Technescan DMSA Zest.do sporz.prep.radiof.

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Dawka
1,2 mg
Ilość
5 fiol.pr.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: MALLINCKRODT MEDICAL B.V.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Technescan DMSA Zest.do sporz.prep.radiof. - ulotka preparatu

Technescan DMSA Zest.do sporz.prep.radiof. - opis

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Po wyznakowaniu nadtechnecjanem (99mTc) sodowym, uzyskany preparat (99mTc) Technescan DMSA może być stosowany do:

statycznego (płaszczyznowego lub tomograficznego) obrazowania nerek:

• badań morfologicznych kory nerek,

• badań czynności pojedynczej nerki,

• lokalizacji przemieszczonej nerki.

Technescan DMSA Zest.do sporz.prep.radiof. - skład

Każda fiolka zawiera 1,2 mg kwasu mezo 2,3-dimerkaptobursztynowego. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Technescan DMSA Zest.do sporz.prep.radiof. - dawkowanie

Do podania dożylnego.

U osób dorosłych, zalecaną dawką aktywności jest dawka od 30 do 120 MBq.

Badanie obrazowe można wykonywać już po upływie od 1 do 3 godzin po wstrzyknięciu. W przypadku zaburzenia czynności nerek lub ich niedrożności, konieczne może być wykonywanie badania w późniejszym czasie (odpowiednio, od 6 do 12 godzin).

Dzieci i młodzież

Dawkę dla dzieci dostosowuje się według masy ciała:

dawka dla dorosłych (MBq) x masa ciała dziecka (kg)

Dawka pediatryczna (MBq)=-------------------------------------------------------------------

70

W niektórych okolicznościach, odpowiednie może być dokonanie tego dostosowania na podstawie powierzchni ciała:

dawka dla dorosłych (MBq) x powierzchnia ciała dziecka (m2)

Dawka pediatryczna (MBq)= ------------------------------------------------------------------------------------

1,73

Technescan DMSA Zest.do sporz.prep.radiof. - środki ostrożności

Ten radiofarmaceutyczny produkt leczniczy może być odbierany, stosowany i podawany wyłącznie przez upoważniony personel szpitalny w warunkach klinicznych. Zgoda na jego posiadanie, przechowywanie, przekazywanie i usuwanie zależy od obowiązujących licencji i (lub) przepisów wydawanych przez odnośne władze.

Radiofarmaceutyki powinny być przygotowywane przez użytkownika w sposób, który spełnia wymagania zarówno bezpieczeństwa radiologicznego, jak i jakości farmaceutycznej. Należy stosować odpowiednie zasady aseptyki, zgodne z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania produktów leczniczych.

Przed rozpoczęciem badania pacjent powinien być dobrze nawodniony. Należy go także pouczyć, aby w ciągu pierwszych godzin po badaniu jak najszybciej opróżnił pęcherz moczowy, aby zmniejszyć poziom promieniowania.

Defekty cewki, takie jak zespół Fanconiego lub nefronoftyza, mogą powodować słabą wizualizację nerki (upośledzone wiązanie się izotopu w komórkach cewki i wydalanie z moczem).

Pacjenci poddawani diagnostyce z zastosowaniem środków radioaktywnych stanowią także źródło ryzyka dla innych osób, za sprawą zewnętrznego promieniowania lub skażenia moczem, wymiocinami, itp. Należy podjąć środki ostrożności zgodne z narodowymi przepisami ochrony przed promieniowaniem. Należy unikać skażenia za pośrednictwem promieniowania wydalanego przez pacjenta.

Substancje pomocnicze:

Wstrzyknięty materiał zawiera sód. Należy ten fakt wziąć pod uwagę, jeśli pacjent znajduje się na diecie z kontrolowanym spożyciem sodu.

Technescan DMSA Zest.do sporz.prep.radiof. - przedawkowanie

W przypadku stosowania produktu leczniczego zgodnie ze wskazaniami, przedawkowanie jest mało prawdopodobne. W wypadku niezamierzonego przedawkowania wyznakowanego99mTc produktu leczniczego Technescan DMSA, związana z nim podwyższona ekspozycja na działanie promieniowania spada szybko, w związku z krótkim okresem półtrwania99mTc (6,02 godziny).

W wypadku podania większej niż zamierzona dawki promieniowania za pośrednictwem kompleksu (99mTc)technet-DMSA dawkę pochłoniętą przez pacjenta należy w miarę możliwości obniżyć, intensyfikując wydalanie radionuklidu z organizmu przez wymuszoną diure-zę i częste opróżnianie pęcherza moczowego.

