ACC Classic (ACC Mini)

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór doustny
Dawka
0,02 g/ml
Ilość
1 but.a 100ml
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: SANDOZ GMBH

ACC Classic (ACC Mini) - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Kaszel z wymiotami u 6-letniej córki

Dzień dobry moze państwo mi pomogą moja 6 letnia córka ma kaszel któremu towarzyszą wymioty i tak jest od trzech tygodni przez 1 tydzień pani doktor stwierdziła przeźębieniekazala podawać flegaminę pleumolan fluo clemastinum kaszel nie ustal wiec na kolejnej wizycie zostalo stwierdzone utajone zapalenie pluc i oczywiście za aplikowany antybiotyk zinack i wykrztusny ACC mini antybiotyk wziola...

ACC Classic (ACC Mini) - ulotka preparatu

ACC Classic (ACC Mini) - opis

ACC classic stosuje się krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z objawami zakażenia w obrębie górnych dróg oddechowych. 

ACC Classic (ACC Mini) - skład

1 ml roztworu doustnego zawiera 20 mg acetylocysteiny ( Acetylcysteinum ).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 ml roztworu doustnego zawiera:

41,02 mg (1,78 mmol) sodu 

1,30 mg metylu parahydroksybenzoesanu

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

ACC Classic (ACC Mini) - dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat

Dawka dobowa acetylocysteiny wynosi od 400 mg do 600 mg w 2 lub 3 dawkach podzielonych (10 ml roztworu doustnego 2 lub 3 razy na dobę).

Dzieci w wieku od 7 do 14 lat

Dawka dobowa acetylocysteiny wynosi 400 mg w 2 dawkach podzielonych (10 ml roztworu doustnego 2 razy na dobę).

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Dawka dobowa wynosi od 200 mg do 300 mg w 2 lub 3 dawkach podzielonych (5 ml roztworu doustnego 2 lub 3 razy na dobę).

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

10 ml roztworu doustnego odpowiada objętości miarki lub 2 objętościom strzykawki miarowej.

Sposób stosowania

ACC classic należy podawać po posiłku.

Roztwór doustny ACC classic można podawać doustnie stosując strzykawkę lub miarkę dołączoną do opakowania.

Sposób podawania strzykawką:

1.Otworzyć butelkę, przyciskając zakrętkę dłonią i odkręcając ją w lewo.

2.Wcisnąć załączony perforowany łącznik do szyjki butelki. Jeśli nie jest możliwe wciśnięcie łącznika do końca, można nałożyć kapturek ochronny i przekręcić go. Łącznik łączy strzykawkę z butelką i należy go pozostawić w szyjce butelki.

3.Wcisnąć mocno tłoczek strzykawki do środka, aż do oporu.

4.Ostrożnie odwrócić butelkę do góry dnem, pociągnąć za tłoczek strzykawki i nabrać do niej zaleconą objętość roztworu (w mililitrach). Jeśli w roztworze widoczne są pęcherzyki powietrza, zawartość strzykawki należy z powrotem wpuścić do butelki i ponownie napełnić powoli strzykawkę. Jeśli zalecona ilość roztworu jest większa niż 5 ml, strzykawkę należy napełnić jeszcze raz.

5.Odwrócić ponownie butelkę i wyciągnąć strzykawkę z perforowanego łącznika.

6.Zawartość strzykawki można podać bezpośrednio dziecku lub przelać ją przed podaniem na łyżeczkę. Podczas przyjmowania leku ze strzykawki dziecko powinno pozostawać w pozycji siedzącej. Strzykawkę najlepiej opróżniać powoli, kierując jej koniec w stronę wewnętrznej strony policzka.

Strzykawkę dozującą należy przepłukać po podaniu roztworu przez kilkakrotnie nabieranie i wypuszczanie wody.

Bez zalecenia lekarza produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 4 do 5 dni.

Produkt leczniczy należy przyjmować po posiłkach. Ostatnią dawkę należy podać najpóźniej 4 godziny przed snem. 

