Xifaxan

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,2 g
Ilość
9 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ALFA WASSERMANN S.P.A.

Pytania do farmaceuty

Czy należy stosować Xifaxan?

Na podstawie przeprowadzonego badania wodorowego zdiagnozowano u mnie SIBO. Otrzymałem receptę na Xifaxan 2 tabletki 3x dziennie przez 14 dni. Za tydzień wybieram się na wycieczkę do Egiptu. Jak wiadomo jedną z metod unikania zemsty faraona jest spożywanie alkoholu. Mam teraz rozterkę... Czy powinienem zacząć brać Xifaxan jeszcze przed wyjazdem? Czy wstrzymać się do powrotu? Dodam że od tygodnia biorę Tribux forte 2x1tab. i Alforex 1x1tab. które zostały mi przepisane jeszcze przed testem...

Odpowiada

Przepisanie leku Xifaxan a przyjmowanie leków osłonowych

Witam serdecznie. Wczoraj byłem u gastrologa z jakimś zatruciem wirusowym lub bakteryjnym (tak określił) i dostałem taki lek jak Xifaxan. Mam go stosować 3 razy dziennie po 2 tabletki. Nie dopytałem jednak o to czy mam do niego stosować coś osłonowego (typu Lakcid) oraz czy mogę brać takie leki jak: Ventolin, Glosal, Isla oraz witaminki-suplementy: wapno, magnez i Vitotal. Proszę więc o...

Xifaxan na problemy jelitowe

Witam. Mam problemy jelitowe i konsultowałam je z lekarzem ogólnym, który przepisał mi Xifaxan, 24 sztuki. Mam zażywać po 1 tabletce 2 razy dziennie. Byłam też na konsultacji u gastrologa i przepisał ten sam lek, ale 28 sztuk w dawce 2 razy dziennie po 2 tabletki. W ulotce nie znalazłam informacji na ten temat i teraz nie wiem do czyich zaleceń mam się zastosować? Jaką dawkę leku powinnam przyjmować, żeby leczenie było skuteczne? Chciałabym też wiedzieć czy dawka przepisana przez lekarza ogólnego...

POKAŻ WIĘCEJ

Xifaxan - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Xifaxan - opis

            U dorosłych i dzieci powyżej 12 lat:

Leczenie chorób przewodu pokarmowego, które zostały wywołane lub do powstania których przyczyniły się bakterie wrażliwe na rifaksyminę, takich jak zakażenia jelitowe, biegunka podróżnych, encefalopatia wątrobowa

Xifaxan - skład

 Jedna tabletka powlekana zawiera:

 200 mg rifaksyminy (Rifaximinum)

 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1.

Xifaxan - dawkowanie

 Zakażenia jelitowe i biegunka podróżnych:

 Pacjenci powyżej 12 lat: od 200 mg (1 tabletka) co 8 godzin do 400 mg
(2 tabletki) co 8 - 12 godzin.

 Encefalopatia wątrobowa:

 Pacjenci powyżej 12 lat: 400 mg (2 tabletki) co 8 godzin.

 

  Okres leczenia nie powinien przekraczać 7 dni.

  Pacjenci z niewydolnością nerek: nie badano farmakokinetyki rifaksyminy w tej grupie pacjentów.

 Pacjenci z niewydolnością wątroby: nie ma potrzeby modyfikacji dawki w tej grupie pacjentów.

 Pacjenci w podeszłym wieku: nie badano farmakokinetyki rifaksyminy u pacjentów w wieku 65 lat i starszych. Liczba pacjentów w tym wieku włączonych do badania klinicznego nie pozwoliła na ustalenie czy ich reakcja na lek jest inna niż u pacjentów młodszych.

Dzieci: Skuteczność terapii i bezpieczeństwo stosowania rifaksyminy u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie zostały dotychczas ustalone. Dostępne obecnie dane zostały przedstawione w punkcie 5.1, ale nie można zalecić żadnego dawkowania.

