Xenical

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
kapsułki twarde
Dawka
0,12 g
Ilość
42 kaps. (blist.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ROCHE REGISTRATION LTD

Xenical - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Xenical - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Xenical - opis

Xenical stosuje się jednocześnie z umiarkowanie niskokaloryczną dietą w leczeniu pacjentów z otyłością, z indeksem masy ciała (BMI) równym lub większym niż 30 kg/m 2 pc. lub pacjentów z nadwagą - z indeksem masy ciała (BMI) równym lub większym niż 28 kg/m 2 pc. z występującymi równocześnie czynnikami ryzyka.

Leczenie orlistatem należy przerwać po 12 tygodniach, jeśli pacjenci nie byli w stanie zmniejszyć masy ciała o co najmniej 5% w stosunku do masy ciała na początku leczenia.

Xenical - skład

Każda kapsułka twarda zawiera 120 mg orlistatu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Xenical - dawkowanie

Dorośli

Zalecana dawka orlistatu to jedna kapsułka 120 mg, przyjęta bezpośrednio przed jedzeniem, w czasie lub w ciągu godziny po spożyciu każdego głównego posiłku i popita wodą. Jeśli pacjent nie spożywa posiłku lub gdy posiłek nie zawiera tłuszczu, dawkę należy pominąć.

Pacjent powinien pozostawać na zrównoważonej, umiarkowanie niskokalorycznej diecie, w której około 30% kalorii pochodzi z tłuszczów. Dieta powinna być bogata w owoce i warzywa. Dobowe spożycie tłuszczów, węglowodanów i białek powinno być rozłożone na 3 główne posiłki.

Dawka orlistatu większa niż 120 mg 3 razy w ciągu doby nie prowadzi do uzyskania dodatkowych korzyści. Wpływ orlistatu na zwiększenie zawartości tłuszczu w stolcu występuje już po 24-48 godzinach od zastosowania leku. Po odstawieniu leku zawartość tłuszczu w stolcu wraca do wartości sprzed okresu leczenia po 48-72 godzinach.

Szczególne grupy pacjentów

Skuteczność leczenia orlistatem nie była badana u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek, u dzieci oraz u pacjentów w podeszłym wieku.

Nie ma wskazań do stosowania leku Xenical u dzieci.

Xenical - środki ostrożności

W badaniach klinicznych podczas leczenia orlistatem zmniejszenie masy ciała było mniej nasilone u pacjentów z cukrzycą typu 2 w porównaniu do pacjentów bez cukrzycy. U pacjentów z cukrzycą, w czasie stosowania orlistatu może być konieczna ścisła kontrola leczenia przeciwcukrzycowego.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania cyklosporyny u pajentów leczonych orlistatem (patrz punkt 4.5).

Należy pouczyć pacjenta, aby przestrzegał otrzymanych zaleceń dotyczących diety (patrz punkt 4.2).

Możliwość wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego może się zwiększać (patrz punkt 4.8), jeśli orlistat jest stosowany razem z dietą o dużej zawartości tłuszczu (np. w przypadku diety o wartości kalorycznej 2000 kcal/dobę, w której ponad 30% energii zawiera ponad 67 g tłuszczu). Dobowa podaż tłuszczów powinna być rozdzielona na trzy główne posiłki. Jeśli orlistat jest przyjęty z posiłkiem zawierającym bardzo dużo tłuszczu, prawdopodobieństwo działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego może zwiększać się.

Zgłaszano pojedyncze przypadki krwawienia z odbytu podczas stosowania leku Xenical. W przypadku znacznego nasilenia i (lub) utrzymywania się objawów lekarz powinien przeprowadzić szczegółową diagnostykę.

Zaleca się stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji, aby zapobiec osłabieniu działania doustnych środków antykoncepcyjnych w przypadku wystąpienia ciężkiej biegunki (patrz punkt 4.5).

U pacjentów leczonych jednocześnie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi powinny być monitorowane parametry krzepnięcia (patrz punkt 4.5 i 4.8).

Zastosowanie orlistatu może wiązać się z nadmiernym wydalaniem szczawianów z moczem i z nefropatią szczawianową (patrz punkt 4.8), która może prowadzić do niewydolności nerek. Ryzyko tych objawów wzrasta u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek i (lub) ze zmniejszoną objętością krwi.

W rzadkich przypadkach może dojść do niewydolności tarczycy i (lub) zmniejszonej kontroli stanu hipotyreozy. Mechanizm tego zjawiska może polegać (choć nie jest to udowodnione) na zmniejszonej absorpcji soli jodu i (lub) lewotyroksyny (patrz punkt 4.5).

Orlistat może wpłynąć na niestabilność leczenia przeciwpadaczkowego u pacjentów z padaczką, przez obniżenie wchłaniania leków przeciwpadaczkowych, co w konsekwencji może prowadzić do wystąpienia napadów padaczkowych (patrz punkt 4.5).

