Calcastin C o smaku malinowym

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek musujący
Dawka
0,5g+0,3g+0,2g
Ilość
6 sasz.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: SENSILAB POLSKA SP. Z O.O.- S.K.A.

Calcastin C o smaku malinowym - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Calcastin C o smaku malinowym - ulotka preparatu

Calcastin C o smaku malinowym - opis

Lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym, do stosowania doustnego w leczeniu objawów przeziębienia i grypy oraz:

gorączki,

bólów mięśni i stawów,

bólów głowy, w tym migrenowych, bólów zębów, nerwobólów.

Calcastin C o smaku malinowym jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat.

Calcastin C o smaku malinowym - skład

Każda saszetka zawiera:

500 mg kwasu acetylosalicylowego( Acidum acetylsalicylicum

300 mg kwasu askorbowego ( Acidum ascorbicum)

200 mg wapnia ( Calcium ) w postaci wapnia laktoglukonianu (1,55g)

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sodu wodorowęglan (178 mg sodu/saszetkę), aspartam (E951), koszenila (E120) i sacharoza (0,75 mg/saszetkę).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Calcastin C o smaku malinowym - dawkowanie

Dawkowanie

Dorośli : 1 lub 2 saszetki (500-1000 mg kwasu acetylosalicylowego , 300-600 mg kwasu askorbowego i 200-400 mg wapnia). W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 do 8 godzin do 3 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa to 6 saszetek. 

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) : 1 saszetka (500 mg kwasu acetylosalicylowego , 300 mg kwasu askorbowego i 200 mg wapnia). W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 do 8 godzin do 3 razy na dobę. 

Maksymalna dawka dobowa to 3 saszetki. 

Dzieci i młodzież

Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat (punkt 4.3).

Młodzież w wieku powyżej 12 lat - wyłącznie na zlecenie lekarza: 1 saszetka (500 mg kwasu acetylosalicylowego , 300 mg kwasu askorbowego i 200 mg wapnia). W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 do 8 godzin do 3 razy na dobę. 

Maksymalna dawka dobowa to 3 saszetki.

Produktu leczniczego Calcastin C o smaku malinowym nie stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji lekarskiej.

Sposób podawania

Zawartość jednej saszetki rozpuścić w połowie szklanki letniej wody, wymieszać i wypić. Lek zaleca się przyjmować po posiłku.

Calcastin C o smaku malinowym - środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Calcastin C o smaku malinowym w przypadku: nadwrażliwości na inne leki z grupy NLPZ,

chorób alergicznych (astma oskrzelowa, katar sienny),

krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego,

stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej,

przed zabiegami chirurgicznymi (nie przyjmować leku co najmniej przez 5 dni),

dny (skazy moczanowej),

przebytej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, a także po przebytych krwawieniach z przewodu pokarmowego,

zaburzenia czynności nerek, wątroby,

nadciśnienia,

niewydolności serca,

niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, ze względu na ryzyko wystąpienia niedokrwistości hemolitycznej,

pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat); należy podać mniejsze dawki - patrz: dawkowanie.

Spożywanie alkoholu podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego może nasilać działanie drażniące na przewód pokarmowy.

Produkt może powodować zaburzenia płodności u kobiet (patrz punkt 4.6).

Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko niepożądanych działań produktu (np. na przewód pokarmowy i układ krążenia,).

Długotrwałe stosowanie dużych dawek może spowodować przedawkowanie.

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych leków z grupy NLPZ (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). 

Dostępne dane są niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania kwasu acetylosalicylowego w dawkach dobowych 4000 mg.

