Thyrosan

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
0,05 g
Ilość
20 tabl. (pojem.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: SUN-FARM SP. Z O.O.

Thyrosan - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Arytmia, rak piersi a problemy ze stopami

Witam moja mama ma 56 lat , chorowała na raka piersi, miała usuniętą pierś. Choruje na serce na arytmie. Aktualnie bierze takie leki. Tomixifen-EGIS, Axtil, Thyrosan, Bilokard. Skarży się na to że od dłuższego czasu wyginają jej się stopy, opisuje to jako rollujące (zwijające) się w stopy w kształcie rulonu, czy to jakaś nadwrażliwość na leki jaka może być przyczyna?

Nawrót nadczynności tarczycy a karmienie piersią

Witam serdecznie, Mam nawrót nadczynności tarczycy, wynik Ft4 33, lekarz zalecił Thyrozol 10mg przez 10dni 3x2 tabl, kolejne 10dni 2x2, następne 5dni 2x1, wtedy 1tabl/dzień do wizyty 12go stycznia. Moje pytanie czy mogę dalej karmić moją 3,5 miesięczną córeczke. Dodam, że nadczynność ujawniła się po drugiej ciąży 3 lata temu, brałam Thyrosan wtedy i po unormowaniu lekarz zalecił odstawienie...

Thyrosan - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Thyrosan - opis

Jako lek przeciwtarczycowy propylotiouracyl znajduje zastosowanie w leczeniu nadczynności tarczycy, głównie typu Gravesa-Basedowa. Leczenie może mieć na celu (1) stłumienie nadczynności do czasu uzyskania samoistnej remisji choroby; (2) przyspieszenie uzyskania eutyreozy przy jednoczesnym stosowaniu radioaktywnego jodu (¹³¹I); (3) przygotowanie do zabiegu chirurgicznego usunięcia części nadczynnego gruczołu tarczowego.

W leczeniu nadczynności typu Gravesa-Basedowa istnieje kilka możliwości postępowania leczniczego, ich popularność jest różna w poszczególnych krajach (najbardziej krańcowe różnice: USA ? gdzie uważa się, że stosowanie radioaktywnego jodu stanowi postępowanie z wyboru i Japonia

w której zdecydowanie na pierwszym miejscu stawia się stosowanie leków tarczycowych; w Europie liczba zwolenników leczenia radioaktywnym jodem i lekami przeciwtarczycowymi jest mniej więcej równa). Nie mniej podkreślić wypada, że w USA, jeśli już lekarze decydują się na stosowanie leków przeciwtarczycowych, większość z nich (72%) wybiera propylotiouracyl, a nie tiamazol (znany też pod nazwami metimazol i metizol).

Ogólnie biorąc uważa się, że przewlekłe leczenie propylotiouracylem należy stosować raczej u chorych z łagodną do umiarkowanej nadczynnością tarczycy w wieku podeszłym. Czas leczenia wynosi 18 ? 24 miesiące, a jego skuteczność ocenia się na ok. 70%. Natomiast pacjenci ze znacznym przerostem wola, w młodym wieku, wymagają raczej stosowania radioaktywnego jodu (lub subtotalnego, chirurgicznego usunięcia tarczycy).

Propylotiouracyl należy traktować jako lek z wyboru u pacjentek w ciąży z nadczynnością tarczycy, u których stosowanie radioaktywnego jodu jest jednoznacznie przeciwwskazane, a stosowanie tiamazolu ? w związku z jego znacznie większym przenikaniem przez łożysko ? względnie przeciwwskazane, oraz u których nie można (np. wskutek braku zgody) dokonać subtotalnego usunięcia tarczycy. U chorych takich należy stosować najmniejsze skuteczne dawki propylotiouracylu, w oparciu o wskaźnik wolnej tyroksyny w surowicy krwi, który powinien znajdować się w górnej połowie normy (patrz także punkt 4.6).

Propylotiouracyl jest też lekiem z wyboru w tyreotoksykozie kobiet karmiących piersią. Ilości propylotiouracylu przenikające do mleka kobiecego są zbyt małe, aby mogły zaburzyć czynność tarczycy u niemowlęcia (patrz punkt 4.6). Jest to istotne, ponieważ po porodzie często występuje nawrót lub nasilenie choroby wymagające leczenia.

