydymu w surowicy może się zmniejszyć w procesie hemodializy lub dializy otrzewnowej.

Ceftazidime Hospira - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ceftazydym lub na inne antybiotyki cefalosporynowe, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. 

Ciężka nadwrażliwość (np. reakcja anafilaktyczna) w wywiadzie na inny rodzaj antybiotyku beta-laktamowego (penicyliny, monobaktamy, karbapenemy).

Ceftazidime Hospira - działania niepożądane

Najczęściej występującymi reakcjami niepożądanymi są eozynofilia, trombocytopenia, zapalenie żył lub zakrzepowe zapalenie żył związane z podawaniem dożylnym, biegunka, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, wysypka grudkowo-plamista lub pokrzywkowa, ból i (lub) zapalenie po podaniu domięśniowym oraz dodatni wynik testu Coombs’a. 

Do ustalenia częstości występowania działań niepożądanych, uszeregowanych od częstych do niezbyt częstych, wykorzystano dane ze sponsorowanych i niesponsorowanych badań klinicznych. Częstości występowania wszystkich pozostałych działań niepożądanych ustalono przede wszystkim na podstawie danych z obserwacji po wprowadzeniu leku do obrotu i odnoszą się raczej do częstości ich zgłaszania niż do ich rzeczywistej częstości występowania. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Klasyfikację częstości występowania oparto na następujących zasadach: 

bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/ 10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt często

Bardzo rzadko

Częstość nieznana

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

 

Kandydoza (w tym zapalenie pochwy i pleśniawki jamy ustnej)

   

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Eozynofilia

Trombocytoza

Neutropenia

Leukopenia

Małopłytkowość

 

Agranulocytoza Niedokrwistość hemolityczna Limfocytoza

Zaburzenia układu immunologicznego

     

Anafilaksja, w tym skurcz oskrzeli i (lub) niedociśnienie

(patrz punkt

4.4)

Zaburzenia układu nerwowego

 

Ból głowy

Zawroty głowy

 

Powikłania neurologiczne 1 Parestezje

Zaburzenia naczyniowe

Zapalenie żył lub zakrzepowe zapalenie żył podczas stosowania dożylnego

     

Zaburzenia żołądka i

jelit

Biegunka

Biegunka i zapalenie jelita grubego związane ze stosowaniem leków przeciwbakteryjnych

2  (patrz punkt 4.4)

Bóle brzucha Nudności Wymioty

 

Niesmak w ustach

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Przemijające zwiększenie aktywności jednego

lub więcej enzymów wątrobowych 3

   

Żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka grudkowo- plamkowa lub pokrzywka

Świąd

 

Świąd Martwica toksyczno- rozpływna naskórka Zespół

Stevensa- Johnsona Rumień wieloposta- ciowy Obrzęk naczynioruchowy Reakcja polekowa z

eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi (DRESS) 5

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

 

Przemijające zwiększenie stężeń mocznika, azotu

mocznikowego we

krwi i (lub) kreatyniny w surowicy krwi

Śródmiąż- szowe zapalenie nerek Ostra niewydol- ność nerek

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból i (lub) stan zapalny w miejscu wstrzyknięcia domięśniowego

Gorączka

   

Badania diagnostyczne

Dodatni wynik testu Coombs’a 4

     

1

 Donoszono o występowaniu powikłań neurologicznych obejmujących drżenia, mioklonie, drgawki, encefalopatię i śpiączkę u pacjentów z niewydolnością nerek, u których nie zmniejszono odpowiednio dawki ceftazydymu.

2  Biegunka i zapalenie jelita grubego mogą być związane z zakażeniem Clostridium difficile i mogą mieć postać rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego.

3

 AlAT (SGPT), AspAT (SOGT), LHD, GGT, fosfatazy zasadowej.

4

 Dodatni wynik testu Coombs’a występuje u ok. 5% pacjentów i może zaburzać wynik próby zgodności krwi (próby krzyżowej).

5

 Rzadko zgłaszano występowanie zespołu DRESS (ang. Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms ) powiązanego ze stosowaniem ceftazydymu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa 

Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Ceftazidime Hospira - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Istnieją jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania ceftazydymu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wskazują bezpośredniego lub pośredniego niekorzystnego wpływu produktu na ciążę, rozwój embrionalny i (lub) płodowy, poród lub rozwój po urodzeniu (patrz punkt 5.3).

Produkt Ceftazidime Hospira można stosować u kobiet ciężarnych jedynie wtedy, gdy korzyść przeważa ryzyko. 

Karmienie piersią

Ceftazydym przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiecego, jednak zwykle nie wywiera niekorzystnego wpływu na niemowlę karmione piersią, jeśli stosuje się go w dawkach terapeutycznych. Ceftazydym można stosować w okresie karmienia piersią.

Płodność Brak danych.

Ceftazidime Hospira - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Mogą jednak wystąpić działania niepożądane (np. zawroty głowy), które mogą wpływać na tę zdolność (patrz punkt 4.8).