Technescan DMSA Zest.do sporz.prep.radiof. - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Technescan DMSA Zest.do sporz.prep.radiof. - działania niepożądane

Informacje dotyczące działań niepożądanych pochodzą ze spontanicznego zgłaszania. Doniesienia te obejmują reakcje anafilaktoidalne, działania związane z wpływem nerwu błędnego na naczynia oraz reakcje w miejscu wstrzyknięcia, o natężeniu od łagodnych do umiarkowanych.

Reakcje anafilaktoidalne

Opisywane reakcje anafilaktoidalne były łagodne do umiarkowanych, jednakże nie można wykluczyć występowania reakcji silnych. Aby możliwe było natychmiastowe udzielenie pomocy w przypadku ich wystąpienia, dostępne powinny być odpowiednie instrumenty (włącznie z rurką dotchawiczą i respiratorem) oraz leki.

Reakcje związane z wpływem nerwu błędnego na naczynia

Reakcje związane z wpływem nerwu błędnego na naczynia są najprawdopodobniej spowodowane samą procedurą, w szczególności u pacjentów odczuwających lęk, lecz nie można także wykluczyć udziału produktu leczniczego w ich powstawaniu.

Reakcje w miejscu wstrzyknięcia

Miejscowe reakcje w miejscu wstrzyknięcia mogą przyjmować formę wysypki, opuchnięcia, stanu zapalnego lub obrzęku. W większości przypadków reakcje te są prawdopodobnie powodowane wynaczynieniem. Rozległe wynaczynienie może wymagać zastosowania leczenia chirurgicznego.

Działania niepożądane w podziale na układy narządów Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana*: reakcja anafilaktoidalna (np. wysypka, świąd, pokrzywka, rumień, nadmierne pocenie się, obrzęk wokół oczu, zapalenie spojówek, obrzęk krtani, kaszel, bezdech, ból brzucha, wymioty, nudności, nadmierne wydzielanie śliny, obrzęk języka, niskie ciśnienie krwi, nagłe zaczerwienienie).

Zaburzenia układu nerwowego

Częstość nieznana*: reakcje związane z wpływem nerwu błędnego na naczynia (np. omdlenie, niskie ciśnienie krwi, ból głowy, zawroty głowy, bladość, osłabienie, uczucie zmęczenia).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Częstość nieznana*: reakcje w miejscu wstrzyknięcia.

*Działania niepożądane pochodzące ze spontanicznego zgłaszania

W przypadku każdego pacjenta, narażenie na działanie promieniowania jonizującego musi być uzasadnione w odniesieniu do oczekiwanej korzyści. Aktywność podanej dawki musi być taka, aby związana z nią dawka promieniowania była możliwie jak najmniejsza, a jednocześnie zapewniała otrzymanie zamierzonego wyniku diagnostycznego lub leczniczego. Narażenie na promieniowanie jonizujące jest powiązane z możliwością wywołania nowotworu i efektów dziedzicznych. Dane dostępne z badań dotyczących medycyny jądrowej wskazują, że takie działania niepożądane występują z małą częstością, ponieważ dawki promieniowania są bardzo małe.

W przypadku większości procedur diagnostycznych z zastosowaniem metod medycyny jądrowej, pochłonięta dawka promieniowania (efektywny równoważnik dawki; ang. effective dose equivalent - EDE) jest mniejsza niż 20 mSv. W niektórych okolicznościach uzasadnione może być stosowanie większych dawek.

Technescan DMSA Zest.do sporz.prep.radiof. - ciąża i karmienie piersią

Jeżeli zachodzi konieczność podania radiofarmaceutycznego produktu leczniczego kobietom w wieku rozrodczym, należy upewnić się, że kobieta nie jest w ciąży. Każda kobieta, u której nie wystąpiło jedno miesiączkowanie, musi być uznana za będącą w ciąży, do momentu, gdy zostanie to potwierdzone lub wykluczone. W razie jakiejkolwiek niepewności, ważnym jest, aby narażenie na działanie promieniowania było jak najmniejsze, wystarczające do uzyskania pożądanych informacji klinicznych. Należy rozważyć zastosowanie technik alternatywnych, w których nie jest wykorzystywane promieniowanie jonizujące. Procedury z zastosowaniem radionuklidów wykonywane na kobiecie ciężarnej są związane z podawaniem dawek promieniowania, które powodują narażenie płodu. W okresie ciąży należy przeprowadzać jedynie bezwzględnie niezbędne badania, jeśli oczekiwana korzyść przewyższa ryzyko, na jakie narażone są matka i płód.

