Suprax

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,2 g
Ilość
10 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: GEDEON RICHTER PLC.

Suprax - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Suprax - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Suprax - opis

Stosowany jest w leczeniu ostrych i przewlekłych zakażeń wywołanych przez drobnoustroje chorobotwórcze wrażliwe na cefiksym:

- zakażenia dolnych dróg oddechowych (zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc) wywołane przez Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae,

Moraxella catarrhalis

- zakażenia górnych dróg oddechowych (zakażenia nosa, gardła i uszu, jak np. zapalenie ucha środkowego) wywołane przez Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Moraxella catharrhalis), zapalenie migdałków podniebiennych, zapalenie gardła (wywołane przez Streptococcus pyogenes)

- niepowikłane zakażenia nerek i dróg moczowych (wywołane przez E. coli, Proteus mirabilis)

- ostre rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej (wywołane przez Neisseria gonorrhoeae).

Suprax - skład

5 ml zawiesiny zawiera 100 mg cefiksymu (Cefiximum) w postaci cefiksymu trójwodzianu w ilości 111,92 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt 6.1.

Suprax - dawkowanie

? Dawkowanie

- Dawkowanie u dorosłych i dzieci przedstawiono w poniższej tabeli:

Masa ciała

Dawka dobowa

poniżej 6 kg 6,0-12,5 kg

12,5-25,0 kg 25,0-37,5 kg powyżej 37,5kg lub wiek powyżej

12 lat

1x 2,5 ml (1x1/2 miarki) lub 2 x 1,25 ml (2x1/4 miarki)

1 x 5 ml (1x1 miarka) lub 2 x 2,5 ml (2x1/2 miarki)

1 x 10 ml (1x2 miarki) lub 2 x 5 ml (2x1 miarka)

1 x 15 ml (1x3 miarki) lub 2 x 7,5 ml (2x11/2 miarki)

1 x 20 ml (1x4 miarki) lub 2 x 10 ml (2x2 miarki)

Zawiesinę należy podawać przy użyciu załączonej łyżeczki (miarki) z zaznaczoną objętością

1,25; 2,5 oraz 5,0 ml.

5 ml zawiesiny zawiera 100 mg substancji leczniczej.

- Dawkowanie u osób z niewydolnością nerek:

U osób z poważną niewydolnością nerekdawkę należy zmniejszyć.

U dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat, u których klirens kreatyniny wynosi poniżej 20 ml/min/1,73 m2, zalecana dawka wynosi 1 x 200 mg. Odpowiednio u młodszych dzieci zalecana dawka dobowa cefiksymu wynosi 1 x 4 mg/kg.

- Dawkowanie w szczególnych przypadkach:

W przypadku leczenia niepowikłanych infekcji dróg moczowych u kobiet wystarczy kuracja 1-3 dniowa.

Niepowikłaną rzeżączkę można wyleczyć jednorazową dawką 400 mg cefiksymu. Skuteczność leczenia zakażeń rzeżączkowych powinna być skontrolowana hodowlą bakteryjną 3-4 dni po leczeniu.

? Czas trwania leczenia:

O długości leczenia decyduje lekarz.

W większości chorób czas ten wynosi od 7do10 dni.

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana.

Nieznane są objawy toksyczne po cefiksymie.

W przypadku przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem.

? Sposób podawania: doustnie

Instrukcja opisująca sposób przygotowania leku przed podaniem, patrz punkt 6.6

Suprax - środki ostrożności

U dzieci w wieku poniżej 12 lat zaleca się stosowanie proszku do sporządzania zawiesiny. Należy liczyć się z możliwością wystąpienia alergii krzyżowej z innymi antybiotykami β-laktamowymi.

Z tego względu szczególną ostrożność należy zachować stosując lek u pacjentów, u których wystąpiły w przeszłości silne objawy alergii lub astma oskrzelowa. W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznej należy natychmiast podać pacjentowi adrenalinę, tlen i lek sterydowy oraz udrożnić drogi oddechowe.

Produktu Suprax nie należy stosować u wcześniaków i noworodków.

W przypadku poważnej niewydolności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min/1,73 m2) należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania produktu Suprax (patrz punkt

4.2).

Nie zaleca się stosowania produktu Suprax przy ostrych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych, którym towarzyszą wymioty i biegunka, ponieważ w takich przypadkach lek nie wchłania się w wystarczający sposób (przy tego typu dolegliwościach należy zastosować leczenie pozajelitowe odpowiednim antybiotykiem).

Przy stosowaniu długotrwałego lub ponownego leczenia może rozwinąć się nadkażenie wywołane przez oporne bakterie lub drożdżaki.

