Valdoxan

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,025 g
Ilość
7 tabl. (blist.Al/PVC)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: LES LABORATOIRES SERVIER

Valdoxan - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Obezwładniające działanie leku i bezsenność

Od listopada 2013 bralam Mozarin 15 rano, Mirtor 30 wieczorem oraz pernazyne 75 wieczorem. Leki i bezsenność ustapily. W lipcu lekarz zalecil zejście stopniowe z pernazyny - udalo sie oraz z dnia na dzień odrzucenie Mozarinu i przejscie na sam Mirtor + 1/2 Afobsmu. Od 9 dni nie śpię, lek jest obezwladniajacy. Co robić? Lekarz zalecil Valdoxan i jest na urlopie. Nie śpię, nie jem, wariuje ze strach.

Nieprzespane noce, problemy z zasypianiem

Od 8 lat mam problem ze snem. mam 28 lat. coraz czestsze, nieprzespane noce, problemy z zasypianiem, wizyty w poradni snu na Nabielaka w Warszawie, antydepresanty na noc. rok temu psychiatra polecił mi leki na dzien ,potem na noc Trittico, ktore przestało działać.zawsze sie budzilam nad ranem – 3,5 i juz nie spalam i powoli przeszlam na Coaxil – rano, wieczorem. budze sie 3,4 i juz sie przerzucam i zazwyczaj nie udaje mi sie...

Valdoxan - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Valdoxan - opis

Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych. Produkt Valdoxan jest wskazany do stosowania u dorosłych.

Valdoxan - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg agomelatyny.

Substancja pomocnicza: 61,84 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1.

Valdoxan - dawkowanie

Dawkowanie

Zalecana dawka to 25 mg raz na dobę, zażywana doustnie wieczorem przed snem.

Po dwóch tygodniach leczenia, jeżeli nie ma poprawy, dawka może być zwiększona do 50 mg raz na dobę, tj. do dwóch tabletek po 25 mg przyjmowanych przed snem.

U wszystkich pacjentów na początku leczenia, a następnie okresowo po około trzech tygodniach, sześciu tygodniach (koniec ostrej fazy), po dwunastu tygodniach i po dwudziestu czterech tygodniach leczenia (koniec fazy podtrzymującej) oraz później, kiedy jest to klinicznie wskazane (patrz także punkt 4.4), należy przeprowadzić badania czynności wątroby.

Zwiększając dawkowanie, należy znowu przeprowadzić badania czynności wątroby z tą samą częstością, jak podczas rozpoczynania leczenia.

Aby zapewnić ustąpienie objawów, pacjenci z depresją powinni być leczeni przez wystarczający okres przynajmniej 6 miesięcy.

Tabletki produktu Valdoxan mogą być przyjmowane z pokarmem lub bez pokarmu.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Valdoxan u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Brak dostępnych danych (patrz punkt 4.4).

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku ( ≥ 65 lat) nie wykazano wyraźnej skuteczności. Dostępne są tylko ograniczone kliniczne dane dotyczące stosowania produktu Valdoxan u pacjentów w podeszłym wieku ≥ 65 lat, z dużymi epizodami depresyjnymi. Z tego względu należy zachować ostrożność, przepisując produkt Valdoxan tym pacjentom (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek nie obserwowano istotnej zmiany parametrów farmakokinetycznych agomelatyny. Jednak dostępne są tylko ograniczone kliniczne dane dotyczące stosowania produktu Valdoxan u chorujących na depresję pacjentów z ciężkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek i z dużymi epizodami depresyjnymi. Z tego względu należy zachować ostrożność przepisując produkt Valdoxan tym pacjentom.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby

Produkt Valdoxan jest przeciwwskazany u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkty

4.3, 4.4 i 5.2).

Przerwanie leczenia

Nie jest wymagane zmniejszenie dawki w celu przerwania leczenia.

Sposób podawania

Tabletki produktu Valdoxan mogą być przyjmowane z pokarmem lub bez pokarmu.