Propylotiouracyl stosowany w dużych dawkach jest też uważany za produkt z wyboru ? lepszy od tiamazolu ? w leczeniu przełomów tarczycowych (hamowanie przemiany T4 do T3 na obwodzie). Związane jest to z faktem, że środki alternatywne (duże dawki jodu, deksametazon itp.) mogą być stosowane wyłącznie doraźnie, bez możliwości kontynuowania leczenia po opanowaniu stanu ostrego.

Propylotiouracyl stosowany jest zapobiegawczo w celu uzyskania stanu eutyreozy przed operacyjnym subtotalnym usunięciem tarczycy, zwłaszcza u młodych chorych, u których stwierdza się tylko niewielkie lub mierne powiększenie tarczycy.

W przypadku leczenia za pomocą ¹³¹I, propylotiouracyl jest stosowany przed podaniem jodu (należy go odstawić na 2?3 dni przed podaniem radioaktywnego jodu) oraz po jego podaniu, aby zapobiec możliwemu przejściowemu nasileniu tyreotoksykozy oraz w celu przyspieszenia uzyskania eutyreozy.

Thyrosan - skład

1 tabletka zawiera 50 mg propylotiouracylu (Propylthiouracilum)

Thyrosan - dawkowanie

Dawka początkowa, zwykle stosowana u dorosłych pacjentów z nadczynnością tarczycy wynosi 300 mg na dobę w trzech dawkach podzielonych (100 mg co 8 godz.). U pacjentów z ciężką nadczynnością tarczycy i (lub) znacznym przerostem gruczołu tarczowego dawka ta wynosi 400 mg na dobę w dawkach podzielonych. Po uzyskaniu eutyreozy (zazwyczaj po 6 - 8 tygodniach leczenia) dawkę należy zmniejszać o ¹/3 lub ½ w odstępach tygodniowych do dawki podtrzymującej wynoszącej od 100 do 150 mg na dobę. Leczenie utrzymuje się zazwyczaj przez okres 1do 2 lat, choć u części chorych zdecydowana normalizacja czynności tarczycy występuje już po trzech miesiącach.

Dzieci i młodzież

U dzieci w wieku od 6 do 10 lat początkowa dawka wynosi 5 do 7 mg/kg mc. (50 do 150 mg/dobę) i jest podawana w trzech dawkach podzielonych co 8 godzin.

U dzieci w wieku powyżej 10 lat początkowa dawka wynosi także 5 do 7 mg/kg mc. (150 do 300 mg/dobę) i jest podawana w trzech dawkach podzielonych co 8 godzin.

Dawki podtrzymujące stosowane u dzieci wynoszą ⅓ do ⅔ dawki początkowej i są podawane w jednej (50 mg) lub dwu (2 razy 50 mg) dawkach.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U chorych z łagodnym zaburzeniem czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego, ang. glomerular filtration rate, (GFR) powyżej 50 ml/min.) nie zachodzi konieczność modyfikacji dawkowania. Przy umiarkowanej niewydolności (GFR pomiędzy 10 a 50 ml/min.) dawkę należy zmniejszyć o ¼, a w ciężkiej niewydolności (GFR poniżej 10 ml/min.) ? zmniejszyć do połowy. W czasie hemodializy usunięta zostaje tylko niewielka część leku (około 5%). Przy stałym dawkowaniu (np. 200 mg/dobę) stężenia w surowicy krwi utrzymują się u osób poddawanych dializie w zakresie stężeń leczniczych, choć można oczekiwać nieznacznego ich zmniejszenia w dniach wykonywania dializy.

Przełom tarczycowy

W przełomie tarczycowym propylotiouracyl podaje się u dorosłych w dawkach 200 do 300 mg co sześć godzin do czasu opanowania stanu ostrego (zazwyczaj sześć dawek). U części chorych, wskutek niemożności doustnego przyjęcia leku, musi być on podawany zgłębnikiem donosowym lub we wlewkach doodbytniczych. Ze względu na brak postaci leku nadających się do tego celu, roztwory olejowe lub roztwory wodne z dodatkiem fosforanu sodu są sporządzane doraźnie z rozkruszonych tabletek.

Produkt leczniczy powinien być podawany w czasie posiłków w celu zmniejszenia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego.

