Abaktal

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,4 g
Ilość
10 tabl. (blister)
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: SANDOZ GMBH

Abaktal - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Nabiał (jony wapniowe)

Podczas przyjmowaniu leków nie jest wskazane spożywanie dużych ilości produktów zawierających dużą ilość wapnia (jonów wapniowych). Tego typu produkty właśnie poprzez zawartość jonów wapnia uniemożliwiają, zmniejszają lub zwalniają wchłanianie leków, adsorbując je. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z nabiałem (jonami wapniowymi).

Inne produkty spożywcze

Przyjmując leki, należy pamiętać, by zwrócić szczególną uwagę na produkty, które mogą przyczynić się do powstania niebezpiecznych interakcji z medykamentami. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z innymi produktami żywnościowymi.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Abaktal - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Abaktal - opis

Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na pefloksacynę:

- zakażenia układu oddechowego

- zakażenia układu moczowego

- zakażenia ucha, nosa i gardła

- zakażenia układu pokarmowego i dróg żółciowych

- zakażenia kości i stawów

- zakażenia skóry

- posocznica i zapalenie wsierdzia

- zakażenia opon mózgowo-rdzeniowych

Pefloksacyna jest skuteczna w leczeniu zakażeń, zarówno stosowana w monoterapii, jak i w skojarzeniu z innymi antybiotykami. Jest również skuteczna w leczeniu i zapobieganiu zakażeniom u pacjentów z osłabioną odpornością.

Abaktal - skład

Jedna tabletka powlekana zawiera 400 mg pefloksacyny (Pefloxacinum)w postaci mezylanu pefloksacyny.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna 194,80 mg.

Abaktal - dawkowanie

Najczęściej stosowana dawka dobowa u dorosłych wynosi 800 mg.

Abaktal należy podawać dwa razy na dobę, tzn. jedną tabletkę 400 mg co 12 godzin.

W celu zminimalizowania zaburzeń żołądkowo-jelitowych, produkt leczniczy należy przyjmować podczas posiłku.

W leczeniu niepowikłanej rzeżączki pojedyncza dawka 800 mg pefloksacyny jest wystarczająca zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku

Ta postać produktu leczniczego nie jest odpowiednia dla pacjentów w podeszłym wieku, gdyż w tej grupie wiekowej zalecane jest stosowanie zmniejszonej dawki pefloksacyny, a tabletki Abaktal są niepodzielne.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek wydalanie pefloksacyny pozostaje praktycznie niezmienione, ponieważ główną drogą eliminacji jest wątroba. Dlatego u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczna zmiana dawkowania.

Pefloksacyna nie jest usuwana metodą hemodializy, dlatego nie jest konieczne podanie dodatkowej dawki po zakończeniu dializy.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby eliminacja pefloksacyny jest znacznie przedłużona, dlatego zalecana dawka dobowa wynosi 400 mg co 24-48 godzin, po oznaczeniu stężenia pefloksacyny w surowicy.

Dzieci i młodzież

Stosowanie produktu Abaktal u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat jest przeciwwskazane.

Abaktal - środki ostrożności

Podczas przyjmowania pefloksacyny i co najmniej przez sześć dni od zakończenia leczenia pacjenci powinni unikać narażania się na działanie światła słonecznego i promieniowania ultrafioletowego. W razie wystąpienia jakichkolwiek zmian na skórze, leczenie należy przerwać.

W trakcie leczenia pacjenci powinni unikać nadmiernego wysiłku fizycznego.

Podczas stosowania fluorochinolonów może wystąpić zapalenie ścięgien, a nawet zerwanie ścięgna Achillesa. W razie podejrzewania lub po wystąpieniu pierwszych objawów zapalenia ścięgien, należy przerwać leczenie pefloksacyną i odciążyć chorą kończynę.

Leczenie należy przerwać także wtedy, gdy u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne, drgawki lub ciężkie zaburzenia psychiczne.

W celu odpowiedniego nawodnienia i zapobiegania wytrącaniu się kamieni moczowych pacjenci powinni przyjmować dużą ilość płynów.

