Bicalutamide Kabi

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,05 g
Ilość
28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC

Bicalutamide Kabi - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Bicalutamide Kabi - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Bicalutamide Kabi - opis

Leczenie zaawansowanego raka gruczołu krokowego w skojarzeniu z terapią analogiem hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH) lub kastracją chirurgiczną.

Bicalutamide Kabi - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 50mg bikalutamidu (Bicalutamidum).

Substancja pomocnicza: Każda tabletka zawiera 88,93 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Bicalutamide Kabi - dawkowanie

Mężczyźni dorośli oraz w podeszłym wieku: jedna tabletka powlekana (50 mg) raz na dobę o tej samej porze (najczęściej rano lub wieczorem), z posiłkiem lub bez posiłku.

Droga podania: Podanie doustne.

Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem.

Leczenie bikalutamidem należy rozpocząć przynajmniej 3 dni przed włączeniem leczenia analogiem LHRH lub w tym samym czasie, co kastracja chirurgiczna.

Dzieci i młodzież: Bikalutamide Kabi nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Zaburzenia czynności nerek: nie jest konieczne dostosowywanie dawki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Nie ma doświadczenia w stosowaniu bikalutamidu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30ml/min). U tych pacjentów bikalutamid powinien być stosowany ze szczególną ostrożnością (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynności wątroby: nie jest konieczne dostosowywanie dawki leku upacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby może dochodzić do kumulacji leku (patrz punkt 4.4).

Bicalutamide Kabi - środki ostrożności

Rozpoczęcie leczenia powinno być prowadzone pod bezpośrednim nadzorem lekarza specjalisty, a następnie pacjenci powinni być poddawani regularnym badaniom.

Bikalutamid jest metabolizowany głównie w wątrobie. Wyniki badań wykazują, że wydalanie bikalutamidu może być wolniejsze u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, co może prowadzić do zwiększonej kumulacji bikalutamidu. W związku z tym bikalutamid należy stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Należy rozważyć wykonywanie okresowych badań czynności wątroby z uwagi na możliwość wystąpienia zaburzeń czynności wątroby. W większości przypadków zaburzenie czynności wątroby może wystąpić podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia bikalutamidem.

Rzadko obserwowano ciężkie, zakończone zgonem pacjenta zaburzenia czynności wątroby oraz niewydolność wątroby podczas leczenia bikalutamidem (patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń czynności wątroby należy przerwać leczenie bikalutamidem.

Ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu bikalutamidu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), bikalutamid powinien być stosowany u tych pacjentów jedynie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Należy okresowo monitorować czynność serca u pacjentów z chorobami serca.

U mężczyzn otrzymujących agonistów LHRH zaobserwowano zmniejszenie tolerancji na glukozę. Może to objawiać się cukrzycą i utratą kontroli glikemii u pacjentów z wcześniej istniejącą cukrzycą. Należy rozważyć monitorowanie stężenia glukozy we krwi u pacjentów otrzymujących bikalutamid w skojarzeniu z agonistami LHRH.

Ponieważ bikalutamid hamuje aktywność układu enzymatycznego cytochromu P 450 (CYP 3A4), należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania bikalutamidu z lekami metabolizowanymi głównie przez izoenzym CYP 3A4. (patrz punkty 4.3 i 4.5).

Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Bicalutamide Kabi - przedawkowanie

Brak danych dotyczących przedawkowania bikalutamidu. Nie ma specyficznej odtrutki; należy zastosować leczenie objawowe. Zastosowanie dializy może być nieskuteczne, gdyż bikalutamid silnie wiąże się z białkami osocza i nie jest wydalany w moczu w postaci niezmienionej. Zalecane jest ogólne postępowanie podtrzymujące, w tym częste monitorowanie czynności życiowych.

Bicalutamide Kabi - przeciwwskazania

Bicalutamide Kabi jest przeciwwskazany u kobiet i dzieci (patrz punkt 4.6).

Bicalutamide Kabi nie wolno stosować u pacjentów z nadwrażliwością na bikalutamid lub którąkolwiek z substancji pomocniczych (patrz punkt 4.5).

Nie należy stosować bikalutamidu jednocześnie z terfenadyną, astemizolem lub cyzaprydem (patrz punkt 4.5).

Bicalutamide Kabi - działania niepożądane

Działania niepożądane przedstawiono z uwzględnieniem następującej częstości występowania: bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1000 do ≤ 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do ≤ 1/1000); bardzo rzadko (≤ 1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Następujące działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania produktu leczniczego Bicalutamide Kabi.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Niedokrwistość.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka.

Zburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Zmniejszone łaknienie.

Zaburzenia psychiczne

Często

Zmniejszenie libido, depresja.

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Zawroty głowy.

