Ultracod

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
0,5g+0,03g
Ilość
10 tabl. (blister)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ZENTIVA K.S.

Ultracod - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Przyjmowanie leków na przeziębienie i kaszel na początku ciąży

Witam, Jeszcze przed terminem miesiączki (nie wiedząc, że jestem w ciązy) byłam przeziębiona; wzięłam parę razy paracetamol i strepsils, a także ze 2-3 tabletki acodin'u i 2 tabletki ultracod (paracetamol kodeina) na suchy kaszel. Od momentu kiedy dowiedziałam sie, że jestem w ciąży niczego nie przyjmuję. Czy takie leki, lub ich ilość są bardzo niebezpieczne na rozwijający się zarodek?

Ultracod - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Ultracod - opis

Bóle o średnim i dużym nasileniu.

Ultracod - skład

Każda tabletka zawiera 500 mg paracetamolu i 30 mg kodeiny półwodnego fosforanu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Ultracod - dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat powinni stosować 1-2 tabletki produktu Ultracod w pojedynczej dawce, do czterech razy na dobę (zazwyczaj w odstępach 4-8 godzinnych). Należy zachować co najmniej czterogodzinny odstęp pomiędzy poszczególnymi dawkami. Maksymalna dawka dobowa wynosi 4 000 mg paracetamolu i 240 mg kodeiny fosforanu.

Produkt nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku: tak jak dorośli, choć może być konieczne zmniejszenie dawki (patrz punkt 4.4).

W przypadku zaburzeń czynności wątroby lub nerek należy zmniejszyć dawkę lub wydłużyć odstępy czasowe pomiędzy poszczególnymi dawkami.

W przypadku zaburzenia czynności nerek należy jednorazowo stosować maksymalnie 1 tabletkę i zachować odstęp co najmniej 6-8 godzinny pomiędzy poszczególnymi dawkami.

Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania, popijając odpowiednią ilością płynu.

Zażycie produktu po posiłku może powodować opóźnienie początku działania.

Długotrwałe leczenie produktem Ultracod nie jest zalecane (patrz punkt 5.3).

Ultracod - środki ostrożności

To połączenie leków nie powinno być stosowane w przypadku:

- ostrych chorób wątroby;

- ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min);

- uzależnienia od alkoholu lub narkotyków i innych substancji psychotropowych;

- uzależnienia od opioidów;

- zaburzeń świadomości;

- urazów czaszkowo-mózgowych i chorób przebiegających z podwyższeniem ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Należy zmniejszyć dawkę lub wydłużyć odstępy pomiędzy poszczególnymi dawkami u pacjentów cierpiących na:

- Zaburzenia czynności wątroby (np. w przewlekłych chorobach wątroby, przy długotrwałym nadużywaniu alkoholu). U pacjentów z zespołem Gilberta w pewnych okolicznościach może dochodzić do spowolnienia metabolizmu paracetamolu. W takich przypadkach należy zmniejszyć dawkę produktu Ultracod.

- Zaburzenia czynności nerek oraz u pacjentów dializowanych.

Należy zachować ostrożność stosując produkt u pacjentów, których stan może ulec pogorszeniu przez opioidy, szczególnie pacjentów w podeszłym wieku, którzy mogą być wrażliwi na ośrodkowe i żołądkowo-jelitowe efekty działania produktu, pacjentów jednocześnie stosujących leki o działaniu depresyjnym na OUN (ośrodkowy układ nerwowy), pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego oraz pacjentów z chorobą zapalną jelit lub niedrożnością jelit.

W dużych dawkach (powyżej 6 g na dobę) paracetamol jest toksyczny dla wątroby. Może jednak dojść do uszkodzenia wątroby po zastosowaniu mniejszych dawek, jeśli jednocześnie w organizmie obecny jest alkohol, substancje indukujące enzymy mikrosomalne wątroby lub inne substancje toksyczne dla wątroby (patrz punkt 4.5). Długotrwałe spożywanie alkoholu istotnie zwiększa niebezpieczeństwo hepatotoksyczności paracetamolu; największe ryzyko obserwowano u pacjentów z przewlekłym alkoholizmem poddanych krótkotrwałej abstynencji (12 godzin). Spożywanie alkoholu w trakcie leczenia produktem Ultracod jest zakazane.