Jeśli podczas leczenia lub po jego zakończeniu wystąpi ostra lub uporczywa biegunka, należy uwzględnić możliwość wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy. W takim przypadku należy przerwać leczenie preparatem i rozpocząć odpowiednią terapię. Leczenie rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy polega na wziernikowaniu esicy, odpowiednich badaniach bakteriologicznych, uzupełnianiu płynów, białek i elektrolitów. Jeżeli rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy nie ustępuje po odstawieniu leku Suprax lub jeżeli objawy są ciężkie lekiem z wyboru jest wankomycyna doustna. Należy wykluczyć inne przyczyny wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy.

Nie zaleca się podawania leków hamujących perystaltykę.

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u osób w podeszłym wieku.

5 ml gotowej zawiesiny zawiera 2,5 g sacharozy (0,21 jednostek chlebowych). Ze względu ma zawartość sacharozy pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Suprax - przedawkowanie

Brak danych dotyczących objawów przedawkowania produktem Suprax.

Nie stosuje się hemodializy ani dializy otrzewnowej w celu eliminacji cefiksymu.

Suprax - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cefalosporyny lub na dowolną substancję pomocniczą (lub zanieczyszczenia).

Suprax - działania niepożądane

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często (> 1/100 do < 1/10) występują biegunki lub rozwolnienie.

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100) pojawiają się ból żołądka, nudności i wymioty, Rzadko (> 1/10000 do < 1/1000) - utratę apetytu lub wzdęcia.

Bardzo rzadko (< 1/10000) może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy. Wymienione działania niepożądane występują rzadziej w przypadku przyjmowania dobowej dawki w dawce jednorazowej.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (patrz również reakcje nadwrażliwości): Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100) może pojawić się wysypka (osutka, rumień), Rzadko (> 1/10000 do < 1/1000): świąd i zapalenie błony śluzowej.

Bardzo rzadko (< 1/10000) obserwuje się rumień wielopostaciowy wysiękowy lub zespół Lyella.

W rzadkich przypadkach (< 1/10000) długotrwałe lub powtórne stosowanie leku może wywołać nadkażenia opornymi bakteriami lub drożdżakami.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Rzadko (> 1/10000 do < 1/1000): alergiczne reakcje skórne, reakcje nadwrażliwości (obrzęk twarzy, obrzęk języka, obrzęk krtani ze skurczem dróg oddechowych, kołatanie serca, duszność, niedociśnienie, mogące grozić wstrząsem), wstrząs anafilaktyczny. W takich przypadkach niezbędna jest interwencja lekarska. Reakcje nadwrażliwości występują jednak znacznie częściej po podaniu domięśniowym lub dożylnym.

Alergia wywołana uczuleniem na lek może, w rzadkich przypadkach (≤ 0,01%), przejawiać się gorączką polekową oraz, bardzo rzadko (≤ 0,01%) reakcją typu choroby posurowiczej, anemią hemolityczną, bądź śródmiąższowym zapaleniem nerek.

Zaburzenia układu nerwowego:

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100) obserwowano ból głowy,

Rzadko (> 1/10000 do < 1/1000): zawroty głowy,

Bardzo rzadko (< 1/10000) przemijającą nadmierną ruchliwość,

Nie można także wykluczyć zwiększonej podatności na wystąpienie drgawek.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Rzadko (> 1/10000 do < 1/1000) obserwowano zwiększenie liczby granulocytów we krwi, Bardzo rzadko (< 1/10000) występują takie zmiany w morfologii krwi, jak zmniejszenie liczby białych krwinek, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, małopłytkowość. Parametry te wracają do normy po zakończeniu leczenia. Może wystąpić zaburzenie krzepliwości krwi.

Zaburzenie nerek i dróg moczowych:

Rzadko (> 1/10000 do < 1/1000) obserwowano w moczu przemijający wzrost poziomu azotu, Bardzo rzadko (< 1/10000): podniesiony poziom kreatyniny.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100) może wystąpić odwracalny wzrost poziomu enzymów wątrobowych w surowicy (transaminazy, fosfatazy zasadowej).

Bardzo rzadko (< 1/10000) obserwuje się żółtaczkę wywołaną zapaleniem wątroby lub zastojem żółci.

Suprax - ciąża i karmienie piersią

Badania zdolności rozrodczych nie wykazały szkodliwego działania na płód. Jednak podanie cefiksymu w ciąży, szczególnie w pierwszym jej trymestrze, powinno być poprzedzone dokładnym rozważeniem stosunku ryzyka do korzyści zastosowania tego leku.

Cefiksym przenika przez łożysko. Stężenie cefiksymu we krwi pobranej z pępowiny osiąga do 1/6 - 1/2 poziomu oznaczonego w surowicy krwi matki.

