Thromboass

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki dojelitowe
Dawka
0,075 g
Ilość
500 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: G.L. PHARMA GMBH

Thromboass - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Inne produkty spożywcze

Przyjmując leki, należy pamiętać, by zwrócić szczególną uwagę na produkty, które mogą przyczynić się do powstania niebezpiecznych interakcji z medykamentami. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z innymi produktami żywnościowymi.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Thromboass - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Thromboass - opis

Profilaktyka wtórna zawału mięśnia sercowego.

Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową.

Stwierdzona w wywiadzie niestabilna dławica piersiowa, z wyjątkiem fazy ostrej.

Zapobieganie niedrożności przeszczepu naczyniowego po zabiegu pomostowania aortalno- wieńcowego (ang. CABG – Coronary Artery Bypass Grafting ).

Angioplastyka wieńcowa, z wyjątkiem fazy ostrej.

Profilaktyka wtórna przemijającego napadu niedokrwiennego mózgu (ang. TIA – Transient Ischaemic Attack ) i incydentów niedokrwiennych mózgowo-naczyniowych (ang. CVA – Cerebrovascular Accidents ), pod warunkiem wykluczenia krwawienia śródmózgowego.

Produkt Thromboass nie jest zalecany w stanach nagłych. Jego stosowanie ograniczone jest do profilaktyki w leczeniu długotrwałym. 

Thromboass - skład

Każda tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Laktoza jednowodna 45 mg na tabletkę.

Żółcień pomarańczowa 0,0006 mg na tabletkę.

Thromboass - dawkowanie

Dawkowanie

Dorośli

Profilaktyka wtórna zawału mięśnia sercowego:

Zalecana dawka wynosi 75 – 160 mg raz na dobę.

Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową:

Zalecana dawka wynosi 75 – 160 mg raz na dobę.

Stwierdzona w wywiadzie niestabilna dławica piersiowa, z wyjątkiem fazy ostrej:

Zalecana dawka wynosi 75 – 160 mg raz na dobę.

Zapobieganie niedrożności przeszczepu naczyniowego po zabiegu CABG:

Zalecana dawka wynosi 75 – 160 mg raz na dobę.

Angioplastyka wieńcowa, z wyjątkiem fazy ostrej:

Zalecana dawka wynosi 75 – 160 mg raz na dobę.

Profilaktyka wtórna przemijającego napadu niedokrwiennego mózgu (TIA) i incydentów niedokrwiennych mózgowo-naczyniowych (CVA), pod warunkiem wykluczenia krwawienia śródmózgowego: Zalecana dawka wynosi 75 – 300 mg raz na dobę. 

Nie należy przekraczać dawki produktu Thromboass zaleconej przez lekarza. Dawka dobowa nie powinna być większa niż 300 mg.

Przy ustalaniu dawki należy uwzględnić krajowe i lokalne wytyczne.

Osoby w podeszłym wieku

Kwas acetylosalicylowy należy stosować z zachowaniem ostrożności u osób w podeszłym wieku, które są bardziej podatne na występowanie działań niepożądanych. Zaleca się zwykłą dawkę dla osób dorosłych, jeśli u pacjenta nie występuje ciężka niewydolność nerek lub wątroby. Leczenie należy oceniać w regularnych odstępach czasu. 

Dzieci i młodzież

Nie należy podawać kwasu acetylosalicylowego dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, z wyjątkiem wyraźnych zaleceń lekarza, gdy korzyści z leczenia przewyższają ryzyko.

Sposób podawania Podanie doustne.

Tabletki należy połykać w całości popijając wystarczającą ilością płynu (½ szklanki wody). Ze względu na otoczkę chroniącą żołądek przed podrażnieniem, nie należy tabletek kruszyć, łamać, ani żuć.

Czas trwania leczenia

Leczenie długotrwałe z zastosowaniem możliwie jak najmniejszej dawki. 

Thromboass - środki ostrożności

Produkt Thromboass nie jest odpowiedni do stosowania jako lek przeciwzapalny, przeciwbólowy lub przeciwgorączkowy. 

Zalecany jest do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat. Ten produkt leczniczy nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, z wyjątkiem wyraźnych zaleceń lekarza, gdy korzyści z leczenia przewyższają ryzyko. Kwas acetylosalicylowy u niektórych dzieci może przyczynić się do wystąpienia zespołu Reye’a. 

