Verorab

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Dawka
2,5 j.m./0,5ml
Ilość
5 fiol.s.subs. (+s-amp.z rozp.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: SANOFI PASTEUR S.A.

Pytania do farmaceuty

Jak działają tabletki Doreta?

Kilka dni temu pogryzł mnie nieznany pies. Otrzymałam szczepionkę Verorab. Jestem po dwóch dawkach. Natomiast niedawno miałam również operację kolana i lekarz zapisał mi tabketki Doreta (paracetamol i tramadol) celem łagodzenia bólu. Czy te tabletki mają jakiś wpływ na szczepionkę? Martwię się, że hamują wytwarzanie przeciwciał, tym bardziej, że wyczytałam, że opioidy mogą...

Verorab - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Verorab - opis

Szczepionka VERORAB jest wskazana w zapobieganiu wściekliźnie u dzieci i dorosłych. Może być stosowana przed i po ekspozycji, jako szczepienie podstawowe lub jako dawka przypominająca.

Zapobieganie wściekliźnie przed ekspozycją (szczepienie przed ekspozycją)

Szczepienie przed ekspozycją powinno być proponowane osobom z grup wysokiego ryzyka zakażenia się wirusem wścieklizny.

Powinni być szczepieni wszyscy, którzy są stale narażeni na zakażenie np.: pracownicy laboratoriów z działu diagnostycznego, naukowo-badawczego i produkcyjnego wykonujący prace z wirusem wścieklizny. Kontrolne badanie serologiczne zaleca się przeprowadzać co 6 miesięcy (patrz punkt 4.4).

Szczepienie przed ekspozycją powinno być również rozważone u osób z grup częstego ryzyka zakażenia wirusem wścieklizny, takich jak:

– lekarze weterynarii i ich asystenci oraz opiekunowie zwierząt,

– osoby, które ze względu na zawód lub w wolnym czasie mają kontakt z takimi gatunkami jak psy, koty, skunksy, szopy pracze, nietoperze lub inne gatunki, które potencjalnie mogą być zakażone wścieklizną. Przykładami takich osób są leśnicy, myśliwi, pracownicy leśnictwa, speleolodzy, wypychacze zwierząt,

– dorośli i dzieci przebywające lub podróżujące do obszarów, gdzie występuje zagrożenie zakażenia się wścieklizną.

U ludzi narażonych okresowo na kontakt z wirusem można przeprowadzić co 2-3 lata kontrolne badanie serologiczne.

Na obszarach o niskim stopniu zagrożenia wścieklizną, lekarze weterynarii i ich asystenci (w tym studenci), opiekunowie zwierząt i leśnicy są uważani za grupę sporadycznego narażenia na ekspozycję i powinni otrzymać podstawowe szczepienie przeciw wściekliźnie.

Badania serologiczne na obecność przeciwciał przeciw wściekliźnie powinny być przeprowadzane w regularnych odstępach zgodnie ze stopniem narażenia osoby na ekspozycję.

Dawki przypominające powinny być podawane systematycznie zgodnie ze stopniem narażenia osoby na ekspozycję. Częstość podawania dawek przypominających jest podana w punkcie 4.2.

Zapobieganie wściekliźnie po ekspozycji (szczepienie po ekspozycji)

W przypadku istnienia najmniejszego ryzyka zakażenia wścieklizną należy niezwłocznie wykonać szczepienie. W niektórych krajach, szczepienie musi być wykonane w specjalistycznych ośrodkach leczenia wścieklizny.

Leczenie po ekspozycji obejmuje miejscowe, nieswoiste leczenie rany, uodpornienie bierne za pomocą immunoglobulin (RIGs) i szczepienie w zależności od rodzaju rany i stanu zwierzęcia (patrz tabele 1. i

2.).