W przebiegu niektórych chorób wirusowych, szczególnie w przypadku zakażenia wirusem grypy typu A, wirusem grypy typu B lub ospy wietrznej, głównie u dzieci i młodzieży, istnieje ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a – rzadkiej, ale zagrażającej życiu choroby. Występowanie uporczywych wymiotów w przebiegu infekcji może wskazywać na wystąpienie zespołu Reye’a, co wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

Ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a w przebiegu infekcji wirusowych może wzrosnąć, jeśli jednocześnie podaje się kwas acetylosalicylowy, chociaż związek przyczynowy nie został udowodniony. Z ww. względów u dzieciponiżej 12 lat produktów zawierających kwas acetylosalicylowy nie należy stosować, a u młodzieży powyżej 12 lat produkty zawierające kwas acetylosalicylowy można stosować wyłącznie na zlecenie lekarza.

Kwas askorbowy (witamina C), zawarty w leku, może fałszować wyniki niektórych testów (patrz punkt 4.5).

Produkt leczniczy zawiera 178 – 356 mg sodu na dawkę, należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Produkt leczniczy zawiera aspartam (E951)– źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Produkt leczniczy zawiera 0,75 – 1,50 mg sacharozy na dawkę (w składzie barwnika). Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozygalaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Produkt leczniczy zawiera koszenilę (E120).

Calcastin C o smaku malinowym - przedawkowanie

W razie przypadkowego zażycia dawki, znacznie przewyższającej zalecaną dawkę dobową, mogą wystąpić objawy przedawkowania (związane z obecnością kwasu acetylosalicylowego): przyspieszenie oddechu, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia i słuchu (szumy uszne), bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitowej (np. ubytek potasu), obniżenie stężenia glukozy we krwi, zmiany skórne. 

W przypadku ostrego zatrucia (200 mg - 500 mg kwasu acetylosalicylowego na kilogram masy ciała) mogą wystąpić: majaczenie, drżenie, duszność, nadmierna potliwość, pobudzenie psychoruchowe, wysoka gorączka, śpiączka.

Leczenie przedawkowania: jeśli pacjent zgłosi się w ciągu doby od zatrucia należy przeprowadzić płukanie żołądka z zastosowaniem węgla aktywnego. 

Podstawą leczenia jest uzupełnienie płynów i elektrolitów w celu wyrównania zaburzeń metabolicznych (kwasicy, hipokalemii, odwodnienia) oraz unormowanie temperatury ciała i czynności oddechowej.

Calcastin C o smaku malinowym - przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

Czynna choroba wrzodowa żołądka, dwunastnicy, stany zapalne przewodu pokarmowego;

Skazy krwotoczne, zaburzenia krzepnięcia krwi, stosowanie leków przeciwzakrzepowych;

Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (w cukrzycy, mocznicy, tężyczce);

Znacznie zwiększone stężenie wapnia we krwi;

Napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych ;

Ciężka niewydolność nerek, wątroby;

Ciężka niewydolność serca;

W ostatnim trymetrze ciąży;

Fenyloketonuria (ze względu na zawartość aspartamu);

Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat;

Nie podawać jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych (patrz punkt 4.5).

Calcastin C o smaku malinowym - działania niepożądane

Zaburzenia żołądka i jelit:

-nudności, wymioty, bóle brzucha,

-zaostrzenie lub nawrót choroby wrzodowej, 

-nadżerki błony śluzowej i krwawienia z przewodu pokarmowego.

Zaburzenia układu nerwowego:

-zawroty głowy, pocenie się, szum w uszach.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

-zaburzenia krzepnięcia krwi, zwiększone krwawienia miesiączkowe.

Zaburzenia układu immunologicznego:

-u osób nadwrażliwych mogą pojawić się zmiany skórne: rumień, pokrzywka,

-uważa się, że kwas acetylosalicylowy, jako hapten, może wywołać napad astmy oskrzelowej u dorosłych lub duszności.

W związku z leczeniem lekami z grupy NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych leków z grupy NLPZ (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar), patrz punkt 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych , Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl .

Calcastin C o smaku malinowym - ciąża i karmienie piersią

Płodność

Istnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę (syntezę prostaglandyn) mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Ciąża

Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpłynąć na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodka i płodu. Dane z badań epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko poronienia i występowania wad wrodzonych serca oraz wytrzewienia w wyniku stosowania inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży. Bezwzględne ryzyko występowania wad wrodzonych układu krążenia wzrosło z mniej niż 1%, do około 1,5%. Uważa się, że ryzyko to zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki i wydłużeniem czasu leczenia. Wykazano, że podawanie inhibitorów syntezy prostaglandyn zwierzętom, powoduje zwiększone ryzyko utraty zarodka w okresie przed i po zagnieżdżeniu a także wzrost śmiertelności zarodka i płodu. Ponadto u zwierząt, którym podawano inhibitory syntezy prostaglandyny w okresie organogenezy, zaobserwowano zwiększoną częstość występowania różnych wad rozwojowych, w tym układu krążenia. 

Kwasu acetylosalicylowego nie należy podawać podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. W przypadku stosowania kwasu acetylosalicylowego przez kobietę planującą zajście w ciążę lub podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży, dawka leku powinna być jak najniższa a czas trwania leczenia możliwie jak najkrótszy.

Stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyn w trzecim trymestrze ciąży może spowodować u płodu: 

-zaburzenia układu krążenia (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym);

-zaburzenia czynności nerek, które mogą doprowadzić do niewydolności nerek z małowodziem;

Pod koniec ciąży stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyn może spowodować u matki i noworodka: 

 przedłużenie czasu krwawienia w wyniku zahamowania agregacji płytek krwi, które może wystąpić nawet po zastosowaniu bardzo małych dawek. 

-hamowanie czynności skurczowej macicy prowadzące do opóźnienia lub przedłużenia porodu. W związku z tym stosowanie kwasu acetylosalicylowego w dawce 100 mg/dobę i większej jest przeciwwskazane w trzecim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

W niewielkich ilościach produkt leczniczy Calcastin C o smaku malinowym przenika do mleka kobiety karmiącej piersią. W przypadku krótkotrwałego stosowania z reguły nie ma konieczności przerywania karmienia piersią. Jednakże w przypadku regularnego przyjmowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego, karmienie piersią powinno być wcześniej przerwane. 

Calcastin C o smaku malinowym - prowadzenie pojazdów

Calcastin C o smaku malinowym, stosowany w zalecanych dawkach (patrz dawkowanie), nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Calcastin C o smaku malinowym - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Acidum acetylsalic. Acid.ascorb. Calcium

  Jest to preparat trójskładnikowy zawierający kwas acetylosalicylowy, kwas askorbinowy i wapń. Ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Stosuje się go w przebiegu przeziębienia lub grypy w celu obniżenia gorączki, złagodzenia bólu i likwidowania stanu zapalnego. Wykorzystuje sie także w bólu o lekkim i umiarkowanym nasileniu, jak np. ból zębów, stawów, mięśni, głowy, migrena, nerwoból.

  Dostępne opakowania
  Calcastin C o smaku malinowym

  Calcastin C o smaku malinowym

  proszek musujący - 6 sasz. - 0,5g+0,3g+0,2g
  SENSILAB POLSKA SP. Z O.O.- S.K.A.
  Calcastin C o smaku malinowym

  Calcastin C o smaku malinowym

  proszek musujący - 10 sasz. - 0,5g+0,3g+0,2g
  SENSILAB POLSKA SP. Z O.O.- S.K.A.
  Calcastin C o smaku malinowym

  Calcastin C o smaku malinowym

  proszek musujący - 14 sasz. - 0,5g+0,3g+0,2g
  SENSILAB POLSKA SP. Z O.O.- S.K.A.
  Calcastin C o smaku malinowym

  Calcastin C o smaku malinowym

  proszek musujący - 20 sasz. - 0,5g+0,3g+0,2g
  SENSILAB POLSKA SP. Z O.O.- S.K.A.
  Calcastin C o smaku malinowym

  Calcastin C o smaku malinowym

  proszek musujący - 28 sasz. - 0,5g+0,3g+0,2g
  SENSILAB POLSKA SP. Z O.O.- S.K.A.
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Leki na przeziębienie mogą wywoływać zawał serca

  Leki na przeziębienie mogą wywoływać zawał serca

  Polacy w przypadku przeziębienia i grypy najczęściej sięgają po niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ), które szybko zwalczają ból i obniżają temperaturę. Stosowanie popularnego ibuprofenu nie zawsze jest jednak bezpieczne, gdyż może zwiększać ryzyko...