Jeżeli konieczne jest długotrwałe leczenie, wskazane jest monitorowanie enzymów wątrobowych.

Należy przestrzec pacjentów przed jednoczesnym przyjmowaniem innych produktów zawierających paracetamol i kodeinę.

W badaniach prowadzonych na zwierzętach duże dawki paracetamolu powodowały zanik jąder i zahamowanie spermatogenezy. Dlatego też u mężczyzn leczonych z powodu niepłodności należy ponownie rozważyć konieczność leczenia produktem Ultracod.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku hipowolemii, zaburzeń rytmu serca, myasthenia gravis, ostrego brzucha, kamieni żółciowych oraz przewlekłych zaparć.

Podczas długotrwałego stosowania dużych dawek produktu Ultracod bez zalecenia lekarza obserwowano występowanie bólów głowy, których jednak nie należy leczyć za pomocą zwiększania dawek leku. W takich przypadkach nie należy stosować leków przeciwbólowych bez zalecenia lekarza.

Osoby szybko metabolizujące i zatrucie morfiną

U około 5,5% populacji rasy kaukaskiej większa ilość aktywnych metabolitów kodeiny – morfiny, może również powstać po stosowaniu dawki terapeutycznej, ze względu na dużą aktywność enzymu CYP2D6 (ultraszybki metabolizm) (patrz również punkt 5.2). Odnotowano jeden przypadek zatrucia morfiną u takiego pacjenta stosującego kodeinę w terapeutycznej dawce. Należy mieć to na uwadze również w przypadku pacjentów, u których występują zaburzenia czynności nerek (patrz punkt 5.2). Objawy przedawkowania morfiny i zalecane w takich przypadkach leczenie opisano w punkcie 4.9. Opisano także jeden przypadek śmiertelnego zatrucia morfiną niemowlęcia karmionego piersią przez matkę, która stosowała kodeinę w dawkach terapeutycznych, a należała do osób, u których procesy metaboliczne kodeiny zachodzą bardzo szybko (patrz również punkt 4.6).

W przypadku nagłego odstawienia leków przeciwbólowych stosowanych długotrwale w dużych dawkach i niezgodnie z zaleceniami lekarza, mogą wystąpić bóle głowy, zmęczenie, bóle mięśniowe, nerwowość i objawy wegetatywne. Objawy te ustępują zwykle w ciągu kliku dni po odstawieniu leku. Do tego czasu nie należy stosować leków przeciwbólowych, zaś produkt Ultracod nie powinien być ponownie stosowany bez konsultacji z lekarzem.

Ultracod - przedawkowanie

Objawy oraz leczenie przedawkowania paracetamolu i kodeiny odpowiadają połączeniu objawów i możliwości terapeutycznych występujących po zatruciu poszczególnymi substancjami oddzielnie.

a) Objawy zatrucia

Paracetamol:

Objawy zatrucia po przedawkowaniu paracetamolu pojawiają się po 24 - 48 godzinach. W wyniku martwicy komórek wątrobowych mogą rozwinąć się zaburzenia czynności wątroby aż do śpiączki wątrobowej, będącej stanem zagrożenia życia. Niezależnie od tych zaburzeń, opisywano także niewydolność nerek spowodowaną martwicą kanalików nerkowych.

W stadium 1 zatrucia paracetamolem (dzień 1) obserwowano nudności, wymioty, wzmożoną potliwość, senność i ogólne złe samopoczucie; w stadium 2 (dzień 2) samopoczucie ulega poprawie, aczkolwiek opisywano bóle brzucha o niewielkim nasileniu, powiększenie wątroby, zwiększenie aktywności aminotransferaz i bilirubiny, wydłużenie czasu tromboplastyny (zmniejszone wartości testu Quick’a), zmniejszenie wydalania moczu; w stadium 3 (od dnia 3) opisywano wysokie wartości aminotransferaz, żółtaczkę, zaburzenia krzepnięcia, hipoglikemię oraz przejście w śpiączkę wątrobową.

