Xylometazolin Teva (Xylometazolin 123ratio)

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
aerozol do nosa, roztwór
Dawka
1 mg/ml
Ilość
10 ml (butelka)
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Xylometazolin Teva (Xylometazolin 123ratio) - ulotka preparatu

Xylometazolin Teva (Xylometazolin 123ratio) - opis

Krótkotrwałe, objawowe leczenie niedrożności nosa spowodowanej zapaleniem błony śluzowej nosa lub zapaleniem zatok przynosowych.

Xylometazolin 123ratio, 1 mg/ml jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku 10 lat i starszych.

Xylometazolin 123ratio, 0,5 mg/ml jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 10 lat.

Xylometazolin Teva (Xylometazolin 123ratio) - skład

Xylometazolin 123ratio, 1 mg/ml

Każda dawka aerozolu (co odpowiada 0,09 ml aerozolu do nosa, roztworu) zawiera 0,09 mg ksylometazoliny chlorowodorku.

Xylometazolin 123ratio, 0,5 mg/ml

Każda dawka aerozolu (co odpowiada 0,09 ml aerozolu do nosa, roztworu) zawiera 0,045 mg ksylometazoliny chlorowodorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Xylometazolin Teva (Xylometazolin 123ratio) - dawkowanie

Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania donosowego. Xylometazolin 123ratio, 1 mg/ml:

Dawkowanie u dorosłych i dzieci w wieku 10 lat i starszych: 1-2 dawki aerozolu Xylometazolin 123ratio, 1 mg/ml do każdego otworu nosowego, w zależności od potrzeby, ale maksymalnie do 3 razy na dobę. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Xylometazolin 123ratio, 1 mg/ml jest przeznaczony zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci w wieku od 10 lat. Produktu nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Xylometazolin 123ratio, 0,5 mg/ml:

Dawkowanie u dzieci w wieku od 2 do 10 lat: 1 dawka aerozolu Xylometazolin 123ratio, 0,5 mg/ml do każdego otworu nosowego, w zależności od potrzeby, ale maksymalnie do 3 razy na dobę. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Xylometazolin 123ratio, 0,5 mg/ml jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 10 lat. Produktu nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Dzieci

Xylometazolin 123ratio, 1 mg/ml jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku 10 lat i starszych, zgodnie z wyżej przedstawionymi zaleceniami.

Xylometazolin 123ratio, 1 mg/mljest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 10 lat. Dla tej grupy pacjentów bardziej odpowiednie mogą być inne moce produktu leczniczego.

Dzieci

Xylometazolin 123ratio, 0,5 mg/ml jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 10 lat, zgodnie z wyżej przedstawionymi zaleceniami.

Xylometazolin 123ratio, 0,5 mg/ml nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu leczniczego Xylometazolin 123ratio, 0,5 mg/ml u dzieci poniżej 2 roku życia nie zostały ustalone.

Czas trwania leczenia

Xylometazolin 123ratio, 1 mg/ml / Xylometazolin 123ratio, 0,5 mg/ml nie wolno stosować dłużej niż 7 dni, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Jeśli po 3 dniach leczenia pacjent nie zauważył poprawy lub odczuwa pogorszenie stanu zdrowia, należy powtórnie ocenić stan klinicznych pacjenta. Długotrwałe i nadmierne stosowanie produktu leczniczego może doprowadzić do wtórnego rozszerzenia naczyń krwionośnych i wtórnego nieżytu nosa (patrz punkt 4.4). Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Przed ponownym zastosowaniem produktu leczniczego należy odczekać kilka dni.

W przypadku przewlekłego nieżytu nosa, produkt leczniczy można stosować tylko pod kontrolą lekarza, ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia atrofii błony śluzowej nosa.

Sposób podawania

- Zdjąć nasadkę ochronną.

- Przed pierwszym podaniem - oraz po przerwie w leczeniu trwającej więcej niż 15 dni - kilka razy nacisnąć pompkę aż do pojawienia się drobnej mgiełki. Przy kolejnym stosowaniu, pompka będzie gotowa do natychmiastowego użycia.

