Amlozek

zobacz opinie o produkcie »
Cena
18,87 zł
Forma
tabletki
Dawka
0,01 g
Ilość
60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: ADAMED SP.Z O.O.

Amlozek - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Jak stosować Letrox z innymi lekami?

Witam Zażywam Letrox, Amlozek, Bibloc, Siofor i Pramolan. Wiadomo, że Letrox z samego rana na czczo. Ale co z pozostałymi lekami? Czy Amlozek, Bibloc, Siofor i Pramolan można zażyć razem czy trzeba zachować jakiś odstęp czasu? Jeśli tak to jaki? Ile minut? Godzin? Z góry dziękuję za odpowiedź. Serdecznie pozdrawiam.

Nerwowość po zwiększeniu dawki leku Amlozek

Od dłuższego czasu (10 lat) leczę się na chorobę afektywną dwubiegunową typu II. Jestem pod dobrą opieką psychiatryczną, leki mam ustawione na tyle dobrze, że jestem w stanie dość dobrze funkcjonować, pracuję, zwykle jestem dość pogodna. Od paru lat leczę się też na nadciśnienie. Od niedawna lekarz włączył trzeci lek, jest to Amlozek, najpierw w dawce 5mg, obecnie 10mg. I zaczęło się: jestem nerwowa, bardzo niespokojnie śpię, "nosi mnie". Czy za ten stan może odpowiadać ostatnio włączony lek?

Skoki ciśnienia i bóle głowy u 77-latka

Witam, Mam skokowe ciśnienie, w dzień ok. 120do 140/70-80 a po godz. 16-tej zaczyna szybko rosnąć i np. wczorej wieczorem było 220/120. Po dwóch captoprilach /25 mg/ utrzymywało się jeszcze ok. godziny a potem zaczęło powoli spadać. Codziennie przyjmuję bisocard rano a potem amlozek i po obiedzie drugi amlozek. Rano było 157/90. Ojawem rosnącego ciśnienia jest uczucie zimna, ucisk na uszy i gorsze samopoczucie ale bez bólów głowy. Dzisiaj to się powtarza. C robić?. Mam 77 lat. Pozdrawiam serdec

POKAŻ WIĘCEJ

Amlozek - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Amlozek - opis

Amlodypina jest lekiem pierwszego rzutu w leczeniu nadciśnienia tętniczego i może być stosowana w
monoterapii w celu normalizacji ciśnienia krwi u większości chorych. U pacjentów, u których monoterapia
jest nieskuteczna, korzystne może być stosowanie amlodypiny w leczeniu skojarzonym. Amlodypinę można
podawać w skojarzeniu ztiazydowymi lekami moczopędnymi, lekami alfa-adrenolitycznymi, lekami
blokującymi receptory beta-adrenergiczne oraz inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE).
Amlodypina jest lekiem pierwszego rzutu w leczeniu choroby niedokrwiennej serca, spowodowanej
zwężeniem naczynia (stabilna dławica piersiowa) i (lub) skurczem naczynia (dławica piersiowa typu
Prinzmetala). Amlodypinę można stosować w monoterapii lub skojarzeniu z azotanami i (lub) lekami
blokującymi receptory beta-adrenergiczne.

Amlozek - skład

Jedna tabletka zawiera 5 mg Amlodipinum (amlodypiny) w postaci bezylanu amlodypiny. 

Amlozek - dawkowanie

Dorośli:

W leczeniu zarówno nadciśnienia tętniczego, jak i choroby niedokrwiennej serca, dawka początkowa
wynosi zwykle 5 mg raz na dobę. Dawkę tę można zwiększyć do dawki maksymalnej 10 mg na dobę w
zależności od efektu klinicznego.

Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych, leków blokujących receptory beta-
adrenergiczne oraz inhibitorów konwertazy angiotensyny nie wymaga modyfikowania dawki amlodypiny.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Zaleca się dawkowanie przedstawione powyżej. Amlodypina stosowana w takich samych dawkach
jest jednakowo dobrze tolerowana przez chorych w wieku podeszłym i młodszych.
Stosowanie u dzieci

Skuteczność i profil bezpieczeństwa stosowania amlodypiny u dzieci nie zostały ustalone.

Stosowanie u pacjentów z upośledzoną czynnością wątroby

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Amlodypinę można stosować u chorych z niewydolnością nerek w zwykłych dawkach. Stężenie
amlodypiny w surowicy nie jest skorelowane ze stopniem uszkodzenia nerek.
Lek nie jest eliminowany z ustroju podczas dializy.

Amlozek - środki ostrożności

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością krążenia

W długookresowym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo (PRAISE-2), w którym stosowano
amlodypinę u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca (NYHA III i IV) o etiologii innej niż
niedokrwienna, zaobserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku płuc, pomimo braku
istotnych różnic w występowaniu zaostrzenia niewydolności serca w porównaniu z grupą otrzymującą
placebo.