Podanie pefloksacyny pacjentowi z porfirią może spowodować nasilenie objawów choroby; przed podaniem leku należy więc upewnić się, że pacjent nie choruje na porfirię.

Zmiana dawkowania jest konieczna u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Należy unikać stosowania fluorochinolonów u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

U pacjentów w podeszłym wieku konieczna jest modyfikacja dawkowania. Zagrożenie dla pacjentów w tym wieku można ograniczyć zmniejszając dawkę. W tej grupie pacjentów nie jest odpowiednie stosowanie produktu Abaktal w postaci tabletek powlekanych.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek modyfikacja dawkowania nie jest konieczna.

Zaburzenia serca

Odnotowano przypadki wydłużonego odstępu QT podczas stosowania innych leków z grupy fluorochinolonów.

Tabletki Abaktal zawierają laktozę. Nie należy ich stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Abaktal - przedawkowanie

Przedawkowanie pefloksacyny może spowodować przede wszystkim nudności, splątanie, reakcje psychotyczne, pobudzenie, wymioty, a w ciężkich przypadkach zaburzenia świadomości i drgawki. Konieczne jest płukanie żołądka i podanie węgla aktywowanego, a także utrzymanie odpowiedniego nawodnienia i ścisła obserwacja stanu pacjenta. Leczenie jest objawowe.

Hemodializa nie jest odpowiednią metodą usuwania chinolonów z organizmu.

Abaktal - przeciwwskazania

Produkt leczniczy jest przeciwwskazany:

- u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

- u pacjentów, u których w przeszłości wystąpiła ciężka reakcja alergiczna po zastosowaniu jakiegokolwiek innego antybiotyku chinolonowego;

- w czasie ciąży;

- u kobiet karmiących piersią;

- u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (w okresie wzrastania, ze względu na toksyczne działanie na stawy);

-u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej;

- u pacjentów z chorobami ośrodkowego układu nerwowego (padaczka, miażdżyca mózgowych naczyń krwionośnych).

Abaktal - działania niepożądane

Pefloksacyna powoduje podobne działania niepożądane, jak inne chinolony.

Częstości wymienionych niżej działań niepożądanych określono następująco: bardzo często (≥1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: lekkie zaburzenia żołądkowo-jelitowe: brak łaknienia, niestrawność, biegunka, nudności, zmiany w odczuwaniu smaku, wymioty

Bardzo rzadko: rzekomobłoniaste zapalenie jelit

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: reakcje nadwrażliwości na światło słoneczne i promieniowanie ultrafioletowe

Bardzo rzadko: fotoonycholiza (oddzielanie się paznokci od łożyska)

Zaburzenia układu nerwowego

Często: bóle głowy, zawroty głowy

Niezbyt często: niepokój (zwłaszcza ruchowy), nadmierne pobudzenie, depresja, bezsenność, koszmary senne, zaburzenia widzenia

Rzadko: splątanie, omamy, drgawki, napady padaczkowe, psychoza i drżenie

Zaburzenia serca

Częstość nieznana: wydłużenie odstępu QT

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często: przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, fosfatazy zasadowej i stężenia bilirubiny

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: wytrącanie się kryształów w moczu, krwiomocz i śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: leukopenia, małopłytkowość, eozynofilia

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: bóle stawów, artropatia

Bardzo rzadko: zapalenie ścięgien; w bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić zerwanie ścięgna Achillesa.

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: reakcje alergiczne, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka

Jeśli wystąpią reakcje nadwrażliwości, reakcje psychotyczne lub w razie podejrzenia zapalenia ścięgien, leczenie należy niezwłocznie przerwać.

Abaktal - ciąża i karmienie piersią

Stosowanie chinolonów w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko uszkodzeń chrząstki u dzieci.