Kodeina:

Typowym objawem przedawkowania kodeiny jest zahamowanie ośrodka oddechowego. Objawy są niemal identyczne jak po zatruciu morfiną i obejmują nadmierną senność aż do śpiączki; towarzyszy jej zwężenie źrenic, często wymioty, bóle głowy, zatrzymanie moczu i stolca. Opisywano także sinicę, niedotlenienie, oziębienie skóry, utratę napięcia mięśniowego i zniesienie odruchów, czasem bradykardię i obniżenie ciśnienia tętniczego, sporadycznie – przede wszystkim u dzieci – obserwowano drgawki mózgowe.

b) Leczenie zatrucia

Jeżeli przeważa zatrucie paracetamolem:

- w ciągu pierwszych 6 godzin zalecane jest postępowanie ogólne, takie jak podawanie węgla aktywowanego, płukanie żołądka;

- celowe jest monitorowanie osoczowego stężenia paracetamolu i prób wątrobowych;

- w celu obniżenia osoczowego stężenia paracetamolu można zastosować dializę;

- w celu związania cytotoksycznych metabolitów, w miarę możliwości w ciągu 8 godzin od zatrucia, celowe jest dożylne podawanie donorów grup SH, np. merkaptaminy lub N-acetylocysteiny.

Inne możliwości leczenia zatrucia paracetamolem zależą od stadium oraz nasilenia objawów klinicznych i polegają na ogólnej intensywnej opiece medycznej.

Zatrucie kodeiną:

Po zatruciu kodeiną w dawce przewyższającej 2 mg/kg mc. konieczne jest monitorowanie czynności oddechowej, z gotowością do natychmiastowej resuscytacji, aż do ustąpienia objawów, a w przypadku braku objawów przez co najmniej 5 godzin od momentu przyjęcia kodeiny.

W przypadku wystąpienia depresji oddechowej działanie kodeiny można zahamować poprzez podanie antagonisty opioidów, tj. naloksonu (dawkowanie u dorosłych: 0,4 – 2 mg iv.; w razie potrzeby dawkę można powtarzać co 2-3 min). Działanie kodeiny utrzymuje się dłużej niż działanie naloksonu. Jeżeli mimo podania 10 mg naloksonu nie uzyskuje się wymaganego efektu, należy koniecznie rozważyć trafność rozpoznania zatrucia opioidami.

Jeżeli niemożliwe jest zastosowanie naloksonu, wskazane jest działanie objawowe; przede wszystkim ułożenie osoby zatrutej w pozycji bocznej, sztuczna wentylacja i leczenie przeciwwstrząsowe.

Ultracod - przeciwwskazania

Produkt jest przeciwwskazany w przypadku:

- nadwrażliwości na paracetamol i (lub) kodeinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

- ostrej niewydolności wątroby;

- ciężkiego zaburzenia czynności wątroby;

- chorób, w których należy unikać depresji ośrodka oddechowego;

- ciężkiej astmy;

- urazów głowy;

- podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego;

- operacji dróg żółciowych;

- niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej;

- porażennej niedrożności jelita;

- jednoczesnego stosowania inhibitorów MAO lub w ciągu 14 dni.

U pacjentów w stanie śpiączki nie należy stosować opioidowych leków przeciwbólowych.

Ultracod - działania niepożądane

Stosowanie produktów zawierających paracetamol z kodeiną może wywoływać następujące działania niepożądane, podział zgodnie z klasyfikacją MedDRA, z następującymi wskaźnikami częstości występowania: bardzo często (≥1/10); często (³1/100 do < 1/10); niezbyt często (³1/1000 do < 1/100); rzadko (³1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (nie można ocenić na podstawie dostępnych danych).

klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

częstość

działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

bardzo rzadko

trombocytopenia alergiczna, leukopenia, agranulocytoza, pancytopenia (pojedyncze przypadki)

Zaburzenia układu immunologicznego

bardzo rzadko

reakcje nadwrażliwości takie jak obrzęk naczynioruchowy, duszność, zlewne poty, złe samopoczucie, obniżenie ciśnienia tętniczego aż do wstrząsu (pojedyncze przypadki)