Stosowanie u pacjentów z upośledzoną czynnością wątroby

Podobnie jak w przypadku innych antagonistów wapnia, okres półtrwania amlodypiny jest przedłużony u
pacjentów z niewydolnością wątroby. Nie opracowano dotychczas zaleceń dotyczących dawkowania
amlodypiny w tej grupie pacjentów, stosowanie leku wymaga zatem zachowania ostrożności.

Amlozek - przedawkowanie

Dostępne dane wskazują, że duże przedawkowanie może prowadzić do znacznego rozszerzenia naczyń
obwodowych oraz możliwej odruchowej tachykardii. Donoszono o znacznym i prawdopodobnie
długotrwałym zmniejszeniu ciśnienia tętniczego, prowadzącym do wystąpienia wstrząsu włącznie.
Podanie węgla aktywowanego zdrowym ochotnikom tuż po lub do 2 godzin po przyjęciu amlodypiny w
dawce 10 mg znacząco obniżało wchłanianie amlodypiny. W niektórych przypadkach celowe może być
płukanie żołądka. Objawowa hipotonia spowodowana przedawkowaniem amlodypiny wymaga aktywnego
podtrzymywania krążenia, w tym częstego monitorowania czynności serca i oddechu, uniesienia kończyn
oraz utrzymywania wystarczającej objętości płynów krążących i diurezy. Może być celowe podanie leków
presyjnych, powodujących przywrócenie prawidłowego napięcia naczyń i ciśnienia krwi, jeśli nie ma
przeciwwskazań do ich stosowania. Korzystne może być dożylne zastosowanie glukonianu wapnia, mające
na celu odwrócenie efektu blokady kanału wapniowego. Skuteczność dializy jest wątpliwa z uwagi na
znaczny stopień wiązania amlodypiny z białkami osocza.

Amlozek - przeciwskazania

Stosowanie amlodypiny jest przeciwwskazane u chorych ze stwierdzoną nadwrażliwością na pochodne
dihydropirydyny, amlodypinę oraz na pozostałe składniki preparatu.

Amlozek - działania niepożądane

Amlodypina jest lekiem dobrze tolerowanym.

Zdarzenia niepożądane zamieszczone w poniższej tabeli zostały zestawione według klasyfikacji MedDRA
oraz częstości występowania.

Bardzo często ( > 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), rzadko (>
1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (<
1/10 000).

Klasyfikacja wg MedDRA

Działania niepożądane

Częstość

Badania

zwiększenie masy ciała
zmniejszenie masy ciała

niezbyt często

Zaburzenia serca

kołatanie serca

często

 

zawał serca, zaburzenia rytmu
serca, częstoskurcz komorowy i
migotanie przedsionków)

bardzo rzadko

Zaburzenia krwi i układu
chłonnego

małopłytkowość

bardzo rzadko

Zaburzenia układu nerwowego

senność, zawroty głowy, bóle
głowy

często

 

drżenie, zaburzenia smaku,
omdlenia, wzmożone napięcie,
niedoczulica, przeczulica

niezbyt często

 

neuropatia obwodowa

bardzo rzadko

Zaburzenia oka

zaburzenia widzenia

niezbyt często

Zaburzenia ucha i błędnika

szum w uszach

niezbyt często

Zaburzenia oddechowe, klatki
piersiowej i śródpiersia

duszność, nieżyt nosa

niezbyt często

 

kaszel

bardzo rzadko

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha, nudności

często

 

wymioty, niestrawność zmiana
rytmu wypróżnień, przerost
dziąseł, suchość w ustach

niezbyt często

 

zapalenie trzustki, nieżyt żołądka

bardzo rzadko

Zaburzenia nerek i dróg
moczowych

zaburzenia mikcji, moczenie
nocne, częstomocz

niezbyt często

Zaburzenia skóry i tkanki
podskórnej

łysienie, plamica, zmiana koloru
skóry, wzmożona potliwość,
świąd, wysypka

niezbyt często

 

obrzęk naczynioruchowy, rumień
wielopostaciowy, pokrzywka

bardzo rzadko

Zaburzenia mięśniowo-
szkieletowe i tkanki łącznej

bóle stawów, bóle mięśni, skurcze
mięśni, ból pleców

niezbyt często

Zaburzenia metabolizmu i
odżywiania

hiperglikemia

bardzo rzadko

Zaburzenia naczyniowe

nagłe zaczerwienienie twarzy

często

 

niedociśnienie

niezbyt często

 

zapalenie naczyń

bardzo rzadko

Zaburzenia ogólne i stany w
miejscu podania

obrzęki, zmęczenie

często

 

ból w klatce piersiowej,
osłabienie, ból, złe samopoczucie

niezbyt często

Zaburzenia układu
immunologicznego

reakcje alergiczne

bardzo rzadko

Zaburzenia wątroby i dróg
żółciowych

zapalenie wątroby, żółtaczka,
zwiększenie aktywności
enzymów wątrobowych w
surowicy krwi (w większości
przypadków odpowiadające
cholestazie)