Tabela 1. Postępowanie w zależności od stanu zwierzęcia

Okoliczności

Postępowanie dotyczące

Uwagi

 

zwierząt

pacjenta

 

Zwierzę jest niedostępne

Okoliczności podejrzane lub

niestwarzające podejrzeń

 

Przewóz do specjalistycznego ośrodka leczenia wścieklizny w celu

leczenia

Leczenie(b) jest zawsze pełne

Zwierzę nie żyje

Okoliczności podejrzane lub

niestwarzające podejrzeń

Przesłać mózg do badania do uprawionego laboratorium.

Przewóz do specjalistycznego ośrodka leczenia wścieklizny w celu leczenia.

Leczenie(b) jest przerwane, jeśli wynik badania jest ujemny lub w przeciwnym razie jest kontynuowane.

Zwierzę żyje

Okoliczności niestwarzające podejrzeń

Poddać obserwacji weterynaryjnej(a)

Decyzja o odroczeniu leczenia przeciw wściekliźnie

Leczenie(b) jest zastosowane w zależności od wyniku obserwacji weterynaryjnej zwierzęcia

Podejrzane okoliczności

Poddać obserwacji weterynaryjnej(a)

Przewóz do specjalistycznego ośrodka leczenia wścieklizny w celu leczenia.

Leczenie(b) jest przerwane, jeśli obserwacja weterynaryjna nie potwierdzi początkowych wątpliwości lub w przeciwnym razie jest kontynuowane.

(a) We Francji w ramach obserwacji weterynaryjnej wydaje się 3 świadectwa - w 0, 7 i 14 dniu obserwacji – świadczące o braku objawów wścieklizny.

Według zaleceń WHO, dla psów i kotów minimalny okres obserwacji weterynaryjnej wynosi 10 dni. (b) Leczenie jest zalecane w zależności od ciężkości rany: patrz Tabela poniżej.

Tabela 2. Wytyczne WHO odnośnie leczenia po ekspozycji w zależności od ciężkości rany

Kategoria ciężkości

Rodzaj kontaktu z dzikim(a) lub domowym zwierzęciem z podejrzewaną lub potwierdzoną wścieklizną lub ze zwierzęciem, którego nie można poddać obserwacji

Zalecane leczenie

I

Dotknięcie lub karmienie zwierząt. Oślinienie skóry o nienaruszonej ciągłości

Nie stosować leczenia jeśli jest dostępna wiarygodna dokumentacja medyczna

II

Pogryziona odsłonięta skóra.

Niewielkie zadrapania lub otarcia bez krwawienia.

Oślinienie skóry o naruszonej ciągłości

Natychmiast podać szczepionkę(b)

III

Pojedyncze albo mnogie ugryzienia lub zadrapania przechodzące przez całą grubość skóry, oślinienie błon śluzowych

Natychmiast podać immunoglobulinę oraz szczepionkę przeciw wściekliźnie(b)

(a) kontakt z gryzoniami, królikami lub zającami normalnie nie wymaga swoistego leczenia przeciw wściekliźnie.

(b) Przerwać leczenie, jeśli zwierzę jest w dobrym stanie po 10 dniach obserwacji (dotyczy kotów i psów) lub jeśli zwierzę zostało uśpione a wyniki badania na obecność wirusa wścieklizny za pomocą odpowiednich technik laboratoryjnych są ujemne.

Verorab - skład

Po rekonstytucji, 1 dawka (0,5 ml) zawiera:

Wirus wścieklizny*, szczep Wistar Rabies PM/WI38 1503-3M (inaktywowany) nie mniej niż 2,5 j.m.**

* namnażany w komórkach VERO

**ilość oznaczana za pomocą testu NIH (National Institutes of Health test) zgodnie z międzynarodowym standardem.

Substancje pomocnicze, patrz: pkt 6.1.

Verorab - dawkowanie

Dawkowanie:

Szczepionka VERORAB może być podana dorosłym i dzieciom według takiego samego schematu.