Zaburzenia układu nerwowego

często

zmęczenie, zawroty głowy, bóle głowy o niewielkim nasileniu

niezbyt często

zaburzenia snu

bardzo rzadko

zahamowanie ośrodka oddechowego (w większych dawkach lub u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym lub po urazie głowy),

euforia/dysforia (w dużych dawkach),

upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej (w dużych dawkach)

Zaburzenia oka

rzadko

zaburzenia widzenia/zwężenie źrenic (w dużych dawkach)

Zaburzenia ucha i błędnika

rzadko

szumy uszne

Zaburzenia naczyniowe

często

obniżenie ciśnienia tętniczego, omdlenia (przy zastosowaniu dużych dawek)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

rzadko

duszność

bardzo rzadko

skurcz oskrzeli (astma analgetyczna)

obrzęk płuc (przy dużych dawkach, szczególnie u osób o upośledzonej czynności płuc)

Zaburzenia żołądka i jelit

często

nudności, wymioty (szczególnie na początku leczenia), zaparcia

rzadko

suchość w ustach

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

niezbyt często

świąd, zaczerwienienie skóry, pokrzywka

rzadko

wyprysk alergiczny

Przy długotrwałym stosowaniu dużych dawek produkt może wykazywać działanie uzależniające.

Uwaga:

Należy zalecić pacjentowi, by przy pierwszych objawach nadwrażliwości odstawił produkt i natychmiast skonsultował się z lekarzem.

Żadne dostępne dane nie wskazują, by stosowanie produktu złożonego mogłoby wywierać działanie odmienne ilościowo lub jakościowo od działania każdej z zawartych w nim substancji stosowanej w monoterapii, jeżeli produkt stosowany jest zgodnie z zaleceniami.

Ultracod - ciąża i karmienie piersią

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania paracetamolu w połączeniu z kodeiną u kobiet w ciąży. Nie są dostępne żadne dane eksperymentalne pochodzące z badań na zwierzętach.

Paracetamol i kodeina przenikają przez barierę łożyskową.

Badania przeprowadzone na kobietach i ich dzieciach nie wykazały jakiegokolwiek związku pomiędzy stosowaniem paracetamolu w ciągu pierwszych 3 do 4 miesięcy ciąży a występowaniem zaburzeń rozwojowych.

W badaniach na ludziach potwierdzono jednak istnienie związku pomiędzy obecnością zaburzeń rozwoju układu oddechowego u dzieci a stosowaniem kodeiny w pierwszym trymestrze ciąży.

Przy dłuższym stosowaniu kodeiny w ostatnim trymestrze ciąży możliwe jest wystąpienie objawów abstynencyjnych u noworodka. Jeżeli kodeina podawana jest w trakcie porodu, u noworodka może wystąpić zahamowanie ośrodka oddechowego.

Produkt zawierający paracetamol i kodeinę może być stosowany w czasie ciąży jedynie jeśli potencjalne korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu.

Nie są dostępne żadne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania paracetamolu w połączeniu z kodeiną w czasie karmienia piersią. Sam paracetamol może być stosowany przez karmiące matki w zwykle zalecanych dawkach. Niemowlęta otrzymują wraz z mlekiem jedynie bardzo małe dawki leku. Do tej pory zaobserwowano tylko jeden przypadek wystąpienia działań niepożądanych u niemowlęcia karmionego piersią – w postaci wysypki.

Kodeina przenika do mleka w małych dawkach. Noworodki i niemowlęta niedojrzałe mogą być bardziej wrażliwe na jej działanie – obserwowano bezdech i zahamowanie ośrodka oddechowego po zastosowaniu u matki większych dawek kodeiny.

Jednakże aktywne metabolity, np. morfina, tworzone są z kodeiny w zależności od zmienności indywidualnej (patrz również punkt 4.4. i 5.2). Opisano także jeden przypadek śmiertelnego zatrucia morfiną niemowlęcia karmionego piersią przez matkę, która stosowała kodeinę w dawkach terapeutycznych, a należała do osób, u których procesy metaboliczne kodeiny zachodzą bardzo szybko.

