Spasmo-Lyt

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki drażowane
Dawka
0,02 g
Ilość
50 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: MADAUS GMBH

Spasmo-Lyt - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Spasmo-Lyt - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Spasmo-Lyt - opis

Leczenie objawowe niestabilności lub nadwrażliwości mięśnia wypieracza pęcherza moczowego przebiegającej z częstomoczem, parciem oraz nietrzymaniem moczu.

Spasmo-Lyt - skład

Substancją czynną jest trospiowy chlorek (Trospi chloridum). Każda tabletka zawiera 20 mg trospiowego chlorku.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna 7 mg, sacharoza 39 mg oraz skrobia pszeniczna 19 mg w tabletce.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Spasmo-Lyt - dawkowanie

Jedna tabletka dwa razy na dobę (co odpowiada 40 mg trospiowego chlorku na dobę).

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny od 10 do 30 ml/min/1,73m2) zaleca się podawanie jednej tabletki na dobę lub co drugi dzień (co odpowiada 20 mg trospiowego chlorku na dobę lub co drugi dzień).

Tabletkę należy połknąć w całości popijając wodą, na czczo, przed posiłkiem.

Co 3 do 6 miesięcy należy ocenić czy kontynuowanie leczenia jest zasadne.

Ze względu na brak danych podawanie produktu u dzieci w wieku poniżej 12 lat jest przeciwwskazane.

Spasmo-Lyt - środki ostrożności

Lek należy stosować z ostrożnością w przypadku występowania:

? zwężenia w obrębie przewodu pokarmowego (np. zwężenie odźwiernika),

            ? zwężenia drogi odpływu moczu ze względu na ryzyko zalegania moczu,

            ? neuropatii w obrębie układu autonomicznego,

            ? przepukliny rozworu przełykowego i refluksu przełykowego,

? stanów, w których niepożądane jest przyspieszenie czynności serca, np. nadczynność tarczycy, choroba wieńcowa i zastoinowa niewydolność serca.

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania leku Spasmo-lyt u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

U pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby lek Spasmo-lyt należy stosować z ostrożnością.

Trospiowy chlorek jest wydalany przede wszystkim przez nerki. Obserwowano znaczne zwiększenie stężenia substancji czynnej w osoczu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

W związku z powyższym u pacjentów z ciężkimi, umiarkowanymi i łagodnymi zaburzeniami czynności nerek produkt należy stosować z ostrożnością (patrz punkt 4.2).

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć przyczyny organiczne, które mogą powodować częstomocz, parcie oraz nietrzymanie moczu, takie jak: choroby serca, nerek, zwiększone pragnienie, zakażenia i nowotwory układu moczowego.

Produkt zawiera laktozę jednowodną, sacharozę oraz skrobię pszeniczną.

Informacja dla diabetyków: 1 tabletka zawiera 0,06 g węglowodanów (co odpowiada 0,005 jednostek chlebowych).

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy nie powinni przyjmować leku Spasmo-lyt.

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy, niedoborem sacharazy i izomaltazy nie powinni przyjmować leku Spasmo-lyt.

Pacjenci z alergią na skrobię pszeniczną (inną niż celiakia) nie powinni przyjmować leku Spasmo-lyt, natomiast może on być stosowany u pacjentów z celiakią.

Spasmo-Lyt - przedawkowanie

Po podaniu maksymalnej dawki pojedynczej, wynoszącej 360 mg trospiowego chlorku zdrowym ochotnikom, obserwowano nasilone objawy takie jak: suchość w jamie ustnej, tachykardia oraz zaburzenia w oddawaniu moczu.

Nie opisano ciężkiego przedawkowania lub zatrucia lekiem Spasmo-lyt u ludzi. Spodziewane objawy zatrucia lekiem są związane z właściwościami cholinolitycznymi trospiowego chlorku.

W przypadku zatrucia zaleca się następujące postępowanie:

płukanie żołądka oraz ograniczenie wchłaniania leku np. poprzez podanie węgla aktywowanego,

u chorych na jaskrę – podanie miejscowe pilokarpiny,

u chorych z zatrzymaniem moczu – wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego,

w przypadku ciężkich objawów zaleca się podanie leku z grupy para-sympatykomimetyków (np. neostygminy),

podanie ß-adrenolityków w przypadku niedostatecznej odpowiedzi na leczenie, nasilonej tachykardii i (lub) destabilizacji układu krążenia (początkowo 1 mg propranololu dożylnie z jednoczesnym monitorowaniem zapisu EKG oraz pomiarem ciśnienia tętniczego).