Schemat szczepienia powinien być dostosowany do okoliczności wskazania do szczepienia oraz stanu uodpornienia osoby przeciw wściekliźnie.

Szczepienie przed ekspozycją

Powinno się podać 3 dawki szczepionki VERORAB (0,5 ml) w 0, 7 i 28 lub 21 dniu.

Dawki przypominające po szczepieniu przed ekspozycją

Dawka uzupełniająca szczepionki VERORAB (0,5 ml) powinna być podana rok po szczepieniu pierwotnym i następnie kolejne dawki przypominające co 5 lat (patrz tabela 3).

Tabela 3. Zalecenia odnośnie szczepienia podstawowego oraz dawek przypominających

Szczepienie pierwotne

3 wstrzyknięcia

w 0, 7 i 28* dniu

Dawka uzupełniająca

1 rok później

 

Kolejne dawki przypominające

co 5 lat

 

* Wstrzyknięcie w 28 dniu można wykonać w 21 dniu.

Szczepionka VERORAB może być podana jako dawka uzupełniająca po szczepieniu pierwotnym wykonanym szczepionką przygotowaną w hodowlach komórek (szczepionka przeciw wściekliźnie produkowana w hodowlach komórek VERO lub ludzkich komórek diploidalnych (HDCV)).

Szczepienie po ekspozycji

Pierwsza pomoc, opatrzenie rany

Wszystkie ugryzienia i zadrapania powinny być natychmiast przemyte wodą z mydłem lub detergentem.

Może to umożliwić skuteczne usunięcie wirusa wścieklizny z miejsca zakażenia. Następnie można zastosować 70% roztwór alkoholu lub jodynę lub 0,1% roztwór czwartorzędowej zasady amonowej (pod warunkiem, że w ranie nie pozostały resztki mydła, ponieważ oba te produkty zobojętniają się). W zależności od ciężkości obrażeń, oprócz szczepionki może być konieczność jednoczesnego podania immunoglobulin przeciw wściekliźnie (RIGs). W takim przypadku należy posłużyć się instrukcją użycia zawartą w ulotce dla pacjenta dla immunoglobuliny RIG.

W razie potrzeby, leczenie może być uzupełnione o profilaktykę przeciwtężcową i (lub) antybiotykoterapię.

Osoby w pełni uodpornione

Dwie dawki przypominające szczepionki VEORAB (0,5 ml) powinny być podane w 0 i 3 dniu.

W tym przypadku podanie immunoglobulin przeciw wściekliźnie (RIGs) nie jest konieczne i nie powinno być wykonane, ponieważ po podaniu dawki przypominającej zawsze następuje odpowiedź immunologiczna związana z pamięcią immunologiczną.

Uprzednio szczepione osoby powinny być w stanie udokumentować:

– zastosowanie pełnego cyklu szczepienia przed lub po ekspozycji szczepionką produkowaną w hodowli komórkowej lub

– miano przeciwciał przeciw wirusowi wścieklizny ≥ 0,5 j.m./ml

W razie wątpliwości czy od poprzedniego szczepienia minęło więcej niż 5 lat lub w przypadku gdy było ono niekompletne, pacjenta nie powinno się uważać za dostatecznie uodpornionego i należy rozpocząć pełne leczenie po ekspozycji.

Tabela 4. Zalecenia odnośnie szczepienia przeciw wściekliźnie po ekspozycji w zależności od uprzednich szczepień

Szczepienie w ciągu ostatnich 5 lat (szczepionką przeciw wściekliźnie produkowaną w hodowli komórkowej)

2 wstrzyknięcia: w 0 i 3 dniu

Szczepienie wcześniej niż 5 lat temu lub szczepienie niekompletne

5 wstrzyknięć: w 0, 3, 7, 14 i 28 dniu, z immunoglobuliną RIG w razie potrzeby

Osoby nieuodpornione

Pięć dawek szczepionki VERORAB (0,5 ml) należy podać w 0, 3, 7, 14 i 28 dniu.