  Inne napoje

  Syrop z cebuli - właściwości, przepis, stosowanie

  Syrop z cebuli jest bardzo skutecznym domowym środkiem na przeziębienia. Co ważne jest on tani i bardzo łatwy do sporządzenia. Mogą go spożywać zarówno osoby starsze jak i dzieci. Warto poznać kilka najważniejszych informacji dotyczących syropu z cebuli...

  Leki i suplementy

  Prenalen - wskazania, skład, cena, działanie, opinie

  Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią muszą szczególną uwagę przykładać do tego, jakie leki przyjmują ponieważ każde przyjmowanie leku może mieć wpływ na dziecko. Podczas ciąży nawet małe przeziębienie to nie lada wyzwanie dla organizmu. Na rynku ciężko...

  Grypa u dziecka

  Jak wzmocnić organizm dziecka przed przeziębieniem i grypą? (WIDEO)

  Jak wzmocnić organizm dziecka przed przeziębieniem i grypą? (WIDEO)

  W okresie jesienno-zimowym przeziębienie i grypa zdarzają się wyjątkowo często. Spadek odporności dotyczy głównie dzieci, które chorują w tym czasie wyjątkowo często. Dzieci nie muszą jednak chorować, gdy tylko zaczyna się jesień i spada temperatura....

  Zioła - zioła lecznicze, melisa i rumianek, piołun i mieta

  Najlepsze zioła na katar

  Tradycyjne metody leczenia kataru (np. leki antyhistaminowe lub rozrzedzające wydzielinę z nosa) cieszą się dużą popularnością, ale nie są pozbawione wad. Stosowanie leków na katar może bowiem wywoływać uczucie zmęczenia lub wpływać niekorzystnie na codzienne...

  Leki i suplementy

  Alka-Prim wycofany z obrotu

  Alka-Prim wycofany z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju tabletki musujące Alka-Prim. Powodem decyzji jest zniekształcenie opakowania produktu. Alka-Prim to lek o działaniu przeciwbólowym, którego substancją czynną jest kwas acetylosalicylowy....

  Grypa u dziecka

  8 sposobów na ochronę dziecka przed przeziębieniem

  8 sposobów na ochronę dziecka przed przeziębieniem

  Witaj szkoło, witajcie wirusy Jesień to czas, kiedy dzieci wracają do szkoły oraz kiedy zaczyna się sezon przeziębień. Wirusy, które powodują przeziębienie to jedne z najczęstszych przyczyn zachorowań dzieci - może to się stać aż 8 razy do roku. Nie można...

  Kaszel

  Kaszel u dziecka - rodzaje, geneza

  Kaszel u dziecka - rodzaje, geneza

  Domowe sposoby na kaszel - syrop z buraka napawa niektóre mamy wielkim niepokojem. Kaszlące dziecko to dziecko prawdopodobnie przeziębione lub chore na grypę albo cierpiące na inną infekcję. Różne rodzaje kaszlu wymagają odmiennej opieki i innych syropów...

  Leki i suplementy

  Bioaron C - skład, wskazania i przeciwwskazania, działanie, dawkowanie

  Bioaron C jest to syrop stosowany w infekcjach górnych dróg oddechowych u dzieci i młodzieży. Można go stosować profilaktycznie w nawracających infekcjach bakteryjnych i wirusowych, jak również w rekonwalescencji organizmu po przebytych chorobach i antybiotykoterapii. Bioaron...