Spasmo-Lyt - przeciwwskazania

Stosowanie leku Spasmo-lyt jest przeciwwskazane u pacjentów, u których występuje zaleganie moczu, ciężkie choroby żołądka i jelit (w tym toksyczne rozszerzenie okrężnicy), miastenia gravis, jaskra z wąskim kątem przesączania, zaburzenia rytmu serca przebiegające z tachyarytmią.

Nadwrażliwość na trospiowy chlorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Spasmo-Lyt - działania niepożądane

Podczas leczenia opisywano objawy związane z właściwościami cholinolitycznymi trospiowego chlorku, takie jak suchość w jamie ustnej, dyspepsja i zaparcia.

Poniższa tabela przedstawia listę działań niepożądanych, które wystąpiły u pacjentów stosujących lek Spasmo-lyt:

 

 

Bardzo często

(> 1/10)

Często

(31/100,< 1/10)

Niezbyt często

(31/1000 < 1/100)

Rzadko

(31/10.000, < 1/1000)

Bardzo rzadko

(< 1/10 000)

Nie znana (częstość nie może być określona na postawie dostępnych danych)

Zaburzenia serca

 

 

tachykardia

 

 

tachyarytmia

Zaburzenia układu nerwowego

 

 

ból głowy

 

zawroty głowy

 

omamy, pobudzenie, splątanie

Zaburzenia oka

 

 

 

zaburzenia widzenia

 

 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

 

 

 

 

 

duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

suchość w ustach

dyspepsja, zaparcia, bóle brzucha, nudności

wzdęcia z oddawaniem wiatrów,

biegunka

 

 

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

 

 

 

zaburzenia mikcji,

zatrzymanie moczu

 

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

 

 

wysypka

obrzęk naczynioruchowy

świąd,

pokrzywka,

zespół Stevensa-Johnsona,

toksyczna martwica naskórka (TEN)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

 

 

 

bóle mięśniowe,

bóle stawów

 

 

Zaburzenia ogólne i stanyw miejscu podania

 

 

bóle w klatce piersiowej

 

 

osłabienie

 

Zaburzenia układu immunologicznego

 

 

 

 

 

anafilaksja

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 

 

 

 

 

łagodne do umiarkowanego zwiększenie aktywności aminotransferaz

 

* powyższe działania niepożądane wystąpiły głównie u osób starszych i mogły być nasilone przez występowanie u nich chorób neurologicznych i (lub) jednoczesne przyjmowanie przez nich innych leków cholinolitycznych (patrz punkt 4.5).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Spasmo-Lyt - ciąża i karmienie piersią

Badania prowadzone na zwierzętach nie wykazały, aby trospiowy chlorek wywierał pośredni lub bezpośredni szkodliwy wpływ na przebieg ciąży u zwierząt, rozwój embrionu i płodu, przebieg porodu oraz rozwój urodzonych zwierząt (patrz punkt 5.3).

W trakcie badań prowadzonych u szczurów stwierdzono, że lek przechodzi przez barierę łożyskową oraz jest wydzielany do mleka.

Brak danych dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Spasmo-Lyt - prowadzenie pojazdów

Przyjmowanie leku może powodować zaburzenia akomodacji, które mogą z kolei ograniczać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przeprowadzono badania, które oceniały parametry związane ze zdolnością do prowadzenia pojazdów (orientacja wzrokowa, ogólna zdolność do rekcji, reakcja pod wpływem stresu, koncentracja oraz koordynacja ruchowa). Nie stwierdzono wpływu trospiowego chlorku na mierzone parametry.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Trospii chloridum

  Dostępne opakowania
  Spasmo-Lyt

  Spasmo-Lyt

  tabletki drażowane - 50 tabl. - 0,02 g
  MADAUS GMBH
  Spasmo-Lyt

  Spasmo-Lyt

  tabletki drażowane - 100 tabl. - 0,02 g
  MADAUS GMBH
  Spasmo-Lyt

  Spasmo-Lyt

  tabletki drażowane - 30 tabl. - 0,02 g
  MADAUS GMBH
  Powiązane artykuły
  Choroby i dolegliwości

  Zapalenie pęcherza u mężczyzn - przyczyny, objawy i leczenie

  Zapalenie pęcherza u mężczyzn - przyczyny, objawy i leczenie

  Zapalenie pęcherza u mężczyzn to najczęstsza infekcja w obrębie dróg moczowych. Do zakażenia dochodzi zwykle przez cewkę moczową, zaś najbardziej typową przyczyną choroby jest zakażenie bakteryjne. Objawy przypadłości są dokuczliwe i charakterystyczne....