Abaktal - prowadzenie pojazdów

Abaktal nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, poza rzadkimi przypadkami, gdy u niektórych pacjentów może zaburzać psychiczną i (lub) fizyczną zdolność wykonywania tych czynności, zwłaszcza w połączeniu z alkoholem. Jak w przypadku każdego produktu leczniczego, który może wywoływać drgawki, pacjentów kierujących pojazdami lub obsługujących maszyny należy poinformować o takim zagrożeniu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Abaktal - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Pefloxacinum

  Dostępne opakowania
  Abaktal

  Abaktal

  tabletki powlekane - 10 tabl. (blister) - 0,4 g
  SANDOZ GMBH
  Abaktal

  Abaktal

  roztwór do infuzji - 10 amp.a 5ml - 0,08 g/ml
  SANDOZ GMBH
  Powiązane artykuły
  Interakcje międzylekowe

  Interakcje antybiotyków makrolidowych z lekami na nadciśnienie

  Interakcje antybiotyków makrolidowych z lekami na nadciśnienie

  W piśmie „Canadian Medical Association Journal" kanadyjscy naukowcy ostrzegają przed jednoczesnym stosowaniem leków na nadciśnienie i makrolidów u osób starszych, ze względu na ryzyko niebezpiecznego obniżenia ciśnienia. Czym są antybiotyki makrolidowe? Makrolidy...

  Leki i suplementy

  Tachyfilaksja - na czym polega, przyczyny i przykłady

  Tachyfilaksja - na czym polega, przyczyny i przykłady

  Tachyfilaksja, czyli zjawisko występowania szybkiej utraty wrażliwości na lek w przypadku jego częstego podawania, bez odpowiednich przerw, przypomina tolerancję na lek. Co je różni? Głównie to, że w przypadku tachyfilaksji za wygaszanie działania leku...

  Niewydolność serca - przyczyny, rodzaje, objawy, diagnostyka, leczenie

  Wykończone maleńkie serce

  Wykończone maleńkie serce

  Nie ma siły siedzieć, osłabiony nie potrafi stanąć na nóżki. Spożycie jednego posiłku to wysiłek niczym przebiegnięcie maratonu. Sprawia, że tuż po nim kładzie się spać i ze zmęczenia odpoczywa. Mimo skończonych 16 miesięcy mówi niewiele. Nie dlatego,...

  Przeszczepy

  Przeszczep serca

  Zabieg transplantacji serca składa się tak naprawdę z trzech operacji. Pierwsza operacja to pozyskanie serca od dawcy. Organ pobiera się od osoby, u której nastąpiła śmierć pnia mózgu, a narządy wewnętrzne, oprócz mózgu, pracują dzięki lekom i urządzeniom...

  Leki i suplementy

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Dla wielu pacjentów leki generyczne są doskonałym rozwiązaniem, gdyż są to tańsze odpowiedniki oryginalnych farmaceutyków. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze zmiana leku referencyjnego na generyk jest bezpieczna... Czym są leki generyczne? Leki...

  Przeszczep serca

  Przeszczep serca

  Zabieg transplantacji serca składa się tak naprawdę z trzech operacji. Pierwsza operacja to pozyskanie serca od dawcy. Organ pobiera się od osoby, u której nastąpiła śmierć pnia mózgu, a narządy wewnętrzne, oprócz mózgu, pracują dzięki lekom i urządzeniom...

  Udar - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, profilaktyka

  Nowy lek przeciwzakrzepowy w profilaktyce udaru mózgu

  Na udar mózgu najbardziej narażone są osoby z migotaniem przedsionków. To właśnie dla nich przeznaczony jest nowy lek przeciwzakrzepowy, którego dotyczą wyniki badań przedstawione ostatnio na kongresie American Heart Association w Chicago. Leczenie...

  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Udar - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, profilaktyka

  Marian Zembala o swojej chorobie. Jak ustrzec się przed udarem?

  Marian Zembala o swojej chorobie. Jak ustrzec się przed udarem?

  Profesor Marian Zembala, polski kardiochirurg, były minister zdrowia, przeszedł w czerwcu udar. W rozmowie z WP abcZdrowie wyjaśnia, jak to możliwe, że światowej sławy lekarz nie rozpoznał w porę objawów zwiastujących tak poważny problem. Tego nikt się...