Immunoglobuliny przeciw wściekliźnie (RIGs) powinny być podane jednocześnie z pierwszą dawką w przypadku ciężkiego obrażenia (kategoria III, zgodnie z klasyfikacją WHO odnośnie zagrożenia wścieklizną). Jednocześnie ze szczepionką VERORAB można zastosować końskie lub ludzkie immunoglobuliny przeciw wściekliźnie.

Uznane międzynarodowe dawkowanie immunoglobuliny RIG jest następujące:

Ludzkie immunoglobuliny przeciw wściekliźnie: 20 j.m./kg masy ciała. Końskie immunoglobuliny przeciw wściekliźnie: 40 j.m./kg masy ciała.

Immunoglobuliny RIGs mogą częściowo zahamować wytwarzanie przeciwciał i dlatego nie należy podawać dawki większej niż zalecana.

Szczepionka i immunoglobulina RIG powinny być podane w inne miejsca ciała, po przeciwnej stronie.

Na obszarach zagrożonych występowaniem wścieklizny, może być uzasadnione podanie dwóch dawek szczepionki w dniu 0 w przypadku bardzo ciężkich obrażeń lub ich umiejscowienia blisko układu nerwowego lub w przypadku pacjenta z niedoborem odporności lub gdy nie zgłosił się na konsultację medyczną natychmiast po ekspozycji.

Sposób podawania

Szczepionka VERORAB jest podawana tylko domięśniowo, u dorosłych w mięsień naramienny, u niemowląt i małych dzieci w przednio-boczną część uda (patrz również punkty 4.4 i 6.6).

Verorab - środki ostrożności

Należy skrupulatnie przestrzegać zaleceń odnośnie schematu wstrzyknięć.

Szczególnie w przypadku szczepienia po ekspozycji, konieczne jest uwzględnienie stanu zwierzęcia, okoliczności związanych z kontaktem ze zwierzęciem oraz rodzaj rany (patrz punkt 4.2).

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, powinno być łatwo dostępne odpowiednie leczenie na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej bezpośrednio po szczepieniu, w szczególności w przypadku szczepienia po ekspozycji osób ze znaną nadwrażliwością na polimyksynę B, streptomycynę lub neomycynę.

Nie wstrzykiwać donaczyniowo. Przed wstrzyknięciem szczepionki upewnić się, że igła nie tkwi w naczyniu krwionośnym.

Szczepionki VERORAB nie wolno podawać podskórnie. Szczepionki VERORAB nie wolno wstrzykiwać w mięsień pośladkowy, ponieważ obserwowano niższy poziom przeciwciał neutralizujących po podaniu w tę część ciała.

Konieczne jest regularne wykonywanie badań serologicznych. Takie badania serologiczne są przeprowadzane przez potwierdzenie całkowitej neutralizacji wirusa testowego, za pomocą metody zahamowania fluorescencji (RFFIT). Takie badanie powinno być wykonywane co 6 miesięcy w przypadku osób z grup stałego ryzyka ekspozycji i co 2-3 lat po każdej dawce przypominającej u osób z grup ryzyka okresowo narażonych na ekspozycję.

W przypadku gdy poziom przeciwciał jest niższy od poziomu ochronnego tj.:

0,5 j.m./ml należy podać dawkę przypominającą.

Gdy szczepionka podawana jest osobom z niedoborem odporności spowodowanym chorobą lub trwającym leczeniem immunosupresyjnym (jak kortykosteroidy), badanie poziomu przeciwciał u tych osób powinno być wykonywane po 2-4 tygodniach po szczepieniu. W przypadku, gdy poziom przeciwciał będzie < 0,5 j.m./ml, uzasadnione jest podanie dodatkowej dawki.

Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤ 28. tygodnia ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego. Z uwagi na znaczne korzyści wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać.

