Amoclan BID

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej
Dawka
(0,4g+0,057g)/50ml
Ilość
1 but. (13,51 g)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: HIKMA PHARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A.

Amoclan BID - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Amoclan BID - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Amoclan BID - opis

Produkt AMOclan BID jest wskazany do krótkotrwałego leczenia zakażeń wywołanych bakteriami wrażliwymi na amoksycylinę z kwasem klawulanowym.

Zakażenia górnych dróg oddechowych (w tym zakażenia uszu, nosa i gardła)

w szczególności: zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok obocznych nosa, nawracające zapalenie migdałków podniebiennych, wywołane przez Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes.

Zakażenia dolnych dróg oddechowych

w szczególności: zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, płatowe i odoskrzelowe zapalenie płuc, wywołane przez Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis.

Zakażenia układu moczowo-płciowego

zapalenie pęcherza moczowego (szczególnie nawracające lub powikłane – z wyjątkiem zapalenia gruczołu krokowego), wywołane przez Enterobacteriaceae * (głównie Escherichia coli * ), Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus spp. *

Zakażenia skóry i tkanek miękkich

w szczególności: zapalenie tkanki podskórnej, zakażenia po ukąszeniach przez zwierzęta, wywołane przez Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes i bakterie z rodzaju Bacteroides.

Zakażenia w stomatologii

w szczególności: ropień okołozębowy, powikłany zapaleniem tkanek miękkich, wywołany przez bakterie beztlenowe i ziarenkowce Gram-dodatnie.

* Część bakterii z tego gatunku wytwarza β-laktamazę, wskutek czego są one oporne na samą amoksycylinę.

Pełny wykaz drobnoustrojów wrażliwych na amoksycylinę z kwasem klawulanowym "Właściwości farmakodynamiczne".

Produkt AMOclan BID można też stosować w zakażeniach mieszanych wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę oraz drobnoustroje wytwarzające β-laktamazę, wrażliwe na AMOclan BID.

W tego typu zakażeniach nie ma konieczności dodawania innego antybiotyku.

Przed rozpoczęciem leczenia należy zapoznać się z miejscowymi wytycznymi dotyczącymi antybiotykoterapii.

Amoclan BID - skład

Każde 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny ( Amoxicillinum ) w postaci amoksycyliny trójwodnej i 57 mg kwasu klawulanowego ( Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu.

Substancje pomocnicze: aspartam.

Amoclan BID - dawkowanie

Dawkowanie

Zależy od wieku, masy ciała i czynności nerek oraz od ciężkości zakażenia. Poniżej podano zwykle zalecane dawkowanie.

Zakażenia o lekkim i umiarkowanym nasileniu (zakażenia górnych dróg oddechowych, np. nawracające zapalenie migdałków podniebiennych, zakażenia dolnych dróg oddechowych oraz zakażenia skóry i tkanek miękkich)

(25 mg + 3,6 mg)/kg mc./dobę.

Zakażenia o ciężkim nasileniu ( zakażenia górnych dróg oddechowych, np. zapalenie ucha środkowego i zapalenie zatok, zakażenia dolnych dróg oddechowych, np. odoskrzelowe zapalenie płuc, oraz zakażenia dróg moczowych)

(45 mg + 6,4 mg)/kg mc./dobę.

Dawkowanie u dzieci w wieku od 2 do 12 lat

(25 mg + 3,6 mg)/kg mc./dobę

2-6 lat (13-21 kg)

2,5 ml zawiesiny dwa razy na dobę

7-12 lat (22-40 kg)

5,0 ml zawiesiny dwa razy na dobę

(45 mg + 6,4 mg)/kg mc./dobę

2-6 lat (13-21 kg)

5,0 ml zawiesiny dwa razy na dobę

7-12 lat (22-40 kg)

10,0 ml zawiesiny dwa razy na dobę

Dawkowanie u dzieci w wieku od 2 miesięcy do 2 lat

Masa ciała [kg]

(25 mg + 3,6 mg)/kg mc./dobę

[ml dwa razy na dobę]

(45 mg + 6,4 mg)/kg mc./dobę

[ml dwa razy na dobę]

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0,3

0,5

0,6

0,8

0,9

1,1

1,3

1,4

1,6

1,7

1,9

2,0

2,2

2,3

0,6

0,8

1,1

1,4

1,7

2,0

2,3

2,5

2,8

3,1

3,4

3,7

3,9

4,2

Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 miesięcy.