  Nietrzymanie moczu - kogo dotyczy, rodzaje, leczenie

  Diagnostyka nietrzymania moczu

  Diagnostyka nietrzymania moczu

  Nietrzymanie moczu (inaczej inkontynencja), to powszechny problem, z którym zmaga się nawet 10-12% społeczeństwa. Wyróżnia się kilka rodzajów tego schorzenia, przy czym najczęstsze jest lekkie wysiłkowe nietrzymanie moczu. Mimo iż niekontrolowane oddawanie...

  Przyczyny nietrzymania moczu

  Leki vs. nietrzymanie moczu (WIDEO)

  Leki vs. nietrzymanie moczu (WIDEO)

  Wpływ leków na nasilenie nietrzymania moczu Jeśli chodzi o czynniki, które mogą przyczyniać się do nietrzymania moczu to wymienia się: zakażenia układu moczowego, urazy, alkoholizm, wiek, przebyte zabiegi operacyjne układu moczowo-płciowego i końcowego...

  Leczenie nietrzymania moczu

  Leczenie nietrzymania moczu

  Leczenie nietrzymania moczu

  Nietrzymanie moczu jest to stan mimowolnego wyciekania moczu, który może być obiektywnie stwierdzony i stanowi problem socjologiczny i higieniczny. W okresie menopauzy nawet do 60% kobiet cierpi na tę przypadłość, może jednak pojawić się u osób w każdym...

  Nietrzymanie moczu - kogo dotyczy, rodzaje, leczenie

  Diagnoza nietrzymania moczu (WIDEO)

  Diagnoza nietrzymania moczu (WIDEO)

  Przypadłość nietrzymania moczu Osoba cierpiąca na przypadłość nietrzymania moczu, powinna czym prędzej zdiagnozować swoją przypadłość. Nie tylko ze względu na psychiczne i społeczne aspekty problemu - wstyd, problemy z funkcjonowaniem na co dzień, poczucie...

  Leczenie nietrzymania moczu

  Nietrzymanie moczu - kiedy się leczyć? (WIDEO)

  Nietrzymanie moczu - kiedy się leczyć? (WIDEO)

  Leczenie w przypadku nietrzymania moczu Niezależny od woli wypływ moczu przez cewkę moczową o takiej częstości i w takiej ilości, że problem ten utrudnia życie prywatne i zawodowe określa się terminem nietrzymania moczu. Jest to jedna z bardziej wstydliwych...

  Nietrzymanie moczu - kogo dotyczy, rodzaje, leczenie

  Odzyskaj kontrolę nad trzymaniem moczu. Neuromodulator to przełom

  Odzyskaj kontrolę nad trzymaniem moczu. Neuromodulator to przełom

  Nietrzymanie moczu to dolegliwość wstydliwa, utrudniająca codzienne funkcjonowanie. Nowatorska metoda stosowana przez specjalistów z Krakowa daje nadzieje dla pacjentów z uszkodzeniami rdzenia. Neuromodulator usprawnia pracę pęcherza i wypróżnianie Nietrzymanie...

  Przyczyny nietrzymania moczu

  Sporadyczne nietrzymanie moczu (WIDEO)

  Sporadyczne nietrzymanie moczu (WIDEO)

  Problem sporadycznego nietrzymania moczu Badania wykazują, że problem nietrzymania moczu dotyczy aż 10% kobiet w grupie wiekowej 15-25 lat. Przypadłość taka może pojawić się w takich przypadkach jak: choroby nowotworowe, urazy, dolegliwości ginekologiczne,...

  Urologia i nefrologia

  Zapalenie cewki moczowej - przyczyny, objawy, leczenie

  Zapalenie cewki moczowej - przyczyny, objawy, leczenie

  Zapalenie cewki moczowej i pęcherza moczowego występują dosyć często i w większości przypadków związane są zakażeniem bakteryjnym. Infekcje cewki moczowej i pęcherza moczowego należą do bardzo nieprzyjemnych, a zarazem krępujących dolegliwości. Dolegliwości...