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Ceftazidime Hospira - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Ceftazidimum pentahydricum

  Dostępne opakowania
  Ceftazidime Hospira

  Ceftazidime Hospira

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji - 1 fiol.pr. - 1 g
  HOSPIRA UK LIMITED
  Ceftazidime Hospira

  Ceftazidime Hospira

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji - 5 fiol.pr. - 1 g
  HOSPIRA UK LIMITED
  Ceftazidime Hospira

  Ceftazidime Hospira

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji - 10 fiol.pr. - 1 g
  HOSPIRA UK LIMITED
  Ceftazidime Hospira

  Ceftazidime Hospira

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji - 25 fiol.pr. - 1 g
  HOSPIRA UK LIMITED
  Ceftazidime Hospira

  Ceftazidime Hospira

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji - 1 fiol.pr. - 2 g
  HOSPIRA UK LIMITED
  Ceftazidime Hospira

  Ceftazidime Hospira

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji - 5 fiol.pr. - 2 g
  HOSPIRA UK LIMITED
  Ceftazidime Hospira

  Ceftazidime Hospira

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji - 10 fiol.pr. - 2 g
  HOSPIRA UK LIMITED
  Ceftazidime Hospira

  Ceftazidime Hospira

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji - 25 fiol.pr. - 2 g
  HOSPIRA UK LIMITED
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Polvertic - właściwości, stosowanie, przeciwwskazania, zamienniki

  Polvertic - właściwości, stosowanie, przeciwwskazania, zamienniki

  Polvertic ma postać tabletek zawierających w swoim składzie betahistynę. Jest ona odpowiedzialna za poprawę przepływu krwi w uchu wewnętrznym. Polvertic stosowany jest w leczeniu ośrodkowego układu nerwowego. Polvertic - właściwości Polvertic stosuje...

  Leki i suplementy

  Wycofano lek na nadciśnienie

  Wycofano lek na nadciśnienie

  Zgodnie z decyzją Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego na terenie całego kraju wycofano produkt medyczny o nazwie Doxar. Zły wynik Z obrotu na wniosek podmiotu odpowiedzialnego, którym jest Teva Pharmaceuticals Polska, wycofano Doxar, serie numer...

  Choroby i dolegliwości

  Histiocytoza X - przyczyny, objawy, leczenie

  Histiocytoza X - przyczyny, objawy, leczenie

  Histiocytoza z komórek Langerhansa (LCH, ang. Langerhans cell histiocytosis) jest rzadką chorobą układu krwiotwórczego. Jej etiologia ciągle nie jest do końca poznana. Histiocytozę najczęściej rozpoznaje się u dzieci (między pierwszym, a czwartym rokiem...

  Leki i suplementy

  Lek dla chorych z mukowiscydozą ponownie w sprzedaży

  Lek dla chorych z mukowiscydozą ponownie w sprzedaży

  Przeciwbakteryjny lek o nazwie Ceftazidime Kabi został decyzją Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego ponownie dopuszczony do sprzedaży. Wrzesień 2015 Na początku września br. Ceftazidime Kabi został wycofany z obrotu. Powodem był błąd w ulotce dla...

  Niezbędnik pacjenta

  Seria kropli Cetraxal wycofana ze sprzedaży

  Seria kropli Cetraxal wycofana ze sprzedaży

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje ze sprzedaży na terenie całej Polski dwie serie kropli do uszu stosowanych w leczeniu infekcji bakteryjnej. Z decyzji GIF wynika, że z obrotu wycofano krople Cetraxal (Ciprofloxacinum) w formie roztworu o numerach...

  Układ oddechowy - grypa, zapalenia nosa i zatok przynosowych, zapalenia ucha środkowego, zapalenie krtani, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc

  Trudności w oddychaniu - przyczyny, objawy, badania i leczenie

  Trudności w oddychaniu - przyczyny, objawy, badania i leczenie

  Trudności w oddychaniu mogą mieć wiele przyczyn: od nerwicy po dysfunkcję różnych narządów i układów. Zdarzają się w wielu sytuacjach. Czasem bywają niepokojące, zwłaszcza jeśli są bardzo nasilone. Jakie są przyczyny trudności w oddychaniu? Co robić? Przyczyny...

  Układ oddechowy - grypa, zapalenia nosa i zatok przynosowych, zapalenia ucha środkowego, zapalenie krtani, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc

  Tachypnoe - przyczyny, objawy, leczenie. Tachypnoe u dzieci

  Tachypnoe - przyczyny, objawy, leczenie. Tachypnoe u dzieci

  Tachypnoe to określenie z dziedziny pulmonologii, którym określa się nieprawidłową częstotliwość oddychania. Jest to objaw charakterystyczny dla wielu chorób układu oddechowego. Zobacz, czym się charakteryzuje i jak sobie z tym poradzić. Co to jest...

  Choroby zakaźne i pasożytnicze

  Odporna na leki bakteria szaleje w Polsce. Dochodzi do kolejnych zakażeń

  Odporna na leki bakteria szaleje w Polsce. Dochodzi do kolejnych zakażeń

  Klebsiella pneumoniae to bakteria, którą w 2012 roku do Polski przywiózł misjonarz, który wrócił z Tanzanii. Wywołuje zapalenie płuc, schorzenia układu pokarmowego i moczowego. Zakażenia klebsiellą stają się coraz powszechniejsze. Ponad 2000 zakażeń...

  Laryngologia

  Badania sugerują, że wpływ na infekcje ucha środkowego ma genetyka

  „Są głównym powodem, dla którego dzieci dostają antybiotyki, ale wyniki badań wskazują na lepszą metodę leczenia zapalenia ucha środkowego" - mówią naukowcy. Badacze mówią, że odnaleźli potencjalne genetyczne powiązanie z podwyższonym ryzkiem infekcji...

  Zapalenie ucha zewnętrznego - przyczyny, objawy, leczenie

  Zapalenie ucha (prezentacja edukacyjna)

  Zapalenie ucha (prezentacja edukacyjna)

  Zapalenie ucha - charakterystyka Zapalenie ucha Infekcje uszu są bardzo powszechne, szczególnie u dzieci. Najnowsze badania wskazują, że kiedy małe dzieci się przeziębiają to w 61% przypadków kończy się to zapaleniem ucha. Dlaczego tak się dzieje? Zapalenie...