Podczas leczenia zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.

Należy unikać dłuższego kontaktu przygotowanego roztworu doustnego z metalami i gumą. 

ACC Classic (ACC Mini) - środki ostrożności

● Acetylocysteinęnależy stosować ostrożnie u pacjentów z astmą oskrzelową (ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli), u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, u osób w podeszłym wieku lub z niewydolnością oddechową.

● Stosowanie acetylocysteiny, zwłaszcza na początku leczenia, może spowodować upłynnienie śluzu, prowadząc w ten sposób do zwiększenia objętości wydzieliny oskrzelowej. Jeśli pacjent nie jest w stanie dostatecznie odkrztuszać, należy wdrożyć odpowiednie postępowanie (takie jak drenaż i odsysanie).

● U dzieci w wieku poniżej 2 lat stosowanie acetylocysteiny wiąże się z ryzykiem obturacji dróg oddechowych.

● Jeśli konieczne jest jednoczesne stosowanie acetylocysteiny i antybiotykówpodawanych doustnie, wymienione leki należy przyjmować w odstępie co najmniej 2 godzin (patrz punkt 4.5). 

● Podczas stosowania acetylocysteiny bardzo rzadko notowano ciężkie reakcje skórne, tj. zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella. Należy poinformować pacjenta, aby w razie wystąpienia nowych zmian na skórze lub błonach śluzowych, przerwał stosowanie acetylocysteiny i niezwłocznie zwrócił się o pomoc medyczną.

● 1 ml roztworu doustnego zawiera 41,02 mg (1,78 mmol) sodu. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu

w diecie.

● ACC classic zawiera związek konserwujący (metylu parahydroksybenzoesan), który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). 

ACC Classic (ACC Mini) - przedawkowanie

Brak doniesień o przypadkach zatrucia po doustnym przyjęciu acetylocysteiny. U ochotników, którzy przyjmowali acetylocysteinę w dawce 11,6 g/dobę przez 3 miesiące nie obserwowano ciężkich działań niepożądanych. Acetylocysteina w dawkach do 500 mg/kg mc. była dobrze tolerowana i nie występowały objawy zatrucia. 

Objawy zatrucia

Przedawkowanie może spowodować objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty i biegunka. U niemowląt istnieje ryzyko nadmiernego wydzielania.

Postępowanie po przedawkowaniu

W razie konieczności należy zastosować leczenie objawowe. 

ACC Classic (ACC Mini) - przeciwwskazania

● Nadwrażliwość na acetylocysteinę, metylu parahydroksybenzoesan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

● Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.

●  Ostry stan astmatyczny. 

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

ACC Classic (ACC Mini) - działania niepożądane

Ocena działań niepożądanych opiera się na częstości ich występowania:

bardzo często: ( 1/10) często: ( 1/100 do < 1/10) niezbyt często: ( 1/1000 do < 1/100) rzadko: ( 1/10 000 do < 1/1000) bardzo rzadko: (< 1/10 000) częstość nieznana: (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często : reakcje nadwrażliwości

Bardzo rzadko : wstrząs anafilaktyczny, reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często : ból głowy

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: szumy uszne

Zaburzenia serca

Niezbyt często : tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często : niedociśnienie tętnicze

Bardzo rzadko : krwotok

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko : duszność, skurcz oskrzeli 

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha

Rzadko : niestrawność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często : pokrzywka, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, świąd, wyprysk

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często : gorączka

Częstość nieznana : obrzęk twarzy

W szeregu badań potwierdzono zmniejszoną agregację płytek w obecności acetylocysteiny, jednak nie jest jeszcze możliwa ocena znaczenia klinicznego tego działania.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

ACC Classic (ACC Mini) - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania acetylocysteiny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, poród lub rozwój pourodzeniowy (patrz także punkt 5.3). Acetylocysteinę należy stosować w okresie ciąży po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

Karmienie piersią

Nie ma dostępnych informacji dotyczących przenikania acetylocysteiny do mleka kobiecego. Acetylocysteinę należy stosować w okresie karmienia piersią po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu acetylocysteiny na płodność.