Thyrosan - środki ostrożności

W trakcie leczenia należy regularnie dokonywać badań obrazu krwi ze zwróceniem szczególnej uwagi na wzór białokrwinkowy. Chory powinien zostać pouczony, by w każdym przypadku złego samopoczucia, bólów gardła czy gorączki niezwłocznie zwrócił się do lekarza prowadzącego leczenie. W każdym takim przypadku należy wykonać badanie krwi. Chory musi zostać również pouczony o konieczności ścisłego przestrzegania zaleceń lekarskich, w szczególności nie przekraczania przepisanych dawek leku i czasu leczenia, sumiennego zgłaszania się na okresowe badania i nie przyjmowania żadnych dodatkowych leków bez porozumienia z lekarzem prowadzącym.

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku tych osób uprzednio leczonych którymkolwiek z tioamidów, u których stwierdzono w przeszłości działania niepożądane. Co prawda krzyżowa nadwrażliwość występuje rzadko, niemniej opisywano nawroty granulocytopenii lub agranulocytozy przy stosowaniu innego tioamidu niż lek, który pierwotnie zjawiska takie wywołał.

Należy zachować ostrożność w przypadku podawania propylotiouracylu chorym przygotowywanym do zabiegów operacyjnych.

Podobnie konieczne jest zachowywanie ostrożności przy podawaniu propylotiouracylu chorym otrzymującym leki przeciwzakrzepowe z grupy pochodnych kumaryny, ponieważ propylotiouracyl może zaburzać ich działanie antykoagulacyjne.

Szczególną ostrożność należy zachować przy stosowaniu produktu u kobiet w ciąży oraz u matek karmiących (patrz punkt 4.6).

W przypadku istniejącej niewydolności nerek dawkowanie powinno być odpowiednio dostosowane (patrz punkt 4.2).

Propylotiouracyl powinien też być ostrożnie stosowany u osób z zaburzeniami czynności wątroby. Wśród osób przyjmujących propylotiouracyl, zarówno dorosłych jak i dzieci, odnotowano przypadki ciężkich uszkodzeń wątroby, w tym wymagające przeszczepienia wątroby oraz prowadzące do zgonu pacjenta. Czas, po którym dochodziło do uszkodzenia wątroby był różny, jednak w większości przypadków uszkodzenie wątroby pojawiało się w ciągu pierwszych 6 miesięcy przyjmowania leku. Jeżeli w trakcie leczenia propylotiouracylem dojdzie do zaburzeń enzymów wątrobowych, należy natychmiast przerwać stosowanie produktu (patrz punkt 4.8).

Thyrosan - przedawkowanie

Dotychczas nie opisano objawów ostrego zatrucia wskutek przedawkowania propylotiouracylu.

Objawem przedawkowania może być wystąpienie nudności, wymiotów, zaburzeń żołądkowych, bólu głowy, gorączki, bólu stawów, świądu, obrzęków. Mogą również wystąpić objawy hipotyreozy (osłabienie, złe samopoczucie, senność).

Thyrosan - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne tiouracylu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

- Nadczynność z wolem zamostkowym,zwłaszcza przy współistnieniu ucisku na tarczycę. - Niewydolność wątroby.

- Zaburzenia hematologiczne (agranulocytoza, leukopenia, niedokrwistość).

Thyrosan - działania niepożądane

Podczas leczenia propylotiouracylem obserwowano następujące działania niepożądane, z przedstawioną poniżej częstością: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100); rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Niezbyt często: agranulocytoza, leukopenia, trombocytopenia, niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna (patrz również punkt 4.4 ?Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania?).

Zaburzenia układu nerwowego:

Niezbyt często: bóle głowy, zawroty głowy, uszkodzenia nerwów obwodowych (parestezje).

Zaburzenia oka:

Rzadko: zaburzenia widzenia (nawet z oczopląsem).

Zaburzenia ucha i błędnika:

Rzadko: zaburzenia słuchu (nawet z przejściową głuchotą).

Zaburzenia żołądka i jelit: Niezbyt często: nudności, wymioty, brak łaknienia, biegunka.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko: uszkodzenie wątroby, żółtaczka.

Częstość nieznana: zapalenie wątroby, niewydolność wątroby (patrz również punkt 4.4 ?Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania?).

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Bardzo rzadko: zespół tocznia rumieniowatego, bóle stawów, zapalenie stawów.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: wysypka, świąd, pokrzywka, zapalenie skóry. Bardzo rzadko: wypadanie włosów.

