Zest.do sporz.radiof. 99m Tc-Tektrotyd LZ

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
-
Dawka
740-1 200 MBq
Ilość
2 fiol.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Zest.do sporz.radiof. 99m Tc-Tektrotyd LZ - ulotka preparatu

Zest.do sporz.radiof. 99m Tc-Tektrotyd LZ - opis

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego 99mTc-Tektrotyd przeznaczony jest wyłącznie do badań diagnostycznych. 99mTc-Tektrotyd jest radiofarmaceutykiem przeznaczonym do diagnostyki zmian patologicznych, w których dochodzi do nadekspresji receptorów somatostatynowych (szczególnie podtyp 2 i w mniejszym stopniu podtyp 3 i 5) i które mogą być obrazowane z użyciem znakowanego ligandu. W szczególności są to:

- guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego żołądkowo - jelitowo - trzustkowe (Gastro-entero-pancreatic neurendocrine tumours GEP-NET);

- gruczolaki przysadki;

- guzy wywodzące się z układu współczulnego: guz chromochłonny, paraganglioma, neuroblastoma, ganglioneurinoma, itd.;

- rak rdzeniasty tarczycy;

- preparat może potencjalnie być użyteczny w przypadku innych guzów posiadających ekspresję receptorów somatostatynowych w różnym nasileniu. Inne guzy, które mogą wykazywać nadekspresję receptorów somatostatynowych: rak gruczołu piersiowego, czerniak złośliwy, chłoniaki, rak stercza, NSCLC, mięsak, rak jasnokomórkowy nerki, zróżnicowany rak tarczycy, gwiaździak I-IV wg WHO (łącznie z glejakiem wielopostaciowym G-M), oponiaki, rak jajnika.

Zest.do sporz.radiof. 99m Tc-Tektrotyd LZ - skład

Fiolka I zawiera:

HYNIC-[D-Phe1, Tyr3-Oktreotyd] TFA, 16 mikrogramów Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt. 6.1. Zestaw nie zawiera radionuklidu

Zest.do sporz.radiof. 99m Tc-Tektrotyd LZ - dawkowanie

Preparat jest przeznaczony do stosowania w szpitalu lub specjalistycznych pracowniach i zakładach medycyny nuklearnej, przez personel doświadczony w stosowaniu radiofarmaceutyków.

99mTc-Tektrotyd podaje się w postaci jednorazowego wstrzyknięcia dożylnego po wyznakowaniu zestawu jałowym, wolnym od utleniaczy roztworem eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc, zgodnie z instrukcją dotyczącą przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozostałości - patrz punkt. 12. Do wyznakowania zestawu można użyć technetu-99m w postaci 1 ml roztworu technecjanu(VII) sodu [99mTc] (eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc) o aktywności 740 MBq - 1200 MBq (maksymalnie do 2200 MBq). Ilość ta wystarcza do przeprowadzenia badania u 1 - 2 dorosłych osób. Radioaktywność podawanej dawki powinna być zawsze dobrana pod względem jej przydatności diagnostycznej. By ułatwić podanie, roztwór preparatu 99mTc-Tektrotyd można dodatkowo rozcieńczyć.

Akwizycję należy wykonać w 2 do 4 godzin po dożylnym podaniu preparatu. Badanie można uzupełnić o akwizycję po 10 minutach, 1 godzinie i 24 godzinach od podania znacznika. Zaleca się wykonywanie badań techniką Whole Body i SPECT wybranych okolic.

Przygotowanie pacjenta do badania

O ile nie zachodzą wskazania do innego sposobu przygotowania pacjenta, zaleca się na dzień przed badaniem dietę lekkostrawną. W dniu badania pacjent powinien pozostać na czczo, aż do zakończenia pierwszej akwizycji. Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzania badania po 24 godzinach, pacjentowi należy podać poprzedzającego wieczora lek przeczyszczający. Sposób przygotowania pacjenta może być zależny od stosowanego protokołu badania i lokalizacji obrazowanych zmian. Nie mniej jednak, optymalne obrazowanie jamy brzusznej uzyskuje się po zastosowaniu diety płynnej na dwa dni przed badaniem i po podaniu leków przeczyszczających w dniu poprzedzającym badanie.

Dawka (aktywność) preparatu, stosowana u dorosłych

Zalecana aktywność do przeprowadzenia jednego badania u osoby dorosłej mieści się w granicach od 370 do 925 MBq.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Dane literaturowe nie wskazują na konieczność zmiany dawkowania.

Dzieci

Nie należy stosować preparatu 99mTc-Tektrotyd u osób w wieku do 18 lat; brak danych dotyczących tej grupy chorych.

Stosowanie u chorych z niewydolnością nerek

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania - patrz punkt 4.4.

Powtórne podanie

99mTc-Tektrotyd jest przeznaczony do pojedynczego podania dożylnego. W razie konieczności powtórnego badania należy rozważyć wskazania kliniczne i potencjalne działania uboczne.

