Ventolin

zobacz opinie o produkcie »
Cena
15,58 zł
Forma
płyn do inhalacji z nebulizatora
Dawka
5 mg/ml
Ilość
20 ml
Typ
Na receptę RpPielęgniarkaPołożna
Refundacja
Tak
Producent: GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD

Ventolin - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Astma atopowa i wynik IgE

witam,od 6 lat leczę astme atopową sterydami Alvesco Fostex,do tego Asmenol,Atrovent i Ventolin .Testy mialam tylko na wziewne/drzewa ,trawy ,bylica roztocza i pies po .Ostatnio zdecydowanie czesciej musialam siegac po Ventolin wiec zrobilam IgE i wynik wyszedl 59,1 czyli norma.Jak to tłumaczyc? Czy to dalej astma czy jakaś nowa choroba...

Czy lek Ventolin powoduje tycie?

Czy lek ventolin powoduje tycie?..popuchlam dziwni i okropnie sie po nim trzese w srodku.Rano stracilam przytomnosc bedac na zakupach.Uzylam dozownika bo brakoiwalo mi tlenu.Zazywam letrox 200 na niedoczynnosc tarczycy.Pytam bo wczesniej nic sie nie dzialo a dzisiaj jest masakra

POKAŻ WIĘCEJ

Ventolin - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Ventolin - opis

Ostry, ciężki napad astmy oskrzelowej (stan astmatyczny).

Stany skurczowe oskrzeli nie poddające się zwykle stosowanym metodom leczenia.

Ventolin - skład

1 ml płynu do inhalacji z nebulizatora zawiera 2 mg Salbutamolum (salbutamolu) w postaci salbutamolu siarczanu.

Ventolin - dawkowanie

Dawka leku zależy od nasilenia i rodzaju choroby.

Zazwyczaj wystarczające jest jednorazowe podanie dawki 2,5 mg salbutamolu. W niektórych przypadkach może być potrzebne zwiększenie dawki do 5 mg salbutamolu. Dawkę można powtórzyć do 4 razy na dobę. U osób dorosłych większe dawki - do 40 mg mogą być stosowane jedynie w warunkach szpitalnych w leczeniu stanu astmatycznego i innych postaci ostrych stanów skurczowych oskrzeli.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku u niemowląt i dzieci poniżej 18 miesiąca życia nie zostały jak dotąd w pełni potwierdzone.

Ze względu na możliwość wystąpienia przemijającej hipoksemii należy rozważyć zastosowanie tlenoterapii.

Sposób stosowania:

Produkt leczniczy Ventolin, płyn do inhalacji z nebulizatora jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego.

Produkt leczniczy Ventolin, płyn do inhalacji z nebulizatora przeznaczony jest do inhalacji za pomocą nebulizatorów elektrycznych.

Po przecięciu blistra foliowego nożyczkami, należy wyjąć połączone ampułki i oddzielić jedną z nich. Przez przekręcenie wzdłuż osi otworzyć ampułkę z lekiem. Płyn jest gotowy do inhalacji, nie musi być rozcieńczany.

Inhalacja trwa do 10 minut. Jeśli przewidziany jest dłuższy czas nebulizacji, to płyn można dodatkowo rozcieńczyć 0,9% roztworem chlorku sodu.
Niezużyty płyn należy wylać z nebulizatora.

W zależności od budowy nebulizatora - aerozol może wydobywać się z urządzenia na zewnątrz. Z tego powodu nie należy wykonywać inhalacji z nebulizatora w pomieszczeniach zamkniętych, bez możliwości ich przewietrzenia. Dotyczy to szczególnie sal chorych w szpitalu, gdzie niejednokrotnie kilku pacjentów używa nebulizatorów jednocześnie.

Ventolin - środki ostrożności

Produkt leczniczy Ventolin, płyn do inhalacji z nebulizatora jest przeznaczony wyłącznie do stosowania
wziewnego, nie należy podawać go dożylnie ani doustnie.

Leków rozszerzających oskrzela nie należy stosować jako jedynych lub podstawowych preparatów w
leczeniu pacjentów z ciężkim lub niestabilnym przebiegiem astmy. Tacy pacjenci wymagają starannej
opieki medycznej, wraz z oceną czynności układu oddechowego ze względu na ryzyko wystąpienia
ciężkiego napadu astmy, a nawet śmierci. W takim przypadku należy rozważyć zastosowanie
maksymalnych zalecanych dawek kortykosteroidów podawanych wziewnie i (lub) dołączyć
kortykosteroidy podawane doustnie.