Zaburzenia endokrynologiczne:

Niezbyt często: zaburzenia wydzielania podwzgórzowo-przysadkowo-tarczycowego (m.in. zwiększenie wydzielania TSH).

Bardzo rzadko: przedwczesne dojrzewanie płciowe.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Niezbyt często: gorączka, ból gardła.

Badania diagnostyczne:

Rzadko: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych oraz zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy.

Najpoważniejszym działaniem niepożądanym dla produktów stosowanych w nadczynności tarczycy (tiamazol, propylotiouracyl) jest agranulocytoza. Agranulocytoza występuje zazwyczaj w początkowym okresie leczenia (1-3 miesiące), może jednak wystąpić również w okresie późniejszym. Opisano także przypadki wystąpienia agranulocytozy u chorych powtórnie leczonych

propylotiouracylem, u których przy leczeniu po raz pierwszy objaw ten nie wystąpił. Z doniesień tych wynika, że agranulocytoza może wystąpić nagle, bez objawów zwiastunowych, okresowe badania obrazu białokrwinkowego są niezbędne, nie zawsze jednak pozwalają one zapobiec agranulocytozie. Osoby leczone trzeba szczególnie uczulić na konieczność niezwłocznego zgłaszania wszelkich nieprawidłowych objawów, a zwłaszcza bólów gardła lub gorączki będących typowymi objawami zwiastunowymi, choć nie zawsze występującymi. Agranulocytoza spowodowana przez propylotiouracyl ustępuje po odstawieniu leku, a stosowanie filgrastimu (G-CSF) przyspiesza normalizację obrazu białokrwinkowego.

Thyrosan - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Propylotiouracyl jest produktem z wyboru u pacjentek w ciąży z nadczynnością tarczycy (patrz punkt 4.1).

Propylotiouracyl przechodzi przez łożysko, w mniejszym jednak stopniu niż tiamazol. Stężenia propylotiouracylu w krążeniu płodowym są bardzo niewielkie w porównaniu ze stężeniami we krwi matki. Stosowane dawki dobowe propylotiouracylu wynosiły od 100 do 600 mg, natomiast tiamazolu od 10 do 60 mg. U nie leczonych ciężarnych kobiet z zaawansowaną hipertyreozą należy oczekiwać częstości samoistnych poronień rzędu 40%, leczenie przeciwtarczycowe zmniejsza tę częstość do normalnego poziomu. U ciężarnych należy stosować najmniejsze skuteczne dawki propylotiouracylu zapewniające eutyreozę lub nawet dopuszczające nieznaczną (łagodną) nadczynność. Leczenie powinno być odstawione na 3?4 tygodnie przed rozwiązaniem w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa wystąpienia wola u noworodków. Noworodki powinny być starannie badane w kierunku zaburzeń czynności tarczycy (niedoczynność, rzadziej nadczynność). U noworodków urodzonych przez matki leczone propylotiouracylem może występować hipotyroksynemia (zmniejszone stężenia wolnej frakcji T4 w osoczu) oraz zwiększone stężenia TSH we krwi; parametry te ulegają szybkiej normalizacji w czasie karmienia piersią.

Karmienie piersią

Propylotiouracyl jest produktem z wyboru w tyreotoksykozie kobiet karmiących piersią (patrz punkt 4.1).

Lek w niewielkim stopniu przenika do mleka kobiecego. Całkowita ilość propylotiouracylu wydalana w ciągu 4 godz. z mlekiem wynosi średnio 99 mikrogramów tj. 0,025% przyjętej dawki (zakres 0,007 do 0,077%) przy podawaniu trzy razy po 200 mg na dobę. Oznacza to, że noworodek przy tym dawkowaniu u matki otrzymałby z mlekiem od 40 do 460 mikrogramów propylotiouracylu na dobę, tj. ilości nie zagrażające prawidłowej czynności jego gruczołu tarczowego. W badaniach wykonanych u dziewięciu kobiet, w półtorej godziny po doustnym podaniu leku w dawce 400 mg stężenia w surowicy wynosiły 7,7 mg/l przy równocześnie występujących stężeniach w mleku 0,7 mg/l.

Niemniej noworodki, których matki otrzymują propylotiouracyl powinny być karmione sztucznie.