Valdoxan - środki ostrożności

Monitorowanie czynności wątroby

U pacjentów leczonych produktem Valdoxan, po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano przypadki uszkodzenia wątroby, w tym niewydolność wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych powyżej 10- krotnej wartości górnej granicy prawidłowego zakresu, zapalenie wątroby i żółtaczkę (patrz punkt 4.8). Większość tych przypadków wystąpiła w pierwszych miesiącach leczenia. Uszkodzenie wątroby następowało głównie na poziomie hepatocytów. Gdy u tych pacjentów przerwano stosowanie produktu Valdoxan, aktywności aminotransferaz w surowicy zwykle powracały do poziomów prawidłowych. Badania czynności wątroby należy przeprowadzić u wszystkich pacjentów: na początku leczenia, a następnie okresowo po około trzech tygodniach, sześciu tygodniach (koniec ostrej fazy), po około dwunastu tygodniach i po dwudziestu czterech tygodniach leczenia (koniec fazy podtrzymującej) oraz później, kiedy jest to klinicznie wskazane. Zwiększając dawkowanie, należy znowu przeprowadzić badania czynności wątroby z tą samą częstością, jak podczas rozpoczynania leczenia. U każdego pacjenta, u którego wystąpi zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, należy w ciągu 48 godzin powtórzyć badania czynności wątroby. Jeśli aktywność aminotransferaz w surowicy jest 3 razy powyżej górnej granicy prawidłowego zakresu, należy przerwać leczenie i regularnie wykonywać badania czynności wątroby, dopóki aktywność aminotranferaz w surowicy nie powróci do normy.

Jeśli wystąpią objawy przedmiotowe lub podmiotowe możliwego uszkodzenia wątroby (takie jak ciemno zabarwiony mocz, jasny kał, zażółcenie skóry lub oczu, ból w prawej górnej części brzucha, utrzymujące się nowo powstałe i niewyjaśnione zmęczenie), należy natychmiast przerwać leczenie produktem Valdoxan.

Należy zachować ostrożność, podając produkt Valdoxan pacjentom, u których przed leczeniem aktywność aminotransferaz była zwiększona (> wartości górnej granicy prawidłowych zakresów i ≤3krotnej wartości górnej granicy prawidłowego zakresu).

Należy zachować ostrożność, przepisując produkt Valdoxan pacjentom z czynnikami ryzyka uszkodzenia wątroby, np. otyłym, z nadwagą, z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby, cukrzycą, spożywającym znaczne ilości alkoholu lub jednocześnie leczonym produktami leczniczymi, których stosowanie niesie ryzyko uszkodzenia wątroby.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się produktu Valdoxan w leczeniu depresji u pacjentów w wieku poniżej 18 lat, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności produktu Valdoxan w tej grupie wiekowej. W badaniach klinicznych dzieci i młodzieży leczonych innymi lekami przeciwdepresyjnymi częściej obserwowano zachowania związane z samobójstwem (próby samobójcze i myśli samobójcze) oraz wrogość (głównie agresja, sprzeciw i gniew) niż u pacjentów otrzymujących placebo (patrz punkt 4.2).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem

Produkt Valdoxan nie powinien być stosowany w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, ponieważ nie ustalono u nich bezpieczeństwa i skuteczności tego produktu.

Choroba afektywna dwubiegunowa/mania/hipomania

Produkt Valdoxan powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową, manią lub hipomanią w wywiadzie, a leczenie należy przerwać, jeżeli u pacjenta wystąpią objawy manii (patrz punkt 4.8).

Samobójstwo/myśli samobójcze

Depresja jest związana ze zwiększonym ryzykiem myśli samobójczych, samookaleczeń i samobójstwa

(zdarzenia związane z samobójstwem). Ryzyko utrzymuje się do czasu uzyskania znaczącej remisji. Poprawa może nie wystąpić w ciągu pierwszych tygodni leczenia a nawet dłużej, dlatego pacjentów należy ściśle obserwować, aż do uzyskania znaczącej poprawy. Z doświadczeń klinicznych wynika, że ryzyko samobójstwa może zwiększyć się we wczesnych etapach powrotu do zdrowia.

Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub przejawiający przed rozpoczęciem leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze, należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i powinni być uważnie obserwowani podczas leczenia. Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych, dotyczących leków przeciwdepresyjnych stosowanych u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi wykazała u pacjentów w wieku poniżej 25 lat zwiększone (w porównaniu z placebo) ryzyko zachowań samobójczych.

W trakcie leczenia, zwłaszcza na początku terapii i po zmianach dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie z grupy wysokiego ryzyka. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy powiadomić o konieczności obserwowania jakiegokolwiek klinicznego pogorszenia stanu, zachowań lub myśli samobójczych i niezwykłych zmian w zachowaniu oraz natychmiastowego zwrócenia się o poradę lekarską, jeśli te objawy wystąpią.

Jednoczesne leczenie inhibitorami CYP1A2 (patrz punkty 4.3 i 4.5)

Jednoczesne leczenie silnymi inhibitorami CYP1A2 jest przeciwwskazane. Należy zachować ostrożność, stosując produkt Valdoxan z umiarkowanymi inhibitorami CYP1A2 (np. propranololem, grepafloksacyną, enoksacyną), ponieważ może to powodować zwiększoną ekspozycję na agomelatynę.

Nietolerancja laktozy

Valdoxan zawiera laktozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy nie powinni stosować tego leku.

Valdoxan - przedawkowanie

Doświadczenie związane z przedawkowaniem agomelatyny jest ograniczone. Po przedawkowaniu agomelatyny zgłaszano objawy: ból nadbrzusza, senność, zmęczenie, pobudzenie, lęk, napięcie, zawroty głowy, sinicę lub złe samopoczucie.

Jedna osoba, która przyjęła 2450 mg agomelatyny, wyzdrowiała samoistnie, nie wystąpiły u niej nieprawidłowości sercowo-naczyniowe ani biologiczne. Nie jest znane swoiste antidotum na agomelatynę. Postępowanie w przedawkowaniu powinno polegać na leczeniu objawów klinicznych i rutynowej kontroli. Zaleca się kontrolne badania lekarskie w specjalistycznym ośrodku.

Valdoxan - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Zaburzenie czynności wątroby (tj. marskość lub czynna choroba wątroby)(patrz punkty 4.2 i 4.4). Jednoczesne stosowanie z silnymi inhibitorami CYP1A2 (np. fluwoksamina, cyprofloksacyna) (patrz punkt 4.5).

Valdoxan - działania niepożądane

W badaniach klinicznych ponad 7 200 pacjentów z depresją otrzymywało produkt Valdoxan.

Działania niepożądane zazwyczaj były łagodne lub umiarkowane i występowały w pierwszych dwóch tygodniach leczenia.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były nudności i zawroty głowy. Zazwyczaj były to przemijające działania niepożądane i na ogół nie prowadziły do przerwania leczenia. Pacjenci z depresją wykazują pewne objawy, które są związane z chorobą jako taką. Z tego względu czasami trudno jest określić, które objawy są spowodowane przez chorobę, a które są rezultatem leczenia produktem Valdoxan.

Działania niepożądane wymieniono poniżej zgodnie z następującą konwencją: bardzo częste (≥1/10); częste (≥1/100 do < 1/10); niezbyt częste (≥1/1 000 do < 1/100); rzadkie ( ≥ 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadkie (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych). Częstości występowania nie były korygowane względem placebo.

Zaburzenia układu nerwowego

Częste: ból głowy, zawroty głowy, senność, bezsenność, migrena. Niezbyt częste: parestezje.

Zaburzenia psychiczne Częste: lęk.

Niezbyt częste: pobudzenie oraz powiązane objawy* (takie jak drażliwość i niepokój), agresja*, koszmary nocne*, niezwykłe sny*. Rzadkie:

- mania/hipomania*. Objawy te mogą być także spowodowane przez chorobę podstawową (patrz punkt 4.4). - omamy*.