Istnieje zwiększone ryzyko krwotoku i wydłużonego czasu krwawienia, szczególnie podczas lub po zabiegu chirurgicznym (nawet w przypadku mniejszych zabiegów jak ekstrakcja zęba). Przed zabiegami chirurgicznymi i stomatologicznymi produkt należy stosować z zachowaniem ostrożności. Może być konieczne czasowe przerwanie leczenia. 

Produkt Thromboass nie jest zalecany podczas obfitego krwawienia miesiączkowego, ponieważ może on nasilać krwawienie. 

Produkt Thromboass należy stosować ostrożnie w przypadku niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego, w przypadku stwierdzonej w wywiadzie choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, epizodów krwawienia lub jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe. 

Pacjenci powinni zgłaszać lekarzowi każde nietypowe krwawienie. Jeśli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego lub owrzodzenie, należy przerwać leczenie. 

Kwas acetylosalicylowy należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek lub wątroby (w przypadku ciężkiej niewydolności stosowanie jest przeciwwskazane), lub w przypadku odwodnienia, ponieważ stosowanie NLPZ może spowodować pogorszenie czynności nerek. U pacjentów z lekką lub umiarkowaną niewydolnością wątroby należy regularnie przeprowadzać badanie czynności wątroby. 

Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i napad astmy lub inne reakcje nadwrażliwości. Czynniki ryzyka to: istniejąca astma, wysoka gorączka, polipy błony śluzowej nosa lub przewlekłe choroby układu oddechowego. Dotyczy to również pacjentów, u których występowały reakcje alergiczne na inne substancje (np. reakcje skórne, świąd lub pokrzywka). 

Ciężkie reakcje skórne, w tym zespól Stevensa-Johnsona, zgłaszano bardzo rzadko w związku ze stosowaniem kwasu acetylosalicylowego. Leczenie z zastosowaniem produktu Thromboass należy przerwać zaraz po wystąpieniu wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości. 

Pacjenci w podeszłym wieku są w sposób szczególny narażeni na wystąpienie działań niepożądanych po zastosowaniu NLPZ, w tym kwasu acetylosalicylowego, a zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego i perforacji, które mogą prowadzić do zgonu. Jeśli konieczne jest długotrwałe leczenie, należy regularnie oceniać stan pacjentów. 

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania produktu Thromboass i innych produktów mogących wpływać na hemostazę (np. leków przeciwzakrzepowych jak warfaryna, leków o działaniu trombolitycznym i przeciwpłytkowym, leków przeciwzapalnych oraz selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny), chyba że jest to bezwzględnie konieczne, ponieważ mogą one nasilać ryzyko krwawienia. Jeśli nie można uniknąć takiego leczenia skojarzonego, należy dokładnie obserwować pacjenta w kierunku objawów krwawienia. 

Należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki zwiększające ryzyko wystąpienia owrzodzenia, takie jak doustne kortykosteroidy, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i deferazyroks.

Kwas acetylosalicylowy w małych dawkach zmniejsza wydalanie kwasu moczowego. Z tego powodu, u pacjentów ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego może wystąpić napad dny moczanowej.

Produkt Thromboass należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6fosforanowej.

Produkt Thromboass przyjmowany w za dużych dawkach może nasilać działanie hipoglikemizujące sulfonylomocznika i insuliny.

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku. 

Produkt Thromboass 75 mg zawiera żółcień pomarańczową (E110), która może powodować reakcje alergiczne. 

Produkt Thromboass 160 mg zawiera lecytynę sojową, która może być źródłem białka sojowego. Ze względu na ryzyko reakcji nadwrażliwości, produktu nie powinni stosować pacjenci z alergią na soję lub orzeszki ziemne.

Thromboass - przedawkowanie

Chociaż istnieją znaczne różnice międzyosobnicze, można uznać, że dawka toksyczna wynosi około 200 mg na kg masy ciała u dorosłych i 100 mg na kg masy ciała u dzieci. Dawka śmiertelna wynosi 25 – 30 g. Stężenie salicylanów w osoczu powyżej 300 mg/l wskazuje na zatrucie. Stężenie w osoczu ponad 500 mg/l u dorosłych i 300 mg/l u dzieci zazwyczaj powoduje ciężkie zatrucie. Przedawkowanie może być szkodliwe dla osób w podeszłym wieku i szczególnie groźne dla małych dzieci (przedawkowanie terapeutyczne lub częste przypadkowe zatrucia mogą prowadzić do zgonu). 