- Umieścić końcówkę dozownika w nozdrzu i zaaplikować dawkę przez jednorazowe naciśnięcie pompki. W czasie podawania produktu leczniczego, należy oddychać spokojnie przez nos.

- Po użyciu należy dokładnie wytrzeć dozownik czystą chusteczką higieniczną i ponownie nałożyć nasadkę ochronną.

Przed zastosowaniem produktu leczniczego zaleca się pacjentom dokładnie oczyścić nos. Ostatnią dzienną dawkę zaleca się podać przed snem.

Ze względów higienicznych oraz w celu uniknięcia infekcji, każda butelka z aerozolem powinna być stosowana tylko przez jedną osobę.

Xylometazolin Teva (Xylometazolin 123ratio) - środki ostrożności

Ten produkt leczniczy może być stosowany, jeśli korzyści przewyższają potencjale ryzyko dla pacjenta w przypadku:

- leczenia inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO) lub innymi lekami, które mogą podwyższać ciśnienie krwi

- ciężkich chorób serca i naczyń krwionośnych (np. w chorobie wieńcowej lub nadciśnieniu tętniczym)

- guza chromochłonnego (guza nadnercza)

- zaburzeń metabolicznych (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca)

- porfirii

- rozrostu gruczołu krokowego

- zwiększonego ciśnienia śródgałkowego, zwłaszcza w przypadku jaskry z wąskim kątem przesączania. Należy unikać bezpośredniego kontaktu produktu leczniczego z oczami.

W przypadku długotrwałego stosowania lub w razie przedawkowania produktów leczniczych udrażniających nos może dojść do nasilenia działania leku. Nieprawidłowe stosowanie produktów leczniczych udrażniających nos może doprowadzić do:

- wtórnego polekowego zapalenia błony śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa),

- zaniku błony śluzowej nosa.

W celu zachowania przynajmniej częściowej możliwości oddychania przez nos, przed aplikacją sympatykomimetyków do drugiego otworu nosowego, należy odczekać do czasu ustąpienia objawów w pierwszym nozdrzu.

Xylometazolin Teva (Xylometazolin 123ratio) - przedawkowanie

Przedawkowanie może nastąpić na skutek donosowego i doustnego stosowania produktu leczniczego.

Przedawkowanie u małych dzieci może prowadzić do silnego zahamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego. Kliniczny obraz przedawkowania pochodnych imidazoliny może być niejasny ze względu na naprzemienne występowanie okresów pobudzenia i zahamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego oraz układu sercowo-naczyniowego i oddechowego.

Pobudzenie czynności ośrodkowego układu nerwowego objawia się lękiem, zdenerwowaniem, omami i konwulsjami. Zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego objawia się obniżoną temperaturą ciała, ospałością, sennością i śpiączką. Inne objawy mogą obejmować: zwężenie źrenic, rozszerzenie źrenic, pocenie, bladość, sinicę, bezdech i palpitacje. W przypadku dominujących objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza u dzieci, może wystąpić bradykardia i nadciśnienie, po którym następuje niedociśnienie.

Należy natychmiast podać węgiel aktywowany (adsorbent) i siarczan sodu (środek przeczyszczający), lub w przypadku przyjęcia dużej ilości ewentualnie przeprowadzić płukanie żołądka, ze względu na możliwość szybkiego wchłanianie ksylometazoliny. W przypadku poważnego przedawkowania, wskazana jest hospitalizacja na oddziale intensywnej opieki medycznej. Podanie nieselektywnego antagonisty receptorów alfa- adrenergicznych, np. fentolaminy, może zadziałać jako antidotum.

Nalokson może wpływać na zahamowanie ośrodkowego układu nerwowego u pacjentów z silnym zatruciem. Nie zostało to jednak potwierdzone. Dalsze postępowanie obejmuje leczenie podtrzymujące i objawowe.

Xylometazolin Teva (Xylometazolin 123ratio) - przeciwwskazania

Produktu leczniczego nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

- u osób po zabiegu przezklinowego usunięcia przysadki lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej ,

- u pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa (rhinitis sicca) - za wyjątkiem badań diagnostycznych w celu rozpoznania wysychającego nieżytu nosa lub zanikowego nieżytu nosa.