Często

Senność.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia serca

Często

Zawał mięśnia sercowegoe

(zgłoszono śmiertelne przypadki), niewydolność mięśnia sercowegoe.

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często

Uderzenia gorąca.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Śródmiąższowa choroba płucc

(zgłoszono śmiertelne przypadki).

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Ból brzucha, zaparcie, nudności.

Często

Niestrawność, wzdęcia.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

Hepatotoksyczność, żółtaczka, hipertransaminazemia b.

Rzadko

Niewydolność wątroby b

(zgłoszono śmiertelne przypadki).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Łysienie, nadmierne owłosienie/ odrastanie włosów, suchość skóry, świąd, wysypka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często

Krwiomocz.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo często

Ginekomastia i tkliwość piersi c.

Często

Zaburzenia erekcji (impotencja).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

Osłabienie, obrzęki

Często

Ból w klatce piersiowej.

Badania diagnostyczne

Często

Zwiększenie masy ciała.

a mogą być zmniejszone w przypadku jednoczesnej kastracji. b zaburzenia czynności wątroby rzadko mają nasilenie ciężkie. Najczęściej był przemijające i ustępowały bądź ulegały poprawie w czasie kontynuacji leczenia lub po jego przerwaniu. c wymienione jako działanie niepożądane, po przeanalizowaniu danych dotyczących działań niepożądanych obserwowanych po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek. Częstość występowania danego działania niepożądanego została określona na podstawie zgłoszeń wystąpienia śródmiąższowej choroby płuc pochodzących z randomizowanego badania Early Prostate Cancer (EPC) z zastosowaniem bikalutamidu w dawce 150 mg. d wymienione jako działanie niepożądane, po przeanalizowaniu danych dotyczących działań niepożądanych obserwowanych po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek. Częstość występowania danego działania niepożądanego została określona na podstawie zgłoszeń wystąpienia niewydolności wątroby pochodzących z otwartego badania Early Prostate Cancer (EPC) z zastosowaniem bikalutamidu w dawce 150 mg. e obserwowano w badaniu farmakoepidemiologicznym agonistów hormonu uwalniającego hormon luteinizujący LHRH (Luteinising Hormone Releasing Hormone – LHRH) i przeciwandrogenów stosowanych w leczeniu raka gruczołu krokowego. Zwiększone ryzyko wystąpienia działania

niepożądanego wystąpiło w trakcie stosowania bikalutamidu w dawce 50 mg w skojarzeniu z agonistami LHRH. W trakcie leczenia raka gruczołu krokowego z zastosowaniem bikalutamidu w monoterapii, w dawce 150 mg, nie obserwowano wzrostu ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.

Ponadto, w badaniach klinicznych, podczas jednoczesnego stosowania bikalutamidu i analogu hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH) zgłaszano przypadki wystąpienia niewydolności serca (jako możliwe działanie niepożądane w opinii lekarzy klinicznych, z częstością > 1%). Nie ma dowodów, że istnieje związek przyczynowy z leczeniem.

Bicalutamide Kabi - ciąża i karmienie piersią

Bicalutamide Kabi jest przeciwwskazany u kobiet i nie wolno stosować go u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Bicalutamide Kabi - prowadzenie pojazdów

Jest mało prawdopodobne, aby produkt leczniczy Bicalutamide Kabi wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak zaznaczyć, że czasami mogą wystąpić zawroty głowy lub senność. Każdy pacjent, u którego wystąpią te objawy, powinien zachować szczególną ostrożność.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Bicalutamide Kabi - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Bicalutamidum

  Substancja niesteroidowa, która jest antagonistą androgenów, hamuje więc działanie męskich hormonów płciowych. Biolutamid stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn w terapii skojarzonej z innymi metodami leczenia analogami LHRH lub chirurgicznej kastracji. Jako efekt uboczny pojawia się ginekomastia, bolesność piersi.

  Dostępne opakowania
  Bicalutamide Kabi

  Bicalutamide Kabi

  tabletki powlekane - 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) - 0,05 g
  FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC
  Bicalutamide Kabi

  Bicalutamide Kabi

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 0,15 g
  FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC
  Bicalutamide Kabi

  Bicalutamide Kabi

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,15 g
  FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC
  Bicalutamide Kabi

  Bicalutamide Kabi

  tabletki powlekane - 50 tabl. - 0,15 g
  FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC
  Bicalutamide Kabi

  Bicalutamide Kabi

  tabletki powlekane - 60 tabl. - 0,15 g
  FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC
  Bicalutamide Kabi

  Bicalutamide Kabi

  tabletki powlekane - 90 tabl. - 0,15 g
  FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC
  Bicalutamide Kabi

  Bicalutamide Kabi

  tabletki powlekane - 98 tabl. - 0,15 g
  FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC
  Bicalutamide Kabi

  Bicalutamide Kabi

  tabletki powlekane - 100 tabl. - 0,15 g
  FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC
  Powiązane artykuły
  Rak prostaty - gruczoł krokowy, czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie

  Leczenie bólu w chorobie nowotworowej prostaty

  Leczenie bólu w chorobie nowotworowej prostaty

  Bardzo ważnym elementem leczenia przeciwnowotworowego jest leczenie objawowe. Jego celem jest podniesienie jakości życia pacjenta. Ból niewątpliwie w znaczny sposób obniża zadowolenie z życia. Zaawansowana choroba nowotworowa gruczołu krokowego daje często...