Objawy umiarkowanego zatrucia

Szumy uszne, osłabienie słuchu, ból głowy, zawroty głowy, stan splątania oraz objawy ze strony układu pokarmowego (nudności, wymioty i ból brzucha).

Objawy ciężkiego zatrucia

Objawy związane są z ciężkimi zaburzeniami równowagi kwasowo-zasadowej. Początkowo występuje hiperwentylacja, która powoduje zasadowicę oddechową. Kwasica oddechowa spowodowana jest zahamowaniem ośrodka oddechowego. Ponadto występuje kwasica metaboliczna, jako rezultat obecności salicylanów. 

Ponieważ u młodszych dzieci objawy nie są widoczne aż do późnej fazy zatrucia, zazwyczaj stwierdza się u nich kwasicę. 

Dodatkowo mogą wystąpić następujące objawy: hipertermia i nasilone pocenie, prowadzące do odwodnienia: uczucie niepokoju, drgawki, omamy i hipoglikemia. Depresja układu nerwowego może prowadzić do śpiączki, zapaści sercowo-naczyniowej lub zatrzymania oddechu. 

Leczenie przedawkowania

Jeśli została przyjęta dawka toksyczna, konieczne jest leczenie szpitalne. W przypadku umiarkowanego zatrucia, należy podjąć próbę wywołania wymiotów. 

W przypadku niepowodzenia, w ciągu pierwszej godziny od przyjęcia znacznej ilości produktu leczniczego można wykonać płukanie żołądka. Następnie należy podać węgiel aktywowany (adsorbent) oraz siarczan sodu (środek przeczyszczający). 

Węgiel aktywowany można podać w dawce pojedynczej (50 g u dorosłych i 1 g na kg masy ciała u dzieci do 12 lat).

Alkalizacja moczu (250 mmol NaHCO 3 przez trzy godziny) pod kontrolą pH moczu.

W przypadku ciężkiego zatrucia należy zastosować hemodializę. Pozostałe objawy należy leczyć objawowo.

Thromboass - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na związki kwasu acetylosalicylowego lub inhibitory syntetazy prostaglandyn (np. u niektórych pacjentów z astmą może wystąpić napad astmy lub omdlenie) lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych. 

Czynna lub stwierdzona w wywiadzie nawracająca choroba wrzodowa i (lub) krwawienia z przewodu pokarmowego lub krwawienia innego rodzaju, jak np. krwawienie z naczyń mózgowych.

Skaza krwotoczna; zaburzenia krzepnięcia jak hemofilia i trombocytopenia.

• Ciężka niewydolność wątroby.

• Ciężka niewydolność nerek.

Ciężka niewydolność serca

Dawki większe niż 100 mg na dobę, podczas trzeciego trymestru ciąży

• Stosowanie metotreksatu w dawce większej niż 15 mg na tydzień

Thromboass - działania niepożądane

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Działania niepożądane pogrupowano na podstawie klasyfikacji układów i narządów. W obrębie każdej klasy, częstość określono w następujący sposób: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często

(≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000) oraz częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Układy i narządy

Często

Niezbyt często

Rzadko

Częstość nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zwiększona skłonność do krwawienia

 

Trombocytopenia, granulocytoza, niedokrwistość aplastyczna

Przypadki krwawienia z wydłużonym czasem krwawienia jak krwawienie z nosa, krwawienia z dziąseł. Objawy mogą utrzymywać się przez 4 do 8 dni po przerwaniu stosowania kwasu acetylosalicylowego. Skutkiem może być zwiększone ryzyko krwawienia podczas zabiegów chirurgicznych. Istniejące (krwawe wymioty, smoliste stolce) lub utajone krwawienie z przewodu pokarmowego, które mogą powodować niedokrwistość z niedoboru żelaza (częstsze po zastosowaniu dużych dawek).

Zaburzenia układu immunologicznego

   

Reakcje nadwrażliwości, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk alergiczny, reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs.

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

     

Hiperurykemia, hipoglikemia.