Xylometazolin 123ratio, 1 mg/ml nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Xylometazolin 123ratio, 0,5 mg/ml nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Xylometazolin Teva (Xylometazolin 123ratio) - działania niepożądane

Bardzo często

> 1/10

Często

> 1/100 do < 1/10

Niezbyt często

> 1/1 000 do < 1/100

Rzadko

> 1/10 000 do < 1/1 000

Bardzo rzadko

< 1/10 000

Częstość nieznana

Częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Zaburzenia układu immunologicznego:

Niezbyt często: układowe reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, wysypka skórna, świąd). Zaburzenia psychiczne:

Bardzo rzadko: nerwowość, bezsenność, senność/ospałość (głównie u dzieci).

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo rzadko: omamy (głównie u dzieci), ból głowy, zawroty głowy. Zaburzenia serca:

Rzadko: kołatanie serca, tachykardia. Bardzo rzadko: arytmia.

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko: podwyższone ciśnienie tętnicze krwi.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często: uczucie pieczenia w nosie i gardle; kichanie, suchość błon śluzowych nosa.

Niezbyt często: wzmożony obrzęk błon śluzowych po odstawieniu produktu, krwawienie w nosa.

Bardzo rzadko: bezdech u niemowląt i noworodków.

Zaburzenia żołądka i jelit Rzadko: nudności.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Bardzo rzadko: konwulsje (głównie u dzieci).

Dzieci

Bezpieczeństwo stosowania ksylometazoliny u dzieci zostało wykazane w kilku badaniach klinicznych. Dane z badań klinicznych i opisów przypadków pozwalają sądzić, że częstość występowania, typ i nasilenie działań niepożądanych są podobne jak u pacjentów dorosłych. Większość działań niepożądanych zgłaszanych u dzieci występuje na skutek przedawkowania ksylometazoliny. Objawy przedawkowania u dzieci obejmują: nerwowość, bezsenność, senność/ospałość, omamy i konwulsje. U niemowląt i noworodków obserwowano przypadki nieprawidłowego oddychania.

Xylometazolin Teva (Xylometazolin 123ratio) - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Dane z ograniczonej liczby badań nad stosowaniem ksylometazoliny w pierwszym trymestrze ciąży nie wykazały szkodliwego wpływu na przebieg ciąży lub na płód/noworodka. W chwili obecnej nie są dostępne inne dane epidemiologiczne. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały toksyczne działanie ksylometazoliny na reprodukcję podczas stosowaniu dawek przekraczających dawki terapeutyczne (patrz punkt 5.3). Należy zachować ostrożność w przypadku wystąpienia nadciśnienia tętniczego krwi lub objawów zmniejszenia przepływu krwi przez macicę. W przypadku długotrwałego stosowania wysokich dawek nie można wykluczyć zmniejszenia przepływu krwi przez macicę.

Xylometazolin 123ratio, 1 mg/ml/ Xylometazolin 123ratio, 0,5 mg/ml może być stosowany w okresie ciąży, zgodnie z zaleceniami, przez okres nie dłuższy niż jeden tydzień.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy ksylometazolina przenika do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla niemowląt karmionych piersią. Należy podjąć decyzję o zaprzestaniu karmienia piersią lub odstawieniu/zaprzestaniu przyjmowania produktu leczniczego Xylometazolin 123ratio, 1 mg/ml / Xylometazolin 123ratio, 0,5 mg/ml po rozważeniu korzyści karmienia piersią dla dziecka i korzyści leczenia dla kobiety.

Przedawkowanie może prowadzić do zmniejszenia laktacji. W czasie karmienia piersią nie wolno przekroczyć zalecanej wielkości dawki ksylometazoliny.

Płodność

Nie stwierdzono, aby ksylometazoliny chlorowodorek miał wpływ na płodność.

Xylometazolin Teva (Xylometazolin 123ratio) - prowadzenie pojazdów

Produkt leczniczy stosowany w zalecanych dawkach nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Xylometazolin Teva (Xylometazolin 123ratio) - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Xylometazolini hydrochloridum

  Substancja ta jest sympatykomimetykiem szybko i długotrwale pobudzającym receptory alfaadrenergiczne. Zwęża naczynia krwionośne, łagodzi odczyn zapalny, zmniejsza przekrwienia, wysięk i obrzęk błony śluzowej nosa i gardła. Stosowana w nieżycie (także alergicznym) nosa, zapaleniu zatok oraz ostrym zapaleniu ucha środkowego (udrażnia trąbkę słuchową).