Pacjenci leczeni w domu produktem leczniczym Ventolin, płyn do inhalacji z nebulizatora powinni być
poinformowani, że jeżeli odpowiedź na dotychczas stosowaną dawkę zmniejszyła się, albo wcześniej
obserwowany czas działania leku skraca się, to powinni niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.
Zwiększenie dawki lub częstości stosowania, ze względu na większe ryzyko wystąpienia objawów
niepożądanych, dopuszczalne jest jedynie pod nadzorem lekarza.

Pacjenci leczeni produktem leczniczym Ventolin, płyn do inhalacji z nebulizatora mogą otrzymywać
również inne krótko działające wziewne leki rozszerzające oskrzela w celu złagodzenia objawów.

Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela, w szczególności krótko działających p2-agonistów
stosowanych wziewnie w celu złagodzenia objawów wskazuje na pogorszenie kontroli astmy. Jeżeli
krótko działające leki rozszerzające oskrzela są mniej skuteczne lub jeżeli konieczne jest stosowanie
więcej inhalacji niż zazwyczaj, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. W takiej sytuacji należy
ocenić stan pacjenta i rozważyć zwiększenie dawki stosowanych leków przeciwzapalnych (np.
zwiększenie dawki kortykosteroidów wziewnych lub okresowe podawanie kortykosteroidów
doustnych).

Ciężkie zaostrzenia astmy należy leczyć zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami.

Produkt leczniczy Ventolin, płyn do inhalacji z nebulizatora należy ostrożnie stosować u pacjentów,
którzy uprzednio otrzymywali duże dawki innych leków sympatykomimetycznych.

Stosowanie p2-agonistów, zwłaszcza pozajelitowo lub w inhalacji z nebulizatora może powodować
potencjalnie ciężką hipokaliemię. Szczególna ostrożność zalecana jest w przypadkach ostrej, ciężkiej
astmy, ponieważ niedotlenienie tkanek i narządów oraz jednoczesne leczenie pochodnymi ksantyny,
steroidami i lekami moczopędnymi mogą nasilać hipokaliemię. W takich sytuacjach należy kontrolować
stężenie potasu w surowicy krwi.

Salbutamol, tak jak inni agoniści receptora (3-adrenergicznego, może powodować przemijające
zaburzenia metaboliczne, takie jak zwiększenie stężenia glukozy we krwi. Pacjenci z cukrzycą mogą
mieć trudności z wyrównaniem zwiększenia stężenia glukozy we krwi, u niektórych odnotowano
rozwój kwasicy ketonowej. Równoczesne stosowanie kortykosteroidów może nasilać to działanie.

Opisywano przypadki wystąpienia ostrej jaskry z zamkniętym kątem u pacjentów, którzy w inhalacji z
nebulizatora otrzymywali salbutamol i bromek ipratropium. Takie leczenie skojarzone należy stosować
ostrożnie, a pacjent powinien być poinformowany o konieczności ochrony oczu przed kontaktem z
lekiem.

U pacjentów z tyreotoksykozą salbutamol należy stosować z ostrożnością.

Po zastosowaniu leków sympatykomimetycznych, w tym salbutamolu jest obserwowane działanie na
układ krążenia. Istnieją doniesienia z okresu po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu oraz
dane literaturowe o rzadkich przypadkach występowania niedokrwienia mięśnia sercowego związanego
ze stosowaniem salbutamolu. Pacjenci ze współistniejącą ciężką chorobą serca w wywiadzie (np.
choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, ciężka niewydolność serca), którzy otrzymują
salbutamol, powinni być ostrzeżeni, żeby zgłaszali się do lekarza w przypadku wystąpienia bólu w
klatce piersiowej lub innych objawów sugerujących zaostrzenie choroby serca. Szczególną uwagę
należy zwrócić na objawy, takie jak duszność i ból w klatce piersiowej, które mogą wynikać z zaburzeń
dotyczących serca lub układu oddechowego.