Zest.do sporz.radiof. 99m Tc-Tektrotyd LZ - środki ostrożności

Zawartość fiolek zestawu do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego 99mTc-Tektrotyd jest przewidziana do zastosowania tylko po uprzednim przygotowaniu kompleksu 99mTc-Tektrotyd, roztworu do wstrzykiwań - zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale 12. Nie należy podawać preparatu przed wyznakowaniem.

Chorzy z niewydolnością nerek powinni być otoczeni specjalnym nadzorem - wydalanie drogą nerkowa jest dłuższe, chory jest narażony na wyższą dawkę radioaktywności. Należy również objąć szczególną opieką chorych z niewydolnością wątroby.

Radiofarmaceutyk może być otrzymywany, przechowywany i podawany chorym tylko przez osoby mające odpowiednie uprawnienia, w specjalistycznych, wyznaczonych do tego placówkach klinicznych. Otrzymywanie, magazynowanie, użycie terapeutyczne, przenoszenie oraz utylizacja podlegają odpowiednim przepisom administracyjnym, zgodnym z prawem atomowym.

Radiofarmaceutyki przeznaczone do podania chorym należy przygotowywać w sposób odpowiedni do wymagań dotyczących zasad bezpieczeństwa radiologicznego, jak i receptury farmaceutycznej.

99mTc-Tektrotyd należy przygotowywać i używać z zachowaniem zasad ostrożności, tak, aby możliwie zmniejszyć ekspozycję personelu i chorego na promieniowanie. Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u dzieci poniżej 18 lat. Odpowiednie nawodnienie pacjenta celem częstego oddawanie moczu jest niezbędne, aby obniżyć dawkę promieniowania na pęcherz moczowy.

W przypadku niewydolności nerek, narażenie na promieniowanie może wzrosnąć. Należy to brać pod uwagę przy obliczaniu podawanej dawki radiofarmaceutyku.

Powtórne podanie preparatu

W razie konieczności powtórnego badania należy rozważyć wskazania kliniczne i potencjalne działania uboczne.

Zest.do sporz.radiof. 99m Tc-Tektrotyd LZ - przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

W przypadku dawek diagnostycznych można pominąć ryzyko wynikające z przedawkowania. Postępowanie w przypadku przedawkowania polega na podtrzymywaniu czynności życiowych. Dawkę pochłoniętą otrzymaną przez pacjenta można obniżyć przyspieszając wydalanie radionuklidu z organizmu poprzez nawodnienie chorego i częste oddawanie moczu.

Zest.do sporz.radiof. 99m Tc-Tektrotyd LZ - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na HYNIC-[D-Phe1 , Tyr -Oktreotyd3], którąkolwiek substancję pomocniczą lub technecjan(VII) sodu [99mTc]. Ciąża.

W przypadku karmienia piersią patrz punkt 4.6. U dzieci i osób młodych podawaną dawkę należy możliwie obniżyć.

Zest.do sporz.radiof. 99m Tc-Tektrotyd LZ - działania niepożądane

Bardzo rzadko, bezpośrednio po podaniu preparatu 99mTc-Tektrotyd, może wystąpić przejściowy ból głowy lub ból w nadbrzuszu. Narażenie na promieniowanie w przypadku każdego pacjenta musi być uzasadnione korzyścią wynikającą z przeprowadzonego badania. Podana radioaktywność powinna być taka, aby dawka promieniowania otrzymana przez pacjenta była możliwie niska, przy uzyskaniu pożądanego efektu diagnostycznego. Narażenie na promieniowanie jonizujące potencjalnie wiąże się z możliwością indukcji nowotworu i ryzykiem zmian dziedzicznych. W przypadku badań radiodiagnostycznych ryzyko jest nieznaczne, w związku z zastosowaniem niewielkich dawek promieniowania.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Zest.do sporz.radiof. 99m Tc-Tektrotyd LZ - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest ciąża.

Jeżeli zachodzi konieczność podania radiofarmaceutyków kobietom w wieku rozrodczym,

należy się upewnić, że kobieta nie jest w ciąży. Badania u kobiet w wieku rozrodczym

powinny być przeprowadzane w pierwszych dniach (około 10 dniach) po wystąpieniu

menstruacji.

Każda kobieta, u której opóźnia się miesiączka powinna być (do wykluczenia) traktowana tak jak ciężarna. Należy rozważyć zastosowanie innych metod diagnostycznych, niewymagających podania środka radioaktywnego.

Karmienie piersią

Należy zaprzestać karmienia piersią po podaniu dawki radiofarmaceutyku na co najmniej 72 godziny, z powodu możliwego zagrożenia dla zdrowia dziecka. Karmienie można wznowić, gdy dawka promieniowania, jaką dziecko mogłoby otrzymać podczas karmienia i podczas kontaktu z matką będzie mieścić się w wyznaczonych prawnie normach.