Xifaxan - środki ostrożności

XIFAXAN nie powinien być stosowany u pacjentów z biegunką powikłaną gorączką lub z obecnością krwi w stolcu ? objawy takie są zwykle wyrazem znacznego zajęcia błony śluzowej jelita przez inwazyjne patogeny jelitowe i XIFAXAN, przy znikomym wchłanianiu w przewodzie pokarmowym (patrz punkty 5.1 i 5.2), nie był skuteczny w tych przypadkach.

W przypadku przedłużania się trwania objawów biegunki zakaźnej ponad 24 ? 48 godzin lub pogorszenia przebiegu choroby XIFAXAN należy odstawić
i wdrożyć inne leczenie.

W wyniku leczenia prawie wszystkimi antybiotykami może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie jelit o różnym stopniu nasilenia. U pacjentów z biegunką po leczeniu antybiotykami należy rozważyć możliwość jego wystąpienia.

 Przy długotrwałym leczeniu wysokimi dawkami lub w razie występowania uszkodzeń błony śluzowej jelita niewielka ilość leku (poniżej 1%) może być wchłonięta, co może doprowadzić do pojawienia się czerwonawego zabarwienia moczu. Jest to spowodowane przez substancję czynną, która, jak większość antybiotyków z tej samej rodziny (rifamycyny), posiada czerwono-pomarańczową barwę.

 Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Xifaxan - przedawkowanie

 Przy dawkach rifaksyminy do 2400 mg na dobę przez okres 5 dni nie wystąpiły przypadki przedawkowania.

 W przypadku przedawkowania zaleca się płukanie żołądka oraz leczenie objawowe i wspomagające.

Xifaxan - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na rifaksyminę lub inne rifamycyny, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Niedrożność jelit, nawet częściowa oraz ciężkie wrzodziejące uszkodzenia jelit.

Xifaxan - działania niepożądane

 Działania niepożądane prawdopodobnie związane z terapią rifaksyminą mają prawie zawsze słabe lub umiarkowane nasilenie i zwykle ustępują samoistnie bez konieczności zmiany dawkowania lub wstrzymania terapii.

 Częstość ich występowania jest niska zważywszy, że podczas badań klinicznych kontrolowanych placebo większość z nich występowała także z większą (wszystkie działania niepożądane ze strony układu pokarmowego, oprócz zaparć) lub podobną częstością również w grupach pacjentów przyjmujących placebo, wskazując tym samym, iż większość stwierdzonych działań niepożądanych może być związana z chorobą zasadniczą (podstawową) lub z chorobami towarzyszącymi. Następujące działania niepożądane, które wystąpiły u pacjentów leczonych rifaksyminą stwierdzono z większą lub podobną częstością u pacjentów przyjmujących odpowiednią dawkę placebo: wzdęcie z oddawaniem wiatrów, bóle brzucha lub wzdęcie, nudności, nagła potrzeba wypróżnienia się, bolesne parcie na stolec, wymioty, biegunka, gorączka, zawroty głowy, kołatanie serca, astenia, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, bóle pleców, skurcze mięśni i niedrożność nosa.

Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych określono w następujący sposób: bardzo często (31/10), często (31/100, < 1/10), niezbyt często (31/1000, < 1/100), rzadko (31/10000, < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często:   Wzdęcie, ból brzucha, zaparcie, nagła potrzeba wypróżnienia się, biegunka, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, nudności, bolesne parcie na stolec, wymioty

Niezbyt często:  Ból w górnej części jamy brzusznej, wodobrzusze, niestrawność, suchość w jamie ustnej, zaburzenie motoryki przewodu pokarmowego, obecność świeżej krwi w stolcu, stolce z domieszką śluzu

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Niezbyt często: Limfocytoza, monocytoza, neutropenia

Zaburzenia serca:

Niezbyt często: Kołatanie serca

Zaburzenia ucha i błędnika:

Niezbyt często: Zawroty głowy

Zaburzenia oka:

Niezbyt często: Podwójne widzenie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często:  Gorączka

Niezbyt często: Astenia, nieokreślone przykre uczucie bólu w klatce piersiowej, ból w klatce piersiowej, dreszcze, brak skuteczności leku, zmęczenie, choroba grypopodobna, obrzęk obwodowy, ból