Odnotowano bardzo rzadkie przypadki występowania kwasicy mleczanowej, związanej ze stosowaniem
krótko działających B-agonistów w dużych dawkach terapeutycznych dożylnie lub w nebulizacji,
szczególnie u pacjentów z ciężkim zaostrzeniem astmy (patrz punkt 4.8.). Zwiększenie stężenia
mleczanów może prowadzić do wystąpienia duszności i hiperwentylacji wyrównawczej, które mogą być
błędnie zinterpretowane jako objaw nieskutecznego leczenia astmy i mogą prowadzić do niewłaściwego
zwiększenia dawki krótko działających B-agonistów. Zaleca się kontrolowanie, czy u pacjentów nie
występuje zwiększone stężenie mleczanów w surowicy i czy w konsekwencji tego nie rozwijają się
objawy kwasicy metabolicznej.

Ventolin - przedawkowanie

Objawy

Najczęstszym objawem przedawkowania salbutamolu są przemijające zaburzenia związane z
farmakologicznym działaniem fi-agonistów (patrz punkty 4.4. i 4.8.).

Hipokalemia może wystąpić w następstwie przedawkowania salbutamolu, dlatego należy
kontrolować stężenie potasu.

Leczenie

U pacjentów z objawami dotyczącymi serca (np. tachykardia, zaburzenia rytmu serca) należy
rozważyć przerwanie leczenia salbutamolem i włączenie leczenia objawowego, takiego jak
zastosowanie kardioselektywnych B-adrenolityków. Leki blokujące receptory B-adrenergiczne
należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów ze skurczem oskrzeli w wywiadzie.

Ventolin - przeciwwskazania

Produkt leczniczy Ventolin, płyn do inhalacji z nebulizatora jest przeciwwskazany u osób z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników produktu.

Chociaż salbutamol podawany dożylnie lub sporadycznie w tabletkach jest stosowany w zapobieganiu porodowi przedwczesnemu, niepowikłanemu przez łożysko przodujące, krwawienie wczesnoporodowe lub zatrucie ciążowe, salbutamolu w postaci inhalacji nie należy stosować w zapobieganiu porodowi przedwczesnemu.

Produkt leczniczy Ventolin, płyn do inhalacji z nebulizatora jest przeciwwskazany w przypadku poronienia zagrażającego.

Ventolin - działania niepożądane

Działania niepożądane są wymienione poniżej w zależności od układów narządowych i częstości występowania. Częstości występowania są określone jako: bardzo często (> =1/10), często (> = 1/100 i < 1/10), niezbyt często (> = 1/1000 i < 1/100), rzadko (> =1/10 000 i < 1/1000) i bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze doniesienia. Działania niepożądane występujące bardzo często, często i niezbyt często pochodziły z badania klinicznego. Działania niepożądane występujące rzadko i bardzo rzadko pochodziły z doniesień spontanicznych.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia krwi i zapaść.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko: zmniejszenie stężenia potasu we krwi.

Stosowanie leków pobudzających receptory beta2-adrenergiczne może powodować znaczne zmniejszenie stężenia potasu we krwi.

Bardzo rzadko: kwasica mleczanowa.

Odnotowano bardzo rzadkie przypadki występowania kwasicy mleczanowej, związanej ze stosowaniem krótko działających beta-agonistów w dużych dawkach terapeutycznych dożylnie lub w nebulizacji, szczególnie u pacjentów z ciężkim zaostrzeniem astmy.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: drżenie mięśni szkieletowych, bóle głowy.

Bardzo rzadko: nadmierna pobudliwość.

Zaburzenia serca

Często: tachykardia.Niezbyt często: kołatanie serca.

Bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca (w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i skurcze dodatkowe).

Częstość nieznana: niedokrwienie mięśnia sercowego

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko: rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko: paradoksalny skurcz oskrzeli.

Podobnie jak w przypadku innych leków wziewnych, może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli objawiający się świstami bezpośrednio po przyjęciu leku. W takiej sytuacji niezwłocznie należy przerwać podawanie produktu leczniczego Ventolin, płyn do inhalacji z nebulizatora i podać inny szybko działający lek rozszerzający oskrzela. Należy ocenić stan pacjenta i, jeśli to konieczne, zastosować inne leczenie.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: kurcze mięśni.

Ventolin - ciąża i karmienie piersią

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadkach, gdy oczekiwana korzyść dla matki przewyższa możliwe ryzyko dla płodu. Tak jak w przypadku większości leków, niewiele jest dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania salbutamolu u kobiet we wczesnym okresie ciąży, ale w badaniach przeprowadzonych na zwierzętach z zastosowaniem bardzo dużych dawek wykazano pewne działanie uszkadzające płód.