bardzo rzadko

Zaburzenia układu
rozrodczego i piersi

impotencja, ginekomastia

niezbyt często

Zaburzenia psychiczne

bezsenność, zmiany nastroju

niezbyt często

Amlozek - ciąża i karmienie piersią

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania amlodypiny u kobiet w ciąży ani w okresie karmienia piersią.
W badaniach na zwierzętach amlodypina w dawkach przekraczających 50-krotnie dawkę zalecaną u
człowieka nie wykazywała toksycznego wpływu na reprodukcję, poza opóźnianiem i przedłużaniem
porodu u szczurów. Stosowanie amlodypiny w ciąży jest dopuszczalne tylko w przypadkach, gdy nie
jest możliwe zastosowanie innego, bezpieczniejszego preparatu, oraz gdy choroba jest związana z
ryzykiem dla matki i płodu większym niż ewentualne działania niepożądane leku.

Nie wiadomo, czy amlodypina przenika do mleka kobiecego.
Nie należy karmić piersią w czasie stosowania amlodypiny.

Amlozek - prowadzenie pojazdów

Doświadczenia kliniczne zdobyte w trakcie stosowania amlodypiny wskazują, że mało prawdopodobny jest
wpływ leku na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Amlozek - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Amlodipinum

  Substancja o działaniu obniżającym ciśnienie tętnicze krwi. Blokuje napływ jonów wapnia do komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych i mięśnia sercowego, zmniejszając napięcie wspomnianych mięśni, dzięki czemu dochodzi do obniżenia ciśnienia krwi. Stosowana jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych i dzieci od 6. roku życia, a także w leczeniu dławicy naczynioskurczowej, tzw. dławicy Prinzmetala (odmiana choroby niedokrwiennej serca).

  Dostępne opakowania
  Amlozek

  Amlozek

  tabletki - 60 tabl. (2 blist.po 30 szt.) - 0,01 g
  ADAMED SP.Z O.O.
  Amlozek

  Amlozek

  tabletki - 60 tabl. (2 blist.po 30 szt.) - 5 mg
  ADAMED SP.Z O.O.
  Amlozek

  Amlozek

  tabletki - 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) - 0,01 g
  ADAMED SP.Z O.O.
  18,87 zł
  Amlozek

  Amlozek

  tabletki - 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) - 5 mg
  ADAMED SP.Z O.O.
  12,98 zł
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne to po prostu leki, które są stosowane w chorobach kardiologicznych, czyli serca. Choroby kardiologiczne najczęściej dotykają osoby w podeszłym wieku. Dolegliwości sercowe są często spowodowane przez miażdżycę, cukrzycę, czynniki infekcyjne,...

  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Leki i suplementy

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Dla wielu pacjentów leki generyczne są doskonałym rozwiązaniem, gdyż są to tańsze odpowiedniki oryginalnych farmaceutyków. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze zmiana leku referencyjnego na generyk jest bezpieczna... Czym są leki generyczne? Leki...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...

  Nadciśnienie

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Brytyjscy naukowcy dokonali przełomowego odkrycia w badaniach nad leczeniem pacjentów cierpiących na nadciśnienie. Zgodnie z wynikami badań, podawanie dwóch leków zamiast jednego szybciej daje lepsze rezultaty, a jednocześnie wywołuje mniej efektów ubocznych. Tradycyjne...

  Leki i suplementy

  Leki na nadciśnienie i anemię zostały wycofane z obrotu

  Leki na nadciśnienie i anemię zostały wycofane z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju dwa leki: Tezeo HCT oraz CosmoFer. Pierwszy stosowany jest w kardiologii, drugi - w leczeniu anemii. Lek na serce wycofany Tezeo HCT to preparat obniżający ciśnienie i moczopędny,...

  Leki i suplementy

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży na terenie całego kraju dwóch leków na nadciśnienie. Informacja dotyczy: Apo-Lozart 50 mg, Apo-Lozart 100 mg oraz Loreblok 50 mg, Loreblok HCT 50 mg + 12,5 mg. Przyczyny wycofania...

  Leki i suplementy

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Od kilki dni GIF wycofuje kolejne serie leków na nadciśnienie zawierające substancję czynną walsartan. Co mają zrobić osoby, które mają w swojej apteczce wycofane leki? Zanieczyszczenie substancji czynnej Przyczyną wycofania kolejnych serii leków na...

  Leki i suplementy

  Wycofanie leków na nadciśnienie. Kolejne serie znikają z aptek

  Wycofanie leków na nadciśnienie. Kolejne serie znikają z aptek

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje kolejne partie leków na nadciśnienie. Tym razem z aptek znikają serie leków Valsartan i Valsargen. Podmiot opdowiedzialny za te leki to Mylan S.A.S. i Mylan Healthcare Sp. z o.o. Kolejne wycofanie Główny Inspektorat...