  Dostępne opakowania
  Xylometazolin Teva (Xylometazolin 123ratio)

  Xylometazolin Teva (Xylometazolin 123ratio)

  aerozol do nosa, roztwór - 10 ml (butelka) - 1 mg/ml
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Powiązane artykuły
  Zapalenie spojówek - objawy, przyczyny, leczenie, łagodzenie objawów, profilaktyka

  Zapalenie spojówek u dzieci - objawy, przyczyny, leczenie

  Zapalenie spojówek u dzieci - objawy, przyczyny, leczenie

  Zapalenie spojówek u dzieci jest to dolegliwość, która pojawia się nagle i jest naprawdę dokuczliwa. Niestety jest to przypadłość, która niewyleczona na czas i w odpowiedni sposób może powracać. Dlatego bardzo ważne jest, aby szybko udać się z dzieckiem...

  Wybierz moc natury

  Katar leczony trwa siedem dni, nieleczony - tydzień. Obalamy mity

  Katar leczony trwa siedem dni, nieleczony - tydzień. Obalamy mity

  Katar związany z infekcją wirusową jest dolegliwością, która dotyka zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Zakażenie przenosi się drogą kropelkową, więc bardzo łatwo się zarazić, ale trudniej pozbyć. Kichanie, zatkany nos, a do tego podrażniona śluzówka...

  Zapalenie spojówek - objawy, przyczyny, leczenie, łagodzenie objawów, profilaktyka

  Co to jest zapalenie spojówek? (WIDEO)

  Co to jest zapalenie spojówek? (WIDEO)

  Przebieg zapalenia spojówek Zapalenie spojówek to reakcja zapalna ze strony spojówki, czyli przezroczystej błony, która pokrywa białko oka. Jak tłumaczy lekarz okulista Agnieszka Kudasiewicz-Kardaszewska, w zapaleniu spojówek naczynia krwionośne silnie...

  Świńska grypa - charakterystyka, historia, objawy, leczenie, profilaktyka, powikłania

  Maseczka ochronna (WIDEO)

  Maseczka ochronna (WIDEO)

  Maseczka ochronna uchroni nas np. przed wirusem grypy Ryzyko zarażenia się wirusem grypy dotyczy zarówno osób zdrowych, starszych, dzieci jak i osób z problemami zdrowotnymi. Bez odpowiedniej profilaktyki Ah1N1 może w konsekwencji doprowadzić do pandemicznej...

  Katar - przyczyny, rodzaje i leczenie. Domowe sposoby na katar

  Sposoby na zatkany nos u dziecka

  Sposoby na zatkany nos u dziecka

  Małe dzieci bardzo szybko łapią katar i niestety źle go znoszą. Zatkany nos u dziecka utrudnia oddychanie i nie pozwala spać w nocy. Zatkany nos dokucza najbardziej niemowlakom, ponieważ nie potrafią jeszcze oddychać ustami. Co można poradzić na zatkany...

  Odra - objawy, przebieg, leczenie, powikłania

  Objawy odry - charakterystyczne symptomy, leczenie, powikłania

  Objawy odry - charakterystyczne symptomy, leczenie, powikłania

  Czym jest odra? Jakie są objawy odry? Jest to choroba wieku dziecięcego, którą wywołuje wirus Measles. Przedział wiekowy, w którym mogą się pojawić objawy odry to czas niemowlęcy od 6 do 12 miesiąca, a także dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do...

  Okulistyka

  Zapalenie woreczka łzowego - przyczyny, objawy i leczenie

  Zapalenie woreczka łzowego - przyczyny, objawy i leczenie

  Zapalenie woreczka łzowego jest chorobą, która najczęściej ma związek z niedrożnością przewodu nosowo-łzowego. Niezależnie od tego, czy ma charakter ostry, czy przewlekły, towarzyszy jej ból i obrzęk powieki, a także łzawienie. Jakie są przyczyny patologii...