Niemowlęta z niewykształconą czynnością nerek

AMOclan BID jest przeciwwskazany do stosowania u niemowląt z niewykształconą czynnością nerek.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek

U pacjentów ze wskaźnikiem przesączania kłębuszkowego (GFR) powyżej 30 ml/min nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.

U pacjentów z GFR poniżej 30 ml/min nie zaleca się stosowania produktu AMOclan BID.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby

Należy zachować ostrożność przy dawkowaniu produktu, kontrolując w regularnych odstępach czasu czynność wątroby.

Obecnie nie ma wystarczającej ilości danych, aby zalecić odpowiedni sposób dawkowania.

Sposób podawania

Stosować doustnie po sporządzeniu zawiesiny.

Aby zminimalizować możliwość wystąpienia niekorzystnych działań na przewód pokarmowy produkt AMOclan BID należy zażywać na początku posiłku. Wchłanianie substancji czynnych jest optymalne, gdy lek podaje się na początku posiłku.

Leczenie produktem AMOclan BID nie powinno trwać dłużej niż 14 dni bez dokonania powtórnej oceny stanu zdrowia pacjenta przez lekarza.

Leczenie można rozpocząć produktem do stosowania pozajelitowego, a następnie kontynuować produktem doustnym.

Amoclan BID - środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia produktem AMOclan BID należy zebrać dokładny wywiad dotyczący uprzednio występujących reakcji uczuleniowych na penicyliny, cefalosporyny lub inne alergeny.

Produkt AMOclan BID jest na ogół dobrze tolerowany i ma małą toksyczność, charakterystyczną dla antybiotyków z grupy penicylin. Mimo to, w czasie długotrwałego leczenia, zaleca się okresowe badanie czynności narządów wewnętrznych, w tym nerek, wątroby i układu krwiotwórczego.

U niektórych pacjentów przyjmujących produkt AMOclan BID obserwowano zmiany w wynikach testów czynnościowych wątroby. Znaczenie kliniczne tych zmian nie zostało określone, ale produkt

AMOclan BID należy stosować z ostrożnością u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Rzadko notowano występowanie żółtaczki cholestatycznej, czasami ciężkiej, ale zwykle przemijającej. Objawy mogą pojawić się po upływie kilku tygodni po ukończeniu leczenia.

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek dawkowanie należy dostosować do stopnia niewydolności nerek. U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek w stopniu od umiarkowanego do ciężkiego stosowanie produktu AMOclan BID jest przeciwwskazane.

U pacjentów ze zmniejszoną objętością wydalanego moczu, szczególnie po podaniu dużych dawek produktu AMOclan BID, może dochodzić do tworzenia się kryształków amoksycyliny w moczu – zaleca się wówczas zwiększenie ilości podawanych płynów.

Istnieją doniesienia o ciężkich przypadkach reakcji uczuleniowych (anafilaktycznych), czasami kończących się śmiercią, u pacjentów leczonych penicylinami. Możliwość wystąpienia takich reakcji jest większa u osób, u których w przeszłości wystąpiła nadwrażliwość na penicyliny. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać podawanie produktu AMOclan BID i zastąpić go innym lekiem. Może być konieczne podawanie tlenu, dożylnych kortykosteroidów, utrzymanie drożności dróg oddechowych, w tym intubacja.