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Niezbyt często: Kandydoza, drożdżakowe zakażenie pochwy

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach:

Niezbyt często: Oparzenie słoneczne

Badania diagnostyczne

Niezbyt często: zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, obecność krwinek/krwi w moczu

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Niezbyt często: Jadłowstręt (anoreksja)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Niezbyt często: Ból pleców, skurcz mięśni, osłabienie siły mięśniowej, ból mięśni

Zaburzenia układu nerwowego:

Często:  Ból głowy

Niezbyt często: Brak smaku, niedoczulica

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często: Zaburzenia snu, bezsenność

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt często: Glikozuria, częstomocz, wielomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Niezbyt często: Nadmiernie częste miesiączkowanie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt często: Suchość w gardle, duszność, niedrożność nosa, ból gardła i krtani

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: Zimne poty, wysypka, wysypka plamista

Zaburzenia naczyniowe:

Niezbyt często: Zaczerwienienie twarzy.

Oprócz działań niepożądanych stwierdzonych podczas badań klinicznych, następujące działania niepożądane zaobserwowano lub spontanicznie zgłaszano po wprowadzeniu leku do obrotu i sklasyfikowano je zgodnie z klasyfikacją układów i narządów (klasyfikacja MedDRA) następująco:

Bardzo rzadko:

Zaburzenia żołądka i jelit: ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty

Zaburzenia układu nerwowego: reakcja rzekomoanafilaktyczna, ból głowy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, zapalenie skóry, wykwit, świąd, wysypka, pokrzywka.

Xifaxan - ciąża i karmienie piersią

 Brak jest dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania rifaksyminy u kobiet w ciąży. Dlatego też preparatu nie powinno się podawać podczas ciąży (patrz punkt 5.3).

Nie wiadomo, czy rifaksymina przenika do mleka kobiecego, ale prawdopodobnie jej stężenie jest nieznaczne z powodu małego wchłaniania ustrojowego. W przypadku stosowania rifaksyminy u kobiet karmiących piersią należy podjąć decyzję o zaprzestaniu karmienia lub podawania rifaksyminy.

Xifaxan - prowadzenie pojazdów

 Nieznany.

Nie prowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych ani obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Rifaximinum

  Rifaksymina to antybiotyk bakteriobójczy, pochodna ryfampicyny. Stosowany jest do leczenia zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego u pacjentów dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia. Prawie nie wchłania się do krwiobiegu.

  Dostępne opakowania
  Xifaxan

  Xifaxan

  tabletki powlekane - 9 tabl. - 0,2 g
  ALFA WASSERMANN S.P.A.
  Xifaxan

  Xifaxan

  tabletki powlekane - 42 tabl. - 0,2 g
  ALFA WASSERMANN S.P.A.
  Xifaxan

  Xifaxan

  granulat do przygotowania zawiesiny doustnej - 60 ml (butelka) - 2 g/100ml
  ALFA WASSERMANN S.P.A.
  Xifaxan

  Xifaxan

  tabletki powlekane - 12 tabl. (blister) - 0,2 g
  ALFA WASSERMANN S.P.A.
  Xifaxan

  Xifaxan

  tabletki powlekane - 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) - 0,2 g
  ALFA WASSERMANN S.P.A.
  Xifaxan

  Xifaxan

  tabletki powlekane - 14 tabl. (1 blist.a 14 szt.) - 0,2 g
  ALFA WASSERMANN S.P.A.
  Xifaxan

  Xifaxan

  tabletki powlekane - 24 tabl. (2 blist.po 12 szt.) - 0,2 g
  ALFA WASSERMANN S.P.A.
  Powiązane artykuły
  Choroby zakaźne i pasożytnicze

  Tym możesz się zarazić w szpitalu

  Tym możesz się zarazić w szpitalu

  Patogeny w szpitalu Szpital tylko z pozoru jest miejscem bezpiecznym. Choć tego nie widać, w powietrzu, na klamkach, podłogach czy szpitalnych łóżkach znajdują się miliony patogenów. Nosicielami są także pacjenci, personel, odwiedzający. Czym zatem możemy...