ACC Classic (ACC Mini) - prowadzenie pojazdów

Nie jest znany. 

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Acetylcysteinum

  Pochodna aminokwasu, cysteiny, wykazuje szybkie i silne działanie mukolityczne. Ma zdolność rozdzielania wiązań dwusiarczkowych w śluzie, tworząc hydrofilne połączenia, co powoduje upłynnienie wydzieliny w oskrzelach. Ma też działanie przeciwutleniające i neutralizuje wolne rodniki w zapalnych lub niedotlenionych komórkach. Stosowana jest przy zatruciu paracetamolem, w zapaleniu oskrzeli lub oskrzelików, mukowiscydozie, rozedmie płuc i innych chorobach dróg oddechowych z zalegającą gęstą wydzieliną śluzową.

  Dostępne opakowania
  ACC Classic (ACC Mini)

  ACC Classic (ACC Mini)

  roztwór doustny - 1 but.a 100ml - 0,02 g/ml
  SANDOZ GMBH
  Powiązane artykuły
  Leczenie grypy

  Śmiercionośna aspiryna

  Statystyki prowadzone na przestrzeni lat udowadniają, że aspiryna może być przyczyną licznych zgonów w czasie trwania epidemii grypy. Dlatego lekarze ostrzegają przed zażywaniem dużych dawek aspiryny, szczególnie przy trwającej pandemii świńskiej grypy....

  Choroby i dolegliwości

  Co to jest leczenie objawowe?

  Leczenie objawowe to łagodzenie objawów choroby, a nie usuwanie jej przyczyn. Tę formę leczenia stosuje się, kiedy leczenie przyczynowe niepotrzebnie obciążyłoby organizm, a choroba i tak zostałaby zwalczona przez układ odpornościowy. Leczenie objawowe...

  Leczenie grypy

  Sposoby na grypę i przeziębienie

  Sposoby na grypę i przeziębienie

  Grypa to zakaźna choroba układu oddechowego wywołana przez wirusa grypy, przenoszona drogą kropelkową. Przeziębienie natomiast, to wirusowa lub bakteryjna infekcja górnych dróg oddechowych. Obie choroby posiadają wiele cech charakterystycznych, które...

  Leczenie grypy

  Zalecenia lekarskie przy grypie

  Większość osób cierpiących na grypę leczy się w domu, co zazwyczaj skutkuje szybkim powrotem do zdrowia. Zdarzają się jednak poważniejsze przypadki, gdy domowe sposoby na grypę nie wystarczają. Objawy takie jak trudności z oddychaniem, ból w klatce piersiowej,...

  Leczenie grypy

  Leki na grypę

  Leki na grypę

  Leki antygrypowe, działające nie tylko objawowo, ale głównie przyczynowo, to leki przeciwwirusowe. Niestety, najczęściej pojawiamy się  u lekarza zbyt późno, by mogły skutecznie zadziałać. Leki przeciwwirusowe, czyli zwalczające wirusy, muszą być podane...

  Kaszel

  Domowe sposoby na kaszel

  Domowe sposoby na kaszel

  Kaszel bardzo często można pokonać przy pomocy domowych sposobów. Metody, które znały nasze mamy i babcie, wciąż są aktualne i świetnie sprawdzają się w przypadku pierwszych objawów infekcji. Zamiast sięgać po kolejne tabletki, warto przetestować domowe...

  Newsy - leki i suplementy

  Szansa na lek przeciw wirusom

  Naukowcy z Medical Research Council w Cambridge odkryli tajniki mechanizmu działania układu odpornościowego. Wykorzystanie nowej wiedzy może doprowadzić do stworzenia leku, dzięki któremu infekcje wirusowe przejdą do historii... Dotychczasowy stan...