Znane są przypadki występowania rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego po zastosowaniu antybiotyków o szerokim zakresie działania, dlatego ważne jest wzięcie pod uwagę tego rozpoznania u pacjentów, u których wystąpiła biegunka (zwłaszcza ciężka lub uporczywa) w trakcie leczenia produktem AMOclan BID lub po jego zakończeniu. W lżejszych przypadkach wystarczy zakończyć stosowanie produktu. W cięższych podaje się doustnie metronidazol, wankomycynę lub stosuje się inne odpowiednie leczenie. Stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit lub działających zapierająco jest przeciwwskazane.

Podczas stosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym, podobnie jak w przypadku innych antybiotyków b -laktamowych, rzadko obserwowano rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwicę toksyczno-rozpływną naskórka, złuszczające zapalenie skóry i ostrą uogólnioną osutkę krostkową. Jeśli wystąpią zmiany na skórze, stosowanie produktu AMOclan BID należy przerwać.

Kuracja produktem AMOclan BID nie jest wskazana u pacjentów, u których podejrzewa się mononukleozę zakaźną, ponieważ stwierdzono związek pomiędzy występowaniem osutek rumieniowatych a leczeniem amoksycyliną pacjentów z mononukleozą zakaźną.

Rzadko obserwowano wydłużenie czasu protrombinowego u pacjentów otrzymujących AMOclan BID. Podczas jednoczesnego stosowania produktem AMOclan BID i leków przeciwzakrzepowych należy monitorować parametry krzepliwości krwi.

Długotrwałe stosowanie amoksycyliny z kwasem klawulanowym może czasem powodować rozwój drobnoustrojów opornych na ten lek.

AMOclan BID zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy u pacjentów z fenyloketonurią.

Amoclan BID - przedawkowanie

Po przedawkowaniu produktu AMOclan BID można spodziewać się zaburzeń czynności przewodu pokarmowego, układu moczowego i zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej. Może dochodzić do tworzenia się kryształków amoksycyliny w moczu - zaleca się wówczas zwiększenie ilości podawanych płynów.

Pacjentów po przedawkowaniu należy leczyć objawowo i kontrolować u nich bilans wodno-elektrolitowy. Produkt AMOclan BID można usunąć z krążenia za pomocą hemodializy.

Nadużywanie leku i uzależnienia

Nie ma doniesień na temat uzależnienia od produktu AMOclan BID i jego nadużywania albo stosowania w celach rekreacyjnych.

Amoclan BID - przeciwskazania

Nadwrażliwość na penicyliny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nadwrażliwość na inne antybiotyki b -laktamowe, np. cefalosporyny.

Występowanie w przeszłości żółtaczki i (lub) zaburzeń czynności wątroby, związanych ze stosowaniem produktów zawierających amoksycylinę z kwasem klawulanowym lub innych antybiotyków z grupy penicylin.

Amoclan BID - działania niepożądane

Jak każdy lek, AMOclan BID może powodować działania niepożądane.

Dla sporządzenia klasyfikacji częstości występowania przyjęto następujące zasady:

bardzo często  > 1/10

często  > 1/100 i < 1/10

niezbyt często  > 1/1000 i < 1/100

rzadko  > 1/10000 i < 1/1000

bardzo rzadko  < 1/10000

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

często : kandydoza skóry i błon śluzowych.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

rzadko : przemijająca leukopenia (w tym neutropenia), przemijająca małopłytkowość.

bardzo rzadko : przemijająca agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, wydłużony czas krwawienia i czas protrombinowy.

Zaburzenia układu immunologicznego

bardzo rzadko : obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, choroba posurowicza, alergiczne zapalenie naczyń.

Zaburzenia układu nerwowego

niezbyt często : zawroty głowy, bóle głowy.

bardzo rzadko : przemijająca nadmierna ruchliwość i drgawki. Drgawki mogą wystąpić u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub otrzymujących duże dawki leku.

Zaburzenia żołądka i jelit

bardzo często : biegunka.

często : nudności, wymioty.

