Amotaks

zobacz opinie o produkcie »
Cena
16,05 zł
Forma
kapsułki twarde
Dawka
0,25 g
Ilość
16 kaps. (2 blist.po 8 szt.)
Typ
Na receptę RpPielęgniarkaPołożna
Refundacja
Tak
Producent: TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.

Amotaks - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

POKAŻ WIĘCEJ

Amotaks - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Amotaks - opis

Wskazania do stosowania:
- Zakażenia górnych dróg oddechowych (zapalenie ucha, gardła, zatok) wywoływane przez Streptococcus spp, (szczepy-alfa i beta-hemolizujące), Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus spp., Haemophilus influenzae.
- Zakażenia dolnych dróg oddechowych wywoływane przez Streptococcus spp. (szczepy-alfa i beta-hemolizujące), Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus spp., Haemophilus influenzae.
- Zakażenia układu moczowego wywoływane przez Escherichia coli, Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis.
- Zakażenia skóry i tkanek miękkich wywoływane przez Streptococcus spp. (szczepy-alfa i beta-hemolizujące), Staphylococcus spp., Escherichia coli.
- Ostra, niepowikłana rzeżączka wywołana przez Neisseria gonorrhoeae.
- Zapobieganie zapaleniu wsierdzia przed zabiegami torakochirurgicznymi, stomatologicznymi i na drogach oddechowych u osób ze zwiększonym ryzykiem.
Uwaga! Przed rozpoczęciem leczenia amoksycyliną należy przeprowadzić badanie lekowrażliwości wyizolowanego drobnoustroju, wywołującego zakażenie. Leczenie może być wdrożone przed uzyskaniem wyniku lekowrażliwości drobnoustroju. Po uzyskaniu wyniku antybiogramu może być konieczna odpowiednia zmiana leku.
Amotaks należy podawać zgodnie z oficjalnymi zaleceniami lokalnymi, dotyczącymi właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Amotaks - skład

1 kapsułka zawiera 0,5 g amoksycyliny.

Amotaks - dawkowanie

Dawkowanie amoksycyliny zależy od wieku, masy ciała i czynności nerek pacjenta, od ciężkości i lokalizacji zakażenia oraz od przypuszczalnego lub potwierdzonego patogenu.        

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku)

Zazwyczaj podaje się 750 mg do 3g amoksycyliny na dobę, w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

Zalecane dawkowanie w zakażeniach dolnych dróg oddechowych

Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli: 2 g amoksycyliny na dobę, w dwóch dawkach podzielonych (1 g co 12 godzin).

Pozaszpitalne zapalenie płuc: 3 g amoksycyliny na dobę, w trzech dawkach podzielonych (1 g co 8 godzin).

Ciężkie lub nawrotowe ropne zakażenia układu oddechowego: dawkę leku można zwiększyć maksymalnie do6 g na dobę -3 g co 12 godzin.

Rzeżączka

Jednorazowo3 g.

Eradykacja Helicobacter pylori w celu zmniejszenia ryzyka nawrotów wrzodów trawiennych

Amoksycylinę zaleca się podawać z inhibitorami pompy protonowej (PPI) i produktami przeciwbakteryjnymi przez 7 do 14 dni, według jednego z podanych schematów:

PPI + amoksycylina –1 g dwa razy na dobę + klarytromycyna - 500 mg dwa razy na dobę;

  lub

PPI + amoksycylina -1 g dwa razy na dobę + metronidazol - 500 mg dwa razy na dobę. 

PPI w zależności od stosowanego leku podaje się wg następującego schematu:

            omeprazol       – 20 mg dwa razy na dobę przez cały czas leczenia;

            lanzoprazol     – 30 mg dwa razy na dobę przez cały czas leczenia;

            pantoprazol     – 40 mg dwa razy na dobę przez cały czas leczenia.

Dzieci do 10 lat (do 40 kg mc.)

Zwykle podaje się 20 do 60 mg/kg mc. na dobę. W ciężkich infekcjach dawkę można zwiększyć do 90 mg/kg mc. na dobę.

Ostre, nawracające zakażenia ucha środkowego: można zastosować alternatywne leczenie - 750 mg amoksycyliny dwa razy na dobę (co 12 godzin) przez dwa dni.

Zapalenie migdałków podniebiennych: 50 mg/kg mc. na dobę w dwóch dawkach podzielonych.     

Dzieci o masie ciała większej niż 40 kg

Dawkowanie jak u dorosłych.