Verorab - przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Verorab - przeciwwskazania

Szczepienie przed ekspozycją

Standardowe przeciwwskazania dotyczące wszystkich szczepień: w przypadku gorączki, ostrej choroby lub postępującej choroby przewlekłej, zaleca się przełożyć szczepienie.

Znana nadwrażliwość na którykolwiek ze składników szczepionki, polimyksynę B, streptomycynę lub neomycynę.

We wszystkich przypadkach należy ocenić stosunek ryzyka do korzyści.

Po ekspozycji

Z uwagi na śmiertelny przebieg potwierdzonego zakażenia wścieklizną, nie istnieją żadne przeciwwskazania do stosowania szczepienia po ekspozycji.

Verorab - działania niepożądane

Łagodne działania niepożądane w miejscu podania: ból, zaczerwienienie, obrzęk, świąd oraz stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia.

Ogólne działania niepożądane: umiarkowana gorączka, dreszcze, złe samopoczucie, zmęczenie, ból głowy, zawroty głowy, bóle stawów i mięśni, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, ból brzucha). Bardzo rzadko: przypadki reakcji anafilaktoidalnej, pokrzywki i wysypki.

Verorab - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie ma wystarczających danych dotyczących działania teratogennego u zwierząt.

Z danych otrzymanych z ograniczonej liczby zastosowań szczepionki w okresie ciąży nie wynika szkodliwe działanie na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu. Nie mniej jednak potrzebne są dodatkowe badania aby ocenić skutki stosowania szczepionki w czasie ciąży. Z powodu ciężkości choroby, schemat szczepienia nie powinien być zmieniany w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Szczepionka może być stosowana w okresie karmienia piersią.

Verorab - prowadzenie pojazdów

Po szczepieniu, często zgłaszano zawroty głowy co może przejściowo wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Vaccinum rabiei ex cellulis ad usum hum.

  Dostępne opakowania
  Verorab

  Verorab

  proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 5 fiol.s.subs. (+s-amp.z rozp.) - 2,5 j.m./0,5ml
  SANOFI PASTEUR S.A.
  Verorab

  Verorab

  proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 1 fiol. (+1 strz.z rozp.a 0,5ml) - 2,5 j.m./0,5ml
  SANOFI PASTEUR S.A.
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Leki zagrożone brakiem dostępności. Lista Ministerstwa Zdrowia

  Leki zagrożone brakiem dostępności. Lista Ministerstwa Zdrowia

  Ministerstwo Zdrowia opublikowało wykaz produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności. Na liście znajdują się leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne. Leki słabo dostępne Na listę produktów zagrożonych...

  Newsy - leki i suplementy

  Naukowcy opracowują szczepionki na epidemie przyszłości

  Naukowcy wyznaczyli trzy stosunkowo mało znane choroby, które ich zdaniem mogą spowodować kolejną globalną epidemię. Rządy, organizacje pozarządowe i naukowcy pracują nad nowymi szczepionkami Koalicja rządów różnych państw i organizacji charytatywnych...

  Koronawirus

  Jak chronić się przed koronawirusem. Co robić, a czego unikać?

  Jak chronić się przed koronawirusem. Co robić, a czego unikać?

  Nad tym, jak chronić się przed koronawirusem, dziś zastanawia się niemal każdy. Z pomocą - wskazówkami i wytycznymi - przychodzą eksperci i specjaliści. To wszystko, co mamy, ponieważ nie istnieje jeszcze ani szczepionka, ani niezawodny, dedykowany chorobie...

  Zdrowie

  Internetowe Konto Pacjenta - logowanie, zalety i korzyści

  Internetowe Konto Pacjenta - logowanie, zalety i korzyści

  Internetowe Konto Pacjenta to aplikacja, która umożliwia dostęp do wielu informacji medycznych pacjenta, które niegdyś były rozproszone w różnych miejscach. Konto posiada każdy, a by sprawdzić e-receptę czy e-skierowanie, wystarczy się na nie zalogować....