  Przyczyny impotencji

  Prostata a potencja

  Prostata a potencja

  Prostata, podobnie jak inne części męskiego ciała, jest narażona na choroby nowotworowe. W tym przypadku bardzo ważna jest wczesna diagnoza. Wielu mężczyzn, obserwujących u siebie objawy przerostu gruczołu, zastanawia się, jak dolegliwości prostaty wpłyną...

  Rak prostaty - gruczoł krokowy, czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie

  Leczenie hormonalne raka prostaty

  Leczenie hormonalne raka prostaty

  Rak prostaty jest zagrożeniem dla każdego dojrzałego mężczyzny. Nienowotworowe powiększenie prostaty występuje u około jednego na trzech mężczyzn powyżej 50 roku życia. Stan ten jest nazywany łagodnym przerostem gruczołu krokowego. Groźniejszą chorobą,...

  Rak prostaty - gruczoł krokowy, czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie

  Niewłaściwa dieta zwiększa ryzyko raka prostaty

  Niewłaściwa dieta zwiększa ryzyko raka prostaty

  Nowotwór prostaty to jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych wśród mężczyzn. Jest trudnym przeciwnikiem. Zauważono jednak, że nasz styl życia może mieć wpływ na rozwój choroby. Przede wszystkim można zmniejszyć ryzyko zachorowania, rezygnując...

  Rak prostaty - gruczoł krokowy, czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie

  Sojowy lek na raka prostaty

  Sojowy lek na raka prostaty

  Na 9. Dorocznej Konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem naukowcy przedstawili wyniki testów leku z soi, który może hamować przerzuty raka prostaty. Działanie genisteiny W składzie eksperymentalnego leku znajduje się genisteina....

  Rak prostaty - gruczoł krokowy, czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie

  Nowy lek na raka prostaty z przerzutami

  Nowy lek na raka prostaty z przerzutami

  Naukowcy z Uniwersytetu w Purdue ogłosili, że udało im się znaleźć skuteczny sposób zwalczania komórek rakowych u chorych z zaawansowanym rakiem prostaty i przerzutami. Autorzy badania skoncentrowali się na działaniu genu Plk1, kluczowego regulatora cyklu...

  Nowotwór kości

  Lek, który nie daje ''oszukać'' się rakowi

  Lek, który nie daje ''oszukać'' się rakowi

  Lekarze i naukowcy zebrali w jednym miejscy 86 pacjentów chorujących na różne odmiany raka. Wśród nich były osoby z rakiem kości, prostaty, trzustki, czy macicy. Jedna z kobiet w tej grupie miała tak rzadką odmianę tej śmiertelnej choroby, że nie było...

  Newsy

  Nowy organ w ludzkim ciele? Naukowcy odkryli go w gardle

  Nowy organ w ludzkim ciele? Naukowcy odkryli go w gardle

  Naukowcy z Netherlands Cancer Institute twierdzą, że odkryli kilka dotąd przeoczonych gruczołów w nosogardzieli. Dzięki temu odkryciu onkolodzy będą mogli ominąć ten obszar podczas leczenia guzów głowy i szyi, by uniknąć komplikacji. Nowy organ w ludzkim...

  Diagnostyka chorób prostaty

  Masz krótszy palec wskazujący? Sprawdź, na co może wskazywać (WIDEO)

  Masz krótszy palec wskazujący? Sprawdź, na co może wskazywać (WIDEO)

  Mówi się, że dłonie są naszą wizytówką. Można z nich odczytać bardzo wiele. Pokazują tryb pracy, aktywność fizyczną, a nawet nękające właściciela choroby. Wiele osób skarży się, że wciąż jest im zimno w dłonie albo w stopy. Może to świadczyć o chorobach...

  Rak trzustki - przyczyny, objawy, zapalenie trzustki, leczenie

  Chemicy pracują nad lekiem na raka trzustki

  Chemicy pracują nad lekiem na raka trzustki

  Naukowcy z Politechniki Gdańskiej opracowali związki, które bardzo dobrze oddziałują na nowotwór trzustki. Badania mogą przyczynić się do stworzenia w przyszłości lekarstwa na ten typ raka. Byłaby to wielka szansa dla chorych. Chemicy z Katedry Technologii...