Xenical - przedawkowanie

Podczas badań z zastosowaniem pojedynczej dawki 800 mg oraz dawek wielokrotnych do 400 mg, podawanych trzy razy na dobę przez 15 dni u osób z prawidłową masą ciała i u otyłych nie zaobserwowano istotnych objawów niepożądanych. Ponadto podawano dawkę 240 mg trzy razy na dobę przez 6 miesięcy osobom otyłym. W większości przypadków przedawkowania orlistatu, zgłoszonych w okresie porejestracyjnym, nie występowały zdarzenia niepożądane lub występowały zdarzenia niepożądane podobne do zgłaszanych podczas stosowania zalecanej dawki orlistatu.

Jeżeli nastąpi istotne przedawkowanie orlistatu zaleca się jest obserwację pacjenta przez 24 godziny. Opierając się na badaniach u ludzi i u zwierząt, należy zakładać szybką odwracalność wszystkich układowych następstw wywołanych właściwościami hamowania lipazy przez orlistat.

Xenical - przeciwwskazania

-   Nadwrażliwość na orlistat lub jakąkolwiek substancję pomocniczą.

-   Przewlekły zespół złego wchłaniania.

-   Cholestaza.

-   Karmienie piersią.

Xenical - działania niepożądane

Reakcje niepożądane związane z podawaniem orlistatu to w większości zaburzenia żołądkowojelitowe. Częstość działań niepożądanych ulegała zmniejszeniu po dłuższym okresie przyjmowania orlistatu.

Poniżej wymieniono działania niepożądane według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość występowania zdefiniowano następująco: bardzo często ( ≥ 1/10), często ( ≥ 1/100, < 1/10), niezbyt często ( ≥ 1/1 000, < 1/100), rzadko ( ≥ 1/10 000, < 1/1 000) i bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze przypadki.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Poniższa tabela objawów niepożądanych (pierwszy rok leczenia) jest oparta na zdarzeniach niepożądanych występujących z częstością > 2% i częstością ≥ 1% w porównaniu do placebo w jednorocznych i dwuletnich badaniach klinicznych:

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie/zdarzenie niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często:

Ból głowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo często:

Często:

Zakażenia górnych dróg oddechowych

Zakażenia dolnych dróg oddechowych

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:

Często:

Bóle brzucha, dyskomfort

Plamienie tłuszczowe z odbytu Gazy z wydzieliną

Parcie na stolec

Tłuszczowe, oleiste stolce

Wzdęcie z oddawaniem gazów

Płynne stolce

Plamienie tłuszczowe

Częstsze oddawanie stolca

Ból odbytu, dyskomfort

Luźne stolce

Nietrzymanie stolca

Uczucie rozpierania*

Choroby zębów

Choroby dziąseł

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Często:

Zakażenia dróg moczowych

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Bardzo często:

Hipoglikemia*

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo często:

Grypa

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często:

Zmęczenie

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Często:

Nieregularne miesiączkowanie

Zaburzenia psychiczne

Często:

Lęk

* charakterystyczne dla leczenia działania, które wystąpiły u otyłych chorych z cukrzycą typu 2 z częstością > 2% oraz z częstością ≥1% w porównaniu z placebo.

W czteroletnim badaniu klinicznym, ogólny model zdarzeń niepożądanych był podobny do tego zaraportowanego w badaniach rocznych i dwuletnich z podobną częstością działań niepożądanych żołądkowo-jelitowych, występujących w 1 roku i zmniejszających się z roku na rok w trakcie czteroletniego okresu badania.

Poniższa tabela działań niepożądanych jest oparta na spontanicznych, porejestracyjnych raportach i dlatego częstość ich występowania pozostaje nieustalona:

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane

Badania diagnostyczne

Zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych i fosfatazy zasadowej. Obniżenie aktywności protrombiny, podwyższenie INR i zaburzenie leczenia przeciwzakrzepowego, co objawia się zmiennością parametrów hemostazy u pacjentów leczonych jednocześnie przeciwzakrzepowo i orlistatem (patrz punkty 4.4 i 4.5)

Zaburzenia żołądka i jelit

Krwawienie z odbytu

Uchyłkowatość

Zapalenie trzustki

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Występowanie pęcherzy

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (np. świąd, wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli i anafilaksja)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Kamica żółciowa

Zapalenie wątroby o możliwym ciężkim przebiegu. Raportowano przypadki zakończone zgonem lub wymagające przeszczepienia wątroby.

Zaburzenia nerek i układu moczowego

Nefropatia szczawianowa, która może prowadzić do niewydolności nerek

Xenical - ciąża i karmienie piersią

Brak klinicznych danych dotyczących wpływu stosowania orlistatu na ciążę.

Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego działania w odniesieniu do ciąży, rozwoju embrionalno-płodowego, porodu i rozwoju postnatalnego (patrz punkt 5.3).

Należy zachować ostrożność w przypadku zapisywania leku ciężarnej kobiecie.

Ponieważ nie stwierdzono czy orlistat przenika do mleka matek karmiących, orlistat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Xenical - prowadzenie pojazdów

Xenical nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Xenical - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Orlistatum

  Orlistat jest inhibitorem lipaz stosowanym w leczeniu otyłości. Działa poprzez zmniejszanie wchłaniania tłuszczów z pożywienia do krwiobiegu. Jest przeznaczony do leczenia otyłości (BMI>30) i nadwagi (BMI 28-30). Nie wolno go stosować u pacjentów z BMI poniżej 30.