Zest.do sporz.radiof. 99m Tc-Tektrotyd LZ - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Dostępne opakowania
  Zest.do sporz.radiof. 99m Tc-Tektrotyd LZ

  Zest.do sporz.radiof. 99m Tc-Tektrotyd LZ

  2 fiol. - 740-1 200 MBq
  NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH
  Powiązane artykuły
  Rak nerki - przyczyny, objawy, diagnostyka, klasyfikacja, przerzuty, leczenie

  Rak nerki - leczenie operacyjne (WIDEO)

  Rak nerki - leczenie operacyjne (WIDEO)

  Leczenie operacyjne raka nerki Nie zawsze raka nerki leczy się operacyjnie, chociaż operacja usunięcia guza ma miejsce w większości przypadków tego nowotworu. Od czego zależy decyzja o leczeniu? Mają na nią wpływ następujące czynniki: typ nowotworu...

  Rak nerki - przyczyny, objawy, diagnostyka, klasyfikacja, przerzuty, leczenie

  Co powoduje raka nerki? (WIDEO)

  Co powoduje raka nerki? (WIDEO)

  Czynniki ryzyka raka nerki W przypadku niektórych nowotworów łatwo jest podać czynniki powodujące to schorzenie. Jakie czynniki mają wpływ na powstawanie nowotworów nerek? Na to pytanie odpowiada dr Jakub Żołnierek, onkolog. Etiologia raka nerki jest...

  Rak nerki - przyczyny, objawy, diagnostyka, klasyfikacja, przerzuty, leczenie

  Rak nerki - podstawowe informacje (WIDEO)

  Rak nerki - podstawowe informacje (WIDEO)

  Rak nerki jest wyjątkowo trudny w leczeniu Rak nerki to wyjątkowo trudny do leczenia nowotwór złośliwy. W Polsce problem zachorowań jest duży - odnotowuje się około 4 tys. zachorowań każdego roku. Początkowo nowotwór ten nie daje żadnych objawów. Kiedy...

  Newsy

  Rak coraz częściej atakuje młodych. Nowe badania

  Rak coraz częściej atakuje młodych. Nowe badania

  Najnowsza analiza naukowców z Penn State College of Medicine dowodzi, że nowotwór coraz częściej dotyka młodych ludzi. Wzrost liczby zachorowań widać szczególnie w przypadku raka nerki. Wnioski z badań opublikowano w JAMA Network Open. Wcześnie wykryty...

  Rak nerki - przyczyny, objawy, diagnostyka, klasyfikacja, przerzuty, leczenie

  Leczenie operacyjne raka nerki (WIDEO)

  Leczenie operacyjne raka nerki (WIDEO)

  Operacja raka nerki Leczenie raka nerki jest uzależnione od stwierdzenia jego zaawansowania w momencie zdiagnozowania. Zdarza się, że tego typu nowotwór złośliwy jest wykrywany przy profilaktycznych badaniach ultrasonograficznych, które, jeśli są wykonywane...

  Rak nerki - przyczyny, objawy, diagnostyka, klasyfikacja, przerzuty, leczenie

  Cabozantinib wydłuża życie chorych na przerzutowy nowotwór nerki

  Badania przedstawione na Kongresie w 2016 roku ESMO w Kopenhadze dowodzą, że Cabozantinib znacznie poprawia przeżycie bez progresji choroby u pacjentów z przerzutowym rakiem nerki w porównaniu z Sunitynibem. Cabozantinib należy do klasy enzymów...

  Rak nerki - przyczyny, objawy, diagnostyka, klasyfikacja, przerzuty, leczenie

  Lekarze alarmują: Wykrycie tego nowotworu to wyzwanie (WIDEO)

  Rak nerki to siódmy najczęściej występujący nowotwór wśród mężczyzn, niewiele rzadszy wśród kobiet. Jego wykrycie jest sporym wyzwaniem. Nowotwór nie daje specyficznych objawów, przez co pacjenci nie są świadomi rozwoju choroby, aż do późnego stadium...

  Rak nerki - przyczyny, objawy, diagnostyka, klasyfikacja, przerzuty, leczenie

  Objawy raka nerki (WIDEO)

  Objawy raka nerki (WIDEO)

  Rak nerki na początku nie daje żadnych objawów Nowotwór nerki w początkowych, i wyleczalnych stadiach rozwoju jest całkowicie bezobjawowy. Dopiero, kiedy osiągnie pewne zaawansowanie, które znacznie utrudnia, a nawet uniemożliwia wyleczenie, pojawiają...

  Rak nerki - przyczyny, objawy, diagnostyka, klasyfikacja, przerzuty, leczenie

  Rak nerki - nowe leki (WIDEO)

  Rak nerki - nowe leki (WIDEO)

  Nowe leki dla pacjenta z rakiem nerki Nowotwór nerki do niedawna był uważany za niemal nieuleczalny. Nie działały na niego cytostatyki stosowane w chemioterapii ani radioterapia. U niewielkiej grupy pacjentów odnotowywano pewną skuteczność stosowania...