Zaburzenia układu nerwowego

   

Krwawienie śródczaszkowe

Ból głowy, zawroty głowy

Zaburzenia ucha i błędnika

     

Osłabienie słuchu, szumy uszne

Zaburzenia naczyniowe

   

Krwotoczne zapalenie naczyń

 

Zaburzenia oddychania, klatki piersiowej i śródpiersia

 

Zapalenie błony śluzowej nosa, duszność

Skurcz oskrzeli, napad astmy

 

Zaburzenia żołądka i jelit

Niestrawność, nudności, wymioty, biegunka

 

Ciężki krwotok z przewodu pokarmowego

Owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy i perforacja

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

   

Zespól Reye’a

Niewydolność wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Pokrzywka

Zespół StevensaJohnsona, zespół Lyella, plamica, rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

     

Zaburzenia czynności nerek, ostra niewydolność nerek

Zaburzenia układu

rozrodczego i piersi

   

Obfite, przedłużające się miesiączki

 

 

Thromboass - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Małe dawki (do 100 mg na dobę)

Badania kliniczne wskazują, że dawki do 100 mg na dobę do ograniczonego stosowania w położnictwie, co wymaga specjalnego nadzoru, wydają się bezpieczne. 

Dawki od 100 do 500 mg na dobę

Brak wystarczającego doświadczenia klinicznego, dotyczącego stosowania dawek od 100 mg na dobę do 500 mg na dobę. Z tego powodu poniższe zalecenia dotyczące stosowania dawek 500 mg na dobę i większych, dotyczą również dawek z tego zakresu. 

Dawki 500 mg na dobę i większe

Zahamowanie syntezy prostaglandyny może niekorzystnie wpływać na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodka i płodu. Dane z badań epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko poronienia oraz wad rozwojowych serca i wytrzewienia po zastosowaniu inhibitorów syntezy prostaglandyny we wczesnym okresie ciąży. Bezwzględne ryzyko wad rozwojowych układu sercowo-naczyniowego zwiększyło się z poziomu mniejszego niż 1% do poziomu około 1,5%. Ryzyko to zwiększa się wraz wielkością dawki i czasem trwania leczenia. Wykazano, że podanie inhibitora syntezy prostaglandyny zwierzętom powodowało zwiększoną ilość strat przed- i poimplantacyjnych oraz zwiększoną śmiertelność zarodków i płodów. Stwierdzono ponadto, że u zwierząt, którym podawano inhibitor syntezy prostaglandyny w okresie organogenezy, z większą częstością występowały różne wady rozwojowe, a w tym dotyczące układu sercowo-naczyniowego. W czasie pierwszego i drugiego trymestru ciąży nie należy podawać kwasu acetylosalicylowego, chyba, że jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli kwas acetylosalicylowy stosowany jest przez kobietę usiłującą zajść w ciążę albo w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, dawka powinna być możliwie jak najmniejsza, a czas stosowania jak najkrótszy. 

Podczas trzeciego trymestru ciąży stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyny może narazić płód na:

-działanie toksyczne na serce i płuca (w tym na przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego i nadciśnienie płucne);

-zaburzenia czynności nerek, które mogą postępować w kierunku niewydolności nerek z małowodziem.

Stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyny w trzecim trymestrze ciąży może narazić matkę i noworodka na:

-wydłużenie czasu krwawienia i działanie przeciw agregacyjne, co może wystąpić nawet przy stosowaniu małych dawek;

-zahamowanie skurczów macicy, prowadzące do opóźnienia i wydłużenia porodu.

W konsekwencji, kwas acetylosalicylowy w dawkach 100 mg na dobę i większych jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży. 

Karmienie piersią

Niewielkie ilości salicylanów i ich metabolitów przenikają do mleka kobiecego. Ponieważ dotychczas nie zgłaszano działań niepożądanych u dziecka, krótkotrwałe stosowanie zalecanych dawek nie wymaga czasowego przerwania karmienia piersią. W przypadku stosowania długotrwałego i (lub) stosowania dużych dawek, karmienie piersią należy przerwać. 

Thromboass - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu Thromboass na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

W oparciu o właściwości farmakodynamiczne i działania niepożądane kwasu acetylosalicylowego, nie stwierdza się wpływu na szybkość reakcji i zdolność do prowadzenia pojazdów. 

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Thromboass - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Acidum acetylsalicylicum

  Substancja o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Należy do grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Stosowana w przypadku bólów o małym i średnim nasileniu, w tym bólów głowy, zębów, stawów, bólów mięśniowych oraz gorączki. Substancja wykazuje skuteczność w leczeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów i innych chorób reumatycznych. W niewielkich dawkach (75 mg - 325 mg) substancja stosowana jest przewlekle w profilaktyce przeciwzakrzepowej.