Ponieważ salbutamol prawdopodobnie wydziela się z mlekiem matki, stosowanie salbutamolu u kobiet karmiących piersią wymaga szczególnej rozwagi. Nie wiadomo, czy salbutamol wykazuje szkodliwe działanie na noworodka, więc jego stosowanie u kobiet karmiących piersią powinno być ograniczone do przypadków, gdy spodziewana korzyść dla matki jest większa niż możliwe ryzyko dla dziecka.

Ventolin - prowadzenie pojazdów

Nie odnotowano.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Salbutamolum

  Salbutamol to lek rozszerzający drogi oddechowe. Używany w leczeniu astmy oskrzelowej. Stosowany doraźnie w czasie napadu astmy lub zapobiegawczo przed wysiłkiem lub przed kontaktem z alergenem wywołującym skurcz oskrzeli.

  Dostępne opakowania
  Ventolin

  Ventolin

  płyn do inhalacji z nebulizatora - 20 ml - 5 mg/ml
  GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD
  Ventolin

  Ventolin

  płyn do inhalacji z nebulizatora - 20 amp.a 2,5ml - 1 mg/ml
  GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD
  15,58 zł
  Ventolin

  Ventolin

  aerozol wziewny, zawiesina - 1 poj.a 200daw. - 0,1 mg/daw.
  GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD
  14,03 zł
  Ventolin

  Ventolin

  płyn do inhalacji z nebulizatora - 20 amp.a 2,5ml - 2 mg/ml
  GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD
  19,78 zł
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Flixotide - właściwości, działanie, skutki uboczne, cena

  Flixotide jest lekiem dostępnym na receptę. Występuje w postaci aerozolu wziewnego oraz zawiesiny do inhalacji. Stosuje się go w leczeniu chorób układu oddechowego, w szczególności choroby płuc i w alergologii. Flixotide ma działanie przeciwzapalne, a...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych od 1 lipca

  Nowa lista leków refundowanych od 1 lipca

  Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało wprowadzenie zmian do wykazu leków refundowanych. Wejdą one w życie 1 lipca tego roku. Co nowego? Wykaz leków refundowanych wzbogacił się o 79 nowych produktów aptecznych. Wśród nich jest lek, który zawiera...

  Leki i suplementy

  Problem z realizacją leków recepturowych

  Coraz częściej zdarza się, że pacjent po otrzymaniu recepty na lek „robiony", chodzi od apteki do apteki nie mogąc jej zrealizować. Są bowiem apteki, które wcale nie produkują leków... Produkcja leków recepturowych W niektórych aptekach tygodniowo...

  Alergia - przyczyny, objawy, leczenie

  Alergia na leki

  Alergia na leki

  Alergia na leki jest bardzo ważnym problemem. W dzisiejszych czasach na rynku dostępne są tysiące leków, które można kupić już nie tylko w aptece, ale również w sklepie, kiosku czy na stacji benzynowej. Przy tak łatwym dostępie do leków, wraz ze wzrostem...

  Newsy

  Jeden z silnych leków psychotropowych wycofany

  Hydroksyzyna stanowi lek o działaniu uspokajającym i przeciwalergicznym. Wykazuje właściwości przeciwlękowe, skutecznie sprawdza się w leczeniu nerwic, lęków, nadmiernego pobudzenia, dezorientacji i zaburzeń emocjonalnych. Ponadto, dzięki zdolnościom...

  Leki i suplementy

  Zapobieganie skutkom ubocznym leków przeciwzapalnych

  Naukowcy z Salk Institute for Biological Studies wykryli brakujące ogniwo pomiędzy zegarem biologicznym człowieka a metabolizmem cukru. To odkrycie może pomóc w uniknięciu skutków ubocznych leków wykorzystywanych w leczeniu astmy, alergii oraz zapalenia...

  Alergia - przyczyny, objawy, leczenie

  Deslodyna - skład, działanie, dawkowanie, skutki uboczne

  Deslodyna - skład, działanie, dawkowanie, skutki uboczne

  Deslodyna jest lekiem przeciwhistaminowym o działaniu antyalergicznym. Wydaje się ją z przepisu lekarza, na receptę. Lek łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i pokrzywką. Jak go stosować? Czy istnieją jakieś przeciwwskazania...