Jeśli podawanie produktu Amotaks w postaci doustnej sprawia problemy bądź jest niemożliwe (np. w związku z trudnościami z połykaniem lub niemożliwością podania odpowiedniej dawki), amoksycylinę można podać pozajelitowo.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek dawkę produktu należy zmniejszyć. Jeśli klirens nerkowy jest mniejszy niż 30 ml/min, zaleca się wydłużenie odstępu między dawkami lub zmniejszenie kolejnych dawek produktu (patrz punkt 4.4).

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku)

Klirens kreatyniny

[ml/min]

Dawka

Odstęp między dawkami

> 30

Modyfikacja dawki nie jest konieczna

 

10 do 30

250 mg lub 500 mg*

12 h

< 10

250 mg lub 500 mg*

24 h

* w zależności od ciężkości zakażenia

Pacjentom poddawanym hemodializie podaje się 250 mg lub 500 mg amoksycyliny co 24 godziny, w zależności od ciężkości zakażenia, oraz dawkę uzupełniającą podczas i na końcu dializy.

Zaburzenia czynności nerek u dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg

Klirens kreatyniny

[ml/min]

Dawka

Odstęp między dawkami

> 30

Modyfikacja dawki nie jest konieczna

 

10 do 30

15 mg/kg mc.

12 h

< 10

15 mg/kg mc.

24 h

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Zmniejszenie dawki nie jest konieczne, jeśli nie jest zaburzona czynność nerek.

Dawkowanie w zapobieganiu zapaleniu wsierdzia

Podaje się doustnie 2 do 3g amoksycyliny na 1 godzinę przed zabiegiem chirurgicznym.

U dzieci zalecana dawka amoksycyliny wynosi 50 mg/kg mc.

W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji i opisu postępowania u pacjentów obciążonych ryzykiem, należy zapoznać się z lokalnymi, oficjalnymi wytycznym dotyczącymi zapobiegania zapaleniu wsierdzia.

Czas leczenia

Z zasady leczenie należy kontynuować przez 2 do 3 dni po ustąpieniu objawów. Zakażenia paciorkowcami beta-hemolizującymi należy leczyć przez 6 do 10 dni w celu uzyskania eradykacji bakterii.

Sposób podawania

Przygotowaną zawiesinę podaje się doustnie łyżeczką miarową lub dozownikiem strzykawkowym, dołączonymi do opakowania.

Dorośli i starsze dzieci - zaleca się popić zawiesinę szklanką wody.

Młodsze dzieci – zaleca się podać do popicia leku mleko lub herbatę.

Spożycie pokarmu nie zmniejsza wchłaniania amoksycyliny.

Do opakowania produktu Amotaks dołączona jest łyżeczka miarowa z podziałką, umożliwiającą aplikację 2,5 ml i 5 ml zawiesiny oraz dozownik strzykawkowy, umożliwiający aplikację do 5 ml zawiesiny z dokładnością do 0,1 ml.

5 ml zawiesiny zawiera 500 mg amoksycyliny;

2,5 ml zawiesiny zawiera 250 mg amoksycyliny;

0,1 ml zawiesiny zawiera 10 mg amoksycyliny.

Przygotowaną zawiesinę należy odmierzać łyżeczką miarową lub dozownikiem strzykawkowym.

Sposób przygotowania zawiesiny patrz punkt 6.6.

Przed każdym pobraniem zawiesinę należy energicznie wstrząsnąć.

Amotaks - środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia amoksycyliną należy przeprowadzić dokładny wywiad dotyczący występowania u pacjenta w przeszłości reakcji nadwrażliwości na penicyliny i cefalosporyny. Należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia (u 10% do 15% pacjentów) krzyżowej nadwrażliwości na cefalosporyny.

U pacjentów leczonych penicyliną występowały ciężkie i w sporadycznych przypadkach zakończone zgonem reakcje nadwrażliwości (rzekomoanafilaktyczne). Ich wystąpienie jest bardziej prawdopodobne u osób, u których w przeszłości występowała nadwrażliwość na antybiotyki beta-laktamowe.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek wydalanie amoksycyliny jest opóźnione. Może być konieczne zmniejszenie całkowitej dawki dobowej produktu w zależności od ciężkości zaburzenia.

U dzieci, wcześniaków i niemowląt należy zachować ostrożność i kontrolować czynność nerek, wątroby oraz parametry hematologiczne.

Przedłużone stosowanie amoksycyliny może sporadycznie powodować nadmierny wzrost opornych bakterii lub drożdżaków. Należy uważnie obserwować, czy u pacjenta nie występują objawy nadkażenia.

Po doustnym podaniu amoksycyliny rzadko występuje wstrząs anafilaktyczny i inne ciężkie reakcje alergiczne. Jeśli jednak takie reakcje wystąpią, należy wdrożyć odpowiednie postępowanie ratunkowe.