Cefiksym nie przenika do mleka matki. Mimo to, cefiksym jest przeciwwskazany podczas karmienia piersią, bądź też zaleca się przerwanie karmienia podczas leczenia produktem Suprax.

Suprax - prowadzenie pojazdów

Produkt Suprax nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Suprax - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Cefiximum

  Dostępne opakowania
  Suprax

  Suprax

  tabletki powlekane - 10 tabl. - 0,2 g
  GEDEON RICHTER PLC.
  Suprax

  Suprax

  tabletki powlekane - 20 tabl. - 0,2 g
  GEDEON RICHTER PLC.
  Suprax

  Suprax

  proszek do przygotowania zawiesiny doustnej - 100 ml - 0,1 g/5ml
  GEDEON RICHTER PLC.
  Suprax

  Suprax

  proszek do przygotowania zawiesiny doustnej - 50 ml - 0,1 g/5ml
  GEDEON RICHTER PLC.
  Powiązane artykuły
  Badania

  Co to jest cystoskopia? (WIDEO)

  Co to jest cystoskopia? (WIDEO)

  Przebieg cystoskopii Cystoskopia to rodzaj badania diagnostycznego pęcherza moczowego, które polega na wprowadzeniu wziernika poprzez cewkę moczową do narządu. Po wprowadzeniu cystoskopu ma miejsce ocena błony śluzowej wnętrza pęcherza moczowego. Następnie...

  Leczenie nietrzymania moczu

  Leczenie nietrzymania moczu

  Leczenie nietrzymania moczu

  Nietrzymanie moczu jest to stan mimowolnego wyciekania moczu, który może być obiektywnie stwierdzony i stanowi problem socjologiczny i higieniczny. W okresie menopauzy nawet do 60% kobiet cierpi na tę przypadłość, może jednak pojawić się u osób w każdym...

  Nietrzymanie moczu - kogo dotyczy, rodzaje, leczenie

  Diagnoza nietrzymania moczu

  Diagnoza nietrzymania moczu

  Przypadłość nietrzymania moczu Osoba cierpiąca na przypadłość nietrzymania moczu, powinna czym prędzej zdiagnozować swoją przypadłość. Nie tylko ze względu na psychiczne i społeczne aspekty problemu - wstyd, problemy z funkcjonowaniem na co dzień, poczucie...

  Zapalenie pęcherza moczowego - przyczyny, objawy, leczenie

  Żurawina

  Żurawina

  Świeża żurawina Żurawina jest cennym środkiem na zapalenie pęcherza. Jej spożycie nie doprowadza do niszczenia mikroorganizmów, z których część może być pożyteczna dla organizmu. Poza tym kapsułki żurawinowe nie doprowadzają do rozwoju odporności na...

  Newsy

  Wyciągnęli to z pęcherza 79-latka. "Ekstremalny przypadek"

  Wyciągnęli to z pęcherza 79-latka. "Ekstremalny przypadek"

  79-letni Japończyk trafił do szpitala ze skakanką w pęcherzu. Mężczyzna sam ją tam włożył dla osiągnięcia satysfakcji seksualnej. Choć nie są to wcale takie rzadkie praktyki, ten przypadek był szokujący nawet dla doświadczonych lekarzy. Miał w pęcherzu...

  Przyczyny nietrzymania moczu

  Sporadyczne nietrzymanie moczu

  Sporadyczne nietrzymanie moczu

  Problem sporadycznego nietrzymania moczu Badania wykazują, że problem nietrzymania moczu dotyczy aż 10 proc. kobiet w grupie wiekowej 15-25 lat. Przypadłość taka może pojawić się w takich przypadkach jak: choroby nowotworowe, urazy, dolegliwości ginekologiczne,...

  Badania

  Cystoureterografia mikcyjna - cel i przebieg badania

  Cystoureterografia mikcyjna - cel i przebieg badania

  Cystoureterografia mikcyjna to badanie cewki moczowej, pęcherza moczowego oraz moczowodów za pomocą promieni rentgenowskich. Wykonuje się je na zlecenie lekarza u osób, u których występuje zwężenie cewki moczowej, wady wrodzone cewki moczowej, urazy pęcherza...

  Nietrzymanie moczu - kogo dotyczy, rodzaje, leczenie

  Odzyskaj kontrolę nad trzymaniem moczu. Neuromodulator to przełom

  Odzyskaj kontrolę nad trzymaniem moczu. Neuromodulator to przełom

  Nietrzymanie moczu to dolegliwość wstydliwa, utrudniająca codzienne funkcjonowanie. Nowatorska metoda stosowana przez specjalistów z Krakowa daje nadzieje dla pacjentów z uszkodzeniami rdzenia. Neuromodulator usprawnia pracę pęcherza i wypróżnianie Nietrzymanie...