Z tego względu kobiety karmiące piersią powinny stosować najmniejszą możliwą dawkę kodeiny przez możliwie najkrótszy czas, należy również poinformować je o konieczności uważnego obserwowania dziecka pod kątem objawów przedawkowania morfiny (takich jak senność, wymioty, zaparcia, małe źrenice, zaburzenia laktacji, ospałość i trudności w oddychaniu). W przypadku wystąpienia tych objawów u matki lub u dziecka należy natychmiast przerwać leczenie i zwrócić się do lekarza w związku z podejrzeniem zatrucia morfiną.

Ultracod - prowadzenie pojazdów

Nawet stosowany zgodnie z zaleceniami, produkt Ultracod może wywierać znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Dotyczy to szczególnie przypadków jednoczesnego spożycia alkoholu lub przyjmowania leków o działaniu ośrodkowym.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Ultracod - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Paracetamolum, Codeini phosphas

  Paracetamol, kodeina to mieszanina substancji leczniczych stosowana w objawowym leczeniu dolegliwości bólowych, zwłaszcza bólów głowy. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Kodeina jest opioidowym (narkotycznym) lekiem przeciwbólowym, a nadto nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu i pozwala na zmniejszenie użytej dawki.

  Dostępne opakowania
  Ultracod

  Ultracod

  tabletki - 10 tabl. (blister) - 0,5g+0,03g
  ZENTIVA K.S.
  Ultracod

  Ultracod

  tabletki - 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) - 0,5g+0,03g
  ZENTIVA K.S.
  Ultracod

  Ultracod

  tabletki - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,5g+0,03g
  ZENTIVA K.S.
  Ultracod

  Ultracod

  tabletki - 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) - 0,5g+0,03g
  ZENTIVA K.S.
  Ultracod

  Ultracod

  tabletki - 100 tabl. (10 blist.po 10 szt.) - 0,5g+0,03g
  ZENTIVA K.S.
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Nie każdy z nas wie, że zgodnie z obowiązującym prawem farmaceuta lub osoba wydająca leki ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż ten zapisany na recepcie, jednak o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce i postaci farmaceutycznej....

  Niezbędnik pacjenta

  E-recepty od 2015 roku

  Złożono 10 propozycji wykonania prototypu programu e-recept. Ostatecznego wykonawcę wyłoni sąd konkursowy. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ma 3 mln zł do przeznaczenia na ten program... Jak powstanie system e-recept? Po wyborze wykonawcy...

  Leki i suplementy

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Pacjent lecząc się u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty ma prawo do leków refundowanych, czyli takich, których koszt częściowo lub całkowicie pokrywany jest z budżetu państwa. Decyzję o tym, które leki i w jakiej części będą refundowane podejmuje...

  Leki i suplementy

  Rynek farmaceutyczny w 2010 roku

  2010 rok przyniósł polskiemu rynkowi farmaceutycznemu wzrost w wysokości 3% w stosunku do poprzedniego roku i 11% w stosunku do roku 2008. W aptekach największą popularnością cieszyły się leki na dolegliwości przewodu pokarmowego... Wartość rynku farmaceutycznego Chociaż...

  Niezbędnik pacjenta

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Opublikowano wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia wykryła wiele błędów. Z 224 skontrolowanych miejsc tylko w 31 nie znaleziono żadnych nieprawidłowości. Błędy lekarzy i farmaceutów są nagminne. Błędy osób...

  Leki i suplementy

  Jak działa ketoprofen?

  Jak działa ketoprofen?

  Ketoprofen jest jednym z tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych. To duża grupa leków mających właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Spośród nich ketoprofen wyróżnia się dużą siłą działania przeciwbólowego4,6,7. Ketoprofen:...

  Leki i suplementy

  Nowelizacja prawa farmaceutycznego

  Sejm uchwalił nowelizację prawa farmaceutycznego, która szeroko definiuje sprzedaż wysyłkową, dzięki czemu nie będzie już możliwości kupienia przez Internet leków na receptę. Wprowadza również zmiany dotyczące badań klinicznych... Internetowa sprzedaż...