Nudności są najczęściej związane ze stosowaniem wyższych dawek leku. Objawy ze strony przewodu pokarmowego można zmniejszyć stosując lek AMOclan BID na początku posiłku.

niezbyt często : niestrawność.

bardzo rzadko : związane ze stosowaniem antybiotyku zapalenie jelit (w tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego i krwotoczne zapalenie jelita grubego), czarny język włochaty.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

niezbyt często : u pacjentów leczonych antybiotykami b -laktamowymi odnotowano przypadki umiarkowanego podwyższenia aktywności AspAT i (lub) AlAT, ale znaczenie tego nie jest znane.

bardzo rzadko : zapalenie wątroby, żółtaczka zastoinowa.

Objawy ze strony wątroby opisywano przede wszystkim u mężczyzn i osób w podeszłym wieku (po 65 roku życia) i mogą być one związane z przedłużonym czasem leczenia.

Objawy kliniczne zwykle pojawiają się w czasie lub tuż po zakończeniu leczenia, ale niekiedy mogą wystąpić po kilku tygodniach po ukończeniu leczenia. Objawy te mogą być ciężkie, bardzo rzadko notowano zgony.

Doniesienia o objawach ze strony wątroby były częstsze w przypadku zastosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym niż w przypadku stosowania innych penicylin.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

niezbyt często : wysypki, świąd, pokrzywka.

rzadko : rumień wielopostaciowy.

bardzo rzadko : zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy uczulenia, np. wysypka, obrzęk, świąd lub pokrzywka, należy przerwać stosowanie produktu AMOclan BID i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

bardzo rzadko : śródmiąższowe zapalenie nerek, krystaluria (tworzenie się kryształków amoksycyliny w moczu). Krystaluria może wystąpić, szczególnie po zastosowaniu dużych dawek leku.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

bardzo rzadko : bolesność i świąd pochwy z nadmierną wydzieliną

Amoclan BID - ciąża i karmienie piersią

Stosowanie w okresie ciąży

W badaniach na zwierzętach (u myszy i szczurów) otrzymujących produkt złożony amoksycyliny z kwasem klawulanowym doustnie i pozajelitowo nie wykazano teratogennego działania. W jedynym badaniu, w którym stosowano produkt u kobiet z przedwczesnym pęknięciem błon płodowych, stwierdzono, że profilaktyczne stosowanie produktu może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia u noworodków martwiczego zapalenia jelita cienkiego i okrężnicy.

Podobnie, jak w przypadku wielu innych leków, należy unikać stosowania produktu AMOclan BID w okresie ciąży (zwłaszcza w pierwszym trymestrze), chyba że lekarz uzna jego zastosowanie za bezwzględnie konieczne.

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Produkt AMOclan BID może być stosowany w okresie karmienia piersią, ale należy pamiętać, że istnieje ryzyko wywołania uczulenia niemowlęcia przez jego śladowe ilości leku, wydzielane do mleka. Nie są znane inne szkodliwe następstwa stosowania produktu u karmionych piersią niemowląt.

Amoclan BID - prowadzenie pojazdów

AMOclan BID nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Amoxicillinum, Acidum clavulanicum

  Jest to antybiotyk betalaktamowy, połączenie penicyliny-amoksycyliny o szerokim spektrum działania z inhibitrem betalaktamazy – kwasem klawulanowym. Stosowany w zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych (zapalenia ucha środkowego, zatok, migdałków, oskrzeli, płuc), zakażeniach układu moczowo-płciowego (wyjątek stanowi zapalenie gruczołu krokowego), zakażeniach w obrębie jamy brzusznej, zakażeniach skóry i tkanek miękkich (po ukąszeniach owadów, przy ropniach okołozębowych).

  Dostępne opakowania
  Amoclan BID

  Amoclan BID

  proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej - 1 but. (13,51 g) - (0,4g+0,057g)/50ml
  HIKMA PHARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A.
  Amoclan BID

  Amoclan BID

  proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej - 1 but. (6,75 g) - (0,4g+0,057g)/50ml
  HIKMA PHARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A.