  Dostępne opakowania
  Xenical

  Xenical

  kapsułki twarde - 42 kaps. (blist.) - 0,12 g
  ROCHE REGISTRATION LTD
  Xenical

  Xenical

  kapsułki twarde - 21 kaps. (butel.) - 0,12 g
  ROCHE REGISTRATION LTD
  Xenical

  Xenical

  kapsułki twarde - 42 kaps. (butel.) - 0,12 g
  ROCHE REGISTRATION LTD
  Xenical

  Xenical

  kapsułki twarde - 84 kaps. (blist.) - 0,12 g
  ROCHE REGISTRATION LTD
  Xenical

  Xenical

  kapsułki twarde - 21 kaps. (blist.) - 0,12 g
  ROCHE REGISTRATION LTD
  Xenical

  Xenical

  kapsułki twarde - 84 kaps. (butelka) - 0,12 g
  ROCHE REGISTRATION LTD
  Powiązane artykuły
  Otyłość

  Witkowski: jestem gruby od leków (WIDEO)

  Witkowski: jestem gruby od leków (WIDEO)

  Michał Witkowski zmaga się z nadwagą. Za jego problemami z wagą nie stoi jednak niezdrowy styl życia i brak ruchu. Celebryta regularnie zażywa antydepresanty. Sprawiają one, że nie może pozbyć się nadwagi, jednak jak sam mówi, tylko dzięki nim czuje...

  Otyłość

  Grelina - hormon odpowiedzialny za otyłość (WIDEO)

  Grelina - hormon odpowiedzialny za otyłość (WIDEO)

  Otyłość nie jest już jedynie oznaką objadania się. Często jest to najzwyklejsza w świecie choroba. Za otyłość często jest odpowiedzialna grelina, czyli hormon, który jest wydzielany przez komórki żołądka. To właśnie dzięki niemu odczuwamy sytość oraz...

  Newsy

  Lekka nadwaga jest korzystna dla zdrowia? Nowe wyniki naukowców

  Lekka nadwaga jest korzystna dla zdrowia? Nowe wyniki naukowców

  Osoby z lekką nadwagą żyją dłużej. Bywa, że cieszą się też lepszym zdrowiem. Dowiedli tego właśnie naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, w jednych z największych badań dotyczących wpływu wagi na długość życia człowieka. Szokujące wyniki Dr Katherine Flegal...

  Otyłość

  Otyłość brzuszna - przyczyny, leczenie, dieta, ćwiczenia

  Otyłość brzuszna - przyczyny, leczenie, dieta, ćwiczenia

  Otyłość brzuszna znacznie częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet. Jest to nie tylko problem wizualny, ale przede wszystkim zdrowotny. Tłuszcz, który skupia się na brzuchu, jest znacznie bardziej niebezpieczny niż np. ten na udach. Przyczyny otyłości...

  Otyłość

  Amerykanie nie są już najgrubsi (WIDEO)

  Amerykanie nie są już najgrubsi (WIDEO)

  Otyłość to już choroba cywilizacyjna. Do niedawna za najgrubszy naród świata byli uważani Amerykanie, jednak ostatnie dane Organizacji Narodów Zjednoczonych jasno pokazują, że pierwsze miejsce zajmują już Meksykanie. Dane pochodzą z roku 2008. Według...

  Zabiegi

  Opasanie żołądka

  Opasanie żołądka

  Otyłość to wciąż rosnący problem. Można o niej mówić, gdy BMI (body mass index) wynosi ponad 30. Coraz bardziej popularne stają się operacyjne metody leczenia otyłości, a wśród nich opasanie żołądka. Metoda chirurgiczna ułatwia osiągnięcie prawidłowej...

  Otyłość

  Jak radzić sobie z otyłością?

  Otyłość nie zawsze kojarzy się z chorobą. Często wiązana jest z pewną niedogodnością i obciążeniem dla ludzkiego organizmu, wynikającymi z niewłaściwego żywienia. Lekarze jednak zdecydowanie klasyfikują otyłość jako chorobę. Zapada na nią coraz szersze...

  Otyłość

  Dyskryminacja ze względu na wagę (WIDEO)

  Dyskryminacja ze względu na wagę (WIDEO)

  Weightyzm jest formą dyskryminacji innych osób ze względu na wagę. Niestety otyłość jest nadal traktowana przez innych, jak oznaka słabości, dlatego też osoby otyłe spotykają się z nią na co dzień. Społeczeństwo ma ogromny problem z zaakceptowaniem...

  Leki i suplementy

  Opóźnienie listy refundacyjnej

  Nowa lista leków refundowanych miała wejść w życie 16 grudnia tego roku. Wątpliwości dotyczące znajdujących się na niej analogów insulinowych stosowanych w leczeniu cukrzycy doprowadziły jednak do odroczenia jej do 30 grudnia… Stosowanie analogów insuliny Stosowanie...