Częstość nieznana: myśli lub zachowania samobójcze (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia oka

Niezbyt częste: niewyraźne widzenie.

Zaburzenia żołądka i jelit

Częste: nudności, biegunka, zaparcie, bóle brzucha, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częste: wzmożone pocenie się.

Niezbyt częste: egzema, świąd.

Rzadkie: wysypka rumieniowata.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Częste: ból pleców.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Częste: zmęczenie.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częste: zwiększone aktywności AlAT i (lub) AspAT [w badaniach klinicznych, zwiększenie > 3krotnej wartości górnej granicy prawidłowego zakresu dla AlAT i (lub) AspAT obserwowano u 1,4% pacjentów po agomelatynie w dawce 25 mg na dobę oraz u 2,5% pacjentów po agomelatynie w dawce 50 mg na dobę wobec 0,6% po placebo].

Rzadkie: zapalenie wątroby, zwiększona aktywność gamma-glutamylotransferazy* (GGT) (> 3-krotnej wartości górnej granicy prawidłowego zakresu), zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej* (> 3krotnej wartości górnej granicy prawidłowego zakresu), niewydolność wątroby*, żółtaczka*.

Badania diagnostyczne

Rzadkie: zwiększenie masy ciała*, zmniejszenie masy ciała*.

* Częstość działań niepożądanych określona w badaniach klinicznych na podstawie spontanicznych raportów.

Valdoxan - ciąża i karmienie piersią

Płodność

Badania dotyczące rozmnażania u szczurów i królików nie wykazały wpływu agomelatyny na płodność (patrz punkt 5.3).

Ciąża

Badania dotyczące rozmnażania u szczurów i królików nie wykazały wpływu agomelatyny na rozwój zarodka i płodu ani na rozwój przed- i pourodzeniowy (patrz punkt 5.3).

Brak danych lub istnieje ograniczona ich ilość (dotyczących mniej niż 300 ciąż) odnośnie stosowania agomelatyny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośredni ani pośredni szkodliwy wpływ na ciążę, rozwój zarodka i płodu, poród czy na rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Należy jednak zachować ostrożność, przepisując lek kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy agomelatyna jest wydzielana do kobiecego mleka. Agomelatyna lub jej metabolity

są wydzielane do mleka karmiących szczurów. Nie ustalono, jaki jest potencjalny wpływ agomelatyny na niemowlę karmione piersią. Jeżeli uważa się, że leczenie produktem Valdoxan jest konieczne, należy zaprzestać karmienia piersią.

Valdoxan - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę zawroty głowy i senność, jako częste działania niepożądane, należy ostrzec pacjentów przed ograniczeniem ich zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Valdoxan - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Agomelatine

  Dostępne opakowania
  Valdoxan

  Valdoxan

  tabletki powlekane - 7 tabl. (blist.Al/PVC) - 0,025 g
  LES LABORATOIRES SERVIER
  Valdoxan

  Valdoxan

  tabletki powlekane - 14 tabl. (blist.Al/PVC) - 0,025 g
  LES LABORATOIRES SERVIER
  Valdoxan

  Valdoxan

  tabletki powlekane - 28 tabl. (blist.Al/PVC) - 0,025 g
  LES LABORATOIRES SERVIER
  Valdoxan

  Valdoxan

  tabletki powlekane - 42 tabl. (blist.Al/PVC) - 0,025 g
  LES LABORATOIRES SERVIER
  Valdoxan

  Valdoxan

  tabletki powlekane - 56 tabl. (blist.Al/PVC) - 0,025 g
  LES LABORATOIRES SERVIER
  Valdoxan

  Valdoxan

  tabletki powlekane - 84 tabl. (blist.Al/PVC) - 0,025 g
  LES LABORATOIRES SERVIER
  Valdoxan