Przed podaniem radiofarmaceutycznego produktu leczniczego kobiecie karmiącej piersią należy rozważyć, czy badanie diagnostyczne można opóźnić do chwili, kiedy kobieta zakończy karmienie piersią oraz należy dokonać wyboru najodpowiedniejszego radiofarmaceutyczne-go produktu leczniczego. Jeśli podanie produktu leczniczego uznane zostanie za niezbędne, należy na 12 godzin przerwać karmienie piersią i porcje mleka narażone na działanie środka radiofarmaceutycznego należy odrzucić. Karmienie piersią można ponownie rozpocząć, gdy poziom aktywności w mleku nie będzie powodował ekspozycji dziecka na dawkę promieniowania przekraczającą 1 mSv.

Technescan DMSA Zest.do sporz.prep.radiof. - prowadzenie pojazdów

Technescan DMSA nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Technetium (99mTc)

  Dostępne opakowania
  Technescan DMSA Zest.do sporz.prep.radiof.

  Technescan DMSA Zest.do sporz.prep.radiof.

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 5 fiol.pr. - 1,2 mg
  MALLINCKRODT MEDICAL B.V.
  Powiązane artykuły
  USG - rodzaje, przygotowanie, przebieg

  USG pęcherza moczowego

  USG pęcherza moczowego

  USG pęcherza moczowego to badanie obrazowe, które ma na celu uzyskanie wyraźnego obrazu pęcherza, by móc ocenić jego stan. Oprócz ujęć pęcherza można uzyskać również obrazy nerek - narządy te są bowiem ściśle powiązane. Badanie USG jest bezbolesne i nieinwazyjne,...

  Badania

  Urografia - układ moczowy, RTG, przygotowanie do badania

  Urografia - układ moczowy, RTG, przygotowanie do badania

  Urografia pozwala na dokładny obraz układu moczowego za pomocą zdjęć RTG po zażyciu kontrastu. Dzięki urografii lekarz może obejrzeć przepływ moczu wraz ze zmianami, które napotka. Jak przebiega badanie? Jak należy przygotować się do urografii? Urografia...

  Urologia i nefrologia

  Ból nerki - przyczyny, leczenie

  Ból nerek jest objawem, którego na pewno nie wolno nigdy lekceważyć ponieważ nerki pełnią niezmiernie ważną dla organizmu funkcję - oczyszczają krew z toksyn. Bolesność nerek jest często mylona z bólami pleców dlatego jeśli podobne dolegliwości występują...

  Urologia i nefrologia

  Mocznica - przyczyny, objawy, leczenie i zapobieganie

  Mocznica - przyczyny, objawy, leczenie i zapobieganie

  Mocznica, inaczej zwana uremią, jest zespółem objawów spowodowanych krańcowym upośledzeniem funkcji nerek. Mocznica prowadzi zaburzeń w funkcjonowaniu całego organizmu i wszystkich jego narządów. Najważniejsze z nich to zaburzenia wodno-elektrolitowe...

  Przeszczep nerki

  Prawdziwa rewolucja! Operacja przeszczepu nerki na Facebooku

  Prawdziwa rewolucja! Operacja przeszczepu nerki na Facebooku

  Facebook widział już chyba wszystko - relacje wyborów prezydenckich, celebryckie skandale i dramaty zwykłych ludzi. Teraz dzięki niemu można było na chwilę przenieść się do świata chirurgicznych tajemnic. Szpital św. Józefa w Ontario przeprowadził transmisję...

  Hematuria

  Hematuria - zdjęcia

  Hematuria - zdjęcia

  Fiolka moczu z krwią Krwiomocz jest poważnym znakiem ostrzegawczym - odnotowując taki przypadek, należy udać się natychmiast do lekarza.

  Choroby i dolegliwości

  Urologia i nefrologia

  Urolog jest specjalistą, który zajmuje się chorobami związanymi z układem moczowo-płciowym. Do wizyty u urologa warto się przygotować, gdyż z reguły wiąże się ona z dużym stresem u pacjenta. Sprawdź, jakie objawy powinny skłonić cię do zgłoszenia się...

  Urologia i nefrologia

  Urolog - czym się zajmuje i co leczy? Jak wygląda wizyta?

  Urolog - czym się zajmuje i co leczy? Jak wygląda wizyta?

  Urolog to lekarz, który specjalizuje się w leczeniu schorzeń układu moczowo-płciowego zarówno u dorosłych mężczyzn, jak i kobiet oraz dzieci. W gabinecie urologicznym diagnozowane i leczone są choroby nerek i pęcherza, jąder i prostaty, ale także wrodzone...