Thyrosan - prowadzenie pojazdów

Nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Thyrosan - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Propylthiouracilum

  Dostępne opakowania
  Thyrosan

  Thyrosan

  tabletki - 20 tabl. (pojem.) - 0,05 g
  SUN-FARM SP. Z O.O.
  Thyrosan

  Thyrosan

  tabletki - 90 tabl. (pojem.) - 0,05 g
  SUN-FARM SP. Z O.O.
  Thyrosan

  Thyrosan

  tabletki - 20 tabl. (blister) - 0,05 g
  SUN-FARM SP. Z O.O.
  Thyrosan

  Thyrosan

  tabletki - 90 tabl. (blister) - 0,05 g
  SUN-FARM SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Zdrowie w ciąży

  Konsultacje lekarskie

  Konsultacje lekarskie

  Wizyta ginekologiczna w ciąży Lekarz, zanim przepisze antybiotyki lub jakiekolwiek inne leki kobiecie w ciąży lub karmiącej, musi przeanalizować wszystkie plusy i minusy takiej kuracji.

  #dzieńdobryWP

  Jak radzić sobie z bólem zatok w ciąży? (WIDEO)

  Jak radzić sobie z bólem zatok w ciąży? (WIDEO)

  Jak radzić sobie z bólem zatok w ciąży? Kobiety w ciąży powinny zachować szczególną ostrożność w stosowaniu wszelkich leków. Najlepiej gdy ich przyjmowanie odbywa się pod kontrolą lekarza. Jak zatem mają poradzić sobie z chorobą zatok? Czy swobodnie mogą...

  Newsy

  Czy wszystkie leki będzie można podawać przez skórę?

  Czy wszystkie leki będzie można podawać przez skórę?

  Naukowcy z Japonii prawdopodobnie wykonali milowy krok w sposobie dystrybucji leków w naszym organizmie. Odnaleźli drogę, jak przygotować skórę, aby była ****bardziej przepuszczalna dla leków. Skóra człowieka jest nieprzepuszczalną barierą dla środowiska,...

  Padaczka - rodzaje, przyczyny, leczenie, rokowanie

  Leczenie epilepsji w ciąży a stopnie szkolne dziecka

  Szwedzcy naukowcy zauważyli zależność między ilością przyjmowanych przez ciężarną leków na epilepsję, a wynikami szkolnymi dziecka. Okazało się, że im więcej leków w ciąży, tym słabsze oceny potomka. Przyjmowanie leków przeciwepileptycznych w ciąży Badacze...

  Hormony - charakterystyka, działanie i możliwe choroby endokrynologiczne

  Najczęstsze pytania o tarczycę. Odpowiada dr Marek Niewiedzioł

  Najczęstsze pytania o tarczycę. Odpowiada dr Marek Niewiedzioł

  Jeden z ważniejszych gruczołów w naszym organizmie Tarczyca jest malutka (waży zaledwie 30-60g), ale odpowiada za bardzo ważne funkcję praktycznie wszystkich komórek w ludzkim organizmie. Jej prawidłowa praca ma kluczowe znaczenie dla dobrego samopoczucia....

  Tabletki antykoncepcyjne - rodzaje, zalety i wady

  Yasminelle - wskazania i przeciwwskazania, dawkowanie

  Yasminelle to lek stosowany w antykoncepcji hormonalenej, w celu zapobiegania ciąży. Lek Yasminelle nie powinien być przyjmowany przez pacjentki z niewydolnością krążenia. Charakterystyka leku Yasminelle Preparat Yasminelle posiada niewielkie ilości...

  Normy laboratoryjne

  IgG - charakterystyka, przebieg

  IgG i IgA to jedne z klas przeciwciał, które występują u człowieka. Badanie IgG wykorzystuje się w diagnostyce wielu schorzeń, m.in. w przypadku podejrzenia toksoplazmozy. Toksoplazmoza to choroba wywołana przez pierwotniaki, czyli pasożyty, występujące...

  Choroba Hashimoto - objawy, przyczyny, diagnostyka, leczenie, dieta

  Objawy Hashimoto - najczęstsze symptomy, specyfika choroby

  Tarczyca to gruczoł, którego funkcjonowanie wpływa na pracę właściwie wszystkich organów. Jeśli zaczyna szwankować, cierpi na tym cały organizm. Może dojść do zaburzeń pracy serca, jajniki przestają prawidłowo pracować, a to może mieć wpływ na zaburzenie...