  Valdoxan

  tabletki powlekane - 98 tabl. (blist.Al/PVC) - 0,025 g
  LES LABORATOIRES SERVIER
  Valdoxan

  Valdoxan

  tabletki powlekane - 100 tabl. (blist.Al/PVC) - 0,025 g
  LES LABORATOIRES SERVIER
  Powiązane artykuły
  Newsy

  Znęcanie sprawia, że mężczyźni opuszczają rynek pracy

  Znęcanie sprawia, że mężczyźni opuszczają rynek pracy

  Mobbing w miejscu pracy podwaja absencję chorobową kobiet, prowadzi do szerszego stosowania leków przeciwdepresyjnych i wpływa negatywnie na zdrowie kobiet przez długi czas. Z drugiej strony, mężczyźni dwukrotnie częściej opuszczają rynek pracy na pewien...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Wpływ antydepresantów na mózg

  Wpływ antydepresantów na mózg

  „New Scientist" donosi, iż działając na receptory glukokortykoidowe neuronów, leki antydepresyjne prowadzą do zwiększenia liczby komórek nerwowych mózgu. Badanie właściwości antydepresantów Dotychczasowy stan badań wskazywał na związek między niektórymi...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Mozarin - wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, skutki uboczne

  Mozarin - wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, skutki uboczne

  Mozarin to lek przepisywany na receptę o właściwościach przeciwdepresyjnych. Depresja jest chorobą cywilizacyjną, którą bardzo ciężko zdiagnozować. Przybiera objawy podobne do chandry lub przygnębienia. Dlatego bardzo ważne by depresję rozpoznać w początkowym...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Leki przeciwdepresyjne (WIDEO)

  Leki przeciwdepresyjne (WIDEO)

  Leki przeciwdepresyjne wspomagają leczenie depresji Leczenie depresji polega na stosowaniu różnych metod terapeutycznych, których celem jest m.in. udzielenie wsparcia osobie chorej. Dodatkowo, pomaga leczenie snem oraz sejsmoterapia. Niewątpliwie, najskuteczniejszą...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Odstawienie leków przeciwdepresyjnych

  Odstawienie leków przeciwdepresyjnych

  Leki przeciwdepresyjne z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny (SSRI) są obecnie jedną z najczęściej stosowanych grup leków psychotropowych. SSRI znajdują zastosowanie nie tylko w leczeniu depresji, ale i zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsywnych,...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Przewidywanie skuteczności leczenia depresji

  Przewidywanie skuteczności leczenia depresji

  Leczenie depresji bywa dla lekarzy dużym wyzwaniem. Pacjenci nie zawsze reagują bowiem na podawane im leki. Naukowcy z Loyola University Medical Center są jednak na dobrej drodze do opracowania pierwszej wiarygodnej metody przewidywania, czy dany antydepresant...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Środek na zaburzenia rytmu dobowego w leczeniu depresji

  Środek na zaburzenia rytmu dobowego w leczeniu depresji

  Badania wskazują, iż stosowana przy zaburzeniach rytmu dobowego pochodna melatoniny może okazać się skuteczna w leczeniu depresji... Działanie antydepresantów Farmaceutyki stosowane w leczeniu depresji określane są mianem antydepresantów. Ich działanie...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Leki przeciwdepresyjne a seks

  Leki przeciwdepresyjne a seks

  Stosowanie leków przeciwdepresyjnych może wiązać się z zaburzeniami funkcji seksualnych. Mogą one dotyczyć nawet 80% leczonych lekami z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), niezależnie od tego, który z nich był stosowany....

  Nerwica - rodzaje, przyczyny, objawy, leczenie

  Trazodon - wskazania, stosowanie, skutki uboczne

  Trazodon - wskazania, stosowanie, skutki uboczne

  Trazodon jest organicznym związkiem chemicznym z grupy triazolopirydyn. To także lek przeciwdepresyjny z grupy antagonistów receptorów serotoninowych i inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Nadrzędnym wskazaniem do stosowania trazodonu są zaburzenia...