Duże stężenie amoksycyliny w moczu może spowodować jej wytrącanie się w cewnikach moczowych. Z tego względu, co pewien czas należy kontrolować stan cewnika.

Podczas stosowania dużych dawek amoksycyliny należy podawać odpowiednie ilości płynów i utrzymywać właściwą diurezę w celu zminimalizowania możliwości wytrącania się kryształów amoksycyliny w moczu.

Amoksycyliny nie należy stosować w leczeniu zakażeń bakteryjnych u pacjentów z zakażeniami wirusowymi, z ostrą białaczką limfatyczną lub mononukleozą zakaźną, gdyż u leczonych amoksycyliną pacjentów z mononukleozą zakaźną występowały rumieniowe odczyny skórne (odropodobne).

Jeśli wystąpi ciężka, uporczywa biegunka, należy wziąć pod uwagę możliwość rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy (w większości przypadków wywołanego przez Clostridium difficile ). W takim przypadku należy przerwać stosowanie amoksycyliny i rozpocząć odpowiednie leczenie. Podawanie środków hamujących perystaltykę jest przeciwwskazane.

Podobnie jak podczas stosowania innych antybiotyków beta-laktamowych, w czasie leczenia dużymi dawkami amoksycyliny należy systematycznie kontrolować obraz krwi pacjenta.

Stosowanie dużych dawek antybiotyków beta-laktamowych u pacjentów z niewydolnością nerek lub napadami drgawkowymi w wywiadzie, leczonych z powodu padaczki lub zapalenia opon mózgowych może w wyjątkowych przypadkach prowadzić do napadów drgawek.

Jeśli na początku leczenia wystąpi uogólniony rumień z gorączką i krostkami, powinno to nasunąć przypuszczenie ostrej uogólnionej osutki krostkowej; konieczne jest wówczas przerwanie leczenia, a podawanie amoksycyliny kiedykolwiek w przyszłości jest przeciwwskazane.

Ze względu na zawartość sacharozy, leku nie powinni stosować pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Amotaks - przedawkowanie

Objawy przedawkowania

Amoksycylina nie wywołuje zwykle ostrych objawów toksyczności, nawet jeśli została przypadkowo zażyta w dużej dawce. Przedawkowanie może powodować objawy dotyczące przewodu pokarmowego, nerek, zaburzenia psychiczne i neurologiczne oraz zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek duże przedawkowanie może wywołać objawy toksycznego uszkodzenia nerek; może wystąpić krystaluria.

Leczenie przedawkowania

Nie ma specyficznej odtrutki na amoksycylinę.

Leczenie polega przede wszystkim na podaniu węgla aktywowanego (płukanie żołądka nie jest zwykle konieczne) lub leczeniu objawowym. Należy zwrócić szczególną uwagę na równowagę wodno-elektrolitową.

Amoksycylinę można usunąć z organizmu metodą hemodializy.

Amotaks - przeciwskazania

- Nadwrażliwość na penicyliny, - mononukleoza zakaźna, - białaczka limfatyczna. Ostrożnie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na penicyliny.

Amotaks - działania niepożądane

Wysypka skórna o charakterze alergicznym (pokrzywka) lub wysypka odropodobna, pojawiająca się dopiero 5-7 dnia leczenia i nie mająca podłoża alergicznego (szczególnie częsta u pacjentów z mononukleozą zakaźną i białaczką limfatyczną); zaburzenia żołądkowo-jelitowe (znacznie rzadziej niż po podaniu ampicyliny), nadkażenia opornymi bakteriami lub drożdżakami; bardzo rzadko przejściowe zaburzenia hematologiczne.

Amotaks - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Amoksycylina przenika przez łożysko, a jej stężenie w osoczu u płodu stanowi około 25-30% stężenia w osoczu matki.

Dane uzyskane u ograniczonej liczby kobiet, które przyjmowały lek w okresie ciąży wskazują, że amoksycylina nie ma niepożądanego wpływu na przebieg ciąży ani stan zdrowia płodu lub noworodka. Dotychczas brak innych istotnych danych epidemiologicznych. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój zarodka lub płodu, przebieg porodu lub na rozwój pourodzeniowy. Należy zachować ostrożność przepisując amoksycylinę kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Amoksycylina przenika do mleka kobiecego (około 10% odpowiadającego stężenia w surowicy). Dotychczas nie opisano jej szkodliwego wpływu na karmione piersią niemowlę. Amoksycylinę można stosować w okresie karmienia piersią.

Karmienie piersią należy jednak przerwać, jeśli u niemowlęcia wystąpią zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka, drożdżyca lub wysypka skórna).