  Choroby zakaźne i pasożytnicze

  Lamblie - przyczyny, objawy, rozpoznanie, leczenie

  Lamblie - przyczyny, objawy, rozpoznanie, leczenie

  Lamblie, inaczej giardiozy, to choroby pasożytnicze wywołane przez pierwotniaka o nazwie Giardia lamblia. W Polsce są dość powszechne. Choroba dotyczy od kilku do kilkunastu procent dorosłych, zwłaszcza osób często podróżujących, ze zmniejszonym wydzielaniem...

  Choroby zakaźne i pasożytnicze

  Pierwotniak Cryptosporidium muris

  Pierwotniak Cryptosporidium muris

  Zdjęcie pierwotniaka Cryptosporidium muris Choroba wywoływana przez pasożyty Cryptosporidium parvum (atakują przewód pokarmowy, aż do dróg oddechowych człowieka).

  Choroby zakaźne i pasożytnicze

  Anemia górników - objawy, diagnostyka i leczenie

  Anemia górników - objawy, diagnostyka i leczenie

  Anemia górników wywołana jest przez zarażenie nicieniem. Jest to tęgoryjec dwunastnicy (Ancylostoma duodenale) lub inny pasożyt - Necator americanus. Inna nazwa choroby to choroba tęgoryjcowa lub ankylostomoza. Tęgoryjec dwunastnicy wymaga specyficznych...

  Choroby zakaźne i pasożytnicze

  Kryptosporydioza - przyczyny, objawy, leczenie

  Kryptosporydioza - przyczyny, objawy, leczenie

  Kryptosporydioza to rodzaj choroby pasożytniczej, zajmującej jelita ssaków, wywołanej przez pierwotniaki należące do typu apikompleksów. Choroba szerzy się drogą fekalno-oralną, a głównym objawem u ludzi ze sprawnym układem odpornościowym jest samoograniczająca...

  Choroby zakaźne i pasożytnicze

  Shigella

  Shigella

  Zdjęcie pałeczki Shigella Objawem czerwonki jest często zapalenie jelit spowodowane zarażeniem pałeczką Shigella.

  Biegunka - przyczyny, leczenie, domowe sposoby na biegunkę

  Biegunka pochodzenia pasożytniczego - przyczyny, objawy, leczenie

  Biegunka pochodzenia pasożytniczego - przyczyny, objawy, leczenie

  Biegunki pochodzenia pasożytniczego to nic innego jak oddawanie luźnego stolca ponad trzy razy w ciągu doby, będące objawem obecności pasożyta w organizmie. Za tego rodzaju sensacje jelitowe mogą odpowiadać lamblie i inne pierwotniaki oraz pasożyty. Co...

  Biegunka - przyczyny, leczenie, domowe sposoby na biegunkę

  Pierwotniak wywołujący biegunkę

  Pierwotniak wywołujący biegunkę

  Tak wygląda pierwotniak powodujące biegunki Ogoniastek znajduje się w kale. Pasożyt zamieszkuje środkowy układ pokarmowy.

  Koronawirus

  Brodziuszka wiechowata. "Królowa goryczy" pomaga na COVID-19?

  Brodziuszka wiechowata. "Królowa goryczy" pomaga na COVID-19?

  Brodziuszka wiechowata to roślina, która jest również nazywana "królową goryczy". Napar z brodziuszki może wspomóc walkę z chorobami zakaźnymi, zapobiec biegunkom oraz wzmocnić organizm. Czy zioło również okaże się skuteczne w walce z koronawirusem? Brodziuszka...

  Temat Miesiąca - Pokonaj biegunkę

  Dlaczego nie możemy dopuść do powikłań biegunki?

  Dlaczego nie możemy dopuść do powikłań biegunki?

  Biegunka, czyli potocznie rozwolnienie, nie jest chorobą, tylko jednym z jej objawów. Najczęściej ma miejsce podczas zakażenia wirusowego albo bakteryjnego, przewodu pokarmowego. Nie należy jej lekceważyć, gdyż powikłania mogą być bardzo groźne -...