  Dostępne opakowania
  Thromboass

  Thromboass

  tabletki dojelitowe - 500 tabl. - 0,075 g
  G.L. PHARMA GMBH
  Thromboass

  Thromboass

  tabletki dojelitowe - 1000 tabl. - 0,075 g
  G.L. PHARMA GMBH
  Thromboass

  Thromboass

  tabletki dojelitowe - 500 tabl. - 0,16 g
  G.L. PHARMA GMBH
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Nowy lek przeciwzapalny alternatywą dla steroidów

  Nowa klasa leków może wkrótce stanowić alternatywę dla steroidów. Naukowcy odkryli bowiem, że białko chroniące przed rakiem odgrywa kluczową rolę w działaniu przeciwzapalnym steroidów. Jego zastosowanie może prowadzić do opracowania leków zastępujących...

  Normy laboratoryjne

  CK - zastosowanie, przygotowanie, przebieg, normy, intepretacja

  CK to skrót nazwy enzymu kinaza kreatynowa. Badanie poziomu CK wykonuje się u pacjentów, u których lekarz podejrzewa urazy mięśni szkieletowych oraz w czasie oceny efektów leczenia statynami. Ponadto badanie CK jest również wykonywane w badaniach diagnostycznych...

  Newsy

  Czy statyny pomogą chorym na zapalenie stawów?

  Statyny to grupa leków, której zadaniem jest obniżenie poziomu cholesterolu. Są one szeroko stosowane w celu zredukowania ryzyka zawału serca czy też udaru mózgu. Jak wskazują nowe badania, mogą także zmniejszyć ryzyko śmierci u osób cierpiących na zapalenie...

  Przyczyny zawału serca

  Pogoda może zwiększać ryzyko ataku serca. Naukowcy ostrzegają

  Pogoda może zwiększać ryzyko ataku serca. Naukowcy ostrzegają

  Okazuje się, że zmiany pogody wpływają nie tylko na osoby cierpiące na migreny. Według najnowszych badań warunki atmosferyczne mogą wywołać atak serca. Powinniśmy uważać szczególnie jesienią, ponieważ to właśnie nagła zmiana pogody i niskie temperatury...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Gościec - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Gościec - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Gościec to inna nazwa reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). To ciężka choroba, która w znacznym stopniu upośledza codzienne życie chorego. Znacznie częściej występuje u kobiet, a najwięcej zachorowań występuje około 40 -50 roku życia. Wbrew pozorom...

  Leki i suplementy

  Humira - roztwór do wstrzykiwań. Opis, wskazania i przeciwwskazania

  Humira - roztwór do wstrzykiwań. Opis, wskazania i przeciwwskazania

  Humira to lek wydawany na receptę, który ma postać roztworu do wstrzykiwań. Należy do grupy leków immunomodulujących i przeciwnowotworowych. Ponieważ działa na układ odpornościowy, stosuje się go w leczeniu wielu chorób. Jakie są wskazania i przeciwwskazania...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Reumatoidalne zapalenie stawów: leczenie farmakologiczne (WIDEO)

  Reumatoidalne zapalenie stawów: leczenie farmakologiczne (WIDEO)

  Leki w terapii RZS Pierwszym etapem leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów jest zwykle samodzielne leczenie, za pomocą leków dostępnych w aptece bez recepty. Kiedy należy zwrócić się do lekarza z bólem stawów? Jest to wskazane, kiedy: ból stawów...

  Newsy - zdrowie

  U otyłych ludzi trudniej wykryć reumatoidalne zapalenie stawów

  U otyłych ludzi trudniej wykryć reumatoidalne zapalenie stawów

  Najnowsze badania sugerują, że badania krwi wykonywane w celu diagnozowania i monitorowania reumatoidalnego zapalenia stawów mogą nie być skuteczne w przypadku otyłych kobiet. "Lekarze mogą zakładać, że wysoki poziom stanu zapalnego oznacza, że pacjent...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Co to jest reumatoidalne zapalenie stawów? (WIDEO)

  Co to jest reumatoidalne zapalenie stawów? (WIDEO)

  Istota reumatoidalnego zapalenia stawów Reumatoidalne zapalenie stawów (w skrócie RZS) dawniej nazywane było gośćcem przewlekle postępującym (GPP). Nazwę tego schorzenia zmieniono ze względu na to, że obecnie wiedza na jego temat znacznie się poszerzyła,...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Kryteria wyboru leków biologicznych w terapii chorób reumatycznych

  W Polsce reumatolodzy nie mają możliwości doboru leku biologicznego do indywidualnych potrzeb pacjenta cierpiącego na choroby reumatyczne. Lekarze podkreślają, iż jedynym kryterium decydującym o odgórnym wyborze leku dla wszystkich pacjentów nie powinna...