Amotaks - prowadzenie pojazdów
Produkt Amotaks nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Amotaks - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Amoxicillinum

  Jest to penicylina półsyntetyczna o szerokim spektrum zastosowania. Mechanizm działania bakteriobójczego polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii. Stosuje się w leczeniu zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych, układu moczowego, rzeżączce, zakażeniach skóry i tkanek miękkich, stomatologicznych, zapobieganiu zapalenia wsierdzia, wczesnej postaci boreliozy oraz jako składową złożonej terapii w eradykacji H. pylori.

  Dostępne opakowania
  Amotaks

  Amotaks

  kapsułki twarde - 16 kaps. (2 blist.po 8 szt.) - 0,25 g
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  Amotaks

  Amotaks

  tabletki - 16 tabl. (2 blist.po 8 szt.) - 1 g
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  16,05 zł
  Amotaks

  Amotaks

  tabletki - 20 tabl. - 1 g
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  17,81 zł
  Amotaks

  Amotaks

  granulat do sporządzania zawiesiny doustnej - 60 ml (39,2 g) - 0,5 g/5ml
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  16,42 zł
  Amotaks

  Amotaks

  kapsułki twarde - 16 kaps. (2 blist.po 8 szt.) - 0,5 g
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  10,22 zł
  Amotaks

  Amotaks

  kapsułki twarde - 20 kaps. - 0,5 g
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  8,91 zł
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Klacid wycofany z obrotu

  Klacid wycofany z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obortu na terenie całego kraju dwie serie antybiotyku o nazwie Klacid. Decyzja zapadła 23 stycznia i nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności. Producent leku zapewnia, że decyzja GIF ma jedynie charaketer...

  Leki i suplementy

  GIF wycofuje serię leku na ból gardła Inovox Express

  GIF wycofuje serię leku na ból gardła Inovox Express

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju serię leku na ból gardła Inovox Express o smaku miodowo-cytrynowy. Tym razem nie chodzi jednak o problemy ze składem. Pomyłka w ulotkach GIF dostał informację od podmiotu odpowiedzialnego...

  Zapalenie gardła - przyczyny, objawy, leczenie

  Ból gardła (WIDEO)

  Ból gardła (WIDEO)

  Leczenie bólu gardła Ból gardła to bardzo częsta dolegliwość, raz na jakiś czas dotykająca niemal każdego. Jak sobie z nią radzić? Na to pytanie odpowiada lekarz Łukasz Dubielecki. Najważniejszą rzeczą w zwalczaniu bólu gardła jest zadecydowanie, czy...

  Leki i suplementy

  Polvertic - właściwości, stosowanie, przeciwwskazania, zamienniki

  Polvertic ma postać tabletek zawierających w swoim składzie betahistynę. Jest ona odpowiedzialna za poprawę przepływu krwi w uchu wewnętrznym. Polvertic stosowany jest w leczeniu ośrodkowego układu nerwowego. Polvertic - właściwości Polvertic stosuje...

  Leki i suplementy

  ENTitis - właściwości, skutki uboczne, dostępność i cena

  ENTitis - właściwości, skutki uboczne, dostępność i cena

  ENTitis to preparat o charakterze dietetycznym. Jest rodzajem środka spożywczego o specjalnym przeznaczeniu medycznym. W swojej strukturze zawiera probiotyczne bakterie, które przeciwdziałają nawracającym zakażeniom, a w szczególności zakażeniom nosa,...

  Leczenie grypy

  Domowe sposoby na ból gardła - przyczyny bólu, leczenie

  Ból gardła zdarza się niejednemu z nas. Może występować podczas każdej pory roku. Pojawia się najczęściej na przełomie zimy i wiosny, zaś latem najczęściej doskwiera dzieciom w każdym wieku. Kłuje, drapie, piecze, utrudnia połykanie, zabiera sen z powiek...

  Powiększone migdały - pierścień Waldeyera, przyczyny, migdałek gardłowy, migdałki podniebienne

  Migdałki - charakterystyka, budowa, choroby, usunięcie

  Mówiąc o migdałkach, zazwyczaj mamy na myśli migdałki podniebienne. Często też spędzają one sen z powiek rodzicom, którzy zastanawiają się, czy zdecydować się na usunięcie migdałków u ich pociech - szczególnie, gdy migdałki powodują kolejne stany zapalne. Migdałki...

  Leczenie grypy

  Skuteczne domowe sposoby na ból gardła

  Skuteczne domowe sposoby na ból gardła

  Skuteczność domowych sposobów Ból gardła zazwyczaj wywołany jest infekcją bakteryjną lub wirusową. Gdy organizm zaatakują bakterie, nie obędzie się bez antybiotyku. Jeśli jednak ból gardła spowodowany jest zwykłym przeziębieniem, można go skutecznie pokonać...